wrap-script-literals: no

 

Vissa har svårt att fatta
Religionsfrihet betyder inte religionsförbud

Inte hela Nyårsklockan ...

Större som mindre påvar i vårt land tror att ordet religionsfrihet betyder religionsförbud. Vi får allt fler exempel på det.
Det var nyligen årsskifte och på Skansen läste som vanligt en skådespelare upp Alfred Tennysons dikt Nyårsklockan. Så har skett sedan 1895, i 110 år alltså.
Men numera får uppläsaren inte ta med sista versen. För den slutar med raderna:

Ring mörkrets skuggor bort ur alla land,
ring Honom in, den bidande Messias.

I tidningen Dagen berättar Ebba Blom att hon frågade TV-producenten varför sista versen var slopad.

Förklaringen blev att det ansågs ”orättvist” med tanke på andra nationaliteter och religioner att ta med de raderna.

Orättvist mot andra nationaliteter? Ska TV sluta visa nationaldagsfirandet? Får vi vid sorg inte se en svensk flagga på halv stång i rutan? Det som annars vore så symboliskt för hur kristendomen i Sverige behandlas i TV:

Orättvist mot andra religioner? Detta
absurta argument kräver i logikens namn att TV slutar skriva ut veckodagarna i programtablåerna:
Onsdag och torsdag t.ex., det vill säga gudarna Odens och Tors dagar, är ju reklam för asatron. Att höra dessa ord varje vecka är mycket orättvist mot utövarna av en annan religion, de kristna, vilka numera inte ens en gång om året (på nyårsafton) ska få höra ordet Messias i TV. .

Men så går det när ytterligare en av dem som bestämmer i vårt samhälle, fått för sig att religionsfrihet egentligen betyder religionsförbud.

HARRY HOLM
2006/01/14

_________________________

ARBOGA ÅSIKT:

Bibeln visar helt klart...
Att kvinnoprästmotståndarna är ute och seglar


Om det vore uttalat psykologiskt, rädsla för det motsatta könet, så kunde man kanske svälja kvinnoprästmotståndarnas udda inställning. Men när de - som alltid - även nu hänvisar till Bibeln, då känns måttet rågat.

Missionsprovinsens representant sade i tidningen Dagen den här månaden att ”Bibeln visar helt klart att kvinnan inte kan vara herde”. För att stödja det påståendet hänvisade han till 1 Kor. 14:33-38 och 1 Tim. 2:12.

I verserna i Korinthierbrevet har Paulus skrivit om profetering och förklarar att ”överallt i de heligas församlingar skall kvinnorna tiga vid sammankomsterna”.
Där står det ingenting om ”herde”. Det står att kvinnorna skall tiga.
Så den verkligt fundamentalistiskt bibeltroende prästen, i Missionsprovinsen eller utanför densamma, skulle då inte heller acceptera att kvinnor läser högt ur Bibeln vid gudstjänsterna i Svenska kyrkan.
Så om dessa prästers övertygelse skulle vara trovärdig borde de inte heller tillåta kvinnor i kyrkokören.

Så har vi första brevet till Timotheus, som kvinnoprästmotståndarens också hänvisar till. Där står det i 1 Tim 2:12 ”Att själv undervisa tillåter jag henne inte och inte heller att bestämma över mannen, utan hon skall hålla sig lugn och stilla.”
Så där, menar ”provinsialarna”, ryker först möjligheten för kvinnan att vara präst (att själv undervisa) och sedan möjligheten att vara herde (kyrkoherden är ju arbetsledare, chef över män).
I vers 13 tas som argument mot kvinnliga undervisare, att Adam skapades först och Eva sedan. Och då är vi i det gamla förbundet, den gamla lagen, GT.
Men hur började det nya, det som kristendomen bygger på?
Jo först fanns Maria, en kvinna, och hon födde Jesus, en man. Alltså borde det, med missionsprovins-logik bara vara tillåtet med kvinnliga kyrkoherdar. Eller?

Om man nu, som t.ex. medlemmarna i Missionsprovinsen, anser det som mest viktigt att vara lika patriakalisk som folk var runt Medelhavet för 2.000 år sedan, så bör man i alla fall notera att det säkert inte är Paulus som skrivit detta om undervisningen.
De två breven till Timotheos är enligt forskare skrivna av någon annan, och ett par generationer efter Paulus död. Innehållet och stilen i språket, och vissa av uppgifterna, skiljer sig så starkt från de brev Paulus skrivit, att dessa forskare tycker att saken är klar.

Men bortsett från om det är Paulus eller någon paulusutläggare som skrivit 1 Tim 2:12, så måste väl Jesus ord och gärning väga tyngre för en präst värd namnet.
Och jag syftar då inte bara att Jesus använde en kvinna till att undervisa Syraksborna.

Det är inte Jesus som skrivit de patriarkaliska brevdelar som kvinnoprästmotståndarna citerar. Det kan inte heller vara Jesus och hans budskap som dominerar hos dessa präster, för dom har stirrat sig blinda på brevutdragen ovan och helt struntat i vad NT i övrigt går ut på. Därför ser de inte tydliga besked som finns också i de aktuella breven på att kvinnorna inte generellt sett skulle vara tysta vid sammankomsterna.

Jag vill bara ta ett av Missionsprovinsens bortglömda paulusställen, 1 Kor 11:5. Där står det ”Men en kvinna drar skam över sitt huvud om hon ber eller profeterar barhuvad”.
Hon fick alltså både be och profetera, bara hon inte var barhuvad.
Och apropå 1 Tim. 2:8, där det står ”Jag vill att männen på varje ort skall be med renade, lyfta händer utan vrede och förbehåll.”
Är de verkligen bokstavstroende också i det avseendet, våra prästerliga kvinnoprästmotståndare?

Nej, nu lever vi sedan 2.000 år enligt en ny lag, Kärlekens lag, deklarerad och demonstrerad av Jesus, både då och nu. Och därför vill jag sluta med att citera just Missionsprovinsens idol Paulus: Det står så här i 2. Kor. 3:9:
”... tjänare åt ett nytt förbund, som inte är bokstav utan Ande. Ty bokstaven dödar, men Anden ger liv med Kristus som förebild.”

HARRY HOLM
2006/01/20

___________________________

Om några kvinnor i Bibeln

(Färg)starka kvinnor finns i både GT och NT. I Domarboken läser vi om Debora, en kvinnlig profet som var domare i Israel.
I den stora hyllningen till kvinnan som avslutar Ordspråksboken står det bland annat om den goda hustrun: ”Blint litar hennes man på henne”..
Och Judit överlistade Holofernes med skönhet och bön.

I NT står det på några ställen om tjänstegåvorna, utan att det görs skillnad på män och kvinnor, t.ex. i
Rom 12:7 ”undervisningens gåva till den som undervisar”. etc

Jesus såg inte ner på kvinnan och i Luk 8 talas om ”Kvinnorna som följde Jesus”.
Dessutom tog Jesus på sig den s k arvssynden, även Evas får vi förmoda, varvid också det nämnda Tim-argumentet kan spolas.

I breven omtalas kvinnor ofta som deltagare i olika team och de hade också församlingsledande uppgifter.
Ta Foebe, som tjänade grannförsamlingen till Korinth. Hon ansågs av Paulus t o m värdig nog att ta med sig hans brev till Rom, representerande på sätt och vis hela den dåtida kristenheten.

Så jag kan inte låta bli att undra:

Vad är det med dom där kvinnoprästmotståndarna egentligen? Kan det ha något med deras uppväxt att göra, eller något som hänt senare i livet? Det har i alla fall inte med Jesus och hans budskap att göra.

HARRY HOLM
2006/01/20

_____________________________

Mor och barn


Ett barn är fött på denna dag, så var Guds välbehag...

KLICKA HÄR för att läsa julevangeliet
____________________________

Stilla natt, heliga natt,
allt är frid...

Låt oss be om det i denna juljäktets tid, låt oss be om frid.

Låt oss sluta med att ha ordet Måste som gud.

Låt oss få julefrid. Nu.

HARRY HOLM
2005/12/21


________________________

VITTNESBÖRD I
ROCK-KONSERTEN


Under 50-tals-galan på Folkan i Arboga freagen den 2 december gjorde Wanda Jackson som vanligt, mitt bland alla de profana sångerna lämnade hon ett vittnesbörd om sin frälsning (den 6 juni 1971) och sjöng "I saw the Light" (Jag såg ljuset).

När de cirka 200 besökarna sedan lämnade konserten på Folkan
fick var och gratis en LP-skiva, Wanda Jacksons "My Kind Of gospel", för att i hemmets lugna vrå kunna lyssna till en rad i countrymusik förpackade kristna budskap.
HH
2005/12/03

__________________________

wrap-script-literals: no


ÅSIKTER:
_________________
Angående
Gråsparvens fredagsflum

Jag antar att det är nyttigt för oss aktiva kristna att se hur en journalist i Arboga kan se på vår verksamhet. Vi borde kanske inte höja på ögonbrynen när det visar sig att journalisten tycker att det kostar på att vara med om en gudstjänst, att det är jämförbart med att betala ut en massa pengar.
Egentligen beror den inställningen väl på att journalisten i fråga inte vet vad han/hon skriver om, det vill säga aldrig har upplevt det positiva som en stund i kyrkan är eller i varje fall borde vara.

Så här stod det i Gråsparven i Arboga Tidning fredagen den 21 oktober 2005:

”Gratisnöjen är det som gäller den här helgen. Museets och bibliotekets utställningar hör till den kategorin.
Det gör väl på ett sätt också kyrkornas aktiviteter. Fast där vill de ju gärna vinna en som medlem och därmed medfinansiär så alldeles gratis är det nog synd att kalla det.
Ett skojigt exempel hörde Gråsparven om för lite sedan. Dottern i en familj ville börja sjunga i kyrkans barnkör (för det gjorde bästisen). Mamma och pappa var glada för att det ingenting kostade. Tills de förstod att det innebar flera söndagar på gudstjänst.
Ingenting är gratis, frågan är bara hur man betalar. Via skatten, via sitt samvete eller kanske med sitt engagemang.”

Så långt krönikören Gråsparven alltså, som i samma spalt uppmanar till ett annat gratisnöje, att vid en träff vara med och påverka den kommunala översiktsplanen... vad kostar inte den att genomföra och för den får alla betala, vare sig de vill eller inte.

Men vi kristna måste lära oss är att det finns människor, inklusive opinionsbildare, som tror att vi ordnar gratis parkkonserter och musikcaféer för att som vilken förening som helst försöka få fler medlemmar.
Vi gör det ju för att Arbogaborna ska må bra och med det tydliga huvudsyftet att alla ska få lära sig mer om Guds kärlek och om Jesus som föredöme. Vilket man verkligen mår bra av att känna till.
Så, om besökarna på våra gratisarrangemang blir församlingsmedlemmar eller inte är underordnat vår önskan om att allt fler ska komma till tro.

HARRY HOLM
2005/10/21
_____________________________

TIDIGARE ÅSIKTER:

Torsten Lindström

Gymnasiet förlorar sin själ
när religionsämnet skärs ner

– Skolverkets förslag om att skära ner religionskunskapsämnet i gymnasiet leder till att eleverna får sämre förutsättningar att klara ett gott vuxenliv.
Bearbetningen av livsfrågorna blir lidande, liksom kunskapen om
olika religioner vilket är förödande i ett mångkulturellt samhälle.
Nu måste regeringen ändra i förslaget så att religionsämnet får en starkare ställning än Skolverket föreslår.

Det säger Torsten Lindström med anledning av Skolverkets nya förslag till ny gymnasieskola som överlämnats till regeringen.

– I förslaget berövas eleverna på ett av de största gymnasieprogrammen,
samhällsvetenskapliga programmet, sin fördjupningskurs i religionskunskap.
Inte heller geografi, filosofi, psykologi och naturkunskap finns med.
Dessa ämnen är tillsammans själen, det sammanhållande kittet, i
samhällsprogrammet. Ändå försvinner denna.

– I stället införs ett nytt och okänt ämne "Hållbar utveckling", fortsätter Lindström. Frågan är om miljöpartiets inflytande över regeringen blivit så stort att en statlig myndighet ser sig tvingad att införa något som enbart handlar om att var
politiskt korrekt.

– Därtill föreslås livsåskådningar/ religion/etik få en mer tillbakadragen plats i samhällsprogrammets mål. Etiken förs samman med litteratur och
kultur i stället för att vara den bärande tråd som den borde vara.

– Slutligen är det regeringen som beslutar om detta. Då får skolminister Ibrahim Baylan chansen att visa om värnandet av livskunskap och mångkulturell kunskap är verkligt eller om det bara är dimridåer, slutar Torsten Lindström, kd.

Pressmeddelande 6 okt 2005

______________________________


Skam över Sommar i radions P1 - blev en belöning !

Hon heter Lena Andersson och blev i somras känd för sin ateistiska predikan i Sveriges Radios program Sommar.
För sitt konskventa förtalande av Jesus i det programmet har hon nu belönats med ett pris.
Hedenius-priset. Logiskt men ändå skrämmande.
För om hon målat motsvarande nidbild av någon annan religion än kristendomen, hade för det första programmet knappast blivit sänt.
Och om det blivit sänt skulle det ha blivit fällt av många av de O som finns i den svenska byråkratiapparaten PO, JämO, JO, etc, plus att ansvarig radioproducent säkerligen hamnat i kurran.
Jag tror inte heller att hon då hade fått något Hedeniuspris.
I radion får Lena Andersson kasta skit i öronen på de miljoner svenskar som tror på Gud och hans son Jesus. I TV får inte hallåorna ha ett kors i sin halskedja.

I Sverige sägs vi ha religionsfrihet. Men det misstolkas alltså på höga nivåer som att vi har religionsförbud.
Eller i varje fall kristendomsförbud.
HARRY HOLM
2005/09/19
______________________________

Skam över Sommar i radions P1

Hon heter Lena Andersson och får väl tycka vad hon vill. Men när hon pratade i P1-Sommar i radion, så gjorde hon många människor väldigt illa och mig heligt förbannad.

För det hon vräkte ur sig om Jesus skulle hon knappast ha gjort om någon annan religion och inte heller skulle radioledningen ha tillåtet henne att resonera likadant kring exempelvis islam.
Att hon sedan förgyllde sin religion - ateismen - som hon påstod inte var någon religion, gör inte saken bättre.
– En tro måste vara aktiv, sa hon för att bevisa att ateismen inte var en tro.
Men nog var ateisten Lena Andersson aktiv. Hon hade sökt med ljus och lykta i Bibeln efter ställen där Jesus framstår i en mindre ljus dager eller motsägelsefull, för den som inte hajat liknelserna och bilderna i berättelserna om och av Jesus.
Hon var sedan aktiv nog att i radion presentera bara dessa svårare ställen och inte den stora massan av ren kärlekslära som Jesus stod och står för.
Ett exempel:
Den man som avstod all materiell lyx, som offrade sig – ja till och med gav sitt liv, enligt vår tro för alla människors skull, honom kallade Lena Andersson i radion sommaren 2005 för en "självcentrerad ärelysten man".
Så oj, vad jag är glad att jag har den kärleksfulla tron på Gud och Jesus, i stället för ateismens felsökande och i detta program hatfulla tron att Gud inte finns.
HARRY HOLM
2005/07/17
____________________________


Hansåkes succé-turné
Även en döv man
Köpte hans CDMed sin CD (TAB-CD 3121) "Tankar på en klippa" i bagaget har Hans-Åke Dahlgren från Kungsör varit på turné

–  Det har helt enkelt varit det största jag hittills varit med om som sångare, berättar Hans-Åke Dahlgren.
– Vid skivförsäljningen har majoriteten av köpare varit så
förkrossade att de nästan inte kunnat prata; många har brustit ut i
gråt när de försökt säga något och handla. Jag har t o m sålt en CD till en döv man. Så mäktig har Guds närvaro varit!


KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA OM HANS ÅKE OCH OM HUR TURNÈN GICK
____________________________

KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA VAD STANLEY SJÖBERG SADE I ARBOGA!

________________

NYTT FRÅN KNUTBY
KLICKA HÄR
för att läsa en färsk rapport inifrån Knutby-församlingen,

____________________________

________________________
KLICKA HÄR
för att se bilder på hur man
i Arboga kan högtidlighålla Heliga Trefaldighets dag.
___________________________


_____________________________

Kvinnopräst-motståndarna
blundar för vad
Gud har sagt

PÅ DE FÖRSTA FÖRSAMLINGARNAS TID

Rom. 16:1: Apropå Febe (som i Bibel 2000 heter Foibe), så betroddes hon alltså av Paulus att – trots att hon var kvinna – frakta hans brev till Rom och träffa de ledande kristna där.
Hon var ”ledare i församlingen i det närbelägna Kenchreai”, som det står i introduktionen till Romarbrevet i Bibel 2000 (Bibelkommissionens styrelse godkände texterna den 9 augusti 1999).

Vare sig Febe/Foibe var epískopos (=församlingsledare/”biskop”) eller díakonos (=församlingsledarens medhjälpare eller tjänare), så hade hon en ledande ställning (varför det verkar orimligt att hon inte skulle få yttra sig vid gudstjänsterna).
”Chefen” för alla församlingar i en trakt var epískopos (”biskop” i dagens språkbruk), ledarna för de ”underliggande” församlingarna var díakonos.
Jag har, apropå det, läst i 1 Tim, 3:e kapitlet, med början i 8:e versen. Där står det om kvinnliga medhjälpare (1.Tim 3:11), hur de ska vara, och där, i denna ”tjänstebeskrivning”, står det inget om att dom ska tiga i församlingen.
Dessutom: Eftersom de första kristna i mycket ärvde synagogans mötesform, är det naturligt att de också tog över synagogans ”titlar” och fördelning av uppgifter.
”Tjänaren” i synagogan var mötesledare och en sorts vaktmästare, kanske var det likadant i de första kristna församlingarna?

Profetera = att förkunna
Till bilden hör funderingar över ordet profetera. Det hebreiska ordet för profet (navi) anses ha ursprungsbetydelsen ”kallad” eller ”förkunnare”.
Men vad än språkforskarna säger om ordet profet, så är en profet enligt Bibeln en person som kallats av Gud att förkunna hans vilja.
Och kvinnor med profetisk gåva finns det flera i Bibeln.
1. Kor 11:5: ”Men en kvinna drar skam över sitt huvud om hon profeterar barhuvad.”
Apg 21:9: Filippos ”hade fyra ogift döttrar som kunde profetera.”

Och Hanna då...
Luk 2:36 ff: ”Där fanns också en kvinna med profetisk gåva, Hanna, Fanuels dotter, av Asher stam.”
Om Hanna står det att hon var 84 år och att hon aldrig vek från templet, där ”hon tjänade natt och dag”.
Så jag undrar: Hur kunde dom veta att hon hade profetisk gåva om hon aldrig fick öppna munnen – hon var ju i templet dygnet runt?

Men man kanske inte
ska fördjupa sig i den här delen av hur det var för närmare 2000 år sedan, med den mansdominerade kultur som var då. Kvinnan fick på den tiden inte göra något som kunde tolkas som att hon var överordnad mannen/männen, enligt den gamla judiska lag som man fortfarande följde (1-5 Mosebok).
Lagen, som var bakgrund till Paulus order till kvinnor att tiga i församlingen, kan vara en del av orsaken – alltså detta att kvinnan inte fick ha någon myndighet över mannen.

Varför väljer dom bara en ”lag”?
Så jag undrar: Om kvinnopräst-motståndarna håller så hårt på just den delen av Mose lag, borde de förklara varför de inte också framhärdar i de övriga reglerna om brännoffer, matoffer m.fl. offer.

Kvinnoprästmotståndarna borde också för konsekvensens skull till exempel följa reglerna att
a. slakta bagge och stänka blod runt altaret vid prästvigning (3 Mos 8)
b. inte äta fläskkött (3 Mos 11)
c. kräva att kvinnor på 8:e dagen efter en blödning ska lämna 2 duvor till prästen (3 Mos. 15)
d. inte klippa av skägget (3 Mos 21)

VAD GUD SÄGER OM KVINNAN I VÅR TID?

Men allt det här, som jag hittills skrivit, är egentligen onödig argumentation.
För det viktiga är vad Gud har säga om vår tid.
Det är viktigare än vad Paulus (i 1 Kor 14) skrev ned för nästan 2000 år sedan, enligt gamla lagen, kanske i affekt och som svar på någon konkret klagan från någon i Korinth.

I motsats till kvinnoprästmotstån-darna så ser Gud ett värde i att anpassa sitt ord till nya tider, nya, förutsättningar, nya kulturer – även om det mesta av det som står i Nya Testamentet håller som det är i alla sekler.

Gud vill att kvinnorna ska tala
I den yttersta tiden – det är nu det – vill Gud att kvinnorna inte ska tiga, utan tala i församlingen.
Apg 2:17-18: ”Det ska ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter min ande över alla människor. Era söner och döttrar ska profetera, era unga män ska se syner och era gamla män ha drömmer. Ja, över mina tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta min ande, och de ska profetera.”

När nu kvinnan alltså, i de sista dagarna, av Gud själv förmås profetera, det vill säga förkunna Guds ord, evangeliet om Guds rike – vilken rätt har då någon människa att gå emot Guds vilja och tejpa igen munnen på en enda kvinnlig Herrens tjänare?
HARRY HOLM
2005/04/22

KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA MIN ARTIKEL "Missionsprovinsens demoner"
_____________________________

Religion som låser

Carl Olov Persson har i dagens Dagens Industri läst artikeln ”Sydamerikas fattiga flyr katolicismen”. Det är i och för sig en negativ rubrik, som ger vatten på kvarn till alla som säger att det är på religionen allt ont beror, reflekterar Persson men ger följande kommentar till artikeln.

Jag kunde inte låta bli att fälla en tår vid morgonkaffet när jag högläste för min fru om hur banditerna gråtande sa ”förlåt tant”.

Religioner och ideologier som låser tankefriheten skapar inga bra samhällen.
Katolska kyrkan, har betytt ofantligt mycket gott för de samhällen de verkat i men samtidigt hindrat människor att tänka fritt.
Alla religioner eller ideologier som lägger till rätta ett tankemönster som de sedan hävdar måste följas hindrar människors andliga och intellektuella tillväxt.
Kanske Pingströrelsen i Sydamerika ger människorna möjlighet att tänka fritt och att fatta beslut efter moget övervägande.
I så fall ser det, som antyds i artikeln, hoppfullt ut för människorna i Brasilien.

CARL OLOV PERSSON
2005/04/21

_________________________

Prata Da Vinci med folk i Arboga!

Vare sig Du läst boken Da Vinci-koden eller inte, så måste Du som jag med varje person vi möter ta upp frågan och rätta till fakta.
Du får nog argument så det räcker genom att läsa artikeln om Claes Bengtssons föredrag.
KLICKA HÄR !

HARRY HOLM
2005/04/07
____________________________


CARL-OLOV PERSSON
Får jag rekom-
mendera en bok

Får jag rekommendera en bok om den just bortgångne påven Johannes Paulus II
”Mannen av folket” skriven av Mary Carig, utgiven på Libris.

Det handlar om en ung människas kamp för trosfrihet i ett land där kommunisterna styrde och ateismen var statsreligion. Bara det ateistiska budskapet tilläts i tidningar, skolor och övriga samhället. Trots inskränkningarna i yttrande- och trosfriheten överlevde gudstron.
Karol Josef växte upp i södra Polen. Hans intresse var inte i första hand teologi utan hans stora intresse var teater och litteratur.
Han var bästa fotbollspelaren i sin skola och en hänsynslös skicklig målvakt. Han spelade hockey och paddlade kanot på floden Skava. Framför allt gillade han att åka skidor. Tatrabergen, inte långt borta, blev en tillflykt för Karol och hans kamrater.
Trycket från kommunisterna gjorde att Karol blev en förkämpe för tanke- och yttrandefrihet.

Läs vidare själv i en mycket intressant skildring av en ung medveten polack som så småningom blev påve.

Carl Olov Persson
April 2005

________________
__________________________

____________________________

NÅGRA ARTIKLAR ATT LÄSA
Klicka på önskad rubrik


Ungdomarnas vinterläger med bilder

"Här liger jag och duger"
Arbogabor hörde Tomas Sjödin


"Religiösa lever 30% längre"
Ny TV-serie om tro och hälsa


"Pingströrelsen och Knutby"

Vad Bibeln säger om att betala skatt

Dialog om kommunismen och kristendomen

Religionsdebatt mellan Dan Karlsson och Harry Holm

Att tro är bra för hälsan

Skicka in Ditt vittnesbörd!

wrap-script-literals: no

_______________________________

 
wrap-script-literals: no
 
wrap-script-literals: no

_______________________

wrap-script-literals: no

Vittna, vinn och döp

Så skulle man sammanfatta den kristnes uppdrag här på jorden, ett uppdrag som enligt Bibeln givits av en person som borde vara allas föredöme, Jesus.
För att ta det första först. Vittna. Jag skulle bli glad om du skickade in ditt vittnesbörd till den här sidan. Jag vet att bön hjälper i svåra stunder, det blir inte alltid som man bett om utan ofta kommer en lösning som är bättre än man själv lyckats tänka ut.
Snälla, sänd in din berättelse om hur du - eller nån i din närhet - blivit hjälpt ur sjukdom eller andra bekymmer av bön eller förbön.
Du får vara anonym här på sidan. Du behöver alltså inte ha Ditt namn med under berättelsen (vi kan ha en signatur som ex.vis. "Arbogagrabb, 42 år." )


Skicka ditt vittnesbörd till
kontakt@arbogasidan.se

*

Att tro är bra för hälsan

Religion är bra för hälsan. Det visar mede-cinsk forskning. Bön gör det lättare att slappna av, skriver Tidningen Dagen som presenterat en ny bok som heter Människans Hälsa.
”Allt fler naturvetenskapliga studier visar att det är bra för hälsan med tro. Det innebär att den traditionella uppdelningen mellan kropp och psyke inte längre är lika aktuellt”, skriver tidningen.
Boken är utgiven av Natur och Kultur. En av författarna är Kjell Kallenberg, medicinprofessor och präst.
Jag är varken det ena eller andra men är säker på att detta stämmer, generellt sett. En sund tro och ett rikt böneliv gör att man känner sig bättre till mods än utan de in-gredienserna. Jag har provat båda stadierna och talar alltså av erfarenhet.
Inte heller kan jag låta bli att göra en jäm-förelse med Optimisten och Pessimisten. Det sägs att båda har fel lika ofta men att Optimisten har det mycket trevligare här i livet.
Och jag tänker som Stanley Sjöbergs fru. Hon sa ungefär så här:
- Jag tror inte ett ögonblick att jag har fel som tror på Jesus men om det teoretiskt sett skulle vara så, så skulle jag tänka: Vilken tur att jag varit kristen, för vilket härligt liv jag har haft tack vare min tro.

HARRY HOLM
Augusti 2004

wrap-script-literals: no

wrap-script-literals: no
 
     
wrap-script-literals: no
 
wrap-script-literals: no
 
wrap-script-literals: no
wrap-script-literals: no
   
wrap-script-literals: no
 
 
   

Svenska kyrkans gudstjänster


Se annons i Arboga Tidning varje fredag.


  ________________________

HARRY HOLM
Teologie hedersdoktor ULC 1979
Frälst i Citykyrkan i Stockholm 1987
Bibelskola 2003
Medlem i Arboga Pingstförsamling
Medlem i Svenska journalistförbundet
Medlem i Publicistklubben
Medlem i Stim

   
 "Men vår kristna tro och våra läsare kräver att oegentligheter kommer fram, att vi ska vara ärliga.
Det gagnar inte Guds rike att sopa under mattan, och gömma undan sanningen. vi måste vara ärliga mot oss själva."
DANIEL GRAHN
Enligt tidningen Dagen 2005-02-09
______________________
 
 
   
 
 
 
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
wrap-script-literals: no

  

 

 


wrap-script-literals: no

TRO ARKIV NR 1 ÅR 2006

PÅSKEN I TEXT OCH BILDER
– PÅSKVECKAN 2006

”Då han närmade sig staden och var på väg ner från Olivberget började hela skaran av lärjungar i sin glädje ljudligt prisa Gud för alla de underverk de hade sett: Välsignade vare han som kommer, konungen, i Herrens namn. Fred i himlen och ära i höjden”.
(Luk. 19:37-38)


Vägen till korset

för Jesus och för oss, som på olika sätt följer honom

”Nu närmade sig det osyrade brödets högtid, som kallas påsk. Översteprästerna och de skriftlärda sökte efter bästa sättet att röja Jesus ur vägen – de var rädda för folket. Men Satan for in i Judas, som kallades Iskariot och som var en av de tolv. Han gick till översteprästerna och officerarna i tempelvakten och talade med dem hur han skulle kunna utlämna Jesus åt dem. De blev glada och erbjöd honom pengar.” (Luk. 22:1-5)

Det nya förbundet

Det var strax före påskhögtiden och Jesus visste att han stund hade kommit, då han skulle lämna världen och gå till Fadern... (Joh. 13:1)

På kvällen lade han sig till bords med de tolv. (Matt. 26:20)

Medan de åt tog Jesus ett bröd, och efter att ha läst tackbönen bröt han det, gav åt sina lärjungar och sade: ”Tag och ät, detta är min kropp.” Och han tog en bägare, och efter att ha tackat Gud gav han åt dem och sade: ”Drick av den alla, detta är mitt blod, förbundsblodet som blev utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Jag säger er: Nu kommer jag inte at dricka av det som vinstocken ger förrän den dag då jag dricker det nya vinet med er i min faders rike.” (Matt 26:26-29)

Korset

Pilatus frågade:
”Vad ska jag då göra med den Jesus som kallas Messias?”
Alla svarade: ”Han skall korsfästas!” (Matt. 27:22)

Då förde ståthållarens soldater Jesus till residenset och samlade hela vaktstyrkan omkring honom. De tog av honom kläderna och hängde på honom en soldatkappa, vred ihop en krans av törne och satte den på hans huvud och stack en käpp i högra handen på honom och hånade honom och sade: ”Leve judarnas konung.” De spottade på honom och tog käppen och slog honom i huvudet. Och när de hade hånat honom, tog de av honom kappan och satte på honom hans egna kläder och förde bort honom för att korsfästa honom. (Matt 27:27-31)

När de hade korsfäst honom, delade de upp hans kläder genom tt kosta lott om dem, och satte sig de sig ner där och vaktade honom. (Matt. 27:335-36)

Samtidigt med honom korsfästes två rövare, den ene till höger och den andre till vänster rom honom. (Matt.27:38)

Vid sjätte timmen föll ett mörker över hela jorden och det varade till nionde timmen. Vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst: Min Gud,m Min Gud, varför har du övergett mig? (Matt. 27:45-46)

Då brast förhänget i templet i två delar, uppifrån och ända ner, jorden skakade och klipporna rämnade, och gravarna öppnade sig... (Matt. 27:51-52)

När officeren och de som bevakade Jesus såg jordbävningen och det andra som hände, greps de av stark fruktan och sade: ”Den mannen måste ha varit Guds son.” (Matt. 27:54)

Då det redan hade blivit kväll - det var förberedelsedag, alltså dagen före sabbaten . kom Josef från Arimataia, en ansedd rådsherre som också han väntade å guds rike. Han tog mod till sig och gick till Pilatus och bad att få Jesus kropp. (Mark. 15:42-43)

Josef köpte linnetyg, tog ner honom och svepte honom i tyget. Han lade honom i en grav som var uthuggen i berget och rullande en sten för ingången till graven. Maria från Magdala och Maria, Josefs mor, såg var han blev lagd. (Mark. 15:46)

Kristus är uppstånden

Efter sabbaten, i gryningen den första veckodagen, kom maria från Magdala och den andra Maria för att se på graven. Då blev det ett kraftig jordskalv, ty Herrens ängel steg ner från himlen och kom och rullade undan stenen och satte sig på den. (Matt. 28:1-2)

Men ängeln sade till kvinnorna: ”Var inte rädda. Jag vet att ni söker efter Jesus, som blev korsfäst. Han är inte här, han har uppstått, som han sade. Kom och se var han låg. Skynda er sedan till hans lärjungar och säg till dem. ”Han har uppstått från de döda och nu går han före er till Gallileen. Där ska ni få se honom.” Nu har jag sagt er detta.”
De lämnade genast graven. och fyllda av bävan och glädje sprang de för att berätta för hans lärjungar... (Matt. 28:5-8)
___________________________________________________

Ett citat om betydelsen av det vi läst

Rom. 6:3-11: Vet ni då inte att alla vi som har döpts in i Kristus Jesus, också har blivit döpta in i hans död? Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi skall leva i ett nytt liv, så som Kristis uppväcktes från de döda genom Faders härlighet. Ty har vi blivit ett med honom genom att dö som han så skall vi också bli förenade med honom genom att uppstå som han. Vi vet at vår gamla människa har blivit korsfäst med honom för att den syndiga kroppen skall berövas in makt, så att vi inte längre är slavar under synden. Ty den som är död är frikänd från synden. När vi nu har dött med Kristus, är vår tro att vi också skall leva med honom.

TEXT: HARRY HOLM / BILDER: GUSTAVE DORÈ
Stilla veckan 2006


_______________________________________________________

TIDIGARE BETRAKTELSER:
_______________________________________________________

"... sedan han dött för att befria dem från överträdelserna under det första förbundet."
Heb. 9:15

PALMSÖNDAGEN
VÄGEN TILL KORSET

Dagens bibelord (ovan) berättar om hur dom som ansåg sig lite finare religiöst sett än andra, farsiéerna, protesterade när folk – inklusive lärljungarna – jublade under Jesus åsneritt mot Jerusalem.

Fariséerna studerade lagen och de äldstes stadgar och höll benhårt på alla gamla regler, ja så strängt att de höll sig för sig själva och inte ville vara tillsammans med de andra, som de kallade för otrogna och ogudaktiga.
Det blev förstås en kulturkrock när så Jesus kom, han som till och med ville ha gemenskap med syndare.
– Det är inte dom friska som behöver läkare utan dom sjuka, sa han bland annat.
Och han kallade rakt ut fariséerna för hycklare. Genom sin lagiskhet stängde dom sig ute från Guds rike, menade Jesus.

Så naturligtivs vägrade fariséerna att acceptera Jesus som Guds son. De var dessutom väl ansedda i samhället, folk respekterade denna religiösa societet.
Kanske har vi där ett av skälen till att samma människohop som nu prisade Jesus och strödde ut palmblad framför honom och åsnan, några dagar senare ropade:
– Korsfärst, korsfäst!

Påverkbara är vi alla, av "yttre omständigheter". Det ärkebiskopen K-G Hammar i Uppsala uttalar får liksom större tyngd än det exempelvis en enkel baptistmedlem i Borås säger. Därmed inte sagt att Hammar har mer rätt.
Den enda som har helt rätt och alltid gör och gjort helt riktigt är Jesus Kristus.
Närmast honom kan vi komma genom att läsa i Nya Testamentet om vad han sagt och gjort och försöka leva därefter.

Jag skulle hellre vilja vara svansen på åsnan som bär Jesus, än en farisée som kan hela Gamla Testamentet och kyrkoordningen utantill.

Käre Gud, låt mig få mer förmåga att i ord och gärningar strö ut palmer och breda ut kläder för Din son, vår Herre. Jesus Kristus.
Amen.

HARRY HOLM
2005/03/18

___________________________________________________

FEMTE SÖNDAGEN I FASTAN

FÖRSONAREN

Med hänvisning till dagens bibelord (ovan) ska vi titta lite tidigare i Hebreerbrevet. I det 9:e kapitlets 15:e vers står det:

"Därför är det ett nytt förbund som Kristus förmedlar, för att de kallade skall få det utvalda eviga arvet,
sedan han dött för att befria dem från överträdelserna under det första förbundet."
(Heb. 9:15)

Det grekiska ordet för "förbund" betyder också "testamente". Och då är alla med på noterna, som vet att vår Bibel innehåller två huvuddelar.
Gamla testamentet i Bibeln berättar om det gamla förbundet, om den gamla lagen. I långa stycken är det rätt otäck läsning som bjuds i Gamla testamentet. För den gamla lagen var en sträng lag.

Men så kom Jesus Kristus (förutspådd i Gamla testamentet att komma till jorden) och det är om Honom och hans budskap och roll som Nya testamentet handlar.
Nya testamentet, det nya förbundet, är alltså den nya lagen.
Och det vet vi, att även i vår tid när det kommer en ny lag, så är det det den nya lagen som gäller, inte den gamla.
Visserligen finns i nya lagar mycket kvar av de gamla men ändringarna är alltså väsentliga.
Så också med Nya testamentet, med Det nya förbundet, med den nya lag som inte talar så mycket om straff men som talar om förlåtelse.

Jag vill påminna om hur det stod i Heb. 9:15:

"... sedan han dött för att befria dem från överträdelserna under det första förbundet."

Jesus, den enda – bl.a. ur medmänsklig kärlekssynpunkt – perfekta människa som levat på jorden, dog på korset för att vi skulle slippa de straff som vi enligt gamla testamanetet vore värda.
Han dog på korset för att sona de synder som vi andra presterat och presterar.

Det Nya testamentet berättar också om hur Jesus kan förvandla en skuldtyngd syndare till ett – närmast i lyckorus fritt svävande – Guds barn.
Jesus kan göra om ett tomt och dystert liv, till ett glädjefyllt liv med mål och mening, ett liv då man hela tiden vill sträva efter att – så gott man kan – göra och vara som Jesus.
För det är det som blir följden när en människa hittar sin plats i Guds, ja i den glatt kämpande kärlekens rike.

Så tack Gud för det vi uppmärksammar om ett tiotal dagar, tack för att Du offrade Din son på Golgata kors, tack för försoningen, tack för att Du förlåter synder.
I Jesu namn, amen.

HARRY HOLM
2005/03/11
____________________________________________________

**  

FEMTE SÖNDAGEN I FASTAN

FÖRSONAREN

Med hänvisning till dagens bibelord (ovan) ska vi titta på hela 15:e versen i Hebreerbrevets 9:e kapitel:

"Därför är det ett nytt förbund som Kristus förmedlar, för att de kallade skall få det utvalda eviga arvet,
sedan han dött för att befria dem från överträdelserna under det första förbundet."
(Heb. 9:15)

Det grekiska ordet för "förbund" betyder också "testamente". Och då är alla med på noterna, som vet att vår Bibel innehåller två huvuddelar.
Gamla testamentet i Bibeln berättar om det gamla förbundet, om den gamla lagen. I långa stycken är det rätt otäck läsning som bjuds i Gamla testamentet. För den gamla lagen var en sträng lag.

Men så kom Jesus Kristus (förutspådd i Gamla testamentet att komma till jorden) och det är om Honom och hans budskap och roll som Nya testamentet handlar.
Nya testamentet, det nya förbundet, är alltså den nya lagen.
Och det vet vi, att även i vår tid när det kommer en ny lag, så är det det den nya lagen som gäller, inte den gamla.
Visserligen finns i nya lagar mycket kvar av de gamla men ändringarna är alltså väsentliga.
Så också med Nya testamentet, med Det nya förbundet, med den nya lag som inte talar så mycket om straff men som talar om förlåtelse.

Jag vill påminna om hur det stod i Heb. 9:15:

"... sedan han dött för att befria dem från överträdelserna under det första förbundet."

Jesus, den enda – bl.a. ur medmänsklig kärlekssynpunkt – perfekta människa som levat på jorden, dog på korset för att vi skulle slippa de straff som vi enligt gamla testamanetet vore värda.
Han dog på korset för att sona de synder som vi andra presterat och presterar.

Det Nya testamentet berättar också om hur Jesus kan förvandla en skuldtyngd syndare till ett – närmast i lyckorus fritt svävande – Guds barn.
Jesus kan göra om ett tomt och dystert liv, till ett glädjefyllt liv med mål och mening, ett liv då man hela tiden vill sträva efter att – så gott man kan – göra och vara som Jesus.
För det är det som blir följden när en människa hittar sin plats i Guds, ja i den glatt kämpande kärlekens rike.

Så tack Gud för det vi uppmärksammar om ett tiotal dagar, tack för att Du offrade Din son på Golgata kors, tack för försoningen, tack för att Du förlåter synder.
I Jesu namn, amen.

HARRY HOLM
2006/03/31
_____________________________________________________

”Ingenting är omöjligt för Gud”.
Lukas 1:37

Jungfru Marie bebådelsedag

Lukasevangeliets 1 kapitel 37:e vers är kort men kanonbra. Den låter alltså så här:
”Ingenting är omöjligt för Gud”.
Det är också Lukasevangeliets första kapitel som berättar om ängeln som kom till tonårsflickan Maria och sa: – Du ska bli med barn!
Och innan ängeln lämna Maria sa han också: ”Ingenting är omöjligt för Gud”.

När nu riksdan - i bruttonationalproduktens namn - stulit Annandag pingst från oss, så finns det - speciellt idag - anledning att påminna om en liknande grej för omkring 50 år sen.
Lite grann har det med våfflor att göra. Ni gillar väl våfflor. Jag vill helst ha dom med hjortron och grädde...

Den 25 mars - 9 månar före jul - är sen 1000-tals år Marie bebådelsedag eller Vårfrudagen, ordet som slarvigt uttalat blev ”Våffeldagen”.
Varför las bebådelsedagen den 25 mars? Jo, för mycket länge sen trodde man att världen skapades vid vårdagjämningen. När fullkomlighetens Gud skapade världen var dag och natt lika långa. Och då måste också världens nyskapelse genom Jesus Kristus starta samma datum.
Och Jesu liv började ju inte med födelsen utan med tillblivelsen i Maria.
Alltså måste bebådelsedagen vara på skapelsedagen den 25 mars, resonerade man.

Fram till och med 1953, det år jag skulle fylla 13 år, var den 25 mars helgdag. Men efter riksdagsbeslut ströks Marie Bebådelsedag som helgdag, samtidigt som vi från 1954 fick Allhelgonahelgen.
I stället firas nu Jungfru Marie bebådelsedag den söndag som är närmast den 25 mars.
Så, oj vad det krånglar till det när politikerna ska peta i kristliga ting.

Så jag måste citera den festlige evangelisten C-G Hjelm.
C-G Hjelm dog våren 1965, i Missionskyrkan i Fagersta förresten, under en mötesserie. Men innan dess var han minst sagt levande. Så här sa han en gång:

”Mariebebådelsehelgen passade alldeles utmärkt för stormöten. Riksdagen, som sitter inne med det världsliga vett som man tror sig behöva för att styra i kristliga ting, tog ifrån oss Marie Bebådelses helg, den jungfrurena, den vårfriska, en hyllning till livet i dess obefläckade klarhet, och gav oss i stället en helg på höstsidan. Den helgen gör alla präster alla döda till helgon. Folket i Västsverige åker till Norge och köper billigt margarin. Tomma skåningar far till Helsingör och vänder stinna åter.”
TYCKTE C G HJELM.

Vi har paralleller idag till hur Allhelgonahelgen används, även om det är annat än margarin och mat som skåningarna nu tar med sig från sina danmarksresor. Dessutom har vi vid Allhelgona fått hit det morbida USA-firandet Halloween.

Så tack Herre för att vi har vår på gång och tack för att vi får fira bebådelsedan här i kyrkan idag, i glädje över allt som lever och växer, vilket vi ber också ska gälla Guds församling i Arboga. Det ber vi.
I Jesu namn. Amen.

** HARRY HOLM 2006/03/25
____________________________________________________________

Gladjazz i kyrkan i Arboga på söndag
En i raden av varierade café-kvällar

Kjell Rosenqvist är en av de glada musikanterna i Jazzt for fun, som på söndag spelar i Pingstkyrkan i Arboga.
(Foto: Claes Tillander)

Under de 20-talet cafékvällar som genomförts i pingstkyrkan i Arboga har musikutbudet verkligen varierat. Det har varit allt från country till Fame factory-besök och senast dragspelskväll med Roland Cedermark.
Nu på söndag den 26 mars kl 17 blir det för första gången gladjazz, i och med framträdande av Jazzt for fun.
Orkestern spelar både vid inledningen uppe i kyrksalen och sedan nere i serveringsvåningen, där det som vanligt också blir musikfrågesport till fikat.

HARRY HOLM

***

Historik om cafékvällarna

Serien av cafékvällar började hösten 2002 och sedan dess har det varit över 20 arrangemang med sammanlagt cirka 1.500 besökare.
Hundratals av cafégästerna är personer som aldrig tidigare besökt en frikyrka men som nu blivit mer eller mindre stamgäster, åtminstone vid caféerna.
Om man ser tillbaka på de skiftande inslagen så var ”Sport i fokus” det minst besökta (ett tiotal personer) och till ”konst-caféet” kom ca 40 personer.
Mest folk kom till programmet Romsk afton, 160 personer, och näst mest slöt upp det när prästen Bo Senter sjöng Elvis med mera, då räknades 130 personer in.
Musikfrågesport har ingått i programmet och flera pristagare har under åren kunnat gå hem med vinsten, i form av en grammofonskiva, under armen.
______________________________________________________
 

**  

Den som inte är med mig är mot mig, och den som inte samlar med mig, han skingrar.
(Lukas 11:23 )

---
Tredje söndagen i Fastan
CAROLA, JESUS OCH ONDSKAN


Dagens citat från Jesu mun (se ovan) finns i ett sammanhang där Jesus drev ut en demon som var stum, som det heter. Och när demonen for ut började den stumme tala.
Det var ett under förstås, svårt att acceptera för dom som bara trodde på dåtidens auktoriteter.
Några började tala om att det var med djävulens hjälp Jesus drivit ut den onde anden. Dom fattade inte själva hur ologiskt det var, att tro att djävulen hjälpt till att driva ut en ond ande, en av de sina.
Så Jesus fick förklara, att så dum är inte den onde att han slåss mot sig själv.

Därmed fick Jesus också möjlighet att predika motsvarande budskap om den Goda sidan, överfört till dagens värld och språk ungefär:
– Så dumma är väl inte de som vill sprida det kristna budskapet att de slåss mot sig själva?
Jo, just så dumma är vi, vi i kristenheten.
Splittringen enbart i vårt land speglas kontiuerligt av nyhetsrappor-teringen i exempelvis Tidningen Dagen.
Bland mycket annat har vi nu läst där om prästerna i Svenska kyrkan som bildat en egen kyrka så att säga, därför att de inte kan acceptera att kvinnor leder, predikar, medverkar i gudstjänst.
I Guds tjänst.

Jag är ingen högt utbildad teolog. Men jag har läst en del i Bibeln och det är inte ovanligt att man där kan se hur kvinnor gör insatser för att sprida evenagelium – vilket de ju knappast skulle kunnat göra om de skulle tiga i församlingen, ett utryck i ett brev från Paulus som säkert är ett svar på ett brev som vi inte har sett, ett brev från den aktuella församlingen som tar upp ett specifikt problem.
Det är min tro. Och att vara kristen är att tro.
Och gäller det att välja mellan att tro på ett lösryckt paulus-citat och att tro på summan av vad Jesus sagt och gjort, då är det i alla fall för mig ingen tvekan om vad jag håller på.

Alla kristna har till uppgift att sprida de goda nyheterna om Jesus Kristus.
Lördagskvällen den 18 mars 2006 teg hon minsann inte i församlingen, kvinnan Carola som i Melodifestivalens final visade flera miljoner svenskar var hon står, genom att på sin överarm ha de - på grekiska - två första bokstäverna i Jesu namn.
Amen.

Jag vill sluta med ett bibelställe, Jesu ord i Lukas 11:23:
Den som inte är med mig är mot mig, och den som inte samlar med mig, han skingrar.


Amen, amen.

HARRY HOLM
2006/03/19

______________________________

Och han sade till henne: ”Dina synder är förlåtna”.
De andra vid bordet sade då för sig själva: ”Vem är han som till och med förlåter synder?”
Men Jesus sade till kvinnan: ”Din tro har hjälpt dig. Gå i frid.”

(Lukas 7:48-50)


Andra söndagen i Fastan
Den kämpande tron

Och han sade till henne: ”Dina synder är förlåtna”.
Dina synder är förlåtna. Tack för det. För nog har vi alla syndat, inte minst jag.

Synd kan vara av många slag. När vi i Sverige använder ordet ”synd” så handlar det mest om en religiös aspekt, att vi har tagit snedsteg och haft dålig karaktär i förhållande till de tio budorden.

På hebreiska finns ordet chattát som har att göra med det vi kallar misstag mer generellt. Motsvarande uttryck i Ordspråksboken (19:2) blir att ”trampa fel” och i Domarboken (20:16) handlar det om att ”missa målet”. Det sistnämnda är dessutom den vanligaste betydelsen i Nya Testamentet.

Att missa målet
Mina tankar går osökt till den omtalade boken ”Leva med mål och mening”,
skriven av Rick Warren, pastor i Saddleback Church i Lake Forest i Kalifornien. Med boken sände han en bön om att fler människor skulle få uppleva den glädje som det ger att veta vad Gud vill med ens liv.
Får man det klart för sig, så får man perspektiv på livet. Det minskar i sin tur stressen, gör en människa mer nöjd med sin tillvaro och hjälper en att fatta goda beslut samt – det viktigaste – förbereder en förevigheten

Förbereder dig för evigheten? Jo, det skulle ju underlätta att redan idag veta hur man ska svara när Gud frågar:
– Vad har du gjort med det som jag gett dig?

Vad är min drivkraft i livet?
En väg att hitta svaret på den frågan kan vara att fråga sig som Rick Warren:
– Vad skulle min familj och mina vänner anse vara drivkraften i mitt liv? Och hur vill jag själv att min drivkraft borde vara?
Det tål att tänka på. Men som Rick Warren uttrycker det:
– Om du verkligen uppriktigt vill finna mål och mening med livet får du inte ha bråttom. Det har intet Gud. Sakta farten och ta dig tid att fundera.
Ett par av de saker han tycker att man ska fundera över är:
– Hur ska jag lättare komma ihåg att livet handlar om att leva för Gud och inte för mig själv? Var i min dagliga rutin kan jag bli mer medveten om Gud? Vilka val kan jag göra idag för att komma närmare Gud?
Att leva i tro, även när det bär emot och är kämpigt, är grundläggande, i strävan att ha ett liv av den sort som Gud önskar sig.

Ett tillfälligt uppdrag
Och i tron på evigheten, kan det vara en bra hjälp att påminna sig den av Rick Warren formulerade frågan:
– Hur kan det faktum att livet på jorden bara är ett tillfälligt uppdrag förändra mitt sätt att leva just nu?
Den som i lugn och ro tänkt igenom den frågeställning och anpassat sig till svaret, får säkert ta till sig Jesus avslutande uttryck i dagens bibelord:
”Din tro har hjälpt dig. Gå i frid.”

Jag ber:
Käre Herre. Hjälp mig att i lugn och ro fundera över livets frågor, över Din mening med mitt liv, och låt mig vara frisk till själ och kropp, så att jag kan fortsätta att leva med mål och mening, alltså att i tro sträva efter att leva med Dig Jesus. Amen.

**
HARRY HOLM 2006/03/10
_______________________________________________________

Nu tog djävulen honom med sig upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet och sade: ”Allt detta skall jag ge dig om du faller ner och tillber mig”.
Då sade Jesus till honom: ”Gå din väg, Satan. Det står ju skrivet: Herren, din Gud, skall du tillbe, och endast honom skall du dyrka”.
Då lät djävulen honom vara, och änglar kom fram och betjänade honom.

(Matt. 4:8-10)

Första söndagen i Fastan
PRÖVNINGENS STUND

Dagens Bibelord är ur det ställe i Matteusevangeliet där det berättas om hur Jesus frestas av djävulen.
Anden hade manat Jesus att gå i öknen och där fastade han i 40 dygn. När den tiden gått, står det, då blev han hungrig. Och nu var det läge, tycket djävulen, så han förklarade för Jesus att han, som Guds son, ju kunde förvandla stenarna på platsen till bröd om han ville. Men Jesus svarade: ”Människan skall inte leva bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun.”

Men djävulen hade fler frestelser i beredskap. Han lät Jesus se utsikten från ”templets vinge”, som det står i grundtexten – vilken torde betyda någon extra hög del av tempelmuren. Därifrån föreslog djävulen att Jesus skulle kasta sig ner, för då skulle änglar komma och rädda honom så att han inte gjorde sig illa. Jesus svarade: ”Det står också skrivet: Du skall inte sätta Herren, din Gud, på prov.”

Den tredje frestelsen berättas det om i dagens bibelord, där Jesus tackar nej till alla världens riken och rikedomar som han skulle få om han bytte sida.
"Gå din väg, Satan", sa Jesus.
Och djävulen troppade av, efter ännu en misslyckad ansträngning.

Men den onde ger inte upp, ondskan försöker hela tiden ta sig in i oss nutida människor och det värsta är när han lyckas i sitt uppsåt hos människor med extra mycket makt.

Så det gäller för oss vanliga människor att kämpa emot, i en daglig strävan att handla i kärlek i stället för i hat och bitterhet. Och att kämpa emot den onde också genom att be för att de styrande i politik och näringsliv, som när de frestas ska säga som Jesus:
– Gå din väg, Satan!

En bön: Käre Gud, eftersom Du lät Din son bli frestad, hjälp oss att följa Jesus exempel, så att vi i kraft av hans namn kan stå emot den ondes attacker, för Ditt rikes seger. Amen.

**
HARRY HOLM 2006/03/03
___________________________________________________________

Siv sista dag som anställd
på Räck-en-hand i ArbogaTisdagen den 28 februari 2006, strax efter kl 18. I spegeln i prylhyllan ser man hur Siv Holm räknar kassan. Snart går hon hem efter sin sista dag som anställd i Räck-en-hand.
Text och foto: HARRY HOLM

**

Hundra kom till Arboga Pingstkyrka
Fick höra Cedermark och Guds ord

Musikcaféet i Arbogas pingstkyrka söndagen den 26 februari hade dragspel som tema. Hundra personer kom och lyssnade på Roland Cedermark, Samuel Svensson och underteckand samt deltog i sånger från Pärleporten till Mosippan.
Musikfrågesporten vid fikat handlade i stort också om dragspel. Flera personer hade 8 rätt av 10. Då fick utslagsfrågan avgöra, som hade med årtal att göra.
Närmast kom Samuel Svensson och tvåa blev Kenneth Öhman. De två belönades med varsin cd-skiva.


**
Text och foto: HARRY HOLM
________________________________________________________


**
**
**
**

 


Ängeln sade till Maria: ”Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus.” (Lukas 1:39)

FJÄRDE SÖNDAGEN I ADVENT
Herrens Moder

Undra på att hon blev rädd, den unga Maria. Inte nog med att det kom en ängel och hälsade på. Dessutom sade ängeln att hon, som var oskuld, skulle få barn.
– Vad ska Josef, som jag är förlovad med, tro, blev förmodligen nästa tanke hos den alltmer skräckslagna flickan.
Men hon blev tydligen lugnad, för så här står det i Lukasevangeliets första kapitel, verserna 39-45:

Ängeln sade till Maria: ”Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. Han skall bli stor och kallas den Högstes son. Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron och han skall härska över Jakobs hus för evigt, och hans välde skall aldrig ta slut.”

En kort ordlista, till att börja med.
Namnet Jesus är en omformning av det hebreiska Josua, som betyder ”Herren (Jahve) är räddningen (frälsningen)".
Jakobs hus
är detsamma som Israel.

Ett av löftena i det här bibelstället är ängelns budskap att denne frälsares, denne räddares välde aldrig skall ta slut.
Så långt har den profetian hållit, att ännu efter ett par tusen år så är Jesus Herre för miljoner och åter miljoner människor jorden runt. Inte bara i Jakobs hus utan även för många människor till och med i avkrokar som Sverige.

I Arboga till exempel. Där går invånarna, även dom som inte är uttalat troende, nu och väntar på att få fira det som för drygt 2000 år sedan hände den unga kvinnan Maria i ett stall, i den på grund av en folkräkning överbefolkade staden Betlehem.

För det är det går ut på, julfirandet vi väntar på.

Maria blev först rädd men sedan gick hon glad och förtröstansfull i väntans tider.

Nu, ungefär 2009 år senare om man ska vara noga, så får vi be till Gud att han befriar oss Arbogabor från den i juletid dominerande materialismen, så att vi i stället kan koncentrera oss på göra som Maria, glada vänta på Sonens ankomst.

Det ber jag om. I Jesu namn. Amen.

HARRY HOLM
2005/12/16
______________________________________________________
Han svarade: ”Den som har två skjortor skall dela med sig åt den som ingen har, och den som har bröd skall göra på samma sätt.”
(Lukas evangelium 3:11)

Tredje söndagen i Advent

Vägröjaren - Johannes Döparen

Bibelordet inför den tredje advent har jag hämtat från Lukas evangelium. Lukas verkar vara den ende av författarna i Nya Testamentet som inte är född jude. Han var läkare och en av Paulus medarbetare och skrev sin berättelse ungefär 80 år efter Kristi födelse.
I tredje kapitlet berättar Lukas om Johannes döparen, mannen som röjde väg för Jesus och till och med döpte honom.
Johannes, son till Sakarias, var ute i öknen när Gud sa till honom vad han skulle göra. Så Johannes började, överallt i trakten av Jordan, att förkunna syndernas förlåtelse genom omvändelse och dop.
Folk kom i stora skaror till Johannes för att bli döpta, trots att han kallade dem ”huggormsyngel” och sa att ”varje träd som inte bär god frukt skall huggas bort och kastas i elden”.
Han uppmanade människorna: ”Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen.”
I tredje kapitels 10:e vers frågar folket ”Vad skall vi då göra?”
Det är då dagens bibelord kommer:
Han svarade: ”Den som har två skjortor skall dela med sig åt den som ingen har, och den som har bröd skall göra på samma sätt.”

Jag kan idag inte göra annat än koppla bibelordet till den stora katastrof som inträffade för snart ett år sedan, tsunaimn..
I ett TV-reportage strax efteråt berättade en av de överlevande svenskarna hur han naken och chockad mötte en fattig thailändare.
Thailändaren gav svensken en skjorta.
Sin enda skjorta.

Det skulle Johannes ha gillat. Det gillar Jesus.
– Det är rätta tag, säger han till mig genom sin pressekreterare, den sedan Jesu himmelsfärd alltid jourhavande Helige Ande.

Käre Herre, lär mig att bli mer lik Jesus och gärna också försedd med den människokärlek som svensken fann hos thailändaren jag nyss berättade om.
Amen.
HARRY HOLM 2005/12/09
______________________________________________________

 

När Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap
och sade: ”Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet.”
(Markus 1:14-15)

ANDRA SÖNDAGEN I ADVENT
Riket som kommer

Om ”Riket som kommer” handlar det, den andra söndagen i advent. Efter att ha lärt mig ännu mer om Jesus vill jag nu ropa orden jag läst på caféernas servetter:
– Välkommen åter!

Men så tänker jag:
– Kanske, Herre, att Du skulle vänta ett tag. För det är så många som ännu inte hört om Dig och så väldigt många – inte minst här i Arboga – som hört Ditt namn men inte fattat.
Det här med ett kristet liv, det är inte inriktat på att späka sig och plåga sig med regler och allvar. Det är ett liv i glädje.

Flera som jag talat med, som omvänt sig som vuxna, förklarar det nya livet på ett sätt som stämmer med min erfarenhet. Det känns efter dopet faktiskt som att ha lagt av gamla våta, kalla och smutsiga kläder och i stället efter en stunds nakenhet fått på sig rena, fräscha, bekväma men snygga kläder – ja så känns det, fast inombords alltså.
Här i vårt land har vi, i väntan på Guds rike, möjligheten att fritt gå till en kristen församling för att prata om sin tro men också om allt annat som människor har att delge varandra.

Runt om i världen är det många som inte får göra det.
Du som kan gå in i kyrkan utan ångest, utan att Du får svårigheter, utan att man skall fängsla eller döda Dig, Du är bättre lottad än 3 miljarder av jordens innevånare.
Så vi är priviligierade, även på det sättet, vi i Arboga och Sverige.

Motigheterna
Visst kan man också som kristen i vårt land känna det lite motigt ibland. Men lite slängar om verklighetsflyktens Knutby-församling får man tåla, speciellt som det saknas paralleller till det kristna livet i Arboga, där ex.vis pingstförsamlingen inte ens har en pastor.
För det är viktigare att tänka på målet för församlingsarbetet, för varje kristens tillvaro: Det är att få så många som möjligt att förstå det fina i att tro på Guds rike och dess återkomst, och att leva så likt Jesus som man klarar.
Så mest motigt känns det för att det går så trögt med den så kallade evangelisationen, speciellt som Herren vill att alla ska vara omvända när han kommer tillbaka.

Det som vi gjort
Vad gott vi har gjort, det vet Gud. Vi behöver inte räkna upp de gånger vi har hjälpt ”en av dessa mina minsta bröder”, vi behöver inte lista hur många arbetstimmar vi ägnat åt projekten för att göra alla folk till lärjungar.
Med andra ord behöver vi inte – när riket kommer – redovisa våra gärningar i någon sorts dubbel bokföring på en cd-rom. Vi som redan är omvända och dom som snart ska bli omvända står vid det tillfället redan i Livets bok.
När Jesus kommer tillbaka räcker det att vi har omvänt oss, att vi tror på Gud och att vi inför andra stått och står för att Herren är vägen, sanningen och livet.
Och att vi, så gott vi kunnat, dessutom levt upp till vår insikt:
Att det enda som håller i våra egna liv, i Arboga kommun och i världen är
Kärlek i stället för egoism.
Amen.
HARRY HOLM
2005/12/03

**  


De tu blev ett
Arboga Frikyrkoförsamling har bildats

Lördagens festkväll i Medborgarhuset ingav hos många en känsla av sordin.
För det var trots allt två mycket gamla församlingar som "försvann".
Desto mer glad och positivt framtidsinriktad var söndagens högtidsgudsdtjänst, i Örtagårdskyrkan (tidigare Arboga Missionskyrka).

Arboga Missionsförsamling och Arboga Baptistförsamling har nu blivit Arboga Frikyrkoförsamling.
Missionskyrkans anslagstavla hade till helgen fått nytt namn, Örtagårdskyrkan.
Under ledning av Bengt Bergenbrat hölls där söndagens högtidsgudstjänst, för att högtidlighålla samgåendet.

Det var adventsgudstjänst också förstås och besökarna i den fullsatta Örtagårdskyrkan stod inlednignsvis upp och sjöng Bereden väg för Herran.
Det blev bibelläsning av Hans Lundberg. Gösta Berg och Andreas Gustavsson sjöng Gören portarna höga. Därefter följde invigningsceremonin, som leddes av Knut Bertil Nyström från Evangeliska frikyrkan (baptisterna). Predikan hölls på ren och övertygande skånska av Helén Friberg-Olsson från Svenska Missionskyrkan. TMU-teamet ledde lovsång och Adventskören sjöng.
En av många fina stunder denna första advent var när Karolina Magnusson och Sandra Pärlsjö bar fram varsitt ljus för att tillsammans tända ett enda.
(Se bilden överst. Foto: Hans Lundberg)

Vid kyrkkaffet efteråt, i Baptistkyrkan (som frikyrkoungdomarna i stan ska sätta nytt namn på så småningom) framfördes välsignande lyckönskningar från bland andra Frälsningsarmén (Rune Magnusson), Svenska kyrkan (Hans-Fredric Sillén) och Arboga Pingstförsamling (Daniel Edenholm).

Den 29 januari kommer den nya församlingen att hålla sitt första årsmöte. Då tas det formella beslutet om samgående.

Text: HARRY HOLM
Bilder. HANS LUNDBERG
2005/11/27


Adventskören sjöng vid högtiden, under ledning av Arne Carlsson (längst till vänster).


Knut Bertil Nyström från Evangeliska Frikyrkan, i mitten, medverkade i förbönen för den nya församlingen.
______________________________________________________


 

**  
FACIT
Biblisk Julkaka och de ingredienserna som ska vara i:

Biblisk Julkaka

Vispa:
6 Jer 17:11 (ägg)
2 kkp 2 Mos 15:25 (socker)

Blanda i:
2 tsk 2 Krön 9:9 (kryddor: nejlika, kanel, kardemumma)
2 msk 1 Sam 14:25 (honung)

Hacka:
2 kkp Nahum 3:12 (fikon)
2 kkp 1 Sam 30:12 (russin)
2 kkp 4 Mos 17:8 (sötmandel)

Blanda tillsammans med:
1 kkp Dom :25 (gräddmjölk)
? kkp Dom 4:19 (vatten)
1 nypa 3 Mos 2:13 (salt)

Blanda och rör ner:
4 kkp 1 Kon 4:2 (vetemjöl)
3 tsk Amos 4:5 (bakpulver el bikarbonat)

Slå i smord & bröad form
Grädda ca 40 min i 175*


 
**  Efter jobbet på kristdemokraternas partikansli kopplar Lars-Axel Nordell av med sång och musik, som i Arboga på söndag.

Sjungande politiker kommer till Arboga på söndag

Lars-Axel Nordell hade långt hår många år innan Beatles påverkade hårmodet.
– Min mor hade inte hjärta att snagga mej men jag var inte alltid lika glad eftersom det hände att jag togs för att vara en flicka, berättar han.
Det där var för snart 50 år sedan och uppe i Härjedalen. Idag bor Lars-Axel Nordell med min familj i centrala Örebro. Och det mesta i hans liv handlar om politik.
Efter 20 år som sjukvårdspolitiker och kristdemokratisk gruppledare i Örebro läns landsting jobbar han nu som regionpolitisk utvecklingssekreterare på Kristdemokraternas partikansli i Stockholm.
Men Lars-Axel Nordell kan säga:
– Jag är inte bara politiker, jag är sångare också.

Under en tid i Stockholm sjöng han med i IBRA-kören och var även med om att göra några grammofonskivor.
– När jag växte upp, var vi en familj med sången och musiken i centrum. Flera av mina syskonbarn är idag professionella musiker. Själv älskar jag att sjunga både i kör och solo till eget pianoackompangemang.
Och på söndag kl 17 sjunger Lars-Axel Nordell vid gudstjänsten i Arbogas pingstkyrka.

** Harry Holm
2005/11/09


Om det döda barnet som blev uppväckt och helat
Februari 2006
Från Peter Ljunggrens hemsida.

TANZANIA

Moshi Festival 2006

"Hakuna mtu kama Yesu! Hakuna mtu kama Yesu!" Necks craned and people shielded their eyes from the blazing sun to see who was causing this disruption in the middle of the Jesus festival.

Unbeknownst to them, a desperate mother had brought her daughter, born with brain damage and a hole in her heart, in the hope that she would be cured. Protecting her sick one-year-old child in her arms, she inched forward in the jostling crowd, eager to see what was happening in the front.

Suddenly, the child stopped breathing and stiffened in her arms. Frantically, the mother looked for help, passing the child to strangers in the crowd, then rushed to the platform and threw the limp body onto the stage screaming in Swahili, "There is no one like Jesus! There is no one like Jesus!" Overcome with emotion, she fainted and collapsed on the ground under the platform.

Five days earlier, thousands of Tanzanians of all ages and backgrounds gathered in the largest stadium in Moshi, a city nestled beneath snow-tipped Mount Kilimanjaro in East Africa. The sick and needy listened eagerly to Peter Youngren as he spoke of Jesus being their faith. He put no pressure on the sick to try to produce faith, but encouraged them to look to Jesus only.

Freedom and healing came as the people realized that if they had little or no faith, anyone could be healed by calling on Jesus, the source of faith. Physical and spiritual miracles occurred every night as the masses of Moshi relied on the faith of Jesus to receive both healing and salvation.

NINE STUDENTS BORN BLIND Among the more spectacular miracles, teenage sisters Lilian and Gertrude Amos were healed from total blindness since birth. It was a remarkable testimony, especially since the teacher who brought them from the School of the Blind gave witness to their healing.

The next night she brought the entire class and 9 more students were healed, 7 blind since birth and 2 albino children partially blind. One by one they walked up the ramps unassisted, looking around in amazement at the thousands of people they were seeing for the first time.

As they demonstrated their healing on the platform, a stunned silence hung over the people before they erupted in incredible shouts of praise to Jesus.

DISRUPTION BY A DESPERATE MOTHER Halfway through the testimony service on the final night, Peter Youngren was interrupted by Bishop Emmanuel Lazaro, the General Superintendent of the Assemblies of God in Tanzania for over 30 years. He was bursting with emotion, carrying a little child in his arms. Ten minutes earlier, many of the team members and other pastors on the platform had seen the mother throw her baby on the platform.

They became fearful, thinking this was not a good testimony for the media present. A dead corpse left on the platform would look bad indeed! As the other pastors prayed, Bishop Lazaro rushed into the crowd looking for the mother to persuade her to take her child away, not knowing she had fainted beneath the platform. The sweet presence of Jesus swept over the mass of people, and the child returned to life and began to breathe again, looking around with clear eyes, healed of brain damage as well. It was an amazing miracle, especially with so many eyewitnesses who had held and seen the lifeless body.

Even more wonderful, the mother received salvation that night for the first time, adding her voice to the tens of thousands of people who acknowledged Jesus as Savior during the Gospel festival.

Words cannot describe the awe and gratitude the ministry team felt toward Jesus, the Creator of all living things. Peter expressed it in words that were the closest, "Jesus is so wonderful. He makes me want to laugh and cry at the same time."

Partners, thank you for your prayer and financial support. Gospel festivals like this one could not continue without your generosity and faith in what Jesus is doing around the world.

We appreciate you!

Peter & RoxAnne


**  


**


**


**


**

 

 Ett frikyrkligt program

Här är en förteckning över de gudstjänster och annat som Arboga frikyrkoförsamling planerat:

JANUARI

Sönd. 1 jan kl 11 Gudstjänst i Örtagårdskyrkan. Bengt Bergenbrant. Söndagsskola.
Tisd. 3 jan kl 19 Bön i Örtagårdskyrkan.
Sönd. 8 jan kl 11 Gudstjänst i Örtagårdskyrkan. Hans Lundberg.
Tisd. 10 jan kl 19 Bön i Örtagårdskyrkan.
Sönd. 15 jan kl 11 Bönegudstjänst i Örtagårdskyrkan. Storforum.

vecka 3: bönevecka

Tisd. 17 jan kl 19 Bön i Örtagårdskyrkan.
Sönd. 22 jan kl 11 Gudstjänst i Örtagårdskyrkan.
Sönd. 29 jan kl 14 Årsmöte i Bk.
Tisd. 31 jan kl 19 Bön i Örtagårdskyrkan.

FEBRUARI

Onsd 1 febr kl 10 Sjungis i Bk.
Fred 3 febr kl 19 Nåt på gång. Kl 19.30 Ungdomssamling, elever från Örebro Missionsskola. TMU-teamet.
Sönd. 5 febr kl 11 Gudstjänst i Örtagårdskyrkan. Kjell Wendin.
Tisd 7 febr kl 14 Dagledigträff i Pk. Kl 19 Bön i Pk.
Onsd 8 febr kl 10 Sjungis i Bk.

************************************************

**  

 

Snappat från Holger Nilsson och www.flammor.com

För profetiska Bibelstudier:
DJÄVULEN - ISRAEL - EU -
CHIP & KONTROLLSAMHÄLLET
Klicka på önskat ämne ovan
_____________________________

DJÄVULEN

Uppenbarelseboken beskriver djävulen som en drake, också kallad orm (12:9 och 20:2), vilket kan jämföras med 1 Mos. 3:1-5.

Upp. 12:9
”Och han, den store draken, ormen från urtiden, han som kallas Djävul och Satan, han som förför hela världen,. han störtades ner på jorden och hans änglar störtades ner med honom.”

Upp 20:2
”Och han grep draken, ormen från urtiden som är Djävulen och Satan, och band honom för tusen år ”

I Mos 3:1
”Ormen var listigast av alla vilda djur som Herren gud hade gjort...”

______________________________________________________

ISRAEL

I Uppenbarelseboken 12:13 handlar det, förklarar Holger Nlsson, om kvinnan (Israel) som har fött en son (Jesus)
”Och när draken såg att han hade störtats ner på jorden började han förfölja kvinnan som hade fött sin son.”

I Upp. 12:14 får vi de profetiska orden om vad som skulle hända 1948, att Israel skulle bli en egen stat på sin gamla plats.

Upp. 12:14 ”Och den stora örnens båda vingar gavs åt kvinnan så att hon kunde flyga ut i öknen, till den plats där hon blir livnärd en tid och två tider och en halv tid, långt borta från ormen.”
______________________________________________________________

EU

EU har hämtat underlaget för flaggan från Bibeln, enligt Ulf Bernitz, professor i europeisk integrationsrätt vid Stockholms universitet.
I Upp.12:1 finner man bibelstället som talar om ”en krans av tolv stjärnor”. Att kvinnan som bär denna krans, syftar på Israel med dess tolv stammar, det styrks med berättelsen om Josef och hans bröder i 1 Mos.37:9, där Josef och hans elva bröder just framställs som stjärnor.
EU-symbolen är alltså hämtad från Uppenbarelsebokens 12:e kapitel.

1 Mos. 37:9 (Del av Josefs dröm om sig och sina elva bröder:)
”Jag drömde att solen och månen och elva stjärnor bugade sig för mig.”

Upp. 12:1 ”Och ett stort tecken syntes på himlen, en kvinna klädd i solen och med månen under sina fötter och en krans av tolv stjärnor på sitt huvud.”

– I nästa kapitel framträder den yttersta tidens stormakt. Det är nog mer än en tillfällighet att symbolen för den är hämtad från detta sammanhang. Det är en profetisk hälsning om var vi befinner oss i tiden, menar Holger Nilsson.
 
Profetian i Bibeln, om den stormakt som är förutsagd att uppstå i den sista tiden, är så tydligt att man till och med inom själva EU har förstått att denna stormakt är profetiskt förutsagd:
I EG-organet The European Community Magazine Nr 10-1975 står det: ”EG:s romfördrag stöder tolkningen av Daniel och Uppenbarelseboken om att ´ändtidens rike´ är ett nytt romerskt rike.”
_____________________________________________________

CHIP - kontrollsamhället

Holger Nilsson ser data-chip som Antikrists märke, speciellt som de nu alltså också börjat ympas in under huden på människor.
wrap-script-literals: no
Så här står det i Upp. 13:16-17:
” Och det ser till att alla, höga och låga, rika och fattiga, fria och slavar, får ett märke på högra handen eller på pannan
och att ingen kan köpa eller sälja utan att ha märket.”


EU är tydligen redan på väg emot det antikristliga kontrollsamhället som Bibeln varnat för.
I ett TT-telegram i november 2001 står det:
”Från 2008 kan forskare och beslutsfattare i EU ha tillgång till ett globalt övervakningssystem. Data från satelliter och jordbaserade instrument ska föras samman i en övervakningscentral. Det är kontentan av ett beslut som EU:s forskningsministrar tog nyligen. Projektet kommer att utarbetas som ett samarbete mellan EU och den europeiska rymdorganisationen ESA.”
 
Storebror har full koll
Detta skrevs alltså 2001, sedan dess har arbetet på övervakningssystem utvecklats.
– Den som har fått profetisk undervisning om att en stormakt skall uppstå i den yttersta tiden och att den kommer att genomföra ett kontrollsystem av aldrig tidigare skådat slag, ser nu den bilden formas mitt framför ögonen, förklarar Holger Nilsson.
Vi vet ju redan att det finns full koll på vilka internetsajter vi besöker, vilka sökord vi matar in i sökmotorer, och när, vilka vi skickar epost till eller tar emot epost från, och när, samt rubriken på mailet, vilka vi ringer (eller faxar) till eller tar emot samtal från, och när (gäller både fasta nätet och mobiltelefoner), vilka vi skickar SMS till, eller tar emot SMS från, och när, var vi rör oss geografiskt, och när, med mobiltelefonen igång (alltså promenader och resor).

Du kan bli avlyssnad
Och även när telefonen är avstängd kan vi nu tydligen inte bara lokaliseras utan också avlyssnas! I alla fall av den som har tillstånd att göra det.
Jan Fresee, datainspektionens förre chef, sade i ett inslag i TV4:s Nyhetsmorgon den 27 april i fjol: ”Genom telefonen kan du i stort sett göra allt. Inga gränser. Allt är möjligt. Avslagen telefon kan man avlyssna.”
_________________________________________________

 

 

**  


__________________________________________________________

TIDIGARE ARTIKLAR MED KRISTNA VINKLINGAR

Klicka här för att läsa dialogen om kommunism och kristendom
Klicka här för att läsa "Frikyrkors fusion skjuts på framtiden"

______________________________________________________________

Grundade DDR-punken – fick fängelse

Tidigare punkaren Olli från östra Berlin och missionären Göran Holm kommer till Arboga på söndag. (BILD: HARRY HOLM)

På söndag berättar Olli i Arboga

Olli var en av grundarna av punkrörelsen i Östtyskland.
Han hamnade i fängelse redan som 17-åring.
Nu kommer han till Arboga för att berätta om sitt nya liv.

Missionär Göran Holm har, med ekonomiskt stöd från Arboga pingstförsamling, verkat i Berlin i många år.
Under det arbetet, företrädesvis bland punkare och andra hemlösa, träffade han Olli, Oliver Schalk, som hade ett minst sagt brokigt förflutet.
Olli kom till världen som första barnet i en familj i Berlin-Köpenik i Östtyskland. Eftersom hans far fick alkoholproblem tog mamman ut skilsmässa. Hon jobbade som språklärare och hade inte mycket tid för sina pojkar, vilka hittade på många dumheter, som Olli själv sammanfattar det.
I skolan var han klassens clown och ville utmärka sig på olika sätt. Han klarade sig knappt igenom utbildningen men fick på icke skoltid nya bekanta och blev en av grundarna till punkrörelsen i dåvarande Östtyskland.
– Folk var rädda för oss men vår fiende var staten, har Olli berättat.

Togs av Stasi
Den östtyska underrättelsetjänsten Stasi hittade hemma hos Olli regeringsfientliga texter, bilder och kassettband. Redan som 17-åring hamnade han därför i fängelse tillsammans med mördare, våldtäktsmän och andra perversa typer, som han uttrycker det.
– I fängelset kom jag att utveckla ett riktigt människohat som satt mycket djupt även efter frigivningen. Förutom att jag hatade staten och polisen så utvecklade jag också ett hat till mig själv.
Utlopp för detta fick han som fotbollshuligan. Muren föll men det ändrade inte Ollis livsstil. Det blev mycket slagsmål och han var många gånger inför rätta.

Biker-party
Men en dag på ett så kallat bikerparty fick han en Bibel av ett gäng kristna motorcykel-killar somhade ett stort gult kors på skinnvästen.
Visst intresse för kristendom väcktes men han startade ändå en huliganpub tillsammans med en kompis.
Så sent som för två och ett halvt år sedan ändrades allt.
Hur det gick till och vad Olli gör idag kommer han - tolkat av Göran Holm - att berätta i Arboga Pingstkyrka klockan fem på söndag eftermiddag.
HARRY HOLM
2005/04/11

Olli, i Arboga Pingstkyrka söndag 17 april kl 17.
_____________________________________________________

The Old Singers den första advent 2004

Vid adventsgudstjänsten i Missionskyrkan i Arboga den 28 november medverkade kören The Old Singers, som har medlemmar från tre av Arbogas församlingar, Baptist- , Missions- och Pingstförsamlingarna. Foto: SARA STENGÅRD

*

__________________________________________________

Debatt igen mellan Dan Karlsson, t(v)ivlare, och Harry Holm, kristen.

From: Dan Karlsson
Sent: 28/2/2005 11:57:38 AM

Jag läste vad du skrev om Missionsprovinsen, men fastnade för det citat från Jesus du använder. "Den som inte är med mig är emot mig"! Det är exakt vad George Walker Bush sa efter attentatet mot WTC den 11 september 2001. Han tycker säkert detsamma idag och jag är fortfarande lika stor motståndare till honom. Men hans gärningar talar väl sitt eget språk. Sättet att tänka är farligt. Visst finns det fler förhållningssätt än två. Inte behöver jag stödja al Quaida om jag vill sätta stopp för Bush. Den ensidighet som spelas upp gång på gång är farlig. I det fallet var inte Jesus bättre än Bush. Tron på det absolut goda är farlig. Det som är gott för mig kan vara ont för någon annan.
DAN KARLSSON

*

From: Harry Holm
Sent: Monday, February 28, 2005 11:44 AM

Hej Dan.
Det måste ju vara det att Du inte vill förstå.
Du jämför människan Bush (som jag personligen - som Du - anser står för ondska) med kraften Kärleken (som jag tror rent av flödar också i kommunismens ideologi).
Den som inte samlar krafterna för kärleksfulla handlingar han skingrar, den som inte är med Jesus / Gud, dvs för kärleken han är mot den.
För att vara ljum, det är också att vara Mot det goda, vare sig det är i kristendoms- eller i demokrati-iver!
HARRY

*

From: Dan Karlsson
Sent: 28/2/2005 2:13:31 PM

Vem är det som inte vill förstå?
Man kan kalla en kraft för Gud, eller Kärleken eller Allah eller kommunism. Man kan säga och uppleva att denna kraft är det goda och den som inte inser detta tar till sig det onda.
Den som gör så fortsätter den mänskliga historiens största misstag, nämligen idén om att just jag, just vi, vet vad som är det goda för alla andra. Det är ju därför vi accepterar att människor mördas i det godas namn. Idag dör tusentals i namn av demokratin, i Palestina, I Irak och i Colombia (bland annat). Den som ansvarar för dessa massmord anser att han agerar i Guds namn och jag hör nästan ingen som protesterar. Inte så det hörs i alla fall (jag vet att kyrkorna motsatt sig invasionen och ockupationen).
Jag tog exemplet med den kristna kvinna från Irak eftersom hon ger en annan bild av Saddam Hussein. Denne Hussein är den mest nedsvärtade av alla nutida makthavare.
Jag tror att alla människor i Sverige frustar av obehag bara han nämns vid namn.
Många anser till och med att alla offer i Irak rättfärdigas av att han infångats. Det är vanvett, som alla krig alltid är. Men så tänker många. Tuseneden mördas på grund av den kristne George Walker Bush korståg i Mellanöstern.
I varje skede måste saken diskuteras, inte läran. Det räcker inte att kalla sig "kommunist" exempelvis för att automatiskt vara god. Vad gör man mot sina medmänniskor?
Och, det som är gott för mig, det som ger mig del av det goda (exempelvis den kristne Bush) är det onda för någon annan. Går det att inse att al Quaida faktiskt kan upplevas som något annat än det absolut onda om man försöker uppleva världen från en annan horisont än Arbogas?
DAN

*

From: Harry Holm
Sent: Monday, February 28, 2005 2:18 PM

Det är nog mest Du som inte vill förstå,
1. att kärleken
till/omtanken om medmänniskor
(oberoende av deras politiska eller övriga tillhörighet)
är något helt annat
och omöjlig att placera på den onda sidan;
2. att människor
är svårare att objektivt kalla goda,
alla har vi våra onda sidor, inte minst jag,
men ju mer av kärleken (=min Gud) som jag har i mig,
ju mer jag försöker likna det tidlösa perfekta kärlekens
demo-exemplar som beskrivs i Nya Testamentet (dvs Jesus),
ju mer jag försöker vara som i punkt 1 ovan,
desto närmare att vara god kommer jag säkert...
... vare sig Du diskuterar Läran eller Saken, som för mig
är densamma.

Att räkna upp människor som gör onda gärningar och skylla
deras religion för det, ger därmed liksom ingenting.
Ditt resonemang, i en jämförelse, innebär att man
skulle försöka hindra, ja kanske förbjuda, all långtradartrafik
därför att en chaufför som blivit full på färjan till Sverige
med sitt fordon körde ihjäl 5 personer.

Hälsningar
HARRY HOLM

*

From: Dan Karlsson
Sent: 1/3/2005 9:19:46 AM

Exemplet med långtradarchauffören förstår jag inte. Men det är fullt möjligt att denne person var god mot de sina, men hade utvecklat ett beroende av alkoholdrycker.
Alkoholberoende har inget med ondska att göra. Vad gäller alkoholen är hyckleriet
fullständigt. Hade inte färjebolaget ansvar i detta och har vi inte alla ansvar för en alkoholpolitik vi medger?

Jag tror att skillnaden mellan dig och mig ligger i det faktum att du räknar med en kärlek, ett gott som inte bor hos en människa. Och kanske även ett hat, det onda skilt från människorna. För mig finns detta endast hos människor, som är de enda (så vitt vi idag vet) som kan utveckla det vi kallar etik och moral. Jag tror inte ett lejon upplever moraliska betänkligheter när han/hon dödar en gazell. Dessutom gör de det i överlevnadssyfte.
Förlägger man det goda och onda hos människorna är det lättare att förstå att det som döljer sig i begreppen kan skifta med den kultur man tillhör. Det goda är inte evigt detsamma. Och det är lätt att se om man följer samhällsdebatten. Just nu idag består det onda till stor del av fusk med socialförsäkringar. Samtidigt är det bara gott att förtjäna miljontals kronor som VD.
Det finns även något gott som varar länge, exempelvis solidariteten inom familjen. Och något ont som vi oftast räknar med, som mord och stöld. Men, soldatens mord är ofta välsignat och Västerlandets stölder från andra kulturer fortsätter.
DAN

*

From: Harry Holm
Sent: Tuesday, March 01, 2005 10:17 AM

Då ska jag förklara exemplet med långtradarchauffören:
Att vara helt emot kristendomen, det kristna budskapet om kärlek etc, för att Bush eller någon annan "chaufför" säger sig vara kristen men - oberoende av orsak - gör onda saker,
är som att vara mot långtradare därför att det finns en eller annan
långtradarchaufför som - oberoende av orsak - gör onda saker.
Hälsningar
HARRY

*

Från:  Dan Karlsson
Datum:   1/3/2005 11:29:53 AM

Jag är inte helt emot kristendomen. Inte heller helt emot Islam, eller helt emot Buddha. Alla dessa ideologier har spelat en enorm roll för människorna och samhället, naturligtvis. Men de har också ofta varit i konflikt med varandra. Kärleken till de egna har haft sin spegelbild i avskyn för de andra, som inte tycker på samma sätt som jag gör.
 
Det jag ifrågasätter är tron på en etik och moral skild från människan själv och att denna skulle kunna tolkas av vissa människor men inta av andra. Det finns således bara en stor hop med chaufförer och ingen kan utan vidare påstå sig veta mer än någon annan om vad som rätt eller fel. Dessutom finns det, som du vet, även passagerare och det är deras gunst vi alla eftersträvar. Bush är en sådan chaufför och den kristna högern i USA är hans passagerare.
 
Men, alla människor är överens om somligt. Det finns nog inga samhällen som accepterar stöld eller mord i största allmänhet. En sådan otrygghet blir olidlig som samhällsfarlig. Utan att säkert veta förmodar jag ändå att Bush i sina egna ögon (och i många amerikaners ögon) är kristen och att han vägleds av Bibeln.
 
I mitt fall får jag leva med att Stalin var kommunist och jämlikhetsivrare. Kanske kan jag hävda att han inget förstått av budskapet, men likväl, vad säger människorna om en sådan undanflykt.
DAN

S L U T
PÅ DEN HÄR DEBATTEN

__________________________________________________________

 

Dansmissionären Anette till Arboga
Kvinnofrukost med annorlunda tema

Kyrkan sade tidigare att det var synd att dansa.
Anette Sundell-Liljedahl tycker att det är synd att inte dansa.
Om det berättar hon vid en kvinnofrukost i Arboga på lördag.

Hon kallar sig för dansmissionär, Anette Sundell-Liljedahl. Och hon är på det klara över att ordet dans fortfarande kan vara något negativt i vissa kyrkor.
För deltagarna i kvinnofrukosten i Baptistkyrkan i Arboga på lördag morgon (kl 9) kommer hon att påminna om att Bibeln har massor med exempel på dansande människor.
Lovsång kan sjungas och då uttrycker man sina tankar i ord. Med med ”lovdans” kan vi använda hela kroppen för att uttrycka oss.

Började dansa som 6-åring
Anette Sundell-Liljedahl är uppväxt i en baptistfamilj. Det var föräldrarna som lät henne börja dansa balett som sexåring.
Hon utbildade sig till och arbetade som lågstadielärare i Örebro i åtta år innan hon levde ut sitt dansintresse.
Efter ett studiebesök i en kyrka i London började hon använda dans som en del i gudstjänster. Hon flyttade till Stockholm och gick bibelskola på förmiddagarna och dansskola på eftermiddagarna.
Nu är hon danspedagog, håller kurser och är en av föregångarna när det gäller undervisning i sakral (kyrklig) dans.
Om detta och annat berättar hon i Baptistkyrkan i Arboga lördagen den 20 november kl 9.00.
HARRY HOLM
2004/11/18

*


Frikyrkors fusion skjuts på framtiden

Baptisterna och Missionarna i Arboga har beslutat sig för att slå ihop sina församlingar. Torsdagen den 7 oktober hade interimstyrelsen för den nya församlingen möte. I samband med förmiddagsgudstjänsten i Missionskyrkan tre dagar senare var det för första gången en sorts församlingsmöte för den nya församlingens medlemmar.
Första söndagen i advent, den 28 november, hade man så planerat en högtidsgud
stjänst för den nya församlingen. Men det blir inget av med det. Frågetecknen omkring stadgarna och den nya sammanslagna församlingen är så att säga inte riktigt uträtade än och därför har fusionen skjutits på framtiden.
Den 28 november blir det i stället en gudstjänst i Missionskyrkan gemensam för alla tre frikyrkorna, Baptistförsamlingen, Missionsförsamlingen och Pingstförsamlingen. Då medverkar bland andra de tre församlingarnas gemensamma sångkör, The Old Singers.
HARRY HOLM
2004/11/09

Allhelgonahelg – med störningsmoment

Med sorg men också med vackra minnen kommer vi speciellt den här helgen ihåg de nära och kära som gått bort från detta jordeliv.
Ljus på gravarna och andaktsfullt liv i kyrkorna ska prägla veckoslutet.
Under senare år har dock det amerikanska halloween-firandet börjat störa friden
.
Halloween betyder egentligen Alla helgons afton (ordet kommer av All Hallows Eve). Motivet för firandet med dödskallar och skelett och pumpor kan i grunden vara detsamma som vårt svenska mönster att denna helg tänka på dem som gått bort.

Att vänja sig vid döden
Båda sätten att fira är sätt att försöka vänja sig vid tanken på döden.
Pumpan i Halloween-firandet kommer från sagan om Jack som varken släpptes in i himlen eller i helvetet och som därför fick vistas i evighet på jorden. Där gjorde han lyktor av de rovor han åt och fyllde dem med glödande kol.
Men annars, detta att skrämmas, att klä ut sig till lik, skär sig väldigt mot vår svenska tradition med stillhet, ljuständning på gravarna och minnesstunder i kyrkorna.

Halloween och de sörjande
När man tänker speciellt på dem som under året mist en anhörig och ser Allhelgonahelgen som ett tillfälle för dem att leva ut sin sorg i andakt och eftertanke, då kan då inte jag annat än berömma dem som följer den några år gamla uppmaningen, att fira Halloween helgen innan Allhelgona.
Vi skulle alla från och med nästa år kunna hjälpas åt att styra detta genom att bara handla Halloween-material (mat och grejer) i de affärer som satsat på rätt helg, dvs den sista helgen i oktober.
Klicka här för att läsa om Allhelgonahelgens historia!
HARRY HOLM
2004/11/06
****************


Öppet hus på begravningsplatserna
och minnesgudstjänster i kyrkorna


Under fredagen är Lillstugan på Skogsborgskyrkogården öppen mellan 15 och 19 och där är det kaffeservering.
Vid Kapellet på Gamla kyrkogården i Arboga håller kyrkogårdsförvaltningen så kallat Öppet hus Alla helgons dag, lördag alltså, mellan 10 och 15. Där bjuder kyrkogårdspersonalen på kaffe och kaka samt pratar gravskötsel och andra gravplatsfrågor med den som vill.
Från Medåker berättar kyrkorådets ordförande där, Inga-Lill Frössman, att kyrkan är öppen för samtal, kaffe och pepparkaka från 15 på på lördagen till gudstjänsten 18. Där finns kyrkoråds-medlemmar som gärna pratar med kyrkogårdsbesökarna.
Vid Götlunda kyrka har besöksgruppen Sockenstugan öppen med kaffeservering mellan 14 och 18 på lördagen.

Minnesgudstjänsterna förekommer på lite olika tider. På lördagen genomförs de i Götlunda kyrka och, som nämnts i Medåkers kyrka, kl 18. I Heliga Trefaldighets kyrka ordnas minnesgudstjänst på söndag kl 18.
HARRY HOLM
2004/11/05

---------
Alla helgons dag – några fakta
Alla helgons dag är en rörlig helgdag som infaller på lördagen under tiden 31 oktober – 6 november. Ursprungligen var dagen en fast helgdag den 1 november, en plats den behållit i andra länder. Vid en helgdagsreform år 1772 ändrades detta till att istället vara första söndagen i november. Första november förlorade då sin status som helgdag men behöll ändå sin benämning i almanackan.
Efter motioner i riksdagen om öka antalet helgdagar under hösten flyttades Alla helgons dag år 1953 från sitt tidigare plats till dagen innan, och blev samtidigt allmän helgdag. Samtidigt ändrades namnet på 1 november till att vara Allhelgonadagen.
Dagen före Alla helgons dag kallas allhelgonaafton eller möjligen alla helgons afton.

Från hednatiden
Alla helgons dag har sina rötter i den keltiska mytologin under hednatiden och var till för att skydda de döda mot onda andar. När kristendomen senare ersatte hedendomen, blev högtiden i stället att minnas kyrkans helgon och martyrer. Samtidigt infördes Alla själars dag den 2 november till mer allmän åminnelse av alla avlidna. I samband med reformationen avskaffades denna senare helgdag, och dess innebörd kom istället att övertas av 1 november. Denna högtid firas nu genom att tända ljus, smycka och vaka över anhörigas gravar. Kyrkor runt om i landet håller även öppet för allmänheten under alla helgons dag för bön.

Under senare år har även den lättsammare anglosaxiska halloween-traditionen (namet är en förvrängning av All Hallows Eve - "alla helgons afton") börjat firas den 31 oktober.
Från Wikipedia, den fria encyklopedin.
--------------------------------------------------------------------------------------------

En dialog om kommunism och kristendom

Vänsterpartisten Dan Karlsson förde in först hela kristendomen och sedan, i en annan insändare, Knutby i diskussionen med Orvar Alinder om kommunismens roll förr och nu.
Det blev början till en mailad dialog mellan Dan och mig, vars huvuddrag kan läsas här nedanför.

HARRY HOLM
November 2004
----------------------------------------------------------------------------------------------

Till Harry:
Jag uppfattade församlingen i Knutby som en sekt, har jag fel? Nog var den rätt introvert ändå? Om ni reagerar på detta med Knutby så är inte just detta viktigt.
Jag vet ju inte vilka händelser som smärtar andra. Knutby är naturligtvis inte så kul för dem som känner samhörighet med denna församling.
DAN
----------

Hej igen Dan.
Jag kan förresten försäkra Dig att jag inte känner den minsta gemenskap med Knutbyförsamlingen. Läs vad jag skrivit om det på www.arbogasidan.se/tro
Där ser Du också dagens bibelord och min betraktelse
som kanske är rena kommunismen eller socialismen...
HARRY
-----------

Till Harry
Jag blir för varje år allt mera medveten om hur nära släkt kommunism och kristendom är.
Vad skiljer egentligen? Paradisets placering skulle jag påstå om man frågade mig! Jag kan inte förmå mig att tro på osynliga väsen, därför är jag förhindrad att gå denna väg - tyvärr.
DAN
--------------

Till Dan
Jag kräver inte att Du ska bli kristen men det vore bra om Du kunde erkänna att Du tror på annat som är osynligt. Tror Du på vinden fast Du inte ser den?
Jo, Du känner den om Du är ute, säger Du kanske.
Konstigare är det inte att jag känner vinden från en högre makt
som dessutom många gånger givit mig medvind när det teoretiskt sett inte var möjligt.
Vänliga hälsningar
HARRY
---------------

Till Harry
Jag förstår vart du vill komma. Men, det är svårt att hålla med eftersom varje diskussion omöjliggörs av det lilla ordet "tro" som får ersätta ordet "veta". Bland mycket annat. Jag tror exempelvis inte att något absolut gott finns och heller inget alltigenom ont. Allt blandas och allt tolkas utifrån den egna erfarenheten. Man måste se det onda hos sig själv och de egna för att inte hamna snett. Och inte ens det räcker. Man måste förmå känna samhörighet med allt som är svagt, försvarslöst och utstött - bland annat våra egna svenska kommunister. Vi har dem till och med här i Arboga. Åsiktsfriheten är en chimär när säkerhetspolisen får härja fritt. Människorna blir rädda, och det med all rätt.
Jag är själv rädd eftersom jag fostrades till att vara rädd för dem som har makt.

Nåväl, jag känner mig ofta som en kristen i den bemärkelsen att jag försvarar
människovärdet som sådant. Även den utslagnes, förståndshandikappades, psykiskt sjukes människovärde. Värdet som inte sätts av "motprestationen", av arbetsinsatsen eller genom innehavet av kapital. Människans eget värde. Inför Gud är vi alla lika - inte sant. Är vi inte alla lika inför varann även. Måste vi anta en Gud för att acceptera att alla har ett lika värde.
DAN
------------

Hej Dan.
Jag tycker att Du resonerar så klokt på de flesta punkter i det här ämnet.
Inte heller jag tror att det finns någon helt igenom god människa, även om vissa av oss försöker stenhårt så går det inte.
Och i och med att det finns ondska i oss människor så finns det ondska i världen.
Men jag brukar alltid hävda att det inte är Guds fel, eftersom han - enligt min tro - gjorde människorna sådana att de kunde välja mellan att göra gott eller att göra ont.
För hade han gjort dom bara goda hade det knappast varit någon vits, för ingen kan påstå att en robot som bara gör gott visar kärlek.
För kärlek måste man välja att visa... och eftersom Gud är kärleken
(som det står över ingången till missionskyrkan i Himmeta) ... så har vi
enligt min mening Gud i oss i den utsträckning vi har kärlek i oss.

När det gäller Din och min diskussion i ämnet så är det ju så enkelt egentligen.
Vi har varsin tro (Jag tror att Gud finns och Du tror att Gud inte finns) men våra mål är nog desamma (Känslan som är längtan efter omsorg om den lilla människan både nära och fjärran).

HARRY
------------

Till Harry
Ja, mycket kan vi vara överens om. En synpunkt bara. Detta med att välja är ett problem.
Jag har träffat människor som inte kan välja eftersom de fötts utan denna förmåga. Det finns många människor som dessutom har begränsningar i sina valmöjligheter.
Dessutom uppträder människor ofta i grupper och i sådana sammanhang har
individerna ytterst begränsade möjligheter att välja. En psykolog vid namn Salomon Asch visade för länge sedan att uppenbara felaktigheter accepteras av en individ om några andra först uttalar galenskapen. I experimentet skulle olika långa linjer bedömas. De stackars försökspersonerna påtvingades en galen uppfattning av fyra eller fem andra som uppgav fel. Nästan alla underkastade sig gruppens galna uppfattning.
Vi måste vara försiktiga när talar om valmöjligheter, för dessa varierar mellan att vara stora till att bli obefintliga. Ibland har man bara det valet att döda andra eller att dö själv. Ibland vet man inte vad "att välja" är. Den som har ett kritiskt sinnelag blir skeptisk till den politiska och moraliska korrektheten.
Denna varierar dessutom våldsamt från en tid till en annan. När jag var ung räknade man alla de som dödats av kolonialismen och den efterföljande imperialismen - på samma sätt som kommunismens offer räknas idag.
Den europeiska kolonialismens brott mot mänskligheten är ohyggliga och ännu ej sammanfattade. Istället uppmanades folken i Amerika att fira bödelns (Columbus) ankomst år 1992. De 500 åren sedan Columbus landsteg i Amerika har varit en vandring i dödsskuggans dal för hundratals miljoner indianer och afro-amerikaner. Inget att fira således.
Men, hur skall vi kunna ta till oss denna ohyggliga skuld, när vi inte direkt deltagit. Och ändå ökar skuldbördan fortfarande, i Palestina, i Irak, i Afghanistan och på många andra håll.
DAN
-------------

Till Dan:
Hej än en gång. Några kommentarer:
Du skriver: "Dessutom uppträder människor ofta i grupper och i sådana sammanhang har individerna ytterst begränsade möjligheter att välja."
De grupper som jag följt mest, bl.a. i antal år räknat, är de politiska partierna.
Och jag har märkt hur omöjligt det i praktiken är att gå emot den så kallade partilinjen. Se bara på omröstningarna i kommunfullmäktige under åren. Ingen ska inbilla mig att alla sossar innerst inne tycker lika som P-O i alla frågor och ändå röstar de nästan alltid som han. Därför har jag mycket både respekt och beundran för dem som vågat gå emot, i enstaka men få frågor.
I de grupper jag förekommer inom den så kallade kristenheten kan alla intyga att jag är den som minst finner mig i eventuella begränsningar vad gäller att välja. (Men det är ganska enkelt att korrigera försök i den vägen, genom att säga "Vad skulle Jesus ha gjort?" och så kolla i Bibeln om man inte har det i huvvet/hjärtat.)
Dessutom är pingströrelsen känd som för att ha levt efter måttot "Det allmänna prästadömet", dvs alla har samma värde, ingen har mer rätt för att han är pastor (utom i Knutby men med dom känner jag alltså ingen samhörighet).
En poäng var ju att Lewi Pethrus valde mellan att göra fackföreningskarriär eller att arbeta i frikyrkorörelsen.

Du skriver också: "Men, hur skall vi kunna ta till oss denna ohyggliga skuld, när vi inte direkt deltagit."
Du har ingen mätbar skuld i det onda som sker till exempel utomlands. Även om Du inte vill ha del av den så kallade Nåden, så tycker jag att Du kan nöja Dig med att Du på Din plats i världen gör det goda Du kan göra. (Och det tror jag Du gör)
Dessutom säger jag som i det bibelord jag valde, den där dagen då du och jag läste ur Bibeln i S:t Nicolai kyrka när Bibel 2000 kom:
Dvs att var och en ska göra det han är bra på (1.Kor. 12:27-31)
+ visa kärlek (1. Kor.13:1 ff)
Kan vi enas om att det är en bra levnadsregel för såväl kristna som ännu icke kristna?
HARRY
-------------

Till Harry
Jag känner styrkan i religionen. Där finns endast en auktoritet, Gud. Från honom utgår allt. Tolkar man honom själv, utan förmedlande hierarki, kan man kanske uppträda stark i sin personliga tro. Vägen från statskyrkan till den fria tolkningen av Bibeln är samtidigt vägen mot demokrati och yttrandefrihet.
Kristendom och Islam jämlikhetsläror. Endast inför Gud böjer man sin nacke. Lite har jag kittlats av Islam, måste jag erkänna. Denna tydliga jämlikhetslära. I Kina tillämpades samma idé, men med ordförande Mao som enda auktoritet. Alla andra kunde bli bombarderade (även Deng Tsiao Ping som bekant).
 
Men måste man böja sig för någon annan auktoritet än sitt eget förstånd? Lyssna naturligtvis på allt det andra, men värdera själv - utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet (så långt detta går). Utifrån den samlade kunskapen om våldet och rättvisan, samlad (för tillfället) i FN:s deklaration om våra rättigheter.
 Vetenskap och beprövad erfarenhet räcker inte som måttstock. Den säger inget om hur vi skall värdera varandra. Hur skall den fattige, lågbegåvade, svagpresterande bemötas. Den psykiskt sjuke, mannen med svagt förstånd, kriminellt belastad. Eller för den del, den rike och mäktige, som tror att allt givits honom av en rättvis Gud. Den begåvade psykopaten, hur bemöta denne. Så lätt att tro på Gud för den som har mycket. Han ser till de sina intalar man sig. Vad säger vetenskapen om dessa individer. Det var ju vetenskapen som motiverade massmorden, steriliseringarna och de hårda straffen.
 
Sanningen att säga blir jag allt mera osäker med åren. Tidevarvet är dessutom ogynnsamt för den som vill vara humanist, socialtjänsten befinner sig i en djup moralisk och politisk kris. Inte ens mitt parti står upp för dessa, av samhället och livet, tilltufsade individer som tvingas söka sig till kommunens socialbyrå - ovälkommen naturligtvis, liggandes samhället till last som förr i världen.
 
En sak till, apropå det du skrev om att välja det goda. Min erfarenhet säger mig att "det goda" varierar från människa till människa, från tid till annan. Det som är gott i Palestina är ont i Israel. När jag väljer det goda i min värld riskerar jag att trampa ner någon annans goda. Valet blir ofta själviskt. Ofta finns inget gott som gäller alla, det goda följer med gruppen man tillhör, kulturen man växt upp i, de sanningar man matats med.
Jag ser ingen väg ur detta dilemma.
DAN
---------

Till Dan
Hej samtalspartner. Om Du accepterar att, i alla fall för mig, Gud är kärleken
(som det står i Bibeln), så kan det väl knappast finnas en mer självskriven auktoritet.
Inte heller för Dig skulle väl någon auktoritet kunna övertrumfa
Kärleken (i dess vida bemärkelse) som maktfaktor.
Islam skulle Du nog snabbt tappa intresset för om Du lite mer
noga studerade Koranen. Har Du den inte kan Du få låna den
av mig. Det räcker att läsa Suran 47:4 (”När i möten dem som är otrogna, så halshuggen dem, tills i anställt ett blodbad bland dem!”) - föga kärleksfullt va?.

Vetenskapen. Ja den ändras hela tiden och ska så göra enligt
dess egna förespråkare. (Nu har dom hittat en liten människa som
levde parallellt med den stora, Darwin är snart helt ute även utanför
kristenheten.)
Så apropå det Du skrev tidigare, att Du ville veta i stället för att tro,
så konstaterade jag i morse något som jag tror borde vara allmängiltigt:
DET ENDA MAN KAN VETA ÄR ATT MAN TROR.

Hälsningar HARRY
------------------------

Till Harry
Det är OK för mig att figurera som troende, jag inser naturligtvis att vi alla är "troende" i någon mening, men för mig är det "vetandet" som står i centrum. Jag är beredd att ändra min tro om fakta motsäger min övertygelse.
Kunskapen växer ju och med den behovet av att ändra tänkesätt.
Kanske skall "kommunismen" överges - men till förmån för vad?
Väntar vi på en ny "frälsare", en ny lära, som ännu en gång kan få oss att känna hopp om framtiden.
Men jag ser ingen sådan, tyvärr ...
Orvar Alinders övertygelser duger inte, naturligtvis. Och inte G W Bush apokalyptista krig mot "terrorismen" heller.
DAN KARLSSON

SLUT
*********************************************

Pingströrelsen och Knutby

Det som hände i Knutby så kallade pingstförsamling är förstås unikt, detta med mord och mordförsök alltså.
Däremot är det inte helt unikt att pastor/ledning kan få/kan ta sig för stor och upphöjd plats i en församling, positioner som inte gärna får ifrågasättas.
Det gäller speciellt i sammanslutningar som isolerar sig, som inte har utbyte med andra kristna och kanske, som i Knutby, till och med bryter med familj och släkt.
I Arboga är inte risken för sådant särskilt stor. Pingstförsamlingen här har intimt samarbete med andra församlingar och har även medlemmar som inte drar sig för att ifrågasätta ledningens olika förslag och ageranden. Vilket är helt bibliskt, så att säga. För sådant hände redan i den första församlingen för ett par tusen år sedan.
(Läs till exempel Apostlagärningarna 15:2:
"Detta ledde till ständiga uppträden och diskussioner mellan dem och Paulus och Barnabas." )

Knutby ur Olingsdahls synpunkt
För ett par somrar sedan var jag hemma i Göte Olingdahls stora sommarhus, i byn Olingdal utanför Lillhärdal. Jag trivdes väldigt gott med hans gemyt och trygga klokhet. Därför blev det extra intressant för mig att läsa den artikel om Knutby som han skrev i Tidningen Dagen den här veckan.
Han beskriver där isoleringens tragik, med "brustna familje- och vänskapsband på grund av en alltmer sluten församlingsgemenskap". Och lägger till "I Knutby har detta skett som en upprepning av vad vi tidigare känner till från andra församlingar präglade av Trosrörelsen."


"Kristi brud" avskedades
I motsats till hovrätten pekar uppsalabon Göte Olingdahl klart och tydligt också mot Åsa Waldau, hon som har kallats Kristi brud.
Så här skriver han om henne i Dagen:
"Från sin tjänst som ungdomspastor i Uppsala Pingstförsamling blev hon avskedad. Kort tid därefter är hon huvudfigur i den trojka som styr församlingen i Knutby alltmera auktoritärt."
Göte Olingdahl fortsätter med bland annat följande rader:
"Ledarskapet blir alltmer oåtkomligt för en nödvändig kritisk granskning från församlingens sida."
"Sådant ledarskap är väsentligt skilt från folkrörelsepräglad tradition inom pingströrelsen med dess lära om allmänt prästadöme."
I slutet av sin artikel skriver Göte Olingdahl:
"Mer civilkurage behövs också för att komma tillrätta med alla destruktiva tendenser som hotar. Sådana frodas inte bara i uppländsk mylla utan finns överallt där man låter dem vara i fred."
HARRY HOLM
2004/10/27

************************************************************

*
KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA
Vad vi kristna kan göra i Arboga
Av HARRY HOLM
(Ur min predikan i PK augusti 2004)

**  


**


**


**

 


**


 

 

Profetiskt av Holger Nilsson i Arboga
Avstängd mobiltelefon kan lokaliseras
Chip under huden är nästa steg

Arboga
Läget i Mellanöstern, EU och datachip under huden.
Allt detta är förutsagt i Bibeln, undervisade Holger Nilsson.
Som redaktör för tidskriften Flammor ägnar han sig helhjärtat åt att förklara de profetior som finns.

Vid två samlingar i Arboga under söndagen undervisade tidskriften Flammors redaktör, Holger Nilsson från Vetlanda, om Bibelns profetior. Pingstkyrkan var välbesökt och åhörare hade kommit även från andra orter än Arboga.
Holger Nilsson visade i första samlingen hur Bibeln förutsagt stormakten EU och i den andra gudstjänsten hur även Israels nuvarande situation beskrivs där. I båda fallen är det enligt Holger Nilsson klarlagt att vi nu är i det som Bibeln kallar Den yttersta tiden.
Han ägnade sig mest åt Uppenbarelsebokens 12:e och 13:e kapitel och visade, beträffande EU, att den stormakt som skulle uppstå i Europa på det gamla romarrikets grund skulle symboliseras av en krans med 12 stjärnor, representerande Israels 12 stammar. Och så ser EU-flaggan ut.

Profetian om datachip
Holger Nilsson ägnade sig också åt ett annat avsnitt i Uppenbarelsebokens 13:e kapitel som profeterar om att vi i den yttersta tiden ska ”ta emot ett märke på högra handen eller på pannan så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket.”

Ett reportage i BBC den 29 september visade hur BBC-producenten Simon Morton fick ett chip injicerat i överarmen. Bara några veckor senare berättade BBC att det amerikanska läkemedelsverket godkänt ett datachip som kan placeras under huden i armen som id-kort bland annat inom vården, vilket också rapporterades i Vetenskapsradion i SR.
Tillverkaren, företaget VeriChip, säger sig ha visionen ”en värld där alla människor är chippade och avläsare finns överallt”, vilket Holger Nilsson också berättade i TV3-programmet om Bibelns profetior.
Och Bo Holmström sade i TV:
– Det amerikanska bolaget som tillverkar chipet, tycker att vi alla skulle ha sådana där pyttesmå grejor under huden och gick omkring som vandrande kreditkort vilka affärer vi än går till.

Tackade nej
Stina Ehrensvärd, marknadschef på företaget Cypack, berättade i en intervju om att hon fått erbjudande från VeriChip om samarbete med att inplantera chip på människor men tackat nej. Hon var bl.a. rädd att människor kunde avläsas på avstånd.
– Det går redan, utan chip under huden, berättade Holger Nilsson, som fått verifierat från flera källor att det är tekniskt möjligt att lokalisera, och avlyssna, en mobiltelefon – även när den är avstängd.
– Det händer väldigt mycket nu som är direkt kopplat till de förutsägelser som vi fått i Guds ord som vägvisare för den sista tiden, konstaterade Holger Nilsson.
HARRY HOLM
2005/02/14

Fotnot: För den som vill veta mer om Bibelns profetior:
www.flammor.com
--------------------------------------------------------------------------

ANDRA FAKTA - OM AVSTÄNGD MOBIL

Från Daniel Stengård har www.arbogasidan.se fått vad han kallar tillrättaläggande av fakta angående spårandet av mobiltelefoner:

"En avständg mobiltelefon kan inte lokalieras. När den är avstängd sänder den ingen information.
Är telefonen på kan den däremot lokaliseras - även då man inte talar i den.
Nogrannhet på positionen kanske kan bli på ett 100-tal meter när om man står still och befinner sig i tätort där god GSM täckning finns.
Vill man få en uppfattning om hur mobiltelefonen skickar data när den är påslagen kan man lägga den intill sin radio. Är radion på så kommer man
att höra hur mobiltelefonen någon gång per minut skickar ett "location update" meddelande till närmaste mobiltelefonmast. :-)

Daniel"

Klicka här för utvecklade bibelstuder i ämnena!

 

**   

 

 

 
**  

 
**  

 
**  

 

 


 
**  

 
**  

 
**  

 


 
**  

 
**
_____________________________________________________
wrap-script-literals: no
 

@rbogasidan

 
  E-mail:  
  kontakt@arbogasidan.se  

© Text och bild är
skyddade av lagen om upphovsrätt.
Eftertryck eller annan kopiering är förbjuden men texter får återges med angivande av källan.
"www.arbogasidan.se"

VÅR TRO

Livet från den kristna sidan.
Det här är redaktionens och andra människors funderingar kring kristen tro och bygger på att Du i första hand håller kontakt med Din vanliga pastor och Din vanliga församling
.

Gud välsigne Dig!

   


KLICKA PÅ ÖNSKAD RAD
FÖR ATT KOMMA TILL :

 
 Tillbaka till förstasidan:
Klicka bara på det stora ordet @rbogasidan
längst uppe till vänster