wrap-script-literals: no

 

HOLMENS BLOGG

Sverigedemokraterna kommer in i riksdagen vid valet år 2010 och det blir slut med vigslar i kyrkan.

Är skillnaden mellan partnerskapslagen och den nuvarande äktenskapslagen så stor för de homosexuella, att vi alla ska behöva uppleva det scenariot?

Jag har aldrig tyckt illa om en person för att han eller hon haft en avvikande sexuell läggning. Så det är inte därför jag protesterar mot planerna på en ny äktenskapslag.
Nej, det beror mest på min vanliga käpphäst, det där med demokrati.

I en demokrati skall man förstås värna om och ta hänsyn till minoriteterna. Men det får inte bli så att en liten grupp medborgare ges bestämmanderätt över en större grupp medborgare.

Jag hoppar alltid högt när ett fåtal –  utan mandat – ska bestämma över mängden. Liksom när ett fåtal – med mandat – gör detsamma för att tillfredsställa en grupp på en annan grupps bekostnad.

Äktenskapet är ett begrepp som kommit till, som skapats, för att sammanlänka en man och en kvinna. I omkring 1000 år har det varit så.

Vissa jag talar med resonerar så här:
– Jag är övertygad om att den stora mängden svenskar vill att ordet äktenskap även fortsatt skall betecknas gälla man och kvinna.

Eller så här:
– Våra rikspolitiker har kommit så långt från folket att de mest sitter i knät på storstädernas gay-lobbyister och dansar efter denna högljudda minoritets entoniga pipa.

Vad är det vi diskuterar?
Mellan människor av samma kön registrerades det i vårt land cirka 300 partnerskap om året, de första tio åren efter att partnerskapslagen infördes 1995.

Nästa hälften (47%) av de kvinnor som registrerat partnerskap bor i Stockholms län, där också 36 % av de manliga paren är skrivna.
Av personer i vanliga äktenskap bor 21% i Stockholms län.

Äktenskap mellan man och kvinna ingås det ca 40.000 per år.
Tre miljoner svenskar lever som gifta män och kvinnor, det vill säga i äktenskap.

Kritikerna drar på med följande argumentation:
– Den lilla grupp som representeras av ca 4.000 människor i partnerskap, bland 9 miljoner invånare, har lobbat sig fram till att styra betydelsen av ett begrepp som för oerhört många fler – inte bara för de kristna – är "heligt" och står för ett förbund mellan man och kvinna.

Inte så enkelt
Men det är inte så enkelt att det går att grunda ett beslut på sådana siffror.
Sifo har gjort en undersökning enligt vilken 71 % av svenskarna säger sig inte ha något emot att personer av samma kön gifter sig.
Enligt en annan undersökning svarar 87 % av svenskarna ja på frågan om barn har rätt att växa upp med båda sina biologiska föräldrar.

Barnperspektivet får absolut inte försvinna, inte i några avvägningar.

Kritikerna resonerar så här:
– FN:s barnkonvention, artikel 7, om barnens rätt, stipulerar att barn har rätt att få veta sitt ursprung och att bli omvårdad av sina föräldrar.
–  FN:s stadgar, artikel 16, definierar äktenskapet som ett förbund mellan en man och en kvinna. Ska Sverige begära att FN ändrar på dessa stadgar och konventioner?

Sifferexercis och advokatyr
Man kan bli trött på argumentering och sifferexercis och advokatyr. Men man kan också bli trött på populistiska rikspolitiker, som anser att äktenskapet är statens ägodel.

Trots att de inte är så många, så förmodar jag att de mest högljudda kommer att vinna gehör när riksdagsbeslutet skall tas där i Stockholm.

Då händer genast två saker. Och det är vad jag som journalist bör upplysa allmänheten om:

1. Kyrkor kommer att avsäga sig vigselrätten, så att de slutar viga över huvud taget.

2. Och sverigedemokraterna kommer in i riksdagen vid nästa val.

Sverigedemokraterna, som redan sitter i ett och annat kommunfullmäktige, är nämligen det enda etablerade partiet som inför nästa val lovar att medverka till att riva upp ett beslut om ny äktenskapslag.
Som det enda partiet att rösta på, för den som vill att äktenskapet skall vara enbart mellan man och kvinna, förstår vi vad som väntar under valnatten. Och därefter.

Gay-lobbyisterna och deras megafon-politiker kommer då att drabbas av eftertankens kranka blekhet.

Men jag kommer att säga som jag sa efter valet som förde Sverige in i EU:
–Skyll inte på mej, jag röstade nej.

2008 10 30

---------- FAKTA-RUTA---------

År 1987 avvisades tankar på en sådan här förändring med hänvisning till värderingarna om äktenskap som en institution för familjebildning mellan man och kvinna.

(prop. 1986/87:124 s. 41, bet. 1986/87:LU28 s. 5).

Från FN:s Barnkonvention, artikel 3:
"Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets bästa komma i främsta rummet."
_________________
__________

ICA vill gärna till Nytorget

Staffan Ekengren, ICA AB:s presschef, betonar att Ica är mycket intresserade av att öppna vid Nytorget i Arboga. (Foto: Ica AB)

I Arboga ligger Himmelska fridens torg ofta öde, vissa av veckans dagar finns där bara en stängd kiosk på hjul.
Lika tomt känns det i de lokaler där Hemköp tidigare huserade.
Ingen Ica-etablering syns till.
För en tid sedan pekade en insändare i lokalpressen på att Ica redan hade bestämt sig för att strunta i den här Arbogaetableringen.
Vi frågar ICA AB:s huvudkontor: Stämmer det?

– Nej, det ligger ingenting i det påståendet, svarar Staffan Ekengren som är presschef på ICA AB.
– ICA är, precis som tidigare, mycket intresserade av att förverkliga en etablering i Arboga, slår han fast på tisdagen (den 28 oktober 2008).

HARRY HOLM 2008 10 28
__________________________

Kattis Ahlström aktuell med ny talkshow i TV4 Plus och ett nytt månadsmagasin

I dagarna blev det klart att TV4 Plus värvar Kattis Ahlström till kanalen.

I vår leder hon en talkshow i TV4 Plus om relationer där ämnena i programmen utgår från inbjudna gäster och aktuella ämnen.
– Kattis är en av Sveriges absolut bästa programledare och jag är oerhört stolt och glad över att hon väljer att göra sitt tv-program hos oss på TV4 Plus. Kattis stärker TV4 Plus kvinnliga profil och kanalens position som den viktigaste för kvinnor mitt i livet, säger Åsa Sjöberg, programdirektör allmän-tv.

TV4-PRESSRELEASE 2008 10 28
______________________________

Musikcafé med saxofon

På söndag (26 okt) kl 17, ordnas det en Saxofongudstjänst.i Arbogas Pingstkyrka.
Saxofonen blir lite av ett tema.
Benny Lawin berättar och spelar på olika saxofoner.
Och därefter följer en konsert med David Ehrlin, saxofon, och Lenne Lehtonen, piano.
Efteråt ordnas som vanligt servering och musikfrågesport.

HARRY HOLM
________________________

Älgjakten fortsätter

På Arboga älgskötselområdes marker skall det i årets jakt skjutas 57 älgar, varav högst 22 vuxna.
I Arboga norra-Medåkers älgskötselområde får det fällas 18 älgar, varav högst hälften vuxna djur.
För alla de jaktlag i kommunen som inte ingår i något älgskötselområde gäller det att få en eller ibland två vuxna älgar, beroende av areal.

Den här älgkalvens sista resa fick genomföras med hjälp av min gamla rostiga Volvo. Den sköts av Alf Johansson, som tidigera jagat i götlundatrakten i en massa år men som numera gör de härjedalska skogarna osäkra.
Alf Johanssons tidigare jaktkamrater och jaktgrannar får nu göra älgjakts-jobbet själva. Och vissa har lyckats bra, berättar Götlunda sockenförening på sin hemsida.
Redan första jaktdagen sköt Micke Wallin en kvigkalv, liksom Tobias Wretefeldt dagen efter. Ragnar Axelsson har skjutit en älgkviga.

(KLICKA HÄR för att se bilder från Alf Johanssons norrlandsjakt 2008)

TEXT OCH FOTO: HARRY HOLM
Oktober 2008

______________________________

I älgjaktstider

Sedan jag tagit den här bilden frågade jag en bekant vad den föreställde.
–En tapir? blev svaret.
Nej då, det var fel.
Det är en rätt ung älg som gått ned på knä för att beta.

FOTO HARRY HOLM 2008

________________________

Är Arboga att likna vid en ankdamm?

Framåt kvällen i går, tisdag, kunde man från bron vid vårdcentralen se en ovanligt stor och inte helt färsk nymåne stå och balansera på trädkronrona borta vid Ekbacksbadet.
Nu liksom jublar lövträden med sina härliga färger över att årets arbetstid är slut.
Jag såg en uppgift om att varje löv under en säsong släpper ur sig 80 liter vatten, genom en sorts klyvöppningar på undersidan.
Alltså, 80 liter per löv!
Och så många löv det är på ett enda träd. Plus att Arboga har så många lövträd, inte minst på sina Ekbackar.
Det skulle räcka till att göra hela Arboga till en enda stor ankdamm, tycker man.

Men det är inte det vackra och det fantastiska i naturen som finns i tankarna på de storstadsbor som ser Arboga och andra småstäder som rena rama ankdammen. Eller fylld med "lantisar" som ju hela "vischan" är, uttryckt bland andra av Annika Lantz, i TV härom kvällen.
Att tala stockholmsdialekt, och kunna kunna säga e när det ska vara ä, plus att kunna prata fort, fort, det är tydligen viktigt om man vill bli känd och få komma i TV och radio, ibland samtidigt till och med.

En fördel med att den stockholmska så kallade humorn breder ut sig i radion och TV:n, är att man ägnar mindre tid åt dessa apparater. Vilket i sin tur innebär att det blir tid över att tillbringa i den vackra staden Arboga med omgivningar.
I den härliga höstens tid.
Då vi egentligen borde strunta i att storstadsborna kallar vår ort för ankdamm. För det är ju egentligen dom det är synd om.

Text och foto: HARRY HOLM 2008 10 07
_________________________

Hur klarar sig Arboga kommuns ekonomi?

Måndagen den 6 oktober, direkt efter lunch, sammanträder Arbogas kommunstyrelse.
Bland ärendena finns en övergripande redovisning av ekonoimi för 2008.
Vid sammanträdet den 8 september visade prognosen på ett överskridande av den kommunala budgeten på totalt 13,2 miljoner kronor.
Vid måndagens sammanträde skall planerade åtgärder mot överskridandena – och prognoser – redovisas för kommunens ledande politiker.

HARRY HOLM 2008 10 05
_________________________

Kanelbullens Dag

Den 4 oktober är det sedan några år tillbaka Kanelbullens Dag. Unge Arbogaföretagaren Linus Edenholm bakar inte bara kanelbullar men hans firma heter just Kanelbullen.

TEXT OCH FOTO: HARRY HOLM
____________________________

Var får man tag i gråpäron?

Till arbogasidan.se har kommit en förfrågan från en person som vill veta var man kan få tag i gråpäron.

Gråpäron är sedan gammalt en mycket omtyckt sort, berättar Evermanns och visar ovanstående bild.
Det odlas nästan uteslutande i hemträdgårdar och förekommer mycket sällan i butikens fruktdisk. Päronen är ofta små, skalet grovt och fruktköttet gult, litet kornigt. Smaken är söt med fin arom.

Vem i trakten har några gråpäron över som kan säljas eller ges bort?

Svara gärna till kontakt@arbogasidan.se

HARRY HOLM 2008 10 02
______________________________

Den lyckliga Arbogafilosofen, Richard Brixels staty vid varuhusen i Arboga, väcker uppmärksamhet. Det vore intressant att veta om den är unik också på det sättet att den är landets, eller kanske Europas, dyraste klätterställning.
Jag skulle uppskatta om någon, från kommunalt håll till exempel, kunde upplysa mig om den totala kostnaden för konstverket, inklusive kringkostnader. Sedan får vi se, om Guiness rekordbok har intresse.

Text och foto:
HARRY HOLM 2008 09 29
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

Dixieland i Arbogakyrka

På söndag är det dags för gladjazz igen i Arboga.
Det är närkebandet DixieTalks som kommer och spelar i pingstkyrkan, under ledning av sin kapellmästare, trombonisten och sopransaxofonisten Benny Lawin, från Whisperings.

Övriga orkestermedlemmarna är Pelle Andersson (trumpet, kornett), BG Augustini (banjo, sång), Örjan Friberg (trummor), Micke Hagberg (kontrabas) och Kalle Ohlson (klarinett),

Efter dixielandsgudstjänsten blir det som vanligt musikfrågesports-café i kyrkans serveringsvåning,

Söndag 28 september kl 17 Arboga Pingstkyrka. Dixieland-gudstjänst samt café med musikfrågesport. Fri entré som vanligt.
______________________________

Till arbogasidan.se har vi bett att få in synpunkter på den nya parkeringslösningen norr och väster om varuhusen, positiva som negativa.

Erna Wiman har sänt in följande åsikt:

Parkeringsplatsen vid COOP är bra!

Jag tillhör dem som tycker att det är bra att parkeringsplatsen vid COOP har blivit uppsnyggad.
Inga gropar och ojämnheter längre, bra plats om "våra" turister vill parkera med husvagn, medan de går en runda i vår lilla stad.
Snyggt med planket som döljer miljöstationen. Det var ett fint kort du hade över Medborgarhuset i våras, så hade jag aldrig sett det förr.

Om bilar kör för fort beror det inte på p-platsen utan på att förarna köpt körkortet på Ellos d.v.s. inte kan trafikreglerna. Det borde alla inse att på en p-plats kommer folk med varuvagnar.
Jag ser Arbogabor emellanåt på Willys parkering i Köping och de drar glatt sina vagnar på p-platsen utan att någon blivit överkörd vad jag vet.
Jag är inte född i Arboga och har kanske därför inte samma nostalgiska känsla för husen som revs, så jag tycker att Arboga har gjort ett lyft.

Med glada positiva hösthälsningar!

Erna Wiman

PS. Så förväntar jag mig att ICA kommer på plats fortast möjligt.DS
__________________________


Birgit Johansson har sänt in nedanstående åsikt.
____________________________

En Arbogabos synpunkt
Man måste ut i trafiken
för att dra ut varuvagnarna

Eftersom jag fortfarande saknar vårt fina hus Ahllöfsgården har jag svårt att finna fördelar med den nya planeringen.
Trots att man lagt plattor i massor utanför Coop, låter man deras vagnar ta upp flera parkeringsplatser och dessutom måste man ut i trafiken för att dra ut korgarna!
Lottförsäljning och korvgubben stör fortfarande Arbogafilosofen trots att platserna utefter väggen är lediga.

Jag tror knappast att antalet parkeringar har blivit fler, där
skulle jag vilja ha en redovisning av kommunen!

Parkeringarna hade varit lättare att komma in och ut i om de hade varit lite sneda. Planeringen känns inte genomtänkt. Häromdagen blev man ju överraskad av att bilar körde fort fram till övre parkeringen och att de gående inte är trygga där.

Kan kommunen förklara varför detta bygge tagit så orimligt lång tid. Mer än ett år snart!
Jag tycker kommunen också skulle kräva att "hemköpshuset" tar bort alla reklamskyltar på och inte låter eventuella gäster tro att de affärerna fortfarande finns.
Kan man inte ålägga nuvarande ägarna att reparera taket till exempel och renovera för den som eventuellt ska komma in i huset.
Ägarna har ju inte varit till glädje för
oss i kommunen precis!

Det radikala vore ju att riva det fula huset och bygga något vackrare och mer ändamålsenligt!

Om man vill ha torghandel här vid varuhusen kunde man väl hänvisa även brödförsäljarna som står vid stationen hit och inte ta upp de platserna för kommers.

Birgit Johansson
______________________________

Vad tycker du om Himmelska Fridens Torg i Arboga?

I mitt kåserande har jag i år påstått att Arboga har två Himmelska Fridens Torg.
Dels det område norr om Coop där man ersatt tdigare p-platser med gigantiska plattlagda ytor.
Dels, förstås, den stora, mestadels tomma, asfalterade ytan där tidigare trädgårdarna för Hajans hus och Kihlströms gården prydde sin plats.

När jag även en vanlig vardag nu åker Centrumleden och ser framför allt den enorma asfaltytan bort mot planket vid Medborgarhuset, så märker jag att jag har slut på ord för att kunna förklara hur det här projektet förstört för både oss och framtida Arbogabor.

Och eftersom jag saknar ord skulle jag vilja att du läsare skriver ned din reaktion. Kort eller långt, med eget namn eller med signatur.
Även inlägg som, mot förmodan, prisar "parkeringslösningen" välkomnas och kommer att publiceras här på sidan.

Maila till kontakt@arbogasidan.se

HARRY HOLM 2008 09 16
_________________________

Stor Arbogaförening
skall fylla femtio

En verkligt stor Arbogaförening jublerar i år. Det är FMV, Försvarets Motorklubb, vars sammanslutning i Arboga heter avdelning 13.
Jubiléet kommer att firas den 11 oktober.
Föreningen har sökt ett bidrag på 15.000 kronor från Arboga kommun.
Kommunen har beslutat ge ekonomiskt stöd, detta i form av en förlustgaranti på max 10.000 kr.

______________________________

Vi ska få säga vad vi tycker om det framtida Arboga

En ny översiktsplan för Arboga kommun har sett dagens ljus.
Inte bara andra myndigheter utan också föreningar och enskilda "vanliga människor" ska nu få säga vad de tycker.
Man kan skriva ned sina åsikter på förslaget till översiktsplan senast sista september.

Torsdag, fredag och lördag den 11-13 september kommer det att finnas en ÖP-stuga (översiktsplanestuga) vid Coop i Arboga. Där får vi träffa både politiker och tjänstemän som har haft med planförslaget att göra.

Den Arbogabo som inte kan vänta har chansen att möta politiker och tjästemän och titta på planen redan tisdag 9 september kl 17.30-19.30 på stadsbiblioteket.

Översiktsplanen gäller inte bara stan. I församlingshemmet i Medåker finns den utställd måndag den 8 september kl 17.30-19.30 och torsdag 11 september kl 17-19 på biblioteket i Götlunda.

Beklagligt att kommunen inte kunde vänta på den här planremissen innan den rev husse och skövlade trädgårdarna mitt för Ahllöfsparken. För om folket och föreningarna i Arboga hade fått säga till om något, så kanske vi inte hade haft dagens stora asfalterade Himmelska Fridens Torg norr om Medborgarhuset.

HARRY HOLM 2009 09 03
______________________________

Var är Tommy Thörning, undrar Thomas Ljungqvist

Tommy Thörning – ovan– är med
i ett filmprojekt, men försvunnen.

Arbogabördige fotografen Thomas Ljunqvist håller åter på med en dokumentärfilm.
Den handlar om Tommy Thörning och är nästan färdig.
Men den kan inte göras klar enligt planerna om inte Thomas får kontakt med Tommy, som inte hört av sig på hela sommaren.
Om någon vet var Tommy Thörning finns, så ring fotograf Ljungsvist på telefon 0221-23711.

_______________________________Fredrik Lindqvist, från Kristianstad men bosatt i Tyskland, visar träsnitt på tyg, hos Galleri Astley i Uttersberg, detta fram till och med den 7 september.
Den utställningen är väl värd ett besök även om kanske de kinesiska träsnitten i huvudbyggnaden skall vara den stora magneten där just nu.

HARRY HOLM 2008 08 24
______________________________

Gomorron Arboga!

Den här hästen heter Daisy. Jag som skriver det här heter Harry Holm. Vi känner inte varann så bra, Daisy och jag. Och det är lite beklagligt. För jag har alltid haft tumme med hästar. Är man bondson så är man.

Men det är inte därför jag ägnar mig åt dagens ämne, utan på grund av den sorts närmast plågsamma önskan om en rättvis värld som jag ofta drabbas av.

Det har gått så många år nu att jag får börja räkna i decennier.
Det är alltså decennier sedan jag började skriva – då i Nerikes Allehanda – om det nödvändiga i att bygga en gång- och cykelväg från Brattberget till ridskolan Adolfsberg.

Men fortfarande får de som gillar att rida, mest unga flickor, gående och cyklande samsas med biltrafiken på vägen ut mot Västermo, som är krokig och – inte minst vid hemfång – mörk.

Tänk hur smidigt och fort och dyrt det gick att få till en idrottshall till, Vasahallen. Men att för en bråkdel av sådana summor dra fram en gång- och cykelväg till Adolfsberg, det går inte ens efter decennier av argumentering och diskutering.

Att det tagit så här lång tid (genom både goda och dåliga tider) visar att det inte är pengarna det hänger på, det är viljan hos de olika parterna (kommunen och vägverket) som saknas.
När första trafikolyckan inträffar kommer Arbogaborna att utkräva ansvar och be om namnen på dom makthavare som hade kunnat lösa det här problemet för åtminstone 15 år sedan. SÄNKORNA

HARRY HOLM 2008 08 21
______________________________

PÅ ARBOGA-SPÅRET

Arboga ligger vid Mälarbanan och Svealandsbanan, vid E20 och E18, så det är klart att vi ska ha vår egen På Spåret-variant.

Vart är vi på väg? Rätta svar:

FARSTUFÅGEL
= HALLAND
TRÄD ER FRISK = ASKERSUND
SÄNKORNA = DALARNA
VIT NOLL -T = BLEKINGE
HALSHUGGA = NACKA
JÄRNHOLME = MALMÖ
SVERIGES HUVUDPRYDNAD = LANDSKRONA
LÖVTRÄDSSAMLING = LUND
LIFTAR = MEDÅKER
OMFAMNING FALL
= KRAMFORS
PÅVERKADE KRAN -A
= HÖGANÄS
10X10 M BUKT A
= ARVIKA
BARSK UDDE = STRÄNGNÄS

VASS VÄTTERN = SÄVSJÖBland dem som mailat in det vi anser vara rätt (stad, ort, landskap etc) till
kontakt@arbogasidan.se
drar vi då och då vinnare som får välja valfri 80-kronorsbok från
NÄTBOKHANDELN ANTIKVAR
_____________________________

Tack för mig i Magazin24 !

Nu koncentrerar jag mig på www.arbogasidan.se

Bl.a. för att ge plats åt flera andra krönikörer har jag valt att inte skriva några fler Arbogakrönikor i år i Magazin24.

Jag tackar för den positiva respons på artiklarna där som jag fått av Arbogabor och andra under åren som gått och kan meddela att jag som hittills fortsätter skriva och tycka här, i min internettidning www.arbogasidan.se

Och direkt här nedanför publicerar jag, på begäran, en Favorit i Repris.

HARRY HOLM augusti 2008
kontakt@arbogasidan.se
_____________________________

FAVORIT I REPRIS:
Känn er blåsta
alla Arbogabor!

Trodde ni på det där, att det var för att Ica önskade ha fler p-platser som kommunens tekniska förvaltning och nämnd ville asfaltera trädgårdarna mitt för Ahllöfsaparken?

Nu har makten talat och visat att det viktiga för Tekniska var att få bestämma, inte att det skulle bli bättre.

Nu kan alla se att stora ytor norr om varuhusen blivit plattlagda trots att de i stället hade kunnat ge plats för fler parkeringsplatser – vilket som sagt hade sagts vara det vägande skälet för att riva bort grönskan kring Hajans hus och Ahllöfsgården.

Direkt norr om Konsumhuset, hade det kunnat få plats många fler p-platser, om inte plattläggningsytan gjorts så stor.
Man har till och med låtit Konsums kundvagns-kur ta upp p-utrymme, i stället för att lägga den byggnaden uppe på det ödsliga, gigantiska, plattlagda området på stationssidan av Konsum.

Runt Filosofen och österut har Arboga nu fått ett Himmelska Fridens Torg.

I vardagslag finns ännu ett sådant, den stora asfaltplanen där trädgårdarna tidigare låg och där det nu större delen av tiden är helt fritt från bilar.

Arboga har nu alltså två stycken Himmelska Fridens Torg – det slår inte ens OS-staden Peking.

HARRY HOLM 2008 06 28

______________________________

Arboga-faddrarnas rapport från Indien

Bibi Haglund berättar här
om de sista fyra dagarna

Bibi Haglund är en av de många faddrar från Arbogatrakten som i sommar rest till södra Indien för att hälsa på sina fadderbarn och vara med om det 10-årsjubileum som Kafrinas Help kan fira i år.

Bl.a. har hon konstaterat den stora betydelsen av det Center som byggts upp med hjälp av pengar som kommit in genom Kafrinas Help och verksamheten i Räckenhand vid Kapellgatan i Arboga.


2008-08-11 14:12 Monkey falls, Chennai, Indien

Dagsutflykt

Tidig avresa till Monkey falls tillsammans med alla fadderbarnen. Vi stannade och hade picknick med barnen, varma piroger, dricka, kex och annat gott smakade riktigt bra vid vägkanten.
Vid Monkey falls gjorde massor med apor oss sällskap och i vattenfallet badade många av barnen, en väldigt vacker plats.
På vägen tillbaka stannade vi i en stor trädgård med en lekpark, den låg vid en jättestor damm. Här köpte vi sockervadd till barnen, drack dricka och åt annat godis, Göran hade köpt en hel bananstock med små jättegoda bananer som alla hade en strykande åtgång. Barnen gungade, åkte karuseller och lekte glatt.
Det kändes ofattbart att vara tillsammans med Sinduh en hel dag. En helhärlig tjej som ögonen verkligen lyser på.
Under hemvägen somnade hon trött av bad, lek och säkert många nya intryck. Hon kallar oss mamma och pappa och är väldigt tillgiven.

****

2008-08-12 14:16 Chennai, Indien

Skolbesök

Besökte tre olika skolor idag som alla samarbetar med Kafrina. Barnen hälsade oss välkomna på ett stiligt sätt.
På två av skolorna blev vi bjudna på dricka och kex av olika slag. Vi fick ta del av undervisningen och se vad barnen gör under en skoldag.
Rektorerna hälsade oss välkomna och berättade kort om just sin skola, intressant!
Många av fadderbarnen var också med idag, givetvis även Sinduh.
Senare åt vi tillsammans på Coimbatores Pizza Hut restaurant, Sinduhs ögon var stora som tefat när hon såg sig förundrat omkring. Maten föll inte riktigt i smaken men Pepsi tyckte hon var gott.
Sedan shoppade vi tillsammans.
Många hål finns att täppa till!

Intressant, rolig dag.

****

2008-08-13 14:17 Udumalpet, Chennai, Indien

Skol- och barnhemsbesök

Resa till Udumalpet, 2 timmars bussresa. Här finns ca 15 fadderbarn samt ett litet barnhem för tsunamibarn, här finns också en skola för fattiga barn som HiQ i Arboga sponsrar.
Även här var det uppställning när vi kom och alla fick varsin ros.
Margret och hennes man, som båda är pastorer, förestår detta hem. De var som alla andra vi mött, dynamiska personer med ett stort hjärta.
Här blev vi bjudna på den godaste lunchen hitintills och eftersom de förberett kvällsmat stannade vi där även på hemvägen, efter ett besök på en krokodilfarm.
Stor generositet och mycket kärlek har vi mötts av idag.
Lundbergs lämnade gruppen ikväll och reser nu vidare med buss på egen hand .

Hemma vid hotellet gick vi den vanliga rundan till kvarterets fruktbutik och köpte bla. färsk skalad ananas.
Nu är det snart fullt av intryck, det går inte att ta in mycket mer.
Vi får spara till en ny resa så småningom.

Det här är en spännande värld.

****

2008-08-14 14:18 Chennai, Indien

Sista besöket på Centret

Dagarna är pressade med ständig väntan och tiden är fullbokad.
Inte heller på detta hotell kan vi skicka med bilder eftersom det saknades drivrutiner till kameran i Windows 98 och att ta sig ut till stans Internetcafé finns det ingen tid till, sorry. Vi tar det när vi kommer hem.
På eftermiddagen följdes vi åt ut till Centret, hade en trevlig eftermiddag tillsammans med barnen. Lekte, tittade på hundarna, fikade och umgicks.
Vi träffade Sinduh, när vi kom var hon på hemväg men kom tillbaka för läxläsning senare på eftermiddagen. Hennes mamma kom ner till Centret för att hämta hem det vi inhandlat, det var värdefullt att träffa henne igen.
Det här blev vår sista kväll på Centret tillsammans med Sölvi, Kia, Christoffer och Fatima. En fin avslutning på våra dagar i Indien.
Ofattbart så fort tiden har gått sedan vi kom till Coimbatore.

Att ta avsked blev svårt men med många fina minnen och erfarenheter tackade vi för oss och för allt de gjort för att göra vår Indien vistelse så mångsidig som den blivit.
Mycket mer finns att berätta men här avslutar vi och kvar återstår packning och hehemresa.

Några reflektioner:

Det var mindre kackerlackor än vi trott.
Kallare på kvällarna än vi förstått.
Söligare med service på hotellen än vi kunnat ana.
Fattigare, lortigare än vi kunnat föreställa oss.

Centrets påverkan i byn är uppenbar, söndagsskolan och den bönesamling som är en gång i veckan är bara början på något större vi anar.

Vi är så tacksamma att det gjorts möjligt för oss att vara här och uppleva allt detta.

En oförglömlig resa!

Kram till alla er som läser,
Bibbi, Stig och Victor...

****
... som nu, söndagen dn 17 augusti är hemma i Arboga igen.

KLICKA HÄR för att läsa tidigare rapporter från resan.

____________________________

Gomorron Arboga!

Det är fredagen den 15 augusti när jag skriver det här. Vädret är halvdant och bina spelar tusenmannaorkester i badrumsventilen (dom har byggt ett jättebo i skorstenen).

Det är slut på mordrättegången – i tingshuset i Köping.
Fortsättning följer, i det nya tingshuset vid centralen i Västerås.

Tankarna for omedelbart till "barnamorden i Arboga", som även historien kommer att kalla det, när jag publicerade helgens betraktelse på min tro-sida.

Lär man sig, genom övning, att inte vara bitter, så är det ett steg på vägen. Men svårt är det att lyda dagens bibelord. ”Älska era fiender...”
Alla tycker vi ibland att vi utsätts för orättvisor, för svek. Någon man litat på gör en illa, på ett eller annat sätt. Den personen ska man älska, säger Jesus.

KLICKA HÄR
För att läsa mina funderingar om detta.

HARRY HOLM 2008 08 15
______________________________

Den stora festen

Bibi Haglund berättar från Arboga-faddrarnas resa till Coimbatore, Chennai, Indien

Bibi Haglund är en av de många faddrar från Arbogatrakten som i sommar rest till södra Indien för att hälsa på sina fadderbarn och vara med om det 10-årsjubileum som Kafrinas Help kan fira i år.

Nu har de besökt det Center som byggts upp med hjälp av pengar som kommit in genom Kafrinas Help och verksamheten i Räckenhand vid Kapellgatan i Arboga.

Så här berättar Bibi idag:

LÖRDAG:
Sölvi hade beställt hårfrisörska åt oss inför festligheten.
Klockan nio åkte vi med liten buss ut på landet till en salong. Det vi trodde var fixning av hår innefattade även ögonbrynsplockning och smink för motsvarande 80 svenska kronor, för de som önskade.
Riktigt fina håruppsättningar blev det för dem med långt hår men med mitt tunna, korta blev det mest ett fiasko men kul ändå.

Klockan tre skulle alla vara klara vid hotellet för att åka till festligheterna vid Centret. Först kl 16 kom bussen.
På slingrande väg tog vi oss ut till byn. Chauffören fick fråga efter vägen vid två vägskäl. (En by okänd av många).

Att se Centret på håll när vi kom ned för backen var hisnande, det låg som en pärla i förgrunden av byn, nymålat sen någon månad tillbaka. Ljust turkosblått med inslag av sandbeige och med röda pelare.
Massor av folk väntande när vi kom. Vi välkomnades av barnen med blomstergirlanger och rosblad. Vi kände oss verkligen hedrade.

Vi som svenskar fick ta plats på scenen, lyssna på talen och bidra med två svenska sommarvisor. (Sölvi och Göran anlände med ett statligt hästekipage).
Sen är allt svårt att beskriva. Det var dansuppträdande av olika slag där alla barn som var med medverkade. Programmet höll på till kl 21 med en kort paus med dricka och tilltugg.

Efter programmet blev det mat då alla blev bjudna, som sverigegäster åt vi i Centrets läxläsningssal.
Där fick vi möjlighet att hälsa från församlingen och gratulera till de 10 åren av fruktbärande arbete. Vi lämnade var sin dalahäst som symbol for Sverige till Sölvi och Christoffer samt ett presentkort till ett nytt köksgolv.

Efter all god mat träffade vi våra fadderbarn. Vår Sindhu, Sällbergs och Arthurssons flickor fick vi sitta ner med. Jättefina flickor som inte ville släppa oss. Vi pratade, skrattade, lämnade medhavda presenter. (En och annan tår trillade). Det blev en sen kväll som vanligt.

Vilken festdag!

Bibi Haglund, Arboga
2008-08-09 04:21
----------------------------

SÖNDAG
Gudstjänst och bybesök

Vid 08:30 åkte Stig, Victor och jag till centret. Kia skulle bistå med påklädning av en sari.
Därifrån åkte vi till gudstjänsten i byn som låg närmast Arivolinagar, där Peter Prakasan är pastor.
Lilla nyfödda (för tidigt född) Stella var med och Stig och jag fick förmånen att bära fram henne vid barnvälsignelsen.
I samband med gudstjänsten döptes ett par som under flera år varit involverade i arbetet på centret. Det var en gripande stund.

På eftermiddagen gjorde vi besök i byn, träffade Britt-Marie och Ulfs flicka och lämnade över presenter.
Vi hälsade på hemma hos var Sindhu, träffade hennes mamma, syster och bror. Det finns mycket att berätta men jag nöjer mej med att det var omtumlande.
Sedan hälsade vi på i fler hem och vart vi gick följde bybarnen med i släptåg. De ville se vad som hände när många vita letade sig fram bland husen.
Det blev ett litet äventyr en stund när en fadder tog vår ryggsäck och skulle lämna bort den tillsammans med flera andra.
Mycket har varit äventyrligt under resan för vår del, ganska motigt ibland men allt har löst sig.
Medicin vi hade med oss har gått åt en hel del och även andra resenärers medhavda av otippade slag.
Den här dagen har gett oss oförglömliga minnen.

Bibi Haglund, Arboga
2008-08-10 04:39 Arivolinagar, Chennai, Indien
____________________________

Många Arbogabor i Indien i sommar

HÄR KOMMER EN RESERAPPORT

Stig Haglund är en av de många faddrar från Arbogatrakten som i sommar rest till södra Indien för att hälsa på sina fadderbarn och vara med om det 10-årsjubileum som Kafrinas Help kan fira i år.
Härom dagen besökets det barnhem som byggts upp med hjälp av intäkter från secondhandbutiken Räckenhand i Arboga

Den indiska resan började i New Delhi vid senaste månadsskiftet och gick bl.a. till Agra och Taj Mahal, Den här veckan bar det av till Chennai med flyg och väl framme väntade besök på ett barnhem.

– De flesta tog det lugnt på förmiddagen, badade och åt lunch, berättar Stig Haglund i sin resedagbok.
–  På eftermiddagen åkte vi till en fantastisk utsiktsplats där en kyrka är rest till minne av aposteln Tomas. Historien säger att han var den som förde evangeliet vidare till Indien där han senare blev dödad.
– Därifrån åkte vi vidare till ett barnhem som Kafrina samarbetar med. Hemmet drivs av pastor Paul Ramamurhty och hans fru. Här blev vi mottagna på ett kungligt satt. Barnen sjöng, dansade, och läste bibelverser. Vi bjöds på en verklig festmåltid, firade Sölvis födelsedag med tårta och 55 ljus.
– Ett fantastiskt bemötande, ett gripande vittnesbörd om pastor Pauls förvandlade liv, att se alla fina barnen gjorde stort intryck. Vi träffade också Carina och Victorias fadderbarn, en jättefin tjej. Vi kom hem ganska sent med många fina bilder kvar på näthinnan som vi kommer att bevara.

På fredagen nådde man slutmålet, Coimbatore, efter en del väntan.
När man skulle åka, var buss till flygplatsen beställd till 08:15 och den kom först 08:40. Men iväg kom man. Stig Haglund berättar:
– Vi lämnade Indiska oceanen och flög inåt landet till Coimbatore. Flygresan tog c:a 45 min. Val där hälsade Solvi oss välkomna "hem" och lyste med hela ansiktet. Ytterligare två Arbogapar anslöt till gruppen sam ett par från Umeå.

Reserapporten är undertecknad

"Tigerkramar"
Bibbi, Stig och Victor
_____________________________

Pixie är hemma igen
från sin första
Roskilde Festival

För att läsa Fias rapport nr 6
och tidigare rapporter
från Roskilde Festival -
och om hemkomsten

KLICKA HÄR!

_________________________________

Max och Sagas
minnesfond

Efter den vackra minnesgudstjänsten, med omkring 450 besökare i Heliga Trefaldighets kyrka i Arboga lördagen den 10 maj, finns åter anledning att påminna om hur man kan sända pengar till Max och Sagas minnesfond.
Skicka pengarna till
Arbogabygdens Församlings
PlusGiro konto 123895-5.
Skriv "Max och Sagas minnesfond"
på inbetalningen..
_____________________________

Evenemang Arboga
under året 2008


31 aug Medåkers Marknad

6 sept Höstmanarknad
6-7 sept Jädersbruks-Dagarna
27 sept Bonde på stan

22-23 nov Jäders Bruks Julmarknad

13-14 dec Gammeldag julmarknad
__________________________

wrap-script-literals: no

Alla sjukdomar är
BRIST-SJUKDOMAR
enligt Dr Joel WALLACH
som också är agronom och veterinär samt en erfaren obducent vad gäller djur och människor.

Om du inte har tid eller lust att läsa detaljerna på @rbogasidans hälsosidor
www.arbogasidan.se/halsa
kommer nedan ett sammandrag.

MEN KOM IHÅG:
Om du är sjuk, kolla först med den vanliga vården!

För som vanligt vill @rbogasidan vara ett komplement.

DÄR REKOMMENDERAR
DR WALLACH FÖLJANDE VITAMINER, MINERALER ETC för att förebygga och lindra nedanstående krämpor:

CANCER
A. 10.000 mg C-vitamin/dagligen (enligt Linus Pauling, dubbel nobelpristagare) för att behandla och förhindra cancer;
eller
B. E-vitamin + betakaroten + selen
De som ätit detta i 5 år hade
9% mindre av alla sjukdomar
13% fler överlevde räknat på alla sorts cancer
20% fler överlevde räknat på magcancer

ARTRIT HÖFTER KNÄN (OSTEOPOROS=KALKBRIST)
Kycklingprotein
en rågad tesked kycklingbrosk i apelsinjuice på morgonen = smärtan borta på 10 dagar.
(dos 30 ml/kg kroppsvikt)

ALZHEIMERS
Höga doser av E-vitamin + Låga doser av vegetabilisk olja

NJURSTEN Kalk + magnesium + bor

BRUSTEN ARTÄR Kopparbrist
GRÅA HÅR Kopparbrist
RYNKOR Kopparbrist
ÅDERBRÅCK Kopparbrist

HJÄRTATTACK mm förebyggs med kolloidal selen

ÅLDERSFLÄCKAR
är tecken på selenbrist (kan också vara tecken på kommande hj
ärtattack)
Med kolloidalt selen är åldersfläckarna borta på 6 månader.

DIABETES
Vanadin + krom
Eller
diet (under läkarkontroll) enl Karlshamns sjukhus, föda som innehåller
25% protein 25% kolhydrater och 50% fett

SKALLIGHET Tennbrist

DÖVHET Tennbrist

SEXLUST-BRIST Borbrist

DÅLIGT LUKT- OCH SMAKSINNE Zinkbrist

HOPSJUNKET TANDKÖTT Kalkbrist
HÖGT BLODTRYCK Kalkbrist
RYGGVÄRK Kalkbrist + ev kopparbrist

BRUSTNA NAGELBAND Brist på Omega 3
SPRICKOR I HUDEN Brist på Omega 3
BLODPROPP Brist på Omega 3
STROKE Brist på Omega 3

Allt enligt dr Walach - som anser att 147 olika sjukdomar beror på kalkbrist.

LÄS MER PÅ:
www.arbogasidan.se/halsa
_____________________________

OM ARBOGASIDAN.SE

Ansvarig utgivare: Harry Holm
__________________________

E-mail: kontakt@arbogasidan.se

© Text och bild är
skyddade av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering är förbjuden men texter får återges med angivande av källan: www.arbogasidan.se KLICKA HÄR för det där med cookies


1.521.838 TRÄFFAR / HITS
under 2007 på www.arbogasidan.se

____________________________

ARKIV
ARTIKLAR 2008
Från årskiftet till augusti
KLICKA HÄR!

____________________________

LÄNKAR

BIBELORDET / BÖCKER & LÄSTIPS / MUSIK & SKIVTIPS
SIDOR OM HÄLSA / ARKIV = TIDIGARE ARBOGASIDOR

ARBOGA-INFO ÖPPETTIDER ETC /

HÄRJEDALEN JAKT + PEDER PERSSONS NYA CD -
FESTIVAL-SAJTEN
*

Läs Harry Holms blogg
http://www.metrobloggen.se/
murvelgubben
fast just nu är där sommarlov

____________________________

DET DÄR MED COOKIES

Vad säger lagen om Cookies?

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa cookies används till och hur cookies kan undvikas.

Enligt den nya lagen ska alltså alla som besöker en webbplats informeras om så kallade cookies, vad de används till och hur man kan vägra cookies.

En cookie är en liten textfil som lagras i datorn, och som www.arbogasidan.se använder för att få statistik om användandet av våra sidor. Det är alltså statisti-kcookie som sätts för att vi skall veta hur många besökare webbsidorna har.

En Cookie kan inte starta program och innehåller inte virus.

Hur du slipper cookies
De flesta webbläsare (t.ex. Internet Explorer och Netscape) tar emot cookies automatiskt, men det går att ändra inställningarna så att de inte accepterar dem eller ger besökaren ett val om han eller hon vill acceptera eller inte.
 
Gör så här om Du tycker att det är viktigt att slippa cookies:

Netscape: Gå till eller välj edit/preferences/advanced. Här anger du inställningarna för Cookies.

Internet Explorer 6.0: Gå till och välj, Tools/Internet Options/Privacy och ange inställningar för att hantera Cookies. Här kan du enkelt ange i vilken utsträckning du vill tillåta Cookies.

Internet Explorer 5.0: Gå till och välj, Tools/Internet Options/Security och sätt dina inställningarna för cookies. Du kan välja mellan att tillåta cookies eller att inte tillåta cookies överhuvudtaget.

Internet Explorer 4.0: Gå till och välj View/Internet Options/Advanced och välj om du vill tillåta cookies eller inte.

Hur ta bort cookies som redan finns i datorn?
För att ta bort dina befintliga cookies stänger du först ner webbläsaren.
I Netscape går du in i cookies.txt-filen och slänger dina cookie-filer.
I IE sparas cookies i en mapp eller katalog under Documents and Settings.

Sammanfattningsvis
www.arbogasidan.se använder sig av cookies. Cookien innehåller ingen personinformation, och vi använder den bara för att se hur många som besöker sidan.

Vill du inte tillåta lagring av någons cookies på din dator kan du alltså stänga av det i din webbläsares inställningar. Detta påverkar inte dina möjligheter att läsa information på exempelvis
www.arbogasidan.se

*

6 kap. 18 § lagen om elektronisk kommunikation

Elektroniska kommunikationsnät får användas för att lagra eller få tillgång till information som är lagrad i abonnents eller användares terminalutrustning endast om abonnenten eller användaren av den personuppgiftsansvarige får information om ändamålet med behandlingen och ges tillfälle att hindra sådan behandling. Detta hindrar inte sådan lagring eller åtkomst som behövs för att utföra eller underlätta att överföra ett elektroniskt meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller som är nödvändig för att tillhandahålla en tjänst som användaren eller abonnenten uttryckligen har begärt.

Mer information hittar du på Post- och Telestyrelsens hemsida.

 

wrap-script-literals: no
 
wrap-script-literals: no
    Å-SIKTER
wrap-script-literals: no

wrap-script-literals: no
 wrap-script-literals: no

wrap-script-literals: no
 
   
wrap-script-literals: no
 
wrap-script-literals: no
 
wrap-script-literals: no
 
wrap-script-literals: no
   
wrap-script-literals: no
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
wrap-script-literals: no

  

wrap-script-literals: nowrap-script-literals: no
 

OM ARBOGASIDAN - INTERNA LÄNKAR -
BIBELORDET
(om fördelarna med att förlåta) -
TODD BENTLEY / LAKELAND EPILOG

E-mail: kontakt@arbogasidan.se


wrap-script-literals: no

ICA vill gärna till Nytorget
KLICKA HÄR för att läsa om det!

___________________________________________________ 

Nu fördubblas p-ytan vid Asplunds
De boende får plank i stället för träd

Det har länge varit ont om parkeringsplatser vid Asplunds, det vill säga Ica Supermarket uppe i Brattberget.
Nu åtgärdas problemet och 30 p-platser skall bli 57
.

Träden har fällts på den lilla kullen som ligger norr om Asplunds parkeringsområde. En grävmaskin arbetar i den steniga marken för att förbereda den nya p-ytan. Det skall tillkomma 27 p-rutor, till de 30 som finns idag.
– Planarbetet med utställning av ny detaljplan och sådant klarades av tidigare, då vi hade tankar på att bygga ut butiken, berättar Dage Asplund. När sedan ICA AB började planera etablering i hemköpshuset så fick vi lägga ner utbyggnadsplanerna.
– Men parkeringsdelen av den ändrade detaljplanen gör vi nu verklighet av, förklarar Dage.

För de boende i flerfamljshuset närmast Asplunds Ica, har utsikten mot Söder förändrats betydigt de senaste dagarna. Träd och annan växtlighet är borta, en grävskopa tar bort höjden ochjämnar ut för p-ytan.
– Jag förstår deras reaktion, säger Dage Asplund.
– Men vi ska i alla fall bygga ett plank som är 1:40 högt, som avskärmar mot parkeringen, berättar han som en liten tröst.

Fler p-platser måste till
När Hemköp lades ner ökade Asplunds Icabutik sin försäljning med 20 procent. Därmed kom det också fler bilar än tidigare till området. Speciellt torsdagar och fredagar har parkerade bilar trängts även utanför p-området.

Men nu skall det alltså bli andra bullar. Ica kostar på parkeringsbygget, för att underlätta för de många kunderna.
Trängseln inne i butiken görs det däremot inget åt.
– Det verkar som folk trivs hos oss fast det är lite trångt ibland, säger Dage Asplund och betonar hur mycket trevlig och hjälpsam personal betyder.

HARRY HOLM 2008 10 28

__________________________________________________

Bosse Jansson fortsätter att visa bilder från det gamla och det nya Arboga


Även måndagskvällen den 20 oktober kom det många Arbogabor för att lyssna och titta när Bo och Barbro Jansson visade bilder av staden förr och nu.
Vid varje sådan här visning kommer det nästan uteslutande fram bilder som inte visats tidigare.
Den här gången, då bilderna i Arboga Minnes regi visades i Örtagårdskyrkan, gjordes bland annat en trevlig utfkykt till dåtidens Godtemplarnas sommarplats, där höjdpunkten var en svit foton från ett romskt bröllop med själve hövdingen Taikon som vigselförrättare.
Efter drygt 150 bilder blev det kaffepaus och sedan väntade lika många fotografier till, ackompanjerade av Bosse Janssons trevliga småprat.

TEXT OCH FOTO: HARRY HOLM 2008-10-20
_____________________________________________________

Är Erika på väg tillbaka till Arboga?

Erika Wiman lämnade Arboga Tidning och Arboga för att börja jobba i huvudstaden, närmare bestämt på Handelsnytt. Men nu syns hon mer än väntat i Arboga igen. Jag frågade henne om "läget" och fick följande svar.

– Tjaaa du.. jag är arbetslös sen en månad tillbaka då Handelsnytts chef beslutade sig för att inte satsa på webben och därför ville ha en annan person på min tjänst. Jag var lika delar webredaktör och redigerare.

– Så mina dagar nu är mest jobbsökande och bloggläsande/skrivande.

– Eftersom bostadsmarknaden ser ut som den gör i Stockholm bor jag fortfarande inneboende så när jag kan så hälsar jag på i Arboga hos mina föräldrar för att se lite annat än mitt lilla rum...

– Visst är det lockande att flytta tillbaka till Arboga där det finns bostäder men det är tyvärr nästan bara i Stockholm som jobben finns.

– Men det är klart skulle man få en framgångsrik blogg likt Blondinbella så kan man ju bo precis vart som helst :-)

Även i Arboga, vill jag betona. Och tackar för svaret på min fråga.

HARRY HOLM 2008 10 16

ERIKAS BLOGG: http://www.erikawiman.se/qhb

________________________________________________________

Arboga Rotaryklubbs hjälpverksamhet
presenterades för guvernören

Arboga Rotaryklubb besöktes på lördagen av Rotary-guvernören Tommy Svanborg, till vänster, och välkomnades av Arboga Rotaryklubbs president Mikael Hirsch, till höger.

Guvernör Tommy Svanborg besökte Arboga Rotaryklubb vid dess ordinarie veckomöte och blev då informerad om klubbens verksamhet.
Särskild uppmärksamhet gavs åt klubbens stöd till utsatta och behövande barn – både i utvecklingsländer liksom i Baltikum och i vår egen stad.


Största insatsen gäller kampen mot polio, där Arbogaklubben har gett omfattande ekonomiska bidrag till vaccinationsprogram i Afrika och Asien. I detta arbete samverkar Rotary med bland annat Unicef. Rotarys bidrag har uppgått till mer än 700 miljoner dollar.

 Projektet Utsatta barn i Baltikum syftar till att skapa möjlighet för svårt ensamma och utsatta barn i Estland till ett drägligt liv och skolgång. Genom projektet har man kunnat skänka kläder, skolmaterial och annan utrustning. Barnen har också kunnat utspisa med näringsriktig kost minst en gång per dag.

Satsningar i Arboga
Klubben har under flera år anslagit kr 15.000 till frikyrkoförsamlingarnas sommarkollo vid Högsjön. Rotary är den enskilt största bidragsgivaren för denna verksamhet. Varje vecka har 144 barn under sex veckor fått möjlighet att delta i koloniverksamheten. Tyvärr har inte alla som anmält sig kunnat erbjudas plats.

Arboga Rotaryklubb deltar i ett omfattande program mot knark. Genom ett enkelt och åskådligt informationsmaterial har lärare, ungdomsledare och föräldrar i Arboga informerats om hur olika droger påverkar unga människor.  Projektet har sponsrats av Handelsbanken i Arboga, Sparbanken Västra Mälardalen, MHF samt Arboga kommun.

ENL PRESSMEDD FRÅN ROTARY 2008 10 14
________________________________________________

Dags för fastighetstaxering Genomsnittsvillan i Arboga
är värd 734.000 kronor

Blanketterna för fastighetstaxering har börjat droppa ner i brevlådorna. På dessa papper står vilket taxeringsvärde skatteverket föreslår skall gälla från årsskiftet.
I Arboga har taxeringvärdena enligt förslagen ökat med 33 procent på ett år. Priserna på de 271 Arbogahus som bytt ägare har gjort att höjningen blivit så stor.
Genomsnittsvillan i Arboga taxeras nu till 734.000 kronor. I Köping ligger snittet på 709.000 kronor.
Det kan man kanske tolka som att det är mer attraktivt att bo i Arboga än i Köping. Men med siffror och statistik kan man ju få till vad som helst.
I varje fall är genomsnittsvillan i Västerås kommun taxerad till dubbla arbogapriset ungefär, nämligen till 1,5 miljoner kronor.
Fram till 10 november har visst husägarna möjlighet att rätta det man anser vara felaktigt på blanketterna.

HARRY HOLM 2008 10 09
________________________________________________________

Mässa i Arboga Folkets Park

Rolf Jansson från Zegotti Design i Örebro fanns med på hantverksmässan och var glad om han kunde få några Arbogabor att köpa saker tillverkade av skinn.

Det var hantverksmässa i Folkets park i Arboga lördag och söndag. Garner och skinnvästar, trähantverk och vävstolar, mattrasor och kardmaskiner, fårskinn och barnböcker.
Ja, det är något av vad som presenterades vid borden i Parkhallen under två dagar.
Söndagens publik blev inte så stor som arrangörerna hade hoppats på. Sparbankspromenaden var en stor konkurrent och regnvädret lockade annars inte precis folk ut ur sina stugor.
Representanter för arrangerande Mäss- och Säljcenter förklarade sig också helt införstådda med att det tar några år att arbeta in ett sådant här arrangemang, vilket exempvis visat sig i Borlänge där nästa så kallade sy-festival arrangeras om ett par veckor, fredag, lördag och söndag. Där har mässchefen Gun Julle numera Dala-travet som plats för mässan.

'

– Vi ses i Borlänge om 2 veckor.

TEXT OCH FOTO: HARRY HOLM 2008 10 05
__________________________________________________________________

Säsongsavslutning vid Dockan
Mot vintervilan.

På söndag den 5 oktober genomförs Hjälmare Kanals Vänners sista arrangemang för säsongen 2008.
Det sker i samband med indockning vid Hjälmare docka utanför Arboga.


Flertalet båtar kommer att dockas in för vintervila. Vattnet börjar fyllas i dockan redan vid 4-5-tiden på morgonen. Båtarna brukar kunna gå in i dockan vid 7-8-tiden.
Det kommer sedan att pågå verksamhet där under hela förmiddagen.
Dessutom så kommer Kronsmedjan att hållas öppen för besökare, den som ligger omkring 150 meter väster om dockan.

– Som vanligt och som har blivit en tradition så kommer Hjälmare Kanals Vänner att servera en enkel sjöfrukost, berättar arrangörernas Sven Mangnäs i ett pressmeddelande.
________________________________________________________

Bondens dag i Arboga 27 september


*
*

FOTO: HARRY HOLM 2008 09 27
_____________________________________________________

Höstdagjämning i Arboga

Höstdagjämningen 2008 stod Engelbrekt som vanligt på post utanför Heliga Trefaldighets kyrka. FOTO: HARRY HOLM 2008 09 22

Det var måndag i Arboga och det var höstdagjämning. Utanför Engelbrektscaféet siktades trotjänaren Allan och på Nytorget samtalade herr Johansson med några kamrater.
Hela parkeringsytan från Hemköpshust och västerut var avstängd för asfaltering. Men trots att bara de två raderna p-rutor norr om Coop fanns att tillgå, så var en hel del platser för bilar lediga där.
Muhammad hade med sina grönsaker fått flytta upp som granne till Coops kundvagnsgarage, och med ryggen mot detta, så att den gigantiska plattlagda ytan mellan bilarna och konsumhuset såg lite mindre ödslig ut än vanligt.
Och – som det står i visan – det var tre månar kvar till jul...

HARRY HOLM 2008 09 22
_______________________________________________________

Socialdemokraterna vill att Fixar-Micke ska bli gratis för de äldre

I november 2003 föreslog Socialdemokraterna i en motion till
Kommunfullmäktige i Arboga att möjligheterna att inrätta en ”hjälpreda för kommunens äldre” skulle utredas.

-- I augusti 2005 beslutade Kommunfullmäktige att motionen skulle bifallas och då hade Socialnämnden kommit långt i planeringen för att kunna införa denna tjänst, summerar Socialnämndens ordförande Agneta Bode, (s).

Tjänsten hade införts i ett antal kommuner i landet främst med syfte att undvika fallolyckor och förenkla för äldre i det egna hemmet.
Socialdemokraterna i Arboga såg de stora möjligheter till en förbättrad situation för äldre som denna tjänst lett till i andra kommuner.

-- Den 1 september 2005, knappt en vecka efter Kommunfull-mäktiges beslut, började Fixar-Micke hjälpa våra äldre. Fixar-Micke har inneburit större möjligheter för äldre att bo kvar istället för att flytta till trygghetsboende eller särskilt boende och de äldres trygghet i vardagen har ökat, fortsätter Agneta Bode.

Nu vill Socialdemokraterna förbättra tjänsten ytterligare genom att erbjuda kommunens äldre att anlita Fixar-Micke kostnadsfritt.

-- Vi tror att fler äldre kommer att kunna använda sig av Fixar-Mickes hjälp om tjänsten inte kostar något; avslutar Agneta Bode.

(Ur ett pressmeddelande från socialdemokraterna i Arboga)

________________________________________________

Att vara Modig(h) i Arboga

Pär-Erik Modigh skriver trevliga krönikor i annonsbilagan "Hundra procent Västra Mälardalen". (Foto: HARRY HOLM)

De flesta skriver idag sin krönika på nätet och kallar det för blogg. Men fortfarande finns det fina skribenter i papperstidningarna och ibland kommer de in från oväntat håll.

Pär-Erik Modigh på Arboga Tidning är inte bara musiker och annonsskaffare. Han är numera också krönikör.
Ibland kommer det en bilaga till Arboga Tidning och den heter Hundra procent Västra Mälardalen.
Mest är där annonser, som jag skummar över, och en och annan artikel. Men jag måste erkänna att det enda jag stannar till och läser, det är Modighs krönika. Som idag hade rubriken En skönhetsupplevelse!
Jag gillar Modighs småprat och filosoferande och störs inte ens av sportavsnitten, trots att mediavärlden i mitt tycke annars är alldeles dränkt av idrottsrapportering.

Jag har, med ålderns rätt, perspektiv på detta med krönikor. Själv präglades jag säkert under 1960-talets början av min chef på Arboga Tidning, Tord Wallström, som skrev under sina bitska inlägg med signaturen Mjollner (namnet på Tors hammare).
Jag hade vid den tiden också äran att träffa Harry Hjörne vid en måltid på Långedrag, legendarisk chef och skribent i Göteborgsposten.
Jag arbetade ett tag på VLT under Anders Yngve Pers som sade att en tidning skulle ha "något för envar".
Jag minns rikspressens kåsörer och läste dem men förde mina egna kardemumma-krig i Arboga, i Nerikes Allehanda under vinjetterna "Det kommer efter" och "Arboga Åsikt".

Jag berömde i modern tid Erika Wiman/English för hennes radikala och raka krönikor i Arboga Tidning. Även om jag inte ens höll med om hälften alla gånger, så beundrade jag hennes mod.
Modighs krönikor i "Hundra procent" kräver inte direkt mod att få till. Men det är alltid trevligt att läsa dem. Och de är välkomna,
För vi människor behöver olika slag av texter i våra tidningar.
Speciellt som vi fick veta i veckan att forskare funnit att goda nyheter i media stärker immunförsvaret.

Och ni kommer väl ihåg vad Anders Yngve Pers sade: Att en tidning ska innehålla något för en var.
Och Modighs krönikor är något för mig. Och dessutom, alltså, bra för mitt immunförsvar.
Så tack Pär-Erik. Fortsätt och skriv!

HARRY HOLM 2008 09 16
________________________________________________________

Rekordstor ökning av bilinbrotten i Arboga i somras

I juli i år var det 500 procent fler bilinbrott i Arboga jämfört med ett år tidigare. Det beror på att polisen i sin statistik 2008 kom upp i samma siffror som 2004. Är det samma tjuv som återkommit till stan efter några års bortavaro?
Så här är siffrorna över bilinbrott i Arboga.
I juli månad 2004 gjordes 18 bilinbrott i Arboga och året därpå - 2005 - nästan lika många, 16 stycken.
Men sedan var det två lugna somrar, bara 2 bilinbrott 2006 och 3 stycken 2007. Ökningen till 18 bilinbrott i juli i år betyder alltså ca 500 procnets ökning.
Vanliga inbrott ökade också ordentligt från 2007 till 2008, från 12 förra året till 23 i år. Det är nästan 100 procent.
Narkotikabrotten ökade från 5 i juli 2007 till 10 i juli i år, alltså med 100 procent.

HARRY HOLM 2008 09 11
_______________________________________________________

Så går flyttlassen till och från Arboga

I och för sig är det hösten som av hävd är flyttningarnas tid. Men statistiken för första halvåret i år, ger också en bild av hur folk flyttar till och från Arboga.
Och vi ligger plus gentemot Göteborg.


Under tiden januari - juni flyttade 312 personer från Arboga kommun och 322 flyttade till Arboga från andra platser.
Till Köping flyttade fler än därifrån till Arboga, 32 köpingsbor blev arbogabor och 37 arbogabor blev köpingsbor.

Från Västerås till Arboga flyttade 30 personer medan 29 arbogabor blev västeråsare.
Mot Örebro gick det lite bättre. Inte mindre än 34 personer flyttade från Örebro till Arboga men "bara" 29 arbogabor blev örebroare.
Och göteborgarna då? Jo 16 göteborgare flyttade till Arboga men bara 6 arbogabor valde att bli göteborgare.
Kanske en liten trend, som tecken på att storstadsborna söker sig till småstaden.

Rätt stor "vinst" gör Arboga också gentemot Kungsör. Visserligen flyttade under första halvåret 14 arbogabor till Kungsör men under samma tid lämnade 20 personer Kungsör för att få bo i Arboga.

TEXT OCH FOTO: HARRY HOLM 2009 09 05

_______________________________________________________

Var kan man lära sig mer om den här porten? När man går in i domkyrkan i Strängnäs finns på vänster hand en rejäl dörr, som av inskriptionen att döma är tillverkad i Arboga för 361 år sedan.
Det står: ANNO 1647 HASVER M.P.S. GADD i ARBOGIA GJORT DENNA DÖR

Jag måste erkänna min okunnighet och skulle bli glad över att få mer information om Gadd och den dörr som så överväldigande många turister och andra passerar varje år.
Maila till kontakt@arbogasidan.se

Text och foto: HARRY HOLM
______________________________________________

Storbygget växer upp i öster

Bilarna går i skytteltrafik till och från det nya bygget vid Marieborg i Arboga och upp växer det stora lagret.
Från söder – ovan – verkar det ännu ganska skelett-aktigt men från Valskogsrakan ser man en tämligen attraktiv fasad i olika färgnyanser växa upp.

Text och foto: HARRY HOLM 2008-08-25
_____________________________________________________

Ica i förhandlingar om etableringen
i Arboga – men inget är klart

Den stora parkeringen som byggts där pensionärsföreningarnas gårdar tidigare låg är i princip klar.
Men hur går det med den etablering av en stor Ica-butik i gamla Hemköp som angavs som orsak till asfalteringen av grönytorna i centrum?

Fortfarande pågår arbeten i östra delen av parkeringsområdet norr om Konsumhuset, där åtgärderna tycks syfta till att det där skall bli så få parkeringsplatser som möjligt.
Men den stora västra ytan, dit ansvariga på kommunen tydligen med olika åtgärder försöker styra bilisterna, är ändå inte särskilt mycket begagnad.
När jag passerade där en dag i helgen så stod på den jätteytan en personbil mitt på, en grävmaskin där Hajans hus fanns och en stängd korvkiosk vid planket mot Medborgarhuset.
Det behövs nog en suveränt publikdragande butik för att hjälpligt fylla den nya stora parkeringen.

Så hur går det med Icas planer på att flytta in i Hemköps tidigare lokaler, frågar jag.
– Angående Arboga så är ICA fortsatt positiva till en etablering men förhandlingar pågår så inga beslut är fattade än, svarar Jenny Egeland, pressekreterare på ICA AB.

Är det bara jag som undrar varför det var så bråttom att riva husen och asfaltera de trädgårdar där pensionärsföreningarna brukade vasra?

HARRY HOLM 2008-08-25
______________________________________________________

Jag väntar vid min stockeld...

Himmeta bygdegårdsförening ordnade i helgen ett trevligt och lärorikt evenemang vid milan på skogen mellan Himmeta och
Västra Skedvi.
Många hittade dit och fick sig förtäring, skogskunskap
och underhållning till livs. Ett berömvärt arrangemang, tycker jag.

Text och foto: HARRY HOLM 2008 08 22
_____________________________________________________

Janne Holmqvists syn på brottningsskandalen i Peking
Hearing om matchen fredag

– Att det gjorts flera fel från domarnas sida är inte svårt att konstatera., vi såg redan i första perioden att mattdomaren var på Ara med tillsägelser utan anledning, förklarar brottningsbasen Janne Holmqvist

Om en höjdhoppare river eller en häckstjärna från Falun springer in i hindret, då förlorar idrottaren i en rättvis kamp.
Men när man är den bättre brottaren och ändå förlorar i ett så stort evenemang som OS, då är det skandal och risken ökar att en gammal fin, klassisk idrott blir ”smalare” än den redan är.

arbogasidan.se har bett ordföranden i Svenska Brottningsförbundet, Jan Holmqvist, Arboga, att ge sin syn på saken. Han var med när brottningsskandalen drabbade Sveriges brottare Ara i Peking. Han berättar idag för arbogasidan.se om det som skett och vad som väntar.

Så här låter Janne Holmqvists referat:
– Mattdomaren och poängdomaren är inte överens om att ge Ara en varning när det återstår drygt 15 sek och då ska tredjedomaren, presidenten, gå in och stödja den ena så att det blir ett majoritetsbeslut.
– Men presidenten är så feg så han bara sitter av tiden och när matchklockan visar att perioden är slut så visar han att han går med på varningen och Ara förlorar då matchen.
– Om det hade gått rätt till så skulle matchen ha blåsts av vid samma tidpunkt som domarna inte var överens och ett beslut skulle ha tagits. Om varningen då gått igenom så hade Ara haft en chans kvar under resterande 15 sekunderna.
– Man meddelar direkt efter matchen att Ara fått en varning för passivitet men ändrar sig 2 timmar senare till att han fått varningen för mattflykt.
– Domarna vägrade att se på videon när Leo Mylleri begärde det, trots att man alltid gör det när liknande situationer uppstår och det är ens rättighet att begära detta.
– Vid möte mellan IOC, FILA, Leo och Ara så säger man att de visst kollade videon först, trots att TV-bilderna visar att man inte gjorde det.

Vad har hänt sedan?
– I förrgår lämnade SOK in en "ansökan" till CAS (court of arbitration for sport) för att få utrett om de här beskrivna felen stämmer överens med de olympiska reglerna och Filas interna regler. Hearingen kommer att ske den 22 aug kl 9.00.

Pelle Svensson har tidigare föreslagit att domarna skall lottas fem minuter före varje match. Hur ser du på det?
– Pelles förslag är bra och det har vi även stöttat utan framgång men det vi helst vill är en förändring som måste ske där detta inte ska behövas, summerar Janne Holmqvist, Arboga, ordförande i Svenska Brottningsförbundet..

** HARRY HOLM 2008 08 21
_____________________________________________
 

Världens längsta konstutställning

Den 15 - 18 augusti arrangerades världens längsta mobila konstutställning (förhoppningsvis snart också enligt Guiness rekordbok).
Nordkalk AB testkörde dessa dagar den 42 km långa transportvägen mellan Forsby och Köping, som bl.a. passerar E20 öster om Arboga, med konst på korgarna.
Flera av de konstverk, som visades på marken vid Granhammar mellan Kungsör och Arboga, kan Du se genom att KLICKA HÄR!

Text och foto: HARRY HOLM 2008 08 16
_____________________________________________________

Jazz-gudstjänst i Värhulta kapell

David Ehrlin, saxofon, och Lenne Lehtonen, piano, spelade jazz
vid onsdagskvällens mysiga musikgudstjänst i Värhulta kapell,
dit en hel del Arbogabor också denna gång hade sökt sig.

TEXT OCH FOTO: HARRY HOLM 2008 08 14
____________________________________________________

Missade du pjäsen på torget?

Det var tusentals personer på Stora Torget i Arboga i lördags, bl.a. för att se det medeltida brudparet. Men de fick först uppleva ett trevligt skådespel, med bl.a. Gustav Vasa närvarande.
En extra poäng var att stadens kyrkoherde Mikael Hirsch spelade den fransiscanerbroder som vågade protestera mot kungen.

Manuset var skrivet av Stig Ericsson och bjöd på både historiska kunskaper och - även nutidsanknuten - humor.

TEXT: HARRY HOLM. FOTO: LARS-AXEL NORDELL

KLICKA HÄR för att läsa hela pjäsen!
______________________________________________

Lovisa och smeden fyller upp

Välkommen hälsar vi Lovisa & Smeden, deras butik och showroom
fyller ett tomrum vid Kapellgatan i Arboga!

Så länge den har stått tom, butiken vid Kapellgatan där projektet Räck-en-hand tidigare sålde saker för att finansiera verksamhet för fattiga flickor i Indien.
Så roligt att det nu är öppet igen och lokalerna dessutom har fyllts med vackra saker.

Lovisa Lindgren berättar att hon, under tiden hon arbetat på Galleri Konstrundan i korsningen Kapellgatan - Nygatan, länge gått och varit missnöjd över att det varit tomt i grannlokalen.
– Det måste ju gå att göra något där, har hon tänkt.
Och nu har tankarna blivit väldigt konkreta, butiken är i gång. Den öppnade i onsdags samtidigt med medeltidsdagarna och gott om besökare blev det därför redan från start.

Lovisa från Arboga och smeden Fredrik från Riddarhyttan är huvudfigurer i verksamheten.
– Ur vår passion för hantverk och gamla vackra saker har idéen till denna butik vuxit fram, berättar de på sin hemsida.

I butiken hittar vi hantverksprodukter med historisk prägel. Från smedjan kommer inredningsdetaljer som ljuskronor, ljusstakar och eldkorgar i egen design.

På textilavdelningen kan vi se säng- och bordslinne men också fårskinn i större storlekar, så kallade golvskinn.

Sortimentet hos Lovisa och Smeden är enligt hemsidan:
Hantverk – med huvudinriktning på smide.
Hemtextil – sänglinne och dukar i högsta kvalité.
Fårskinn – stora fårskinn till mycket bra priser.
Glas – handblåsta glas, historiska kopior.

Och det finns plats även för andra hantverkare än smeden att visa sina alster här, under förutsättning att det är sådan kvalitet att det passerar Lovisas stränga kontroll.

TEXT OCH FOTO: HARRY HOLM Juli 2008
_____________________________________________________

Brudparet fyllde Stora torget

När det var dags att presentera årets brudpar var det tjockt med folk på Stora Torget i Arboga.

Sara och Johan visades upp för Medeltidsdagarnas publik innan det bar av till den medeltida vigseln i Heliga Trefaldigehets kyrka.

*

Johans mamma Maud och pappa Anders Moen och - längst till höger - Johans morfar Ragnar Malm, fanns förstås på plats på torget.

Foto: HARRY HOLM 2008 08 09

____________________________________________________

Fler bilder från Medeltidsdagarna

Inte PRO-kören utan Engelbrektskören sjöng utanför Medborgarhuset i lördagens välbesökta Arboga.

Palle fortsatte vid Barnens Gränd.

Mohammads grönsaker på Stora Torget - som förr i tiden.
______________________________________________________

FLER BILDER NEDAN
______________________________________________________

Onsdag startdag för Arboga Medeltidsdagar 2008

HÄR ÄR BILDERNA

*

*


** Text och foto: HARRY HOLM 2008 08 06
____________________________________________

Kalklinbanans konstutställning vid Granhammar 16 augusti 2008

101 konstnärer från Sverige, Danmark och Tyskland visade 296 verk i samband med kalklinbane-arrangemanget.
Från Arboga representerade Gösta Berg, Richard Brixel, John Eriksson, Margit Knutsson Hall, Morgan Hangren, Kazuyo Johansson, Ulf Johansson och Jan Wilhelmsson.

Här nedan visas några av de verk som presenterades vid Granhammar mellan Arboga och Kungsör.

*

*
Blir Du särskilt intresserad av någon av tavlorna här, och vill veta konstnärens namn, maila frågan till kontakt@arbogasidan.se

** Foto: HARRY HOLM 2008 08 16
______________________________________________
**  

  Gustav Vasa och Rådhuset
Skådespel av Stig Ericsson

Personerna:
Härold
Borgmästare
Gustav Eriksson Vasa
Ebba Eriksdotter Vasa, mor till Margaretha Leijonhufvud
Margaretha Leijonhufvud
Prins Erik
Arkitekt Heinrich von Zöllern
Arg borgare

Skådespelarna:
Göran Edlund
Per Pettersson
Stig Ericsson
Lena Lindgren
Matilda Eriksson
Elliot Lindgren
Patrik Lindgren
Mikael Hirsch

Härolden: Vi skriver Anno Domini i Herrens år 1536. Det är sommar och Hans Majestät Konungen är änkling sedan hösten 1535. Han har varit till Ekeberga Gård i Närke, inte långt från Lillkyrka, för att hos riksrådinnan Ebba Eriksdotter av Vasaätten (pekar på henne, bugar lätt) anhålla om att få äkta Margaretha Eriksdotter Leijonhufvud, dotter till riksrådet Erik Leijonhufvud, som, när Margaretha blott var 4 år gammal, mördades av den lömske Kristian Tyrann vid Stockholms blodbad år 1520.

Ebba Eriksdotter Vasa:
(Avbryter härolden.) Ja, för mina och min dekapiterade salig makes barn umgås och gifter sig endast med rikets ädlingar…. Det är en stor ära för mig att få Konung Gustav till min svärson (niger mot kungen).

Borgmästaren:
(Tycker att det är dags att han tar över.)
Som borgmästare i denna av Gud utvalda stad hälsar jag Eders Majestät välkommen och det är med stor glädje som jag ser att Majestätet har hämtat sin blivande brud inte långt från Lillkyrka. Får jag fråga vem denne höge herre är som medföljer Majestätet. Honom har jag bestämt aldrig sett i Arboga förut.

Gustav Vasa:
Min förnämste arkitekt från Spanska Nederländerna, Heinrich von Zöllern. Vi ämnar bygga oss en förnämlig kungsgård här i staden. Han arbetar för närvarande med Gripsholms slott och en rad andra slott för min räkning. Jag måste ju ha en ståndsmässig bostad när jag kommer hit för att se hur arbetet fortskrider med vapenfaktoriet ute vid Jäders Holmar. Vi trivs så bra här i Arboga att vi ämnar tillbringa några jular här.

Borgmästaren:
(Mäkta imponerad.)
Så Majestätet ämnar bygga ett slott här mitt i Arboga ungefär som i Örebro! Det skulle ge många arbogabor arbetstillfällen!

Gustav Vasa:
Nja, nu ska vi inte överdriva här. Jag hade snarare tänkt mig ta över den gamla kyrkan här vid Stora Torget och bygga om den.

Röst från publiken:
Nu får det sannerligen vara nog! Räcker det inte med att han stängt klostret och kört munkarna på porten. Ska han nu också stänga alla kyrkor i staden.

Gustav Vasa: (strängt)
Vakter! Grip papistslöddret och släng honom i bykistan! Tids nog ska vi ta hand om sådana som han. Minns vad vi gjorde med klockupproret i Dalarna!

Borgmästaren: (förskräckt)
Men Ers Majestät om jag inte minns fel så blev vi borgare i Arboga lovade att ta över kyrkan och göra om den till rådhus…….

Gustav Vasa:
Mitt förslag kom redan för fem år sedan! Men ni borgare är ju så saktfärdiga med att komma till beslut så nu har jag ändrat mig. Basta! Nå, ni kan ju ta över klosterkyrkan vid Järntorget. Den står ju tom nu sedan jag kört ut munkohyran. Nå, Heinrich, får jag höra ditt senaste förslag. Margaretha och jag vill gärna se hur vårt kommande hem här i Arboga ska se ut.

Heinrich: (vecklar ut ett papper)
Ach so, mein König. Ich habe gedacht att höja huset en våning und därefter bygga en stor trappa ner mot klostergatan.

Margaretha: (böjer sig fram)
Ja, och så vill jag ha en takryttare uppe på taket.

Heinrich: Takryttare?

Margaretha:
Ja, eller vårdtorn eller vad ni kallar det nere i Europa.

Heinrich: Ach so, ett vårdtorn.

Gustav Vasa:
Nja, nu ska vi ta det lugnt, det ska inte bli något slott av det här!

Margaretha:
Är du snål Gustav?! Skulle inte jag kunna få ett vårdtorn?

Gustav Vasa:
Jo då, kära du, det får du. Det får väl bli en takryttare då, men inte för stor!

Heinrich: Einverstanden.

Margaretha:
Och så vill jag ha kopparplåt på taket.

Gustav Vasa:
Koppartak! Så många kyrkklockor ha vi smält ner än. Nej, ett torvtak duger gott!

Margaretha:
Torvtak! Ska vi bo som simpla bönder!? Har du tänkt på brandrisken Gustav?

Gustav Vasa:
Nu ska vi inte stå här på torget i Arboga och gräla offentligt om småsaker. Det där tar vi upp sedan med Heinrich när vi kommer in på kammaren.

Heinrich rullar ihop sin ritning.

Härolden: Och så blev det kära arbogabor. Kungen byggde sin kungsgård här vid torget – med torvtak, ty han var som sagt ganska snål av sig. Men så brann också kungsgården under dotterns, Cecilia Vasas, tid och inte förrän på 1700-talet fick borgarna sitt rådhus.

Men det är som sagt en annan historia och då har vi lämnat medeltiden för länge sedan.

Arboga 2008-07-22

Stig Ericsson

**  
 

Islam och den moderna kvinnan / [av Al-Bahi Al-Khuli] ; [övers.: Habib Nouira] 160:-

Källsortering : dikter / Allan Wetterholm 80:-

Alla barn kan dikta / [sammanst.] av Birgit Johansson ; [tecknin: Barbro Johansson] 80:-

Att resa / Gun Almsäter 80:-

Mitt namn är Rakel / av Eliza Anderson 80:-

Rapport från ett medvetande, av Andersson, Helmer 120:-

Guds inträngning : Våldsansikte : dikter / av Karl Urban Andersson 80:-

Sagan om trollflickan Driva / Clas Arnoldsson 160:-

Att höra till Svenska kyrkan / redaktör: Arne Palmqvist 80:-

Mordet på Jane Horney / av Bo Axelsson 120:-

Boken som försvann : Vad hände i Budapest / av Lars G:son Berg. -
[Ny utg.] / med en efterskrift om efterforskningar i fallet Wallenberg 160:-

Vinden blåser vart den vill / Ellen "Lelle" Bernström ; [illustrationer: Marguerite Bernström] 80:-

Mord Matisse, av Lars Bernström 160:-

Themes of a Sicklelander av Martin Biko ; [översättning till svenska av Maria Rydhagen] 80:-

Hör min röst : rader från ett utvecklingsstört barn / Pelle Corch 110:-

Men ingen morgon gryr : rader från ett tukthus / Pelle Corch 110:-

Cykeldoja : dikter / Siw Dahlgren 80:-

Séamus Vättevän / text: Bert Deivert ; bilder: Kerstin Jofjäll ; översättning: Björn Söderbäck 160:-

Pythisk kust : dikter / John Edgren 80:-

Poeten som ringde på fel dörr : dikter / av Ulla Eknert 80:-

Skyar : dikter / av Marit Ericson 80:-

Är Sverige nedläggningshotat? : aforismer och övrigt / Folke Fahlén 80:-

Min whiplash och jag / Gunnar Fossmo 120:-

Träsvärdens barn / Rune Fredriksson 120:-

Öde rum, tankar och stormfåglar : dikter / av Rune Fredriksson 80:-

Tänderna : [sambandet mellan tänder och sjukdomar] / Håkan Helgetun 120:-

Under eviga stjärnor / Tyra G. Hjelm 80:-

Aj! Ryggen!! : en liten bok för oss som inte vill ha ont i ryggen och nacken / av Harry Holm och Erik Palle 60:-

Att skiljas : ett sammandrag av artiklar införda i Nerikes allehanda 1981-82 / av Harry Holm 80:-

Schlagerpoesi / H Holm 60:-

Småstadsteaeter / H Holm 80:-

Längtan : dikter / av Harry Holm 80:-

Skogen och människorna / Ruben Högbom 120:-

Lillan / Annika Johansson 120:-

Drömmen förde mig vilse / Ture Johnsson 120:-

De byggde fabriken / av Bo Jonasson 120:-

Folket i Bonnåsa by / av Greta Jonsson 120:-

Gemenskap : dikter / Anna-Lisa Karlsson 80:-

Pelle älskar Nicke / Lars Karlström 80:-

Video : dikter / av Stig Kuhlin 80:-

Vingslag : dikter / av Gunnel Larsson 80:-
Strimmor av ljus : (aforismer) / Aina Lindberg ;
[illustrationer: Airi Bjurling] 80:-

Sapientia / Lennart Lindblom 120:-

Freden är din : människa - res dig upp / Arne Lindgren 160:-

Jag är naken : två försök att fånga livet med ord : dikter / av Tomas Nilsson 80:-

Om tillhörigheten till Svenska kyrkan / av Arne Palmqvist 80:-

Att leva, uppleva och återuppleva : dikter / Christer Pettersson 80:-

Det ändlösa tåget : requiem / av László Petö ; övers. av Calman de Pándy 160:-

En värld i världen / Elinor Rohlin 120:-

N2-affären : om vetenskaplig humbug i svensk tandvård / Sven Rosenbaum 120:-

Finnmarksfolk : dikter / av Ulla Elisabeth Samuelsson ; [illustrationer: Birgitta Pettersson, Christoffer Samuelsson] 80:-

Mörkret och gryningen / Ulla Elisabeth Samuelsson 80:-

N2dontics, av Sargenti 160:-

Ska kärnkraften stoppas? / Birger Sidén 80:-

Österviking / Göran Sjöstrand ; bilder: Göran Sjöstrand
och Jonas Ström 120:-

Kristendomens verkliga ursprung / av Edmond Bordeaux Szekely ; i översättning av Arvid Odervång 120:-

Axplock : dikter / av Nils-Vilhelm Utter 80:-

Matolja som läkekonst / Ture Vickhoff 80:-

Tre skogskarlar berättar / Rudolf Wallenius, Olle Paulsrud, Stig Oskar Åberg 120:-

Den långa resan : dikter / Allan Wetterholm ; [illustrationer av Astrid v. Norman] 80:-

Östtimor : ut ur tystnaden / [redaktion: Östtimor-kommittén] ; [översättning och bearbetning: Eva Belfrage ...] 120:-

**

KLICKA HÄR
FÖR ATT KOMMA TILL NÄTBOKHANDELN ANTIKVAR OCH LÄSA OM BÖCKERNA

Faktureras. Endast frakt tillkommer på priserna.

Maila Din beställning till hlt@hlt.z.se

________________________________________


 

 

 

 
**  

 

 

 

 


 
**   

FRÅGESPORTEN

Rätt svar på förra frågan,
VASS VÄTTERN. var
SÄVSJÖ

Vart är vi på väg idag då?
NÄS UNDER SKIDAN


KLICKA HÄR
för att läsa om vad
du kan vinna i den
nya tävlingen "På Arboga-spåret".
____________________________

RAD-ANNONSER
från Arbogasidans vänner


KLICKA PÅ NAMNET FÖR ATT KOMMA TILL RESP. HEMSIDA
______________________________

ARBOGAS MUSIKSHOP

BIRGIT JOHANSSON (NY BOK)

BOKHANDELN HLT

DÄCK & ALLSERVICE

EN BOK OM ARBOGA

MUSIKSAJTEN DAGEN

NYSÄTERNS FJÄLLGÅRD

NÄTBOKHANDELN ANTIKVAR

______________________

LEDIGA ANNONSPLATSER:


_________________________

Alla sjukdomar är
BRIST-SJUKDOMAR
enligt Dr Joel WALLACH
som också är agronom och veterinär samt en erfaren obducent vad gäller djur och människor.
KLICKA HÄR
för att se vilken brist som lär orsaka vilken sjukdom/krämpa
www.arbogasidan.se/halsa
___________
__________________
DÄCK & ALLSERVICE
0589-19220 Norra Ågatan 12
Öppet vard. 8-16.30.


Däckservice, bromsar, avgassystem, stötdämpare, service m.m.
Nu även reparation och service på trädgårdsmaskiner.
________________________

NY BOK FRÅN FRÅN BIRGIT JOHANSSON I ARBOGA

Heja brorsan, friskt humör.
Nu så är du utanför
.

Så låter en av de födelseannonser som Birgit Johansson i Arboga i många år har samlat på. Nu har hon pesenterat dem i en bok, tillsammans med exempel ur sin bokmärkssamling.
Birgit Johanssons bok "Baby-Poesi" kan beställas från kontakt@arbogasidan.se
Den kostar 167 kr inkl moms.

_______________________________

Är du intresserad av böcker
lyrik eller annan litteratur, klicka på
www.hlt.z.se/shop

______________________

Nu finns en ny bok
med handlingen förlagd
till Arboga i gången tid:


Nu finns det en ny bok med motiv från Arboga.
Det är en roman om livet på 1300-talet, där huvudpersonen kommer från Kolswadet, Toije, Fellingsbro, men vistas mest i Arboga.
Författare än Lars Öberg, som numera bor i Kiruna.
Boken är på 280 sidor, kostar 292 kr och kan beställas via kontakt@arbogasidan.se

_____________________________

BÖCKER - ÖVRIGA LÄSTIPS

_________________________

Kärlek till Sverige

"If I Could Take Sweden Home" och "Meet Me In Stockholm"
med WANDA JACKSON på hhttp://musik.dagen.se/
ViewArticle.aspx?ID=8085

WANDA JACKSON
LADDAS NER MEST
AV ALLA SKIVOR JUST NU
2008 01 16 + juli 2008
PÅ TIDNINGEN DAGENS MUSIKSAJT
http://musik.dagen.se

___________________________

MUSIK - ÖVRIGA SKIVTIPS
_________________________________________________