wrap-script-literals: no

 

Att svärja är bevis
på bristande kultur
och bildning.

Skylt över dörren till mitt klassrum 1951.
__________________________

HOLMENS BLOGG

Den 9 juni – en stor mans stora dag

IDAG FÖR TRE år sedan satt min fru och jag på ett café i Lindesberg.
Det var den 9 juni 2006 och tillsammans med oss var sångaren Jörgen Hubbas Andersson.
Vi bjöd honom på fika på hans 40-årsdag.
Ett par månader senare var han död.

NÄR VI ETT år senare skulle besöka hans grav vid Lindesbergs kyrka hittade vi den inte, stenen var tydligen inte klar. Men den 9 juni förra året var vi dit med blommor, till den med en gitarr dekorerade gravstenen.
Den står i en skogsglänta, längst bort till vänster på den kyrkogård som ligger på ”vår” sida av Linde.
Idag, på hans födelsedag, är hans minnessten värd ett besök igen.

VÄL FRAMME på kyrkogården, går vi – på väg till Jörgens grav – förbi en annan skogsglänta på vänster sida.
Där står minnesstenen över de många från Lindesbergs kommun som omkom när Estonia gick under.
Den händelsen gick mina tankar till, vid nyheten om det passagerarplan som nyligen störtade i Atlanten.

AV DETTA och av mycket annat blir vi påminda om hur lite vi vet om den närmaste framtiden.
Så det gäller att ta vara på dagen och stunden, att ta vara på sina nära och sina vänner just nu.
Idag.

Jörgen Anderssons grav den 9 juni 2009.

PS:

HAR DU en grammofon som klarar vinyl, dvs singlar, LP- och EP-skivor, och vill lyssna på hans sång, så finns det skivor med Hubbas att beställa på
www.arbogasidan.se/hlt.tabmusic.

_______________________________

HOLMENS BLOGG

Den 5 juni 2009 – om konsten att tacka för en skattehöjning.

DAG OCH NATT är nu lika långa. För idag är det Vårdagjämningen....
Tro mig inte!
Det bara känns som vore det den 20 mars, denna blåsiga, kalla junifredag.
Annars är det är mycket nu.
Barn- och ungdomskarneval fyller stan och Ahllöfsparken idag.
Det är mycket nu.
Nationaldagsfirande i morgon (se här intill) .

PÅ SÖNDAG är det val till EU. Medlemskapet kostar Sverige 13 miljarder mer per år än vad Sverige får från EU.
Vi svenska skattebetalare betalar alltså netto 13 tusen miljoner kronor per år för att folk från större länder, t.ex. tyskar och fransmän, skall få bestämma över oss svenskar.

SOM FÖRRA gången röstar jag på Junilistan, även om det partiet kanske inte kommer in denna gång. För jag måste ju hålla på ett parti som vill att EU skall ha så lite makt som möjligt över oss.
Att sedan dottern står kryssbar på valsedeln även denna gång gör inte min motivation mindre.

OM INTE Sverige gick back 13 miljarder per år på EU, så skulle vi knappast behöva ha den diskussion som nu finns i Arboga, om en föreslagen liten skattehöjning.
Men nu finns debatten.
Mitt första inlägg i den blev att tacka för skattehöjningen.

HAN TYCKTES lite förvånad, Olle Ytterberg, när jag tackade honom för förslaget om en skattehöjning.
Men det ter sig säkert naturligt för den som följt mig i spalterna, där jag de senaste 20 år med stigande ilska konstaterat att den kommunala skattesatsen behandlats som helig.

TROTS ATT STATEN inte minst de senaste åren vältrat över kostnader på kommunerna har "Oförändrad skatt" varit det allra viktigaste, mycket viktigare än hur dom invånare har det som betalar denna skatt.
Jag har brukat skriva att kommunens huvuduppgift inte är att spara pengar. Kommunens huvuduppgift är att invånarna i kommunen skall ha det bra.

ETT EXEMPEL: I Skinnskattebergs kommun lägger sossarna ned Heds skola, utan att ens kunna förklara hur detta kan spara pengar, eller hur stor besparing nedläggningen kan ge. Om ens någon.
Därför att det är en helig ritual, där det räcker att säga:
– Vi gör det för att spara.

DET ÄR MOT bakgrund av alla års ständiga kommunala tjat, om att besparingar är viktigare än service, som jag tackar Arboga kommuns politiska majoritet för modet att föreslå att vi nästa år skall betala 50 öre mer per tjänad hundralapp.
Det tacket känns viktigare att få fram, än att börja detaljgranska var dessa 11 miljoner kronor annars skulle ha kunnat sparas.
---------------

Här nedanför finns min skriftväxling i ärendet med kommunalrådet Olle Ytterberg.
--------

Från: Harry Holm
Skickat: den 3 juni 2009 16:41
Till: Olle Ytterberg
Ämne: fråga

Hej Olle,
tack för skattehöjningsförslaget. Skulle vilja veta - i stora drag - till vilka områden höjningen går, eller vilka områden som "räddas" tack vare en höjning.
Hälsningar
Harry Holm
www.arbogasidan.se
--------

2009-06-03 kl. 18.19 skrev Olle Ytterberg:

Hej!
Trevligt att folk tackar för förslaget!

Det är i dagsläget svårt att peka ut någon speciell verksamhet som får
störst nytta av det.
Tyvärr räcker detta inte på långa vägar och smärtsamma besparingar är
tyvärr nödvändiga ändå.
Vår ambition är i alla fall att det ska hjälpa till att undvika onödig
arbetslöshet och framförallt minskad omsorg och service till
Arbogaborna.
Om vi inte hade valt detta alternativ hade ytterligare 11 miljoner
behövt sparas.
Eftersom skolan och äldreomsorgen är största hade dom naturligtvis
drabbats hårt, det är ofrånkomligt.
Man kan väl se detta lite som en fallskärm, syftet är man ska landa
mjukare när man utlöser den.

Med Vänliga Hälsningar
Olle Ytterberg

-----

Från: Harry Holm
Skickat: den 3 juni 2009 21:49
Till: Olle Ytterberg

Det är klart jag tackar.
Jag har propagerat för det här i decennier.
Skattesatsen får inte var viktigare än
människor, speciellt de unga och de på
olika sätt utsatta.
Du får väl läsa bloggen.
Hälsningar
Harry Holm
--

Från: Olle.Ytterberg@arboga.se
Datum: den 4 juni 2009 18.30.16

Hej igen Harry,
Jag har lagt ut en presentation av budgeten på vår hemsida om du vill ha lite mer detaljer.
Det är fortfarande en "populärutgåva" men mer komplett än andra summeringar.
www.socialdemokraterna.se/arboga

Med Vänliga Hälsningar
Olle Ytterberg

______________

HOLMENS BLOGG

Den 2 juni 2009 – om kvällen.

VI ÅKTE en sväng vid åttatiden. Klockan var väl 20.30 när vi passerade vår fantastiskt modernt formade stationsbyggnad.
Och där utanför fanns faktiskt ett par personer.

SEDAN FICK jag vatten på min kvarn. För vi passerade det jag kallar för Himmelska Fridens Torg. Det vill säga den stora asfalterade ytan mellan Centrumleden och Medborgarhusets plank.
Och det fanns inte en enda bil på denna stora yta.

OCH DÅ KUNDE jag inte låta bli att tänka på hur det var innan de kommunalt arvoderade miljöförstörarna tilläts agera.
Då fanns här stora vackra blommande fruktträd och grönskande gräsmattor och boulande pensionärer.

FÖRRESTEN svarade Arne G i kväll också rätt på frågan Vart är vi på väg, längst uppe till höger på denna sida.
Men än har alla chansen att vinna.
Så prova du också.
Vilken plats i Sverige tänker jag på när jag skriver ordet Tillflyktsort.
Det är inte Arboga.

______________________________

HOLMENS BLOGG

Den 1 juni 2009 – om att få något gjort.

IBLAND BRUKAR jag citera Ewert Ljusberg (som jag plåtat på bilden ovan).
Och när jag tänker efter brukar de citaten oftast handla om att få något gjort.

NU HAR JAG fått något gjort. Gräsmattan är klippt. Fast inte på gaveln. För där hade hustrun hängt tvätt och tvätten ville man ju inte damma ner eller förse med gröna fläckar.
Får väl få det sista gjort under tisdagen.

EWERT LJUSBERG är född på fredsdagen 1945 och därför ville hans far att den nyfödde skulle heta Fred.
Men det gillade inte mamma. Ewert skulle det vara och Ewert fick det bli. Men trots att han inte heter Fred så vill han ha fred och han demonstrerar sin anti-vålds-inställning med ett speciellt uttryck.

SÅ HÄR HAR jag hört honom säga:
– Med knuten näve eller knäppta händer får man ingenting gjort.
Och det sa han i en kyrka.
Det tyckte jag var helt OK. För det står ingenstans i Bibeln att man ska be med knäppta händer.
I den boken ber människor med lyfta händer.

I MIN ÅLDER är det ett annat uttryck av Ewert Ljusberg som det passar bra att citera.
Stel i ryggen och med en mage som tar emot, så är det en kamp att stå nedböjd och knyta skorna.
När Ewert Ljusberg står i den ställningen säger han, som jag:
– Är det ingenting annat jag kan göra när jag i alla fall är här nere.

________________________________

HOLMENS BLOGG

Den 27 maj 2009 – om svenska skolavslutningar.

VÄRNA VÅRA traditioner – eller religiöst neutralt vid skolavslutningen?
Hur skall vi ha det?
Så frågas det i spalter och i andra media. För mig är svaret självklart.
Skolterminen kan inte sluta finare och värdigare än i kyrkan.

RELIGIÖST NEUTRAL skolavslutning säger sig vissa vilja ha, och anger det som motiv för att säga nej till avslutning i kyrkan.
Religiöst neutralt?
Då kan vi inte flagga på skolgårdarna, varken vid skolavslutningar
eller annat. För på vår flagga finns den kristna symbolen, korset.

RELIGIÖST neutralt?
Då får vi ta bort de flesta veckodagarna från skolschemat, ex.vis Odens dag (onsdag) och Tors dag. Oden, Tor och de figurerna i våra veckodagars namn stöttar ju de Asatroende.

OCH NÄR DET det händer sorgliga saker, då samlas hela skolan
i kyrkan med präst och allt.
Varför skall man då inte också kunna samlas där vid glada, festliga tillfällen?

JAG HAR HÖRT invandrare av annan religion än min uttrycka förvåning över idéer om att vi skulle skrota våra traditioner för deras skull.
I Ra Västmanland tisdag förmiddag hörde vi att t.o.m. en Iman
tyckte att det var OK att ha skolavslutning i kyrkan.

SÅ VARFÖR skall ett antal rektorer/skolledningar stoppa vår
tradition att sitta i kyrkan i sjunga Den blomstertid nu kommer?

______________________________

HOLMENS BLOGG

Den 22 maj 2009 – om Arkolu AB, nya ägaren till Hemköpshuset.

VISST KAN jag ha fel. Men nu har jag i alla fall en teori om varför det var så svårt för Ica att komma överens med den tidigare ägaren till Hemköpshuset i Arboga.
Jag tror att Ica bara ville hyra lokalerna medan säljaren ville sälja både ett bolag och själva Hemköpshuset.
Och det fick ”han”.

ETT AV ARBOGA kommun delägt bolag köpte både bolaget och byggnaden.
Så nu kan Ica hyra.
Men tänk om Ica försöker pruta på hyran, så att vi arbogabor får vara med och subventionera – bara för att få ännu ett ställe att handla upp pengarna på... – Fick vi en stor parkering och fick vi kommunen att köpa huset så kan vi nog pressa hyran också, kanske Ica-ledningen tänker.

ETT NYTT bolag är alltså kommunen med i nu.
På föredragningslistan till Arboga kommunfullmäktiges sammanträde på torsdag den 28 maj, står det som punkt 13.
”Val av styrelseledamöter, ersättare och lekmannarevisor i Arkolu AB”.

VAD ÄR ARKOLU AB undrade Arbogborna redan när den senaste förteckningen över lagfarter (”Nya Grannar”) presenterades och det stod att det bolaget köpt det så kallade hemköpshuset vid Nytorget, fastigheten Kuriren 1.
Så jag tog reda på lite om både köpare och säljare.

DET FINNS i slutet av dagens blogg möjlighet att klicka sig fram till att läsa om säljaren Boultbee, med Bo Gunnar Falk som vd, om och en adress i Västerås (Box 730),
och om köparen Arkolu AB (”listig” förkortning av ARbogaKOmmunLUnd) med Hans-Olof Lund som vd och som har Per-Olof Nilsson, Christer Eriksson, Kenneth Dalberg och Conny Ivansson med sig i styrelsen.

KLICKA HÄR för att läsa mer!

_______________________________

HOLMENS BLOGG

Den 21 maj 2009 – på Himmels-sprätten – Kristi Himmelfärds Dag.

Nya viloplatser har byggts inför Himmelssprätten. (Foto: HARRY HOLM)

IDAG ÄR det Himmelssprätten. Ja, så kallar norrmännen Kristi Himmelfärds Dag.
Härom året tillbringande jag den här helgen i Härjedalen, där norskan präglar dialekten, så begreppet var alltså känt där. Även om inte alla mina bekanta visste om benämningen.

LAGOM TILL Himmelssprätten, förlåt Kristi Himmelsfärds Dag, ökades servicen utmed vägen till Skogsborgskyrkogården.
På lämpliga avstånd från varandra har bänkar placerats ut, i varsin liten parkeringsficka för promenerande Arbogabor.

VEM VI skall tacka för denna nyordning vet jag inte.
Jag frågade Per Lindahl, som har hand om kyrkogårdarna, men han visste inte heller, beklagade bara att det inte var han som skulle ha äran. För det här är allmän väg och då är det inte hans bord.

TACKET RIKTAR jag, och andra som ofta är till Skogsborg, till den som "fått till" det här.
Och vill gärna veta vems denna fina idé är.

--

PS Apropå förra bloggen:
Jodå, sophämtarna kom på Kristi Himmelsfärds Dags morgon med sin sidlastare.
De flesta villaägarna hade missat nyordningen men denna gång hade sopbolaget folk som gick före bilen och ställde fram tunnorna som de skall stå enligt utskickat blad.


____________________________

HOLMENS BLOGG

Den 18 maj 2009 – om ny sorts sophämtning – med start på Kristi Himmelfärds Dag

GRÅVÄDER gör en inte piggare precis. Det kan till och med få mig att tänka på sophämtningen.
Den har genom åren blivit allt dyrare för oss i villor.
I takt med det blir det mer och mer att göra för oss som betalar.
Och lättsammare för dom som får betalt.

MISSFÖRSTÅ mig rätt. Jag har alltid beundrat den yrkeskatagori vi kallat sopåkare.
Jag har sett vilket tempo de arbetar med och vilket fysiskt ansträngande jobb de har.
Så visst unnar jag dem den sidlastar-hämtning som den här veckan börjar även i vårt bostadsområde.

VI ÄR JU många som har ordnat en plats så att soptunnan stått inne på tomten i anslutning till gatan, strax intill "grindhålet" .
Från och med den här veckan skall tunnan stå på garageinfarten när sopbilen kommer.
Det betyder att vi alltid måste vara hemma i Arboga varannan onsdagskväll/torsdagsmorgon året om.

DET TAR ju priset att premiärhämtningen hos oss genomförs på det som är en bortresehelg för många.
Första sidlasthämtningen på Brattberget sker på en röd dag, nu på torsdag, på Kristi Himmelfärds dag.
Rött kort Vafab!

ÅTER MÅSTE vi passa tiden och anpassa bortresor efter Vafab Miljö AB.
En annan nackdel är ev. objudna gästers möjlighet att hålla koll på vilka som är hemma eller inte i ett bostadsområde.
Jag tycker att Vafab skall kompensera oss för dessa olägenheter och risker, genom att sänka sopavgiften.
Lämpligen genom att på villaägarna fördela den summa som sidlastarhämtningen sparar åt Vafab.
________________________________

HOLMENS BLOGG

Den 17 maj 2009 – Grattis Norge!

IGÅR KVÄLL var det TV för hela slanten.
Först var det Babben som åter visade sin professionalism när det gäller att leda en talkshow.
Bert Karlsson var där.
Han är en rak person, det vet alla.
Att han är en som står för det han lovar, det vet jag av egen erfarenhet.

MEN DET DÄR att han är ärlig också, som jag brukat säga, det får jag revidera en aning.
För här hos Babben påstod han att han haft hand om Linda Bengtzing sedan hon var 13 år.
Och det var ju lite konstig för mig att höra, som hade skivkontrakt med henne och gav ut två skivor med henne när hon var i de lägre tonåren.

MEN IDAG VILL jag gratulera Norge. Så strunt i Bert Karlsson!
Jag vill gratulera Norge på Nationaldagen och till den överlägsna segern i ESC i Moskva.
Och till den invandrare från Vitryssland som heter Alcxander Rybak och vars karriär vi bara sett början på.

Och en sån början!

_________________

RESULTAT:

1 Norge
2 Island
3 Azerbajdzjan
4 Turkiet
5 Storbritannien
6 Estland
7 Grekland
8 Frankrike
9 Bosnien Hercegovina
10 Armenien
11 Ryssland
12 Ukraina
13 Danmark
14 Moldavien
15 Portugal
16 Israel
17 Albanien
18 Kroatien
19 Rumänien
20 Tyskland
21 Sverige
22 Malta
23 Litauen
24 Spanien
25 Finland

_______________________________

HOLMENS BLOGG

Den 15 maj 2009 – Grattis!

IDAG VILL jag bara gratulera.
Jag vill gratulera alla som bor eller vistas i Arboga.
Gratulerar till ett underbart väder!

MINA gratulationer går till alla som får vara i Arbogabygden just nu.
I en tid när vitsippsmattorna vräker ut sig mellan trädstammarna, när päronträden och kastanjerna blommar och solen värmer frusna kroppar och själar.

TACK GODE Gud!
För ingen skall försöka inbilla mig att allt detta – in i minsta detalj fantastiska som vi kallar naturen – har skapat sig själv.
Därför vill jag också gratta dom som har fattat, att när inte ens en trampcykel kan skapa sig själv så är det omöjligt att flora och fauna (inklusive människan) har skapat sig själv.

JAG TILLÅTER förstås alla att tro vad de vill.
Men lite logiskt tänkande kan man väl kräva.
Även om årstidens dofter, fågelsång och synintryck gör oss vårrusiga

_________________________________

HOLMENS BLOGG

Den 14 maj 2009 – och ännu en semifinal i sång.

Så var det dags igen i kväll för en semifinal i ESC, European Song Contest.
Nu skall skall vi få se vilka som gör vår svenska operasångerska sällskap till lördagens final.

Här nedanför är startordningen för lördagens final. Och de sånger som lyckas bäst i kväll skall in på de platser där det här nedan står "Participant of the Second Semi-Final".

Det skall denna afton bli intressant att se hur det går för den norske gullpojken. Fast det blir mer spännande på lördag.

1. Participant of the Second Semi-Final
2. Israel
3. France
4. Sweden
5. Participant of the Second Semi-Final
6. Portugal
7. Iceland
8. Participant of the Second Semi-Final
9. Armenia
10. Russia
11. Participant of the Second Semi-Final
12. Bosnia and Herzegovina
13. Participant of the Second Semi-Final
14. Malta
15. Participant of the Second Semi-Final
16. Participant of the Second Semi-Final
17. Germany
18. Turkey
19. Participant of the Second Semi-Final
20. Participant of the Second Semi-Final
21. Participant of the Second Semi-Final
22. Romania
23. United Kingdom
24. Finland
25. Spain

__________________________

HOLMENS BLOGG

Den 13 maj 2009 – ännu en positiv sak i ArbogaPERSONALEN på "min" pizzeria, dvs Adria vid Bensingatan i Arboga, har fått till en verkligt trevlig arbetsmiljö.
Tidigare var jag så nöjd med smaken på min "Harry Holm Special Pizza" att jag inte stördes nämnvärt av att jag under den korta hämtnings-stunden befann mig i en lite sliten lokal.

MEN NÄR JAG nu går in i den nyrustade pizzerian så blir jag glad.
Så glad att jag härom dagen t o m köpte en sallad i stället för min standardvara.
Standardvaran. "Harry Holm Special" alltså.
Vill du veta vad den innehåller?

JO, DEN HAR ETT "pålägg" av skinka, salami och bacon.
Den har säkert rätt så bra GI-värde.
Men framför allt är den sagolikt god.
I alla fall enligt min smak.
Och vill du se fler bilder från leverantören av "Harry Holm Special", dvs från Pizzeria Adria, så kan du KLICKA HÄR!
_____________________________

FÖLJESEDEL
(Faktura kommer separat)

FRÅN:
HLT Förlag
Box 4
840 93 Hede
hlt.hlt@telia.com
0684/10920 (telemottagn/fax)

TILL:


Gräll grönska och vitsippsmattor för ögonen medan öronen bjöds på en serenad av fåglar som sjöng i munnen på varandra.

KOLTRASTEN var som vanligt mest högjudd men även idag på ett välkommet sätt.
Lövsångarens milda, nedåtgånde tonfall kompletterade ljudbilden, medan läten från andra bevingade små vänner fick bilda bakgrund, som en finmönstrad jugendtapet - fast för örat.

ÅTER VID datorn registrerade jag mig, uppmuntrad av dagens nummer av tidningen Dagen, på twitter.com
Så nu är jag en twittare.
Och namnet Arboga var ledigt, så det tog jag.

EN AV FÖRDELARNA med twitter är att man får skriva högst 140 ord i sitt inlägg.
En fördel för mig är det att jag har den här spalten och den här sidan att bre ut mig på.
För, som ni har märkt, behöver jag ofta mycket mer än 140 ord för att berätta om tankar och händelser i den underbart vackra Arbogatrakten.

_________________________

HOLMENS BLOGG

Den 8 maj 2009 – om att det rör sig vid Nytorget

VID NYTORGET händer det saker. Idag är det t o m en demonstration där, trots att det kanske inte kallas så.
Jag undrar – som demonstranterna, även om dom inte vill kalla sig demonstranter – om det verkligen kan bli bättre för oss kunder om Apoteket Örnen blir privatägt.
Jag tycker att det är så bra service som det kan vara redan idag, inklusive personalens tydligt uttalade strävan att det skall bli så billigt som möjligt att köpa medikamenter där.

ETT STARKT MODE hos nuvarande regering är just privatiseringen, och ur den synpunkten förstår jag tankarna.
Jag förstår att nyordningen knappast är till för de sjukas ekonomis skull, utan för andra aktörers ekomiers skull.
Däremot förstår jag inte en annan sak vid Nytorget:
Jag fattar inte varför coop-ledningen drar ner på servicen precis när en stor konkurrent tycks vara på väg in i grannhuset.

INNE PÅ KONSUM såg jag alltså något nytt när jag var där för någon vecka sedan.
I utgången närmast Apoteket stod personal och försökte lära folk att använda en sorts självbetjäning.
Det krånglade visserligen men det är meningen att kunderna själva skall scanna in streckkoden och betala.
Vad är detta?!

HUR KÄNNS det för dessa "instruktörer"?
De arbetar ju på att avskaffa både sig själva och sina arbetskamrater.
För om det behövs färre eller inga i kassorna, då blir det färre arbetstillfällen och Handels får fler arbetslösa.

INTE GÖRS detta för kundernas skull, inte är det för att ge bättre service. Vilket borde vara mer ledstjärna för kooperationen än för många andra affärer.
Att det är för personalens skull spricker ju på detta att många anställda "blir över" av sådana här rationaliseringsåtgärder.
Det är klart att en som suttit mycket i kassan och fått slitna armar och axlar, i den bemärkelsen får det mindre slitigt som arbetslös.
Men då kan annat ta slut i stället, nerverna till exempel.

JAG VET att jag upprepar mig men jag måste nog än en gång citera Ewert Ljusbergs ord, när han hade varit på årsstämma i Konsum i Skärholmen:
– I Konsum tänker man inte, där handlar man.
_____________
_____________

HOLMENS BLOGG

Den 7 maj 2009 – handlar det om en dag om precis en månad

GRÖNSKAN har exploderat i Arbogatrakten.
Sommaren kommer först i naturen, lite senare i almanackan.
S
peciellt på lördag blir det fint ... har jag förstått... att SMHI tror.

OM EN MÅNAD är det sommar även i almanackan.
Och precis om en månad, om 30 dagar, är det fest för hela Sverige.
Då firar vi vår nationaldag.
Det tycker jag om.
Vårt land är värt en särskild dag.

DÄRFÖR GILLAR jag TV4:s satsning i år. Där firas det den 6 juni från morgon till kväll.
Det blir sändningar med folkfest från hela landet och en stjärnspäckad underhållning från Skansen i närvaro av kungafamiljen.
Programledare för galan är Peter Jihde och Kristin Kaspersen.

REDAN PÅ nationaldagens morgon finns TV4 på plats på Skansen, då Lasse Bengtsson och Tilde de Paula leder direktsändningen av Nyhetsmorgon.
Men - obs - inan kvällens underhållning bjuds tittarna på festligheter, medborgarceremonier och kungliga korteger från hela landet i programmet "Kungafamiljen och folkfesten".

ATT RIKS- TV, som mest brukar betyda Stockholms-TV, bryr sig om firandet runt om i landet, det ger en extra positiv känsla inför vår flaggdag nummer ett.
Jag tackar kanalen för det redan nu.
Precis som jag tackar alla huvudstadslokaliserade som börjar få klart för sig att Stockholm är en försvinnande liten del av Sveriges yta.

_____________________________

HOLMENS BLOGG

Den 6 maj 2009 – om sånt på nätet som är gott och om sånt som är ont ... som viruset MeetYourmessenger...


'
NÄTET ÄR i vissa avseenden en förbannelse men i många avseenden en välsignelse.
Tack vare nätet – och möjligheten att maila – kunde min sjungande vän Rattlesnake Annie tala om för mig att henne nya cd var klar.
Så jag kunde skaffa denna unika produkt.

RATTLESNAKE betyder skallerorm. Sitt artistnamn fick Annie egentligen redan som barn, då hon hade som vana att fånga skallerormar med händerna där hemma i USA.
Vi som såg hennes framträdande i Nora härom året vet att hon dessutom som gimmick har en skallerormsstjärt som örhänge.
En sorts varudeklaration.

HON ÄR VAN att turnera i olika länder, Annie. Så på ett sätt var det naturligt att hennes nya cd skulle komma, "International fusion project". Där är det sång på engelska på varje spår men också på respektive japanska, franska. rumänska, tjeckiska, tyska, arabiska, spanska, kinesiska och hebreiska – tillsammans med artister från olika länder som sjunger på sitt språk.

SÅ TACK NÄTET för möjligheten att kommunicera och att hitta information som man har glädje och nytta av.
Men nätet har också sina nackdaler, sina plågor. All reklam och alla så kalla nigeriabrev, till exempel.
Communities kan vara både bra och dåliga.
Lunarstorm har minskat välkdigt i besökarantal, men fyllde säkert sin funktion när den var på topp
.
Facebook är OKpå det viset att du mer själv väljer vem som ska kontaktas.

MEN MIN VARNING idag gäller MeetYourmessenger.
Utan att du bett om det skickar siten rent lögnaktiga meddelande till mäniskor och påstår att du vill bli vän med dom.
Och brevlådorna svämmar över av sånt.

TUR NOG
går det att lämna MeetYourmessenger.
Gör det!

MeetYourmessenger är ingen community, det är ett virus.
_____________________________

HOLMENS BLOGG

Den 1 maj 2009 – då vintern skall ha rasat ut ordentligtVALBORG har namnsdag idag, fredag, och i går var det valborgsmässoafton.
Som flera gånger förr började vi då firandet ut på Dal.
Mycket var sig likt men inte allt.

PETER WÄFORS, som härom året höll vårtalet vid Arbogas officiella firande, vårtalade på Dal i går och det gjorde han uppifrån en vedhög.
Han syntes och hördes bra. Så platsen var väl vald.
Och en sak är säker: Ute på Dal ser man framåt.
Den där vedhögen påminner oss här mitt i grönskan om att det kommer en vinter igen om några månader.

MITT FÖRSLAG är dock att vi glömmer det och njuter av helgens fina väder och en väntande varm sommar.

*
KLICKA HÄR
för att se fler bilder från Valborg på Dal

_________________________

HOLMENS BLOGG

Den 30 april 2009 – då vintern rasat ut bland våra fjällor...

VALBORG är det i morgon, fredag.
Då först har hon namnsdag, denna fjälla.
Så idag är det Valborgs afton.

NÄR JAG skriver detta är det absolut inte afton, det är mitt på dagen och solen skiner, björkarna är gröna och talgoxen här utanför huset skriker snart halsen ur led.
Han vill ju så gärna visa alla sina fjällor att han är den bäste för årets avelsverksamhet.

FJÄLL FÖLL säkert från flera hundra tusen svenskars ögon, när de såg Gomorron Sverige i SVT1 i morse.
I ett underbart inslag, om kristna motorcyklister som invaderar Stockholm i helgen, mötte TV-publiken en minst sagt tatuerad knutte från Vasa i Finland.
Han kunde berätta hur han efter många års alkoholism hade fått sin dödsdom på lasarettet. Lever och njurar var slut och benen förlamade.

DÅ BAD några kristna vänner för honom. Och han blev helt frisk.
– Jesus helar människor idag, precis som han gjorde när han gick här på jorden, menade finländaren.
Nu har han fru och flera barn och hund och katt och satt lugn och trygg i den svenska TV-soffran och gav sitt vittnesbörd.
Programmet repriseras idag torsdag med början kl 16.05 i SVT 1.

TILL ALLA fjällor och deras eventuella respektive, till alla,
kyrk-vana som kyrk-ovana, önskar jag till slut

GLAD VÅR!

____________________________

HOLMENS BLOGG

Den 27 april 2009 – om Arboga i vårens tid

EN MÅNDAG igen, en dag då det åter är vår i luften. Trakten blir allt grönare och fåglarna sjunger ikapp som dom ska.
Please to meeet you, ropar rosenfinken. En, två, tre, fyr, fem sex, sjuuuuu, säger gulsparven.
Och så fick jag i helgen höra en ursvensk översättning av bokfinkens sång:
–Sitter du. sitter du. sitter du och skiiiiter, Fridolf lille.

KANSKE BRA minnesregel för nybörjaren bland fågellyssnarna. Men det skär sig med den ramsan när man ser den vackra fågeln som sitter där och sjunger.
Precis som det skär sig att Arboga kommun marknadsför sig som en gammaldags idyll vid Arbogaån, samtidigt som inget görs åt den fulmodernistiska stadsbild som möter människor som passerar – eller går av vid – Arboga station.

______________________________

HOLMENS BLOGG

Den 24 april 2009 – om Arboga Tidning och flydda tider

VARJE VARDAGS morgon bläddrar jag igenom Arboga Tidning.
Vissa dagar går det väldigt fort.
Men idag tog det längre tid.
För den var tjockare, tack vare ganska lyckad annonsraggning av Modigh och dom.

I SLUTET av tidningen hittade jag en bild som jag klippte ur.
Den visade en bild från bygget av Skinnskattebergs folkhögskola.
Där fanns alla "gubbarna" på bygget. För mig var dom just gubbar, där och på den tiden, när jag var ung.

APROPÅ DET lärde jag mig av en äldre genteleman hos Bill Gaither hur man ska säga när man är min situation:
– Jag är inte lika stark längre, men jag är fortfarande lika vacker.
Det är tur att det finns något som heter ironi!

I VARJE FALL så jobbade jag på bygget av Skinnskattebergs folkhögskola då för 50 år sedan.
Min tjänst var kombinerad, jag var utomhus så kallad pinnpojke ("Sträck och sätt!") och inomhus hette jag tidskrivare, skötte om så att jobbarna, som finns på bilden i dagens tidning, skulle få riktig lön.

IDAG ÄR JAG själv gubbe och kan se det som logiskt, det som står i bildtexten i Arboga Tidning:
"De flesta på bilden finns inte idag."

Men vi som fortfarande finns, unga som gamla, kan ute i Guds fria natur glädja oss åt en verkligt vacker dag där solen, och växtligheten och fåglarna värmer oss både på utsidan och insidan.
Tack för det!

________________________

HOLMENS BLOGG

Den 22 april 2009 – om att det finns positiva upplevelser mitt i eländet.

DET ÄR EN gammal sanning, byggd på erfarenhet, att kulturen betyder som mest när människor har det som sämst.
Från u-länder har vi sett rapporter om hur i fattigdom och svält det är kulturen, sången, musiken, konsten etc, som gör att folk står ut och överlever.

I SVERIGE har vi det än så länge rätt bra. Men det är hårda tider, med exploderande arbetslöshetssiffror.
Inte minst är grannstaden Köping drabbad.
Jag hoppas att jag har fel när jag får för mig att det sparkas onödigt många anställda, för att företagen ska få chansen att vid den kommande konjunkturuppgången nyanställa folk mer i önskade åldrar.

HUR SOM helst. Vi får trösta oss och leva på kulturens kraftgivande effekter.
Vi åkte till Kungsör i söndags. Så slapp vi åka till Nordamerika. För det är där – ja till och med hos Bill Gaither och Homecoming Friends – de brukar sjunga. De suveräna stämsångarna i Familjen Thulin.

PÅ KANAL 10 och webkanalen Nornet ser och hör vi dagligen mycket sång och musik, kompositioner med budskap. Favoritprogrammen är de som kallas Homecoming Friends och som speglar olika platser och ämnen med hjälp av en stor skara ur eliten av USA:s sångare, speciellt resande kristna artister. Som den suveräna Lynda Randle.

STÄMNINGEN, sångskickligheten, och ofta även humorn, gör att man sitter som klistrad vid skärmen.
Och så kommer då en
grupp av de medverkande, den i USA verkande svenska familjen Thulin, på så nära håll som i Kungsör.
Det fick man inte missa.

OCH SÅ SJÖNG dom då, gospel på svenska och på engelska, med härliga stämmor och hundraprocentigt proffsig ljudbild.
Bättre kan det knappast bli.
Tänkte jag.
Då släppte Morgan Thulin fram dagens värd, kungsöraren Hansåke Dahlgren, till mikrofonen.

HANSÅKES sång "tog" tio gånger mer tag i "örats smaklökar" – och i hjärtat.
Är det någon som borde få visa sin kapacitet i Homecoming Friends så är det denne kungsörare.
Jag förstår efter hans framträdande i söndags hur det kommer sig att även en helt döv person i publiken köpte hans skiva efter en konsert.
För det har faktiskt hänt.

I spalten här bredvid finns en bild från i söndags.

__________________________

HOLMENS BLOGG

Den 18 april 2009 – också idag om att vårda och utvecklaSNETT ÖVER ÅN från Norsylingens musik och fiskkommers pågick denna lördag samtidigt Mötesplatsen i Pingstkyrkans Serveringsvåning.
Där ställdes det ut konstverk av imponerande kvalitet i olika tekniker. Utställare var medlemmarna i Konstgruppen Gladkonst på Alfagården i Arboga.

UTSTÄLLARNA visade med sina verk att funktionshinder inte är ett hinder för att uttrycka sig professionellt i färg och form.
De många Arbogabor som ska delta i den så kallade kommundagen på fredag är att gratulera, för där visas också Alfagårdens konst.

BILDER FRÅN utställningen och övrigt från Mötesplatsen kan du beskåda genom att
KLICKA HÄR!

_________________________

HOLMENS BLOGG

Den 17 april 2009 – om att vårda och utveckla det som är värdefullt

VI ÅKTE FÖRBI Värdshuset Vinbäcken och såg åter vilken pärla den byggnaden är.
Hela "tomten" med brunnshus och allt är väl värd att inte bara vårda utan också att utveckla.

VÄRDSHUSET borde leva under sommarhalvåret.
Om det så bara gällde kaffeservering så är det ur Arbogas synpunkt viktigt med åtminstone dagöppet här.
Det skulle bli en turistattraktion av det slag som har mer Arboga-atmosfär än tio filosofer, hundra Ica Maxi och tusen parkeringsplatser.

MED OLLE Ytterberg i spetsen skrev Arbogas socialdemokrater för 16 månader sedan en motion om att flytta tillbaka Värdshuset Vinbäcken till Ahllöfsparken.
Förra sommaren sade tekniska nämnden nej till förslaget, efersom man då skulle tvingas ta bort scenen och eftesom det 2006 lades ned 3,7 miljoner kronor på en ombyggnad av Ahllöfsparken.

PÅ MÅNDAG kommer det ytterbergska förslaget att diskuteras i kommunstyrelsens arbetsutskott.
Allt pekar på att det blir nej där också och att kommunalrådet får klubba förslaget att fullmäktige skall avslå hans motion.

DET TYCKER jag är bra.
Och Olle Ytteberg gråter inte för det utan tar nu i stället alla chanser att uppmuntra initiativ till att alla byggnaderna vid Vinbäcken inte bara rustas och hålls i fint skick utan att de också fylls med verksamhet.
För Arbogas bästa.
Och Arbogas bästa vill såväl vårt kommunalråd som jag.

________________________

HOLMENS BLOGG

Den 14 april 2009 – om vad som är värdefullt

HUR MYCKET finns det inte att vara glad över, vare sig man bor i Arboga eller någon annanstans.
Ofta är vi för noga med att leta fel eller reagera på andras misstag.
Det gäller inte minst granskande journalister.
Tro mig, jag vet.

HUR NYTTIGT vore det inte att i större utsträckning söka allt det som är positivt och som vi ofta tar för givet.
Det är bevisat nu att det är bra för hälsan att vara positiv.
Optimister lever några år längre i genomsnitt än pessimister.

EN MEDICINSK faktor i det sammanhanget har jag förstått sedan länge.
Den lärde jag mig för decennier sedan när Erik Palle och jag gjorde en liten bok med ett gymnastikprogram, en bok som hette Aj, ryggen.

I DEN VEVAN fick jag höra liknelsen om att adrenalinet är loket som drar vagnarna med kolesterol ut i blodet.
Alltså har ditt kolesterolvärde inte med din mat att göra, utan det handlar om ditt humör.
Varje gång du blir irriterad eller arg ger kroppen en extra injektion med kolesterol ut i ditt blodsystem.

SÅ, TAT LUGNT, var glad, gilla läget! Så lever du längre.
Och släpp strävan efter allt det grannen har som du inte har haft råd till.
Den friske har tusen önskningar, den sjuke bara en.
Att bli frisk.

VARJE MORGON tackar jag Gud för att jag vaknar vid relativt god hälsa.
Sedan får de andra önskningarna stå tillbaka utan att tränga sig på.
Jag försöker vara tacksam för det – och dom – som jag har omkring mig.
Och har förhoppningsvis tränat upp en rätt god förmåga i att förlåta stället för att gå omkring och gräma mig.

TACK FÖR att du tog del av dessa hälsoråd.
Om tillräckligt många lyder tipset kommer på sikt landstingsskatten att bli lägre.
Alltså tjänar vi även ekonomiskt på att vara glada, förlåtande och tacksamma optimister.

_________________________

HOLMENS BLOGG

Den 9 april 2009 – om Wanjas olika delar

NACKDELEN för LO med att Wanja Lundby Wedin sitter kvar som ordförande, är att hon inte reagerar när hon år efter år läser en årsredovisning som talar om att förre vd:n år fått 170.000 kr per månad avsatt till sin pension.
Risken är ju att hon läser många andra och kanske t o m viktigare papper utan att se vad där står.

FÖRDELEN för LO med Wanja Lundby Wedin är att hon är en mycket skicklig förhandlare med närmast genial argumentationsteknik.
Det måste Wanja ju vara som klarar sig kvar vid rodret efter den navigeringsmiss, som den jag nämnde inledningsvis, och som gjorde att sossarna gick på grund och började sjunka (i opionionsmätningarna) medan hon klarade sig torrskodd.

BAKDELEN sitter hon alltså kvar på, på sin ordförandestol och på något tiotal resterande styrelseposter.
Men jag undrar: Hur länge?
Så dumma är inte hennes medlemmar att de vill ha kvar henne bara för att hon lyckats övertala de andra fackpamparna.

MONA SAHLIN och hennes verkställande utskott måste också av ren överlevnadsinstinkt snart börja leva upp till ordet verkställande.

_________________________

HOLMENS BLOGG

Den 6 april 2009 – om ett ord som är på allas läppar

DET ÄR ETT ord som flyger ofta genom luften i dessa dagar.
Ett ord som betyder mycket, och som föder olika tankar hos olika människor.

FÖR DE yngre innebär det ett lite längre lov från skolan, för de yrkesverksamma några extra arbetsfria dagar.
För de kristna är ordet en påminnelse om Jesus, föredömet som tog skulden/straffet på sig trots att han var den ende som inte felat.

DET ORD som är på allas läppar i dessa dagar är ordet Påsk.
Och jag tycker att vi så ofta som möjligt, när vi möter människor, på Nygatan eller på Facebook, skall lägga till ett ord, och säga

GLAD PÅSK!

_________________________

HOLMENS BLOGG

Den 4 april 2009 – om att det är mycket nu

DET ÄR MYCKET nu.
Idag, lördag, välkomnar vi arrangemanget Påskmarknad på Stora Torget, detta underbara, traditionsbärande torg vars liv och rörelse fått stå tillbaka för den föga arbogensiska miljön vid varuhusen.

INFÖR HELGERNA brukar jag ta fram lite mer kristna ämnen.
Idag handlar det om en arrangemangs-krock inom frikyrkligheten.
Med början förra året har pingstförsamlingen försökt få den i kretsarna mycket kände frälsningssoldaten Roger Larsson till stan.
Ovanligt många sjuka människor har under åren blivit friska just vid Roger Larssons möten.


I oktober gick pusslet ihop, om Roger Larsson fick komma till Pingstkyrkan i Arboga kl 17 i stället för denna söndags ordinarie gudstjänsttid kl 11, så skulle det fungera.
Sagt och gjort. Besöket bokades. Och Roger Larsson kommer.
Liksom Viktor och Therese Ternvall från Kolsva, som ska leda sjungandet.

MEN EN TIMME tidigare börjar något alldeles speciellt också i Örtagårdskyrkan, vid Nygatan.


Et stugmöte, av gamla sorten, blir det, kl 16 med tidstypiskt klädda sångare från Old Singers.
Med den klassiska stugmötesingrediensen kaffepaus blir programmet så långt att det är svårt för intresserade Arbogabor att gå i båda kyrkorna.

MEN HERREN är säkert glad över att folk går i kyrkan över huvud taget. Minst 5.000 Arbogabor tror på Gud och ber mer eller mindre regelbundet.
Mot den bakgrunden borde det vara så många i kyrkorna att lokalerna inte räcker till.
I ett sådant läge vore det en bra grej att ha parallella gudstjänster.
I väntan på den dagen får vi glädjas åt att söndagens krock är något ovanligt.

_________________________

HOLMENS BLOGG

Den 2 april 2009 – om att narras varje dag

DET VAR I GÅR man fick luras.
Nu är det den andra april och då skall vi försöka vara sanningsenliga igen.
Ni får själva bedöma sanningshalten i det mail jag fick från Ica idag:

Från: jenny.egeland@ica.se
Ämne: Fw: fråga
Datum: den 2 april 2009 14.47.59 MET
Till: Harry Holm

Hej Harry!
ICA har inte fattat något beslut kring en ICA-etablering i Arboga. Vi tittar kontinuerligt på olika platser när det gäller etableringar, självfallet även Arborga, men något beslut för en butik finns inte idag.

Vänliga hälsningar,
Jenny Egeland
Pressekreterare
ICA AB
171 93 Solna

__________________________

HOLMENS BLOGG

Den 1 april 2009 – om att narras

KLUVEN ÄR jag när det gäller detta med aprilskämt.
Som aktiv i papperpress hade jag den principiella inställningen att det som stod i tidningen skulle vara sant.
Men samtidigt tyckte jag att det var kul att kolla vad kollegerna hade på sina förstasidor den 1 april varje år.

SKA SANNINGEN fram, så fabricerade jag själv också en och annan lurning på Nerikes Allehandas Arbogasidor.
Medvetet dock endast om det var den 1 april.
Så kära läsare, var inte så säker!
Det kan finnas ett aprilskämt också på dagens arbogasidan.se

Även om det strider mot mina principer...
_____________________________

HOLMENS BLOGG

Den 31 mars 2009 – och "es ist unser in dem luft..."UTE VID Hjälmare Docka tycks det stolta skeppet Tor ligga i startgroparna.
Våren gör det förvisso.
Snart går inte plusgraderna att räkna ens på båda händernas fingrar.
Och vi tackar för det.

TACKA FÖR det. Som det har längtats denna vinter efter en varmare årstid, tunnare jackor, lägre elräkningar...
Men vid dagens promenad blåste vårens vind och tankarna for till ungdomens språkliga skämtlynne.

DET VAR DÅ vi skrattade åt det till andra språk helt oöversättliga skämtet:
– Es is unser in dem luft und bald kommen die bären und die löwen.

_________________________

HOLMENS BLOGG

Den 29 mars 2009 – och det är ju söndag !DET ÄR SÖNDAG och det betydde förr i tiden att man var i stort sett tvungen att gå till kyrkan.
Nuförtiden är det friviligt.
Men jag såg en siffra på att trots allt många fler går på gudstjänst än på allsvensk fotboll, när "arrangemangen" är samma dag.

DE FLESTA går inte på något av detta.
Som en service till denna majoritet av icke kyrkvana har jag satt samman en ganska bildrik rapport från dagens familjegudstjänst i Örtagårdskyrkan i Arboga.
Därifrån är bilden ovan.

SOM EN LITEN kompensation till den som inte kunde eller ville vara i kyrkan denna dag, bjuds lite av stämningen för den som vill ta sig tid att

KLICKA HÄR!
_________________________

HOLMENS BLOGG

Den 28 mars 2009 – och barnbarn är grejer det!VAD GÖR DET att våren lagt i backväxeln och att man har vaknat till ännu ett vitt landskap och en oplogad väg.
När man får gå runt en stund här hemma, med yngsta barnbarnet på armen och kolla på än det ena och än det andra och sätta ord på sakerna, då betyder vädret ingenting.
– Lampa.
– Vovve.
– Ängel.

FIKAT FUNKAR FINT. Med en bulle i ena handen och en kaka i den andra, och så växelvis käkande på detta charmar hon oss ytterligare.
Alldeles för tidigt kommer stunden då allt är över, de skall iväg och de står där på trappan och man hör åter orden:
– Vinka till farfar, vinka till farfar nu!
Och dom där små vinkande händerna...

I DET LÄGET tycker man att det är hipp som happ om man skall – eller inte skall – skriva mer om Wanja Lundby-Wedin.
Det får räcka med att jag berättar att hon egentligen vill alla väl, genom att jag citerar ett litet stycke ur hennes egen presentation av LO:s och sin mission, på LO:s hemsida:
– Vår huvuduppgift är att kämpa för bättre löner och anställningsvillkor.

Den kampen gäller även AMF-chefen, har vi nu förstått.

FOTO: SOFIA HAMMARHAGEN
____________________________

HOLMENS BLOGG

Den 25 mars 2009 – och pengarna bara rullar

ÅTERVÄNDER i pur förvåning till gårdagens ämne:
Wanja Lundby-Wedin.
I radio och tv och tidningar intervjuas det kors och tvärs.
Det som gör mig förvånad är att ingen tycks vilja ta upp – eller ta i – ursprunget till hela sk-ten.
Jag tror på Jan Herins uppgift att det började med att fackpamparna ville mörka för sina egna medlemmar.

JAN HERIN var med vid det möte där vd-pensionen bestämdes.
Han representerade då Svenskt Näringsliv och har i Aftonbladet presenterat en minnesbild (se längst ner i dagens blogg).
Det som är underligt är att inga reportrar tar upp nedanstående bakgrund i sin granskande journalistik. Eller i intervju med LO-chefen Wanja Lundby-Wedin.

BAKGRUNDEN, efter vad jag förstår, var att Christer Elmehagen för några år sedan ville ha mycket högre vd-lön.
AMF:s styrelsemöte hölls den 2 mars 2004. Där fanns förutom Wanja Lundby-Wedin fyra andra LO-representanter.
Fackrepresentanten i AMF-styrelsen föreslog då att man skulle lägga mer på pensionen i stället, för det skulle sticka i ögonen på "folk" (inte minst det egna fackets medlemmar) om Elmehagens lön blev mycket högre.

SÅ BLEV DET så ovanligt, att varje månad avsättningen till vd:ns pension blev mer än dubbelt hög som hans lön.
Det är mot den bakgrunden inte så konstigt att Wanja Lundby-Wedin år efter år därefter läst igenom årsredovisningarna utan att protestera. Det som stod där – om 770.000 kr i månaden till Elmehagens pension – var ju i linje med LO-ledningens ursprungliga förslag i styrelsen.

DET ÄR ETT hån mot alla LO-medlemmar att hon sitter kvar en enda dag till.
Det tyckte jag i går och jag följer idag upp mitt råd från gårdagens blogg:
– Avgå Wanja Lundby-Wedin!

******

KLIPPT UR AFTONBLADET

Beslutet om den kraftigt höjda pensionen fattades på ett styrelsemöte den 2 mars 2004.

– Mitt intryck var alltid att vd och vice vd givetvis ville ha mer betalt för att det gick så bra. Och de hänvisade till vad de andra tjänade i Skandia och Trygg-Liv, säger Jan Herin, tidigare chefsekonom på Svenskt Näringsliv, som satt i AMF:s styrelse då beslutet fattades.

LO:s representanter var ovilliga att höja de redan höga vd-lönerna.

”Inte lika publikt”

– Min minnesbild är att man istället lade det på pensionen. I och för sig ska det också redovisas i årsredovisningen, men det är ju inte lika publikt som lönerna som visas upp i tidningarna hela tiden, säger Herin.

*****

AMF:s styrelsemöte då beslutet om Christer Elmehagens pension fattades hölls den 2 mars 2004, klockan 15.

Närvarande var:

Göran Tunhammar, styrelse ordförande AMF

Ebba Lindsö, dåvarande vd Svenskt Näringsliv

Jan Herin, dåvarande chefsekonom, Svenskt Näringsliv

Hans Gidhagen, Svenskt Näringsliv

Ingvar Backle, Svenskt Näringsliv

Bengt Huldt, Svenskt Näringsliv

Wanja Lundy-Wedin, ordförande LO

Erland Olauson, LO

Dan Andersson, då chefsekonom på LO

Jörgen Andersson, LO

Tore Lidbom, LO
_____________________________

HOLMENS BLOGG

Den 24 mars 2009 – och bara nio månader kvar till julafton

VITT OCH åter vitt, denna tisdag vaknade vi mitt i ett julkort.
Och under snötäcket fanns korrugerad is.
För att ta sig välbehållen fram och tillbaka till brevlådan för att hämta Arboga Tidning, tvingades jag gå som på ägg.
Så halt var det.

PÅ RADION fortsätter kommentarerna omkring LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin som anser sig inte ha varit med och fattat de beslut som har lett fram till att Christer Elmehagen fick så hög pension.
Och det är ju konstigt.

VARFÖR jag tycker att det är konstigt att Wanja inte visste?
Jo, hon har som styrelseledamot läst AMF:s årsredovisningar för de senaste åren där det stått klart och tydligt att det satts av närmare 800.000 kronor varje månad till Elmehagens pension.
(Se längst ner i dagens blogg)

EN SAK ÄR SÄKER, och det är att även om Wanja sitter med i omkring 20 styrelser så bör hon ha haft tid att i alla fall läsa årsredovisningarna.
Speciellt som jag är övertygad om att styrelsearvodena, i varje fall sammanlagt, rör mycket stora belopp.
Så jag hoppas att hon har sparat en del av slantarna.
För hon kan ju inte gärna få sitta kvar som LO-bas.

VI I ARBOGA ser en parallell här.
Som försvarsminister sade sig Thage G. Peterson, s, inte ha en aning om att Volvo Aero skulle få 650 miljoner av våra skattepengar för att flytta motorverkstaden från Arboga till Trollhättan.
Och ändå hade också han skrivit under papperet!

----------------------------------------

UR AMF:s ÅRSREDOVISNING 2008:

”Enligt detta avtal har kompletterande premier inbetalats för perioden juli 2006 till och med december 2008. Dessa avser dels att täcka pensionsförmåner intjänade under den förlängda anställningstiden, dels att komplettera Christer Elmehagens pensionsförmåner enligt de ursprungligt avtalade villkoren. De kompletterande premierna har uppgått till 770.000 kronor per månad”.

Informationen finns också med i rapporterna för 2006 och 2007, då Wanja Lundby-Wedin också satt i styrelsen.
-----------------------------------------


PÅ ARBOGA-SPÅRET

Arboga ligger vid Mälarbanan och Svealandsbanan, vid E20 och E18, så det är klart att vi ska ha vår egen På Spåret-variant.

Bland dem som mailat in det vi anser vara rätt (stad, ort, landskap etc) till
kontakt@arbogasidan.se
drar vi då och då en vinnare som får välja
valfri 80-kronorsbok från

NÄTBOKHANDELN ANTIKVAR
______________________

RÄTTA SVAR:

CYKELNAV var EKERÖ

Rrätt svar på frågan "Sundsvall" var Ystad, (Sundsvall är en stad i Y län, alltså en Ystad)

AGDA PÅ HISINGEN = HÖNÖ

INGEN RENOVERING = ORUST

ÅSKAN = DUNDRET

BREMER = FREDRIKA
(Fredrika är en ort i Norrland, Fredrika Bremer är en berömd kvinna)

SÄCK-E RADEN = PÅSKÖN

BROMBERG = DOROTEA
Dorotea är en ort i Norrland.
Dorotea Bromberg är en känd svensk bokförläggare.

Prima Ninja Friend O'Neil
= 1 APRIL

Prima, betyder "första" +
Den enda riktiga vännen till teenage Ninja Turtles heter O'Neil, med förnamnet April.

*


BROMBERG = DOROTEA
Dorotea är en ort i Norrland. Dorotea Bromberg, känd svensk bokförläggare.

BAKSMÄLLA = NJUTÅNGER
Bland dem som svarat rätt vanns en bok
av Bo Fjellström i
Kungsör

0526 = VILHELMINA
Hon har nämligen namnsdag 0526,
dvs 26 maj.

KARDBÄRS = HANDÖL

BOTFÄDIGHET = ÅNGE

Botfärdighet = Ånger
Botfädighet (utan r alltså) =
Ånger utan r = Ånge.

VÅSTMANLANDS LÄN
var
UMEÅ
Förklaring: Det var Västmanlands län stavat med å, dvs: U me å.

Första svaret som stämde med den tankegången kom från Västerås och var inskickat av prästen Pelle Söderbäck.Märkligt nog kom första rätta svaret på nedanstående fråga också från en präst, denna gång från Laholm.

50 SPEL = LOS
Latinska siffran för 50 är L
Olympsiak spelen förkortas OS
_____________________________

BLADBOT = LÖVÅNGER

ÅBÅGE var JOKKMOKK
och krävde kanske ett samiskt lexikon.
Sveg betyder också åbåge, namnet kommer
av en"sväng" som Ljusnan gör där.
Arboga (Arbughi) skulle förstås också ha
varit rätt svar – men det gällde ju Norrland

DET KOM IN flera fina förslag till ortsnamn på ordet "Suspensoar". Men inte det som var tänkt. Gällivare, Lycksele och Stöde är svar som inte gick av för hackor. Men
RÄTTA SVARET PÅ FRÅGAN
"SUSPENSOAR"
skulle vara
STENSELE.
För att lära sig om den orten kan man klicka
sig via http://www.storumanbyar.se/

RÄTTA SVARET PÅ FRÅGAN
SÅ SAK
VAR HOTING

H BABIAN SMISKA = HAPARANDA

Frågor 28 jan 2009 med svar
VART ÄR VI PÅ VÄG?

SOLEFFEKT -E NORGE = VÄRMLAND

VILKET KLOCKSLAG? KARLERIK = NÄRKE

UTHUSET = BODEN

FÄSTNING Ö-E = BORGHOLM

MINIMALA POTATISODLINGAR = SMÅLAND

____________________________


Svar på senaste frågorna, "Tian":

VART ÄR VI PÅ VÄG?

3,14 DRYCK FLOD = Piteå
PLASKA PÅ! KVISTAR PIR = Simrishamn
FRISK ORT HÖJD = Sundbyberg
19:30 A Ö-E = Tidaholm
UNDERBYXA = Trosa
UNDERBEN BERGBITAR - R = Vadstena
KLOK ORT = Visby
FLODBYGGNAD = Åhus
ROVFÅGEL SKYDDS BUKT = Örnsköldsvik
BETESMARK -E VATTENFALL
= Hagfors

_______________________


VINNARE Bland de rätta svaren har ännu en vinnare dragits: Hjördis Nilsson, Turedalsgatan, Arboga.

Vart är vi på väg? Rätta svar:

FARSTUFÅGEL
= HALLAND
TRÄD ER FRISK = ASKERSUND
SÄNKORNA = DALARNA
VIT NOLL -T = BLEKINGE
HALSHUGGA = NACKA
JÄRNHOLME = MALMÖ
SVERIGES HUVUDPRYDNAD = LANDSKRONA
LÖVTRÄDSSAMLING = LUND
LIFTAR = MEDÅKER
OMFAMNING FALL
= KRAMFORS
PÅVERKADE KRAN -A
= HÖGANÄS
10X10 M BUKT A
= ARVIKA
BARSK UDDE = STRÄNGNÄS

VASS VÄTTERN = SÄVSJÖ
NÄS UNDER SKIDAN =
UDDEVALLA
*
FETT HÖJD = TRANÅS
F.D. HÖJD = VARBERG
SPENDRUPS KRICKA = ÖLAND
FOLKSAMLING = SKARA
ÄLVSYFTE = ÅMÅL
SKYDDA TALLMARK
= VÄRNAMO
FRISK VÅGRÖRELSE
= SUNDSVALL
FÄBODVALL = SÄTER
BIVÄG = BÅSTAD
KPARKTRÄD = KALMAR

Bland dem som mailat in det vi anser vara rätt (stad, ort, landskap etc) till
kontakt@arbogasidan.se
har vi då och då dragit vinnare som fått välja valfri 80-kronorsbok från
NÄTBOKHANDELN ANTIKVAR
________________________

wrap-script-literals: no

Alla sjukdomar är
BRIST-
SJUKDOMAR
enligt Dr Joel WALLACH
som också är agronom och veterinär samt en erfaren obducent vad gäller djur och människor.

Om du inte har tid eller lust att läsa detaljerna på @rbogasidans hälsosidor
www.arbogasidan.se/halsa
kommer nedan ett sammandrag.

MEN KOM IHÅG:
Om du är sjuk, kolla först med den vanliga vården!

För som vanligt vill @rbogasidan vara ett komplement.

DÄR REKOMMENDERAR
DR WALLACH FÖLJANDE VITAMINER, MINERALER ETC för att förebygga och lindra nedanstående krämpor:

CANCER
A. 10.000 mg C-vitamin/dagligen (enligt Linus Pauling, dubbel nobelpristagare) för att behandla och förhindra cancer;
eller
B. E-vitamin + betakaroten + selen
De som ätit detta i 5 år hade
9% mindre av alla sjukdomar
13% fler överlevde räknat på alla sorts cancer
20% fler överlevde räknat på magcancer

ARTRIT HÖFTER KNÄN (OSTEOPOROS=KALKBRIST)
Kycklingprotein
en rågad tesked kycklingbrosk i apelsinjuice på morgonen = smärtan borta på 10 dagar.
(dos 30 ml/kg kroppsvikt)

ALZHEIMERS
Höga doser av E-vitamin + Låga doser av vegetabilisk olja

NJURSTEN Kalk + magnesium + bor

BRUSTEN ARTÄR Kopparbrist
GRÅA HÅR Kopparbrist
RYNKOR Kopparbrist
ÅDERBRÅCK Kopparbrist

HJÄRTATTACK mm förebyggs med kolloidal selen

ÅLDERSFLÄCKAR
är tecken på selenbrist (kan också vara tecken på kommande hj
ärtattack)
Med kolloidalt selen är åldersfläckarna borta på 6 månader.

DIABETES
Vanadin + krom
Eller
diet (under läkarkontroll) enl Karlshamns sjukhus, föda som innehåller
25% protein 25% kolhydrater och 50% fett

SKALLIGHET Tennbrist

DÖVHET Tennbrist

SEXLUST-BRIST Borbrist

DÅLIGT LUKT- OCH SMAKSINNE Zinkbrist

HOPSJUNKET TANDKÖTT Kalkbrist
HÖGT BLODTRYCK Kalkbrist
RYGGVÄRK Kalkbrist + ev kopparbrist

BRUSTNA NAGELBAND Brist på Omega 3
SPRICKOR I HUDEN Brist på Omega 3
BLODPROPP Brist på Omega 3
STROKE Brist på Omega 3

Allt enligt dr Walach - som anser att 147 olika sjukdomar beror på kalkbrist.

LÄS MER PÅ:
www.arbogasidan.se/halsa
_____________________________

OM ARBOGASIDAN.SE

Ansvarig utgivare: Harry Holm
__________________________

E-mail: kontakt@arbogasidan.se

© Text och bild är
skyddade av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering är förbjuden men texter får återges med angivande av källan: www.arbogasidan.se KLICKA HÄR för det där med cookies


1.521.838 TRÄFFAR / HITS
under 2007 på www.arbogasidan.se

____________________________

LÄNKAR

BIBELORDET / BÖCKER & LÄSTIPS / MUSIK & SKIVTIPS
SIDOR OM HÄLSA / ARKIV = TIDIGARE ARBOGASIDOR

ARBOGA-INFO ÖPPETTIDER ETC /

HÄRJEDALEN HEDE JAKT MM -
FESTIVAL-SAJTEN

ARKIV

jan-mars 2009

dec 08 - jan 09

ARKIV
ARTIKLAR 2008:

Från årskiftet till augusti
KLICKA HÄR!

Augusti - oktober 2008
KLICKA HÄR!

Oktober - december 2008
KLICKA HÄR!

*

Läs Harry Holms blogg
http://www.metrobloggen.se/
murvelgubben
fast just nu har den paus

____________________________

DET DÄR MED COOKIES

Vad säger lagen om Cookies?

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa cookies används till och hur cookies kan undvikas.

Enligt den nya lagen ska alltså alla som besöker en webbplats informeras om så kallade cookies, vad de används till och hur man kan vägra cookies.

En cookie är en liten textfil som lagras i datorn, och som www.arbogasidan.se använder för att få statistik om användandet av våra sidor. Det är alltså statisti-kcookie som sätts för att vi skall veta hur många besökare webbsidorna har.

En Cookie kan inte starta program och innehåller inte virus.

Hur du slipper cookies
De flesta webbläsare (t.ex. Internet Explorer och Netscape) tar emot cookies automatiskt, men det går att ändra inställningarna så att de inte accepterar dem eller ger besökaren ett val om han eller hon vill acceptera eller inte.
 
Gör så här om Du tycker att det är viktigt att slippa cookies:

Netscape: Gå till eller välj edit/preferences/advanced. Här anger du inställningarna för Cookies.

Internet Explorer 6.0: Gå till och välj, Tools/Internet Options/Privacy och ange inställningar för att hantera Cookies. Här kan du enkelt ange i vilken utsträckning du vill tillåta Cookies.

Internet Explorer 5.0: Gå till och välj, Tools/Internet Options/Security och sätt dina inställningarna för cookies. Du kan välja mellan att tillåta cookies eller att inte tillåta cookies överhuvudtaget.

Internet Explorer 4.0: Gå till och välj View/Internet Options/Advanced och välj om du vill tillåta cookies eller inte.

Hur ta bort cookies som redan finns i datorn?
För att ta bort dina befintliga cookies stänger du först ner webbläsaren.
I Netscape går du in i cookies.txt-filen och slänger dina cookie-filer.
I IE sparas cookies i en mapp eller katalog under Documents and Settings.

Sammanfattningsvis
www.arbogasidan.se använder sig av cookies. Cookien innehåller ingen personinformation, och vi använder den bara för att se hur många som besöker sidan.

Vill du inte tillåta lagring av någons cookies på din dator kan du alltså stänga av det i din webbläsares inställningar. Detta påverkar inte dina möjligheter att läsa information på exempelvis
www.arbogasidan.se

*

6 kap. 18 § lagen om elektronisk kommunikation

Elektroniska kommunikationsnät får användas för att lagra eller få tillgång till information som är lagrad i abonnents eller användares terminalutrustning endast om abonnenten eller användaren av den personuppgiftsansvarige får information om ändamålet med behandlingen och ges tillfälle att hindra sådan behandling. Detta hindrar inte sådan lagring eller åtkomst som behövs för att utföra eller underlätta att överföra ett elektroniskt meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller som är nödvändig för att tillhandahålla en tjänst som användaren eller abonnenten uttryckligen har begärt.

Mer information hittar du på Post- och Telestyrelsens hemsida.

 

wrap-script-literals: no
 
wrap-script-literals: no
   
wrap-script-literals: no


___________________________

 

+

 

wrap-script-literals: no
 
wrap-script-literals: no

wrap-script-literals: no
 
   
wrap-script-literals: no
 
wrap-script-literals: no
 
wrap-script-literals: no
 
wrap-script-literals: no
   
wrap-script-literals: no
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
wrap-script-literals: no

  

wrap-script-literals: nowrap-script-literals: no
 

BIBELORDET - HEDE - ARKIV OCH INTERNA LÄNKAR - OM ARBOGASIDAN
E-mail: kontakt@arbogasidan.se


wrap-script-literals: no

ARKIV april - juni 2009

_______________________________________________

Nu blommar det i ArbogabygdenPå vägen utmed Hjälmare kanal har lupinerna kommit igång på allvar även om det kan dröja någon vecka innan prakten är total i de kilometerlånga självsådda "rabatterna".

Dessutom konstaterade jag nyss att, utmed vägen mot Maxelmosse, lingonblommor och liljekonvaljer tävlar om att vara i majoritet.
Det väger jämnt, så det blir kryss på naturens junilista.

Text och foto: HARRY HOLM tisdag den 9 juni 2009.

_______________________________________________________

Nationaldagsfirandet i Arboga 2009

Högtidstalaren i Arboga, förre biskopen Claes-Bertil Ytterberg, i skydd av stadens frivilliga befälsutbildare, den 6 juni 2009.

Marschen genom stan, från Gäddgårdsskolan till Ahllöfsparken, med Blåsorkester och allt, förgyllde tillvaron när molnen var grå och de blå fläckarna få på himlen.
Väl framme fanns massor av folk för att applådera blåsarna, Engelbrektskören, och alla andra medverkande.


Det var nationaldag 2009 och förre biskopen Claes-Bertil Ytterberg höll högtidstal med aktuell anknytning till EU-valet.
Han gick ungefär ett halvsekel tillbaka och berättade om när han och de andra Surahammarsgrabbarna fick stryk om de åkte till Hallstahammar – och tvärtom. Vi trodde oss förstå att det var för att betona EU:s värde för freden.
Så hurrade vi för Sverige och sjöng Du gamla, du fria.
Detta och övriga programpunkter hölls förnämligt samman av dagens komframochsäg Stig Jäderlund.

TEXT OCH FOTO: HARRY HOLM 2009 06 06


*
Kerstin och Åke Joelssons var där... och den viktige Ljud-Greger.


Stig Jäderlund, "komframochsäg"
*
_______________________________________________________

 

Den blomstertid nu kommer... och här kommer också alla klockslagen
Nationaldag i Ahllöfsparken och skolavslutningar i kyrkorna

Pingsten och Mors dag är över men det är inte slut på behovet att fira, och flagga och köpa blommor.
Till Nationaldagsfirandet kommer vår förre biskop. Och skolavslutningarna sker av tradition i kyrkorna.
Här i artikeln kommer alla klockslagen.

Nationaldag i Ahllöfsparken
Lördagen den 6 juni är det Sveriges nationaldag. I Arboga blir det traditionsenligt firande i Ahllöfsparken med högtidstal, stipendieutdelning och underhållning.
Firandet startar klockan 13.45 med att föreningarna och Arboga Blåsorkesters startar marschen från Gäddgårdsskolan, berättar kommunens hemsida.
Programmet i Ahllöfsparken börjar cirka klockan 14.00. Och årets högtidstalare är alltså Claes-Bertil Ytterberg.
De Arbogabor som kommer till evenemanget kommer att underhållas av Arboga dansskola, Engelbrektskören, Örjan Lindwalls kvintett med Lina Adolphson samt Oscar och Johan Ljungkvist.
Det finns möjlighet att köpa fika. Arrangörer är Arboga kommun och Arboga musikförening.
Regnrisken är uppenbar och blir det dåligt väder flyttas evenemanget in i Medborgarhuset.

Skolornas avslutningstider i kyrkan
Den 12 juni är det skolavslutning i Arboga. Nu är tiderna för den del av avslutningen som hålls i kyrkan fastställda.

GÄDDGÅRDSSKOLAN

Förskoleklass, år 1-4
Plats: S:t Nicolaikyrkan Tid:9.20

År 5-6
Plats: S:t Nicolaikyrkan Tid: 10.40

År 7-8
Plats: Heliga Trefaldighetskyrkan Tid: 9.50

År 9
Plats: Heliga Trefaldighetskyrkan Tid: 8.30

STURESKOLAN

År 6-8
Plats: Heliga Trefaldighetskyrkan Tid: 10.30

År 9
Plats: Heliga Trefaldighetskyrkan Tid: 9.10

GÖTLUNDA SKOLA
Plats: Götlunda kyrka Tid: 8.30

MEDÅKERS SKOLA
Plats: Medåkers kyrka Tid: 8.30

LADUBACKSSKOLAN
Plats: Heliga Trefaldighetskyrkan Tid: 11.10

BRATTBERGSSKOLAN
Plats: S:t Nicolaikyrkan Tid: 10.00

NYBYHOLMSSKOLAN
Plats: S:t Nicolaikyrkan Tid: 8.40

VASAGYMNASIET
Plats: Heliga Trefaldighetskyrkan Tid: 12.00

Den blomstertid nu kommer.

HARRY HOLM 2009 06 02

_______________________________________________________

Nu närmar sig EU-valet
Och även Arboga får besök

Valet till Europaparlamentet närmar sig. I en slutspurtande vecka försöker partier och enskilda ledamöter övertyga oss om att dom är bäst men också om värdet av att kunna få gå och rösta.

Enligt ett pressmeddelande besöker idag, tisdag, riksdagsledamoten från Västerås, Margareta Israelsson (s) Arboga som en del i den pågående valrörelsen inför valet den 7 juni.
Programmet för Margareta i Arboga tisdagen den 2 juni 2009 ser ut så här:
09.00 Samling och kaffe på Partiexpeditionen. 09.30 Presskonferens. 10.15 Besök på Strömsborgs Äldreboende. 11.30 Lunch. 13.00 Besök på Arbetsmarknadsenheten. 15.00 Besök inom någon av Fritids- och kulturnämndens verksamheter. 18.30 Medverkan i Arbetarekommunens månatliga Tjejträff.
_______________________________________________________

Arbogbornas utflyktsmål i pingst
Besöksmål för olika sorts väderlek
 

Bland de utflyktsmål vi tipsar om för pingsthelgen finns fornborgen Halvardsborg strax väster om Arboga, som bjuder på vacker utsikt mot Tjurlången (bilden ovan). Men även uppe på själva borgen är det en vacker miljö, överslösad med liljekonvaljer just nu (bilden nedan).Flera utflyktsmål för Arbogaborna

Skulle det mot förmodan vara dåligt väder kan det vara lämpligt med ett besök på "Bilmuseet" i Köping. (KLICKA HÄR)

Men det blir ju finväder. Så vi rekommenderar en utflykt till Skäret utanför Valskog (KLICKA HÄR)

** Foto: HARRY HOLM
_____________________________________________

Arbogbornas utflyktsmål
Skäret vid Valskog - med alla ekar


 
Till naturreservatet Skäret kör man genom att svänga av åt vänster när man efter Valskogsrakan når själva samhället Valskog.
Sedan är det bara att följa vägvisningen till Skäret och uppleva de fina hagmarkerna med rastplatser och ståtliga gamla träd.

** Foto: HARRY HOLM
______________________________________________

 

Arbogbornas utflyktsmål
Bil- och Teknikhistoriska Samlingarna

Bil- och Teknikhistoriska Samlingarna ligger vid Glasgatan i Köping är en upplevelse inte bara för motorintresserade. Det blir en resa i tiden att gå in där.
Och man kan göra flera besök, för utställningen ändras i och med att de fordon som alltid finns där kopletteras med inlånade transporBil- och Teknikhistoriska Samlingarna i Köping förvaltas av Bil- och Teknikhistoriska Sällskapet i samarbete med Stiftelsen Bertil Lindblads Samlingar. tmedel.
Bil- och Teknikhistoriska Samlingarna i Köping förvaltas av Bil- och Teknikhistoriska Sällskapet i samarbete med Stiftelsen Bertil Lindblads Samlingar.

Öppettider: Alla dagar maj-sept kl.10-18. Sista insläpp kl.17. Museet är stängt under midsommarhelgen.

Volvo P 1900Bil- och Teknikhistoriska Samlingarna i Köping förvaltas av Bil- och Teknikhistoriska Sällskapet i samarbete med Stiftelsen Bertil Lindblads Samlingar.
 

**

Text och foto: HARRY HOLM
________________________________________________

 

Christoffer Hiding sjöng i Arboga

Inför en välbesökt Pingstkyrka i Arboga sjöng Idol-finalisten Christoffer Hiding på söndagskvällen både egna och andras sånger. Det var både gospel och soul och bl.a. Louis Armstrongs hit "What a wonderful world".

FOTO: HARRY HOLM 2009 05 24
_____________________________________________________

Götlundabygdens Dag 2009


*

FOTO: HARRY HOLM 2009 05 21
______________________________________________________

Gäddans minifestival i parkenGäddgårdsskolan ordnade på onsdagen en minifestival i Ahllöfsparken. Elever och personal från förskoleklass till skolår nio bjöd på dans, diktläsning, akrobatik, magi, musik, sång, jonglering och komik. Och de som inte medverkade tittade på.

*

Foto 2009 05 20: HARRY HOLM
______________________________________________________

Nu blommar det i Arboga. Här är en bild från Rådhusgatan. Päronträdet står i blom vid västra gaveln av Örnens Hus och i Kyrkparken, rakt fram på bilden, prålar kastanjerna. Hur är det sångtexten lyder: "Vår bästa tid är nu..."
FOTO: HARRY HOLM

________________________________________________

Arbogabors undring: Vad är Arkolu AB?
Säljaren ville sälja både bolag och Hemköpshuset i Arboga

På föredragningslistan till Arboga kommunfullmäktiges sammanträde på torsdag den 28 maj, står det som punkt 13. ”Val av styrelseledamöter, ersättare och lekmannarevisor i ARKOLU AB”.

Vad är ARKOLU AB undrade Arbogborna redan när den senaset förteckningen över lagfarter ”Nya Grannar” presenterades och det stod att det bolaget köpt det så kallade hemköpshuset vid Nytorget, fastigheten Kuriren 1.
Så jag tog reda på lite om både köpare och säljare.

I många år förhandlade Ica AB med koncernen Boultbee om att få hyra in sig i f.d. Hemköps lokaler vid Nytorget i Arboga. Utan att komma till någon lösning.

Det säljande bolaget ägs av Boultbee (Holding) AB, med Bo Gunnar Falk (född 1960) som verkställande direktör, och har en adress i Västerås (Box 730). I styrelsen sitter som ordinarie ledamöter också utomlands boende Clive Ensor Boultbee-Brooks samt Per Ludvig Nilsson (född 1965) och Bert Ola Christian Olofsson (född 1978).
Med 206 anställda (83 ett år tidigare), 1,1 miljard i omsättning och 780 miljoner kronor i vinst 2007 är Boultbee något stort. Misstankar har därför under åren framförts att dröjsmålet beträffande varuhuset i Arboga berott på att det varit ett litet, lågprioriterat objekt. För summa tillgångar för Boultbee Holding var vid förra årets ingång: 18,8 miljarder kronor.
I dess verksamhetsbeskrivning står det: "Bolaget ska äga och förvalta samt köpa och sälja fast egendom samt att även bedriva annan i samband därmed förenlig verksamhet."

Annan säljare
Men Arbogabolagets köp av fastigheten Kuriren, dvs där Hemköp låg, gjordes efter en uppgörelse med ett annat bolag, Boultbee varuhuset II Shelf Fastighets AB, som enligt sin verksamhetsbeskrivning också skall äga och förvalta samt köpa och sälja fast egendom samt att även bedriva annan i samband därmed förenlig verksamhet.
Även Boultbee varuhuset II Shelf Fastighets AB har Bo Gunnar Falk som verkställande direktör, samma styrelse som holdingbolaget och samma
adress i Västerås.
Bolaget har aldrig varit registrerat för F-skatt eller moms. I bokslutet för 2007 står det Antal anställda 0 och Omsättning 0 kr, men 103.000 kr i kassalikviditet, 3.000 kr mer än ett år tidigare (ränta).

När det stod klart att Boultbee sålt hemköpshuset talades det om att köparen var Sturestaden AB, det bolag som kommunen samäger med Byggnadsfirman Lund AB.
Men när sedan lagfarten publicerades stod ARKOLU AB som köpare, ett bolag med Box 730 i Västerås som postadress.
Bolagets vd var vid köpet Hans-Olof Lund. I styrelsen för ARKOLU AB satt vid köpetillfället också Per-Olov Nilsson, Kenneth Dalberg, Christer Eriksson och Lars Conny Ivansson som ordinarie, och Ivan Drozdjibob, Gun Eklund, Jens Lundberg, Seija Tasala och Sixten Öhman som suppleanter.

Det var redan den 18 februari som Styrelsen för Sturestadens Fastighets AB beslutade köpa Kuriren 1, enligt säljarens förslag så att köpet skulle innefatta ett bolag.
Detta bolag ARKOLU AB (”listig” förkortning av ARbogaKOmmunLUnd) hade extra bolagsstämma den 21 april för att byta styrelse.

När Sturestaden engagerade sig i att bygga det stora lagret för försvaret ute vid Marieborg bildades ett dotterbolag, Marieborgs Lagerfastigheter i Arboga AB. Då beslutade kommunfullmäktige att styrelsen i dotterbolaget skulle vara samma som i moderbolaget.
Nu vill kommunen göra lika med ARKOLU AB.
Förslaget till Arboga kommunfullmäktige på torsdag är att Per-Olof Nilsson (som ordförande), Christer Eriksson och Kenneth Dalberg, utses till kommunens ledamöter med Seija Tasala, Sixten Öhman och Gun Eklund som personliga ersättare.

HARRY HOLM 2009 05 22

_______________________________________________

Ica ger besked om etablering vid Nytorget först efter sommaren

Hur går det med en eventuell Ica-etablering i det så kallade Hemköpshuset i Arboga.
– Vi hoppas kunna ge mer besked efter sommaren, förklarar idag Staffan Ekengren, presschef hos ICA AB.

Enligt signaler för någon månad sedan skulle det mesta vara klart för Ica att dra in i Kuriren, huset vid Nytorget där Hemköp tidigare höll till.
Så jag sände i går en fråga till Icas presschef:

Till  Staffan Ekengren

"Det finns fortfarande inga beslut fattades kring en etablering i
Arboga" skrev Du tidigare i vår.
Vad jag förstår återstod bara någon form av styrelsemöte hos ICA AB, ett möte som nu torde ha hållits.
Är avtalen med hyresvärden undertecknade kan jag inte se att ICA AB förlorar på att berätta detta och om vilka planer ICA AB har för Arboga.

Hälsningar
Harry Holm
www.arbogasidan.se

Idag, fredag, fick jag följande svar:

Hej!
Vi kan inte säga mer idag än vad vi har gjort tidigare. Vi har samman inställning i frågan som tidigare.
Vi hoppas kunna ge mer besked efter sommaren.

hälsningar
Staffan
________________________

Staffan Ekengren
Presschef
ICA AB
Corporate Communications

Vi Arbogabor hålls på halster och bör påminna om att det var 2006 som Arboga kommun på sin hemsida lät berätta att allt snart var klart för Icas etablering.

HARRY HOLM 2009 05 15

________________________________________________

Färre per gudstjänst i Svenska
kyrkan i Arboga – Ett 60-tal gick ur

Svenska kyrkans många tusen medlemmar i Arboga har blivit lite sämre på att gå på högmässa – och på musikgudstjänster.
Men verksamehten för barn och unga växer.
Och det är de unga som är framtiden.

På onsdagen fick jag i min hand Årsredovisningen av församlingsstatistiken i Arbogabygdens församling. Och idag tittade jag igenom papperen.
De visar att det i fjol var fler vanliga högmässor än förra året men färre besökare per gudstjänst 52 i snitt 2007, mot 49 år 2008.
På söndagsgudstjänsterna minskade det från 55 till 52 besökare i genomsnitt.
Musikgudstjänsterna, vars besökarantal över tid brukat öka i takt med att färre går på vanliga gudstjänster, minskade från 40 st till 35 stycken. Antalet besökare i snitt per musikgudstjänst gick ner från 93 till 76.

Konfirmanderna minskade mest, från 30 ungdomar 2007 till bara 17 förra året.
Det döptes 78 barn och vigdes 24 par samtidigt som det var 156 begravningar enligt Svenska kyrkans ordning.
Sex personer, 12 år äldre, sökte på egen hand inträde i Svenska kyrkan.
Men det skedde 65 aktiva utträden ur Arbogabygdens församling förra året.
Det kom in drygt 61.000 kr i kollekter mot drygt 73.000 kr året innan.

Musikverksamheten då?
År 2007 var det tre barnkörer med totalt 38 deltagare, förra året fyra barnkörer med 54 medlemmar.
Övriga körer var i stort oförändrade.
Kyrkans barntimmar hade 33 barn i fjol mot 29 året innan.
Besök av både barn och vuxna ökade i den öppna barn- och ungdomsverksamheten under året, med en klar nedgång bara vad gäller 7-9-åringarna.

HARRY HOLM 2009 05 14
_____________________________________________________

Om mobbning i kyrkan – även på
foto i Arbogabygdens församling

Idag, onsdag kl 13-20, visas i Heliga Trefaldighets kyrka i Arboga, Eliasbeth Ohlson Wallins fotoutställning om mobbning (en av bilderna ses här ovan).
Utställningen handlar om ett så oerhört viktigt ämne som mobbning bland barn.
Men det finns också vuxenmobbning.

Tankarna vid utställninge går till de anklagelser om mobbning inom Svenska kyrkan, som Arbogas kyrkomusiker Göran Staxäng och prästen Mats Jonsson förde fram i ett upprop till kyrkomötet i Uppsala förra året.

Jag satt i våras och bläddrade igenom Svenska Dagbladet av den 16 mars 2009. Med stormen kring Göran Staxäng i färskt minne fastnade jag för en artikel av Mats Jonsson, som är ledamot av stiftsfullmäktige i Uppsala.
Under vinjetten Synpunkt skrev han och rubriken var ”Utköp av mobbade måste upphöra.”
– På många håll i landet rapporterar lokalpressen om misshälligheter i kyrkliga arbetsmiljöer. Hela bygden spekulerar om orsakerna, den utsatte vet lika litet som någon annan och frågar sig vad han/hon gjort för fel.

Skillnaden
Så inleder Mats Jonsson sitt inlägg. Därefter förklarar han skillnaden mellan arbetsplatskonflikt och mobbning.
– Arbetsplatskonflikt handlar om olika uppfattningar i konkreta frågor. Sådana situationer kan förnuftiga människor lösa genom rationella samtal.
– Vid mobbning handlar det om mindervärdighetskomplex, avundsjuka, maktbegär och narcissiskt hat.
– För den angripande parten är målet inte att lösa upp någon meningsskiljaktighet i sakfrågor, utan förintelse av motparten. En mobbare i maktställning har ingen respekt för vare sig fakta eller arbetsrättsliga regler. Där finns inget utrymme för förnuftiga samtal.

Staxäng
Mot bakgrund av att svenska kyrkan i Arboga hade köpt ut sin kyrkomusiker Göran Staxäng något år tidigare, fick jag från kyrkligt håll veta att det var ”locket på”. Den reaktionen gjorde det naturligt för mig att nu be Mats Jonsson utveckla sitt resonemang.
Efter en tid fick jag ett mail där han skrev:
”Läs gärna min debattartikel i Upsala Nya Tidning den 12 april 2009.”

Det har jag nu gjort. Artikeln har det svidande namnet ”En hjärtlös och mobbande kyrka”.
Mats Jonsson tar där, i början, en bild av hur anställda hos den ena församlingen efter den andra får ta sitt pick och pack och försvinna, ibland utköpta på kyrkomedlemmarnas bekostnad.
– Hanteringen sker med samma hjärtlöshet som när man i gamla tider skickade bort en piga, som råkat i olycka genom husbondens egen försorg, med tio kronor i förklädet och skamkänslor för resten av livet.

Sekretesstricket
Sedan späder Mats Jonsson på med :
– En särskilt infernalisk metod, som används i kyrkliga sammanhang, är sekretesstricket. Det innebär att arbetsgivaren utan grund sprider ut att den uppsagde gjort sig skyldig till något som inte kan röjas på grund av sekretess. Därigenom lamslår man all vidare diskussion och lämnar fältet öppet för projektioner, fantasier och förtalskampanjer.

Förra året den här tiden hade arbetsdomstolen 15 aktuella fall som gällde svenska kyrkan och Arbetsmiljöverket har i rapport riktat kritik mot kyrkan. Det såg jag i en artikel jag googlade fram i UNT i höstas.


Frågor och svar
Frågor som Mats Jonsson ställer är:
– Varför tillhör kyrkan de arbetsmiljöer som är värst drabbade av vuxenmobbning? Varför är kyrkan kraftigt överrepresenterad i Arbetsdomstolen?
För att svara tar han till ord från vårdforskningen, som säger att arbetsplatser där man kräver att allt arbete utförs tillammans i lag, blir särskilt utsatta.
– Det blir gärna så att de som presterar minst sätter normen och försvarar sig mot det hot som mer kvalificerade medarbetare utgör, genom att mobba ut dessa.
Vems är ansvaret då? Även detta har Mats Jonsson svar på:
– Ansvaret för arbetsmiljön ligger på de förtroendevalda.

Orsaken
Och så slutar han med en parallell från djurlivet.
– Utstötning ur en gemenskap genom långvarig och kränkande särbehandling beror alltså på aggression hos gruppen. Detta kan orsakas av tre faktorer: För trånga utrymmen, centralisering av fodertillgången och avsaknad av en fungerande tupp. – Åtminstone i fjäderfäskötseln är det ju så, kanske på andra håll också, slutar Mats Jonsson.

HARRY HOLM

Fotnot:
Som nämnts har Arbogabygdens församling vägrat ge sin syn på bakgrunden till utköpet av Göran Staxäng. Men församlingen kommer förhoppningsvis att kommentera Mats Jonssons generella resonemang.
Planer finns att även ge Göran Staxängs syn på saken. Men Göran Staxäng, som under hela sin tid i Arboga, hade bostad både i Arboga och i Stockholmstrakten, är nu inte kvar i stan.
När jag söker hans telefonnummer på Eniro får jag följande svar:
# Din sökning på Göran Staxäng gav tyvärr ingen träff #
 

** 2009 05 13
____________________________________________

Adria – min favoritpizzeria i Arboga
klädd i ny dräkt - och i ny regiRedan på utsidan såg jag att något hade hänt med min stam-pizzeria, efter en stängd helg. Hur snabbt måste dom inte ha jobbat!
Stiligt värre blev det, där granne med Statoil.


Personalen ler mot kunderna och vi kunder ler när vi ser den nya fina interiören (se bilderna här nedanför).

Som förr ligger Adria bra till:
A. Det går att stanna precis utanför.
B. Geografiskt sett är det den pizzeria vi har närmast till.

Både A och B är viktiga saker för den som vill att hämtpizzan skall vara varm när man kommer hem till bordet.

Miss i telefonkatalogen
Men hur skall du kunna beställa pizza här? Adrias nummer står inte i katalogen! En pizzeria utan telefonnummer?!
För mig går det ju an, jag är van och har åkt hit till Bensingatan i alla år sedan stället hette BP Paus och Pedro var chef.
Och jag var stadig gäst när pizzeriachefen hette Yakob Kamal.
Så jag kan telefonnumret i hvuudet.

Men hur ska du, käre läsare, kunna ringa och beställa pizza här? För Adrias telefonnumer står inte i gamla telefonkatalogen. Och när den nya, mindre "Gula Sidorna" kom härom dagen, var det lika illa. Ingen Pizzeria Adria i Arboga!
Tänk hur många fler kunder killarna i Adria skulle ha om deras nummer fanns i katalogen.


Lite kan jag hjälpa dom, och framför allt hjäpa mina läsare, genom att här och nu tala om att, för att beställa en pizza, eller kebab, sallad eller grill hos Adria, så ringer man 0589-104 34. Före 10 på kvällarna.


 

** Text och foto: HARRY HOLM 2009 05 12
______________________________________________


 
**  

 

Protest i Arboga fredag
mot apotekets försäljning

Det blir en manifestation mot att Apoteket Örnen i Arboga ska säljas.
Aktionen genomförs fredagen den 8 maj kl.16 - 18 på Nytorget i Arboga.

Apoteket Örnen i Arboga är ett av 17 apotek i Västmanlands län som nu kommer att privatiseras.
– Jag är mycket oroad över utförsäljningen av Apoteket Örnen, säger Arboga arbetarekommuns ordförande, Agneta Bode, i ett pressmeddelande.
– Det finns en risk att detta leder till ökade kostnader och att servicen försämras för Arbogaborna.

Arboga arbetarekommun kommer att protestera mot utförsäljningen genom att dela ut material och samtala med Arbogaborna på Nytorget fredagen den 8 maj 2009 klockan 16.00 - 18.00.

Bakgrundsfakta
Idag har Apoteket AB ensamrätt på att sälja läkemedel. Däremot råder konkurrens mellan läkemedelsbolagen om att få sälja sina produkter till Apoteket AB. Det är ett system med unikt hög konkurrens mellan bolagen och låga distributions- och hanteringskostnader. Det svenska apotekssystemet har mycket låga prispåslag och låga priser i konsumentled. Beslutet att avreglera apoteksmonopolet riskerar att göra det dyrare för skattebetalarna
eftersom regeringen ser till att höja vinsterna för att locka utländska
apotekskedjor till Sverige.

(Ur s-pressreleasen)

_____________________________________________________

Välbesökt författarafton i Arboga
Lokala böcker visades på biblioteket

Den så kallade musiksalen i Arboga bibliotek var så gott som fullsatt på onsdagskvällen, när några lokala författare skulle presenteras och intervjuas.

Per Alexandersson från Studieförbundet Bilda i Örebro hälsade välkommen. Harry Holm inledde med att berätta att det kommer ut minst 6000 nya böcker i Sverige varje år, varav bara ca 600 nämns i media..
– Ändå är det så att unga skriver, gamla skriver, ja det verkar som om alla skriver, sade han.
Varför skriver folk? Det skulle bli lite av kvällens tema.
På plats var några av de lokala författare som presenterades, Lars-Eric Nilsson, Carl Olov Persson och Birgit Johansson. De läste ur sina böcker och blev intervjuade om sitt skrivande.

KLICKA HÄR för ett utförligt referat från kvällen!
_____________________________________________________


Nu är det bara att dra på...Till Valborgshelgen var bron över Hjälmare Kanal öppnad för trafik igen. När också de olika tvåfiliga sträckorna med vajerräcken ju också är i ordning så har Kungsör aldrig legat närmare Arboga än idag för bilisterna, tidsmässigt sett.

TEXT OCH FOTO: HARRY HOLM

______________________________

En eld som hälsar våren

De Arbogabor och tillresta som ville se "riktiga" brasor denna valborgsmässoafton fick söka sig bort från det officiella firandet med eldkorgar i Ahllöfsparken. Så här såg det ut när det började ta sig i rishögen vid Säterbo kyrka.

Text och foto: HARRY HOLM 2009-04-30
______________________________________________________

Valborgsfirande i Ahllöfsparken

Den 30 april är det och numera firas Valborgsmässoafton i Ahllöfsparken.
Vi som varit med ett tag minns brasorna vid Stenlöpet, vid Vinbäcken och i Teknikbacken.
Men nu är det alltså Ahllöfsparken som gäller.
Där blir det idag majbrasa i en eldkorg, fyrverkeri, sång- och musikunderhållning samt tal av Hans Almgren i samband med att elden tänds vid scenen klockan 21.00.
Arboga Manskör och Arboga Blåsorkester medverkar.

Första maj i Arboga

Arboga Blåsorkester får också en ledande roll vid årets förstmaj-demonstration.
Efter samling vid Medborgarhuset kl 10 på fredagsförmiddagen går demonstrationen genom centrala Arboga med blåsorkestern i spetsen.
Kl 11 är det förstamajmöte i Rotundan i Medborgarhuset. Tidigare statsrådet Leni Björklund är huvudtalare och Edison Henriques från Arboga SSU är ungdomstalare i år.
Efteråt fortsätter programmet med sång och musik och – för barnen – film.

HARRY HOLM 2009 04 30

_______________________________________________

Ännu en bomässa genomförd i Arbogas medborgarhus

Med ung musik välkomnande utanför Medborgarhuset genomfördes på lördagen åter en Bomässa i Arboga.
Det var där inne kanske inte lika många utställare som förut men bland montrarna fanns flera med tungt innehåll.
Inte minst intresserade det nya stora försvarslagret som skall invigas den 1 november och där det blir många välkomna arbetstillfällen.

FOTO: HARRY HOLM 2009 04 25

_____________________________________________________

Ingemar Olsson till Arboga –
efter 23 plattor med proffs på

Ingemar Olsson kommer till Arboga på söndag, en unik artist med flera låtar på Svensktoppen och – en i psalmboken.

”Du vet väl om att du är värdefull” har sjungits av nästan varje konfirmand de senaste 20 åren.
Men Ingemar Olsson har också legat på Svensktoppen, med. bl.a. "Rock and roll är musiken" och "Verkligheten är större".
Han har turnerat i många länder och har spelat in 23 album, där han kompats av bl.a. samma pianist som Elvis, samma bakgrundskör som Michael Jackson och samma trummis som Abba.

”Du vet väl om att du är värdefull” kallas programmet när Ingemar Olsson sjunger i Arboga Pingstkyrka söndag 26 april kl 17. Det är fri entré och fika efteråt för den som så vill.

HARRY HOLM 2009 04 24
______________________________________________________

Fullmäktige i Arboga torsdag

Torsdag 23 april kl 18 börjar månadens sammanträde med Arbogas kommunfullmäktige.
Årsredovisningar och kompletteringsbudget står på dagordningen. Det ska svaras på medborgarförlsag om att göra om Engelbrektsskolan till samlingspunkt för pensionärer och om ny hastighetsbegränsning i Lunger. En fråga om brister i skolhälsovården ska besvaras.
Fullmäktiges sammanträde är som vanligt öppet för allmänheten.

HARRY HOLM 2009 04 22
_______________________________________________

Släpp fångarna loss, det är vår! Utdockning på söndag morgon
- med kaffe och mackor

Våren är här och då är det dags för den traditionella utdockningen vid Hjälmare Docka, strax öster om Arboga stad. Det sker söndagen den 26 april 2009. Då ska som vanligt båtarna lämna dockan efter vinteridet.

För att vara med och se detta så måste man vara uppe i ottan. Utdockningen sker mellan kl. 7.00-11.00.
Hjälmare Kanals Vänner håller traditionen vid liv med att se till att det finns goda smörgåsar och kaffe som serveras inne i kanalkafét i samband med utdockningen.
Kronsmedjan som ligger 200 meter väster om dockan kommer att hållas öppen för besökare.

Nästa stora arrangemang som Hjälmare Kanals Vänner arrangerar är Kanaldagen lördagen den 27 juni.
Allt detta berättar Sven Mangnäs som är pressansvarig i Hjälmare Kanals Vänner.

_____________________________________________________

Arbogabor fick höra fin in USA-sång
på så nära håll som i Kungsör

Familjen Thulin från USA sjöng i Centralskolan i Kungsör, där också Hansåke Dahlgren, sittande längst till höger på bilden, imponerade på de från olika orter tillresta åhörarna.

TEXT OCH FOTO: HARRY HOLM 2009 04 19

_____________________________________________________

Arrangemanget Norsylingen, Arboga lördag den 18 april 2009

*

_______________________________

Mötesplatsen med konst och massage i Pingstkyrkan i Arboga

*Alfagårds-konst fyllde väggar och bord i serveringsvåningen i pingstkyrkan

*

Brit-Marie Ljunggren, i mitten, visade ett vackert bildspel med fotografier från främst Arbogatrakten.

* Bibi Haglund föreläste om och demonstrerade taktil massage.

TEXT OCH BILDER: HARRY HOLM

_______________________________

Tack för Arboga-arrangemangen!
Och i helgen händer mer ändå.

Påskmarknaden på Stora Torget (bilden ovan) var en lysande idé, vilken trevlig lördag det blev som inledning på påskveckan.

Det är många höjdunkter på ett år, som kommer till tack vare mer eller mindre ideellt arbete från exempelvis föreningar och organistaioner.

Nu på lördag väntar Norsylingen, jippot i hamnen med både musik och fisk.
Samtidigt på lördag, snett över bron, med ingång från parkeringen vid Storgatan, ordnas Mötesplatsen igen, i serveringsvåningen i Arbogas Pingstkyrka.
Det är drop in för alla åldrar, fika och gemenskap nellan kl 10 och 14. Där visas en konstutställning från Alfagården. Man får lära sig om taktil massage. Britt-Marie Ljunggen visar ett bildspel med naturbilder. Det finns lekrum med sagotant, frågesport och biljard.

HARRY HOLM 2009 04 14

_______________________________________________

GLAD PÅSK !


_______________________________

Hjälmaren från Herrfallet april -09
Foto: Britt-Marie Ljunggren
_______________________________

Bestämmer Ica-ledningen även publiceringsdatum i Arboga?

Det började 2006, då Arboga kommun på sin hemsida konstaterade att det snart var klart med Icas etablering i de lokaler vid Nytorget där Hemköp tidigare huserade.
Sedan asfalterades de stora trädgårdarna närmast Kapellgatan för att Icas etablering krävde fler parkeringsplatser.
Och därefter hände.... ingenting.

För några veckor sedan var jag här på arbogasidan.se först ut med att konstatera att byggnaden vid Nytorget sålts till Sturestaden AB (bolaget som kommunen äger tillsammans med Byggnadsfirman Lund). Och att Ica skulle in i lokalerna.

Denna Icas konkreta vilja gick inte att få bekräftad. Gång på gång frågade jag Ica centralt och kommunalrådet Ytterberg. Men inget var klart, sades det alltid.

I tisdags, den 7 april, tyckte jag det räckte med väntan så jag skrev så här till kommunalrådet:

Hej Olle,
min tanke är att hysch-hyschet kring överenskommelsen mellan Ica och Sturestaden är att Ica vill bestämma när nyheten skall släppas.
I det läget - när mäktiga Ica behagar ge en pressrelease om Arboga - då kommer jag att lägga den kraft jag kan på att ta reda på det verkliga datum när undertecknandet skedde, så får de personer jag citerat (bl.a. icas pressavd,) framstå som trovärdiga eller icke trovärdiga.

Med andra ord:
Har inte Ica fått bestämma nog över Arbogaborna de senaste åren? Har de inte rätt att få veta att det är klart så snart det är klart?

Hälsningar 2009 04 07
Harry Holm


Dagen efter, den 8 april kl. 08.45 svarade kommunalrådet Olle Ytterberg:

Hej Harry,

Jag kan försäkra dig om att ingen är ivrigare än jag att få släppa nyheten om en etablering i Arboga så snart som möjligt. Arbogaborna behöver goda nyheter och jag vill hemskt gärna vara den som kommer med dom;-)

Det brukliga är att man väntar tills ett avtal är klart innan man offentliggör något för att inte skada pågående förhandlingar. Av hänsyn till de som Sturestaden i dag förhandlar med avstår jag från att kommentera förhandlingsläget tills det är klart.

Ha en glad och trevlig påsk!

Med Vänliga Hälsningar
Olle Ytterberg

----

Samma dag, den 8 april 2009, kl 09:32 skrev jag till kommunalrådet:

Tack för snabbt svar.
Så du hävdar att avtalen inte är undertecknade?

Harry
---

Och kommunalrådet svarade, en timme senare, den 8 april kl 10:36:

Hej!
Det finns i dag inget avtal undertecknat med någon intressent om etablering i kurirenhuset.

Med Vänliga Hälsningar
Olle Ytterberg

______________________________________________________

Tips: Nu närmar sig Norsylingen

En färsk bild från Labron visar att våren och därmed norsen är på väg till Arboga. (BILD: Britt-Marie Ljunggren)

Under alla mina år som dagstidningsjournalist i Arboga, ja hela tiden sedan det fanns fyra redaktioner här i stan, så har det funnits en tävling:
Det har gällt att vara först med att berätta att norsen har kommit till Hamnbassängen.
I all ödmjukhet måste jag nämna att jag var först med Arbogajournalistikens stora scoop rätt många gånger, för det mesta på grund av ren tur.
För att stimulera till fortsättning av denna tradition unnar jag i år den nya generationen Arbogajournalister att vara först med att berätta att norsen har kommit.
Jag avstår från tävlan i år och vill tipsa om att det gäller att se tecknen, dels att mås och tärna har kommit till stan, dels att båtarna nedströms hamnbassängen försetts med håv.
Båda dessa tecken har infunnit sig. Få se nu vilken journalist som blir först med årets norsbild.
Lycka till!

HARRY HOLM 2009 04 06
______________________________________________________

 

Premiär för Påsk-marknad
på Stora Torget i Arboga

Ovan: Typiska påsksaker.

Vad är det som puttrar i stekpannorna? Jo fläsk till kolbullar.

Nylackade fina gamla bilar prydde sin plats på Stora Torget.

Potatis till salu i den gamla sidvagen, så kunde det kanske vara
förr i tiden på Stora Torget i Arboga.

___________

FOTO: HARRY HOLM 2009 04 04
___________________________________________________

MISSADE DU BIRGIT

Birgit Johansson, trea från vänster, i Eftersnack-studion hos SVT, där hennes bok Baby-Poesi fint exponerades i rutan (till höger). Foto: PRIVAT

MISSADE DU BIRGIT

Johansson från Arboga i SVT2 på tisdagskvällen? För att se inslaget:
GÅ TILL LÄNKEN NEDAN !
http://svtplay.se/v/1503212/tvarsnytt/eftersnack_31_3

_______________________________

Bro vid Gravudden ett hinder
till och med den 29 april

Den här provisoriska bron vid Gravudden öster om Arboga kommer att hindra normalt trafikflöde på E20 fram till och med onsdagen den 29 april.

Vid Gravudden strax öster om Arboga brukar Claes-Bertil Ytterberg lyssna till näktergalen när den börjar sjunga.
I år får han lyssna till långtradarbrum i stället.
Detta på grund av att ordinarie bro över Hjälmare kanal är avstängd för reparation.

En ny bro har byggts vid slussen där Hjälmare kanal går ut i Arbogaån. Trafiken släpps över den i portioner, från än det ena, än det andra hållet.
Köer blir det både från Kungsörshållet och från Arbogahållet, inför helgerna ibland extremt långa.
Tillfälliga begränsningar är det i anslutning till bron, varierande 70 km/h och 50 km/h och 30 km/h beroende på hur nära bron bilisten kommer.
Vägen är avstängd för fordonsbredd 2.6 meter och mer.

Varför sker detta?
Jo, i anslutning till den ordinarie bron över Hjälmare kanal finns stora ojämnheter i körbanan som måste åtgärdas. Det är därför den bron är avstängd mellan den 9 mars och 29 april.
E20-trafiken leds alltså förbi arbetsplatsen på en provisorisk förbifart som är enkelriktad och regleras med trafiksignaler. Det är alltså stor risk för köbildning och väverket rekommenderar trafikanter att ta annan väg, exempelvis via Köping.

För yrkestrafikanter
För den provisoriska bron på förbifarten gäller s.k. BK 1-vikter, och för boggivikt är begränsningen 18 ton.
Brons anslutningsvägar begränsas med fysiska hinder till max 2,6 meters fordonsbredd och 24m / 25,25 meters längd.
Detta innebär att vägen är avstängd för så kallade dispenstransporter.

Ordinarie bron öppnas alltså den 26 april. Men själva vägarbetena i området ska inte vara klara förrän den 8 maj kl 16, enligt Vägverkets planering. .

HARRY HOLM 2009 03 31
__________________________
________________________

Roger Larsson till Arboga


En person som jag känner blev som barn tvärt fri från sin eksem när Roger Larsson bad för honom.
Det kommer evangelisten och frälsningssoldaten Roger Larsson att få veta nu, många år efteråt, när han kommer till
Pingstkyrkan i Arboga söndagen den 5 april.
Här nere kommer den offentliga hemsides-presentationen av gästen.

HARRY HOLM 2009 03 26

*

I Roger Larsson förenas både profeten och evangelisten i en enda person. Här möter vi profetens skarpa blick för individens, kyrkans och nationens tillstånd, samtidigt som vi möter evangelistens lidelse att göra Jesus Kristus känd för vår tids människor.

Roger Larsson är född 1935. Han kommer ursprungligen från Bygdeå i Västerbotten och har sina rötter i Frälsningsarméns evangeliska väckelsemiljö, men han är inte på något sätt främmande för andra kristna traditioner. Hans passion är att över allt verka för en sund andlig enhet. Han vill se en kyrka som omvänder sig till sin ursprungliga kallelse och som blir en andlig kraft i det samhälle som håller på att falla sönder.

Redan 1955 började han sin bana som evangelist i pingstförsamlingen i Ljungskile efter examen vid Bibelskolan vid Smyrnaförsamlingen i Göteborg. Men han har blivit mest igenkänd iklädd vapenrocken som en frimodig förkunnare inom Frälsningsarmén, där han blev resande fältsergeant 1983 efter att ha arbetat bland annat som kårledare och ungdomssekreterare.

År 1983 fick Roger Larsson en ny kallelse när han sökte Gud under bön på berget Kittelfjäll. Efter det har hans möten kännetecknats av en starkare Gudsnärvaro med såväl kraftfulla manifestationer som andaktsfull stillhet. Många har kunnat vittna om övernaturliga ingripanden, under och tecken liksom personliga hälsningar och tilltal från den helige Ande.

Kallelsen till Roger Larsson kom från Herren med följande ord:
"Jag har fört dig hit till helig plats. Du ska få en förnyad tjänst för Mig. Du ska gå härifrån bärande detta, du ska lägga dina händer på de sjuka och de ska resa sig upp från sina rullstolar och börja gå. Människor i tusental ska stå där och häpna, i förundran för att komma med förväntan och längtan efter att möta Mig, du ska gå in med helande ord där trasiga relationer råder bland folk.
Jag ska lägga profetisk kreativitet i din tjänst. Jag ska ge dig profetisk nådegåva, så att du med precision ska kunna tala in i människors situation. Du ska vara den som befriar dem med Mina ord.
Du ska vara ödmjuk och böjd under Mig. Du ska söka min ledning i allt du gör. Varje dag ska du rena dig i Min närhet, Mitt blod, och då ska Jag vara med dig. Frukta inte du ska få se stora, märkliga ting."


(Från "Tid att lyssna", 2007).

Roger Larsson har en unik erfarenhet av väckelsemöten och kampanjer både i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Återkommande tema i förkunnelsen är: Evangeliet som ett Försoningens budskap och betydelsen för den troende att satsa på helgelse och överlåtelse till Jesus Kristus.

Tre böcker finns utgivna på svenska; Lova Herren vår befriare (1986), Undret som väcker oss alla (1988) samt den senaste Tid att lyssna (2007). Han har dessutom medverkat i tidningen Världen idag som krönikör.

Roger Larsson är gift med Karin sedan 1960. Han har två döttrar och två barnbarn. Han bor i Uppsala och tillhör Frälsningsarmén i staden.

Foton: Truls Busch-Christensen
_______________________________

** HARRY HOLM 2009 03 08
___________________________________________________________

_______________________________________________
 
ANNONS
**  
 

BÖCKERNA DU INTE HAR
MEN KANSKE ÖNSKAR DIG


Islam och den moderna kvinnan / [av Al-Bahi Al-Khuli] ; [övers.: Habib Nouira] 160:-

Källsortering : dikter / Allan Wetterholm 80:-

Alla barn kan dikta / [sammanst.] av Birgit Johansson ; [tecknin: Barbro Johansson] 80:-

Att resa / Gun Almsäter 80:-

Mitt namn är Rakel / av Eliza Anderson 80:-

Rapport från ett medvetande, av Andersson, Helmer 120:-

Guds inträngning : Våldsansikte : dikter / av Karl Urban Andersson 80:-

Sagan om trollflickan Driva / Clas Arnoldsson 160:-

Att höra till Svenska kyrkan / redaktör: Arne Palmqvist 80:-

Mordet på Jane Horney / av Bo Axelsson 120:-

Boken som försvann : Vad hände i Budapest / av Lars G:son Berg. -
[Ny utg.] / med en efterskrift om efterforskningar i fallet Wallenberg 160:-

Vinden blåser vart den vill / Ellen "Lelle" Bernström ; [illustrationer: Marguerite Bernström] 80:-

Mord Matisse, av Lars Bernström 160:-

Themes of a Sicklelander av Martin Biko ; [översättning till svenska av Maria Rydhagen] 80:-

Hör min röst : rader från ett utvecklingsstört barn / Pelle Corch 110:-

Men ingen morgon gryr : rader från ett tukthus / Pelle Corch 110:-

Cykeldoja : dikter / Siw Dahlgren 80:-

Séamus Vättevän / text: Bert Deivert ; bilder: Kerstin Jofjäll ; översättning: Björn Söderbäck 160:-

Pythisk kust : dikter / John Edgren 80:-

Poeten som ringde på fel dörr : dikter / av Ulla Eknert 80:-

Skyar : dikter / av Marit Ericson 80:-

Är Sverige nedläggningshotat? : aforismer och övrigt / Folke Fahlén 80:-

Min whiplash och jag / Gunnar Fossmo 120:-

Träsvärdens barn / Rune Fredriksson 120:-

Öde rum, tankar och stormfåglar : dikter / av Rune Fredriksson 80:-

Tänderna : [sambandet mellan tänder och sjukdomar] / Håkan Helgetun 120:-

Under eviga stjärnor / Tyra G. Hjelm 80:-

Aj! Ryggen!! : en liten bok för oss som inte vill ha ont i ryggen och nacken / av Harry Holm och Erik Palle 60:-

Att skiljas : ett sammandrag av artiklar införda i Nerikes allehanda 1981-82 / av Harry Holm 80:-

Schlagerpoesi / H Holm 60:-

Småstadsteaeter / H Holm 80:-

Längtan : dikter / av Harry Holm 80:-

Skogen och människorna / Ruben Högbom 120:-

Lillan / Annika Johansson 120:-

Drömmen förde mig vilse / Ture Johnsson 120:-

De byggde fabriken / av Bo Jonasson 120:-

Folket i Bonnåsa by / av Greta Jonsson 120:-

Gemenskap : dikter / Anna-Lisa Karlsson 80:-

Pelle älskar Nicke / Lars Karlström 80:-

Video : dikter / av Stig Kuhlin 80:-

Vingslag : dikter / av Gunnel Larsson 80:-
Strimmor av ljus : (aforismer) / Aina Lindberg ;
[illustrationer: Airi Bjurling] 80:-

Sapientia / Lennart Lindblom 120:-

Freden är din : människa - res dig upp / Arne Lindgren 160:-

Jag är naken : två försök att fånga livet med ord : dikter / av Tomas Nilsson 80:-

Om tillhörigheten till Svenska kyrkan / av Arne Palmqvist 80:-

Att leva, uppleva och återuppleva : dikter / Christer Pettersson 80:-

Det ändlösa tåget : requiem / av László Petö ; övers. av Calman de Pándy 160:-

En värld i världen / Elinor Rohlin 120:-

N2-affären : om vetenskaplig humbug i svensk tandvård / Sven Rosenbaum 120:-

Finnmarksfolk : dikter / av Ulla Elisabeth Samuelsson ; [illustrationer: Birgitta Pettersson, Christoffer Samuelsson] 80:-

Mörkret och gryningen / Ulla Elisabeth Samuelsson 80:-

N2dontics, av Sargenti 160:-

Ska kärnkraften stoppas? / Birger Sidén 80:-

Österviking / Göran Sjöstrand ; bilder: Göran Sjöstrand
och Jonas Ström 120:-

Kristendomens verkliga ursprung / av Edmond Bordeaux Szekely ; i översättning av Arvid Odervång 120:-

Axplock : dikter / av Nils-Vilhelm Utter 80:-

Matolja som läkekonst / Ture Vickhoff 80:-

Tre skogskarlar berättar / Rudolf Wallenius, Olle Paulsrud, Stig Oskar Åberg 120:-

Den långa resan : dikter / Allan Wetterholm ; [illustrationer av Astrid v. Norman] 80:-

Östtimor : ut ur tystnaden / [redaktion: Östtimor-kommittén] ; [översättning och bearbetning: Eva Belfrage ...] 120:-

**

KLICKA HÄR
FÖR ATT KOMMA TILL NÄTBOKHANDELN ANTIKVAR OCH LÄSA OM BÖCKERNA

Faktureras. Endast frakt tillkommer på priserna.

Maila Din beställning till hlt@hlt.z.se

________________________________________


 
**  


 
**  

 
**  

 
**  

 
**  
 

VART ÄR VI PÅ VÄG?
Rätt rätt svar på frågan
"Tillflyktsort" var Fristad


Ny fråga: VART ÄR VI PÅ VÄG? Majros City

Svara till kontakt@arbogasidan.se

KLICKA HÄR
FÖR TIDIGARE RÄTTA SVAR

______________________

Arbogasidans
BOKREA 2009


Doktor Vickhoffs bok
"Matolja som läkekonst",
gymnastikprogrammet
"Aj ryggen" av Harry Holm
och Erik Palle,
"Sagan om trollflickan Driva", "Mordet på Jane Horney"
och många andra intressanta
böcker till låga priser.

KLICKA HÄR
för att komma till vår bokrea
______________________________

NÖJESNYTT

Kl 14 svensk tid, lördagen den
4 april 2009, intogs sångerskan Wanda Jackson i Rock & Roll Music Hall of Fame. *
Hon har mer än en gång framträtt för publik i Arboga.
*
Wanda Jacksons memoarer på svenska kan beställas från kontakt@arbogasidan.se
*

224 sidor
160 kr, bara frakt tillkommer

*) See the ceremony online @ http://www.fuse.tv/ on Saturday April 4th @ 8 pm est ! OR, watch it live on tv on the Fuse channel!

You can also watch Fuse on DirecTV channel 339 and DISH Network channel 158!

_________________________________

NY BOK FRÅN BIRGIT JOHANSSON I ARBOGA

Heja brorsan, friskt humör.
Nu så är du utanför
.

Så låter en av de födelseannonser som Birgit Johansson i Arboga i många år har samlat på. Nu har hon pesenterat dem i en bok, tillsammans med exempel ur sin bokmärkssamling.
Birgit Johanssons bok "Baby-Poesi" kan beställas från kontakt@arbogasidan.se

Den kostar 167 kr inkl moms.

___________________________________

BÖCKER MED ARBOGA-ANKNYTNING:

En Arboga-roman
med handlingen förlagd
till Arboga förr i tiden:


"En ond och farlig tid" är en roman om livet på 1300-talet, där huvudpersonen kommer från Kolswadet, Toije, Fellingsbro, men vistas mest i Arboga.
Författare än Lars Öberg, som numera bor i Kiruna.
Boken är på 280 sidor, kostar 292 kr och kan beställas via kontakt@arbogasidan.se

*

EN VACKER ARBOGA-BOK

Carl Calov visar i den här vackert inbundna boken att Lasse-Maja,
som ligger begravd vid Trefaldighetskyrkan i Arboga,
kan ha varit den franska tronföljaren, som av sin biologiske far, Axel von Fersen, smugglades undan franska revolutionen till Fersens gods Finnåker.
Det skulle förklara varför stortjuven Lasse-Maja kunde dupera folk genom att tala franska och svänga sig med fina fraser och maner.

FÖR ATT BESTÄLLA:
Maila ditt namn till kontakt@arbogasidan.se,
faxa det eller tala in din beställning
på 0589 153 90.

Priset – 160 kr/ex – är inkl moms.
Endast frakt tillkommer. Faktureras.

_________________________

BOK AV
BIRGIT JOHANSSON I ARBOGA


Heja brorsan, friskt humör.
Nu så är du utanför
.

Så låter en av de födelseannonser som Birgit Johansson i Arboga i många år har samlat på. Nu har hon pesenterat dem i en bok, tillsammans med exempel ur sin bokmärkssamling.

Birgit Johanssons bok "Baby-Poesi" kan beställas från kontakt@arbogasidan.se
Den kostar 167 kr inkl moms.

______________________

RAD-ANNONSER
från Arbogasidans vänner


KLICKA PÅ NAMNET FÖR ATT KOMMA TILL RESP. HEMSIDA
______________________________

SÖK-HJÄLP!

ARBOGAS MUSIKSHOP

BIRGIT JOHANSSON (NY BOK)

BOKHANDELN HLT

BÖCKERNA DU INTE HAR
MEN KANSKE ÖNSKAR DIG

DÄCK & ALLSERVICE

EN BOK OM ARBOGA

MUSIKSAJTEN DAGEN

NYSÄTERNS FJÄLLGÅRD

NÄTBOKHANDELN ANTIKVAR

______________________

LEDIGA ANNONSPLATSER:


____________________________

Var finns personen?
Vem äger företaget?
Vad har skrivits om din medicin?


NÄR DU VILL VETA SAKER:
Låt oss hjälpa dig att hitta information
om människor och saker, om företag, föreningar och företeelser

MAILA DIN FRÅGA TILL
hlt.hlt@telia.com

Eller tala in / faxa frågan
0684-10020

H L T
________________________

_________________________

Alla sjukdomar är
BRIST-SJUKDOMAR
enligt Dr Joel WALLACH
som också är agronom och veterinär samt en erfaren obducent vad gäller djur och människor.
KLICKA HÄR
för att se vilken brist som lär orsaka vilken sjukdom/krämpa
www.arbogasidan.se/halsa
___________
__________________
DÄCK & ALLSERVICE
0589-19220 Norra Ågatan 12
Öppet vard. 8-16.30.


Däckservice, bromsar, avgassystem, stötdämpare, service m.m.
Nu även reparation och service på trädgårdsmaskiner.

_______________________________

Är du intresserad av böcker
lyrik eller annan litteratur, klicka på
www.hlt.z.se/shop

______________________

Nu finns en ny bok
med handlingen förlagd
till Arboga i gången tid:


Nu finns det en ny bok med motiv från Arboga.
Det är en roman om livet på 1300-talet, där huvudpersonen kommer från Kolswadet, Toije, Fellingsbro, men vistas mest i Arboga.
Författare än Lars Öberg, som numera bor i Kiruna.
Boken är på 280 sidor, kostar 292 kr och kan beställas via kontakt@arbogasidan.se

_____________________________

BÖCKER - ÖVRIGA LÄSTIPS

_________________________

Kärlek till Sverige

"If I Could Take Sweden Home" och "Meet Me In Stockholm"
med WANDA JACKSON på hhttp://musik.dagen.se/
ViewArticle.aspx?ID=8085

WANDA JACKSON
LADDAS NER MEST
AV ALLA SKIVOR JUST NU
2008 01 16 + juli 2008
PÅ TIDNINGEN DAGENS MUSIKSAJT
http://musik.dagen.se

___________________________

MUSIK - ÖVRIGA SKIVTIPS
_________________________