wrap-script-literals: no

 

wrap-script-literals: no

Tänk vad light-dieten har förstört för oss!

Efter att ha levt ett liv i dagspressens värld, med många kontakter med människor som berättat om sina erfarenheter av sjukvård och tandvård, blev det naturligt för mig att studera både hälsans och vårdapparatens mekanismer.

Vårdapparaten – med alla dess viktiga och hårt kämpande yrkesmänniskor – lider enligt min mening svårt av regeln att allt ska vara "i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet".

Detta betyder i praktiken att läkaren eller tandläkaren inte får pröva någon ny metod när de gamla metoderna inte hjälper.

Den där trögheten har också smittat socialstyrelsen.
Det mest förvånande jag sett på TV under 2000-talet var därför när en representant från socialstyrelsen säger, något som jag aldrig tror en sådan representant sagt tidigare.
Han sa:
– Vi har haft fel.
Det gällde myndigheternas tidigare starka propaganda för kolhydrater och mot fett.

Jag har länge varit övertygad av att den ökade medelvikten hos oss i Sverige beror på den ökade användningen av light-produkter.

Nu börjar alla tänkande människor förstå att man inte blir fet av fett, precis som man inte blir grön av grönsaker.
Men läkare och sjuksöterskor och dietister tillåts tydligen inte förstå det.

För trots de tydliga resultaten av forskningen på Blekingesjukhuset i Karlshamn, så låter vårdpersonalen bli att tala om för diabetikerna att de blir friska och fria från insulinet om de äter en diet som består av 50 % fett, 25 % kolhydrater och 25% protein.
Tillfrisknandet sker så snabbt att det måste ske under läkarkontroll.

När inte läkare och sjuksköterskor berättar sådant, och annat viktigt, så måste någon annan göra det.

Därför finns den här sidan, arbogasidan.se/halsa
sammanställd av

HARRY HOLM

som har svårt att förstå landstingspolitikerna, vilka skulle kunna sänka landstingsskatten år efter år om de brydde sig om allt det nya – som ännu inte är "i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet" men som gör människor friska.
_____________________________

ÄNTLIGEN
STOPP FÖR DEN KRONISKA FÖRSTOPPNINGEN

Efter 7 år av kronisk förstoppning, ständigt laxerande och utan en enda naturlig "avgång", funkar nu Irenes mage som en klocka VARJE morgon.

Hon slank bara av en slump in på en hälsokostaffär för att fråga efter ett helt annat (nummer hundra i ordningen ungefär) medel mot förstoppning då hon fick tipset som hjälpte:

TWINLAB Magnesium 400 mg från magnesiumoxid och magnesiumasparat.

En magnesiumtablett per dag och efter ett par veckor var magen tvärt igång med normal funkton. Halleluja.

HARRY HOLM 2007 12 16

_________________________

 

Dr Harold Koenig.
(Foto från Duke-universitetet)

Medicinprofessorn Harold Koenigs studier visar att religiösa människor lever 30 % längre, har bättre äktenskap, mindre drog- och alkoholberoende, ett bättre näringsförsörjningssystem samt bättre fysisk och mental hälsa.

KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA MER

KOMMENTARER

Musik som medicin  

Jag vet inte hur det är med dig. Men jag mår bra av musik. Det är mest psykiskt som det hjälper med en cd, en LP eller en stenkaka... jo, jag har alla sorter.
När vädret är som det är många mörka höstdagar och gråheten liksom kryper in i själen, i tankarna, då vevar jag så att säga upp grammofonen.
Och lyssnar bl.a. på country, t.ex. Rattlesnake Annie - som är på turné i Japan och i ett mail berättar om jordbävningen där härom dagen.
LÄS MER - KLICKA HÄR
____________________________

 Något att lyssna på?
KLICKA HÄR
FÖR MUSIKSIDAN!

------------------------------------------------

DOKTORN BESTÄMMER INTE ÖVER DIG

Läkarna och de andra i vården jobbar hårt och hjälper Dig. Men dom bestämmer inte över Dig.

Många, speciellt äldre, har väldig respekt för läkare och annan vård-personal. Men doktorn har inte alltid rätt, speciellt kan det bli fel om patienten inte vågar berätta om sin reaktion på det som sägs i undersökningsrummet.

Läkare ordinerar behandling och skriver ut recept på mediciner, patienten är tyst och tackar och tar emot - även om han eller hon har frågor eller rent av invändningar.
Därför känner jag det viktigt att här berätta vad det står i Svea rikes lag.

Enligt Hälso- och Sjukvårdslagens paragraf 2a ska vården och behandlingen ”utformas och genomföras i samråd med patienten”.

Så lagen (SFS 1982:763, 2a §) betyder i praktiken att om Du är en människa vid Dina sinnens fulla bruk så kan inte doktorn bestämma något som inte Du vill vara med på.


HARRY HOLM

 

wrap-script-literals: no  
wrap-script-literals: no
 


Fett från djurriket står inför en renässans. Allt fler hävdar att smör är mer hälsosamt än margarin. Läs om nyttigt fett här intill.

FOTO: HARRY HOLM


wrap-script-literals: no
    FAKTARUTA
wrap-script-literals: no

wrap-script-literals: no
Utdrag ur vår Hälso- och sjukvårdslag (1982:763)

Inledande bestämmelser
1 § Med hälso- och sjukvård avses i denna lag åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Till hälso- och sjukvården hör även sjuktransporter samt att ta hand om avlidna.
   I fråga om tandvård finns särskilda bestämmelser. Lag (1992:567).

Mål för hälso- och sjukvården
2 § Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.
   Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården. Lag (1997:142).

Krav på hälso- och sjukvården
2 a § Hälso- och sjukvården skall bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. Detta innebär att den skall särskilt
   1. vara av god kvalitet och tillgodose patientens behov av trygghet i vården och behandlingen,
   2. vara lätt tillgänglig,
   3. bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet,
   4. främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen.
   Vården och behandlingen skall så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten.
   Varje patient som vänder sig till hälso- och sjukvården skall, om det inte är uppenbart obehövligt, snarast ges en medicinsk bedömning av sitt hälsotillstånd. Lag (1998:1659).

2 b § Patienten skall ges individuellt anpassad information om sitt hälsotillstånd och om de metoder för undersökning, vård och behandling som finns.
   Om informationen inte kan lämnas till patienten skall den i stället lämnas till en närstående till patienten. Informationen får dock inte lämnas till patienten eller någon närstående om det finns hinder för detta i 7 kap. 3 eller 6 § sekretesslagen (1980:100) eller i 2 kap. 8 § andra stycket eller 9 § första stycket lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. Lag (1998:1660).

2 c § Hälso- och sjukvården skall arbeta för att förebygga ohälsa. Den som vänder sig till hälso- och sjukvården skall när det är lämpligt ges upplysningar om metoder för att förebygga sjukdom eller skada. Lag (1998:1660).

wrap-script-literals: no

wrap-script-literals: no
 
   
wrap-script-literals: no
 
wrap-script-literals: no
 
wrap-script-literals: no
 
wrap-script-literals: no
   
wrap-script-literals: no
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
wrap-script-literals: no

  

 

© Text och bild ärskyddade av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering är förbjuden men texter får återges med angivande av källan: "www.arbogasidan.se"
___________________________________________________


VÅR HÄLSA

Alternativ läsning om vår hälsa
Klicka på den artikel-rubrik som du vill läsa mer om !

Varför ska vi äta Losec?
För att bli sämre och köpa ännu mer Losec?

Vår hälsa hänger väldigt mycket samman med hur vår matsmältning och vår tarm fungerar. För att matsmältningen ska fungera bra är det viktigt att vi producerar tillräckligt med saltsyra och enzymer, men det är vanligt att vi har brist på dessa. Och tar du Losec så ökar du den bristen. En brist som bl.a. försämrar upptaget av vitaminer och ökar risken för benbrott.

Saltsyra behövs i magen bland annat för att aktivera det proteinspjälkande enzymet pepsin, som behövs för att bryta ner proteinrik mat, som kött. Saltsyra behövs också för att ta död på skadliga bakterier i maten.
Enzymproduktionen minskar vid för lite saltsyra och försämrar matsmältningen ytterligare.
För lite saltsyra leder också till att man får svårare att ta upp många mineraler, vitamin B12 och aminosyror. För att vi ska kunna tillgodogöra oss t.ex. kalcium behövs saltsyra. Om det finns för liten mängd av sådan syra eller ingen alls, kan kalcium inte lösas och kan inte utnyttjas så som det behövs av kroppen.
Saltsyrabrist och problem med matsmältningen ger symtom som: uppblåsthet och uppsvälldhet efter måltid, förlängd mättnadskänsla efter måltid, rapningar, halsbränna, illamående, dålig andedräkt, förstoppning och ibland även diarré samt ömhet, brännande känsla, torrhet eller metallsmak i munnen. Det har jag lärt mig på nätet.

HAR DU FÖR MYCKET SALTSYRA? Saltsyraproduktionen påverkas av känslomässig stress, eftersom det är nervimpulser som reglerar matsmältningen.

HAR DU ÄTIT LOSEC / HAR FÖR LITE SALTSYRA? Du kan göra en test för att kolla om du har saltsyrebrist: Gör en ”bikarbonattest” på morgonen när du är fastande. Man intar då en tsk bikarbonat i ett halvt glas vatten. Bikarbonaten ska reagera med saltsyran i magsäcken. Finns det för lite saltsyra blir det ingen reaktion, vilket tyder på saltsyrabrist, vid rapande blir det en reaktion med saltsyran, vilket tyder på att man har tillräckligt med saltsyra.

Enzymer är nödvändiga för att smälta maten, utan enzymer skulle det ta 50 år att smälta en måltid. Inga vitaminer, hormoner eller mineraler är verksamma i kroppen utan enzymer. Enzymer underlättar alltså matsmältningen.
Omeprazol / Losec t ex hämmar ett enzym så att magsyran minskar. Och detta för (upp mot 24 timmar, enligt text på asken) en tid som sträcker sig över flera måltider, där magsaften verkligen behövs för att få en rätt matsmältning och tarmfunktion.

Överskott av magsyra stoppas direkt och tillfälligt med kalk - eller ett mariekex - så att magen, (saltsyran, magsyran, magsaften, enzymerna) är i full funktion igen när det är dags för mat.

Symtom på enzymbrist är t.ex. uppblåst mage, diarré/förstoppning, överkänslighet för mjölkprodukter, gallproblem, matallergier, sockeröverkänslig, trötthet efter maten, sömnstörning, hudproblem, inflammationer, svamp-, bakterie- och parasitöverväxt.
Dessutom räknar tillverkaren av Losec själv upp som vanliga biverkningar huvudvärk, men också buksmärtor, illamående, kräkning, förstoppning och gasbildning - typiskt för fel på matsmältningen.

Losec ger benskörhet. Det står också i en nät-information att den som tar Omeprazol/Losec får höjd risk för benfrakturer.
Kalk verkar tvärtom, dvs stärker benstommen.
Att äldre lättare bryter ben beror bl.a. på att magsyreproduktionen avtar med stigande ålder. De behöver verkligen kalk i stället för Loces etc.

Slutledning: Vill du slippa problem och må bra: Strunta i Losec, och ät i stället kalk eller ett digestivekex vid problem, så blir det mycket billigare också.

HARRY HOLM 2012 10 08

_____________________________________________________________

Fett måste vi ha... mycket mer fett

Fett är bra mot diabetes, mot övervikt och mot depression – och för barnens skull. Fett behöver vi men inte socker och lightprodukter.

Fett bra mot diabetes - men fråga doktorn först.
Fettbrist ger depression. För barnens skull. Margarinets vådor.
Light-produkter och socker är bovar
.

Högt kolesterol är ingen sjukdom
Det är andra saker man dör av

______________________________________________________

Kalkbrist kan ge 147 olika sjukdomar

Ett exempel: Så sent som 29 juli i år kunde rikspressen berätta om den stora engelska undersökning som pågått i 65 år och som visar att ett dagligt intag på minst 400 mg kalcium minskar risken att drabbas av stroke med upp till 60 procent. Fler exmempel i följande artiklar:

Kalk mot högt blodtryck...
... och utan salt dör du

_____________________________________________________

Tänderna ska inte innehålla metall

Var noga med vilket material du får i tänderna - krämpor i hela kroppen kan komma från lagningarna.

Var noga med vad tandläkaren stoppar in. Allmänhetens bästa vann till slut - nu får N2 användas.

_____________________________________________________

Läkemedel finns inte bara på apotek

Läkemedelsföretagen blåser oss
De fick nobelpris för något som veterinärerna vetat i ett halvsekel
Joel Wallach om ledgångsreumatism – av kycklingbrosk blev alla de drabbade bra

_______________________________________________

Magnesium mot träningsvärk
och bland annat ... förstoppning


Magnesium får musklerna att slappna av och minskar risken för träningsvärk. Men ämnet är bra för mycket annat och som veterligt första media har arbogasidan.se berättat att magnesium t.om.kan hjälpa den som lider av kronisk förstoppning.

Magnesium – det är grejer det!
Ett brev till Robert Holender Expressen – om Gerimax
Stopp för den kroniska förstoppningen
_____________________________________________________

Tro bra för hälsan enligt forskningen

Att tro är bra för hälsan visar flera olika forskare.

Troende lever längre
Jesus gamla goda recept

_______________________________________________

Socker har otaliga skadeverkningar
Om sockret uppfanns i dag skulle det bli förbjudet

_____________________________________________________

Musik som medicin
________________________________

Doktorn bestämmer inte över Dig!

** _____________________________________________
Kalk mot högt blodtryck 

- Så har vi högt blodtryck. En av mina favoriter!, konstaterade dr Joel Wallach i ett föredrag i USA för några år sedan.
- De hade en kontrollgrupp med högt blodtryck och dessa fick ett fördubblat intag av kalk. Försöket avslutades efter sex veckor för de hade inte längre något högt blodtryck.
- Är det någon som har fått brev med en uppmaning av sin läkare att dubbla sitt kalciumintag för att minska sitt höga blodtryck? Inte en enda en!, sade dr Joel Wallach.

Klicka här för att läsa mer!
**  
Läkemedelsföretagen blåser oss
Är det nu de bensköra äldres tur?

Människor, inte minst kvinnor, som kommit upp lite i ålder drabbas ofta av benskörhet.
Nu är det den kategorin patienter – och samhällets kassa – som ett läkemedelsföretag vill tjäna stora pengar på.
Ett generellt råd till Arbogabor i alla åldrar: Ät kalk i stället!

Eftersom jag här på www.arbogasidan.se/halsa brukar prisa kalken som mycket viktig för vår hälsa, blev jag intresserad när jag såg att det har kommit ett nytt läkemedel mot benskörhet.
Som framgår av utdraget ur föredraget av dr Wallach, beror 147 olika sjukdomar på kalkbrist. Benskörhet är förstås en av dom.

Så här är det.
När vi har för lite kalk i kroppen, i blodet, då börjar bisköldkörteln att utsöndra PTH (paratyroideahormon, ett hormon som innehåller 84 aminosyror).
Hormonet ser då till att höja kalkhalten i blodet – genom att bryta ner benvävnad. Och kroppens olika ben blir därmed sköra.
Nu har läkemedelsföretaget Lilly lanserat en medicin, där man på konstgjord väg försökt härma kroppens PTH... och fått motsatt effekt. På försökspersonerna som fått sprutor med medlet har benskörheten blivit mindre. Av Fass framgår dock tydligt en rad biverkningar. Samtidigt som råttförsök visat ökad frekvens bentumörer.
Medicinen heter Forsteo.
Den borde heta Inte Forsteo.
Inte förstå, alltså.
För dels vet inte dom som har hittat på medicinen varför den fungerar.
Och dels kan inte jag förstå annat än att patienterna och inte minst statskassan än en gång blir lurade av läkemedelsindustrin.

Inte bara Forsteo
För när man läser informationen till vårdpersonalen står det att man ska ge tillägg av D-vitamin och – kalcium!
Kalcium. Kalken. Den är bra, mot 147 sjukdomar alltså. Och den har inga biverkningar.
Jag brukar gå till apoteket och köpa en burk kalk (varunummer 333039). Den kostar ett par hundringar men förslår nästan ett år, eftersom det räcker att ta en knapp kaffesked kalk utrörd i vatten varje dygn.
Någon hundring per år för kalken alltså. Men priset på Forsteo då? Jo, en förgylld injektionspenna med injektionsvätska som räcker till en behandling om dagen i 28 dagar kostar 3.726:50. Upp till 18 månader kan behandlingen pågå.
Men på ett år, för att jämföra med kalken, blir det minst 48.000 kronor per patient.

Visst vet Lilly
Så mycket tar tillverkaren Lilly betalt – utan att veta varför det funkar, säger företaget. Men då ljuger Lilly.
Jag tror Lilly vet. För jag vet.
Det är för att försökspersonerna har fått kalk.
De 437 män som medicinerats med Forsteo, och som hade fått 5% tillväxt av benmineralhalten på ett år, hade under detta år käkat 400 IE D-vitamin och 1.000 mg kalk per dag.

Vem gör kalkförsök?
Men ändå. Ingen forskare – och absolut inget läkemedelsföretag – torde vilja göra ett försök, genom att regelbundet mäta benkvaliteten hos kvinnor eller män som inte får Forsteo men som under något år får 400 IE D-vitamin och 1.000 mg kalk per dag.
För inte ens Lilly kan ta 3.726:50 för några kaffeskedar kalk. Och då är det inte intressant för ett läkemedelsföretag att engagera sig för patienternas – och statskassans – bästa.
Det tror i alla fall
HARRY HOLM
2005/03/30

Klicka här för att läsa mer om dr Wallach och kalk!

**
Källor:
LäkemedelsVärlden 2003/12
Fass för allmänheten
Fass, information avsedd för vårdpersona
l
_____________________________________________

 

De fick nobelpris för något som veterinärerna vetat i ett halvsekel

På måndagen den 3 oktober 2005 berättade nyhetsprogrammen att årets nobelpris i medicin går till Robin Warren och Barry Marshall.
De får priset för att de 1982 upptäckte att magsår inte orsakades av stress, som vi fått lära oss, utan av en bakterie.
Det hade veterinärerna då vetat i nästan ett halvt sekel.

För många år sedan nu, åkte dr Joel Wallach runt i USA och höll föredrag.
Som agronom, veterinär och läkare hade han gjort grundläggande upptäckter inom näringsläran och hans föredrag är sedan länge flitigt citerade här på @rbogasidans hälsosida (www.arbogasidan.se/halsa.htlm).

Idag passar det extra bra att återge vad Dr Wallach sade om magsår:

– Har ni hört talas om magsår? Det anses komma av stress. Vi veterinärer vet sedan mer än 50 år tillbaka att magsår, åtminstone hos grisar, orsakas av en bakterie i magsäcken som heter Helicobacter pilori och att den i enstaka fall kan utveckla magsäcks-cancer.
–  Eftersom vi inte har råd med dyra operationer på Mayokliniken, då hade köttpriset åkt upp till 550 kr per kilo, lärde vi oss att ett spårämne som heter vismut och tertracyklin kunde bota magsår. Det kostade fem dollar att bota en gris med detta.

– The National Institute of Helath kom i februari 1994 ut med budskapet att magsår orsakas av en bakterie som heter Helicobacter pilori och inte av stress. Det kan botas.
–  Medicinska rapporter säger aldrig så, utan att det ser lovande ut, kan var bra. Artikeln fortsätter med att det kan botas med vismut och tetracyklin.
–  För de av er som inte vet var vismut kommer ifrån, kan det köpas på en drugstore (apotek), det är rosa och billigt. Du kan faktiskt bota dig själv.

Så långt dr Wallach. Och det får mig att fundera, speciellt som jag läst andra delar av hans föredrag, om andra sjukdomar.
Borde man egentligen inte gå till veterinären i stället för til doktorn med sina krämpor?

Varför har veterinärerna kommit längre i den medicinska kunskapen? Jo, dels för att de läser mer näringslära än de totalt 4 timmar eller vad det var som en svensk läkarutbildning innehöll åtmistone för några år sedan.
Men framför allt för att djuren i ett jordbruk är värda pengar, de måste hållas friska. Med en människa är det oftast så att han eller hon kostar pengar i stället för att – som en gris – ge pengar.
Vi människor har kanske för lågt kilopris för att orsaka lika framsynt forskning som veterinärvetenskapen och det sunda bondförnuftet genererar.

** Harry Holm
2005/10/04
Sockret har otaliga skadeverkningar
@rbogasidan visar hela listan

Om sockret uppfanns i dag skulle det bli förbjudet.
Det hörde jag en forskare säga i radio i fjol.
Dr Nancy Appleton har listat sockrets otaliga skadeverkningar.

Socker (Sackaros) är en kolhydrat som finns i många växter och utvinns ur betor och sockerrör.

Här är listan med skadeverkningar på kroppen som Dr Nancy Appleton funnit att man i högre eller mindre grad kan koppla till sockret:

* Socker kan försvaga immunförsvaret
* Socker kan irritera mineralbalansen i kroppen
* Socker kan orsaka hyperaktivitet, oro, sjuklighet och koncentrationssvårigheter hos vissa barn.
* Socker kan orsaka dåsighet och nedsatt aktivitet hos vissa barn
* Socker kan påverka barnens betyg i negativ riktning
* Socker kan bidra till en höjning av triglyceriderna
* Socker bidrar till sämre motstånd mot infektioner av bakterier
* Socker kan orsaka njurskador
* Socker kan orsaka krombrist
* Socker kan orsaka kopparbrist
* Socker hindrar kroppen från att ta upp kalcium och magnesium
* Socker kan leda till cancer i brösten, underlivet, prostatan och ändtarmen
* Socker kan orsaka cancer i tjocktarmen, särskilt hos kvinnor
* Socker kan vara en riskfaktor för cancer i gallblåsan
* Socker kan ge felaktigt fasteblodsocker
* Socker kan försämra synen
* Socker ger förhöjd serotoninnivå, vilket kan leda till trängre blodkärl
* Socker kan orsaka hypoglycemi (för lågt blodsocker)
* Socker kan orsaka sur mage
* Socker kan öka adrenalinnivån hos barn
* Sämre förmåga att uppta socker är vanlig hos folk med tarmsjukdomar
* Socker kan påskynda åldrandet och orsaka rynkor och grått hår
* Socker ger försämrad tandstatus
* Socker orsakar övervikt och fetma
* Högt sockerintag ökar risken för Crohn´s sjukdom och sår i tarmväggen
* Socker kan orsaka inflammerad mag-tarmkanal
* Socker kan orsaka ledbesvär
* Socker kan orsaka astma
* Socker kan orsaka candidiasis (överväxt av Candida Albicans i mag-tarmkanalen)
* Socker kan leda till gallsten
* Socker kan leda till njursten
* Socker kan orsaka kärlkramp
* Socker kan orsaka blindtarmsinflammation
* Socker kan förvärra symptomen på multipel skleros (MS)
* Socker kan indirekt orsaka hemorrojder
* Socker kan orsaka åderbråck
* Känsligheten för socker förstärks hos kvinnor som äter p-piller
* Socker kan leda till tandlossning
* Socker kan bidra till benskörhet
* Socker bidrar till sur saliv
* Socker kan leda till nedsatt insulinkänslighet
* Socker kan hämma tillväxthormon
* Socker höjer kolesterolhalten
* Socker kan höja det systoliska blodtrycket
* Socker kan ändra proteinstrukturen så att proteinupptagningen hämmas
* Socker orsakar födoämnesallergier
* Socker bidrar till uppkomsten av diabetes
* Socker kan leda till blodförgiftning vid graviditet
* Socker kan bidra till eksem hos barn
* Socker kan orsaka hjärt-kärlsjukdomar
* Socker kan förändra DNA-strukturen
* Socker kan orsaka grå starr
* Socker kan orsaka lungemfysem
* Socker kan orsaka åderförkalkning
* Socker kan orsaka bildande av fria radikaler i blodbanan
* Socker sänker enzymernas förmåga att fungera
* Socker försämrar vävnadernas elasticitet
* Socker kan få leverceller att delas, vilket ökar leverns storlek
* Socker kan öka fettmängden i levern
* Socker förstorar njuren och kan orsaka sjukliga förändringar i den
* Socker kan överbelasta och skada bukspottkörteln
* Socker leder till vätskeansamlingar i kroppen
* Socker kan orsaka förstoppning
* Socker kan orsaka närsynthet
* Socker kan skada kapillärväggarna
* Socker kan göra att akillessenan blir skör
* Socker kan orsaka huvudvärk, inklusive migrän
* Socker kan orsaka försvagade delta-, alfa- och thetavågor i hjärnan, vilket kan försämra förmågan att tänka klart
* Socker kan orsaka depression
* Socker kan öka insulinutsöndringen hos människor som äter sockerrik mat jämfört med dem som har en kost med mindre socker.
* Socker ökar jäsningsprocessen i grovtarmens bakterieflora
* Socker kan orsaka hormonobalans
* Socker ökar blodplättarnas koaguleringsförmåga, vilket leder till blodproppar

Jag tackar Zorna för att jag fått låna listan.
Det skulle inte förvåna mig om det går att hitta fler nackdelar med att äta eller dricka socker. Men i och för sig, det räcker ett bra tag att veta om ovanstående.
HARRY HOLM
2005/03/07
_______________________________________________________


 
**  
Joel Wallach om ledgångsreumatism
Av kycklingbrosk blev alla bra

Joel Wallach i USA är både agronom, veterinär och läkare.
Jag brukar med nöje studera utdrag ur hans föredrag.
Idag handlar citatet om ledgångsreumatism (artrit).

Den 24 september 1993 kom det ett meddelande från Harvard Medical School i Boston som också är ett sjukhus. Artikelns titel var ”Kycklingprotein lindrar svullnader, smärtan och patientens plåga vid artrit”. (”Chicken protein holds the swelling and pain of artrit and the patients trial”).

Joel Wallach berättar:
– Man valde ut patienter som inte svarat på den vanliga behand-lingen av artrit. De hade fått guldsprutor, aspirin, prednisolon, cortison, dvs allt du kan tänka dig av fysisk terapi. Det enda som var kvar var att via en operation byta ut lederna.
– Man frågade om det fanns några patienter som kunde tänka sig att stå ut med sina smärtor tre månader till. Man ville göra ett experiment och fick 29 frivilliga.
– De fick en rågad tesked kycklingbrosk i sin apelsinjuice på morgonen. Inom tio dagar var alla inflammationer och smärtan borta enligt Harvards rapport. De hade inte svarat på någon av de vanliga behandlingsformerna. Efter 30 dagar kunde de öppna locket på en burk och efter 90 dagar hade patienterna återfått maximum av sina funktioner.

** HARRY HOLM
2005/02/16
____________________________________________________________
 


 

De obotade får inte plats i NA heller

Mot bakgrund av den TV-serie som det berättas om direkt efter den här artikeln, vill jag komma in på programmet i lördags, det vill säga det som sändes den 29 januari 2005.
Där visades flera exempel på människor som blivit bra från sina krämpor efter förbön och handpåläggning.


I recensionen i Nerikes Allehanda ondgjorde sig skribenten över att TV-programmen inte också berättade om dom som inte blivit botade.

Med ett förflutet som TV-recensent i NA vet jag att det gäller att skriva sin egen subjektiva åsikt om programmen.
Men i måndagens recension (31.1.2005) tog Anna Levin upp en princip:
Att man som journalist ska spegla båda sidor av saken.

Av den orsaken var det det inget fel på tidningens rubrik : ”De obotade fick inte plats hos Doktor Gud”.
Felet är att just tidningar brukar glömma de otaliga som inte blir botade i den vanliga vården.
Hur många vårdsökande per dag skickas inte hem med värktabletter och beskedet ”Det är inget att göra, lär dig leva med smärtan”. Hur många med besvär, som läkaren inte kan bota, får till och med beskedet att ”det är nog psykiskt”.
Därför vore det intressant om NA-redaktionen följde Anna Levins intentioner och berättade om de många som vänt sig till vårdcentraler och sjukhus men förblivit obotade.

Biverkningar
Läkarna, inte minst kirurgerna, gör ofta ett värdefullt jobb, så att folk blir friska. Men inte heller den vanliga vården lyckas alltid ”hela” människor.
Tvärtom kan det gå åt andra hållet, med t.ex. mediciner som lovar mycket men som visar sig ha biverkningar.
Tidigare i år berättade NA om dödsfall som kopplats till läkemedelskoncernen Astra Zenecas kolesterolsänkande läkemedel Crestor. (Sådant är förresten extra sorgligt, eftersom det tydligt framgått i t.ex. Läkartidningen att högt kolesterol inte är mycket att bry sig om, om man inte är rökare.)

Jesus gamla goda recept
Medan medicinsk forskning hela tiden får tänka om, har den av Jesus introducerade hälsokuren hållit i 2.000 år:
När troende människor (utan att ta betalt) följer Bibeln och lägger händerna på sjuka och ber för dom, så följer – som TV-programmet visade – inte sällan tillfrisknanden.
Och blir den sjuke inte bra så slipper han i alla fall biverkningar, vilket man inte kan säga om en hel del av det vinstrika Apotekets produkter.
HARRY HOLM

2005/01/31

**  
Ny TV-serie om tro som helar

Lördagen den 15 januari började en TV-serie om helande.
Bland dem som ska intervjuas är forskaren Harold Koenig, USA. Han har i flera forskningsrapporter visat trons betydelse för hälsan.

TV-programmet DOKTOR GUD, hade premiär i SVT2 lördagen den 15 januari kl 19 och med repriser söndag 10.45 och onsdag 23.35.
Serien förutspås låta många ge sin livshistoria. Werner Olsen var medvetslös med diagnosen hjärninflammation. I  läkarjournalen som visas i rutan står antecknat  att han skulle dö. Hustrun berättar att läkarna var missnöjda över de anhörigas intensiva förhoppningar och förböner. Men Werner blev frisk och läkarjournalen noterar ”Mirakulös förbättring”.

Vagn gör serien
Det är den danske journalisten Vagn som gör programserien och hans resa går under serien också  både till ett katolskt kloster där man ber för sjuka  och till ett frikyrkligt väckelsemöte där pastorn och medlemmar som blivit friska berättar.
Teologen Niels Christian Hvidt, som återkommer i alla programmen,  har fått forskningsanslag för ett projekt om trons betydelse för behandling av sjuka.  Han befinner sig nu i USA under ett år och kommer att presentera resultaten i bokform.

Bok i ämnet
I april kom en bok ”Kan tro flytta Bjerge?” på Gyldendals förlag där han och cancerforskaren Christoffer Johansen utvecklar ämnet.
– Jag tar medicinsk forskning som utgångspunkt för en teologisk diskussion, förklarar Hvidt. Hos oss är det helt nytt att i vetenskapliga sammanhang tala om den religiösa trons betydelse, men jag vet att en stor förändring är på gång. Det finns saker som inte kan förklaras rationellt och sjukdomar som inte kan botas med traditionella metoder.

Känd USA-forskare
I TV-serien kommer vi också att få möta medicinprofessorn Harold Koenig vid Duke University i USA.
Han kommer att berätta att det under senare år har skett en formlig explosion inom vetenskaplig forskning när det gäller sambandet mellan människans religiösa tro och välbefinnande - människor som inte tror mår mycket sämre än troende.
HARRY HOLM
2005/01/17
---------------------------------------------------------------------------

LÄS MER HÄR NEDANFÖR
OM DR KOENIG OCH HANS FORSKNING
OM TRONS BETYDELSE FÖR HÄLSAN

----------------------------------------------------------------------------

”Several other studies have recently backed up Koenig's findings about religion and health. Those studies concur that religious people tend to live 30% longer, have better marriages, less drug and alcohol abuse, a better support system and better physical and mental health.
Koenig says doctors need to factor in the patient's religious beliefs, and if they are religious, use that to help them recover.”

(Duke University, USA)

ÖVERSÄTTNING
Många andra studier har på senare tid bekräftat Koenigs resultat vad gäller religion och hälsa. Dessa studier visar att religiösa människor verkar leva 30 % längre, har bättre äktenskap, mindre drog- och alkoholberoende, ett bättre försörjningssystem samt bättre fysisk och mental hälsa.
Koenig säger att läkare behöver väga in patienternas religiösa tro, och om de är religiösa, använda det för att hjälpa dem att tillfriskna
.
(Duke University, USA)

***

Lite grann om Harold Koenigs
forskning om tro och hälsa

I TV-serien, som går kl 19 på lördagskvällarna, kommer vi alltså att få möta medicinprofessorn Harold Koenig vid Duke University i USA.
Han kommer att berätta att det under senare år har skett en formlig explosion inom vetenskaplig forskning när det gäller sambandet mellan människans religiösa tro och välbefinnande - människor som inte tror mår mycket sämre än troende.
Det är inte direkt nytt detta med tro och helande. Redan för nio år sedan fanns det rapporter från Duke University i USA som bekräftade teorien.

Här nedan lite kort om universitetets rapporter från 1996 och framåt.

A Possible Link Between Church Services and Health
Tue, 12 Mar 1996

Det tidigaste jag hittat från Koenigs universitet är en studie på 4000 slumpvis utvalda gamla människor i North Carolina. Där fann forskaren att äldre människor som gick i kyrkan både var mindre deprimerade och friskare i kroppen än andra.

Duke Study: Attending Religious Service May Improve Immune Status
Wed, 22 Oct 1997
Forskare vid Duke visade året efter att folk som gick regelbundet i kyrkan tycktes ha ett bättre immunförsvarssystem än dom som inte gjorde det. Mekanismerna bakom detta angavs dock som oklara.
I oktober 1997 presenterades dessa dramatiska resultat från forskningen vid Duke University, resultat som fick fysiker, filosofer och teologer att häpna.
Immunförsvaret påverkades alltså av tro.
– Det är fortfarande för tidigt att dra säkra slutsatser, sa Dr Koenig vid det tillfället.

Having Religious Faith Can Speed Recovery From Depression in Older Patients
Tue, 28 Apr 1998

Att ha en religiös tro kan påskynda tillfriskningen från depression hos äldre patienter, slog en rapport fast i april 1998. Månade efter visade Koenig forskning som han menade inte kunde betyda annat än att den som ville hålla sig frisk borde ägna sig åt religion.

Religious Elderly Have Lower Blood Pressure, Duke Study Shows
Mon, 10 Aug 1998

Det visade sig i augusti 1998 att religiösa äldre hade lägre blodtryck. Det kan vara cermonierna, gemenskapen eller kontakten med en högre makt, skrev Koenig, men vad orsaken än är så förbättras fysisk och mental hälsa, visade nu ett dussin studier vid Duke Universitet.

I november samma år förklarade Dr Koenig att USA:s hälsovårdskostnader skulle gå ner om fler uppmuntrades att ägna sig mer åt sin tro. Hans forskning visade nämligen att gamla patienter som var religiösa kostade samhället mindre i vård.

More Evidence that Religion is Healthy
Dec 1998

År 1998 publicerade Dr Harold Koenig resultaten av ännu en studie om religion och hälsa, som visade att tro var hälsosamt.

Religious Attendance Linked to Lower Mortality in Elderly
Thu, 22 Jul 1999

En studie på närmare 4000 äldre i North Carolina presenterades 1999. Den visade att dom som gick i kyrkan varje vecka hade 46 procent mindre risk att dö inom 6 år, jämfört med dom som inte gick så ofta eller inte alls.

Importance of Faith in a Time of Tragedy
Fri, 28 Sep 2001

Hösten 2001 presenterades en rapport som visade att tro vara en tillgång för den som drabbats av en tragedi.

Religious Struggle May Raise Risk of Death
12 aug och Fri, 19 Oct 2001

Många studier visar att aktivt engagemang i en kyrka kan hjälpa sjuka att leva ett längre och hälsosamma liv, men studier visar också att äldre människor som kämpar med sin religiösa tro kan få ökad risk att dö. Rapporten byggde på studier på 595 äldre sjukhuspatienter.

Prayer, Noetic Studies Feasible; Results Indicate Benefit to Heart Patients
Wed, 31 Oct 2001

Hjärtpatienter som fick förbön fick bättre kliniska resultat än dom som behandlades med standard-terapi.

**  


Har du ont och bor i Arboga
Hit ska Du ringa numera

Dygnet om ska man numera vända sig till sin familjeläkare
för att få råd, vård eller remiss till exempelvis akutmottagningen i Köping eller Västerås.


___________________________________________

Klicka på önskad inrättning
:

GRINDBERGA FAMILJELÄKARENHET - ÅBÅGENS FAMILJELÄKARENHET - UNGDOMSMOTTAGNINGEN - TANDVÅRD - APOTEK
___________________________________________

Familjeläkarmottagningar i Arboga
ARBOGA 0589

GRINDBERGA FAMILJELÄKARENHET
Österled 30, 732 45 Arboga

Öppettider må-fr 8-16
Rådgivning och tidsbeställning Tel 865 20

Familjeläkarmottagning
Tfntid läkare må-fr 8 - 9
Läkare Rune Holmgren Tel 865 26
Läkare Isayas Teclermariam Tel 865 25
Läkare Mounem Kobbah Tel 865 50
Läkare Tewolde Teclemariam Tel 865 55

Distriktssköterskemottagning
Mottagning efter tidsbeställning
Tfntid 8 - 16 Tel 865 20

Barnmorskemottagning
Tfntid må-fr 11-11.45 Tel 865 27

Barnhälsovård
Tfntid må-fr 8 - 9 Tel 865 51

****************************

ÅBÅGENS FAMILJELÄKARENHET
Österled 30, 732 45 Arboga

Öppettider må-fr 8-16
Rådgivning och tidsbeställning Tel 021-17 65 00

Familjeläkarmottagning
Tfntid läkare må-fr 8 - 9
Läkare Bo Enar Andersson Tel 021-17 65 20
Läkare Krzysztof Chwojnicki Tel 021-17 65 07

Distriktssköterskemottagning
Mottagning efter tidsbeställning
Tfntid 8 - 16 Tel 021-17 65 00

Barnmorskemottagning
Tfntid må-fr 11-11.45 Tel 021-17 65 08

Barnhälsovård
Tfntid må-fr 8 - 9 Tel 021-17 65 09, 17 65 17

Är du osäker å vem som är din familjeläkare
ring närmaste familjeläkarmottagning eller
021-17 46 19 alternativt 021-17 45 17.

Det går också att under så kallad jourtid ringa
hälso- och sjukvårdsupplysningen på telefon
0771-17 64 00.

****************************

UNGDOMSMOTTAGNINGEN I ARBOGA
Kapellgatan 8, gården. Tel 0589 872 05.
Tidsbokning torsdag 13-16.
Telefontid och öppettid, tordag 16-19.

****************************

TANDVÅRD
Arboga Folktandvården
Österled 30 (Vårdcentralen)
021-17 68 80.

Akuttandvård
I Första hand: Ring din ordinarie tandläkare
eller närmaste folktandvård.
Under lör-, sön- och helgdagar 10.30-12
för tidsbeställning.


****************************

APOTEK
Apoteket Örnen Arboga
Ahllöfsgatan 18-20

Ring dygnet om 0771-450 450
för att få veta öppettider och för
rådgivning.

****************************

**  

 

Magnesium – det är grejer det!

I veckan gick TT ut med en forskningsrapport som visar ännu en fördel med att äta ordentligt med magnseium.
Underlaget för forskningen är 61.000 kvinnor i vårt län och grannlänet Uppsala län.
Det visar sig av undersökningen att det var 40 procent lägre föreskomst av magcancer bland dem som åt mycket magnesium jämfört med dem som åt lite magnesium.
Läs mer om magnesiumets välsignelser, bland annat om dess värde för norksa skidframgångar, genom att klicka här!
HARRY HOLM
2005/01/07

_______________________________________________

Nu har vi provat Vinterkräksjukan
Några goda råd för att slippa och om Du drabbats

Jodå, Arbogatrakten har också drabbats av den så kallade vinterkräksjukan.
Flera som åt julbord på en gammal välrenommerad restaurang i Köping före jul fick magsjuka och trodde att det var av bordets läckerheter.
Men miljö- och hälsoskydd kollade upp julbordet och det var inget fel på det. Det visade sig bara vara så att många tillsammans gör att smittan får lättare och hitta bärare.
En kräkning bjuder på ungefär en miljon viruspartiklar. Det räcker med 8-10 stycken för att få smittan! Så risken är enorm att också Du får den här otrevliga sjukdomen.

Personligen hade jag sett fram mot julaftonens läckerheter, gröt och skinka, lilla äppelbiten, som det står i visan.
Men när frun och sonen och jag åt julaftonsmåltiden inskränkte sig mitt intag till en halv kokt potatis. Mer fick jag inte i mig den dagen. Juldagens ätande var inte heller värt namnet.

Jag försökte mitt i all bedrövelsen attmed datorns hjälp skaffa mig lite information om min fiende, magsjukan som drabbat mig.
OchEva Haglind, chefläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset berättar så här på nätet, under rubriken:

Mår du illa? Råd för dig som drabbats av "vinterkräksjuka".

Göteborg har liksom resten av landet drabbats hårt av magsjuka orsakad av calicivirus.
Symtomen är hastigt insjuknande med illamående, kräkningar och/eller diarréer samt ibland feber. Magsjukan, som är mycket smittsam, sprids mellan personer framför allt via händer och livsmedel.
För att förhindra smittspridning är det viktigt med handhygien. Både den som är sjuk och den som hjälper någon som är magsjuk måste vara mycket noggrann med sin handhygien.

*Tvätta händerna ordentligt och ofta.
*Den som är sjuk skall inte hantera eller laga mat till andra.
*Träffa så få människor som möjligt under tiden med symtom och något dygn därefter.
*Om Du är frisk, besök helst inte sjuka familjemedlemmar/vänner.
*Avstå från besök vid särskilda boenden/motsvarande om magsjuka förekommer.

Alla dessa råd syftar till att minska smittspridningen!

Denna typ av virusorsakad magsjuka är oftast snabbt övergående (2 dygn) och i övrigt friska personer som drabbas behöver som regel inte uppsöka sjukvård.
Vid kräkning och/eller diarré

*stanna hemma
*drick små mängder vätska ofta
*vila

Vid tveksamhet kontakta sjukvårdsupplysningen innan Du överväger att bege Dig till en jourmottagning eller motsvarande, skriver Eva Haglind, chefläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

HARRY HOLM
2005/01/01

______________________________________________________


Fett bra mot diabetes - men fråga doktorn först

För en person som jag, som länge hävdat att vi äter för lite fett och för mycket light-produkter, var det befriande att svenska folket fick svart på vitt i Sveriges Television i måndags (den 15.11 2004).
I programmet Fråga Doktorn berättades då om försöken vid landstinget i Blekinge, där det visat sig att det ger viktminskning generellt och bot för diabetiker att äta 50 procent fett, 25 procent protein och 25 procent kolhydrater.

Här är Sveriges Televisions eget referat från programmet.

Från SVT:s hemsida, v 47, 2004
Kost med lite kolhydrater bra för diabetiker
Maten är mycket viktig för alla som har diabetes. Men hur ska diabetiker äta egentligen? Ja, kanske är det inte som man tidigare har trott. I Karlshamn har man nämligen haft stora framgångar med en ny kostmodell som innehåller mycket lite kolhydrater. Patienterna har gått ned i vikt och några har till och med kunnat sluta helt och hållet med insulin.
Göran Turesson från Sölvesborg är en av dem. Han har diabetes typ 2, eller hade ska vi kanske säga. Han har tappat 18 kilo, kunnat sluta med insulin och mår mycket bättre genom att äta annan kost. Dessutom får han återuppta sitt arbete igen som busschaufför.
  Jörgen Vesti Nielsen, som är överläkare på medicinkliniken på Blekingesjukhuset i Karlshamn, berättar att det handlar om att diabetespatienter ändrat sammansättningen på måltiderna. De vanliga råden till diabetiker, och även till överviktiga och andra som vill må bra, är att äta mycket kolhydrater och så lite fett som möjligt. Men i Karlshamn prövas en ny diet med extremt lite kolhydrater och istället en större andel fett och protein. Den gamla metoden med mycket kolhydrater, fungerar helt enkelt inte, menar Jörgen Vesti Nielsen.
 
Kolhydratfattig kost
* Ingen potatis, ris, pasta och liknande.
* Inga flingor eller gröt.
* Mjukt bröd förekommer nästan inte alls, däremot går det bra med grovt knäckebröd i små mängder.
* Andra kolhydratrika livsmedel som kaffebröd, godis, snacks m m ingår naturligtvis inte alls, men det gör det inte heller i vanlig diabeteskost.

Men maten är ändå näringsmässigt väl sammansatt, betonar dietisten Anna-Karin Nilsson. Det ingår exempelvis mycket grönsaker som ger viktiga vitaminer och mineraler.
  Göran Turesson och de andra diabetespatienterna har fått ändra sina matvanor ganska mycket och ta bort en hel del av den mat de åt förr. Men Göran tycker inte att det har varit svårt. Han tycker om kosten och det bästa av allt är att den gör honom mätt, trots att han äter förhållandevis få kalorier per dag. Att Göran inte har problem med hungerkänslor beror på att proteinrik mat har visat sig ge bättre mättnadskänsla än kolhydratrik mat.
 
Undersökningen
I den undersökning som gjorts i Karlshamn ingick 16 personer som fick äta enligt den nya lågkolhydratsmetoden och 15 personer i en kontrollgrupp som fick de traditionella kostråden för diabetiker.
  I kontrollgruppen hände nästan ingenting med patienternas blodsocker och vikt. Men de som åt enligt den nya kostmodellen med lite kolhydrater sänkte sitt blodsocker rejält och tappade i genomsnitt drygt 11 kg i vikt under de 6 månader som försöket pågick. Och dessutom fick de bättre kolesterolvärden!
 
Byt ej kost på egen hand
- Det är fantastiska resultat vi ser med den här metoden, säger Jörgen Vesti Nielsen. Men det är viktigt att inte experimentera med lågkolhydratsmetoden på egen hand om man är diabetiker. Eftersom behovet av insulin sjunker snabbt måste man stå under uppsikt av läkare eller diabetesteam.
  Metoden kan också passa överviktiga, som vill hitta ett bra sätt att gå ned i vikt.
Mer information: http://www.ltblekinge.se/bls/medicinkarlshamn/

att klicka här.

-----------------------------------------------------------------------------------------


Ett brev till Robert Holender Expressen
Om fördelarna med Gerimax

Hej Robert.
Jag vill bara lite kommentera skrivningen i tabellen i dagens Ex-pressenartikel om naturläkemedel, där det står att Gerimax "har samma verkan" som Gerikomplex. Eftersom jag har provat i många år så vet jag att detta inte stämmer.
GERIMAX innehåller nämlingen magnesium, en suverän beståndsdel.

Som journalist har jag hela livet mest suttit på ändan och när jag då någon enstaka gång tvingats till fysisk aktivitet - den årliga älgjak-ten, klivande i de härjedalska myrarna - så gav detta tidigare grym träningsvärk. Men sedan jag börjat ta Gerimax (två tabletter en fysisk ansträngande dag) så har jag sluppit detta.
Eftersom Gerikomplex inte haft denna effekt på mig så förstod jag att det var magnesiumet som gjorde skillnaden och inte bara fysiskt utan över huvud taget gjorde mig piggare, dvs även i hjärnan.
Så jag kollade lite. Tydligen har det en gång gjorts ett stort försök på Domnarvets järnverk i Borlänge, på 1000 personer. Hälften fick Gerimax, hälften trodde att dom fick Gerimax (placebo).
Det gjordes sedan några s k intelligenstest, och resultaten blev bättre för den grupp som åt Gerimax, samtidigt som sjukfrånvaron var mindre i den gruppen.
Dessutom vet vi ju hur det gick i längdskidspåren i slutet av förra seklet när norrmännen började äta mycket magnesium, de tog storslam.

HÄLSNINGAR HARRY HOLM 2004/11/05
www.arbogasidan.se/halsa
--------------------------------------------------------------------------------------------

Var noga med vad tandläkaren stoppar in 1

Metaller i tänderna påverkar hela kroppen

Om din tandläkare tänker sätta in metaller i din mun, metall-blandingen amalgam eller guld det kvittar, så be att få något annat: Metallfri plast i små hål, keramik för större lagningar.
Metaller i munnen gör att det bildas en ström som är svag men som är mycket starkare än den kraft som styr våra nerver.
Eftersom nerverna från tänderna går från munnen i knippen vid tinningarna och ut till alla möjliga muskler och organ orskas också alla möjliga krämpor av dygnetrunt-retningarna från metallagningarna i våra tänder.
Klicka här för att läsa mer!

--------------------------------------------------------------------------------

Var noga med vad tandläkaren stoppar in 2

Allmänhetens bästa segrade till slut
Nu är N2 är tillåtet som rotfyllningsmaterial

Det är många år sedan Arbogatandläkaren Sven Rosenbaum gick ur tiden.
Det blev därmed EU-medlemsskapet som till slut vann segern åt honom.
Även svenska tandläkare tillåts nu att använda den effektiva N2-metoden för rotfyllning.

Med den metoden kan 500 miljoner kronor sparas årligen åt patienterna och lidandet minskas. Därför kämpade tandläkare Sven Rosenbaum i Arboga för användadet av N2 vid rotfyllning av tänder.
På tandläkarhögskolorna lärde professorerna ut en rotfyllnadsmetod som kallas guttaperkametoden och de berättade för de blivande tandläkarna att om de var riktigt duktiga skulle ”bara” var tredje rotfyllning misslyckas.
Det var dessa professorer i rotfyllnadskonst, som alltså hade som yrke att lära ut den gamla guttaperkametoden, som kämpade mot Arbogatandläkaren och lyckades få socialstyrelsen att stoppa användandet av N2-metoden.
Mot detta hjälpte inte Sven Rosenbaums argument, att det under åren gjorts ungefär 1 miljon rotfyllningar med N2 i Sverige och att ingen - alltså ingen - av dessa hade misslyckats.
För Socialstyrelsen trodde mer på sina fyra professorer i rotfyllnadskonst och svenskarna måste (till både onödigt obehag och onödiga kostnader) fortsätta smaka på den metod som bara lyckas i två fall av tre - om tandläkaren är skicklig.
Klicka här för att läsa mer om rotfyllningar.

HARRY HOLM
November 2004
*************************************************************

Högt kolesterol är ingen sjukdom
Det är andra saker man dör av


Risken för en icke-rökare att dö av hjärt- och kärlsjukdomar är inte större för den med högt kolesterol än för den med normala blodfettsvärden.
Larmet som skapade kolestrolskräcken i världen byggde på forskning på rökare.
För oss andra kan kolsterolmedicinering rent av vara till skada, enligt vad läkaren och forskaren Ulf Ravnskov förklarat i både svenska och utländska läkartidningar.
Klicka här för att läsa mer!

Fett behöver vi
Men inte socker och light-produkter


Det är inte fettet som är boven, tvärtom äter vi för lite fett vilket resulterar i både depressioner och rent fysiska hälsoproblem.
Boven är lightprodukterna och inte minst sockret, som om det uppfunnits idag skulle ha blivit förbjudet (enligt en forskare i ämnet).
Klicka här för att läsa mer
!

* *  


Fett bra mot diabetes - men fråga doktorn först

För en person som jag, som länge hävdat att vi äter för lite fett och för mycket light-produkter, var det befriande att svenska folket fick svart på vitt i Sveriges Television i måndags (den 15.11 2004).
I programmet Fråga Doktorn berättades då om försöken vid landstinget i Blekinge, där det visat sig att det ger viktminskning generellt och bot för diabetiker att äta 50 procent fett, 25 procent protein och 25 procent kolhydrater.

Här är Sveriges Televisions eget referat från programmet.

I höstas skrev jag här på arbogasidan bl.a. om forskningen på västkusten som visat att allergier var vanligare bland barn som åt bordsmargarin, jämfört med barn som åt smör. Och jag förklarade faran av att undvika fett. Läs mer om detta genom att klicka här.


 
**  

 

  Från SVT:s hemsida, v 47, 2004
Kost med lite kolhydrater bra för diabetiker
Maten är mycket viktig för alla som har diabetes. Men hur ska diabetiker äta egentligen? Ja, kanske är det inte som man tidigare har trott. I Karlshamn har man nämligen haft stora framgångar med en ny kostmodell som innehåller mycket lite kolhydrater. Patienterna har gått ned i vikt och några har till och med kunnat sluta helt och hållet med insulin.
Göran Turesson från Sölvesborg är en av dem. Han har diabetes typ 2, eller hade ska vi kanske säga. Han har tappat 18 kilo, kunnat sluta med insulin och mår mycket bättre genom att äta annan kost. Dessutom får han återuppta sitt arbete igen som busschaufför.
  Jörgen Vesti Nielsen, som är överläkare på medicinkliniken på Blekingesjukhuset i Karlshamn, berättar att det handlar om att diabetespatienter ändrat sammansättningen på måltiderna. De vanliga råden till diabetiker, och även till överviktiga och andra som vill må bra, är att äta mycket kolhydrater och så lite fett som möjligt. Men i Karlshamn prövas en ny diet med extremt lite kolhydrater och istället en större andel fett och protein. Den gamla metoden med mycket kolhydrater, fungerar helt enkelt inte, menar Jörgen Vesti Nielsen.
 
Kolhydratfattig kost
* Ingen potatis, ris, pasta och liknande.
* Inga flingor eller gröt.
* Mjukt bröd förekommer nästan inte alls, däremot går det bra med grovt knäckebröd i små mängder.
* Andra kolhydratrika livsmedel som kaffebröd, godis, snacks m m ingår naturligtvis inte alls, men det gör det inte heller i vanlig diabeteskost.

Men maten är ändå näringsmässigt väl sammansatt, betonar dietisten Anna-Karin Nilsson. Det ingår exempelvis mycket grönsaker som ger viktiga vitaminer och mineraler.
  Göran Turesson och de andra diabetespatienterna har fått ändra sina matvanor ganska mycket och ta bort en hel del av den mat de åt förr. Men Göran tycker inte att det har varit svårt. Han tycker om kosten och det bästa av allt är att den gör honom mätt, trots att han äter förhållandevis få kalorier per dag. Att Göran inte har problem med hungerkänslor beror på att proteinrik mat har visat sig ge bättre mättnadskänsla än kolhydratrik mat.
 
Undersökningen
I den undersökning som gjorts i Karlshamn ingick 16 personer som fick äta enligt den nya lågkolhydratsmetoden och 15 personer i en kontrollgrupp som fick de traditionella kostråden för diabetiker.
  I kontrollgruppen hände nästan ingenting med patienternas blodsocker och vikt. Men de som åt enligt den nya kostmodellen med lite kolhydrater sänkte sitt blodsocker rejält och tappade i genomsnitt drygt 11 kg i vikt under de 6 månader som försöket pågick. Och dessutom fick de bättre kolesterolvärden!
 
Byt ej kost på egen hand
- Det är fantastiska resultat vi ser med den här metoden, säger Jörgen Vesti Nielsen. Men det är viktigt att inte experimentera med lågkolhydratsmetoden på egen hand om man är diabetiker. Eftersom behovet av insulin sjunker snabbt måste man stå under uppsikt av läkare eller diabetesteam.
  Metoden kan också passa överviktiga, som vill hitta ett bra sätt att gå ned i vikt.
Mer information: http://www.ltblekinge.se/bls/medicinkarlshamn/
 

**  

Var noga med vad tandläkaren stoppar in 1
Metaller i tänderna påverkar hela kroppen

Om din tandläkare tänker sätta in metaller i din mun, metall-blandingen amalgam eller guld det kvittar, så be att få något annat: Metallfri plast i små hål, keramik för större lagningar.
Gör inte tandläkare som du vill, så finns det en tvåstegsraket att ta till.
Först kan du vädja till hans förstånd, genom ett resonemang, genom att du frågar:
– Dom här nerverna som du brukar bedöva när du ska laga en tand åt mig, slutar dom i munnen eller var tar dom vägen?
– Nej, dom går i knippen till tinningarna och sedan ut i hela kroppen, till olika organ och muskler,
svarar tandläkaren, som säkerligen är så pass medicinskt kunnig att han vet det.
Din nästa fråga:
– Eftersom du tänker sätta in metaller i mina tänder måste jag fråga: Hur var det när du gick i gymnasiet? Fick ni lära er vad som händer om man sätter ner olika metaller i en vätska?
– Jo, man får ett batteri. Men nu slutar vi prata och lagar tänder i stället. Syster, amalgam...

– Stopp, säger du, för du vet ju nu att tandläkaren tänker göra ett batteri av din mun, han tänker sätta elström på dina tandnerver, ström som är på dygnet om och vecka ut och vecka in retar nerverna som går ut till bl.a. ryggmuskler, njurar, bukspottkörtel, till ögonen (det ju till och med så att en av tänker kallas för ögontanden) som till slut leder till krämpor och sjukdomar.
Mest dramatiskt friska brukar dom bli som tar ut sin guldtand och har amalgamlagningarna kvar,
vilket ytterligare styrker detta med batteri-effekten. (Guld är en ädel metall, amalgam innehåller mest oädla metaller.)
Tänker tandläkaren trots det fortsätta laga med metall i din mun, så måste du nog påminna honom om vad det står i Hälso- och sjukvårdslagens 2:a paragraf: Att han ska göra som du vill, typ. (Som du kan läsa i spalten här till vänster)
HARRY HOLM
November 2004

Har du frågor eller kommentarer till detta eller andra tankar omkring tandlagningar, sänd ett e-mail till kontakt@arbogasidan.se
------------------------------------------------------------

Var noga med vad tandläkaren stoppar in 2
Allmänhetens bästa segrade till slut
Nu är N2 är tillåtet som rotfyllningsmaterial

Nu är det flera år sedan Arbogatandläkaren Sven Rosenbaum gick ur tiden.
Det blev därmed EU-medlemsskapet som till slut vann segern åt honom.
Även svenska tandläkare tillåts nu att använda den effektiva N2-metoden för rotfyllning.


Med den metoden kan 500 miljoner kronor sparas årligen åt patienterna och lidandet minskas. Därför kämpade tandläkare Sven Rosenbaum i Arboga för användadet av N2 vid rotfyllning av tänder.
På tandläkarhögskolorna lärde professorerna ut en rotfyllnadsmetod som kallas guttaperkametoden och de berättade för de blivande tandläkarna att om de var riktigt duktiga skulle ”bara” var tredje rotfyllning misslyckas.
Det var dessa professorer i rotfyllnadskonst, som alltså hade som yrke att lära ut den gamla guttaperkametoden, som kämpade mot Arbogatandläkaren och lyckades få socialstyrelsen att stoppa användandet av N2-metoden.
Mot detta hjälpte inte Sven Rosenbaums argument, att det under åren gjorts ungefär 1 miljon rotfyllningar med N2 i Sverige och att ingen - alltså ingen - av dessa hade misslyckats.
För Socialstyrelsen trodde mer på sina fyra professorer i rotfyllnadskonst och svenskarna måste (till både onödigt obehag och onödiga kostnader) fortsätta smaka på den metod som bara lyckas i två fall av tre - om tandläkaren är skicklig.
(Mer om just rotfyllningar följer direkt efter den här artikeln)
HARRY HOLM
November 2004

Har du frågor eller kommentarer till detta eller andra tankar omkring tandlagningar, sänd ett e-mail till kontakt@arbogasidan.se
-----------------------------------------------------------
Tio fakta om rotfyllningar
* En ny infektion i en tand rotfylld enligt konstens regler med N2 förekommer i 5 - 10 % av fallen medan guttaperkarotfyllda tänder på sikt blir infekterade i ca 50 % av fallen.
* Klinisk forskning på N2 har gjorts i Sverige av tandläkare Lennart Telander. Resultaten var enastående goda och materialet publicerades i Tandläkartidningen 1966. Efter detta förbjöds försäljning av N2 1972, användning av N2 1988, samt klinisk forskning 1989.
* Elementära farmakologiska principer säger att man vid bedömning av ett ämne i ett farmakologiskt preparat måste ta hänsyn till mängd, koncentration, samt var, när och hur preparatet används. En N2-rotfyllning innehåller 2-3 mg paraformaldehyd vars bakteriedödande och därmed toxiska effekt är borta efter 5 dygn.
* En N2-rotfyllning innehåller mindre paraformaldehyd än vad som förekommer naturligt i en liter mjölk.
* Det finns inget ämne som kan mäta sig med paraformaldehyd i fråga om att effektivt döda bakterier i en rotkanal.
* Kalciumhydroxid, som ofta används som desinficerande inlägg av svenska tandläkare, har mycket ringa effekt på bakterier. Den toxiska effekten, mätt i antalet döda celler i gränsskiktet till rotfyllningsmassan, är densamma hos N2 och kalciumhydroxid.
* Den svenska kritiken mot N2 gällde från början inte så mycket paraformaldehydinnehållet utan andra ämnen. Först sedan fabrikanten tagit bort de kritiserade ämnena riktades motståndet mot paraformaldehyd.
* Trots att belackarna av N2 i Sverige är emot paraformaldehyd använder många av dessa Dakin's lösning som är en desinficerande vätska och som används vid rensning av rotkanaler. Effektiviteten hos Dakin's lösning beror på att det bildas just paraformaldehyd när vätskan kommer i kontakt med biologisk vävnad.
* Antalet rotfyllningar som gjordes i USA under 50-talet var ca 4 miljoner om året. Efter introduktion av N2-metoden ökade antalet rotfyllningar snabbt och är nu uppe i över 20 miljoner. Detta betyder att många miljoner tänder räddats från utdragning tack vare N2.
* I Sverige råder en situation som liknar den som rådde i USA på 50-talet, dvs många tänder som skulle kunna räddas med en rotfyllning dras i stället ut. Den svenske tandläkaren har tidigare saknat tillstånd att använda det medel som gett de amerikanska kollegorna möjlighet att rädda så många tänder.

***

 

Fett behöver vi
Men inte socker och light-produkter

Diskussionerna brukar gälla mediciner och vård, inte varför folk blir sjuka. Det debatteras om vem som ska betala för sjukskrivningarna men inte vad som gör att de ökar.
Därför ska Arbogas riksdagsman Jörgen Johansson ha beröm för att han tar upp den delen av problemet i en motion. Tyvärr har han haft för lite tid för att sätta sig in i frågan. Därför har han i motionen krävt höjd skatt på fet mat.
Men det är inte fettet som är boven, tvärtom äter vi för lite fett vilket resulterar i både depressioner och rent fysiska hälsoproblem.
Boven är lightprodukterna och inte minst sockret, som om det uppfunnits idag skulle ha blivit förbjudet (enligt en forskare i ämnet).

Det finns forskning som tycks visa att fettsnål kost ligger bakom den stora ökningen av fetma hos dagens befolkning. Margariner och olika så kallade light-produkter bidrar till diabetes, depressioner, hjärt- och kärlsjukdomar samt koncentrationsproblem.

Fettsnålt - en villolära
Vid så kallade hälsodagar i Köpenhamn talade den kanadensiske biokemisten Udo Erasmus om fettets betydelse för hälsan. Han gjorde upp med villolärorna om fettets orsak till övervikt och den, som han sade, hysteriska kolesteroldebatten. Och han betonade att det viktiga är att vi får i oss de två viktiga fettsyror som kroppen inte kan producera själv.
Närmare 70 procent av dödsfallen i Nordamerika kommer av så kallade degenerativa sjukdomar, sjukdomar av en sort som knappt fanns vid 1900-talets början. Dessa sjukdomar beror på att det fattas något i maten vi äter. Udo Erasmus har beräknat att 90 procent av befolkningen har för lite av linolensyra och linolsyra i sin kost.

Fettbrist ger depression
Vid en psykiatrikonferens talade David Horrobin. Han är anställd vid ett företag i Skottland som utvecklar mediciner mot depression, mediciner som utgår från de fettsyror som finns i fiskolja. Han tror att många deprimerade helt enkelt lider av ett slags näringsbrist.
Fettsyran i fråga innehåller ett ämne som heter eicosapentaenoic acid, förkortat EPA. Det ämnet ingår i våra hjärncellers membran.
David Horrobins studie utfördes på 70 patienter som inte hade blivit hjälpta av vanlig antidepressiv medicin. Av dessa fick 35 ett gram EPA per dag, 35 trodde att dom fick det.
I den förstnämnda gruppen blev två tredjedelar betydligt bättre.
Forskare i Israel har nått samma resultat. Och det är ju inte så konstigt, eftersom tidigare studier har visat att deprimerade personer har mindre med EPA i blodet än andra.

För barnens skull
Kommunpolitikern Hans Sternlycke i Mölndal fick hånfulla kommentarer och blev nedröstad när han förslog att barnen i hans kommun skulle få smör i stället för margarin till brödet i skolmaten. ”Smör är ju fett och inte bra för barnen”, ansåg de andra politikerna.
Enligt Sternlycke är det precis tvärtom. Är det något som är farligt att äta så är det margarinet, som innehåller en massa kemikalier och som dessutom har berövats det animaliska fett som människans måste ha för att få leva bra och vara frisk.
I Stockholms län till exempel är nu 30 procent av kvinnorna, 50 procent av männen och 25 procent av tioåringarna överviktiga eller feta.
Varför har ingen frågat sig varför vi har allt fler feta människor samtidigt som vi äter allt mindre naturligt fett och istället konsumerar light-produkter? undrar Hans Sternlycke.

Margarinets vådor
Efter upphettning och diverse kemisk behandling inklusive tillsatser får vi det färdiga margarinet. I det är det ont om naturligt fett och därmed ont om viktiga ämnen som kroppen behöver.
För att hjärnans cellmembran skall fungera bra krävs – särskilt hos de växande barnen – naturligt fett, sådant som finns till exempel i smör och kallpressad matolja. Och det får man inte genom margarinet.
Följden kan bli koncentrationssvårigheter, försenad utveckling av motoriken samt läs- och skrivsvårigheter. 
En undersökning gjord av Folkhälsokommittén i Västra Götaland visar att i en grupp elever i årskurs 9 som åt margarin, var allergier vanligare än i den grupp som åt smör. 
– Svenskarna är storkonsumenter av margarin, skriver Gunnar Lindgren, författare som specialiserat sig på livsmedelsfrågor. Samtidigt ligger vi också högt när det gäller förekomsten av till exempel hjärt- och kärlsjukdomar, barndiabetes och vissa cancerformer. Finns det ett samband? 

Light-produkter och socker är bovar
I reklamen slår man stort på ordet light. Men det finns inga bevis för att man går ner i vikt genom att äta light-produkter. Däremot bör ordet light vara en varningssignal för den som vill går ner i vikt, inte minst om man läser innehållsförteckningen, på exempelvis en light läskedryck, och ser att där står ordet aspartam.
Aspartam används i stället för socker, det är lättare och billigare att tillverka. Aspartam (E951) är omkring 200 gånger sötare än vanligt socker. Så, oj vad tillverkarna sparar pengar på att inte använda socker.
I vår kropp styr signalsubstansen serotonin viktiga funktioner, bland annat mättnads- respektive hungerkänslorna. Om man äter eller dricker något som innehåller aspartam så blockeras förmågan att känna sig mätt. Man vet alltså inte när det är dags att sluta äta eller dricka. Alltså innebär light-produkterna att du går upp i vikt, fast du egentligen vill gå ner.
Som en liten krydda till tveksamheterna i reklamen att light gör dig lättare, kan vi berätta att aspartam levereras från det världsvida kemibolaget Monsanto, det vill säga samma koncern som tillverkar bekämpningsmedlet Roundup.
HARRY HOLM 2004/10/10

LÄS PÅ NÄTET:
www.gunnarlindgren.com
Debattören Gunnar Lindgrens egen hemsida med tankeväckande material.

Om kosten och barns utveckling:

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=16082
Depression = näringsbrist i hjärnan? Om de viktiga essentiella fettsyrorna...

http://www.montessoriforbundet.a.se/tidningen/4_2002/fettsnalt.asp
Faran av fettsnål mat till barn som växer.

http://www.gunnarlindgren.com/kost
Snabbmaten innebär risker för både kroppen och själen.

http://www.bittensaddiction.com/biokemi.htm
Barn och vuxna äter allt mer socker, vilket ändrar hjärnans kemi och skapar beroende och ändrat beteende.

http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/lightprd/varfasp.htm
Om light-produkter, och aspartaminet som stör serotoninproduktionen.

 
**  

 

Högt kolesterol är ingen sjukdom
Det är andra saker man dör av

Risken för en icke-rökare att dö av hjärt- och kärlsjukdomar är inte större för den med högt kolesterol än för den som med normala blodfettsvärden.
Larmet som skapade kolestrolskräcken i världen byggde på forskning på rökare.
För oss andra kan kolsterolmedicinering rent av vara till skada, enligt vad läkaren och forskaren Ulf Ravnskov förklarat i både svenska och utländska läkartidningar.

Forskaren i fråga har också visat att fettet inte är farligt och också att detta med medelhavskostens fördelar är en myt.
– Kostråden bygger i huvudsak på det faktum att vissa fettsyror höjer kolesterolet en smula, medan andra sänker det, skriver han på sin hemsida och fortsätter:
– Ett högt kolesterolvärde är emellertid ingen sjukdom. Ingen av tidigare  behandlingsstudier har heller lyckats sänka mortaliteten (dödligheten) hos de behandlade genom att sänka blodets kolesterolhalt med farmaka (medicin).
– De nya statinerna påstås göra det, men enligt de senaste rapporterna från hjärtkongressen i Orlando är det mycket som tyder på att det inte är själva kolesterolsänkningen som gör nytta utan andra av statinernas effekter på mevalonatets metabolism, vilket jag som den första påpekat i Lancet för flera år sedan. 

Kolesterolkampanjen bygger enligt Ravnskov huvudsakligen på studier av medelålders och äldre män och att man i många studier har inriktat sig på män med många riskfaktorer, till exempel rökare.
– Från dessa studier har man sedan extrapolerat till hela mänskligheten utan några reservationer, kommenterar han.

Vem är Uffe Ravnskov?
Uffe Ravnskov är medicine doktor, docent, oberoende forskare, specialist i invärtes sjukdomar och njursjukdomar samt privatpraktiserande läkare, Lund. 
Han började intressera sig för kolesterolfrågan 1989, då kolesterolkampanjen startade i Sverige.
Doktor Ravnskov försökte få in kritiska synpunkter i olika medicinska tidskrift men märkte ett massivt motstånd. Därför skrev han en bok, Kolesterolmyten, som publicerades i Sverige 1991 och i Finland året därpå.
Den blev utsatt för hård kritik i finsk TV av det han kallar kolesteroletablissemanget och programmet avslutades med att man satte eld på boken.

Sänkt kolesterol räddar inte liv
Men år 1992 publicerade British Medical Journal Uffe Ravnskovs meta-analys över alla dittills publicerade kolesterolsänkande experiment.
– Här visade jag att det inte är möjligt att sänka hjärtdödligheten genom kolesterolsänkning, däremot ökar den totala dödligheten, berättar han.
Analysen väckte livlig debatt och har tills idag citerats 100-tals gånger. Trots det har kolesterolkampanjen fortsatt, mediciner mot kolesterol har blivit en försäljningssuccé.
Uffe Ravnskov kommenterar:
– Avgörande har naturligtvis varit framgången med statinerna. Men statinerna kan annat än att sänka kolesterol, vilket jag påpekade i Lancet 1995. Läkemedelsbolagen har helt enkelt haft en osannolik tur att hitta ett kolesterolsänkande preparat som har andra och nyttigare effekter på hjärta och kärl.

Cancer på råttor
Ravnskov berättar från råttförsök att de så kallad statinerna inte sänker råttans kolesterol, men har samma positiva egenskaper på hjärtkärlsystemet som hos människan.
– Tyvärr är statinerna också cancerogena på gnagare. Man får hoppas att det inte gäller människan – annars har vi en medicinsk katastrof om ett par decennier där thalidomidolyckan vid jämförelse kommer att framstå som en västanfläkt.
HARRY HOLM
2004/10/20

**  

  Kalk mot högt blodtryck - och utan salt dör du
- Så har vi högt blodtryck. En av mina favoriter!, konstaterade dr Joel Wallach i ett föredrag i USA för några år sedan.
Och så fortsatte han:
- Det är ett av de tillfällen då läkarna säger till dig att sluta med olika saker t. ex. salt. De är dummare än kor för vad är det första vi sätter ut till kreaturen? Ett saltblock. Annars dör de. Man försöker inbilla oss att vi inte behöver salt. Du ska tro att du får allt du behöver i din sallad, i brödet osv. Tro inte på det heller!
- Kom ihåg att folken som lever länge lägger en stor bit salt stor som en druva i teet och de dricker många koppar om dagen. De lever på höga höjder, där det är väldigt torrt, de måste hålla kvar vätska. De sätter även till smör i teet!! Läkarna som lever tills de är 58 år, säger inget salt, inget
smör. De som lever tills de är 140 använder både salt och smör i teet. Även här har du ett val att göra.

Dog utan salt
- Man tog 30 miljoner dollar av våra skattepengar och för två år sedan, efter 20 års studier, kom man med en rapport. Man tog 5.000 personer med högt blodtryck och tog bort deras mediciner. Man satte dem på en mycket saltfattig diet. De dog allihop. Ingen större överraskning för mig, men någon fick en PhD-grad som belöning. När de tittade på resultatet sa de: Och, bara 99,5 % av människorna fick inget resultat av det här testet innan de dog. 0,3 % fick en minskning av blodtrycket med en grad innan de dog genom minskat intag av salt. De som bedömde denna rapport sa:
- Det spelar ingen roll för dessa patienter saltar allt de äter, jordnötter, pickles och allt de äter.
Att oroa sig för salter orsakar mer stress än att äta saltet.

Alla blev bra av kalk
- De hade en kontrollgrupp med högt blodtryck och dessa fick ett fördubblat intag av kalk. Försöket
avslutades efter sex veckor för de hade inte längre något högt blodtryck.
- Är det någon som har fått brev med en uppmaning av sin läkare att dubbla sitt kalciumintag för
att minska sitt höga blodtryck? Inte en enda en!, sade dr Joel Wallach.

**  

    Att tro är bra för hälsan
Religion är bra för hälsan. Det visar medicinsk forskning. Bön gör det lättare att slappna av, skriver Tidningen Dagen som (2004-09-21) presenterar en ny bok som heter Människans Hälsa.
”Allt fler naturvetenskapliga studier visar att det är bra för hälsan med tro. Det innebär att den traditionella uppdelningen mellan kropp och psyke inte längre är lika aktuellt”, skriver tidningen.
Boken är utgiven av Natur och Kultur. En av författarna är Kjell Kallenberg, medicinprofessor och präst.
**  

 

 
**  

 
**  

 
**  

 
**  

 
**  


 
**  


 
**  

 


 
**  wrap-script-literals: no

E-mail: kontakt@arbogasidan.se

OM ARBOGASIDAN.SE
BIBELORDET - HEDE HÄRJEDALEN-
ARKIV OCH ÖVRIGA INTERNA LÄNKAR


VÅR HÄLSA
Kompletterande information om hälsa finns på denna sida.
Det är vidarebefordrade kunskaper och teorier och bygger på att Du i första hand håller kontakt med Din vanliga läkare, den vanliga vården.

****** .

Men doktorn bestämmer inte över Dig
KLICKA HÄR för att läsa om det

************************************

Något att läsa?
Böcker, bl.a. om tandlagningar.
KLICKA HÄR FÖR LÄSTIPS!

***********************************

_______________________

INNEHÅLL
Klicka på önskad rubrik

Fett är bra mot diabetes - och mot övervikt


Högt kolesterol är ingen sjukdom - Fett behöver vi men inte socker och lightprodukter - Kalk mot högt blodtryck - Att tro är bra för hälsan - Var noga med vilket material du får i tänderna - Vinterkräksjukan -
Magnesium, det är grejer det -
Sockret har otaliga skadeverkningar: @rbogasidan visar hela listan

 Något att lyssna på?
KLICKA HÄR FÖR MUSIKSIDAN!

*

Något att läsa?
KLICKA HÄR FÖR LÄSTIPS!

_________________________