wrap-script-literals: no

 

*****************
Små små ord...
HARRYS HÖRNA

*****************

-

DEN VAR ganska udda, på mer än ett sätt, vår bröllopsdag detta år. För det första är det ett mycket udda antal år vi varit gifta, för det andra var vissa av dagens utflyktsmål verkligen udda. Mycket bereoende på att arrangören - dvs jag - är en rätt udda person.

ETT AV stoppställena under bröllopsdagsutflykten var inte så konstig. Vi begav oss till kak-buffén på Karmansbo Herrgård (bilden ovan). Det gjorde också många andra, så många att både kaffet och vispgrädden tog slut ibland. Men de flesta hade tålamod att vänta.

OM DE ÖVRIGA utflyktsmålen kanske jag inte skall orda så mycket. Men jag kan berätta att på ett ställe fick hustrun välja fritt: Fem filmer och fem böcker /inkl. talböcker/ som jag lovat betala. Det gjorde hon. Och betalade gjorde jag. Det kostade mig 50 kronor.

LITE DYRARE blev kvällsmaten jag gjorde i ordning. Men är det bröllopsdag så är det.

HARRY HOLM 2012 07 31

 

---------------------------------------

INFÖR HELGEN kommer som vanligt en lekmanna-betraktelse. Som startar med ett bibelord:

”Så bär varje gott träd bra frukt, men ett uselt träd bär dålig frukt.”
Matteus 7:14

Åttonde söndagen efter Trefaldighet
ANDLIG KLARSYN

I Bergspredikan talar Jesus i klartext och i liknelser om hur vi människor bör leva. Folket där på plats var överväldigade av hans undervisning, berättar Bibeln, för ”han undervisade med makt och inte som deras skriftlärde”. Så slutar sjunde kapitlet i Matteusevangeliet. Sedan gick Jesus ned från berget och stora folkskaror följde med honom.

Detta Matteusevangeliets sjunde kapitel börjar med orden ”Döm inte, så blir ni inte dömda.” Här finns också uttrycket om att man ser flisan i sin nästas öga men inte bjälken i sitt eget. Och det tröstesrika ”Be så ska ni få”.

Men jag tänker idag på ett par andra saker i kapitlet. I 13:e versen uppmanas vi att gå in genom den trånga porten och välja den smala vägen. Mot den bakgrunden blir det extra svårt att betrakta vissa förkunnare som trovärdiga. Jag tänker bland annat på Benny Hinn, som betalade 70.000 kronor per natt för en hotellsvit, med förklaringen:
– Jag har bara en kropp att använda för Gud och jag vill därför inte låta Guds verk hindras av brist på vila.

Av egen erfarenhet vet jag att man kan vila i betydligt billigare nattkvarter.

Det kanske tolkas som avundsjuka, men jag är nog inte ensam om att tycka att det förtar trovärdigheten i förkunnandet när en kollega till Hinn har en Merca för 700.000 kronor plus sex andra bilar. Samt en Rolex-klocka för 300.000 kronor.

Tankarna går då av sig själva till Matteus 7:13. ”Akta er för de falska profeterna, som kommer till er förklädda till får men i sitt inre är rovlystna vargar.”

Och nästa vers, dagens Bibelord, sitter verkligen bra: Ett uselt träd bär dålig frukt. Kostsamt lyxliv i stället för att dela med sig av sina tillgångar till de fattiga, det rimmar dåligt med det budskap Jesus vill ha spritt. En Rolex-klocka eller en bil för tre kvarts miljon, det är lätt igenkännbara exempel på den dåliga frukt som berättar om ett uselt träd.

Dessutom är det helt onödigt med materiell lyx. Det ger ingen lycka,
För att gå den så kallade smala vägen, att vandra med Jesus och så mycket som möjligt i hans anda, det är inte så jobbigt. För mig känns det faktiskt som en bred väg, om jag jämför med tiden innan jag beslutade mig för att följa Jesus.

Jag ber:
Käre Herre, låt Din Helige Ande visa oss vad som är sant och rätt. Använd oss i Ditt verk och ge oss den kraft och insikt som behövs för att vi ska klara det uppdrag Du gett oss.
Gud Fader, led oss på livets väg och låt Din Andes kraft lysa oss närvi stundtals famlar i mörkret. I Jesu namn, Amen.

HARRY HOLM
2012-07-27

--------------------------------------

NFÖR HELGEN skriver jag som vanligt några rader om föredömet Jesus. Och börjar med ett bibelord:

Medan han ännu talade sänkte sig ett lysande moln över dem, och ut ur molnet kom en röst som sade: ”Detta är min älskade son, han är min utvalde. Lyssna till honom."

Matteus 17:5

KRISTI FÖRKLARINGS DAG
Jesus förhärligad

Ett av alla de fel jag har är att jag alltför gärna talar med människor om krämpor, deras och mina.
I timmar.
Får goda råd och ger mer eller mindre goda råd.

Det är väl inget fel det, kanske du tycker.
Jojomen. Jag borde hellre tala i timmar om Jesus, han som tog våra sjukdomar på sig.
Och jag borde lyssna på Jesus, i Bibeln och i mitt hjärta.

Tips och råd från vänliga människor, det får vi titt som tätt. Det kan gälla allt från yrkesval till lämplig krydda i maträtten.

Men ett bättre råd än i dagens bibelord, det finns inte.
– Lyssna på Jesus, sa Gud.

Jag brukar tänka (och ibland säga) så här:
Bibeln är som ett korsordslexikon för livets stora ordfläta.
Låser det sig, är det svårt att hitta en lösning, då slår jag upp Bibeln och ser vad Jesus gjort och sagt. Och så försöker jag smittas av hans inställning.

Vad sker då? Jo, då går allt ihop, då stämmer det både i lod och våg, i med- och motlut i livets berg- och dalbana.

Och vänder man sitt ansikte mot ljuset, så ser man inte skuggorna

Så,jag ber:

Tack Gud för att Du på förklaringsberget visade vem Din son är. Hjälp mig att alltid se ljuset omkring honom. Och låt Ditt ord visa oss vägen genom vår även om sommaren på flera sätt mörka värld, så att vi alla hittar till målet: Ett liv med Jesus och himmelens härlighet.
I Jesu namn, Amen.

HARRY HOLM
2012-07-21

---------------------------------------

SÅ ÄR DET helg igen och dags för min lilla lekmanna-betraktelse. Som börjar med ett bibelord:

När de kom vandrande på vägen sade en man till honom: ”Jag skall följa dig vart du än går.”

Lukas 9:57

Sjätte söndagen efter Trefaldighet
EFTERFÖLJELSE

Att följa Jesus. Att i alla fall försöka vara som han var (kärleksfull men ändå skarp när det gällde), göra som han gjorde (bota sjuka och förkunna kärlekens Gud) och säga som han sa (alltid de rätta orden i mer eller mindre kritiska lägen).

Ja, väljer man att följa Jesus, då får man strunta i det gamla och se framåt, gå framåt.

Jesus svarade: ”Den som ser sig om när han har satt sin hand till plogen, han passar inte för Guds rike.” (Lukas 9:62)

När man då går där och efter förmåga försöker trampa i Jesus fotspår, så händer det alltid saker utmed vägen.
Då och då i livet står man i vägskäl och undrar vad man ska välja. För en kristen är det lätt att be om Guds ledning, om att få ett tecken av något slag om vilken väg som är bäst (bäst för en själv, tänker man nog gärna).
Men mestadels har man inte ögon att se sådana pekpinnar.

Jag brukar därför försöka tänka så här:
– Vad skulle Jesus ha gjort i den här situationen?
Eller:
– Vad skulle Jesus ha sagt i det här läget?

Innan eller efter detta har jag sökt ledning i Bibeln.
Men det räcker inte att kunna alla verser där. För det kan också de skriftlärda. Och Jesus sade så här:
Jag säger er att om inte er rättfärdighet överträffar de skriftlärdas och fariséernas, så kommer ni inte in i himmelriket. (Matt. 5:20)

För det mesta känner jag förhoppningsvis vad som är rätt och fel. Och säger eller gör det riktiga. Det räcker inte att bara lita på nåden och syndernas förlåtelse.

För det står också, i Matteus 16:27, ”Människosonen skall komma i sin faders härlighet med sina änglar, och då skall han löna var och en efter hans gärningar.”

Jag ber:
Herre Jesus, du som till och med gick korsets väg, ge oss mod att följa den väg din kärlek demonstrerar.
Du Gud, som skapat allt gott, fyll våra hjärtan med en rätt kärlek till dig, och till våra medmänniskor, och låt Din helige Ande ständigt, i varje situation, hos mig väcka frågan: Vad skulle Jesus ha gjort?
I Jesu, namn Amen.

HARRY HOLM
2012 07 14

 

---------------------------------------

TIDEN GÅR men gifterna består. Kommunen söker pengar för att kunna sanera ordentligt på tomten mellan Husargatan och Fellingsbrovägen, där en liten industri en gång i tiden förorenade stort.

NÄR JAG bodde på norr visste vi inget om detta. Barnen lekte där och det firades Valborg på platsen. Om några gifter i marken hörde vi inte ett dugg.

DÄREMOT fick vi veta att det aldrig skulle komma att byggas något på det gärdet. Motiveringen var att det var för dålig mark ur en annan synvinkel, bara blålera. Det skulle bli för dyrt att påla inför byggnation.

NU UNDRAR jag om kommunens ledning visste om giftigheten redan då, och bara skyllde på blåleran i anti-exploaringssammanhang.

HARRY HOLM 2012 07 09

--------------------------------------

SÅ ÄR DET HELG igen och dags för en så kallade betraktelse, några rader nedskrivna av mig, en lekman i sammanhanget. Och jag börjar som vanligt med ett bibelord:

Herren sade till Abram:
"Lämna ditt land, din släkt och ditt hem, och gå till det land som jag skall visa dig. Jag skall göra dig till ett stort folk, jag skall välsigna dig och göra ditt namn så stort att det skall brukas när man välsignar. Jag skall välsigna dem som välsignar dig, och dem som smädar dig skall jag förbanna. Och alla folk på jorden skall önska sig den välsignelse som du har fått."
Abram bröt upp, som Herren hade befallt, och Lot följde med honom. Abram var 75 år när han lämnade Haran.

Första Mosebok 12:1-4


Apostladagen - Sänd mig!

I kristendomen finns otaliga exempel på människor som offrat sina liv för andra och för sin tro. Att göra tvärtom, som mördaren i Norge gjorde för snart ett år sedan, är alltså det mest okristna - och det mest fega - som går att utföra: Att offra andras liv för sin egen mer eller mindre sjuka ideologi, är drivkraften hos terrorister - oberoende av nationalitet.

Vi andra har en annan kallelse, en som överstiger allt annat. Vi är kallade att - i ord och gärning - sprida kärleksbudskapet, som det predikades och demonstrerades av Jesus och senare av hans apostlar. Och att tro på att detta - och bön - är fungerande krafter i kampen mot ondskan på alla nivåer.

Vi måste tro. Tro på det goda. Tro på Guds löften att det goda kommer att segra.

Kallelser och utsändningar kan ske på de mest skiftande nivåer, det har vi sett i de bibliska berättelserna.
I början på Lukas femte kapitel säger Jesus åt Simon att han ska åka ut och fiska på ett visst ställe. För Simon var det nog lite motig att göra det, för han berättar för Jesus att man har varit där och provat i många timmmar utan framgång.

Så lade dom ut, lade i redskapen och fick så mycket fisk att näten höll på att paja.
Det handlade om att tro.

Inte så lite skeptisk var också Abraham, när han som hundraåring fick höra av Herren att hans nittioåriga fru Sara skulle bli med barn.
Men Abraham var en hejare på att tro, världsmästare i grenen egentligen eftersom han visade prov på stor tro under decennium efter decennium.

Det började när han hette Abram och han i mitt tycke blev världens förste apostel.
Namnet Abraham fick han inte av Herren förrän han var 99 år gammal. Och den händelse jag tänker på är den som det står om i Bibelordet här ovan och som inträffade 24 år tidigare.
Herren sa, som ni läste, åt Abram att lämna Harran. Och det gjorde han tillsammans med sin fru, som på den tiden förresten hette Saraj.
Gång på gång sade Herren åt Abram att göra si och göra så. Herren kallade och Abram löd. Gång på gång. För Abram/Abraham trodde.

Jag vill gärna ägna mig åt Abraham på Apostladagen. För Abram kallades att vara stamfader för Guds egendomsfolk och bröt upp i tro, precis som när apostlarna i Nya Testamentet kallades att vara grundpelare i den tidens Gudsfolk och för oss som då var hedningar.

Som det står i Galaterbrevet 3:7-9
Ni skall alltså veta att de som tror, de är söner till Abraham. Skriften förutsåg att Gud skulle göra hedningarna rättfärdiga på grund av deras tro, och därför lät den redan Abraham få budskapet. ”Alla folk skall bli välsignade genom dig.” Alltså blir alla som tror välsignade tillsammans med Abraham, som trodde.

Och i Galaterbrevet 3:14 fortsätter aposteln:
Så skulle hedningarna genom Kristus Jesus få den välsignelse som gavs åt Abraham och vi sedan få den utlovade Anden på grund av tron.

Jag kommer också att tänka på det tillfälle då Johannes döparen inte var särskilt ödmjuk mot fariséerna och saddukeerna när dessa kom och ville bli döpta. Till dom sa Johannes:
”Huggormsyngel, vem har sagt att ni kan slippa undan den kommande vreden? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Och tro inte att ni bara kan säga er: Vi har Abraham till fader. Jag säger er att Gud kan uppväcka barn ur dessa stenar.” Matt 3:7-9

Sådan frukt som hör till omvändelsen, sa Johannes. Det är bland annat Andens frukter. Och vilka är dom? Svaret finns i Galaterbrevet 5:22:
”Men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning."

Ju mer av detta, desto mindre chans för djävulen att - i norrmäns eller arabers skepnad - förstöra den kärleksfulla värld som Jesus predikade: "Älska din nästa som dig själv."

Jag frågar mig på Apostladagen: Hur benägen är jag att lyda Herrens kallelse, att bryta upp från mina invanda sysslor och miljöer? Inte känns det heller på andra sätt som om jag har nämnvärt mycket apostel i mig.
Men tro har jag och hoppet att i alla fall i ökad utsträckning kunna bära Andens frukter.

Så jag ber:
Herre, gör mig mer lyhörd för Din kallelse och stark nog att följa den. Och hjälp mig att växa i kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Sänd mig - utrustad med detta - till människor, så att kärleksfaktorn ökar (och våldsfaktorn minskar) - i varje fall i någon mån också tack vare mig.
I Jesu namn, Amen.

HARRY HOLM
2012-07-07

--------------------------------------

DET FINNS så mycket vackert att se den här tiden på året. Skaparen har slösat lite extra på oss frusna nordbor under sommarmånaderna.

OCH ALLT i naturen är gratis att se på, ingen TV-licens krävs för att vi skall få njuta solnedgången över Törnberget. Och varken Viasat eller Canal Digital behövs för den som skådar den vackra växtligheten vid Koberg.

TACK för det.

HARRY HOLM

--------------------------------------

--------------------------------------

EN GAMMAL HÖRNA MED EN SORTS PROGRAMFÖRKLARING

DET ÄR FREDAG den 11 november. Alltså 111111. En dag då många gifter sig och då enligt mayaforskare etc en ny tidsålder skall börja.
Efter en tid av tekniska problem uppdateras nu åter den här sidan, nät-tidningen arbogasidan.se, som utger sig för att vara ett komplement till andra tidningar och säger sig ha material som man inte finner i andra media.

NU FINNS sedan länge bloggar överallt och i linje med programförklaringen ovan har därför Holmen-Bloggen lagts ner.
Jag återgår i stället till den vardagsjournalistik som jag i decennier dagligen ägnade mig åt i Nerikes Allehanda.

FÖRE MIG var det Harry Hjörne som odlade denna konst.
Denne legendariske chef för Göteborgs-Posten hade jag förmånen att få äta lunch med på Långedrag för 50 år sedan.
Min dåvarande chef på Arboga Tidning, Tord Wallström, hade nämligen sänt dit mig på en kommun-reporter-kurs.

HARRY HJÖRNE skaffade sig 1957 en spalt vid sidan om sin ledare, "Små, små ord av kärlek". Den dikterade han dagligen, strax före pressläggningen.
"Detta bidrager till att jag kan skriva om allting. Ingenting är för stort och ingenting är för litet", förklarade han.

HAN SKREV sina små ord sju dagar i veckan. De sista var införda samma vecka som han avled i feberuari 1969, läser jag i bokverket Den svenska pressens historia.
Lika flitig och seglivad kan jag inte lova att Harrys Hörna blir.
Men man vet ju aldrig.

2011-11-11

_________________________________

ARBOGASIDAN
Ansvarig utgivare: Harry Holm

E-mail: harry@holm.tf

© Text och bild är
skyddade av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering är förbjuden men texter får återges med angivande av källan: www.arbogasidan.se

-------------------------------------------

ARKIV T O M JUNI 2012

ARKIV MARS-APRIL 2012

ARKIV FEBR 2012 KLICKA HÄR

ARKIV JANUARI 2012

ARKIV T.O.M. DEC 2011

 

------------------------------------------

LÄNKAR

BIBELORDET / BÖCKER & LÄSTIPS / MUSIK & SKIVTIPS
SIDOR OM HÄLSA / ARKIV = TIDIGARE ARBOGASIDOR


HÄRJEDALEN HEDE JAKT MM -
FESTIVAL-SAJTEN

HEDE ORD & TON
Musik och litteratur

KLICKA HÄR
för att lyssna och läsa

__________________________

ARKIV

ARKIV MAJ 2012

ARKIV MARS APRIL 2012

ARKIV JAN 2012

ARKIV
T O M DEC 2011

ARKIV T O M 2010-12-31

ARKIV t o m juli 2010

ARKIV 2009

April-juni

Jan-april

ARKIV
dec 08 - jan 09

ARKIV
ARTIKLAR 2008:

Från årskiftet till augusti
KLICKA HÄR!

Augusti - oktober 2008
KLICKA HÄR!

Oktober - december 2008
KLICKA HÄR!

 

DET DÄR MED COOKIES

Vad säger lagen om Cookies?

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa cookies används till och hur cookies kan undvikas.

Enligt den nya lagen ska alltså alla som besöker en webbplats informeras om så kallade cookies, vad de används till och hur man kan vägra cookies.

En cookie är en liten textfil som lagras i datorn, och som www.arbogasidan.se använder för att få statistik om användandet av våra sidor. Det är alltså statisti-kcookie som sätts för att vi skall veta hur många besökare webbsidorna har.

En Cookie kan inte starta program och innehåller inte virus.

Hur du slipper cookies
De flesta webbläsare (t.ex. Internet Explorer och Netscape) tar emot cookies automatiskt, men det går att ändra inställningarna så att de inte accepterar dem eller ger besökaren ett val om han eller hon vill acceptera eller inte.
 
Gör så här om Du tycker att det är viktigt att slippa cookies:

Netscape: Gå till eller välj edit/preferences/advanced. Här anger du inställningarna för Cookies.

Internet Explorer 6.0: Gå till och välj, Tools/Internet Options/Privacy och ange inställningar för att hantera Cookies. Här kan du enkelt ange i vilken utsträckning du vill tillåta Cookies.

Internet Explorer 5.0: Gå till och välj, Tools/Internet Options/Security och sätt dina inställningarna för cookies. Du kan välja mellan att tillåta cookies eller att inte tillåta cookies överhuvudtaget.

Internet Explorer 4.0: Gå till och välj View/Internet Options/Advanced och välj om du vill tillåta cookies eller inte.

Hur ta bort cookies som redan finns i datorn?
För att ta bort dina befintliga cookies stänger du först ner webbläsaren.
I Netscape går du in i cookies.txt-filen och slänger dina cookie-filer.
I IE sparas cookies i en mapp eller katalog under Documents and Settings.

Sammanfattningsvis
www.arbogasidan.se använder sig av cookies. Cookien innehåller ingen personinformation, och vi använder den bara för att se hur många som besöker sidan.

Vill du inte tillåta lagring av någons cookies på din dator kan du alltså stänga av det i din webbläsares inställningar. Detta påverkar inte dina möjligheter att läsa information på exempelvis
www.arbogasidan.se

*

6 kap. 18 § lagen om elektronisk kommunikation

Elektroniska kommunikationsnät får användas för att lagra eller få tillgång till information som är lagrad i abonnents eller användares terminalutrustning endast om abonnenten eller användaren av den personuppgiftsansvarige får information om ändamålet med behandlingen och ges tillfälle att hindra sådan behandling. Detta hindrar inte sådan lagring eller åtkomst som behövs för att utföra eller underlätta att överföra ett elektroniskt meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller som är nödvändig för att tillhandahålla en tjänst som användaren eller abonnenten uttryckligen har begärt.

Mer information hittar du på Post- och Telestyrelsens hemsida.

___________________________

VILL DU HA KVAR
www.arbogasidan.se ?


ANNONSERA MERA!

Det finns ett sätt att annonsera på.

Sidan med Öppettider,
där vi upplåtit plats gratis i flera år,
uppdateras inte längre.
I högerspalten
här på framsidan kan man annonsera öppettider eller annan info, för 500 kr per månad.

Om du vill vara med:
Maila till
kontakt@arbogasidan.se

_____________________________

Har du kollat på våra hälsosidor?
Nytt:
Det hjälpte mot kronisk förstoppning
.

KLICKA HÄR för att läsa mer!

_____________________________

Alla sjukdomar är
BRIST-
SJUKDOMAR
enligt Dr Joel WALLACH
som också är agronom och veterinär samt en erfaren obducent vad gäller djur och människor.

Om du inte har tid eller lust att läsa detaljerna på @rbogasidans hälsosidor
www.arbogasidan.se/halsa
kommer nedan ett sammandrag.

MEN KOM IHÅG:
Om du är sjuk, kolla först med den vanliga vården!

För som vanligt vill @rbogasidan vara ett komplement.

DÄR REKOMMENDERAR
DR WALLACH FÖLJANDE VITAMINER, MINERALER ETC för att förebygga och lindra nedanstående krämpor:

CANCER
A. 10.000 mg C-vitamin/dagligen (enligt Linus Pauling, dubbel nobelpristagare) för att behandla och förhindra cancer;
eller
B. E-vitamin + betakaroten + selen
De som ätit detta i 5 år hade
9% mindre av alla sjukdomar
13% fler överlevde räknat på alla sorts cancer
20% fler överlevde räknat på magcancer

ARTRIT HÖFTER KNÄN (OSTEOPOROS=KALKBRIST)
Kycklingprotein
en rågad tesked kycklingbrosk i apelsinjuice på morgonen = smärtan borta på 10 dagar.
(dos 30 ml/kg kroppsvikt)

ALZHEIMERS
Höga doser av E-vitamin + Låga doser av vegetabilisk olja

NJURSTEN Kalk + magnesium + bor

BRUSTEN ARTÄR Kopparbrist
GRÅA HÅR Kopparbrist
RYNKOR Kopparbrist
ÅDERBRÅCK Kopparbrist

HJÄRTATTACK mm förebyggs med kolloidal selen

ÅLDERSFLÄCKAR
är tecken på selenbrist (kan också vara tecken på kommande hjärtattack)
Med kolloidalt selen är åldersfläckarna borta på 6 månader.

DIABETES
Vanadin + krom
Eller
diet (under läkarkontroll) enl Karlshamns sjukhus, föda som innehåller
25% protein 25% kolhydrater och 50% fett

SKALLIGHET Tennbrist

DÖVHET Tennbrist

SEXLUST-BRIST Borbrist

DÅLIGT LUKT- OCH SMAKSINNE Zinkbrist

HOPSJUNKET TANDKÖTT Kalkbrist
HÖGT BLODTRYCK Kalkbrist
RYGGVÄRK Kalkbrist + ev kopparbrist

BRUSTNA NAGELBAND Brist på Omega 3
SPRICKOR I HUDEN Brist på Omega 3
BLODPROPP Brist på Omega 3
STROKE Brist på Omega 3

Allt enligt dr Walach - som anser att 147 olika sjukdomar beror på kalkbrist.

LÄS MER PÅ:
www.arbogasidan.se/halsa
__________________________

OM ARBOGASIDAN.SE

Ansvarig utgivare: Harry Holm
__________________________

E-mail:
harry@holm.tf

© Text och bild är skyddade av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering är förbjuden men texter får återges med angivande av källan: www.arbogasidan.se
KLICKA HÄR för det där med cookies

___________________________

*

Läs Harry Holms blogg
http://www.metrobloggen.se/
murvelgubben
fast just nu har den paus

____________________________

DET DÄR MED COOKIES

Vad säger lagen om Cookies?

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa cookies används till och hur cookies kan undvikas.

Enligt den nya lagen ska alltså alla som besöker en webbplats informeras om så kallade cookies, vad de används till och hur man kan vägra cookies.

En cookie är en liten textfil som lagras i datorn, och som www.arbogasidan.se använder för att få statistik om användandet av våra sidor. Det är alltså statisti-kcookie som sätts för att vi skall veta hur många besökare webbsidorna har.

En Cookie kan inte starta program och innehåller inte virus.

Hur du slipper cookies
De flesta webbläsare (t.ex. Internet Explorer och Netscape) tar emot cookies automatiskt, men det går att ändra inställningarna så att de inte accepterar dem eller ger besökaren ett val om han eller hon vill acceptera eller inte.
 
Gör så här om Du tycker att det är viktigt att slippa cookies:

Netscape: Gå till eller välj edit/preferences/advanced. Här anger du inställningarna för Cookies.

Internet Explorer 6.0: Gå till och välj, Tools/Internet Options/Privacy och ange inställningar för att hantera Cookies. Här kan du enkelt ange i vilken utsträckning du vill tillåta Cookies.

Internet Explorer 5.0: Gå till och välj, Tools/Internet Options/Security och sätt dina inställningarna för cookies. Du kan välja mellan att tillåta cookies eller att inte tillåta cookies överhuvudtaget.

Internet Explorer 4.0: Gå till och välj View/Internet Options/Advanced och välj om du vill tillåta cookies eller inte.

Hur ta bort cookies som redan finns i datorn?
För att ta bort dina befintliga cookies stänger du först ner webbläsaren.
I Netscape går du in i cookies.txt-filen och slänger dina cookie-filer.
I IE sparas cookies i en mapp eller katalog under Documents and Settings.

Sammanfattningsvis
www.arbogasidan.se använder sig av cookies. Cookien innehåller ingen personinformation, och vi använder den bara för att se hur många som besöker sidan.

Vill du inte tillåta lagring av någons cookies på din dator kan du alltså stänga av det i din webbläsares inställningar. Detta påverkar inte dina möjligheter att läsa information på exempelvis
www.arbogasidan.se

*

6 kap. 18 § lagen om elektronisk kommunikation

Elektroniska kommunikationsnät får användas för att lagra eller få tillgång till information som är lagrad i abonnents eller användares terminalutrustning endast om abonnenten eller användaren av den personuppgiftsansvarige får information om ändamålet med behandlingen och ges tillfälle att hindra sådan behandling. Detta hindrar inte sådan lagring eller åtkomst som behövs för att utföra eller underlätta att överföra ett elektroniskt meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller som är nödvändig för att tillhandahålla en tjänst som användaren eller abonnenten uttryckligen har begärt.

Mer information hittar du på Post- och Telestyrelsens hemsida.

 

 


wrap-script-literals: no  
wrap-script-literals: no
wrap-script-literals: no

wrap-script-literals: nowrap-script-literals: no

 

Sju nationers konstnärer i Arboga
- som skall bli Fredens stadDevin Lawrence Field från USA får hjälp med vingarna av Hasse Björkman.

I veckan, i den stora utomhusateljén i Arboga, har 7 nationers konstnärer - 15 skulptörer - huggit tag i utrangerat militärt kvalitetsskrot, som MIG 21 i många år stått utanför Ö&B i Arboga.
Här finns / fanns alltså ett ryskt stridsplan, kanoner, radarantenner, bombattrapper, gevär mm. På tre veckor byggs i Arboga 15 fredsmonument och skapar en skulpturpark.

I tisdags tog man loss vingar på MIG-en och skar ner radarantennerna till stora blomblad. En mobil ängel skall rotera på en mast och figurer skäras ur upprättstående flygplansvingar.

Ja, arbetet i SkultpturAteljén Asoma går framåt. En härlig stämning råder mellan konstnärer och alla som arbetar ideellt i projektet. Intresset från media bara ökar nu när man börjar förstå hur stort detta är.

Konstnärer från hela världen skapar nu alltså fredsmonument i Arboga. Dånande släggslag, gnistrande svetsloppor, tjutande slipmaskiner, det är vad som pågår inne på den gamla industritomten vid ASOMA i Arboga.

Sju nationsflaggor fladdrar i vinden och visar att de som arbetar här kommer från Europa med gäster från Storbritannien, Tyskland, Nederländerna, Rumänien och Sverige , men även Kina och USA finns representerade.

'

Mekens Vänner

Det är kulturföreningen Mekens vänner som med sitt projekt Peace Monuments of War Material bjudit in femton internationellt kända konstnärer till Arboga. Under tre veckor
kommer de att omskapa kanoner, bomber och flygplan till fredsmonument, som så småningom kommer att bilda en skulpturpark i Arboga.

Arbogakonstnären Richard Brixel var den som redan för några år sedan föreslog Mekens vänner att arrangera detta, men det har tagit några år innan ekonomin och materialanskaffningen var i hamn.

Från Tsinghua universitetet i Beijing kommer en liten grupp bestående av tre professorer och utvalda sistaårs elever.

Alla konstnärer har i förväg skickat skisser med förslag vad de vill göra och projektgruppen har kämpat i flera år för att få fram material för att möjliggöra deras idéer. Skisserna var i fjol utställda i Beijing och under april i Arboga.

Nu står här ett MIG-plan, som snart är nermonterat av fyra konstnärer, som har tänkt sig eleganta vingar, ett spännande arrangemang med flygmotorn, en blommande cockpit och så vidare.

Sju kanoner kommer att användas på olika sätt . En bomb förvandlas inför våra ögon till en penna och får oss att tänka på att ordets makt kan överglänsa våldet. Ur några
flygplansvingar framträder snart ett vackert mönster och på ett annat ställe håller en ängel på att ta form.

Det arbetas febrilt under taket och traverserna i taket hjälper till att förflytta de tunga materialen. Frivilliga medlemmar tillbringar många arbetstimmar med att hjälpa
konstnärerna.

Viktigt är också att vid detta symposium konstnärerna från olika länder får tillfälle att lära känna och inspireras av varandra. Här lånar man verktyg av varandra och räcker en hjälpande hand till den som behöver.

Projektet har också ett stort program för olika arrangemang för att ge gästerna en bild av Arboga och Sverige. Bland annat väntar en mottagning på Rådhuset, ett besök vid Konst på hög i Kumla och Stadsparken i Örebro, ett besök hos arbogakonstnärerna Grähs-Hörnlund, en typisk svensk kräftskiva samt en stadsvandring.

Som avslutning kommer inbjudna att få ta del av vernissagen av de färdiga monumenten och näringslivet och konstnärerna får tillfälle att delta i diskussion över ämnet Art as an
Arrow to Sustainable Economic Growth.

Projektets målsättning är att de femton konstverken ska sättas ut i Arboga och bilda en framtida skulpturpark och kanske inspirera till många konferenser och möten kring
fredsfrågor i det som initativtagaren Richard Brixel nyss döpte till Arboga – fredens huvudstad.

Fakta

Från USA konstnären Devin Lawrence Field

Från Kina Professorerna Wei Xiao Ming , Don Shubing, konstnärerna Xu Zhenglong, Wen Chao, Li Jinze, Zhu Ying ,Yang Junlan

Från Rumänien konstnären Florin Strejac

Från Tyskland konstnären Insa Winkler

Från Nederländerna konstnären Linda Verkaaik

Från Storbritannien konstnären Anthony Heywood

Från Sverige konstnärerna Jenny Grönvall, Mats Lodén och arbogafödde konstnären Lasse Nilsson

Alla uppgifter om konstnärerna finns på www.peacemonuments.se

Grupper är välkomna att boka visning hos Turisbyrån Arboga

Öppet hus för allmänheten 10-12 augusti kl 10- 17 ASOMA Norra Ågatan 7 Arboga

Ovanstående meddelat främst av Birgit Johansson.

HARRY HOLM 2012 07 26

----------------------------------------------

Rune Lindströms Giv oss Fred
Det började för 50 år sedan

Rune Lindström inför premiären 1962 på Arbogaspelet "Giv oss fred", som då gavs nere vid åbågen som givit staden dess namn. (Foto: Reinhold Carlsson)

"Giv oss fred" spelas på museigården i Arboga 5-11 augusti 2012, mellan 19.30 och 21.30 varje kväll, med Bygdespelets vänner som arrangör.
"Giv oss fred" är Rune Lindströms skådespel som kretsar kring Arboga kloster vid tiden för Gustav Vasas reformation. I skuggan av reformationen utspelar sig också en kärlekshistoria. I år är det alltså femtio år sedan uruppförandet 1962.

Biljetter a 100 kr finns på Lyktan vid Stora Torget (tel. 0589 - 131 31) eller vid entrén före föreställning.

______________________________

Hon kommer åter till Arboga
med wienervalser och sin violin

Mona Rosell åter till Arboga

Det är ett antal år sedan nu och hög tid att Arbogaborna åter får lyssna till Mona Rosell och hennes violin. Framåt hösten kommer hon till stan med för en wienerafton.

Mona Rosell har i många år turnerat som violinist och operasångerska. Hon har varit förstevilonist i Hovkapellet i Stockholm och medverkat i ABBAs musikproduktioner, kan vi nämna för att visa bredden hos denna artist.
Och så har hon ett OS-silver!
- Jo, de ringde en dag och sa att jag var uttagen till Artist-OS i USA. Jag åkte dit och tänkte inte att jag hade någon vinstchans, bl.a. eftersom jag var äldre än de andra finalisterna. Men jag gick till prisutdelningen och blev häpen när det visade sig att jag fick silvermedaljen.
Mona Rosell har sin utbildning från bl.a. Mozarteum i Salzburg och de musikaliska akademierna i Stockholm och Wien. Hon har haft många roller i olika operor och operetter.
Och om några månader väntar framträdanden i Arboga.

TEXT OCH FOTO: HARRY HOLM

 

___________________________________________________

När sommaren blommar vid Arboga

Den blomstertid som kommer i juni månad brukar kulminera på vägkanterna utmed den väg som går längs Hjälmare kanal. Det verkar som om lupinerna lägger till någon kilometer varje år till sin naturliga rabatt.

FOTO: HARRY HOLM

______________________________

** _____________________________________________________________
_______________________________________________
 
ANNONS
**  

BÖCKERNA DU INTE HAR
MEN KANSKE ÖNSKAR DIG


Islam och den moderna kvinnan / [av Al-Bahi Al-Khuli] ; [övers.: Habib Nouira] 160:-

Källsortering : dikter / Allan Wetterholm 80:-

Alla barn kan dikta / [sammanst.] av Birgit Johansson ; [tecknin: Barbro Johansson] 80:-

Att resa / Gun Almsäter 80:-

Mitt namn är Rakel / av Eliza Anderson 80:-

Rapport från ett medvetande, av Andersson, Helmer 120:-

Guds inträngning : Våldsansikte : dikter / av Karl Urban Andersson 80:-

Sagan om trollflickan Driva / Clas Arnoldsson 160:-

Att höra till Svenska kyrkan / redaktör: Arne Palmqvist 80:-

Mordet på Jane Horney / av Bo Axelsson 120:-

Boken som försvann : Vad hände i Budapest / av Lars G:son Berg. -
[Ny utg.] / med en efterskrift om efterforskningar i fallet Wallenberg 160:-

Vinden blåser vart den vill / Ellen "Lelle" Bernström ; [illustrationer: Marguerite Bernström] 80:-

Mord Matisse, av Lars Bernström 160:-

Themes of a Sicklelander av Martin Biko ; [översättning till svenska av Maria Rydhagen] 80:-

Hör min röst : rader från ett utvecklingsstört barn / Pelle Corch 110:-

Men ingen morgon gryr : rader från ett tukthus / Pelle Corch 110:-

Cykeldoja : dikter / Siw Dahlgren 80:-

Séamus Vättevän / text: Bert Deivert ; bilder: Kerstin Jofjäll ; översättning: Björn Söderbäck 160:-

Pythis++++k kust : dikter / John Edgren 80:-

Poeten som ringde på fel dörr : dikter / av Ulla Eknert 80:-

Skyar : dikter / av Marit Ericson 80:-

Är Sverige nedläggningshotat? : aforismer och övrigt / Folke Fahlén 80:-

Min whiplash och jag / Gunnar Fossmo 120:-

Träsvärdens barn / Rune Fredriksson 120:-

Öde rum, tankar och stormfåglar : dikter / av Rune Fredriksson 80:-

Tänderna : [sambandet mellan tänder och sjukdomar] / Håkan Helgetun 120:-

Under eviga stjärnor / Tyra G. Hjelm 80:-

Aj! Ryggen!! : en liten bok för oss som inte vill ha ont i ryggen och nacken / av Harry Holm och Erik Palle 60:-

Att skiljas : ett sammandrag av artiklar införda i Nerikes allehanda 1981-82 / av Harry Holm 80:-

Schlagerpoesi / H Holm 60:-

Småstadsteaeter / H Holm 80:-

Längtan : dikter / av Harry Holm 80:-

Skogen och människorna / Ruben Högbom 120:-

Lillan / Annika Johansson 120:-

Drömmen förde mig vilse / Ture Johnsson 120:-

De byggde fabriken / av Bo Jonasson 120:-

Folket i Bonnåsa by / av Greta Jonsson 120:-

Gemenskap : dikter / Anna-Lisa Karlsson 80:-

Pelle älskar Nicke / Lars Karlström 80:-

Video : dikter / av Stig Kuhlin 80:-

Vingslag : dikter / av Gunnel Larsson 80:-
Strimmor av ljus : (aforismer) / Aina Lindberg ;
[illustrationer: Airi Bjurling] 80:-

Sapientia / Lennart Lindblom 120:-

Freden är din : människa - res dig upp / Arne Lindgren 160:-

Jag är naken : två försök att fånga livet med ord : dikter / av Tomas Nilsson 80:-

Om tillhörigheten till Svenska kyrkan / av Arne Palmqvist 80:-

Att leva, uppleva och återuppleva : dikter / Christer Pettersson 80:-

Det ändlösa tåget : requiem / av László Petö ; övers. av Calman de Pándy 160:-

En värld i världen / Elinor Rohlin 120:-

N2-affären : om vetenskaplig humbug i svensk tandvård / Sven Rosenbaum 120:-

Finnmarksfolk : dikter / av Ulla Elisabeth Samuelsson ; [illustrationer: Birgitta Pettersson, Christoffer Samuelsson] 80:-

Mörkret och gryningen / Ulla Elisabeth Samuelsson 80:-

N2dontics, av Sargenti 160:-

Ska kärnkraften stoppas? / Birger Sidén 80:-

Österviking / Göran Sjöstrand ; bilder: Göran Sjöstrand
och Jonas Ström 120:-

Kristendomens verkliga ursprung / av Edmond Bordeaux Szekely ; i översättning av Arvid Odervång 120:-

Axplock : dikter / av Nils-Vilhelm Utter 80:-

Matolja som läkekonst / Ture Vickhoff 80:-

Tre skogskarlar berättar / Rudolf Wallenius, Olle Paulsrud, Stig Oskar Åberg 120:-

Den långa resan : dikter / Allan Wetterholm ; [illustrationer av Astrid v. Norman] 80:-

Östtimor : ut ur tystnaden / [redaktion: Östtimor-kommittén] ; [översättning och bearbetning: Eva Belfrage ...] 120:-

**

KLICKA HÄR
FÖR ATT KOMMA TILL NÄTBOKHANDELN ANTIKVAR OCH LÄSA OM BÖCKERNA

Faktureras. Endast frakt tillkommer på priserna.

Maila Din beställning till
ordochton@yahoo.se

____________________

 


EVENEMANG 2012

2-3 mars 2012 HOUSE OF METAL, Umeå
17 mars 2012 MINUS 30 GRADER
26-31 mars 2012 UMEÅ OPEN
5 maj 2012 POPADELICA, Huskvarna
9-12 maj 2012 MADE FESTIVAL, Umeå
25-26 maj 2012 METALLSVENSKAN, Örebro
25-26 maj 2012 DANS DAKAR, Stockholm
31 maj - 2 juni 2012 SIESTA!, Hässleholm
1-2 juni 2012 SUMMERBURST GÖTEBORG
6-9 juni 2012 SWEDEN ROCK FESTIVAL, Blekinge
14-16 juni 2012 HULTSFREDSFESTIVALEN,
15-16 juni 2012 SUMMERBURST STOCKHOLM
15-16 juni 2012 METALTOWN, Göteborg
26-30 juni 2012 PEACE & LOVE, Borlänge
28-30 juni 2012 VÄSTERÅS CITYFESTIVAL
28 juni - 1 juli 2012 KIRUNAFESTIVALEN
29 juni - 3 juli 2012 STADSFESTEN I SKELLEFTEÅ
2-7 juli 2012 SUNDSVALLS GATUFEST
4-7 juli 2012 PUTTE I PARKEN, Karlstad
5-8 juli 2012 ROSKILDE
5-7 juli 2012 GETAWAY ROCK FESTIVAL, Gävle
6-7 juli 2012 LATITUD 57, Oskarshamn
12-14 juli 2012 SOMMARROCK SVEDALA
13-14 juli 2012 ÖLAND ROOTS
13-14 juli 2012 SKULEFESTIVALEN
19-21 juli 2012 HÄRNÖSANDS STADSFESTIVAL
25-28 juli 2012 EMMABODAFESTIVALEN
27-28 juli 2012 STORSJÖYRAN, Östersund
27-29 juli 2012 VISFESTIVALEN PÅ HOLMÖN
2-4 augusti 2012 UPPSALA REGGAEFESTIVAL
2-4 augusti 2012 URKULT, Näsåker
2-4 augusti 2012 LULEÅKALASET
2-4 augusti 2012 ARVIKA HAMNFEST
4 augusti 2012 BROÖPPNINGEN HÄRNÖSAND
9-11 augusti 2012 WAY OUT WEST, Göteborg
10-11 augusti 2012 SKOGSRÖJET REJMYRE
16-18 augusti 2012 ROCKSTAD: FALUN
24-25 augusti 2012 HELGEÅFESTIVALEN
--------------------------------

Festival/Plats/Datum

Alingsås Jazzfestival 2012
Alingsås (Sverige)
20 April, 2012

April Jazz 2012
Espoo (Finland)
26 April, 2012

Alta Soul & Bluesfestival 2012
Alta (Norway)
31 Maj, 2012

Backas Jazz 2012
Backas (Finland)
06 Juni, 2012

Azkena Rock Festival 2012
Vitoria-Gasteiz (Spanien)
14 Juni, 2012

Stadsfesten Skellefteå 2012
Skellefteå (Sverige)
27 Juni, 2012

Parkfesten 2012
Nora (Sverige)
30 Juni, 2012

Balslev Festival 2012
Ejby (Denmark)
30 Juni, 2012

Americana International 2012
Nottinghamshire (Storbritannien)
05 Juli, 2012

Baltic Jazz 2012
Dalsbruk (Finland)
06 Juli, 2012

Aitoon Kirkastusjuhlat 2012
Luopioinen (Finland)
07 Juli, 2012

Balaton Sound Music Festival 2012
Somogy (Ungern)
12 Juli, 2012

Antaris Project 2012
Rhinow (Tyskland)
13 Juli, 2012

TaubeSpelen 2012
Flatön (Sverige)
14 Juli, 2012

Backafestival 2012
Tjörnedala (Sverige)
15 Juli, 2012

Amphi Festival 2012
Köln (Tyskland)
21 Juli, 2012

Amphi Festival 2012
Köln (Tyskland)
21 Juli, 2012

Altheimer Open Air 2012
Altheim (Tyskland)
27 Juli, 2012

Augustibluus 2012
Haapsalu (Estland)
03 Augusti, 2012

Arvika Hamnfest 2012
Arvika (Sverige)
03 Augusti, 2012

Audenbakkenfestivalen 2012
Disenå (Norway)
04 Augusti, 2012

ARKEN I PARKEN 2012
Blädinge, Alvesta (Sverige)
11 Augusti, 2012

Rockstad: Falun 2012
Falun (Sverige)
16 Augusti, 2012

Area4 2012
Lüdinghausen (Tyskland)
17 Augusti, 2012

Area4 2012
Lüdinghausen (Tyskland)
17 Augusti, 2012

Appelpop 2012
Tiel, Waalkade (Holland)
07 September, 2012

Ackerfestival 2012
Kummerfeld (Tyskland)
14 September, 2012

Aalborg Metal Festival 2012
Ålborg (Denmark)
01 November, 2012

----------

Alingsås Jazzfestival 2012
Alingsås (Sverige)
20 April, 2012

Stadsfesten Skellefteå 2012
Skellefteå (Sverige)
27 Juni, 2012

Parkfesten 2012
Nora (Sverige)
30 Juni, 2012

TaubeSpelen 2012
Flatön (Sverige)
14 Juli, 2012

Backafestival 2012
Tjörnedala (Sverige)
15 Juli, 2012

Arvika Hamnfest 2012
Arvika (Sverige)
03 Augusti, 2012

Rockstad: Falun 2012
Falun (Sverige)
16 Augusti, 2012
----

VISOR, COUNTRY OCH KRISTET

15-24 juni NYHEMSVECKAN
18-24 juni TORPSKONFERENSEN
28-30 juni LIDA COUNTRYFESTIVAL
23-30 juni FESTSPELEN I NORDNORGE Harstad
1 juli EBELTOFT första visfestivalen i turnén
1-8 juli LAPPIS Husbondliden
6-7 juli BLUEGRASS-festivalen Torsåker
7-15 juli HÖNÖ-konferensen
8-15 juli SMÅLANDSKONFERENSEN
22-29 juli EUROPA-konferensen i Uppsala
3-7 juli VISFESTIVAL på Wärdshuset Whitan, Falkenberg
6-7 juli FÄNNESLUNDA VISFESTIVAL Hökerum
7 juli VISFESTIVALEN PÅ TJÖRN
12-14 juli VISFESTIVALEN I VÄSTERVIK
27-29 juli HOLMS VISFESTIVAL Holmön
28 juli - 5 aug DAN ANDERSSON-veckan Ludvika

HÄLSINGEHAMBON
var på väg att läggas ner men dansas den 7 juli

** -------------------------------------------------------------------------

 
**  

 
**  

 
**  

 
**  

 
**  

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
**  

 
**  

 
**  

 

 


 
**  
 

Ansvarig utgivare: Harry Holm
E-mail: harry@holm.tf

KLICKA HÄR för info om arbogasidan
och om det där med cookies. Där finns också ARKIV.

______________________________

FRÅGELEKEN
Svar på förra frågan:
Hitta far! = Finnåker


NY GÅTA :
Vart är vi på väg?
5OOOREDSKAP

Svara till harry@holm.tf
_________________________________

VILL DU ATT DET DU SKRIVIT
SKA BLI EN BOK?

Kontakta arbogasidan
harry@holm.tf
___________________________

ANNONS

Tomter vid fiskevatten

KLICKA HÄR!

Percelen te koop Zweden

Grundstücke Zum verkauf:
5 am Wald gelegene Grundstücke,
Nahe dem Fluss Lunån in Hede Härjedalen Schweden

_______________________

FESTIVALER
OCH ANDRA EVENEMANG 2012
Längst ner i mittenspalten

_________________________________

NYA BÖCKER FRÅN VÅRT FÖRLAG

"VIND I RÖNN"

En regnby hänger
i dalgångens grenar

Så lyder ett par av många lyriska rader i díktboken "Vind i rönn".
Författaren Dawid Vestermark, bor i trakten av Luleå, där naturen men också människorna har inspirerat till diktandet.

. Boken kostar 127 kr och kan beställas från harry@holm.tf

____________________________

"VART ÄR VI PÅ VÄG"

"Vart är vi på väg" är en diktsamling om livsvandringen. Författaren Rolf Sandberg är född och uppvuxen i Stockholm men bor sedan 2004 i Filipstad. Boken kostar 127 kr och kan beställas från
harry@holm.tf

_____________________________

VILL DU
ATT DET DU SKRIVIT
SKA BLI EN BOK?

Kontakta arbogasidan
harry@holm.tf
__________________________

_________________________

SIDOR OM HÄLSA - HÄRJEDALEN
_________________________
KÄRLEK TILL SVERIGE
"If I Could Take Sweden Home" och "Meet Me In Stockholm"
med WANDA JACKSON på hhttp://musik.dagen.se/
ViewArticle.aspx?ID=8085

WANDA JACKSON
LADDAS NER
FRÅN iTunes Spotify mm

_________________________

NYSÄTERNS
FJÄLLGÅRD

vid Hede i Härjedalen
SERVERING
STUGOR ATT HYRA

hos Kerstin Johansson
och Alf Johansson
Klicka här
för att läsa mer!

_____________________


LEDIGA ANNONSPLATSER
_____________________________

NY BOK

Hypnotisören
som föll på eget grepp,
är en roman av Ann-Marie Mathiassen på 216 sidor, utgiven i juni 2011.

Pris 250:- Kan beställas från harry@holm.tf

________________________

VILL DU
ATT DET DU SKRIVIT
SKA BLI EN BOK?

Kontakta arbogasidan
harry@holm.tf

____________________________

Socialstyrelsen bromsade bästa metoden - Tio miljarder kronor ”åt skogen”

Inför SweDental och Odontologisk Riksstämma på Svenska Mässan Göteborg 18-20 nov. 2010 kom en ny bok.
Om rotfyllningar. Och en hel del om förre Arbogabon Sven Rosenbaum.

GÅ TILL ROTEN MED DET ONDA
VITBOK OM N2-AFFÄREN

Vetenskapliga undersökningar visar att ungefär varannan rotfyllning misslyckas. Den vanliga metoden att rotfylla tänder (guttaperkametoden) lyckas nämligen sällan döda alla bakterier.

Det finns ett bättre sätt, N2-metoden. Enligt en studie i Tennessee i USA var lyckandefrekvensen 99,2%.

Denna, den bästa och billigaste rotfyllningsmetoden, förbjöds först av Socialstyrelsen och har sedan avfärdats av vårt lands rotfyllningsspecialister, trots att N2 är tillåtet i EU och därmed i Sverige.

I boken ”Gå till roten med det onda” visas hur Socialstyrelsen, genom att enbart lita till de rotfyllningsprofessorer som haft som karriär att lära ut den gamla dåliga metoden, orsakat landet onödiga kostnader på omkring 10 miljarder kronor, massor med onödigt lidande hos patienterna och ett oräkneligt antal i onödan utdragna tänder.

Boken ”Gå till roten med det onda” kommer ut lagom till tandläkarstämman och vill genom informerade journalister, patienter och tandläkare hjälpa till att äntligen fasa ut den fasligt dåliga guttaperkametoden för rotfyllning.

Boken kan beställas för 250 kr
(inkl moms och inkl frakt på 36 kr) via
harry@holm.tf
*

___________________________

EN ROLIG BOK
OM FÖDELSE-ANNONSER
AV BIRGIT JOHANSSON, ARBOGA


BABY-POESI

Heja brorsan, friskt humör.
Nu så är du utanför
.

Så låter en av de födelseannonser som Birgit Johansson i Arboga i många år har samlat på. Nu har hon pesenterat dem i en bok, tillsammans med exempel ur sin bokmärkssamling.
Birgit Johanssons bok "Baby-Poesi" kan beställas från kontakt@arbogasidan.se

Den kostar 167 kr inkl moms.

_________________________________

En bok med handlingen förlagd till Arboga i gången tid

EN OND OCH FARLIG TID

En roman om livet i Arbogatrakten på 1300-talet, där huvudpersonen kommer från Kolswadet, Toije, Fellingsbro, men vistas mest i Arboga.

Boken är på 280 sidor, kostar 292 kr och kan beställas via harry@holm.tf
_________________________

 

EN VACKER ARBOGA-BOK

LASSE-MAJA
KUNG AV FRANKRIKE

Carl Calov visar i den här vackert inbundna boken att Lasse-Maja,
som ligger begravd vid Trefaldighetskyrkan i Arboga,
kan ha varit den franska tronföljaren, som av sin biologiske far, Axel von Fersen, smugglades undan franska revolutionen till Fersens gods Finnåker.
Det skulle förklara varför stortjuven Lasse-Maja kunde dupera folk genom att tala franska och svänga sig med fina fraser och maner.

FÖR ATT BESTÄLLA:
Maila ditt namn till harry@holm.tf

Priset – 160 kr/ex – är inkl moms.
Endast frakt tillkommer. Faktureras

________________________

MILJONTALS - även äldre - BÖCKER OCH MÅNGA SKIVOR
KLICKA HÄR FÖR ATT KOMMA TILL BOKBÖRSEN!

______________________

RAD-ANNONSER
från Arbogasidans vänner


KLICKA PÅ NAMNET FÖR ATT KOMMA TILL RESP. HEMSIDA
______________________________

ARBOGAS MUSIKSHOP

BIRGIT JOHANSSONS BOK
"BABY-POESI"


BOKHANDELN HLT

BÖCKERNA DU INTE HAR
MEN KANSKE ÖNSKAR DIG


EN BOK OM ARBOGANYSÄTERNS FJÄLLGÅRD

NÄTBOKHANDELN ANTIKVAR

__________________________

Var finns personen?
Vem äger företaget?
Vad har skrivits om din medicin?

NÄR DU VILL VETA SAKER:
Låt oss hjälpa dig att hitta information
om människor och saker, om företag, föreningar och företeelser

MAILA DIN FRÅGA TILL
hlt.hlt@telia.com

H L T
________________________

Alla sjukdomar är
BRIST-SJUKDOMAR
enligt Dr Joel WALLACH
som också är agronom och veterinär samt en erfaren obducent vad gäller djur och människor.
KLICKA HÄR
för att se vilken brist som lär orsaka vilken sjukdom/krämpa
www.arbogasidan.se/halsa
___________
______________

_____________________________

BÖCKER - ÖVRIGA LÄSTIPS

_________________________

Kärlek till Sverige

"If I Could Take Sweden Home" och "Meet Me In Stockholm"
med WANDA JACKSON på hhttp://musik.dagen.se/
ViewArticle.aspx?ID=8085

WANDA JACKSON
LADDAS NER
VIA I TUNES SPOTIFY M M

___________________________

MUSIK - ÖVRIGA SKIVTIPS

________________________

Sidan med Öppettider,
där vi upplåtit plats gratis i flera år,
uppdateras inte längre.
I den här högerspalten
kan man annonsera öppettider eller annan info, för 500 kr per månad.

Om du vill vara med:
Maila till
kontakt@arbogasidan.se
_____________________________


_________________________

 
   
 
   
 
   
 
   
 
 
   
 
  

 

 
 


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

__________________________