wrap-script-literals: no
 

 
wrap-script-literals: no
wrap-script-literals: no
 
Det är inte oväsentligt var det nya stor-universitetets anställda sitter och jobbar.
Tid och pengar går för många tjänster säkert att att tjäna på att sitta mitt i universitetet – dvs i Arboga
.
ARKIVBILD

wrap-script-literals: no
    Å-SIKTER
wrap-script-literals: no

wrap-script-literals: no

 Lönsamt att satsa på att ha delar av nya universitetets
resurser i Arboga

Det vore en skandal om inte Arboga kommun var – eller tog sig rätt att vara - remissinstans i planeringen för ett nytt stor-universitet.
Den 1 september ska remissvaren vara inne och den sista september fattas principbeslutet.
Beslutet väntas bli en sammanslagning av Örebro Universitet med Mälardalens högskola.
Dessa läroanstalters tyngdpunkter ligger idag i Örebro, Västerås och Eskilstuna.
Mitt i den triangel som dessa tre städer bildar finns Arboga.
För de många anställda som har eller kommer att få arbetsutppgifter poå mer än en av de tre stora orterna, är självklart Arboga den logiska stationeringsorten, och/eller bostadsorten.
Och det är mycket folk det handlar om.
Om 20 procent av de anställda bosatte sig i Arboga skulle det innebära över 400 personer + deras familjemedlemmar.
En befolkningsökning på minst 1.000 personer skulle sitta bra och kompensera för Volvo-flytt och annat negativt.

Örebro universitet har inte bara campus i Örebro, utan också i Karlskoga, Grythyttan och Kopparberg.
Att det blivande stor-universitetet skulle ha campus också i Arboga – i det nya universitetets geografiska mitt – är därför ingen utopi.
Det finns säkert flera slags fördelar med att även förlägga utbildningar till Arboga.
Ja, det vore till och med märkligt om inte ett visst antal av det nya universitets 30.000 studenter skulle ha sin dagliga verksamhet i den gamla anrika staden vid åbågen.

Om inte Arboga kommun är med i remissförfarandet så gäller det att vara förberedd när beslutet fattats den 30 september.
Då måste samordnings-gruppen för det nya universitetet snabbt få en föredragning av de fördelar som följer av lokaliseringar till Arboga.
Vi den föredragningen ska det övertygande underlag lämnas fram, som väl vår framsynta kommunledning redan börjat jobba med.
HARRY HOLM
2005/08/22
___________________________

 

wrap-script-literals: no

wrap-script-literals: no
 
   
wrap-script-literals: no
 
wrap-script-literals: no
 
wrap-script-literals: no
 
wrap-script-literals: no
   
wrap-script-literals: no
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
wrap-script-literals: no

  

wrap-script-literals: no
**

wrap-script-literals: no


EN SIDA OM UNIVERSITETET
_____________________________
**


TÅGTIDER ARBOGA

(TILL OCH FRÅN ÖREBRO, ESKILSTUNA, VÄSTERÅS) _____________________________


Arbogas kommunalråd beklagar
att universitets-beslutet dröjerArbogas kommunalråd Olle Ytterberg talar för en storrregion av Närke, Västmanland och Sörmland, där storuniversitetet skulle vara en naturlig del.
(FOTO: REINHOLD CARLSSON)

Ansträngningar pågår att få till en sammanslagning av Örebro Universitet med Mälardalens Högskola.
I fredags kom beskedet att beslutet skjuts fram till våren 2007.
För Arbogas kommunalråd Olle Ytterberg, placerad i det blivande storuniversitetets geografiska mitt, är fördröjningen en besvikelse

– Jag tycker att det är synd att frågan om lärosätenas samarbete skjuts på framtiden, förklarar han för @rbogasidan..
– Min uppfattning är att lärosäten av denna storlek behöver samarbeta eller fusioneras för att uppnå en storlek som ger effektivitet och tyngd i framtiden.

Olle Ytterberg är också engagerade i arbetet för en större region än nuvarande län.
– Ansvarskommitténs arbete är att göra en framtida storregion där både Närke, Västmanland och Sörmland ingår. En sådan region blir mer eller mindre ett formaliserande av det som i dag är en funktionell region med ett sammanhängande näringsliv och en naturlig känsla av samhörighet, alltså en region som speglar invånarnas vardag.
– Att bryta upp detta och fortsätta med en länsindelning från Axel Oxenstiernas karta är i mina ögon föråldrat och otidsenligt, fortsätter Olle Ytterberg.
– I ett arbete med framtida regioner ingår naturligtvis frågan om universitet och högskolor på samma sätt som sjukvårdens organisation och kollektivtrafik med mera.
– En sådan framtida region är naturlig för oss som lever och verkar här och är samtidigt bra för Arboga som får sin naturligt centrala placering, slutar kommunalrådet.  

** HARRY HOLM
2005/10/04
____________________________________________________________

Kommunalrådet Olle Ytterberg
gillar tanken på Arbogas universitet

Företrädarna för de båda lärosätena
har redan träffats i Arboga flera gånger

Om Mälardalens högskola och Örebro universitet går samman till ett stor-universitet så har Arboga en suverän utgångspunkt.
Kommunalrådet Olle Ytterberg har redan fått positiva reaktioner från de berörda, på sina tankar om att ett blivande storuniversitet skulle ha verksamhet i Arboga.

Det började i december i fjol här på @rbogasidan. Jag presenterade tanken på Arboga som ett centrum i ett blivande stor-universitet.
Den 18 december skrev jag till – då blivande – kommunalrådet Olle Ytterberg.
”Hej. Smaka gärna på den julkaramell jag presenterar på www.arbogasidan.se under Åsikten, längst till vänster.
Och kolla gärna den "utredning" jag presenterar om Du klickar Dig vidare från den åsikten till utbildningssidan.
Hälsningar HARRY HOLM ”

Dagen efter svarade han:
”Hej! Tack för informationen! Jag skall läsa detta noga! Jag tycker spontant att Arboga har en självklar plats mitt i detta.Med Vänlig Hälsning OLLE YTTERBERG
Kommunstyrelsens vice Ordförande, Socialnämndens Ordförande, Överförmyndare”

Och Olle Ytterberg, numera kommunalråd, visar sig vara en politiker som inte bra läser utan också gör något.
Efter att ha sett veckans artiklar på @rbogasidan, skriver han nu så här:

”Hej Harry, I den här frågan tror jag vi har precis samma uppfattning!
Företrädare för de båda lärosätena har flera gånger träffats på "neutral mark" här i Arboga för att arbeta med förutsättningarna för bildandet av ett nytt universitet.
Vid deras första möte här hade jag förmånen att få hälsa dom välkomna och samtidigt uttrycka mina förhoppningar om fler möten och ett eventuellt permanent campus eller en "centralt placerad administration" här.
Fördelarna med att placera detta i Arboga är vid det här laget kända av den arbetsgruppen, fördelar som de själva kommenterade i mycket positiva ordalag.

 "Arboga Universitet" låter i mina öron som ett utmärkt namn på ett eventuellt storuniversitet, namnet andas historiska anor, kultur och tradition lika mycket som Uppsala eller Lund.

Just nu tycks det inte gå bra för planerna på ett samgående, vi får väl se vad som kommer ut av detta.
Jag följer debatten och har pratat med representanter för både Örebro och Västerås.

Med Vänlig Hälsning, Olle Ytterberg
Kommunalråd och Kommunstyrelsens ordförande”

En liten kommentar:
Som jag skrivit på annan plats, är det alltid så vid sammanslagningar av olika slag att de enskilda instanserna, eller orterna, protesterar.
Det bygger på rädslan för förändringar, lokalpatriotismen men också på det gamla välkäna tankesättet "Vi vet vad vi har men inte vad vi får".

Minister Leif Pagrotsky sade i Radio Västmanland i går att han var för samarbete men att "initiativet måste komma från lärosätena själva".
Och det är ju just vad som skett i det här fallet, om jag fattat rätt.

** HARRY HOLM
2005/08/24

Lärosäten kan bilda universitet 2008
Då bör Arboga vara navet i verksamheten


Örebro universitet och Mälardalens högskola kan slås samman till ett nytt universitet den 1 januari 2008.
Den 30 september i år skall styrelserna fatta beslut.
Sedan börjar en planering där Arboga borde ha en självklar plats – i centrum.

En del av visionen är, enligt de engagerade, att stärka den västra delen av Mälardalsregionen.
Det nya universitetet är tänkte att ha tre större campus, i Eskilstuna, Västerås och Örebro.
Rektorn för Örebro universitet, Janerik Gidlund har inte stuckit under stol med att det kan bli en intern dragkamp mellan olika campus i det nya universitetet. Med andra ord mellan de tre huvudorterna.

Även i namnfrågan kan det bli en dragkramp. I en TV-intervju tyckte Gidlund att det även efter en sammanslagning borde heta Örebro Universitet. Men det hade han modifierat i en debattartikel i NA lördagen dem 20 augusti, då trodde han på namnet ”Örebro-Mälaruniversitetet”.

Men hur går det då med den växande internationaliseringen? Ö och Ä är väl OK i Tyskland och Turkiet. Men jorden är större än så och en lyckad kompromiss borde förstås vara ARBOGA UNIVERSITY.

Namnet Arboga är välkänt i hela världen. Sedan Arboga Maskiners tid, och alltså på grund av otaliga borrmaskiner med det ordet på i och för sig. Men känt är det.

Och framför allt fungerar namnet ARBOGA på alla språk och är inte minst IT-vänligt genom bristen på de å:n och ä:n som kommer att krångla till kommunikationerna för ett lärosäte som heter Örebro- och/eller Mälaruniversitetet.

Skeptikerna har talat om långa resor, tio mil mellan Västerås och Örebro till exempel. Men det är enkelt att lösa.

I anslutning till Campus Arboga, bör de lokaler och bostäder finnas som härbärgerar den personal som har arbetsuppgifter på mer än en ort, det vill säga som arbetar till exempel i både Campus Västerås och Campus Örebro.

Det är rationellt och kostnadseffektivt. Och, som jag skrev i våras, vi slipper en massa osämja och krigande om en hel del av lokaliseringarna: I varje situation där det är svårt att enas om att förlägga något till Örebro, Eskilstuna eller Västerås, välj Arboga, så känner sig ingen av de stora orterna förorättad.

Arboga universitet. Smaka på ordet. Ja det låter bra bara att säga Campus Arboga, om så vore.

HARRY HOLM
2005/08/21

Fotnot: Det nya universitet kan bli ett av Sveriges fem största. Det skulle få cirka 30.000 studenter, 2.100 anställda och en budget på
1,7 miljarder kronor.
_______________________________________________________

**  

Lite grann ur debatten
om nya storuniversitet

Det är klart att blir höga debattvågor när någon föreslår en sammanslagning av den här sorten.
För lokalpatriotismen är stark den.
Det vet väl jag, som verkligen känner mig som en lokalpatriot.

Sten Tolgfors, en moderat riksdagsman från Örebro, slog för några veckor sedan ner på att det finns demokratiska brister i hanteringen av fusionen mellan lärosätena. Han klagade på att det inte blir någon ordentlig offentlig debatt innan styrelserna ska ta beslut den sista september.

Men han har ju i alla fall lagt sig i debatten, liksom flera andra personer.
Redan i maj tyckte flera representanter för Mälardalens högskola, i VLT, att planerna på en fusion borde vänta.
Då hade professor Rolf Torstendahl radat upp många frågetecken som han ansåg motiverade denna väntan.
Han menar bland annat att det är för dålig kollektivtrafik i triangeln Örebro-Västerås-Eskilstuna för att det ska kunna bli ”en effektiv arbetsgemenskap”.

Förra rektorn vid Mälardalens högskola, Lillemor Kim, såg visserligen inte bara nackdelar utan också fördelar med en fusion men summerade att mycket litet talade för att man skulle slå ihop sig med Örebro universitet.
Flera röster tycker att Mälardalens högskola hellre på något sätt borde fusionera österut, mot Uppsala och Stockholm.
Uppsala universitet är en mer naturlig samarbetspartner för Mälardalens högskola än Örebro universitet, hävdar vissa debattörer.
I Uppsala har nu Mälardalens högskola blivit intressant. Och det har informellt visst redan talats om Västerås och Eskilstuna som tänkbara campus till Sveriges kanske mest berömda universitet.
Både inom utbildning och näringsliv finns krafter som med största sannolikhet kommer att frigöras på ett helt annat sätt i samarbete med Uppsala universitet, skrev debattörerna Carl G Thunman och Gunnar Dalborg i ett inlägg. De båda anser att företrädare för Västerås, Eskilstuna och Uppsala bör diskutera det här innan det blir för stark låsning vid Örebroalternativet.
Och diskussionen torde fortsätta.
HARRY HOLM
2005/08/21
____________________________________________________ 

**  

Bakgrund till idéerna
om sammanslagna lärosäten

Det var förra hösten som före detta rektorn vid Högskolan i Kalmar, Örn Taube, fick i uppdrag att utreda ett samarbete mellan Örebro Universitet och Mälardalens högskola.
Den 15 december i fjol var han klar och rekommenderade då en sammanslagning av lärosätena.


När de båda lärosätenas styrelser de 21 januari i år beslutade att tillsätta en organisationskommitté, som skulle utreda konsekvenserna av en
sammanslagning, så angavs bakgrunden vara den hårdnande kampen mellan olika lärosäten om de resurser som finns men också internationaliseringen.

En stark förespråkare för samgåendet är Janerik Gidlund, rektor vid Örebro universitet. Han har talat om risken att de mindre universiteten och högskolorna blir mer som farmarlag till de gamla stora universiteten.

Han har också hänvisat till att regeringen förordar profilering, koncentration och samverkan. Också här väger förstås de ekonomiska synpunkterna tungt: En hel del utbildningar genomförs med halvtomma lektionssalar och därför är det ett slöseri att inte samarbeta, hävdar de som är för fusionen.
___________________________________________________
 

**  
Hur går snacket på kafferasten?
En fundering inifrån universitetet

Det är rektor Gidlund och ett fåtal andra som står för inläggen i media.
Men inne på läroanstalterna går diskussionens vågor höga och alla har synpunkter.
@rbogasidan kan här presentera några personliga funderingar från en av de tusentals anställda vid Örebro universitet.

– För oss som diskuterar framtiden vid kafferasten, handlar det mycket om forskningen kommer att bli djupare, bredare och mer slagkraftig om vi fusionerar olika forskarlag.
–  Och hur kommer framtidens studenter att reagera om det blir sådana arrangemang att man läser ett par nivåer inom ämnet i Västerås eller Eskilstuna för att sedan ta de avslutande nivåerna i Örebro ... är man beredd att flytta, att bryta upp, att pendla eller tar man hellre ett annat lärosäte där allt finns på en och samma plats?
–  Om vi inte får mera/extra pengar till det nybildade universitetet, vad är det då som gör att vi får mera faktiska resurser till forskning och utveckling i jämförelses med dagens läge, som i och för sig redan känns åtstramande.
– Jag kan hitta många fördelar i ett fusionstänkande om fusionen går bra och uppfattas så, men också motsatsen.
–  Andra frågor: Är västmanlänningarna egentligen intresserade av att blicka västerut? Tittar man inte mera mot Stockholm och Uppsala av tradition och av längtan?
– Och vart vill egentligen närkingarna rikta sina blickar? Knappast mot värmlandshållet, också det av tradition. Ja, det finns många frågor att fundera över.
– Jag håller ändå med dem som säger att det största misstaget vi kan göra, är att inte försöka göra något nu för att skapa en bättre framtid för den högre utbildningen och forskningen såväl lokalt och regionalt som nationellt.

HARRY HOLM
2005/08/21

_____________________________________________________


 
**  

_____________________________
TIDIGARE ARTIKLAR I ÄMNET:
__________________________________________________

 
**  

Logiken talar för att Arboga blir
centrum för Stor-Universitetet

Mälardalens Högskola (i Västerås och Eskilstuna) planerar ett samgående med Örebro universitet.
På 20-30 minuter når man från Arboga till Örebro, Eskilstuna och Västerås.
Självklart tycks det därför, för en lekman som mig, att Arboga bör ha i varje fall de gemensamma delarna av det stora universitetet.

Örebro Universitet och Mälardalens Högskola (Västerås-Eskilstuna) har satt samman en utredning med ambitionen att skapa ett nytt gemensamt lärosäte, som därmed skulle bli ett av landets största universitet.
Redan nu finns samarbete mellan Örebro Universitet och Mälardalens Högskola men det som nu utretts är ett rent samgående.

Ett beslut nästa månad
I slutet av januari ska de båda lärosätens styrelser bestämma sig för om man ska gå vidare eller inte. Rektorn för Mälardalens Högskola (Eva Björck Åkesson) och rektorn för Örebro Universitet (Janerik Gidlund) har båda uttalat si positivt om förslaget.
I Nerikes Allehanda har Gidlund sagt att samgåendet ger större konkurrenskraft så att Örebro universitet inte längre blir någon sorts ”farmarlag” som han uttrycker det.
Så styrelserna säger säkert ja om en månad. Sedan startar noggranna konsekvensutredningar med slutrapportering i juni, då de båda styrelserna tar sitt principbeslut.
Därefter ska staten fatta det avgörande beslutet om samgående.

Lek med tanken - på allvar
Även om det jag skriver härefter kan betraktas som ”Lek med tanken!” så är jag övertygad om att det vore oerhört värdefullt för Arboga kommun att få ha en representant (eller en delegation) med vid de fortsatta diskussionen mellan de två lärosätena.
Det finns nämligen stora delar av universitet i Örebro och Mälardalens Högskola som skulle kunna placeras i Arboga, verksamheter av mer service- och administrativ karaktär. Enbart det sistnämnda lärosätet har en årsbudget för bara förvaltningen på 80 miljoner kronor.
Med övrigt, som en lekman som jag tycker kan lokaliseras till Arboga, kommer vi upp i minst 100 miljoner kronor.
Ja, räknar man med biblioteksdelen i Västerås på 32,5 miljoner om året – som också kunde ha sitt säte i Arboga, även om vissa av böckerna är spridda på de tre större städerna – så omsätter den gemensamma verksamheten vid Mälardalens Högskola nästa år 136 miljoner kronor.
Och där kan man inte skylla på att det skulle försvåra att ha verksamhet på en annan ort, eftersom den högskolan redan verkar på två orter, Eskilstuna och Västerås.

Många anställda
Det rör förstås därmed också många arbetstillfällen, anställda som nu är spridda på de tre städerna Örebro, Eskilstuna och Västerås och som det skulle vara fördelar för det sammanslagna universitet att placera – geografiskt sett –  centralt i det nya universitetsområdet, det vill säga i Arboga.

(Klicka här för Örebro. Klicka här för Mälardalens Högskola.
Så får du se listan på de personer av vilka de flesta efter sammanslagningen lämpligen kunde stationeras i Arboga.)

Arboga navet
Arboga skulle alltså vara navet för 30.000 studenter, hälften i nuvarande Örebro Universitet och hälften i Mälardalens Högskola (dvs i Västerås och Eskilstuna).
Arboga skulle vara administrativt centrum också för de båda lärosätenas 2.300 anställda (1300 vid Örebro Universitet och 1000 vid Mälardalens högskola).

Enheter för Arboga
Både i Västerås och i Örebro finns idag många förvaltningsenheter som efter samgåendet borde ligga i Arboga.
Exempel: Ekonomiavdelningen, IT-avdelningen, lokalförsörj-ningsavdelningen, rektor och rektors kansli, serviceavdelningen, samverkanskansliet.
Att universitetsstyrelsen, universitetsledningen och rektor mest skulle finnas i Arboga tycks självklart.

Nämnder och kommittéer
Dessutom finns en rad nämnder och liknande som – bland annat vad gäller resavstånd – för rättvisans skull efter samgåendet borde ha mötena i Arboga: Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap, fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik. utbildningsvetenskapliga nämnden, arbetsmiljökommittén, disciplinnämnden, forskningsetiska kommittén, jämlikhetskom-mittén, lärarförslagsnämnderna, miljösamordnargruppen, refe-rensgruppen för grundutbildningsfrågor, studenthälsorådet, strate-giska rådet, webbrådet. Etc.

Även utbildningar
Men varför nöja sig med gemensamma enheter, för de idag samman-taget 20 institutionerna.
Idag har Mälardalens Högskola 600 fristående kurser och ett 50-tal utbildningsprogram. (Klicka här för att se presentationen.)
Örebro Universitet har 800 kurser och 80 program i 60 ämnen.
Det är klart att Arboga skulle kunna ta hand om en hel del av detta, på Vasagymnasiet och i HiQ-Högskolecentrums (lämpligen rejält utbyggda) hus.
Institutionerna för datavetenskap och elektronik till exempel, även med tanke på den sakkunskap och tradition som finns i den här stan.
(Klicka här för att se vilka personer som skulle vara sysselsatta i Arboga om det här vore genomfört idag.)

Arboga löser upp knutarna
Nu ska jag förklara strategin, alltså varför jag tycker att kommunen borde göra allt för att få vara med från början och under diskussio-nerna i vår och senare:
Jag försöker tänka mig in i samgåenderesonemangen och vet från andra områdena hur de tre större städernas representanter resonerar. Alla tre vill ha så mycket som möjligt.
Så här kunde det bli:
I alla förhandlingar, där minst två av Örebro, Västerås och Eskils-tuna vill ha en central verksamhet, eller varför inte en utbildning, så säger – på punkt efter punkt – Arbogas representanter:
– Vi kan ta det i Arboga, så ni kommer vidare i planeringen.

Universitetets namn
Och, ju mer de samgående lärosätena strider om bitarna, desto mer av det stora universitetet skulle därmed hamna i Arboga.
Förresten, för att undvika bråk och lösa problemet om vad det sammanslagna universitet ska ha för namn, så kommer jag med förslaget:
Arboga universitet.
HARRY HOLM
2004/12/19

**

 Här är de anställda och adjungerade i Örebro
av vilka de flesta efter samgåendet lika gärna skulle kunna vara stationerade resp. sammanträda i Arboga.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Universitetsstyrelse

Ordförande
Ulf Larsson, GD
Döbelnsgatan 38 A, 113 52 Stockholm
Tel: 08-405 17 26 (arb.)
Fax: 08-20 13 60
Mobil:070-666 81 08
E-post: ulf.larsson@primeminister.ministry.se

Vice ordförande
Sara Sjöborg-Wik
Plena AB Box 80, 701 41 Örebro
Tel: 019-32 53 10  (arb.) 
Mobil: 070-658 61 05
Fax: 019-32 37 25
E-post: sara.sjoborgwik@plena.se

Rektor
Janerik Gidlund
Örebro universitet, 701 82 Örebro
Tel: 019-30 32 05 (dir.) 30 30 00 (vx)
Fax: 019-30 34 65
Mobil: 070-666 32 05
E-post: janerik.gidlund@adm.oru.se

Företrädare för allmänna intressen
2004-01-01 -- 2006-12-31

Mårten Blomquist, ordförande
Örebro läns landsting
Landstingsledningen
Box 1613, 701 16 Örebro
Tel: 019-602 73 98
Mobil: 019-602 73 98
E-post: marten.blomquist@orebroll.se

Karlsson Ola, lantbrukare
Stockforsen 27 B, 691 92 Granbergsdal
Tel: 0586-131 15, 0586-616 74 (arb.)
Mobil: 0704-16 16 74
E-post: ola.karlsson@moderat.se

Inger Lundberg, riksdagsledamot
Riksdagen, 100 12 Stockholm
Tel: 08-786 47 72 (arb)
Mobil: 070-590 38 45
E-post: inger.lundberg@riksdagen.se
Kristina Rennerstedt, generaldirektör
Kulturrådet
Box 7843, 103 98 Stockholm
Tel: 08-519 264 21(arb)
E-post: kristina.rennerstedt@kulturadet.se

Jan-Åke Schweitz, professor
Ångströmslaboratoriet, Uppsala universitet
Box 534, 751 21 Uppsala
Tel: 018-471 30 89 (arb.)
Fax: 018-471 35 72
E-post: jan-ake.schweitz@angstrom.uu.se

Sara Sjöborg-Wik, VD
Plena AB
Box 80, 701 41 Örebro
Tel: 019-32 53 10  (arb.)
Mobil: 070-658 61 05
Fax: 019-32 37 25
E-post: sara.sjoborgwik@plena.se

Svante Öberg, generaldirektör
Statistiska Centralbyrån
Box 24300, 104 51 Stockholm
Tel: 08-50 69 41 00 (arb.)
Fax: 08-50 69 41 99
E-post: svante.oberg@scb.se

Företrädare för verksamheten

Alf Ekblad, universitetslektor
Örebro universitet
Institutionen för naturvetenskap
701 82 Örebro
Tel: 019-30 35 28 (dir.) 30 30 00 (vx)
E-post: alf.ekblad@nat.oru.se

Gray Gatehouse, universitetsadjunkt
Örebro universitet
Humanistiska institutionen
701 82 Örebro
Tel: 019-30 30 80 (dir.), 30 30 00 (vx)
E-post: gray.gatehouse@hum.oru.se

Carina B Johansson, professor
Örebro universitet
Institutionen för teknik
701 82 Örebro
Tel: 019-30 33 12 (dir.) 30 30 00 (vx)
E-post: carina.johansson@tech.oru.se

Företrädare för de studerande
2004-07-01 -- 2005-06-30

Linus Gustavsson, ordf Örebro studentkår
Örebro studentkår, Fakultetsgatan 3, 702 18 Örebro
Tel: 019-676 23 57 (arb)
Mobil: 0709-39 99 23
E-post: linus.gustavsson@karen.oru.se
Elin Karlsson, studentrepresentant
Lagmansgatan 5B, 702 15 Örebro
Tel:
Mobil: 070-224 42 13
E-post: ellekarlsson@hotmail.com
Rickard Pettersson, vice ordf Örebro studentkår
Örebro studentkår, Fakultetsgatan 3, 702 18 Örebro
Tel: 019-676 23 67 (arb.)
Mobil: 0709-39 99 26
E-post: rickard.pettersson@karen.oru.se

Fackliga representanter

Eleonor Spansk, inst.sekr, OFR-S
Tel 019-30 33 99

Lars Holmberg, inst.tekniker, SEKO
Tel 019-30 37 04

Åsa Kroon, univ.lektor, SACO
Tel 019-30 34 80 

Övriga

Marianne Alvelöv, sekreterare, Tel 019-30 14 32
Ulla Fogelström, informationschef, Tel 019-30 38 23
Lars Oscarsson, dekanus (HS), Tel 019-30 38 69
Jens Schollin, prorektor,   Tel. 019-30 14 20
Peter Wide, dekanus (MNT),   Tel. 019-30 34 30
Maud Östling, universitetsdirektör,   Tel. 019-30 32 06

--------------------------------------------------------------------------

Rektorskansliet

Adress: Örebro universitet, Rektorskansliet, 701 82 Örebro.
Fax: 019-30 34 65
Telefon (vx): 019-30 30 00

Rektor
Janerik Gidlund

Prorektor
Jens Schollin

Vice rektor
Marianne Alsne

Personal vid Rektorskansliet

Maud Östling, Universitetsdirektör
Telefon: 019-30 32 06
Mobiltelefon:070-666 32 06
E-post: maud.ostling@adm.oru.se
Rum: E 3124
Arbetsuppgifter: Chef för Rektorskansliet. Samordnande uppgifter inom hela den gemensamma förvaltningen

Marianne Alvelöv, Utredare
Telefon: 019-30 14 32
E-post: marianne.alvelov@adm.oru.se
Rum: E 3120
Arbetsuppgifter: Sekreterare i universitetsstyrelsen och i förvaltningsledningen. Beredning och handläggning av ärenden inom Rektorskansliet.

Madeleine Forssell, Sekreterare
Telefon: 019-30 32 04
E-post: madeleine.forssell@adm.oru.se
Rum: E 3113
Arbetsuppgifter: Rektors och prorektors sekreterare. Tidsbokning

Fredrik Hedin, Arkivarie, Personuppgiftsombud
Telefon: 019-30 34 18
E-post: fredrik.hedin@adm.oru.se
Rum: E 3120
Arbetsuppgifter: Samordningsansvar för universitetets arkiveringsverksamhet. Samordningsansvar för universitetets registratur i samarbete med universitetsregistratorn. Självständigt bevaka att universitetet behandlar personuppgifter på ett lagligt och korrekt sätt samt föra en förteckning över universitetets personuppgiftsbehandlingar.

Benny Lawin, Akademiintendent
Telefon: 019-30 32 09
Mobiltelefon: 070-560 32 09
E-post: benny.lawin@adm.oru.se
Rum: E 3118
Arbetsuppgifter: Ansvar för planering och genomförande av universitetets årshögtider och andra universitetsgemensamma evenemang.

Christer Lindman, Organisationsdirektör
Telefon: 019-30 32 76
Mobiltelefon: 070-671 65 59
E-post: christer.lindman@adm.oru.se
Rum: E 3109
Arbetsuppgifter: Utredningar och beredning i frågor som gäller förändring och utveckling av universitetets organisation. Allmän administrativ beredning. Kvalitetsutveckling inom det centrala administrationen. Universitetets visionsarbete. Arbetar till en mindre del i universitetets demokratiprojekt

Anna Lundgren, Projektsekreterare
Telefon: 019-30 11 46
E-post: anna.lundgren@adm.oru.se
Rum: E 3110
Arbetsuppgifter: Demokratiprojektet. Projektledare

Christina Nilson, Universitetsregistrator
Telefon: 019-30 34 25
E-post: christina.nilson@adm.oru.se
Rum: E 3121
Arbetsuppgifter: Central postöppning
Registrering och utlämning av allmänna handlingar.

Nina Nilsson, Administratör 50 %
Telefon: 019-30 36 19
E-post: nina.nilsson@adm.oru.se
Rum: E 3103
Arbetsuppgifter: Administration av universitetets akademiska årshögtid och universitetsövergripande evenemang.

Kerstin Olsson, Kanslist
Telefon: 019-30 35 17
E-post: kerstin.olsson@adm.oru.se
Rum: E 3122
Arbetsuppgifter: Administration av rektors beslut, universitetsstyrelsens handlingar och val till styrelser, nämnder m m
Ekonomifrågor
Allmän administration
Sekreteraruppgifter (universitetsdirektören)
Säkerhetsombud för Entréhuset

Ana Cica Tiedermann, Förvaltningsjurist
Telefon: 019-30 11 57
E-post: ana.cica-tiedermann@adm.oru.se
Rum: E 3107
Arbetsuppgifter: Juridisk rådgivning till universitetsledning, institutioner och avdelningar inom bl a områden såsom avtal, upphandling, förvaltning, immaterialrätt, offentlighet och sekretess och studenträtt samt handläggare i disciplinärenden.

---------------------------------------------------------------------

Personal vid Ekonomi- och planeringsavdelningen

Adress: Örebro universitet, Ekonomi- och planeringsavdelningen, 701 82 Örebro.
Fax: 019-30 38 22
Telefon (vx): 019-30 30 00

Ekonomichef
Olle Häggbom
Telefon: 019-30 31 56
Mobil: 070-601 34 00
E-post: olle.haggbom@adm.oru.se
Rum: E2261
Arbetsuppgifter: Ekonomichefen har det övergripande ansvaret för ekonomi- och planeringsavdelningens verksamhet och för att ekonomistyrning och verksamhetsplanering stödjer universitetets strategiska utveckling och förenas med god ekonomi. Ekonomichefen biträder rektor och ledningsgrupp i verksamhetsplanering och budgetprocess, och svarar i samråd med berörda chefer för utarbetandet av centrala planeringsdokument samt fungerar som ställföreträdande för universitetsdirektören.


Gunnel Carlsson
Telefon: 019-30 30 20
E-post: gunnel.carlsson@adm.oru.se
Rum: E2255
Arbetsuppgifter: Gunnel handlägger ekonomiadministrationen åt Kommunikationsavdelningen och sköter utlandsbetalningar och inkomstbokföringen. Dessutom lägger hon in leverantörsuppgifter i ekonomisystemet.

Åsa Ekroth
Telefon: 019-30 33 68
E-Post: asa.ekroth@adm.oru.se
Rum: E2251
Arbetsuppgifter: Åsa är projektledare för projektet "Byte av kodplan och företagsidentitet i Agresso". Dessutom deltar hon i det centrala bokslutsarbetet och samordningen av budget.

Lars Eriksson
Telefon: 019-30 35 16
E-post: lars.eriksson@adm.oru.se
Rum: E2214
Arbetsuppgifter: Lars arbetar med system för insamling av information för verksamhetsplanering, statistikfrågor och årsredovisning.

Christina Hagsten
Telefon: 019-30 12 89
E-post: christina.hagsten@adm.oru.se
Rum: E2216
Arbetsuppgifter: Christina svarar för samordning av budget- och prognosarbetet inom universitetet och gör också de månatliga uppföljningarna av prestationer på basis av material ur LADOK.

Pia Järnkvist
Telefon: 019-30 10 21
E-post: pia.jarnkvist@adm.oru.se
Rum: E2212
Arbetsuppgifter: (Föräldraledig.)

Ingela Martinsson
Telefon: 019-30 14 58
E-post: ingela.martinsson@adm.oru.se
Rum: E2253
Arbetsuppgifter: Ingela har hand om ekonomiadministrationen åt Ekonomi- och planeringsavdelningen och Samverkanskansliet. Hon lägger även in leverantörsuppgifter i ekonomisystemet.

Mattias Nylander
Telefon: 019-30 32 18
E-post: mattias.nylander@adm.oru.se
Rum: E2208
Arbetsuppgifter: Mattias arbetar som systemadministratör för ekonomisystemet Agresso. Han är även webbrredaktör för Ekonomi- och planeringsavdelningen i Pias frånvaro.

Lena Regnås
Telefon: 019-30 32 28
E-post: lena.regnas@adm.oru.se
Rum: E2257
Arbetsuppgifter: Lena ansvarar för universitetets anläggningsregister. Dessutom deltar hon i det centrala redovisningsarbetet med övergripande frågor, bl a sammanställning av de kvartalsvisa internboksluten och även de finansiella dokumenten som ingår i årsredovisningen.

Eva Rundqvist 
Telefon: 019 - 30 32 16
E-post: eva.rundqvist@adm.oru.se
Rum: E2206
Arbetsuppgifter: Eva handlägger ekonomiadministrationen för rektorskansliet, samt har ansvar för administrationen av delegationsordningen, introduktionsutbildningen för ekonomer och avtalet med Eurocard. Hon registrerar även leverantörsuppgifter i ekonomisystemet. (Eva är sjukskriven till 50%.)

Mattias Sjöberg
Telefon: 019 - 30 13 41
E-post: mattias.sjoberg@adm.oru.se
Rum: E2210
Arbetsuppgifter: Mattias har hand om ekonomiadministrationen för Utbildnings- och Forskningsavdelningen.

Ingrid Widner
Telefon: 019-30 32 07
Mobil: 0705-24 36 98
E-post: ingrid.widner@adm.oru.se
Rum: E2259
Arbetsuppgifter: Ingrid samordnar universitetets övergripande redovisningsarbete, ansvarar för arbetet med internbokslut
och finansiella dokument i årsredovisningen och är universitetets lånehandläggare i kontakterna med RGK.

Annika Öhrman
Telefon: 019-30 32 17
E-post: annika.ohrman@adm.oru.se
Rum: E2263
Arbetsuppgifter: Annika tar hand om registrering av försäljningsordrar, kundfakturering och registrering av kunduppgifter i ekonomisystemet och handhar även det avtalsregister som finns hos avdelningen.

----------------------------------------------------------------------

Personal vid Kommunikationsavdelningen

Adress: Örebro universitet, Kommunikationsavdelningen, 701 82 Örebro.
Fax: 019-33 02 38
Telefon (vx): 019-30 30 00

Ulla Fogelström, Informationchef
Telefon: 019-30 38 23
Mobiltelefon: 0706-60 94 34
Rum: E3204
E-post: ulla.fogelstrom@adm.oru.se 
Arbetsuppgifter: Jag har det övergripande planerings- och budgetansvaret för Kommunikationsavdelningen och medverkar i en mängd kommunikationsprojekt. Jag deltar också vid olika sammanträden vilket ger mig en bra överblick över viktiga strategiska frågor för universitetet. 
 
Anders Bergqvist, Webbansvarig
Telefon: 019-30 38 05
E-post: anders.bergqvist@adm.oru.se
Rum: IN4MU i Studentdatas gamla lokaler
Arbetsuppgifter: Jag arbetar med innehåll och struktur samt utveckling av Örebro universitets externa webbplats samt intranät. Jag är också delaktig i produktionen av vissa trycksaker. Under 2003 är jag projektledare för ett delprojekt inom IN4MU.
 
Fredrik Eklund, Webbredaktör
Telefon: 019-30 10 59
E-post: fredrik.eklund@adm.oru.se
Rum: IN4MU i Studentdatas gamla lokaler
Arbetsuppgifter: Jag arbetar med utveckling av och support för Örebro universitets externa webbplats och intranät.
 
Ulrika Eriksson, Projektledare
Telefon: 019-30 10 60 / 0702-02 01 05
E-post: ulrika.eriksson@adm.oru.se
Rum: E3214 samt Cityakademin, Stadsbiblioteket, Näbbtorgsg 12.
Arbetsuppgifter: Jag jobbar som projektledare för Cityakademin, ett samarbete mellan universitetet och Örebro kommun som bland annat innehåller ett lärcentrum. För universitetets del arbetar jag via Cityakademin för studentrekrytering och särskilt breddad rekrytering.
 
Jesper Johanson, Originalare/grafisk formgivare
Telefon: 019-30 12 51
E-post: jesper.johanson@adm.oru.se
Rum: E3209
Arbetsuppgifter: Jag fungerar som ett stöd för institutioner och avdelningar vid framställning av informationsmaterial av olika slag. Det kan gälla annonser, inbjudan till symposium, seminarier för att visa på några exempel. Jag formger trycksaken utifrån ett redaktionellt material som tillhandahålls från uppdragsgivaren. Jag förmedlar sedan kontakten med ett tryckeri eller ett annonsmedium. Hör av er till mig i god tid innan ni önskar er färdiga trycksak eller annons! 
 
Micael Jonsborg, Studentrekrytering
Telefon: 019-30 32 61
E-post: micael.jonsborg@adm.oru.se
Rum: E3202
Arbetsuppgifter: Jag samordnar universitetets studentrekryteringsarbete och arbetar för närvarande även med att skapa en studentrekryteringssajt som är en del av informationsnätverksprojektet IN4MU.
 
Annika Kihlgren Lindberg, Marknadskommunikatör
Telefon: 019-30 12 71
E-post: annika.kihlgren-lindberg@adm.oru.se
Rum: E3218
Arbetsuppgifter: Jag arbetar med strategisk planering av olika kommunikationsinsatser för att marknadsföra Örebro universitet bland presumtiva studenter. Exempel på sådana insatser kan vara annonsering, mässor och annan PR-verksamhet. Jag arbetar även med Micael med flera när det gäller studentrekrytering. Funderar du på någon form av marknadskommunikationsinsats så ta kontakt med mig i god tid för att vi skall få ett optimalt resultat av olika åtgärder.

Martin Larsson, Internkommunikation
Telefon: 019-30 14 51
E-post: martin.larsson@adm.oru.se
Rum: E3216
Arbetsuppgifter: Jag arbetar med att utveckla den interna kommunikationen på universitetet. Jag är redaktör för universitetets intranät - inforum - och bevakar vad som händer på institutioner och
avdelningar.

Lars Lindström, Webbkommunikatör
Telefon:019-30 12 81
E-post: lars.lindstrom@adm.oru.se 
Rum:E 3213
Arbetsuppgifter: arbetar med innehåll och support av Örebro universitets externa webbplats samt intranät. Fungerar som sakkunnig och är ansvarig för tillgängligheten på våra webbplatser. Publicerar information i Kalendariet. Under 2003 medverkar jag i "mångfaldsprojektet" och "tillgänglighetsprojektet". Personlig hemsida är under konstuktion, där kan du läsa mer om projekt under 2004. Vi kommer under året att implementera Readspeaker Navigator talsyntes.
                                                             
Erik Lundell, Marknadskommunikatör
Telefon: 019-30 11 93
E-post: erik.lundell@adm.oru.se
Rum: E3207
Arbetsuppgifter: Jag ansvarar för produktionen av universitetets centrala trycksaker såsom utbildningskatalog, årsredovisning, affischer, foldrar och broshyrer. Jag har också ansvar för den webbaserade studentrekryteringen - via ingången Blivande student. Jag arbetar dessutom med att via marknadskommunikation stödja studentrekryteringen till yrkeshögskoleprogrammen och collegeutbildningen.

Steve Lundin, Webbansvarig
Telefon: 019-30 39 91
E-post: steve.lundin@adm.oru.se eller webmaster@oru.se
Rum: IN4MU i Studentdatas gamla lokaler
Arbetsuppgifter: Jag ansvarar för universitetets webb. Just nu arbetar jag också med informationsnätverket (IN4MU-projektet) som nu byggs upp. ....

Eva Mattsson, Redaktör och grafisk formgivare - tjänstledig
Telefon: 019-30 39 68
E-post: eva.mattsson@adm.oru.se
Rum: E3207
Arbetsuppgifter: Jag projektleder och är produktionsansvarig för olika informationsinsatser: utbildningskatalogen, annonser, informationsfoldrar etc. Jag är också med och planerar för universitetets rekryteringsarbete tillsammans med bland andra Micke.  
 
Carola Stålhammar, Administratör
Telefon: 019-30 13 29
E-post: carola.stalhammar@adm.oru.se
Rum: E3208
Arbetsuppgifter: Jag arbetar med administrativa uppgifter samt ansvarar för universitetets profilsortiment.

Åsa Wedholm-Olsson, Projektledare
Telefon: 019-30 13 49
E-post: asa.wedholm-olsson@adm.oru.se
Rum: E3206
Arbetsuppgifter: Jag arbetar med ett projekt för breddad rekrytering finansierat av Rekryteringsdelegationen. Projektet heter Linje 14, ett samarbete mellan Örebro universitet, Vivallaskolan och föreningen SIMON. Jag arbetar även tillsammans med Micael, Eva, Annika och Erik med studentrekrytering.
Jörgen Westlin, Pressekreterare
Telefon: 019-30 10 45
Mobiltelefon: 0703-18 40 85
E-post: jorgen.westlin@adm.oru.se
Rum: E3212
Arbetsuppgifter: Jag arbetar med massmedierelationer och forskningsinformation. Jag ansvarar för det webbaserade pressrummet samt är universitetets kontaktperson för Expertsvar.

----------------------------------------------------------------------

Personal vid personalavdelningen

Personalavdelningen finns idag i paviljongen bakom Krakarestaurangen, hus Qpan.

Adress: Örebro universitet, Personalavdelningen, 701 82 Örebro.
Fax: 019-30 14 21
Telefon (vx): 019-30 30 00

Stefan Borg, Personalchef
Telefon: 019-30 12 39
E-post: stefan.borg@adm.oru.se
Rum: Q 1116

Rigmor Alf, Personalhandläggare
Telefon: 019-30 32 13
E-post: rigmor.alf@adm.oru.se
Rum: Q 1122
Kontkatperson för:
Samhällsvetenskapliga institutionen
Institutionen för naturvetenskap
Campusavdelningen

Stig Malm, Personalhandläggare
Telefon: 019-30 34 23
E-post: stig.malm@adm.oru.se
Rum: Q 1112
Kontaktperson vid rekrytering av: tillsvidareanställda
professorer, lektorer och forskarassistenter

Berit Samuelsson, Personalhandläggare
Telefon: 019-30 34 20
E-post: berit.samuelsson@adm.oru.se
Rum: Q 1128
Ansvarig för projekt visstidsanställningar
Kontaktperson för:
Institutionen för ekonomi- statistik och informatik

Yvonne Karlsson, Personalhandläggare
Telefon: 019-30 12 52
E-post: yvonne.karlsson@adm.oru.se
Rum: Q 1130
Arbetsmiljö
Kontaktperson för:
Personalavdelningen
Institutionen för teknik

Katarina Åkerling, Personalhandläggare
Telefon: 019-30 13 23
E-post: katarina.akerling@adm.oru.se
Rum: Q 1124
Föräldraledig 2004-10-01 tom 2005-10-01

Robert Persson, Personalhandläggare
Telefon: 019-30 12 02
E-post: robert.persson@adm.oru.se
Rum: Q 1109
Kontaktperson för:
Institutionen för idrott och hälsa
Institutionen för vårdvetenskap och omsorg
Institutionen för klinisk medicin

Annica Setterman, Personalhandläggare
Telefon: 019-30 14 35
E-post: annica.setterman@adm.oru.se
Rum: Q 1113
Kontaktperson för:
Ekonomi och planeringsavdelningen
Humanistiska institutionen
Kommunikationsavdelningen
Rektorskansliet
Biblioteket
Institutionen för restaurang och måltidskunskap
Musikhögskolan

Angelica Byström, Personalhandläggare
Telefon: 019-30 14 36
E-post: angelica.bystrom@adm.oru.se
Rum: Q 1115
Kompetensutveckling
Ansvar för personalförsörjningsprojektet

Åsa Windefelt, Vik personalhandläggare
Telefon: 019-30 14 74
E-post: asa.windefelt@adm.oru.se
Rum: Q1128
Kontaktperson för:
Institutionen för beteende,- social- och rättsvetenskap 
Pedagogiska institutionen
Utbildnings- och forskningsavdelningen
Samverkanskansliet

Inger Andersson, Lönehandläggare
Telefon: 019-30 39 61
E-post: inger.andersson@adm.oru.se
Rum: Q 1123
Kontaktperson för:
Personalavdelningen
Ekonomi och planeringsavdelningen
Kommunikationsavdelningen
Rektorskansliet
Institutionen för vårdvetenskap och omsorg
Institutionen för klinisk medicin
Handläggare för: Pensioner och försäkringar

Birgitta Eriksson, Lönehandläggare
Telefon: 019-30 36 38
E-post: birgitta.eriksson@adm.oru.se
Rum: Q 1125
Kontaktperson för:
Biblioteket
Campusavdelningen
Institutionen för restaurang och måltidskunskap
Institutionen för naturvetenskap
Institutionen för idrott och hälsa
Utbildnings och forskningsavdelningen
Samverkanskansliet

Kerstin Hedborg, Lönehandläggare
Telefon: 019-30 32 14
E-post: kerstin.hedborg@adm.oru.se
Rum: Q 1131
Kontaktperson för:
Musikhögskolan

Katarina Höglund, Lönehandläggare
Telefon: 019-30 30 64
E-post: katarina.hoglund@adm.oru.se
Rum: Q 1129
Kontaktperson för:
Institutionen för beteende,- social- och rättsvetenskap
Humanistiska institutionen
Pedagogiska institutionen

Inger Kanedal, Vik lönehandläggare
Telefon: 019-30 14 76
E-post: inger.kanedal@adm.oru.se
Rum: Q1126
Kontaktperson för:
Institutionen för samhällsvetenskap
Institutionen för teknik
Institutionen för ekonomi- statistik och informatik

Caisa Wåström, Statistik och PA-system
Telefon: 019-30 35 09
E-post: caisa.wastrom@adm.oru.se
Rum: Q 1111

Sol-Britt Alm, Arkivering
Telefon: 019-30 37 43
E-post: sol-britt.alm@adm.oru.se
Rum: Q 1132

--------------------------------------------------------------------------

Personal på Samverkanskansliet

Hela universitetet har uppgifter inom samverkansområdet. Inom universitetet finns dessutom en avdelning med särskilt ansvar för förmedling och kommunikation av samverkansmöjligheter - Samverkanskansliet.

Under rubriken "samverka inom" finns både institutionernas och samverkanskansliets kontaktpersoner presenterade. 

Samverkanskansliet:
Besöksadress: Teknikhuset vid Örebro universitet
Örebro universitet
Samverkanskansliet
701 82 Örebro
Fax: 019-30 39 00
Telefon (vx): 019-30 30 00

Birgitta Borg
Telefon: 019-303173 / 070-665 26 42
E-post: birgitta.borg@adm.oru.se
Avdelningschef

Barbro Gunnarson
Telefon: 019-303807
E-post: barbro.gunnarson@adm.oru.se
Avdelningssekreterare

Elaine Berg
Telefon: 019-303061 / 070-665 26 42
E-post: elaine.berg
Avdelningssekreterare

Anna Klaesson
Telefon: 019-303017 /
E-post: anna.klaesson@adm.oru.se
Kontaktsekreterare: uppdragsutbildning

Boris Holm
Telefon: 019-303808 / 070-533 14 16
E-post: boris.holm@adm.oru.se
Kontaktsekreterare: Campus Karlskoga, universitetsfonden U 2000

Charlotta Nordenberg
Telefon: 019-303132 /070-211 82 97
Mobiltelefon: E-post: charlotta.nordenberg@adm.oru.se
EU-handläggare: forskningsfinansiering

Kjell Sunesson
Telefon: 019-303258 / 070-966 32 58
Mobiltelefon: E-post: kjell.sunesson@adm.oru.se
Projektledare: yrkeshögskoleutbildningar

Leona Axelsson
Telefon: 019-303459 / 070-217 96 93
E-post: leona.axelsson@adm.oru.se
Kontaktsekreterare: utbildningssamverkan

Margareta Axelsson
Telefon: 019-303793 / 070-660 94 35
E-post: margareta.axelsson@adm.oru.se
Kontaktsekereterare: Mötesplats Masugnen, City Akademin

Per-Olof Esbjörner
Telefon: 019-303864 / 070-533 14 25
E-post: per-olof.esbjorner@adm.oru.se
Kontaktsekreterare: forskningsfinansiering, entreprenörskap

Åsa Allard
Telefon: 019-301409 / 070-551 09 91
E-post: asa.allard@adm.oru.se
Kontaktsekereterare: Utbildningssamverkan, Alumni

Ulf Wilder
Telefon: 019-303487
E-post: ulf.wilder@adm.oru.se
Särskilda uppgifter: fundraising, stiftelser och fonder

------------------------------------------------------------------------

**  

  Här är de anställda och adjungerade i Västerås och Eskilstuna

av vilka de flesta efter samgåendet lika gärna skulle kunna vara stationerade resp.
sammanträda i Arboga.

–––––––––––––

MÄLARDALENS HÖGSKOLA PERSONAL

 


REKTORS KANSLI
 
Rektors kansli ger det direkta och nära stödet till högskolestyrelse och rektor. Här finns förvaltningschef, sekreterare, registrator, akivarie och högskolejurist. Dessutom ingår en utbildningsledare i kansliet.

Förvaltningschef:: Marie Eriksson
Utbildningsledare: Gunnel Lundin
Registrator: Christina Ekström
Rektors sekreterare: Kristina Zetterberg
Arkivarie: Johan Andersson
Högskolejurist: Anna Elvkull Saarväli

---------------------------------------------------------------------

HÖGSKOLESTYRELSEN

Högskolestyrelsen är högskolans högsta beslutande organ. Styrelsen ansvarar bland annat för fördelning av resurser, samt för beslut i strategi- och policyfrågor.

Åtta ledamöter är utsedda av regeringen och företräder samhälle och näringsliv; en av dessa är ordförande, för närvarande professor Janne Carlsson.

I styrelsen ingår dessutom rektor, tre företrädare för lärarkåren och tre företrädare för studenterna.

De fackliga organisationerna har närvaro- och yttranderätt.

Högskolestyrelsen   

Högskolestyrelsen för Mälardalens högskola,
ledamöter hösten 2004


Professor Janne Carlsson jannec@kth.se
T f Rektor Eva Björck- Åkesson eva.bjorck-akesson
VD Lars Bergström lars.bergstrom@kmt.se
Forskningschef Charlotte Brogren charlotte.brogren@se.abb.com
Chef FöreningsSparbanken Privat

Marita Ljung
marita.ljung@foreningssparbanken.se
Riksdagsledamot Margareta Israelsson margareta.israelsson@riksdagen.se
Kommunalrådet Hans Ekström hans.ekstrom@eskilstuna.se
Leg psykolog Helena Gustafsson helena.gustafsson@eskilstuna.se
Riksdagsledamot Roger Tiefensee roger.tiefensee@riksdagen.se
Lärarrepresentanter
Universitetsadjunkt Hans Berggren hans.berggren@mdh.se
Universitetslektor Ingegerd Fagerberg ingegerd.fagerberg@mdh.se
Professor Mats Granlund mats.granlund@mdh.se
Studentrepresentanter
Marie Holtmar ordf@mds.mdh.se
Sara Hjalmarsdotter Falk  
Fredrik Persson  
Studentsuppleant
Marie Holtmar  

 

HÖGSKOLELEDNINGEN

Högskoleledningen är utsedd av rektor.

Förutom rektor ingår prorektor, dekanus, vicerektorer, förvaltningschef och Studentkårens ordförande.

Högskoleledningen är en informell gruppering med uppgift att ge råd och stöd till rektor i såväl strategiska som löpande ledningsfrågor.

Rådet som kollektiv fattar inga beslut och mötena protokollförs inte; endast undantagsvis deltar extern föredragande. Gruppen träffas regelbundet varje måndag förmiddag.

Rektor:   Magnus Söderström
T f rektor: Eva Björck-Åkesson
Vicerektor: Gunnel Kristiansson
T f prorektor: Elvy Westlund

Dekanus Kjell-Åke Brorsson
Dekanus:Christer Norström
Nämndordförande Sten Lindstam
Studentkårens ordförande: Marie Holtmar
Förvaltningschef: Marie Eriksson

Rektors prefektmöten
Rektor och högskoleledningen träffar den samlade prefektgruppen ett par gånger varje månad.

Därvid sker överläggningar och samråd i gemensamma angelägenheter av vikt. Det är en strävan att tydliggöra prefekterna som en del av högskolans ledning.

Till prefektgruppen räknas även bibliotekschefen, chefen för Omvärldskommunikation och chefen för Lärarkansliet.

-------------------------------------------------------------------

IT-AVDELNINGEN

På IT-avdelningen jobbar nio personer i Västerås och två i Eskilstuna. Vi ansvarar för det fysiska nätverket samt skolgemensamma nätverkstjänster. Dessutom har vi teknisk support för förvaltningen.

Arbetsområde Ansvarig
Chef Magnus Bergroth
Utveckling Dennis Lundberg

  
PERSONAL VID IT-AVDELNINGEN


Bergroth Magnus IT-chef
magnus.bergroth@mdh.se 021-101583
T3-036

Eliasson Thomas Systemutvecklare
thomas.eliasson@mdh.se 021-107030
T3-031

Häggqvist Jan Systemadministratör
jan.haggqvist@mdh.se 021-101471
T3-034

Karlsson Jonas Systemadministratör
jonas.karlsson@mdh.se 016-153447
P213

Körnings Ulf Systemutvecklare
ulf.kornings@mdh.se 021-103128
T3-040

Lind Michael Systemadministratör
michael.lind@mdh.se 021-101547
T3-033

Lundberg Dennis Utvecklingsledare
dennis.lundberg@mdh.se 021-101516
T3-032

Puurunen Sari Systemadministratör
sari.puurunen@mdh.se 016-153712
P214

Springare Henrik Supporthandläggare
henrik.springare@mdh.se 016-155159
P217

Törnqvist RoseMarie Administrativ handläggare
rosemarie.tornqvist@mdh.se 021-101450
T3-041

Ytterstene James Systemutvecklare
james.ytterstene@mdh.se 021-103129
T3-039

Ågren Gunnar Nätverksadministratör
gunnar.agren@mdh.se 021-103143
T3-035
 
 
Informationsansvarig: Cecilia Fernström

-----------------------------------------------------------------------

EKONOMIAVDELNINGEN

Avdelningen ger stöd och service i ekonomiska frågor dels till högskolestyrelse, nämnder och rektor, dels till institutionerna och förvaltningens avdelningar. Det rör frågor såsom budget, bokslut, uppföljningar, intern kontroll, ekonomiska utredningar etc. Inom avdelningen finns också en inköpare som ansvarar för övergripande upphandlingar och ger stöd och service till institutionerna i dessa frågor. ’’

Ekonomiavdelningen   

Vem gör vad?

Björn Magnusson
Avdelningschef. Ekonomistyrning och budgetering.

Emilie Bergström
Redovisningschef. Arbetar med bokslut, budget, uppföljning. Övergripande asnsvar för redovisningen.

Karin Modigh
Systemansvarig för Agresso.

Lena Svegander
Upphandling.

Carina Carlsson
Ansvarig för kundreskontra och inbetalningar. Eu frågor.

Torgerdh Jansson
Upphandling

Leah Iacovino
Ansvarig för leverantörsreskontra. Arbetar med anläggningsregister, samt är kontaktperson för förvaltningens avdelningar.

Stefan Rönnlund
Systemansvarig för Agresso samt anläggningsregistret. Redovisningsfrågor, uppföljning och bokslut. Momsfrågor.

Ulla-Britt Bergroth
Leverantörsfakturor och reskontra

-----------------------------------------------------------------------
 LOKALFÖRSÖRJNINGSAVDELNINGEN

Lokalförsörjningsavdelningen (LFA) har som uppgift att svara för:

* utredning och beredning av lokalförsörjningsärenden
* långsiktig lokalplanering
* inhyrning och uthyrning av lokaler
* effektiv användning av högskolans lokaler
* anskaffning av högskolegemensam inredning och utrustning
* schemaläggning och lokalbokning
* övergripande säkerhetsfrågor.

Avdelningschef och ansvarig för Lokalförsörjningsavdelningen är Sture Nilsson.

PERSONAL VID LOKALFÖRSÖRJNINGSAVDELNINGEN

 
Alm Linda Schemaläggare
linda.alm@mdh.se 021-151726
U1-131

Andersson Elisabeth Intendent
elisabeth.andersson@mdh.se 016-153432
P220

Bergroth Roger Teknisk handläggare
roger.bergroth@mdh.se 021-101684
U1-130

Bertling Benita Schemaläggare
Tjänstledig
Bortas Christina Handläggare
christina.bortas@mdh.se 021-101438
U1-134

Eriksson Per-Olof Intendent
per-olof.eriksson@mdh.se 021-101694
U1-129

Ferna Ann Schemaläggare
ann.ferna@mdh.se 021-101638
U1-133

Lindh Maria Schemaläggare
maria.lindh@mdh.se 021-101584
U1-132

Nilsson Sture Avdelningschef
sture.nilsson@mdh.se 021-101444
U1-135

Nyman Kjell Säkerhetschef
kjell.nyman@mdh.se 021-107022
U1-126

Rosenlind Katarina Handläggare
katarina.rosenlind@mdh.se 021-151705
U1-125
 
 
Informationsansvarig: Cecilia Fernström

-------------------------------------------------------------------

PERSONALAVDELNINGEN

Vår huvuduppgift är att på ett engagerat sätt, med hög kompetens och helhetssyn på verksamheten vara ett stöd för ledning och chefer i personalfrågor.  

Arbetsområden

* Arbetsmiljö och rehabilitering
* Arbetsrätt
* Kompetensutveckling
* Lön
* Pension och försäkring
* Personalstatistik
* Personalpolicies
* Rekrytering

 
Vem gör vad?

Tony Schmidt, personalchef
Avtal, förhandlingar, policyfrågor, jämlikhet, chefsutveckling m.m.

Jan Romedahl, personalhandläggare med specialområde rekrytering.
Rekrytering EKI, IHu, ISB, IVF, Personalavd, Rektors kansli, LFA, IT och Inbyggda system. Lönerevision, försäkringar, kompetensutveckling m.m.

Anna Forsberg, personalhandläggare med specialområde rekrytering. Rekrytering IBK, IDP, IDt, IEl, ISt, IMa, EKA, SRV, UFo och Studentcentrum. Introduktion av nyanställda, kompetensutveckling, personalekonomi.

Christina Persson, personalhandläggare med specialområde arbetsmiljö,
arbetsmiljöfrågor, chefsutveckling, arbetsrätt m.m.

Eva Johansson, lönehandläggare IBK, ISt, IMa, ISB och IVF
Pensionsärenden m.m.

Birgitta Fröjd, lönehandläggare Ekonomihögskolan, IDP, IDT, IEl, Biblioteket, Persavd, EkA, LFA, SRV, IT och UFo. Tidomat m.m.

Kerstin Malmgren, lönehandläggare IHu, Studentcentrum, Rektors kansli, NLC, MLC, PIL och Inbyggda system, Nit och Redlighet m.m.

Cecilia Fernström, assistent
Handläggning av anställningshandlingar, diarieföring, fakturor, registrering i personaldatabasen, miljösamordnare, ansvarig för personalavdelningens hemsidor,
registrerar inkommande ansökningshandlingar m. m.

Therés Andersson, arbetar 30% som miljöansvarig.

Gunhild Nilsson, arbetar 40% som assistent
Reseräkningar

-----------------------------------------------------------------------

SERVICEAVDELNINGEN

Serviceavdelningen (SRV) har som uppgift att svara för högskolegemensam service, såsom:

* bilpool
* post
* repro
* televäxel
* vaktmästeri

Ansvarig för Serviceavdelningen är Lennart Karlberg.

 

PERSONAL VID SERVICEAVDELNINGEN

 
Ahlberg Josefin Vaktmästare
josefin.ahlberg@mdh.se 016-153766
P112

Backman Lars-Erik Tekniker
lars-erik.backman@mdh.se 016-153601
P115

Björk Kerstin Assistent
kerstin.bjork@mdh.se 021-101349
U1-242

Christoffersson Elisabet Ansvarig för televäxel
elisabet.christoffersson@mdh.se 021-101383
U1-194

Christoffersson Karolina Telefonist
karolina.christoffersson@mdh.se 9
021-101300
U1-187
U1-187

Dunbäck Jan Vaktmästare
jan.dunback@mdh.se 021-101371
U1-198

Eklund Maria Telefonist
Tjänstledig
Espling Stefan Vaktmästare
stefan.espling@mdh.se 021-107021
U1-198

Collander Flytström Annika Telefonist
Tjänstledig
Gustafsson Roger Vaktmästare
roger.gustafsson@mdh.se 021-101422
U1-198

Gustavsson Bengt Vaktmästare
bengt.gustavsson@mdh.se 016-153717
P112

Hermansson Hans Vaktmästare
hans.hermansson@mdh.se 021-101644
U1-198

Johansson Ann-Louise Telefonist
ann-louise.johansson@mdh.se 021-101300
9
U1-187
U1-187

Karlberg Lennart Avdelningschef
lennart.karlberg@mdh.se 021-101469
U1-195

Karlsson Jan-Åke Assistent
jan-ake.karlsson@mdh.se 021-101363
U1-198

Larsson Anders Vaktmästare
anders.larsson@mdh.se 016-155153
P116

Larsson Ove Vaktmästare-repro
ove.larsson@mdh.se 021-151711
021-101349
U1-243
U1-239

Rudén Lena Assistent
lena.ruden@mdh.se 016-153607
P103B

Thörne Mikael Vaktmästare
mikael.thorne@mdh.se 016-153498
P112

Wångberg Birgitta Vaktmästare-repro
birgitta.wangberg@mdh.se 021-101349
U1-239

Öberg Jill Telefonist
jill.oberg@mdh.se 9
021-101300
U1-187
U1-187
 

 
-----------------------------------------------------------------------

INFORMATIONSAVDELNINGEN

Verksamheten inom Informationsavdelningen är från och med 2004-08-01 fördelad mellan StudentCentrum och Enheten för Omvärldskommunikation. Funktionerna Magasinet Delphi, Mediakontakter och Webbinformation är förda till Enheten för omvärldsanalys och kommunikation. Övriga funktioner är förda till avdelningen StudentCentrum. Den information du söker ligger tills vidare kvar på den här sidan.

Informationsavdelningen
Söker, sållar och sprider relevant information till utvalda interna och externa målgrupper.

Uppgifter
-Rekrytera studenter och öka
  antal sökande per plats.
-Tillhandahålla korrekt och
  aktuell information.
-Ge god service.
-Ge en enhetlig bild av
  högskolan.

Organisation
Vid avdelningen arbetar 20 personer och informationschef (tf) är Anders Nordström. Organisatoriskt löser avdelningen sina uppgifter genom ett antal arbetsgrupper. Gruppernas arbete utgör basen för Informationsavdelningens uppgifter.
 
Aktuellt..

Välkomstbrev till nya studenter vt 2005
Ansökningskatalogen 2004/2005

Arbetsgrupper
Inom avdelningen finns även en studentrekryteringsgrupp. Gruppen har det operativa ansvaret för det rekryteringsarbete som högskolans styrgrupp för studentrekrytering fastställt. Läs mer

Kommunikationsgruppen
Trycksaksproduktion, webbproduktion, internt- och externt informationsarbete, massmediakontakter och marknadsundersökningar.

Central studievägledning
Vägledning och information inför högskolestudier eller under studietiden. Mässor och gymnasiebesök.

Informationen
Service gentemot presumtiva och befintliga studenter, personal samt externa besökare.

Central tentamenssamordning
Administrerar högskolans centrala tentamensverksamhet.

-------------------------------------------------------------------

Exempel på nämnd:

FAKULTETSNÄMNDEN FÖR HUMANIORA, SAMHÄLLS- OCH VÅRDVETENSKAP
Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap har inom sitt område det övergripande ansvaret för planering, styrning och kvalitetssäkring av grundutbildning och forskning. Nämnden ska i tilllämpliga frågor samråda med fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik och med den utbildningsvetenskapliga nämnden. Under fakultetsnämnden inrättas olika typer av beredningsorgan för exempelvis utbildningsfrågor där också adjunkter medverkar.

Fakultetsnämnden sammanträder under hösten 2004 enligt följande:
2-3 september,
30 september,
4 november,
16 december

För behandling av ärende förutsätts att handlingar är nämndens sekreterare tillhanda senast 10 dagar före aktuellt möte.

Nämndorganisation
Vid högskolan finns sedan 1 juli 2001 tre nämnder:

* Fakultetsnämnden för Humaniora, Samhälls- och Vårdvetenskap
* Fakultetsnämnden för Naturvetenskap och Teknik
* Utbildningsvetenskapliga nämnden

Nämndernas uppgifter styrs av delegationsordningen >>

Den nuvarande nämndorganisationen ersätter de två tidigare
Grundutbildningsnämnden och Fakultetsnämnden.
Beslut tagna i dessa nämnder finns under gamla kallelser och protokoll.

___________________________________________

**  

Exempel på en institution    

__________________________________________

INSTITUTIONEN FÖR DATATEKNIK
 

   Civilingenjörsprogrammet i robotik, 160-180 p
   Datateknikprogrammet 120 p
   Datavetenskapliga programmet 80-160 p
   Programmet för Spelutveckling och Interaktion

___________________________________________________

Nedanstående personer
skulle ha verkat i Arboga
om Institutionen för datavetenskap
legat här idag:

  
PERSONAL VID INSTITUTIONEN FÖR DATAVETENSKAP

Adomat Joakim Universitetsadjunkt
joakim.adomat@mdh.se 021-101405
U3-135

Almér Boel Universitetsadjunkt
boel.almer@mdh.se 021-107015
U3-113

Andersson Olof Universitetsadjunkt
olof.andersson@mdh.se 021-101314
U3-170

Asplund Lars Professor
lars.asplund@mdh.se 021-107036
U3-049

Axelsson Jakob Adjungerad professor
jakob.axelsson@mdh.se 021-107325
U3-137A

Björkman Christina Universitetsadjunkt
Tjänstledig
Björkman Mats Professor
mats.bjorkman@mdh.se 021-107037
U3-077

Boivie Ylva Forskningssamordnare
ylva.boivie@mdh.se 021-107093
U3-064

Carlson Jan Doktorand
jan.carlson@mdh.se 021-151722
U3-118

Collander Conny Projektledare
conny.collander@mdh.se 021-101501
T3-047

Crnkovic Ivica Professor
ivica.crnkovic@mdh.se 021-103183
U3-134

Cürüklü Baran Doktorand
baran.curuklu@mdh.se 021-103154
U3-162

Dobrin Radu Doktorand
radu.dobrin@mdh.se 021-103198
U3-083

Dodig-Crnkovic Gordana Universitetslektor
gordana.dodig-crnkovic@mdh.se 021-151725
U3-123

Ekelin Svante Forskare
svante.ekelin@mdh.se Saknas Saknas
Eken Gunilla Universitetsadjunkt
gunilla.eken@mdh.se 021-101456
U3-114

Ekholm Malin Institutionssekreterare
malin.ekholm@mdh.se 021-103119
U3-018

Ekwall Harriet Studieadministratör
harriet.ekwall@mdh.se 021-101452
U3-125

Elvsén Ralf Universitetsadjunkt
ralf.elvsen@mdh.se 021-151756
U3-067

Erikson Johan Doktorand
johan.erikson@mdh.se 021-151722
U3-118

Ermedahl Andreas Forskare
andreas.ermedahl@mdh.se 021-107334
U3-121

Flemström Daniel Universitetsadjunkt
daniel.flemstrom@mdh.se 021-151760
U3-142

Fohler Gerhard Professor
gerhard.fohler@mdh.se 021-103158
U3-085

Fredriksson Johan Doktorand
johan.fredriksson@mdh.se 021-107336
U3-140

Funk Peter Universitetslektor
peter.funk@mdh.se 021-103153
U3-157

Gustafsson Jan Universitetslektor
jan.gustafsson@mdh.se 021-101462
U3-122

Hansen Ewa Doktorand
ewa.hansen@mdh.se 021-107326
U3-086

Hansson Hans A Professor
hans.hansson@mdh.se 021-103163
U3-076

Hassel Roger Systemadministratör
roger.hassel@mdh.se 021-101513
U3-152

Huselius Joel Doktorand
joel.huselius@mdh.se 021-107047
U3-090

Hänninen Kaj Doktorand
kaj.hanninen@mdh.se 021-107322
U3-074

Isovic Damir Universitetsadjunkt
damir.isovic@mdh.se 021-103173
U3-069

Johansson Robert Forskningsingenjör
robert.johansson@mdh.se 021-103198
U3-083

Johnsson Andreas Doktorand
andreas.johnsson@mdh.se 021-103124
U3-087

Jonsson Roger Universitetsadjunkt
roger.jonsson@mdh.se 021-101454
U3-158

Krantz Peter Tekniker
peter.krantz@mdh.se 0223-49100
Saknas

Land Rikard Doktorand
rikard.land@mdh.se 021-107035
U3-137

Larsson Magnus Doktorand
magnus.larsson@mdh.se 021-103169
V345

Larsson Thomas Universitetsadjunkt
thomas.larsson@mdh.se 021-101514
U3-117

Lennvall Tomas Doktorand
tomas.lennvall@mdh.se 021-103198
V351

Levin Dan Universitetsadjunkt
dan.levin@mdh.se 016-155137
H241

Lindell Rikard Universitetsadjunkt
Tjänstledig
Lindh Lennart Biträdande professor
lennart.lindh@mdh.se 021-101545
U3-135

Lisper Björn Professor
bjorn.lisper@mdh.se 021-151709
U3-120

Lundkvist Åsa Universitetsadjunkt
asa.lundkvist@mdh.se 021-151723
U3-179

Löfgren Stefan Projektledare
stefan.lofgren@mdh.se 021-151758
T3-048

Lüders Frank Doktorand
frank.luders@mdh.se 021-151728
U3-063

Martinsen Anders Universitetsadjunkt
Tjänstledig
Melander Bob Forskare
bob.melander@mdh.se 021-107094
U3-066

Mäki-Turja Jukka Universitetsadjunkt
jukka.maki-turja@mdh.se 021-101466
U3-071

Möller Anders Doktorand
anders.moller@mdh.se 021-107094
U3-066

Naeser Gustaf Doktorand
gustaf.naeser@mdh.se 021-101682
U3-177

Neander Jonas Doktorand
jonas.neander@mdh.se 021-103124
U3-087

Nilsson Martin Forskare
martin.nilsson@mdh.se 021-101386
U3-047

Nolin Mikael Forskare
mikael.nolin@mdh.se 021-107323
U3-072

Nolte Thomas Doktorand
thomas.nolte@mdh.se 021-103178
U3-068

Norström Christer Professor
christer.norstrom@mdh.se 021-101464
U3-133

Nygren Peter Forskningsingenjör
peter.nygren@mdh.se 021-151720
U3-135

Nyström Dag Doktorand
dag.nystrom@mdh.se 021-107042
U3-138

Paulsson Sven-Arne Programdirektör
sven-arne.paulsson@mdh.se Saknas Saknas
Persson Joakim Doktorand
joakim.persson@mdh.se Saknas Saknas
Pettersson Anders Doktorand
anders.pettersson@mdh.se 021-107011
U3-090

Punnekkat Sasikumar Universitetslektor
sasikumar.punnekkat@mdh.se 021-107324
U3-130

Rizvanovic Larisa Doktorand
larisa.rizvanovic@mdh.se 021-103198
U3-083

Runnérus Ingrid Projektledare
ingrid.runnerus@mdh.se 021-101556
T3-051

Rydén Joakim Projektledare
joakim.ryden@mdh.se 021-151776
T3-051

Sandberg Christer Universitetsadjunkt
christer.sandberg@mdh.se 021-101512
U3-115

Sandström Kristian Universitetslektor
kristian.sandstrom@mdh.se 021-101518
U3-132

Sebek Filip Universitetsadjunkt
filip.sebek@mdh.se 021-103113
U3-180

El Shobaki Mohammed Universitetsadjunkt
mohammed.el.shobaki@mdh.se 021-101458
U3-184

Silén Else-Maj Institutionsekonom
else-maj.silen@mdh.se 021-101521
U3-163

Sjöholm Stefan Doktorand
stefan.sjoholm@mdh.se Saknas Saknas
Skogevall Martin Universitetsadjunkt
martin.skogevall@mdh.se 021-107004
U3-143

Stärner Johan Universitetsadjunkt
johan.starner@mdh.se 021-101550
U3-176

Sundmark Daniel Doktorand
daniel.sundmark@mdh.se 021-107011
U3-090

Thane Henrik Universitetslektor
henrik.thane@mdh.se 021-103157
U3-078

Wasell Monica Studieadministratör
monica.wasell@mdh.se 021-101453
U3-021

Xiong Ning Forskare
ning.xiong@mdh.se 021-151716
U3-159

Åkerholm Mikael Doktorand
mikael.akerholm@mdh.se 021-151762
U3-139

Furunäs Åkesson Johan Forskningsingenjör
johan.furunas@mdh.se 021-101682
U3-177

Österberg Jan Institutionstekniker
jan.osterberg@mdh.se 021-103170
U3-152
 
 
Informationsansvarig: Cecilia Fernström
__________________________________________________________________

**  
  Så här presenterar sig Mälardalens högskola på sin hemsida

Mälardalens högskola med huvudorterna Eskilstuna och Västerås är i snabb tillväxt. Här finns 15 000 studenter och 950 anställda i en expansiv region med nytänkande och framtidstro.

Vid Mälardalens högskola finns cirka 50 utbildningsprogram och 600 kurser. Hälften av högskolans studenter läser tekniska eller naturvetenskapliga utbildningar och hälften samhällsvetenskap, beteendevetenskap, humaniora eller vårdvetenskap. De flesta läser på huvudorterna Västerås och Eskilstuna. Mälardalens högskola är en av Sveriges största utbildare av högskoleingenjörer och sjuksköterskor.

Mälardalens högskola har tilldelats vetenskapsområdet teknik men prioriterar även uppbyggnaden av flera starka forskningsområden inom humaniora, samhälls- och vårdvetenskap. Vi har redan 50 professorer och bedriver forskarutbildning i sju ämnen, som hittills resulterat i tre egna disputationer. Totalt sett finns cirka 160 lärare med doktorsexamen.

Mälardalens högskola är som första högskola i världen miljöcertifierad enligt den internationella standarden ISO 14001.

MdH i siffror...
15 000 studenter
ca 950 anställda
ca 50 professorer
600 fristående kurser
50-tal utbildningsprog.
10 institutioner

 ---------------------------

 

**  

 


 
**  


 

 

ÖREBRO UNIVERSITET MÄLARDALENS HÖGSKOLA PRESSMEDDELANDE 15 december 2004

Utredning föreslår sammanslagning
Samarbetsambitioner vid Mälardalens högskola och Örebro universitet

Örebro universitet och Mälardalens högskola har tillsatt en gemensam utredning för att undersöka samarbetsmöjligheterna mellan de två lärosätena.
Skälet till detta är en gemensam ambition att skapa ett europeiskt forskningsuniversitet med ett antal internationellt konkurrenskraftiga forskningsmiljöer.
I så fall blir det nya lärosätet ett av landets största universitet.

Utredningsuppdraget, som gavs till Örn Taube, tidigare rektor vid Högskolan i Kalmar, sträckte sig till att överväga långtgående alternativ för sammanslagning. Under onsdagen presenterade Örn Taube sina argument till varför en sammanslagning är ett gångbart alternativ.
Hållbar utveckling och demokrati utgör en gemensam värdegrund för de båda lärosätena. Och det är det, tillsammans med de båda lärosätenas likartade visioner för sin framtida utveckling, som utredningen framhåller som en styrka i den här processen. Man upplever att det är enkelt att hitta gemensamma nämnare och innovativa lösningar.
Redan nu finns ett existerande samarbete som skapat ett stort förtroende i grundläggande frågor.
Vad gäller grundutbildningsfrågorna ser man att de båda lärosätena vetenskapligt kompletterar varandra. Här finns också ett utbildningsekonomiskt ansvarstagande, där båda lärosätena har ett behov av samordning. Den framtida internationaliseringen av högskolan kommer dessutom att kräva stora investeringar i internationellt konkurrenskraftiga masterutbildningar. Där kommer naturligtvis en sammanslagen kompetens och bredd att vara av största fördel.
Vad gäller forskning och forskarutbildning har en ökad konkurrens om statliga forskningsresurser medfört ett behov av att koncentrera starka forskningsmiljöer i syfte att göra dem så konkurrenskraftiga som möjliga. Häri ligger visionen om att skapa ett europeiskt forskningsuniversitet med ett antal internationellt konkurrenskraftiga forskningsmiljöer.
I den långtidsutredning länsstyrelserna tagit fram angående Stockholm-Mälardalsregionen spelar begreppet regionförstoring en stor roll. Där skulle ett kraftfullt och expansivt universitet skapa en betydlig bättre regionbalans och vara ett viktigt stöd i utvecklingen.
Processen fortsätter med att de båda lärosätenas styrelser beslutar om eventuell fortsatt beredning i slutet av januari. Om man går vidare med förslaget kommer ingående konsekvensutredningar av en sammanslagning göras under våren. Slutrapportering sker i juni då de båda styrelserna fattar beslut om ett övergripande ställningstagande. Beslut om eventuell sammanslagning fattas av statsmakterna.

För ytterligare information kontakta rektorerna (efter kl. 15:00). Mälardalens högskola: Eva Björck-Åkesson, telefon 0707-95 62 31. Örebro universitet: Janerik Gidlund, 0706-66 32 05.

**  

 Inte minst för barnen är det vik-tigt att få uttrycka känslor i det här läget.
Att i korta, orimmade dikter få skriva om det som hänt kan i och utanför skolan vara en ventil för våra unga.
Så många som möjligt av dessa dikter lovar jag försöka få publicerade här på @rbogasidan.

Jag vill till slut gärna repetera det sista av de goda råden från Rädda barnen:

Hjälp barnen att uttrycka sig, skriva, rita teckningar, och prata av sig.
**  

 
**  

 
**  


 
**  


 
**  


 
**  


 
**  wrap-script-literals: no
 

@rbogasidan

 
  E-mail:  
  kontakt@arbogasidan.se  

© Text och bild är
skyddade av lagen om upphovsrätt.
Eftertryck eller annan kopiering är förbjuden men texter får återges med angivande av källan.
"www.arbogasidan.se"

Välkommen till Arbogasidans universitetsbilaga

KLICKA PÅ DEN ARTIKEL DU
VILL LÄSA

Lärosäten kan bilda universitet 2008 – då bör Arboga bli navet i verksamheten.

Åsikt: Lönsamt satsa på universitetsresurser i Arboga!

Lite grann ur debatten om planerna på ett stor-universitet

Bakgrund till idéerna om en fusion mellan Örebro Universitet och Mälardalens Högskola

Hur går snacket på kafferasten?
En fundering inifrån universitetet

 _______________________

TIDIGARE ARTIKLAR:

Logiken talar för Arboga

De anställda och adjungerade i Örebro

De anställda och adjungerade i Västerås-Eskilstuna

Exempel på en institution

Så här presenterar sig Mälardalens Högskola

 

 

HARRY HOLM
Ansvarig utgivare