wrap-script-literals: no

 

*****************
Små små ord...
HARRYS HÖRNA

*****************

 

”Ta på er Guds rustning, så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp.”
Ef. 6:11

Den helige Mikaels dag

TRONS KRAFT


NUFÖRTIDEN handlar det om änglar i många kyrkor just denna helg.
Människor har sett eller anat änglar, "skyddsänglar", som räddat dem ur omöjliga situationer.
Och det övernaturliga är starkt kopplat till vår kristna tro.
Att uppleva övernaturliga saker är dock inte detsamma som att man har en tro på Gud. Men om man tror på att Jesus dog för oss där på sitt kors, och på det övernaturliga att han på tredje dagen uppstod ifrån det döda, då är man kristen, har en kristen tro.

OCH I TRON finns glädje, trygghet och - kraft. Så jag ägnar gärna dagens betraktelse åt detta med att tro.
Min far, som inte var i kyrkan så "kringt", hade i alla fall en tro. Han löd Bibeln, inte minst vad gällde att man inte skulle arbeta på vildodagen, på söndagen.
- Men man får rädda oxen ur brunn, brukade han säga.
Och av alla kyrkliga märkesdagar, var det, förutom, jul och påsk och pingst, en helg han alltid nämnde: Den helige Mikaels dag. Det var "före Mikaeli" eller "efter Mikaeli" brukade han säga.

FÖR ATT återgå till det bibelställe jag nämnde i början, så var jag en gång med i en mindre grupp som talade om trons kraft och om Guds rustning.
Vi läste bland annat Efesierbrevets 6:e kapitel, 13:e - 17:e versen:
”Ta därför på Guds rustning, så att ni kan göra motstånd på den onda dagen och stå upprätt efter att ha fullgjort allt.
Stå alltså fasta, spänn på er sanningens bälte och klä er rättfärdighetens pansar och sätt som skor på era fötter villigheten att gå ut med budskapet om fred.
Håll ständigt trons sköld framför er, med den ska ni få den ondes alla brinnande pilar att slockna, och grip frälsningens hjälm och Andens svärd, som är Guds ord.”

DET ÄR INTE bara för frälsningssoldater som det här är ett passande bildspråk. För alla kristna ligger det oerhört mycket i liknelserna.
Inte minst vid motgångar har man nytta av Guds rustning, då trons kraft gör att man mer har kvar hoppet om en bättring, i vad det nu vara må som krånglar.
Och jag gillar den där bilden med trons sköld, att hålla upp inte bara mot generella pikar mot kristenheten, utan också när frestelser av skilda slag bombarderar den enskilde troende.

SANNINGENS bälte? Jesus är sanningen, javisst. Men tänk vilken panggrej det är att alltid försöka tala sanning. Då står man där rak i ryggen och kan inte beskyllas för lögn: Och så bekvämt. För den som ljuger måste alltid komma ihåg sin lögn så att han eller hon inte säger något annat nästa gång.
Den som håller sig till sanningen behöver aldrig fundera över tidigare repliker, det är bara att tala ur hjärtat.
Ibland är man osann för att man inte vill såra. Men det kan också vara fel sätt. Som en filosof sa:
– En sanning gör ont en kort stund, en lögn svider hela livet.

FRÄLSNINGENS hjälm gör – om allt är som det ska – att vi tänker rätta tankar. Och oroas man över att det ”bär iväg” med funderingarna ibland, då finns Andens svärd där: Bibeln.
Man kan läsa den och få svaret på frågan: Vad skulle Jesus ha gjort i denna situation?
Om inte annat blir svaret: Ta på dig skorna! Villigheten skor, viljan att gå ut i världen – exempelvis i Arboga – och förklara för människor vilket härligt liv det går att leva efter en omvändelse, som kristen, med trons kraft, i Guds rustning.

EN AV DE förnämliga effekterna av att ha blivit kristen är den kraft som det innebär av att be i tro.
Jag tycker mig ha märkt att ju starkare tro man har på att det man ber om ska bli verklighet, desto snabbare och bättre förverkligas ens önskan.
Det där leder till att jag till slut liksom går i ständig bön.
Också i det sammanhanget hittar jag en rad i samma kapitel som vi varit inne i tidigare.

I Ef 6:18 står det ”Gör det under åkallan och bön och be i er ande varje stund.”.

Så jag ber: Käre Gud, styr våra hjärtan genom din Ande, så att vi förstår att rätt använda den rustning Du gett oss, till både försvar och anfall, till både skydd mot det onda och till att sprida kunskapen om det Goda, det vill säga om Din son Jesus Kristus, Amen.

HARRY HOLM 2012 09 28

_____________________________

DENNA VECKA har det åter beskrivits hur tidningarna i trakten kommer att göra sig av med folk. Och det har inte att göra med konkurrens från gratistidningar.

MAGAZIN 24 i all ära men all denna slakt av papperstidningsredaktioner började när VLT introducerades på börsen. Vinstsiffrorna är det viktigaste. Så går det när tidningsmän ersätts av tidningsägare.

I ARBOGA blir resultatet att bevakningen för Arboga Tidning skall skötas från redaktionen i Köping.
Det innebär i sin tur att den enda tidningsredaktion som blir kvar i Arboga är den här:
arbogasidan.se

UNDER 1960-TALET var det andra tider, med fyra redaktioner i stan.
Arboga Tidning hade redaktion och trycktes tidningshuset vid Trädgårdsgatan. Folkbladet för Västmanland, s, min första arbetsgivare, höll till i Medborgarhuset.

DESSUTOM fanns VLT-redaktionen vid Kapellgatan och Nerikes Allehandas redaktion vid Stora Torget.
Och Eskilstuna-Kurirens och Folkets redaktörer i Kungsör kom ofta på besök för att skriva om vår stads händelser.

DET VAR DÅ det. Den historiken behövs för att sätta dagens utveckling i rätt perspektiv. På den tiden var en lokal tidnings kall och roll att slåss för den lokala demokratin, genom bevakning i konkurrens av samhälle och näringsvliv.

HUR EN TIDNING skall klara den uppgiften är idag inget som tidningsägarna verkar bry sig om.
För idag är det bara Penningen som styr.
Och det är mycket farligt när det gäller något så viktigt som medias roll som Överhetens övervakare.

HARRY HOLM 2012 09 27

_____________________________

SOLEN SKINER säger du i Arboga idag.
- Idag ja, säger närkingen.
Och har rätt.
För i morgon kommer det att regna.

MEN DET gäller att hålla på sommaren och finvädret.
Så denna måndag blev det lunch på altanen.
Med grillen i gång. (Bilden).
Och än får den inte flytta in.

DET FINNS något som heter Brittsommar.
Brittsommaren kan göra skäl för namnet i oktober månad.
Så låt oss hoppas på, om inte sommarvärme så i alla fall soliga, behagliga dagar.

HARRY HOLM 2012 09 24

_____________________________

-------------------------------------

DEN SEXTONDE söndagen efter Trefaldighet har vi nått fram till. Kyrkoårets tema den dagen är "Döden och livet".
Här berättar Bibeln så mycket själv att det inte behövs så mycket till kommentarer. Men några reflektioner kommer jag med som avslutning.

DET STÅR så här i Johannesevangeliet 11:34-48:

När Jesus såg hur hon grät och hur judarna som hade följt med henne också grät blev han upprörd och skakad i sitt innersta, och han frågade: ”Var har ni lagt honom?”
De sade: ”Herre, kom och se.”
Jesus föll i gråt.
Då sade judarna: ”Se, hur mycket han höll av honom.” Men några av dem sade: ”Kunde inte han som öppnade ögonen på den blinde ha gjort så att Lasaros inte behövt dö?”
Jesus blev åter upprörd och gick till graven. Det var en klipphåla med en sten för öppningen. Jesus sade: ”Ta bort stenen.” Den dödes syster Marta sade då: ”Herre, han luktar redan, det har ju gått fyra dagar.” Jesus sade till henne: ”Har jag inte sagt dig att om du tror, skall du få se Guds härlighet?”
De tog bort stenen, och Jesus lyfte blicken mot himlen och sade: ”Fader, jag tackar dig för att du har hört mig. Själv visste jag att du alltid hör mig, men jag säger detta med tanke på alla dem som står här, för att de skall tro på att du har sänt mig.”
Sedan ropade han med hög röst: ”Lasaros, kom ut.” Och den döde kom ut med armar och ben inlindade i bindlar och med ansiktet täckt av en duk. Jesus sade åt dem: ”Gör honom fri och låt honom gå.”

Det var i det läget som Rådet planerar att döda Jesus. Johannes fortsätter:

Många av judarna, de som hade gått ut till Maria och sett vad Jesus gjorde, kom till tro på honom.
Men några av dem gick till fariseerna och berättade vad Jesus hade gjort. Översteprästerna och fariseerna kallade då samman rådet och sade: ”Vad skall vi göra? Den här mannen gör många tecken. Om vi låter honom fortsätta börjar alla tro på honom, och då kommer romarna och utplånar både vår heliga plats och vårt folk.”

Så långt Johannesevangeliet.
För något år sedan träffade vi en engelsk evangelist vid ett möte i Västerås. Han hade bland annat varit i Kina och som vanligt i det landet, och i de övriga världsdelar där sammanlagt omkring 30.000 människor per dygn lämnar sitt liv till Jesus, så kommer det ofattbart många till gudstjänsterna.
Det beror inte minst på att det sker så många övernaturliga saker, speciellt
vad gäller folks tillfrisknande från diverse krämpor.
Det sker också dagligen i Sverige men inte alls i samma antal som i tredje världen.

TV-kanalerna har program som "Det okända" och andra med det övernaturliga som tema. Men jag har inte sett någon serie dokumentärer ens om alla i vårt land som blir friska efter förbön, då läkare står gapande och tittar på röntgenplåtar som visar att det inte finns något att operera bort av det som stod på dagens agenda.

Den engelske evangelisten berättade från ett stort möte i Kina där han innan gudstjänsten blev presenterade för två av de tusentals besökarna. Han skulle absolut hälsa på ett par äldre små damer på första bänk, tyckte den lokale pastorn.
Efteråt frågade engelsmannen varför han skulle hälsa på just de två kvinnorna. Jo, den ena hade varit död i ett och den andra i fyra dygn innan de efter intensiv förbön återväckts till livet.

Jag vill se dokumentärer om sådant, även om det skulle reta de nutida fariseerna, vare sig de är vetenskapsmän eller ateister, som säkert skulle kräva TV-producentens huvud på ett fat.
För tänk om alla skulle börja tro på Gud och Jesus....

HARRY HOLM 2012 09 22

---------------------------------------

ARBOGA FREDENS STAD. Det låter som en rejäl paradox. Staden där tillverkningen av krigsmateriel sysselsatt mängder av stadsbor sedan Gustav Vasas tid, och som fortfarande är starkt försvarsmaterielberoende, skall nu vända andra kinden till.
Peace Monuments of War Material kommer att gå till historien och sätta Arboga på kartan i större utsträckning än vi kan tänka oss.

DET ÄR BÅDE min gissning och min förhoppning.
Men ett problem: Var skall de olika skulpturerna placeras?
Mekens Vänner verkar vara på den linje jag tidigare varit inne på:
Alla samlade på ett ställe, i en skulpturpark.

MEKENS VÄNNER listar nu alternativen, att ställa ut skulpturerna på olika håll i stan, som man gjorde med det tidigare konstprojekt som gav margarinpaketen öster om Sturevallen och svartgubben på Nicolai Kulturhus västra gavel.
Och listan - en del av den finns i spalten här till höger - är sådan att den ytterligare stärker argumenten för en samlad skulpturpark.

DEN SKULLE bli ett slagkraftigt besöksmål någonstans i stan, inte där det stör det gammaldags intrycket i centrum men ändå så centralt att man kan ta sig dit och fortfarande vara i stan.

DET MÅSTE gå att locka in fler från Sätra att besöka centrum.
Här finns ett gyllene tillfälle att skapa en magnet, i form av något spå positivt som en samling fredsmonument .

HARRY HOLM 2012-09-18

---------------------------------------

Se på himmelens fåglar, de sår inte, de skördar inte och samlar inte i lador, men er himmelske fader föder dem...
,,, gör er därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer.
Ur Matteusevangeliets 6:e kapitel


ETT ÄR NÖDVÄNDIGT - livet efter döden. Så kan man sammanfatta dagens lekmanna-betraktelse.

I Matteusevangeliets 6:e kapitel säger alltså Jesus att vi inte ska bekymra oss för morgondagen.
Gör vi nåt annat ?
Bensinpriserna blir skyhöga? Hur ska vi då klara alla resor till gamla faster Ida i Enköping med flera?
Kolesterolet är högt, undrar hur det kommer att gå med min hälsa?
– Idag är det soligt!
– Idag ja.

Det är i samma kapitel som Jesus säger: "Samla inte skatter här på jorden, där mal och mask förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl."

"Du kan ingenting ta med dig dit du går", heter det i visan om en fattig trubadur.
Och i Guldgrävarsången talas klartext:
"Man slåss om torvorna, i dagens strid som förr, och ser ej stackars Lasaros där utanför sin dörr, blott för sin skatt. och så blir natt.
Då knackar döden på, vem kan väl hjälpa, vem? Den rike mannen måste gå från gods och vinning slem. Men Lasaros, han får gå hem."

Många visor finns alltså på temat och vi har sjungit dom men texten går liksom inte in. Det är precis som om oron för framtiden stillas av materiellt samlande. När det borde vara tvärtom, att vi i oroliga stunder stillar oss med Böckernas bok – Bibeln.

Det handlar i båda sångerna ovan om Livet och döden. Eller ska vi säga Döden och livet. För om vi lever rätt och verkligen omvänder oss i frälsningens ögonblick, då är döden porten till det verkliga livet. Och väl där – i himmelen –  är jag säker på att vi med skammens rodnad, eller kanske bara med ett gapskratt, tittar tillbaka på tiden på jorden och säger:
Hur dum får man vara: Hur kunde jag finna glädje i en massa våldsamma actionfilmer, hur kunde jag riskera himmelens härlighet för HD-TV?

Får jag vara påflugen nog att komma med ett råd: Strunta i Kronér och/eller Adam Alsing.
Slå i stället upp Bibeln. Och läs!
Gärna Matteus 9:18-26.

HARRY HOLM 2012-09-14

 

-----------------------------------

EN VARDAGSVECKA i förhöstens tid. Första morgonen av isskrapning på bilrutan har vi upplevt. Och soliga stunder känns den där härligt höga friska septemberluften.

OCH EGENTLIGEN är det så att den som det minst positivt lagd kan hitta fördelar med varje årstid.
Personligen är det bara november som jag har lite svårt för.

MEN DIT är det ju ett tag. Hoppas att veckorna som väntar är soliga och ljusa och klara. Så att det blir:
Sol ute, sol inne, sol i hjärta, sol i sinne

HARRY HOLM 2012 09 10

-------------------------------------

HAR DET REDAN blivit helg igen?!
Oj vad fort tiden går. Men det betyder också att det är dags för en betraktelse igen här i Harrys Hörna. Och med ett bibelord som inledning:

Jag ber att de alla skall bli ett och att liksom du, fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss. Då skall världen tro på att du har sänt mig.

(Johannesevangeliet 17:21)

Fjortonde söndagen
efter Trefaldighet
ENHETEN I KRISTUS

Som jag nämnt i ett par tidigare betraktelser har jag sedan tonårstiden betonat ett ord lite extra när jag varit med om att unisont läsa trosbekännelsens ord ”Jag tror på en helig allmännelig kyrka”.
Jag brukar demonstrativt säga ”Jag tror på EN helig allmännelig kyrka”. Och om jag skriver ut det skulle jag kunna sätta ett komma på ett strategiskt ställe, så att det blir ”Jag tror på en, helig allmännelig kyrka.”

Men jag brukar också i många sammanhang förtydliga min inställning och betona att det bara är bra om det finns flera ”arbetsgrupper” (läs församlingar) inom denna enda kyrka, inom denna enda Guds församling, även på en och samma ort.
Ingen kan vara bra på allt men alla kan vara bra på något. Det gäller inte bara enskilda personer utan också sammanslutningar av personer, som kristna församlingar till exempel.

En församling kanske har tjänandets gåva och är duktig på att hjälpa folk i nöd med så elementära saker som mat och husrum. Inom Frälsningsarmén finns det gott om sådana församlingar (kårer).
Andra, som S:ta Klara församling i Stockholm, hjälper t.o.m. de så kallade glädjeflickorna – dom som som man säger "går på gatan" – till ett bättre liv och ett liv i församlingen ... så att de i sin tur kan hjälpa andra utsatta.
Andra församlingar betonar starkt ett musikliv som lockar yngre människor in i en kristen gemenskap.
Och så vidare. För människor är olika. Och den som inte känner sig hemma i en församling kan då söka sig till en annan - om den finns.

När kristenheten i Sverige bara krymper och krymper, så tror jag inte på receptet att slå ihop församlingar för att det skall bli fullt i kyrkan – när flera ”arbetsgrupper” av redan frälsta alltid samlas i samma lokal istället för i varsin.
Framgången kommer om vi får fler, gärna specialiserade, i början små församlingar, som kan börja växa utifrån respektive församlings gåvor.

För om jag fattat rätt så är det i princip inte genom att göra färre församlingar, utan genom att bilda fler församlingar, som Herrens rike ska breda ut sig.

Jag vill be:
Käre Gud, min far i himlen, Du som i Jesus vill göra oss till ett, styr bort oss från sådan splittring som är ett hån mot Din kärlek. Tack för att Du ger oss kristna en enhetskänsla även när vi på olika sätt och i olika församlingar tillsammans följer Din kyrkas herde, vår Herre, Din son Jesus Kristus. Amen.
HARRY HOLM

2012 09 08

-------------------------------------

HÄROM DAGEN var vi med vår kör Old Singers till Vingåker. Där sjöng vi på en så kallad dagledig-täff. De gamla kända kristna sångerna, Ovan Där och Jag har hört om en stad ovan molnen till exempel. Och det blev mycket applåder.

KÖRSÅNG ÄR en av Sveriges absolut största fritidssysselsättningar. Och nu börjar Körslaget igen i TV, vilket knappast minskar intresset för att sjunga i kör.
På lördag är TV4:s program Körslaget tillbaka för sin sjätte säsong.

LITE INFO om tävlingen kommer här:

De tävlande körledarna är 
Anders Bagge (Ekerö), 
Martin Rolinski(Angered), 
Gladys del Pilar (Örebro), 
Lili & Susie
 (Sollentuna),
Putte Nelson
 (Vetlanda), 
Louise Hoffsten (Linköping) och
Bengt "Bengan" Janson (Visby). 

I det första programmet behöver ingen kör lämna tävlingen. Men alla tar med sig sina röster till omgång program då den första kören åker ut. 

I första programmet sjunger körerna: 

1. Team Bagge: 
I'm still standing 
099- 402 01 
SMS:a Bagge till 72 400 

2. Team Hoffsten: 
Hit the road Jack 
099- 402 02 
SMS:a Hoffsten till 72 400 

3. Team Rolinski: 
We are young 
099- 402 03 
SMS:a Rolinski till 72 400 

4. Team Gladys: 
Reach out, I'll be there 
099- 402 04 
SMS:a Gladys till 72 400 

5. Team Putte: 
September 
099- 402 05 
SMS:a Putte till 72 400 

6. Team Bengan: 
Två mörka ögon 
099- 402 06 
SMS:a Bengan till 72 400 

7. Team Lili & Susie: 
Never gonna give you up 
099- 402 07 
SMS:a Lilisusie till 72 400 

___________________________


 

Men jag säger er: älska era fiender och be för dem som förföljer er; då blir ni er himmelske faders söner... (Matt. 5:44)

13:e söndagen efter Trefaldighet
MEDMÄNNISKAN

Lär man sig, genom övning, att inte vara bitter, så är det ett steg på vägen. Men svårt är det att lyda dagens bibelord. ”Älska era fiender...”
Alla tycker vi ibland att vi utsätts för orättvisor, för svek. Någon man litat på gör en illa, på ett eller annat sätt. Den personen ska man älska, säger Jesus.

Att ”be för dem som förföljer er”, är lättare, tycker jag. Men att älska sina fiender... Då får man ta i. Och det ska gå, det också. 
Man får, som jag skrev inledningsvis, börja med att inte vara bitter. För din bitterhet lider du mycket mer av själv än vad den gör som du är arg på.

Kanske måste vi i alla fall börja vår övning, i konsten att vara medmänniska, på ett ännu enklare plan. Detta genom att fundera på om vi till och med är kärlekslösa i vår behandling av människor som aldrig gjort oss något ont.

Bara tre verser längre fram, i Matteus 5:47, säger Jesus:
”Och om ni hälsar vänligt på era bröder och bara på dem, gör ni då något märkvärdigt? Gör inte hedningarna likadant?”

Det är klart att jag blir glad när jag ser någon från vår församling ute på stan, hejar och kanske till och med får en kram, som härom dan.
Men jag försöker vara en glatt hejande person också på andra Arbogabor, alla kategorier, oberoende av om de är kyrksamma eller inte..

Det kändes till exempel bra att på Järntorget under lördagen tala lite skojsamt med Pelle Rosdal ("slänga käft" som vi kallade sådana små ordutbyten under min uppväxt i Skinnskatteberg).
Och det var lika trevligt att prata frimärksmotiv med flickan i Icas postkassa.

Kärleksfullhet, i ord och handling, vänlighet och hjälpsamhet, borde vara utmärkande drag för oss som vill kalla oss kristna. 
Men är vi så? 
Det har ute i samhället funnits en bild av oss att vi i stället är mer skickliga i att kärlekslöst döma andra människor.

Sådant gillar inte Jesus. Han kunde visserligen riva i ibland. Men det var inte sällan mot dom skriftlärda eller mot andra som trodde att dom var särskilt fina på något sätt. 
Och Jesus drog sig inte för att vara tillsammans med allt från procentare till glädjeflickor och andra så kallade syndare. Han sade dessutom att Gud älskade dom.

Det är dags att fråga sig själv: 
– Vilken kategori ligger jag närmast? Rövarna som slog och sårade? Eller samariten som försökte läka såren?

Jag ber:
Käre Gud, lär mig att leva för andra och lär mig att älska utan hänsyn till vad min medmänniska gjort mig eller någon annan, så som Du älskar oss genom Jesus Kristus. Amen.

HARRY HOLM
2012/09/01
_________________

 

--------------------------------------

EN GAMMAL HÖRNA MED EN SORTS PROGRAMFÖRKLARING

DET HÄR SKRIVS NÄR DET ÄR FREDAG den 11 november 2011. Alltså 111111. En dag då många gifter sig och då enligt mayaforskare etc en ny tidsålder skall börja.
Efter en tid av tekniska problem uppdateras nu åter den här sidan, nät-tidningen arbogasidan.se, som utger sig för att vara ett komplement till andra tidningar och säger sig ha material som man inte finner i andra media.

NU FINNS sedan länge bloggar överallt och i linje med programförklaringen ovan har därför Holmen-Bloggen lagts ner.
Jag återgår i stället till den vardagsjournalistik som jag i decennier dagligen ägnade mig åt i Nerikes Allehanda.

FÖRE MIG var det Harry Hjörne som odlade denna konst.
Denne legendariske chef för Göteborgs-Posten hade jag förmånen att få äta lunch med på Långedrag för 50 år sedan.
Min dåvarande chef på Arboga Tidning, Tord Wallström, hade nämligen sänt dit mig på en kommun-reporter-kurs.

HARRY HJÖRNE skaffade sig 1957 en spalt vid sidan om sin ledare, "Små, små ord av kärlek". Den dikterade han dagligen, strax före pressläggningen.
"Detta bidrager till att jag kan skriva om allting. Ingenting är för stort och ingenting är för litet", förklarade han.

HAN SKREV sina små ord sju dagar i veckan. De sista var införda samma vecka som han avled i feberuari 1969, läser jag i bokverket Den svenska pressens historia.
Lika flitig och seglivad kan jag inte lova att Harrys Hörna blir.
Men man vet ju aldrig.

2011-11-11

_________________________________

ARBOGASIDAN
Ansvarig utgivare: Harry Holm

E-mail: harry@holm.tf

© Text och bild är
skyddade av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering är förbjuden men texter får återges med angivande av källan: www.arbogasidan.se

-------------------------------------------

ARKIV T O M JUNI 2012

ARKIV MARS-APRIL 2012

ARKIV FEBR 2012 KLICKA HÄR

ARKIV JANUARI 2012

ARKIV T.O.M. DEC 2011

 

------------------------------------------

LÄNKAR

BIBELORDET / BÖCKER & LÄSTIPS / MUSIK & SKIVTIPS
SIDOR OM HÄLSA / ARKIV = TIDIGARE ARBOGASIDOR


HÄRJEDALEN HEDE JAKT MM -
FESTIVAL-SAJTEN

HEDE ORD & TON
Musik och litteratur

KLICKA HÄR
för att lyssna och läsa

__________________________

ARKIV

ARKIV AUGUSTI 2012

ARKIV SOMMAREN 2012

ARKIV MAJ 2012

ARKIV MARS APRIL 2012

ARKIV JAN 2012

ARKIV
T O M DEC 2011

ARKIV T O M 2010-12-31

ARKIV t o m juli 2010

ARKIV 2009

April-juni

Jan-april

ARKIV
dec 08 - jan 09

ARKIV
ARTIKLAR 2008:

Från årskiftet till augusti
KLICKA HÄR!

Augusti - oktober 2008
KLICKA HÄR!

Oktober - december 2008
KLICKA HÄR!

 

 

___________________________

VILL DU HA KVAR
www.arbogasidan.se ?


ANNONSERA MERA!

Det finns ett sätt att annonsera på.

Sidan med Öppettider,
där vi upplåtit plats gratis i flera år,
uppdateras inte längre.
I högerspalten
här på framsidan kan man annonsera öppettider eller annan info, för 500 kr per månad.

Om du vill vara med:
Maila till
kontakt@arbogasidan.se

_____________________________

Har du kollat på våra hälsosidor?
Nytt:
Det hjälpte mot kronisk förstoppning
.

KLICKA HÄR för att läsa mer!

_____________________________

Alla sjukdomar är
BRIST-
SJUKDOMAR
enligt Dr Joel WALLACH
som också är agronom och veterinär samt en erfaren obducent vad gäller djur och människor.

Om du inte har tid eller lust att läsa detaljerna på @rbogasidans hälsosidor
www.arbogasidan.se/halsa
kommer nedan ett sammandrag.

MEN KOM IHÅG:
Om du är sjuk, kolla först med den vanliga vården!

För som vanligt vill @rbogasidan vara ett komplement.

DÄR REKOMMENDERAR
DR WALLACH FÖLJANDE VITAMINER, MINERALER ETC för att förebygga och lindra nedanstående krämpor:

CANCER
A. 10.000 mg C-vitamin/dagligen (enligt Linus Pauling, dubbel nobelpristagare) för att behandla och förhindra cancer;
eller
B. E-vitamin + betakaroten + selen
De som ätit detta i 5 år hade
9% mindre av alla sjukdomar
13% fler överlevde räknat på alla sorts cancer
20% fler överlevde räknat på magcancer

ARTRIT HÖFTER KNÄN (OSTEOPOROS=KALKBRIST)
Kycklingprotein
en rågad tesked kycklingbrosk i apelsinjuice på morgonen = smärtan borta på 10 dagar.
(dos 30 ml/kg kroppsvikt)

ALZHEIMERS
Höga doser av E-vitamin + Låga doser av vegetabilisk olja

NJURSTEN Kalk + magnesium + bor

BRUSTEN ARTÄR Kopparbrist
GRÅA HÅR Kopparbrist
RYNKOR Kopparbrist
ÅDERBRÅCK Kopparbrist

HJÄRTATTACK mm förebyggs med kolloidal selen

ÅLDERSFLÄCKAR
är tecken på selenbrist (kan också vara tecken på kommande hjärtattack)
Med kolloidalt selen är åldersfläckarna borta på 6 månader.

DIABETES
Vanadin + krom
Eller
diet (under läkarkontroll) enl Karlshamns sjukhus, föda som innehåller
25% protein 25% kolhydrater och 50% fett

SKALLIGHET Tennbrist

DÖVHET Tennbrist

SEXLUST-BRIST Borbrist

DÅLIGT LUKT- OCH SMAKSINNE Zinkbrist

HOPSJUNKET TANDKÖTT Kalkbrist
HÖGT BLODTRYCK Kalkbrist
RYGGVÄRK Kalkbrist + ev kopparbrist

BRUSTNA NAGELBAND Brist på Omega 3
SPRICKOR I HUDEN Brist på Omega 3
BLODPROPP Brist på Omega 3
STROKE Brist på Omega 3

Allt enligt dr Walach - som anser att 147 olika sjukdomar beror på kalkbrist.

LÄS MER PÅ:
www.arbogasidan.se/halsa
__________________________

OM ARBOGASIDAN.SE

Ansvarig utgivare: Harry Holm
__________________________

E-mail:
harry@holm.tf

© Text och bild är skyddade av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering är förbjuden men texter får återges med angivande av källan: www.arbogasidan.se

___________________________

DET DÄR MED COOKIES

Vad säger lagen om Cookies?

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa cookies används till och hur cookies kan undvikas.

Enligt den nya lagen ska alltså alla som besöker en webbplats informeras om så kallade cookies, vad de används till och hur man kan vägra cookies.

En cookie är en liten textfil som lagras i datorn, och som www.arbogasidan.se använder för att få statistik om användandet av våra sidor. Det är alltså statisti-kcookie som sätts för att vi skall veta hur många besökare webbsidorna har.

En Cookie kan inte starta program och innehåller inte virus.

Hur du slipper cookies
De flesta webbläsare (t.ex. Internet Explorer och Netscape) tar emot cookies automatiskt, men det går att ändra inställningarna så att de inte accepterar dem eller ger besökaren ett val om han eller hon vill acceptera eller inte.
 
Gör så här om Du tycker att det är viktigt att slippa cookies:

Netscape: Gå till eller välj edit/preferences/advanced. Här anger du inställningarna för Cookies.

Internet Explorer 6.0: Gå till och välj, Tools/Internet Options/Privacy och ange inställningar för att hantera Cookies. Här kan du enkelt ange i vilken utsträckning du vill tillåta Cookies.

Internet Explorer 5.0: Gå till och välj, Tools/Internet Options/Security och sätt dina inställningarna för cookies. Du kan välja mellan att tillåta cookies eller att inte tillåta cookies överhuvudtaget.

Internet Explorer 4.0: Gå till och välj View/Internet Options/Advanced och välj om du vill tillåta cookies eller inte.

Hur ta bort cookies som redan finns i datorn?
För att ta bort dina befintliga cookies stänger du först ner webbläsaren.
I Netscape går du in i cookies.txt-filen och slänger dina cookie-filer.
I IE sparas cookies i en mapp eller katalog under Documents and Settings.

Sammanfattningsvis
www.arbogasidan.se använder sig av cookies. Cookien innehåller ingen personinformation, och vi använder den bara för att se hur många som besöker sidan.

Vill du inte tillåta lagring av någons cookies på din dator kan du alltså stänga av det i din webbläsares inställningar. Detta påverkar inte dina möjligheter att läsa information på exempelvis
www.arbogasidan.se

*

6 kap. 18 § lagen om elektronisk kommunikation

Elektroniska kommunikationsnät får användas för att lagra eller få tillgång till information som är lagrad i abonnents eller användares terminalutrustning endast om abonnenten eller användaren av den personuppgiftsansvarige får information om ändamålet med behandlingen och ges tillfälle att hindra sådan behandling. Detta hindrar inte sådan lagring eller åtkomst som behövs för att utföra eller underlätta att överföra ett elektroniskt meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller som är nödvändig för att tillhandahålla en tjänst som användaren eller abonnenten uttryckligen har begärt.

Mer information hittar du på Post- och Telestyrelsens hemsida.

 

 


wrap-script-literals: no  
wrap-script-literals: no
wrap-script-literals: no

wrap-script-literals: nowrap-script-literals: no

 

______________________________

ARKIV SEPTEMBER 2012
_____________________________

 

Bonde på stan drog folk till Stora Torget trots alla regnskurar

*
I Mellanskogs "monter" fick man lära sig att göra papper.
Ett stycke därifrån växte paprika (bilden ovan till höger)FOTO 2012 09 28 HARRY HOLM

----------------------------------------------

Solen i Arboga i slutet av september

Morgonsolen målade denna torsdag i september trädtopparna ljusa, mot en ganska molning hösthimmel. Flaggan visar på sydlig vind och väcker hopp om en ganska varm och skön dag i staden vid Arboga å. För kommunens styrande väntar kvällsarbete, i och med att fullmäktige sammanträder, som vanligt sista torsdagen i månaden. Dessa möten är som vanligt offentliga, den som vill ha lite lokal politik beger sig därför upp i Rådhuset vid 18-tiden.
Det går också att hänga med på nätet, då sammanträdet sänds via kommunens hemsida www.arboga.se

HARRY HOLM 2012 09 27

______________________________

Ett utflyktstips igen
Riddarhyttan med rött som tema

Ungefär 800 meters promenad (bilden ovan) gäller för att komma till Röda jorden vid Riddarhyttan. Det är landets äldsta kända plats för järnframställning, en verksamhet som började här 400 år f.Kr.

En annan sevärdhet, ur en nyare del av vår historia, är Rysstenen (bilden nedan), där hammaren och stjärnan ristades in av sovjetiska krigsfångar som byggde väg här 1944.

För Arbogabor på utflykt gäller det att åka via Kolsva mot Skinnskatteberg. I Uttersberg tar vi vänster och kör mot Riddarhyttan tills det står "Krampen" på en skylt som också pekar åt vänster.

Det är 8 km till Rysstenen. Men ganska snart kommer man först till Krampens f.d. järnvägsstation, där bara en mindre byggnad står kvar.
Här låg på 40-talet lägret med de sovjetiska krigsfångarna, som var här och byggde väg. De bodde i barackar, enligt bilden och kartan som Björn Lundkvist ritat (nedan).

*

Det enda som återstår av de sovjetiska fångarnas läger är den så kallade Rysskällaren (ovan).

Efter besöket vid Rysstenen är det bara att vänta åter och ut på vägen mot Riddarhyttan igen. När man sedan kommer ut på den större vägen och tar höger mot samhället så passeras avfarten mot Röda jorden, vilket innebär en vänstersväng. Framme vid parkeringsplatsen finns en naturstig på 800 meter att gå fram till sevärdheten, men som alternativ en genare, handikappvänlig stig. Här förekommer ibland historiska spel men också "workshops", där besökaren själv får pröva på järnframställning. (Informationen på skyltar är god, som den nedan.)

Genom att sedan svänga höger in i Riddarhyttans samhälle och fortsätta den mindre vägen mot Skinnskattberg ges tillfällen att se spåren av den senare gruvbrytningen.
För den som inte haft matsäck med sig - det finns många fina rast- och grillplatser vid sjöar under Krampen-delen av resan - kommer här ett tips till:
Väl framme i Skinnskattberg kan en fika sitta bra, på Albinssons konditori - som förresten varit i samma familjs ägo sedan 1963.

Text och foto HARRY HOLM 2012 09 22.

----------------------------------------------

Drifting vid flygfältet
i Arboga polisanmäls

Den lokala debatten i Arboga handlar just nu mycket om drifting, det vill säga om bilförare som kör och sladdar med rykande däck. Det har bland annat resulterat i en polisanmälan.

För folk som bor i Arbogas centrum vore det en lättnad om verksamheten flyttades utanför stan, till exempel ut till bortre ändan på flygfältet, det som kallas Södra svängen. Där är det inte tillåtet att köra nu och det var där den polisrapporterade driftingen ägde rum.
Ytan är möjlig att hyra tillfälligt för företag och organisationer. Och enligt uppgift planeras diskussioner med en motororganisation för att kanske i framtiden kunna få till någon sorts verksamhet på Södra svängen.
Men än så länge är det förbjudet för alla att "drifta" där och den som gör det kan alltså räkna med att bli anmäld till polisen.

HARRY HOLM 2012 09 19

-----------------------------------------------

Mekens vänner vill helst ha en skulpturpark för fredsmonumenten

Helst vill Föreningen Mekens Vänner ha en skulpturpark, där alla fredsskulpturerna kunde samlas och visas för turister och andra tillresta. Det framgår av en skrivelse som föreningen lämnat till Arboga kommun. Som alterntiv föreslås olika platser i stan.

En permanent skulpturpark kunde Sturevallen utgöra, tycker föreningen, för där blir det centralt och väl synligt från tågens passagerare. Som alternativ nämns grönytorna längs södra åpromenaden öster om Herrgårdsbron.

Om kommunen inte vill gå med på en skulpturpark ger föreningen alternativ för utspridning.
"Arboga Arch - Arbogaporten" (vingar och höjdroder från Mig 21-planet) kunde stå i Kyrkparken eller utanför bryggeriet, på gräskullen norr om järnvägen i korsningen Engelbrektsgatan/ Tulegatan eller i nordöstra hörnet av Carl Bergmansparken.

Norr om arbetsförmedlingen mot Trädgårdsgatan eller på bibliotekets gård kunde den kinesiska "Let all the weapons be sealed up" stå. En annan kinesisk skulptur kan tänkas nära Varvsbron, på gräsytan öster om Vårdcentralen eller på "gräsplätten utanför Medborgarhuset".
Jerry Grönvalls "Make food not war" föreslås för Vasagymnasiets foajé, högskolecentrums foajé eller inom glas mellan Coop och Ica.

Den flygplanslika "Send the weapons to the moon" kan man tänka sig mitt i Östra rondellen, eller där migplanet tidigare stod, det vill säga utanför Ö&B. Eller hängande över Arbogaån.
Det kinesiska "Shake hands for peace" föreslås mellan Gäddgårdsskolan och ån, på gräsplanen väster om långtidsparkeringen eller mitt emot begravningsplatsen i korsningen Västerbron - Nästkvarnsgatan.
"Ikaros" kunde stå i Vinbäcksrondellen, på Rådhustorget eller mellan Strandvägen och Heliga Trefaldighets kyrka.

För "Peaceful Character" nämns biblioteksgården eller östra spetsen på ön norr om Strömsnäsbron - med solpanel och batteri så att den kan lysa på natten.
Lasse Nilssons "The savior" skulle kunna stå på gräskullen norr om järnvägen i korsningen Engelbrektsgatan/Tulegatan, eller på Ljungdahlshöjden norr om Engelbrektsleden.

För övriga verk nämns platser som Sparbanken, på kommunens mark vid toppen av skidbacken, nya gästhamnen, mitt i bassängen i Ahllöfsparken, mitt i Örtagården eller södra sidan av Stora Torget.

HARRY HOLM 2012 09 18

----------------------------------------------

Hon kommer åter till Arboga
med wienervalser och sin violin

Mona Rosell åter till Arboga

Det är ett antal år sedan nu och hög tid att Arbogaborna åter får lyssna till Mona Rosell och hennes violin. Lördagen den 15 september kommer hon till stan med för en wienerafton.

Mona Rosell har i många år turnerat som violinist och operasångerska. Hon har varit förstevilonist i Hovkapellet i Stockholm och medverkat i ABBAs musikproduktioner, kan vi nämna för att visa bredden hos denna artist.
Och så har hon ett OS-silver!
- Jo, de ringde en dag och sa att jag var uttagen till Artist-OS i USA. Jag åkte dit och tänkte inte att jag hade någon vinstchans, bl.a. eftersom jag var äldre än de andra finalisterna. Men jag gick till prisutdelningen och blev häpen när det visade sig att jag fick silvermedaljen.
Mona Rosell har sin utbildning från bl.a. Mozarteum i Salzburg och de musikaliska akademierna i Stockholm och Wien. Hon har haft många roller i olika operor och operetter.
Och nu väntar framträdande i Arboga.

TEXT OCH FOTO: HARRY HOLM

--------------------------------------------

Fullspäckat sammanträde med
med Arbogas kommunstyrelse

September månads sammanträde med Arbogas kommunstyrelse innehåller en väldig massa ärenden. De är av de mest skiftande slag. Här kommer några exempel.

Planförslaget för området vid den stora silon skall behandlas. Orsaken är att kvarteret skall förvandlas till centrumverksamhet med bostäder och handel, kontor, restauranger, hotell och samlingslokaler. Inom 5 år.
Lantmännen äger fastigheten som heter Abborren 5.
Den äldre silon samt övrig byggnation runt de båda silorna tänker man riva.

Vid sammanträdet skall det också lämnas svar på förslaget från Susanne Linde, mp, om valborgsmässofirandet i Arboga. Hon vill ha ett mer traditionellt firande, med eld på en flotte i Arbogaån eller en brasa vid Vinbäcken.
Men en flotte i ån kräver en lugn vårflod, kommer hon att få till svar, och att brasa vid Vinbäcken inte är aktuellt, "av miljö-,väderleks-, säkerhets-, ansvarsmässiga och ekonomiska skäl" varför motionen skall avslås. Står det i förslaget inför sammanträdet, som är den 11 september.

Ett tredje ärende är av lite udda slag, ett förslag att kommunen skall köpa Bo Janssons samling av Arbogafotografier samt en samling bilder som dokumenterar riksdagsjubileet i Arboga 1935, för 30.000 kronor.
I samlingen finns också bilder som tagits av andra än Bo Jansson, så kommunen får en knepig sits vad gäller upphovsrätten, men verkar ändå vara inne på linjen att genomföra köpet.

HARRY HOLM 2012 09 10

 

-------------------------------------------

Höstmarknad med färre knallar

Första lördagen i september och första lördagen i februari är det sedan urminnes tider marknad i Arboga. På Järntorget samlas folk för att handla och för att råkas. Men "Septembermarken" 2012 var sig inte lik, det var klart färre marknadsstånd än brukligt.

.

Hela södra delen av Järntorget gapade tomt och nere vid Strandvägen fanns bara en enda knalle.

För Muhammad och hans familj var det dock en vanlig dag på jobbet, han har sitt grönsaksstånd norr om varuhusen vare sig det är höstmarknad eller inte.

** Text och Foto 2012 09 01 HARRY HOLM
_____________________________________________

 
**  

 

I år skulle Raoul Wallenberg ha fyllt 100 år - sanningen måste fram

rwbild

Idag skulle Raoul Wallenberg ha fyllt 100 år. Det uppmärksammas i vårt land och i många andra länder. Men fortfarande har inte sanningen kommit fram om vad som hände den svenske hjälten efter att ryssarna tagit honom i Budapest den 17 januari 1945.

Bakgrund

Vintern 1944-45 räddade Raoul Wallenberg, med hjälp av övriga på den svenska legationen i Budapest, flera tusen judar från att hamna i tyskarnas läger. Legationen utfärdade skyddspass som sade att innehavaren var svensk medborgare. Och Raoul Wallenberg placerade svenska flaggan på flera byggnader och förklarade dessa hus vara svensk mark så att säga, dvs under diplomatiskt beskydd.

Så kom ryssarna och tog över. Och tog med sig Raoul Wallenberg.
- Jag vet inte om jag är gäst eller fånge, sade den svenske diplomaten när han den 17 januari 1945 fördes bort från Budapest av rysk militär.

Fånge, visade sig vara rätt svar. Och en stor del av historien om Raoul Wallenberg handlar om vad som därefter skedde.

Wallenbergfallets Arboga-ankytning

Arbogajournalisten Anders Hasselbohm är en av dem som forskat i Wallenbergs försvinnande. Bl.a. hittade han på Irland den ryske greve Tolstoy som varit agent på svenska ambassaden i Budapest och som Anders Hasselbohm ser som den som orsakade att Wallenbergs fängslades av ryssarna.

Och på mitt lilla bokförlag i Arboga kom det ut böcker skrivna av två medarbetare till Wallenberg på legationen i Budapest vintern 1944-1945.
Båda bodde då (på 1980-talet) i Brasilien, utan att de visste om att de åter fanns i samma land.

Första boken jag gav ut, "Vad hände i Budapest", var skriven av Lars G. Berg, attaché på svenska legationen i Budapest vintern 1944-45. (Den kom också ut på engelska, i USA, med titeln What Happened in Budapet.)

Den andra boken "Det ändlösa tåget", skrevs av Laszlo Petö, som var judiska rådets kontaktman med SS-generalen Adolf Eichmann. Petö fick i Budapest den där vintern samarbeta med Raoul Wallenberg - som han som 13-åring varit skolkamrat med i i en internatskola vid Genèvesjön.

Det viktiga på Raoul Wallenbergs 100-årsdag är att så många som möjligt av dem som har möjlighet att agera, lovar att fortsätta kräva ett svar från Ryssland om vad som hände svensken och - varför.

HARRY HOLM 2012 08 04

BÖCKERNA (med reservation för slutsålda titlar)
KAN BESTÄLLAS från harry@holm.tf
eller VIA BOKBÖRSEN

KLICKA HÄR FÖR ATT KOMMA TILL BOKBÖRSEN!

---------------------------------------------

Femtio år efter premiären
Nypremiär på Arbogaspelet - i sol

Jag undrar hur många vi är på säsongspremiären söndagen den 5 augusti som var med premiärveckan för 50 år sedan, vad gäller Rune Lindströms Arbogaspelet "Giv oss fred".
Vädret ser ut att bli bättre vid årets premiär än det var 1962. Och många biljetter finns kvar till spelkvällarna.

"Giv oss fred" spelas på museigården i Arboga 5-11 augusti 2012, mellan 19.30 och 21.30 varje kväll, med Bygdespelets vänner som arrangör.
"Giv oss fred" är Rune Lindströms skådespel som kretsar kring Arboga kloster vid tiden för Gustav Vasas reformation. I skuggan av reformationen utspelar sig också en kärlekshistoria. I år är det alltså femtio år sedan uruppförandet 1962, då flera proffsskådespelare var med i rollistan, som Sture Ström och Astrid Söderbaum.

Biljetter a 100 kr finns på Lyktan vid Stora Torget (tel. 0589 - 131 31) eller vid entrén före föreställningarna.

HARRY HOLM 2012 08 04

______________________________

 

** _____________________________________________________________
_______________________________________________
 
ANNONS
**  

BÖCKERNA DU INTE HAR
MEN KANSKE ÖNSKAR DIG


Islam och den moderna kvinnan / [av Al-Bahi Al-Khuli] ; [övers.: Habib Nouira] 160:-

Källsortering : dikter / Allan Wetterholm 80:-

Alla barn kan dikta / [sammanst.] av Birgit Johansson ; [tecknin: Barbro Johansson] 80:-

Att resa / Gun Almsäter 80:-

Mitt namn är Rakel / av Eliza Anderson 80:-

Rapport från ett medvetande, av Andersson, Helmer 120:-

Guds inträngning : Våldsansikte : dikter / av Karl Urban Andersson 80:-

Sagan om trollflickan Driva / Clas Arnoldsson 160:-

Att höra till Svenska kyrkan / redaktör: Arne Palmqvist 80:-

Mordet på Jane Horney / av Bo Axelsson 120:-

Boken som försvann : Vad hände i Budapest / av Lars G:son Berg. -
[Ny utg.] / med en efterskrift om efterforskningar i fallet Wallenberg 160:-

Vinden blåser vart den vill / Ellen "Lelle" Bernström ; [illustrationer: Marguerite Bernström] 80:-

Mord Matisse, av Lars Bernström 160:-

Themes of a Sicklelander av Martin Biko ; [översättning till svenska av Maria Rydhagen] 80:-

Hör min röst : rader från ett utvecklingsstört barn / Pelle Corch 110:-

Men ingen morgon gryr : rader från ett tukthus / Pelle Corch 110:-

Cykeldoja : dikter / Siw Dahlgren 80:-

Séamus Vättevän / text: Bert Deivert ; bilder: Kerstin Jofjäll ; översättning: Björn Söderbäck 160:-

Pythis++++k kust : dikter / John Edgren 80:-

Poeten som ringde på fel dörr : dikter / av Ulla Eknert 80:-

Skyar : dikter / av Marit Ericson 80:-

Är Sverige nedläggningshotat? : aforismer och övrigt / Folke Fahlén 80:-

Min whiplash och jag / Gunnar Fossmo 120:-

Träsvärdens barn / Rune Fredriksson 120:-

Öde rum, tankar och stormfåglar : dikter / av Rune Fredriksson 80:-

Tänderna : [sambandet mellan tänder och sjukdomar] / Håkan Helgetun 120:-

Under eviga stjärnor / Tyra G. Hjelm 80:-

Aj! Ryggen!! : en liten bok för oss som inte vill ha ont i ryggen och nacken / av Harry Holm och Erik Palle 60:-

Att skiljas : ett sammandrag av artiklar införda i Nerikes allehanda 1981-82 / av Harry Holm 80:-

Schlagerpoesi / H Holm 60:-

Småstadsteaeter / H Holm 80:-

Längtan : dikter / av Harry Holm 80:-

Skogen och människorna / Ruben Högbom 120:-

Lillan / Annika Johansson 120:-

Drömmen förde mig vilse / Ture Johnsson 120:-

De byggde fabriken / av Bo Jonasson 120:-

Folket i Bonnåsa by / av Greta Jonsson 120:-

Gemenskap : dikter / Anna-Lisa Karlsson 80:-

Pelle älskar Nicke / Lars Karlström 80:-

Video : dikter / av Stig Kuhlin 80:-

Vingslag : dikter / av Gunnel Larsson 80:-
Strimmor av ljus : (aforismer) / Aina Lindberg ;
[illustrationer: Airi Bjurling] 80:-

Sapientia / Lennart Lindblom 120:-

Freden är din : människa - res dig upp / Arne Lindgren 160:-

Jag är naken : två försök att fånga livet med ord : dikter / av Tomas Nilsson 80:-

Om tillhörigheten till Svenska kyrkan / av Arne Palmqvist 80:-

Att leva, uppleva och återuppleva : dikter / Christer Pettersson 80:-

Det ändlösa tåget : requiem / av László Petö ; övers. av Calman de Pándy 160:-

En värld i världen / Elinor Rohlin 120:-

N2-affären : om vetenskaplig humbug i svensk tandvård / Sven Rosenbaum 120:-

Finnmarksfolk : dikter / av Ulla Elisabeth Samuelsson ; [illustrationer: Birgitta Pettersson, Christoffer Samuelsson] 80:-

Mörkret och gryningen / Ulla Elisabeth Samuelsson 80:-

N2dontics, av Sargenti 160:-

Ska kärnkraften stoppas? / Birger Sidén 80:-

Österviking / Göran Sjöstrand ; bilder: Göran Sjöstrand
och Jonas Ström 120:-

Kristendomens verkliga ursprung / av Edmond Bordeaux Szekely ; i översättning av Arvid Odervång 120:-

Axplock : dikter / av Nils-Vilhelm Utter 80:-

Matolja som läkekonst / Ture Vickhoff 80:-

Tre skogskarlar berättar / Rudolf Wallenius, Olle Paulsrud, Stig Oskar Åberg 120:-

Den långa resan : dikter / Allan Wetterholm ; [illustrationer av Astrid v. Norman] 80:-

Östtimor : ut ur tystnaden / [redaktion: Östtimor-kommittén] ; [översättning och bearbetning: Eva Belfrage ...] 120:-

**

Faktureras. Endast frakt tillkommer på priserna.

Maila Din beställning till
ordochton@yahoo.se

____________________

 

 


 
**  

 
**  

 
**  

 
**  

 
**  

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
**  

 
**  

 
**  

 

 


 
**  
 

Ansvarig utgivare: Harry Holm
E-mail: harry@holm.tf

KLICKA HÄR för info om arbogasidan
och om det där med cookies. Där finns också ARKIV.

______________________________

FRÅGELEKEN
Svar på förra frågan:
Sjöblom satt till häst = ULLARED
(Ulla Sjöblom, skådespelerska)


NY GÅTA :
Vart i Sverige är vi på väg?
BAS

Svara till harry@holm.tf
_________________________________

VILL DU ATT DET DU SKRIVIT
SKA BLI EN BOK?

Kontakta arbogasidan
harry@holm.tf

FÖRLAG HEDE
LÄS OM ALLA VÅRA BÖCKER!

KLICKA HÄR!

_______________________________
_______________________________

ANNONS

Tomter vid fiskevatten

KLICKA HÄR!

Percelen te koop Zweden

Grundstücke Zum verkauf:
5 am Wald gelegene Grundstücke,
Nahe dem Fluss Lunån in Hede Härjedalen Schweden

_______________________________
________________________________

_________________________

OM HÄLSA - KLICKA HÄR!

OM HÄRJEDALEN - KLICKA HÄR!

_________________________

KÄRLEK TILL SVERIGE

"If I Could Take Sweden Home" och "Meet Me In Stockholm"
med WANDA JACKSON

LYSSNA OCH LADDA NER
FRÅN SPOTIFY, ITUNES mm

________________________


NYSÄTERNS
FJÄLLGÅRD

vid Hede i Härjedalen
SERVERING
STUGOR ATT HYRA
hos Kerstin Johansson
och Alf Johansson
Klicka här
för att läsa mer!

________________________________


LEDIGA ANNONSPLATSER
_____________________________

Socialstyrelsen bromsade bästa metoden - Tio miljarder kronor ”åt skogen”

GÅ TILL ROTEN MED DET ONDA
VITBOK OM N2-AFFÄREN

Vetenskapliga undersökningar visar att ungefär varannan rotfyllning misslyckas. Den vanliga metoden att rotfylla tänder (guttaperkametoden) lyckas nämligen sällan döda alla bakterier.

Det finns ett bättre sätt, N2-metoden. Enligt en studie i Tennessee i USA var lyckandefrekvensen 99,2%.

Denna, den bästa och billigaste rotfyllningsmetoden, förbjöds först av Socialstyrelsen och har sedan avfärdats av vårt lands rotfyllningsspecialister, trots att N2 är tillåtet i EU och därmed i Sverige.

I boken ”Gå till roten med det onda” visas hur Socialstyrelsen, genom att enbart lita till de rotfyllningsprofessorer som haft som karriär att lära ut den gamla dåliga metoden, orsakat landet onödiga kostnader på omkring 10 miljarder kronor, massor med onödigt lidande hos patienterna och ett oräkneligt antal i onödan utdragna tänder.

Boken ”Gå till roten med det onda” kommer ut lagom till tandläkarstämman och vill genom informerade journalister, patienter och tandläkare hjälpa till att äntligen fasa ut den fasligt dåliga guttaperkametoden för rotfyllning.

Boken kan beställas för 250 kr
(inkl moms och inkl frakt på 36 kr) via
harry@holm.tf

--------------------------------------------

 

EN VACKER ARBOGA-BOK

LASSE-MAJA
KUNG AV FRANKRIKE

Carl Calov visar i den här vackert inbundna boken att Lasse-Maja,
som ligger begravd vid Trefaldighetskyrkan i Arboga,
kan ha varit den franska tronföljaren, som av sin biologiske far, Axel von Fersen, smugglades undan franska revolutionen till Fersens gods Finnåker.
Det skulle förklara varför stortjuven Lasse-Maja kunde dupera folk genom att tala franska och svänga sig med fina fraser och maner.

FÖR ATT BESTÄLLA:
Maila ditt namn till harry@holm.tf

Priset – 160 kr/ex – är inkl moms.
Endast frakt tillkommer. Faktureras

________________________

MILJONTALS - även äldre - BÖCKER OCH MÅNGA SKIVOR
KLICKA HÄR FÖR ATT KOMMA TILL BOKBÖRSEN!

______________________

RAD-ANNONSER
från Arbogasidans vänner


KLICKA PÅ NAMNET FÖR ATT KOMMA TILL RESP. HEMSIDA
______________________________

ARBOGAS MUSIKSHOP

BIRGIT JOHANSSONS BOK
"BABY-POESI"


BOKHANDELN HLT

BÖCKERNA DU INTE HAR
MEN KANSKE ÖNSKAR DIG


EN BOK OM ARBOGA


NYSÄTERNS FJÄLLGÅRD

NÄTBOKHANDELN ANTIKVAR

__________________________

Var finns personen?
Vem äger företaget?
Vad har skrivits om din medicin?

NÄR DU VILL VETA SAKER:
Låt oss hjälpa dig att hitta information
om människor och saker, om företag, föreningar och företeelser

MAILA DIN FRÅGA TILL
hlt.hlt@telia.com

H L T
________________________

Alla sjukdomar är
BRIST-SJUKDOMAR
enligt Dr Joel WALLACH
som också är agronom och veterinär samt en erfaren obducent vad gäller djur och människor.
KLICKA HÄR
för att se vilken brist som lär orsaka vilken sjukdom/krämpa
www.arbogasidan.se/halsa
___________
______________

_____________________________

BÖCKER - ÖVRIGA LÄSTIPS

_________________________

MUSIK - SKIVTIPS

________________________

Sidan med Öppettider,
där vi upplåtit plats gratis i flera år,
uppdateras inte längre.
I den här högerspalten
kan man annonsera öppettider eller annan info, för 500 kr per månad.

Om du vill vara med:
Maila till
kontakt@arbogasidan.se
_____________________________


_________________________

 
   
 
   
 
   
 
   
 
 
   
 
  

 

 
 


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

__________________________