wrap-script-literals: no

 

*****************
Små små ord...
HARRYS HÖRNA

*****************

 

----------------------------------------------

NÅGON SNÖ att räkna med kom det inte i Arboga, även om bilderna visade vit mark från de flesta andra ställen i Mälardalen. Och sedan kom sydvindarna och plusgraderna.

ÄVEN OM det ser ut att bli barmark här över Allhelgona så vet vi ändå vad som väntar. Vinter.
Jag tänkte vänta till dess med fågelstugan. Men det gick inte.

DET BÖRJADE för en dryg vecka sedan med att en av talgoxarna satt på knutflaggans stång och tittade på mig. Först frågande, liksom. Sådär med huvudet på sned, som barn också brukar göra när de vill eller vill ha något.

DÅ HÄNGDE jag ut talgbollar i schersminbusken. Men det hjälpte inte. Talgoxen återkom i alla fall, och satt där på flaggstången - där fågelstugan brukar hänga varje vinter från och med övergången till normaltid.

TILL RÅGA på allt kom en blåmes och började bearbeta flaggans toppsnöre med näbben, som om han ville hjälpa mig att montera bort allt för att jag åter skulle placera fågelbordet där.

TRADITIONSBUNDEN som jag är tänkte jag i alla fall vänta till i söndags, till övergången till normaltid. Precis lika envetet som jag brukar vara noga med ta bort fågestugan och sätta dit knutflaggan varje valborgsmässoafton.

DÅ KOMMER talgoxen och ställer sig i ryttlande i luften, viftar med vingarna och håller sig permanent utanför glasrutan, någon decimeter från mitt ansikte, där jag sitter vid köksbordet. Stilla i luftgen som en kolibri alltså.

SÅ I ÅR kom fågelstugan upp medan det fortfarande var sommartid.
Och det var väl bra, för så gjorde också minusgraderna - vilket våra bevingande vänner säkert kände på sig i god tid.

HARRY HOLM 2012-10-30

 

---------------------------------------------

INFÖR VARJE helg brukar jag välja något bibelord och fundera över det, för att sedan skriva ner mina reflektioner i något som jag kallar en betraktelse.
Idag blir det en ganska lång sådan.

21:a söndagen efter Trefaldighet
SAMHÄLLSANSVAR

INFÖR DEN 21:a söndagen efter Trefaldighet citerar jag det brev som Paulus satt i Gajus hus i Korinth och dikterade för skrivaren Tertius, innan han skickade det till Rom med föreståndaren i grannförsmlingen, och hon hette Foibe.

Ge alla vad ni är skyldiga dem, åt var och en det han skall ha: skatt, tullar, respekt, vördnad. Stå inte i skuld till någon, utom i er kärlek till varandra. Ty den som älskar sin medmänniska har uppfyllt lagen.
(Romarbrevet 13:7-8)

ATT BETALA SKATT är viktigt enligt Bibeln. Ja. vissa ställen i Nya Testamentet är svårare att ta till sig än andra. 
Ta t.ex. detta att det 13:e kapitlet i Romarbrevet börjar med att Paulus skriver att ”Varje människa skall underordna sig all den överhet hon har över sig.”
Har jag haft svårt för det? Jajamen.

BAKGRUNDEN till Paulus kategoriska mening finns kanske i Matteus 22:15-22, det vill säga i det Jesus sade i argumenteringen med de fariséer (medlemmar i en sträng lekmannarörelse på Jesu tid) som försökte ”sätta dit” honom genom att ställa frågan:
”Säg oss vad du anser: är det rätt eller inte att betala skatt till kejsaren?”
Han svarade:
”Hycklare, varför vill ni sätta mig på prov? Visa mig ett mynt som man betalar skatt med.”
De räckte honom en denar och han frågade: ”Vems bild och namn är det här?”
”Kejsarens”, svarade de.
Då sade han till dem: ”Ge åt kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud.”

HUR GÖR VI i dagens Arboga? Jo, att lägga ner en del av sin tid för Gud, för kyrkligt arbete, för att trösta och hjälpa medmänniskor, det kan man (fast aldrig kanske i nog stor utsträckning).
Men när det kommer till kosingen!
Bidra med pengar till sin församlings verksamhet, jo det kan väl också gå för sig.

MEN NÄR DET gäller att betala till Samhället strävar de flesta av oss att betala så lite skatt som möjligt. Och om det upptäcks att någon deklarerar på ett felaktigt eller oärligt sätt, då blir Samhället, Överheten på riktigt dåligt humör.
I Romarbrevet 13:5-7 står det: 
”Därför är det nödvändigt att underordna sig, inte bara för vredens skull utan också i insikt om vad som är riktigt.
Det är ju därför ni betalar skatt, ty de styrande är Guds tjänare när de vakar över allt sådant.”


DEN DÄR meningen om vad som är ”riktigt” borde till exempel vara insikten om att Samhället/Överheten verkligen behöver skattepengarna ur ett medmänskligt perspektiv: 
För att göra det bättre för våra medmänniskor skall Samhället med hjälp av våra skattebetalningar ordna bra sjuk- och äldrevård, fixa fin verksamhet på dagis, se till att skolorna ger kvalitetsundervisning och allt annat.

DETTA MED att man ska betala skatt faller verkligen fint in under det Jesus sade enligt Matteus 7:12:
”Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem. det är vad lagen och profeterna säger.”

ATT GÖRAN GREIDER i veckan satt de här två sakerna emot varandra är verkligen sorgligt.
Han menar tydligen att frivilliga insatser (exempelvis via kyrkorna) tar över så mycket av Samhällets ansvar, att Samhället (stat kommun landsting) drar ner på sin omsorg om invånarna.

MEN SOM på andra håll i vår samtid kan faktiskt företeelser - som olika medmänskliga insatser - komplettera varandra. Och det som görs med Guds och kristna människors hjälp är inte det minst effektiva.
Jämför t.ex. bara den kristna LP-verksamhetens förmåga att rädda människor ur drogtillvaron, med effekten av när "Socialden" skickar folk till "Torken".

DÄRMED INTE sagt att också vi som enskilda personer kan ta ansvar och hjälpa medmänniskor i kris. Detta sker hela tiden och ofta i det tysta.
Idag vill Bibelorden få oss att ta mer samhällsansvar, enskilt och via församlingar och organisationer - och genom att betala skatt.

JAG SKALL försöka med vad jag på olika sätt kan göra i det avseendet. Och ber därför avslutningsvis, med en av Svenska kyrkans kollektbönen::
”Gud, vår Fader,
påminn oss åter och åter
om vårt ansvar som medborgare i samhället och världen.
Ge oss vilja och förmåga att verka för bröd och arbete åt alla,
för rättvisa, frihet och fred.
Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.”


HARRY HOLM 2012 10 26

-----------------------------------------------

 

 

DEN 24 OKTOBER:

OM TVÅ MÅNADER får vi börja öppna julklapparna.
Då är det julafton.
Men idag är det FN-dagen.

FN-DAGEN är en temadag som firas 24 oktober till minne av att FN-stadgan trädde i kraft den dagen efter att de fem permanenta medlemsstaterna i FN:s säkerhetsråd och en majoritet av medlemstaterna hade ratificerat FN-stadgan.

HÖGTIDSDAGEN instiftades för att främja syftena, målsättningarna och resultaten som FN står för internationellt.
FN-dagen har firats sedan 1948, och påbjuds av FN:s Resolution 168 från 31 oktober 1947.
Den 6 december 1971 rekommenderades i resolution 2782 att dagen skulle bli en helgdag i samtliga medlemsländer.
Så blev det inte.

I COSTA RICA är dagen en nationell helgdag. Men inte hos oss.
I Danmark, Finland och Sverige är denna dag en flaggdag där man flaggar antingen med FN-flaggan eller med det egna landets flagga. FN-dagen uppmärksammas ofta i svenska skolor.
I Sverige firas dagen sedan 2005 med en särskild FN-bakelse.

SÅ NU VET vi det. Och inte har jag någon bakelse heller.
Men innebär FN avsedd fred och hjälp till utsatta, så är det nog för mig.

HARRY HOLM 2012 10 24

-----------------------------------------------

ET ÄR HELG igen och jag fortsätter tradtitionen att skriva en så kallad betraktelse.
Talesättet lyder "Varav hjärtat är fullt talar munnen".
"Varav hjärtat är fullt skriver datorn" blir det med min travestering.
Och som vanligt börjar jag med ett bibelord:

Psaltaren kapitel 68, vers 5 - 7:
Sjung till Guds ära, lova hans namn, hylla honom som rider på molnen!
Herren är hans namn, jubla inför honom, de faderlösas fader, änkornas försvarare, Gud i sin heliga boning.
Gud ger de ensamma ett hem och de fångna frihet och lycka, men upprorsmännen får bo i öknen.

Tjugonde söndagen efter Trefaldighet
´Att leva tillsammans´

VI SOM ÄR övertygade om att Gud är Skaparen, skulle egentligen inte ha så svårt alls för att bry oss om, att älska alla människor. För allt och därmed alla är skapade av Gud.
Det vore ju fel som kristen att inte tycka om det Gud har gjort.
Fast jag har lite svårt för det där att fästingar skulle behövas i naturen....

MÄNSKLIGA fästingar har vi väl alla råkat ut för i våra liv. Folk som biter sig fast och gör illa oss. Sådana människor som klagar och som smittar oss, kanske inte med något virus men med negativism och dåligt humör.

HUR MÅNGA gånger i mitt liv har jag inte fått lära mig sanningen i
uttrycket att man inte ska döma efter utseendet. Läxa på läxa har jag fått:
Enskilda människor, fattiga och utstötta, eller ensamma och skrattade åt, har blivit nära vänner när man väl tagit sig tid att umgås med dem.

PUNKARE, som skrämt många med sitt utseende och sin utstyrsel,
står för icke-våld och bär svart i sympati med dem som har det svårt.
Som Johnny Cash förklarade i sin sång "Man in black", där han lovar att byta
till mer färgglada kläder när det inte längre finns t.ex. krig, orättvisor och fattiga, svältande människor.

OCKSÅ DOM som gjort oss illa skall vi ha gemenskap med och älska, enligt Jesus.
Först gäller det att förlåta dom så fort det går, för då mår man själv bättre. Sedan är det dags att ta till sig Desmond Tutus konstaterande:
- En fiende är ett vänskapsband som väntar på att knytas.

VI HAR LÄRT oss att Jesus älskar alla människor. Då vore det ojuste
mot honom att tycka illa om någon som vår Herre älskar. Speciellt som
Han har både bättre smak och bättre insikt än jag någonsin kommer att få.
I motsats till Honom vet vi inte exakt hurdan människa den person är som
väcker vårt ogillande, som vi inte vill ha med i gemenskapen och som vi därför
inte bjuder in till fikat eller kyrkan.

MEN VI FÅR en välbehövlig påminnelse i Hebreerbrevet 13:2. Där står det:
”Kom ihåg att visa gästfrihet, ty det har hänt att de som har gjort det har haft änglar till gäster utan att veta om det”.

SÖNDAGENS tema är "att leva tillsammans". I en kristen församling blir detta naturligt. Där är det självklart med gemenskapen, ja den tycks stundtals
så stark att den kan upplevas som en utestägande mur av dem som ännu
inte är med i någon kyrka.

SÅ JAG återknyter till bibelorden ovan, ur Psaltaren:
Låt oss alla, medlemmar som icke medlemmar, samlas i kyrkan och sjunga till Guds ära.
Sjunga om och med Honom som är de faderlösas fader, Han som ger frihet
åt dem som är fångna i vardagstristess eller beroenden, och ge de ensamma
ett hem. Inte minst i kyrkan så att vi kan leva tillsammans också i gemenskapen där.

HARRY HOLM 2012 10 19

---------------------------------------------

DEN 17 OKTOBER:

DET KÄNNS BRA att vi har ett kommunalråd som sätter ned foten.
I veckan gjorde han det gentemot de anvariga för tågförbindelserna.
Och han gjorde det sedan gentemot de personer som misshandalde Nalles och därmed de där boende - som i många fall haft nog av våld i sina hemländer.

DET JAG SAKNAR är att någon sätter ned foten även internt inom Rådhuset, i olika frågor.
Jag har till exempel ännu inte förstått hur Olle Ytterberg kunde stå i fullmäktige och skryta över hur bra Attendo Care skött Trädgården och Götgården - för att sedan stillatigande gå med på att återta anläggningarna i kommunal regi.

OCH SÅ HAR jag en generell tanke vad gäller äldrevården:
Den som fått ansvaret för den sociala sektorn i en kommun, bör vara en snäll och vänlig och omtänksam människa. En person med hög EQ, med stor empati. Medkänslan är en extra viktig egenskap för den som ansvarar för de äldre och svaga i kommunen.

EN SÅDAN PERSON skulle tidigt ha insett att det skapar onödig oro och undran hos de äldre - och även hos andra kommunmedborgare - när makthavarna inte låter en fungerande entreprenör på äldreboendena få vara med om en ny upphandling.
Speciellt när beslutet om kommunalisering sker med så bristfälliga motiv att det egentligen bara verkar handla om att vilja ha mer att ha makt över.

HARRY HOLM 2012 10 17

---------------------------------------------

DET ÄR HELG igen och då börjar spalten med ett bibelord: Psaltaren 65:13-14:

Ödemarkens beten frodas, höjderna klär sig i jubel.
Ängarna smyckas av fårhjordar och dalarna höljer sig i säd.
Allt är jubel och sång.

DEN HÄR HELGEN bärs det skördealster till många kyrkor, lokalt producerade varor som sedan säljs eller auktioneras bort för att ge pengar till verksamheter och människor med angelägna behov.
Temat i svenska kyrkan denna söndag, Tacksägelsedagen, är lovsång.
Att sjunga ut sin tacksamhet är mer än vanligt aktuellt, när det är skördetid. “Allt är jubel och sång”, som det står i bibelordet här ovan.

TACKA SKAPAREN genom lovsång. Det är en fin form av tillbedjan, en självskriven ingrediens i varje gudstjänst. För vi har ju så mycket att tacka för.
Som det står i Psaltaren 66:1-2: “Hylla Gud, hela världen, spela och ära hans namn, ära honom med lovsång!”

I PSALTAREN 66 står det också: “Säg till Gud: Väldiga är dina verk! För din makt kryper dina fiender“
Så jag tror att djävulen mår väldigt illa när vi samlas i kyrkan och sjunger Guds lov.
Just det att Satan blir lidande, är en välkommen bieffekt till det härliga uttryck för kärlek som det är att sjunga lovsång.

I NÄSTA VERS fortsätter psalmdiktaren:
“hela världen tillber dig, spelar till din ära, lovsjunger ditt namn.”
Och då går tankarna till Carl Bobergs psalm “O Store Gud”, som verkligen sjungs i hela världen. Något av lovsångernas lovsång.
För lovsång, det är inte bara de taizé-aktiga korta verser som upprepas i det oändliga och som det tycks som mest de yngre kristna älskar.
Lovsång är också de berättande sångerna, de äldre som nya kristna texter som i sig är som en predikan.

EN BRA KRISTEN sång har en bra text inbäddad i en skön melodi, varvid budskapet går fram bättre och sitter kvar längre än efter en aldrig så väl förberedd talad predikan.
Jag vill citera Dagen den 29 mars 2011, där Bill Gaither säger:
- Människor kommer ihåg sånger. Musik, och all konst vad den saken anbelangar, vidrör människor på djupet och ger oss något att hålla fast vid när vi behöver uppmuntran.
- Musik ger oss en väg att förklara idéer som enbart ord inte klara av att uttrycka.

DET GÄLLER i högsta grad de “idéer” i lovsångerna, som är Herrens budskap till oss och vårt budskap till Honom, det vill säga Jesus uppfyllda löften till oss och vår tacksamhet till Gud.
På Tacksägelsedagen 2012 och alla andra dagar.

HARRY HOLM 2012 10 13

 

-------------------------------------

DENNA DAG kom ett glatt besked igen:
"Alla som läst Arne Möllers bok har blivit djupt berörda", rapporteras det från Vimmerby där författaren levt en viktig del av sitt liv och där han nu varit och signerat sin bok.

LENNART NILSSON berättar:
-På söndag fm hade vi en fantastisk fm gudstjänst i Korskyrkan, Vimmerby, platsen där han drev LP-kontakten i många år. Där fanns de av hans kompisar som fortfarande levde, vi fick se dem kliva fram ur boken och berätta om de upplevelser som Arne skrivit om. 

OCH SÅ, slutklämmen från Lennart Nilsson i Vimmerby:
- Det blev ett  strålande vittnesbörd om vad som sker i mötet med Jesus. Detta skulle kunna ge eko över Sverige...  Här har boken fått ett stort gensvar. Alla som läst den, säger att de blivit djupt rörda och ger boken vidare .

EFTER SÅDANA rapporter känns det extra stimulerande att driva ett bokförlag.
Tycker både jag och min hustru.

Boken kostar 159 kr och kan beställas med sms 0708 595 334, eller med mail harry@holm.tf

HARRY HOLM 2012 10 11

---------------------------------------

DET VAR en upplevelse att bli förflyttad till forna dagar. Vi hade fyllt musiksalen i biblioteket och såg kortversionen av Ljungdahls nya Arbogafilm.

NÄR JAG såg det lilla avsnittet som berörde fiskhandlare Bertil Gösen Johanssons liv som ishockeyspelare, minns jag en berättelse om hans anfallsteknik.

PÅ DEN tiden var det sarg utan plexiglas över. När Gösen skulle anfalla exempelvis på högerkanten sägs det att han slog pucken till vänster om motståndaren, för att sedan snabbt hoppa upp och springa på sargkanten till höger om backen och därefter hoppa ner på isen igen bakom denne och sno pucken med sig fram mot mål.

INTERVJUERNA med de gamla profiler som jag minns från mina första år i stan, var förstås roliga.
Men mest tog mig filmer och bilder av stadsbilden från då för tiden.

OCH DET slog mig hur mycket mer värde det legat i den nutida marknadsföringen av Arboga som en gammal fin idyll, om rivningshysterin inte varit så stark då när exempelvis varuhusen skulle byggas.

HARRY HOLM 2012 10 10

 

--------------------------------------

EN NY VECKA har börjat. Solig. Hög härlig höstluft över Arbogatrakten. Och en färgprakt som bara ökar för var dag (se spalten här till höger).

NÅGON HADE köpt Losec häromdagen, på Arbogas trevliga apotek. Jag tror att jag förstår varför det läkemedlet blivit ett av de mest sålda.
För att man inte blir bra av det, utan bara behöver köpa mer och mer.

SÅ HÄR tänker jag: För att matsmältningen ska fungera bra är det viktigt att vi producerar tillräckligt med saltsyra och enzymer, men det är vanligt att vi har brist på dessa. Och tar du Losec så ökar du den bristen. En brist som bl.a. försämrar upptaget av vitaminer och ökar risken för benbrott.

VILL DU fördjupa dig i ämnet, gå till min hälso-sida:
www.arbogasidan.se/halsa

HARRY HOLM 2012 10 08

---------------------------------------

INFÖR DENNA, artonde söndagen efter Trefaldighet, tänker predikanterna, speciellt dom i Svenska kyrkan, på temat Trons Lydnad.
Så då gör också jag det, så här i början av oktober månad.
Och börjar med ett bibelord:

Judarna blev förvånade och sade: ”Hur kan han som inte har studerat vara så lärd?”
Jesus svarade: ”Min lära är inte min, utan hans som har sänt mig.”

(Johannesevangeliet 7:15)


TRONS LYDNAD är alltså temat idag. "Min lära är inte min, utan hans som har sänt mig".
Den där raden behöver jag när jag fylls av självrannsakan och undrar vad i allsin dar jag håller på med.
Här skriver jag, som tämligen nyväckt kristendomsivrare, en betraktelse i veckan på Internet.
Jag författar insändare till olika tidningar, när humanister och andra är för mycket ute och seglar.
Jag skriver kristna sångtexter och leder gudstjänster i min frikyrka, ja till och med predikar där ibland.

OCH ÄNDÅ har jag inte nämnvärt studerat teologi. En för mig värdefull bibelskola har jag gått men är egentligen oerhört ”olärd” på området.
Till och med livets hårda skola har varit rätt så ”ohård” för min del.
Så varför tar jag då sådan plats med mitt spridande av Jesu lära?

FÖR ATT MIN lära inte är min. Det är inte jag som styr, för då skulle jag förmodligen styra ner i det ena eller andra diket, rena singelolyckan.
Nej, det är inte jag, utan det är Gud som styr. Och Gud är kärleken, står det i Bibeln.

JAG VILL ATT människor ska må bra, på alla sätt. Medicinskt sett förstås men också att de ska bli räddade till ett härligt liv här på jorden och till något ännu härligare i himlen.
Med hjälp av det jag säger och sjunger och skriver vill jag att allt fler människor ska hitta till tron på Gud och Jesus och Den helige Ande.

"BRÖDER, MITT hjärtas önskan och min bön till Gud är att de ska bli räddade” för att låna ord av Paulus.
När han under vintern 57-58 e.Kr. satt i Gajus hus i Korinth, dikterade han ett brev för skrivaren Tertius. Det brevet togs sedan till Rom av Foibe, kvinnan som – enligt en text i Bibel 2000 – var ledare i grannförsamlingen Kenchrai.
Det är alltså där, i Romarbrevet (10:1), som Paulus skriver:
”Bröder, mitt hjärtas önskan, och min bön till Gud är att de ska bli räddade.”

DET KÄNNS så självklart att man vill lyda sin tro och försöka få sina medmänniskor att hitta den väg som går till himmelen.
För det är verkligen ett fynd. Så här säger Jesus:
”Med himmelriket är det som när en köpman söker efter fina pärlor. Om han hittar en dyrbar pärla går han och säljer allt han äger och köper den.” (Matt. 13:45-46)

Jag ber:
Käre god Gud, låt din Ande styra våra hjärtan, så att vi känner Din vilja och så att vi orkar leva efter Din vilja, det vill säga leva med Din kärlek som den demonstrerades av Jesus Kristus vår Herre. Amen.¨

HARRY HOLM
2012-10-06

_____________________________

DET ÄR INTE bara Kanelbullens Dag idag. Det är även Den Helige Franciskus Dag.
Utan Franciskus hade vi inte haft den stora kyrkan vid Järntorget i Arboga.
Och vi hade inte gemensamt kunnat läsa hans bön (se nedan), när min hustru och jag vigdes i Skinnskattebergs kyrka.

DEN HELIGE Franciskus var italienare och hette egentligen Francesco Bernardone. Han föddes 1181 i italienska Umbrien och växte upp i ett välbärgat borgarhem.
När han var 28 år hörde han i Portiunculakapellet nedanför Assisi evangeliet om lärjungarnas utsändande, och han insåg att Gud kallade honom att leva utan ägodelar och fast bostad, på samma sätt som apostlarna gjort, och ägna sitt liv åt att vandra omkring och predika evangelium och visa kärlek i praktisk handling.

ÅR 1223 GRUNDADE han en orden med regeln att följa Kristus i egendomslöshet, broderskap och vittnesbörd. Och det var franciskaner som byggde det “kloster” i Arboga som nuvarande Heliga Trefaldighets kyrka ingick i.

FRANCESCO, som allmänt kom att kallas "Guds lille fattige", dog 1226.
Hans kärlek till hela skapelsen, till djuren och hela Guds natur, tog sig bland annat uttryck i en predikan för fåglarna. Men han efterlämnade också flera böner. Den mest kända brukar kallas "Den helige Franciskus bön" , och den läste vi unisont när jag och min hustru vigdes i Skinnskattebergs kyrka.

FRANCISKUS BÖN

O Herre, gör mig till ett redskap för din frid.
Där hat finns, låt mig få föra dit kärlek.
Där ondska finns, låt mig få komma med förlåtelse.
Där oenighet finns, låt mig få komma med enighet.
Där tvivel finns, låt mig få komma med tro.
Där osanning finns, låt mig få komma med sanning.
Där förtvivlan finns, låt mig få komma med hoppet.
Där sorg finns, låt mig få komma med glädjen.
Där mörker finns, låt mig få komma med ljuset.

O gudomlige Mästare,
låt mig sträva inte så mycket efter att bli tröstad, som att trösta,
inte så mycket efter att bli förstådd, som att förstå,
inte så mycket efter att bli älskad, som att älska.

Ty det är genom att ge, som man får,
genom att förlåta, som man blir förlåten,
och genom att dö, som man uppstår till det eviga livet.


HARRY HOLM 2012-10-04

---------------------------------------

EN HÖSTVECKA har börjat. Oktober har också börjat. Och det är grått och det är regnrisk mest hela tiden.
Ska vi tro meteorologerna så får vi inte se solen förrän på tisdag eftermiddag efter en regnig förmiddag.

HAR VI inget hopp om avbrott i höstrusket?
Som det ser ut nu blir det fint väder på eftermiddagarna, torsdag och fredag och lördag medan söndagen blir en riktig finväderdag.
Om inte prognosmakarna ändrar sig. Vilket har hänt förr. Nyss till exempel, just när jag satt och skrev förra meningen så tittade solen fram...

SOL UTE, sol inne, sol i hjärta, sol i sinne. Så löd en ramsa jag minns från min ungdoms dagar.
Blir det då inte sol ute så får vi öka ransonen på de andra tre områdena i stället.
Det är inte så enkelt. Men jag tänker i alla fall försöka.

HARRY HOLM 2012 10 01

_________________________________


EN GAMMAL HÖRNA MED EN SORTS PROGRAMFÖRKLARING

DET HÄR SKRIVS NÄR DET ÄR FREDAG den 11 november 2011. Alltså 111111. En dag då många gifter sig och då enligt mayaforskare etc en ny tidsålder skall börja.
Efter en tid av tekniska problem uppdateras nu åter den här sidan, nät-tidningen arbogasidan.se, som utger sig för att vara ett komplement till andra tidningar och säger sig ha material som man inte finner i andra media.

NU FINNS sedan länge bloggar överallt och i linje med programförklaringen ovan har därför Holmen-Bloggen lagts ner.
Jag återgår i stället till den vardagsjournalistik som jag i decennier dagligen ägnade mig åt i Nerikes Allehanda.

FÖRE MIG var det Harry Hjörne som odlade denna konst.
Denne legendariske chef för Göteborgs-Posten hade jag förmånen att få äta lunch med på Långedrag för 50 år sedan.
Min dåvarande chef på Arboga Tidning, Tord Wallström, hade nämligen sänt dit mig på en kommun-reporter-kurs.

HARRY HJÖRNE skaffade sig 1957 en spalt vid sidan om sin ledare, "Små, små ord av kärlek". Den dikterade han dagligen, strax före pressläggningen.
"Detta bidrager till att jag kan skriva om allting. Ingenting är för stort och ingenting är för litet", förklarade han.

HAN SKREV sina små ord sju dagar i veckan. De sista var införda samma vecka som han avled i feberuari 1969, läser jag i bokverket Den svenska pressens historia.
Lika flitig och seglivad kan jag inte lova att Harrys Hörna blir.
Men man vet ju aldrig.

2011-11-11

_________________________________

ARBOGASIDAN
Ansvarig utgivare: Harry Holm

E-mail: harry@holm.tf

© Text och bild är
skyddade av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering är förbjuden men texter får återges med angivande av källan: www.arbogasidan.se

-------------------------------------------

ARKIV

ARKIV SEPTEMBER 2012

ARKIV AUGUSTI 2012

ARKIV SOMMAREN 2012

 

ARKIV T O M JUNI 2012

ARKIV MARS-APRIL 2012

ARKIV FEBR 2012 KLICKA HÄR

ARKIV JANUARI 2012

ARKIV T.O.M. DEC 2011

 

------------------------------------------

LÄNKAR

BIBELORDET / BÖCKER & LÄSTIPS / MUSIK & SKIVTIPS
SIDOR OM HÄLSA / ARKIV = TIDIGARE ARBOGASIDOR


HÄRJEDALEN HEDE JAKT MM -
FESTIVAL-SAJTEN

HEDE ORD & TON
Musik och litteratur

KLICKA HÄR
för att lyssna och läsa

__________________________

 

ARKIV MAJ 2012

ARKIV MARS APRIL 2012

ARKIV JAN 2012

ARKIV
T O M DEC 2011

ARKIV T O M 2010-12-31

ARKIV t o m juli 2010

ARKIV 2009

April-juni

Jan-april

ARKIV
dec 08 - jan 09

ARKIV
ARTIKLAR 2008:

Från årskiftet till augusti
KLICKA HÄR!

Augusti - oktober 2008
KLICKA HÄR!

Oktober - december 2008
KLICKA HÄR!

 

 

___________________________

VILL DU HA KVAR
www.arbogasidan.se ?


ANNONSERA MERA!

Det finns ett sätt att annonsera på.

Sidan med Öppettider,
där vi upplåtit plats gratis i flera år,
uppdateras inte längre.
I högerspalten
här på framsidan kan man annonsera öppettider eller annan info, för 500 kr per månad.

Om du vill vara med:
Maila till
kontakt@arbogasidan.se

_____________________________

Har du kollat på våra hälsosidor?
Nytt:
Det hjälpte mot kronisk förstoppning
.

KLICKA HÄR för att läsa mer!

_____________________________

Alla sjukdomar är
BRIST-
SJUKDOMAR
enligt Dr Joel WALLACH
som också är agronom och veterinär samt en erfaren obducent vad gäller djur och människor.

Om du inte har tid eller lust att läsa detaljerna på @rbogasidans hälsosidor
www.arbogasidan.se/halsa
kommer nedan ett sammandrag.

MEN KOM IHÅG:
Om du är sjuk, kolla först med den vanliga vården!

För som vanligt vill @rbogasidan vara ett komplement.

DÄR REKOMMENDERAR
DR WALLACH FÖLJANDE VITAMINER, MINERALER ETC för att förebygga och lindra nedanstående krämpor:

CANCER
A. 10.000 mg C-vitamin/dagligen (enligt Linus Pauling, dubbel nobelpristagare) för att behandla och förhindra cancer;
eller
B. E-vitamin + betakaroten + selen
De som ätit detta i 5 år hade
9% mindre av alla sjukdomar
13% fler överlevde räknat på alla sorts cancer
20% fler överlevde räknat på magcancer

ARTRIT HÖFTER KNÄN (OSTEOPOROS=KALKBRIST)
Kycklingprotein
en rågad tesked kycklingbrosk i apelsinjuice på morgonen = smärtan borta på 10 dagar.
(dos 30 ml/kg kroppsvikt)

ALZHEIMERS
Höga doser av E-vitamin + Låga doser av vegetabilisk olja

NJURSTEN Kalk + magnesium + bor

BRUSTEN ARTÄR Kopparbrist
GRÅA HÅR Kopparbrist
RYNKOR Kopparbrist
ÅDERBRÅCK Kopparbrist

HJÄRTATTACK mm förebyggs med kolloidal selen

ÅLDERSFLÄCKAR
är tecken på selenbrist (kan också vara tecken på kommande hjärtattack)
Med kolloidalt selen är åldersfläckarna borta på 6 månader.

DIABETES
Vanadin + krom
Eller
diet (under läkarkontroll) enl Karlshamns sjukhus, föda som innehåller
25% protein 25% kolhydrater och 50% fett

SKALLIGHET Tennbrist

DÖVHET Tennbrist

SEXLUST-BRIST Borbrist

DÅLIGT LUKT- OCH SMAKSINNE Zinkbrist

HOPSJUNKET TANDKÖTT Kalkbrist
HÖGT BLODTRYCK Kalkbrist
RYGGVÄRK Kalkbrist + ev kopparbrist

BRUSTNA NAGELBAND Brist på Omega 3
SPRICKOR I HUDEN Brist på Omega 3
BLODPROPP Brist på Omega 3
STROKE Brist på Omega 3

Allt enligt dr Walach - som anser att 147 olika sjukdomar beror på kalkbrist.

LÄS MER PÅ:
www.arbogasidan.se/halsa
__________________________

OM ARBOGASIDAN.SE

Ansvarig utgivare: Harry Holm
__________________________

E-mail:
harry@holm.tf

© Text och bild är skyddade av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering är förbjuden men texter får återges med angivande av källan: www.arbogasidan.se

___________________________

DET DÄR MED COOKIES

Vad säger lagen om Cookies?

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa cookies används till och hur cookies kan undvikas.

Enligt den nya lagen ska alltså alla som besöker en webbplats informeras om så kallade cookies, vad de används till och hur man kan vägra cookies.

En cookie är en liten textfil som lagras i datorn, och som www.arbogasidan.se använder för att få statistik om användandet av våra sidor. Det är alltså statisti-kcookie som sätts för att vi skall veta hur många besökare webbsidorna har.

En Cookie kan inte starta program och innehåller inte virus.

Hur du slipper cookies
De flesta webbläsare (t.ex. Internet Explorer och Netscape) tar emot cookies automatiskt, men det går att ändra inställningarna så att de inte accepterar dem eller ger besökaren ett val om han eller hon vill acceptera eller inte.
 
Gör så här om Du tycker att det är viktigt att slippa cookies:

Netscape: Gå till eller välj edit/preferences/advanced. Här anger du inställningarna för Cookies.

Internet Explorer 6.0: Gå till och välj, Tools/Internet Options/Privacy och ange inställningar för att hantera Cookies. Här kan du enkelt ange i vilken utsträckning du vill tillåta Cookies.

Internet Explorer 5.0: Gå till och välj, Tools/Internet Options/Security och sätt dina inställningarna för cookies. Du kan välja mellan att tillåta cookies eller att inte tillåta cookies överhuvudtaget.

Internet Explorer 4.0: Gå till och välj View/Internet Options/Advanced och välj om du vill tillåta cookies eller inte.

Hur ta bort cookies som redan finns i datorn?
För att ta bort dina befintliga cookies stänger du först ner webbläsaren.
I Netscape går du in i cookies.txt-filen och slänger dina cookie-filer.
I IE sparas cookies i en mapp eller katalog under Documents and Settings.

Sammanfattningsvis
www.arbogasidan.se använder sig av cookies. Cookien innehåller ingen personinformation, och vi använder den bara för att se hur många som besöker sidan.

Vill du inte tillåta lagring av någons cookies på din dator kan du alltså stänga av det i din webbläsares inställningar. Detta påverkar inte dina möjligheter att läsa information på exempelvis
www.arbogasidan.se

*

6 kap. 18 § lagen om elektronisk kommunikation

Elektroniska kommunikationsnät får användas för att lagra eller få tillgång till information som är lagrad i abonnents eller användares terminalutrustning endast om abonnenten eller användaren av den personuppgiftsansvarige får information om ändamålet med behandlingen och ges tillfälle att hindra sådan behandling. Detta hindrar inte sådan lagring eller åtkomst som behövs för att utföra eller underlätta att överföra ett elektroniskt meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller som är nödvändig för att tillhandahålla en tjänst som användaren eller abonnenten uttryckligen har begärt.

Mer information hittar du på Post- och Telestyrelsens hemsida.

 

 


wrap-script-literals: no  
wrap-script-literals: no
wrap-script-literals: no

wrap-script-literals: nowrap-script-literals: no

 

ARKIV OKTOBER 2012

-----------------------------------------------

Stor aktivitet på Arboga Museum
- inte minst under höstlovet

Barn som provade på riddarlivet under Medeltidsdagarna (bilden ovan) kunde denna vecka gå "fortsättningskurs" i Riddarskolan på Arboga Museum.

Det händer en hel på Arboga Museum denna höst, inte minst nu under höstlovet 30 oktober -3 november då det är öppet alla dagarna 11.00-16.00.
Höstlovskul började tisdag 30 oktober med spökjakt och tipspromenad. Riddarklubben från livrustkammaren
besökte museet. Det gick att få prova riddarutrustning, att
bli dubbad till riddare och att lära sig allt om riddarlivet i den så kallade Riddarskolan..
Höstlovskul onsdag - lördag innehåller spökjakt och tipspromenad varje dag. Till spökvandringen kl 11.00 och 14.00 om dagarna måste man ringa occh föranmälan sig till 0589/14210.

Kommande program
Mode under Medeltid och Renässans, är rubriken tisdag 6 november, då Emelie Hertzman föreläser i Stensalen på Gamla museet kl. 18.30.
Uställningen Folk och Fä i Medeltida Arboga visas fram till den 10 november. Den är väl värd ett besök.
Den 20-24 november kan man lämna in sitt bidrag till årets Pepparkakshusutställning. Temat är Alternativa Pepparkakshus. Gör ett vanligt pepparkakshus av pepparkaksdeg. Eller varför inte ett i tyg, plåt, kartong eller pärlor? Så föreslår arrangörerna. Utställningen pågår 4-20 december och det blir extra öppet under Julstöket 8-9 december 11.00-16.00. Vinnarna koras 21 december 13.00.

HARRY HOLM 2012 10 30

 

---------------------------------------------

Arbogasonen Nyberg är värd sin plats
på flygvapenmuseet i Linköping

Bland det första man ser vid rundvandringen på det utomordentliga Flygvapenmuseet (bilden) i Linköping, är information om Arbogasonen Carl Richard Nyberg, som man kan säga gjorde världens, ja i alla fall Sveriges första flygmaskin. Plus en hel del andra uppfinningar, som t.ex. blåslampan.

Carl Richard Nyberg föddes den 28 maj 1858. Han växte upp under fattiga förhållanden i Arboga. Hans far dog när han var ett år gammal och han sattes 14 år gammal efter avslutad skolgång i lära hos guldsmeden P. O. Hellsund, tillverkare av bland annat "giktringar". Vid 17 års ålder flyttade han till Stockholm för att arbeta hos en morbror, vars företag utförde olika metallarbeten samt med lödning av olika material.
Omkring 1878 tog han en anställning vid företaget J. E. Eriksons Mekaniska Verkstad, sedermera AB Mekanikus, och arbetade där med montering av bensin- och oljekök.
Carl Richard Nyberg fick patent på en blåslampa 1881 och konstruerade också många andra komponenter och maskiner. Men det var för sina tidiga insatser på flygteknikens område som han blev internationellt känd.

En flygpionjär
Nyberg är mest berömd som flygpionjär och fick på grund av detta smeknamnet "Flyg-Nyberg", berättar Wikipedia. Redan 1874 byggde han en modell av en helikopter, som drevs av ett fjäderverk och kunde lyfta två meter.
Från 1899 började han göra experiment "för flygproblemets lösning" med sitt egenkonstruerade försöksflygplan Flugan. Proven utfördes på en rundbana av träplank, en så kallad karusellbana, utanför Nybergs villa på Täcka udden vid Grönstaviken på norra Lidingö och under vintern på en plogad rundbana på Askrikefjärdens is.

Flygplanet Flugan
Flugan var fem meter mellan vingspetsarna och hade en sammanlagd vingyta på 13 m².
Motorn var en av Nyberg egenkonstruerad ångmaskin med en rörångpanna på 38 kilogram som eldades med ett antal gasoljelödlampor. Motorn gav en maximal effekt på 10 hk vid 2000 varv per minut, ett för tiden extremt högt effekt/vikt-förhållande för en ångmaskin.
Detta var otillräckligt för att ordentligt få upp det 80 kilo tunga planet i luften. Endast ett antal korta hopp på någon halvmeter upp i luften åstadkoms och Nyberg fick lida mycket spe för detta.
Senare har han dock blivit erkänd som en av pionjärerna inom aviation.

Före bröderna Wright
Flugan anses av eftervärlden ha funnits i två versioner, en första version från 1902 (cirka ett år innan bröderna Wright hade färdigutvecklat sitt första plan) och en version från 1904.
Han gjorde flera prov med Flugan på Askrikefjärdens is, både lyckade och misslyckade. Flygplanet var förankrat till en stolpe i isen med en lång lina och kördes i cirkelbana.
Carl Richard Nyberg var även en pionjärer inom aerodynamiken i att fastställa hur flygplanets vingar skulle vara konstruerade och sambanden mellan dragkraft, lyftkraft, strömningsmotstånd och stabilitet, genom att konstruera en egen vindtunnel för modellförsök. Det stora problemet för Nyberg var att han vid
tiden för sina utprovningar av flygplan i full skala inte hade tillgång
till små effektstarka förbränningsmotorer som kom att uppvisa avsevärt högre effekt i förhållande till vikt än vad den mest kompakta ångmaskinen skulle kunna komma upp till.

Undervattensbåt
Carl Richard Nyberg arbetade också med många andra uppfinningar, bland annat ångmaskiner, flygplan, fartygspropellrar och - u-båtar.
Han hade tidigt, redan vid 17 års ålder, skissat på en undervattensbåt. Hans egenhändiga, fortfarande bevarade, skiss på en u-båt hamnade så småningom hos marina experter som ansåg att "idén var bestickande men att problemet med undervattensgång tyvärr var olösligt.."

Summering vid 80 år
Inför sin 80-årsdag gav Nyberg 1938 ut en skrift med minnesanteckningar från sitt liv som uppfinnare och industrialist. Några citat från hans minnesanteckningar:
"Att jag slutade med flyget .... var inte att jag ansåg det omöjligt att flyga med ånga. Jag avsåg med mina försök att få maskinen att lyfta. "
"Den ovannämnda maskinen Flugan var egentligen inte avsedd att flygas med bemanning. Den tillkom för att jag ej erhöll förståelse för ett förslag jag framlagt i Vetenskapsakademien 1899 och som gällde en maskin på 40 hkr och 40 kg vikt. "

Carl Richard Nyberg avled 1939 i sitt hem på Täcka udden på Lidingö.

FOTO: HARRY HOLM

----------------------------

Fotnot om Flygvapenmuseet:
Flygvapensmuseet är verekligen värt ett besök. Här finns militärplanen från 1900-talets början fram t o m Jas Gripen men också mycket, mycket annat. Besök t.ex. de olika rummen från 50-talet, 60-talet, 70-talet och 80-talet, tidsenligt möblerade från respektive decennium, med radio- resp TV-program från samma tid att lyssna på. Eller sätt dig och provkör JAS, med landning och allt, verkligt verklighetstrogen test. Själv fastnade jag i rummet om det Catalinaplan som ryssarna 1952 sköt ned på internationellt vatten, där man också fick se och höra representanter för de överlevande berätta. Och delarna av den DC3:a som de neskjutna letade efter, upptar en stor sal med kusligt noggrann information och vrakfynd i detalj ner till besättningens kläder och portföljer.

TEXT: HARRY HOLM

-----------------------------------------------

Vaccin mot svininfluensan ingår
i sprutorna även i år

Den här informationen från landstinget (bilden ovan) har gått ut till alla över 65 även i Arboga. Där finns det information om var och när man kan vaccinera sig gratis och vilka som är i riskgrupp.
"Vaccinet skyddar mot årets influensa" står det. Men inte ett ord nämns om vad vaccinet innehåller, exempelvis framgår inte att ett av de tre ingående virusskydden är mot svininfluensa.

Vad innehåller årets vaccin mot säsongsinfluensa?
Världshälsoorganisationen (WHO) tar varje år fram ett nytt vaccin som skyddar mot de influensavirus som man tror kommer att få mest spridning över världen.
Det var WHO och dess experter som låg bakom den massvaccinering med Pandemrix som gav problem med narkolepsi, "sömnsjuka" hos barn bl.a.
Det dör mellan 2000 och 3000 personer i Sverige av den vanliga höstinfluensan varje år, av svininfluensan dog ett 50-tal personer. Trots det fortsätter myndigheterna även i år att massvaccinera (i alla fall pensionärerna) också mot svininfluensan.

Som jag berättade efter första svinflunsa-vaccinerings-hysterin är WHO:s experter på olika sätt avlönade av de vaccin-tillverkande företag som gör stora pengar på sådana här "larm" och "kampanjer".

Svininfluensa-vaccin även i årets spruta
Årets influensavaccin skyddar mot tre influensatyper, två influensa A-virus och ett influensa B-virus.
Det berättar Vårdguiden (vardguiden.se) och lägger till:
- En av influensa A-typerna är svininfluensa, som fortfarande
utgör en del av de influensavirus som sprids i världen och
sannolikt kommer tillbaka till Sverige i vinter också.

Vårdguiden skriver också:
- Om du tidigare har vaccinerat dig mot svininfluensa får du
genom årets vaccin en förstärkning av det skyddet.

Och svarar på frågor:
- Om jag vaccinerade mig 2009 eller 2010 mot svininfluensa,
kan jag inte då bara ta säsongsvaccinet utan svininfluensakomponenten?
- Nej, det finns inget sådant vaccin. WHO bestämmer varje
år vilka influensatyper som ska finnas i vaccinet och vaccinfabrikanterna tar bara fram just ett sådant vaccin.

Och så lugnar oss Vårdguiden:
- Årets vaccin mot säsongsinfluensa, Fluarix, innehåller delar av tre olika influensavirus. Pandemivaccinet, Pandemrix, innehöll bara svininfluensavirus. Fluarix innehåller däremot inte de immunstimulerande ämnen, det vill säga ämnen som gör att immunsystemet reagerar mer kraftfullt på vaccinet som finns i Pandemrix.
- Det misstänkta sambandet mellan Pandemrix och narkolepsi
gör att detta vaccin inte längre används, konstaterar Vårdguiden som beträffande biverkningar av höstens spruta skriver:
- 1–2 procent av alla som vaccinerar sig får lätt feber
som går över efter något dygn. Hög feber är mycket sällsynt.

HARRY HOLM 2012 10 17

Källa Vårdguiden
vardguiden.se

 

_______________________________

Det är skördetid även i Medåker

Många skördealster kom in till söndagskvällens gudstjänst i Medåkers kyrka.

Prästen Eva Winlöv inte bara intervjuade de nio f.d. spetälska som INTE kom och tackade Jesus för att de blivit friska, hon lyckades också ta reda på det fortsatta ödet för den invandrare / samarier som var den enda av tio som kom och tackade.
Det var en av detaljerna i söndagens glada tacksägelsegudstjänst i Medåkers kyrka, där skördealster bars fram till altaret för att sedan auktioneras ut för att ge pengar till Världens Barn, och där också den lokala kören (några medlemmar på bilden nedan) medverkade.


En riktigt bra predikan känns aldrig lång. Och Eva Winlöv gav här en förträfflig tillämpning på lärdomen jag fick på ett seminarium om gudstjänstutveckling som svenska kyrkan ordnade i Munktorp:
Att det är bra att ha så många medverkande som möjligt i en gudstjänst.
I Medåker i söndags blev 9 olika förberedda personer intervjuade enbart i predikan.

Berättelsen om de tio botade finns i Lukas 17:11-19.

Text och foto: HARRY HOLM 2012 10 14

_______________________________________________

Torglördag i Arboga 13 oktober

.

FOTO: HARRY HOLM 2012 10 13

----------------------------------------------

Arbogabor berättar i ännu en film
av Larz-Thure Ljungdahl

På onsdagseftermiddagen premiärvisade Larz-Thure Ljungdahl kortversionen av sin andra film med namnet Jag minns mitt Arboga. Många av de i filmen intervjuade gamla Arbogaborna fanns med vid visningen i Musikrummet i Arboga bibliotekl, vilket till en del framgår av bilderna här nedan.
I samband med julmarknaden på Arboga Museum kommer den som vill att ha möjlighet att köpa filmen, som bl.a. handlar om Meken, Barnens Dag, Norsfisket, Gösen Johansson och hans fiskhandel, CVA, stormästaren i schack Ulf Andersson och Röforsloppet.
Den äldsta filmen är från Barnens-Dag-Tåget 1936.

.

Bertil "Gösen" Johansson, där bakom Hans Jansson och till höger f. kommunalrådet P-O Nilsson, var med vid premiärvisningen på onsdagen.

TEXT OCH FOTO: HARRY HOLM 2012 10 10

_______________________________

Höstfärger i Arbogatrakten

En sån söndag! Vid Medåkers kyrka (bilden ovan) och i hela Arbogatrakten strålade solen ikapp med trädens olika allt starkare färger.
Inne i stan var det tur med vädret för alla som gick Sparbanks-promenaden och för den som gjorde en tur i stadens omgivningar förgyllde det vackra vädret tillvaron.
Vissa av den här sidans läsare bor i andra länder och speciellt en person med Arboganknytning som bor i Tyskland vill att sidan skall visa årstidernas växlingar.
Bland annat därför har jag tagit också följande bilder.

***

Vid Säterbo kyrka bjuder träden på färgprakt, vart och ett med sin kulör och ton.

I Tyringe söder om Arboga stad såg det ut som ovan på söndagen.

Foto: Harry Holm 2012 10 07

-----------------------------------------------

Nationella Anhörigdagen uppmärksammas också i Arboga

Svenskar som vårdar sina anhöriga sparar runt 200 miljarder kronor per år åt samhället.
Den 6 oktober är det den Nationella anhörigdagen och startskottet för Anhörigveckan.
I Arboga genomförs ett ambitiöst program redan på fredagen, den 5 oktober.

Allt fler kommuner runt om i Sverige uppmärksammar denna dag på olika sätt. För att nämna ett exempel så bjuder man i Östersunds kommun bland annat på föreläsningen ”Konsten att vara medmänniska” med Stefan Einhorn.

I Arboga är det program i Strömsborgs matsal mellan 13.30 och 16.30 på fredagseftermiddagen.
Vård- och omsorgschefen i Arboga, Annika Jungklo, håller öppningstalet.
Efter en del vardagsjuridik bjuds kaffe med anhörigbakelse, sponsrat av HåGes.
Sedan talar överförmyndare Börje Sturk
Elin Jaurings kvartett underhåller under eftermiddagen.
Arrangör är Arboga anhörig-vårdarförening, som gärna tar emot fler frivilliga som kan hjälpa till på olika sätt i den angelägna verksamheten.

HARRY HOLM 2012 10 04

 

_______________________________

Bonde på stan drog folk till Stora Torget trots alla regnskurar

*
I Mellanskogs "monter" fick man lära sig att göra papper.
Ett stycke därifrån växte paprika (bilden ovan till höger)FOTO 2012 09 28 HARRY HOLM

----------------------------------------------

**
Viss

I år skulle Raoul Wallenberg ha fyllt 100 år - sanningen måste fram

rwbild

Idag skulle Raoul Wallenberg ha fyllt 100 år. Det uppmärksammas i vårt land och i många andra länder. Men fortfarande har inte sanningen kommit fram om vad som hände den svenske hjälten efter att ryssarna tagit honom i Budapest den 17 januari 1945.

Bakgrund

Vintern 1944-45 räddade Raoul Wallenberg, med hjälp av övriga på den svenska legationen i Budapest, flera tusen judar från att hamna i tyskarnas läger. Legationen utfärdade skyddspass som sade att innehavaren var svensk medborgare. Och Raoul Wallenberg placerade svenska flaggan på flera byggnader och förklarade dessa hus vara svensk mark så att säga, dvs under diplomatiskt beskydd.

Så kom ryssarna och tog över. Och tog med sig Raoul Wallenberg.
- Jag vet inte om jag är gäst eller fånge, sade den svenske diplomaten när han den 17 januari 1945 fördes bort från Budapest av rysk militär.

Fånge, visade sig vara rätt svar. Och en stor del av historien om Raoul Wallenberg handlar om vad som därefter skedde.

Wallenbergfallets Arboga-ankytning

Arbogajournalisten Anders Hasselbohm är en av dem som forskat i Wallenbergs försvinnande. Bl.a. hittade han på Irland den ryske greve Tolstoy som varit agent på svenska ambassaden i Budapest och som Anders Hasselbohm ser som den som orsakade att Wallenbergs fängslades av ryssarna.

Och på mitt lilla bokförlag i Arboga kom det ut böcker skrivna av två medarbetare till Wallenberg på legationen i Budapest vintern 1944-1945.
Båda bodde då (på 1980-talet) i Brasilien, utan att de visste om att de åter fanns i samma land.

Första boken jag gav ut, "Vad hände i Budapest", var skriven av Lars G. Berg, attaché på svenska legationen i Budapest vintern 1944-45. (Den kom också ut på engelska, i USA, med titeln What Happened in Budapet.)

Den andra boken "Det ändlösa tåget", skrevs av Laszlo Petö, som var judiska rådets kontaktman med SS-generalen Adolf Eichmann. Petö fick i Budapest den där vintern samarbeta med Raoul Wallenberg - som han som 13-åring varit skolkamrat med i i en internatskola vid Genèvesjön.

Det viktiga på Raoul Wallenbergs 100-årsdag är att så många som möjligt av dem som har möjlighet att agera, lovar att fortsätta kräva ett svar från Ryssland om vad som hände svensken och - varför.

HARRY HOLM 2012 08 04

BÖCKERNA (med reservation för slutsålda titlar)
KAN BESTÄLLAS från harry@holm.tf
eller VIA BOKBÖRSEN

KLICKA HÄR FÖR ATT KOMMA TILL BOKBÖRSEN!

---------------------------------------------

 

 

** _____________________________________________________________
_______________________________________________
 
ANNONS
**  

BÖCKERNA DU INTE HAR
MEN KANSKE ÖNSKAR DIG


Islam och den moderna kvinnan / [av Al-Bahi Al-Khuli] ; [övers.: Habib Nouira] 160:-

Källsortering : dikter / Allan Wetterholm 80:-

Alla barn kan dikta / [sammanst.] av Birgit Johansson ; [tecknin: Barbro Johansson] 80:-

Att resa / Gun Almsäter 80:-

Mitt namn är Rakel / av Eliza Anderson 80:-

Rapport från ett medvetande, av Andersson, Helmer 120:-

Guds inträngning : Våldsansikte : dikter / av Karl Urban Andersson 80:-

Sagan om trollflickan Driva / Clas Arnoldsson 160:-

Att höra till Svenska kyrkan / redaktör: Arne Palmqvist 80:-

Mordet på Jane Horney / av Bo Axelsson 120:-

Boken som försvann : Vad hände i Budapest / av Lars G:son Berg. -
[Ny utg.] / med en efterskrift om efterforskningar i fallet Wallenberg 160:-

Vinden blåser vart den vill / Ellen "Lelle" Bernström ; [illustrationer: Marguerite Bernström] 80:-

Mord Matisse, av Lars Bernström 160:-

Themes of a Sicklelander av Martin Biko ; [översättning till svenska av Maria Rydhagen] 80:-

Hör min röst : rader från ett utvecklingsstört barn / Pelle Corch 110:-

Men ingen morgon gryr : rader från ett tukthus / Pelle Corch 110:-

Cykeldoja : dikter / Siw Dahlgren 80:-

Séamus Vättevän / text: Bert Deivert ; bilder: Kerstin Jofjäll ; översättning: Björn Söderbäck 160:-

Pythis++++k kust : dikter / John Edgren 80:-

Poeten som ringde på fel dörr : dikter / av Ulla Eknert 80:-

Skyar : dikter / av Marit Ericson 80:-

Är Sverige nedläggningshotat? : aforismer och övrigt / Folke Fahlén 80:-

Min whiplash och jag / Gunnar Fossmo 120:-

Träsvärdens barn / Rune Fredriksson 120:-

Öde rum, tankar och stormfåglar : dikter / av Rune Fredriksson 80:-

Tänderna : [sambandet mellan tänder och sjukdomar] / Håkan Helgetun 120:-

Under eviga stjärnor / Tyra G. Hjelm 80:-

Aj! Ryggen!! : en liten bok för oss som inte vill ha ont i ryggen och nacken / av Harry Holm och Erik Palle 60:-

Att skiljas : ett sammandrag av artiklar införda i Nerikes allehanda 1981-82 / av Harry Holm 80:-

Schlagerpoesi / H Holm 60:-

Småstadsteaeter / H Holm 80:-

Längtan : dikter / av Harry Holm 80:-

Skogen och människorna / Ruben Högbom 120:-

Lillan / Annika Johansson 120:-

Drömmen förde mig vilse / Ture Johnsson 120:-

De byggde fabriken / av Bo Jonasson 120:-

Folket i Bonnåsa by / av Greta Jonsson 120:-

Gemenskap : dikter / Anna-Lisa Karlsson 80:-

Pelle älskar Nicke / Lars Karlström 80:-

Video : dikter / av Stig Kuhlin 80:-

Vingslag : dikter / av Gunnel Larsson 80:-
Strimmor av ljus : (aforismer) / Aina Lindberg ;
[illustrationer: Airi Bjurling] 80:-

Sapientia / Lennart Lindblom 120:-

Freden är din : människa - res dig upp / Arne Lindgren 160:-

Jag är naken : två försök att fånga livet med ord : dikter / av Tomas Nilsson 80:-

Om tillhörigheten till Svenska kyrkan / av Arne Palmqvist 80:-

Att leva, uppleva och återuppleva : dikter / Christer Pettersson 80:-

Det ändlösa tåget : requiem / av László Petö ; övers. av Calman de Pándy 160:-

En värld i världen / Elinor Rohlin 120:-

N2-affären : om vetenskaplig humbug i svensk tandvård / Sven Rosenbaum 120:-

Finnmarksfolk : dikter / av Ulla Elisabeth Samuelsson ; [illustrationer: Birgitta Pettersson, Christoffer Samuelsson] 80:-

Mörkret och gryningen / Ulla Elisabeth Samuelsson 80:-

N2dontics, av Sargenti 160:-

Ska kärnkraften stoppas? / Birger Sidén 80:-

Österviking / Göran Sjöstrand ; bilder: Göran Sjöstrand
och Jonas Ström 120:-

Kristendomens verkliga ursprung / av Edmond Bordeaux Szekely ; i översättning av Arvid Odervång 120:-

Axplock : dikter / av Nils-Vilhelm Utter 80:-

Matolja som läkekonst / Ture Vickhoff 80:-

Tre skogskarlar berättar / Rudolf Wallenius, Olle Paulsrud, Stig Oskar Åberg 120:-

Den långa resan : dikter / Allan Wetterholm ; [illustrationer av Astrid v. Norman] 80:-

Östtimor : ut ur tystnaden / [redaktion: Östtimor-kommittén] ; [översättning och bearbetning: Eva Belfrage ...] 120:-

**

Faktureras. Endast frakt tillkommer på priserna.

Maila Din beställning till
ordochton@yahoo.se

____________________

 

 


 
**  

 
**  

 
**  

 
**  

 
**  

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
**  

 
**  

 
**  

 

 


 
**  
 

Ansvarig utgivare: Harry Holm
E-mail: harry@holm.tf

KLICKA HÄR för info om arbogasidan
och om det där med cookies. Där finns också ARKIV.

______________________________

FRÅGELEKEN
Svar på förra frågan:
SKIDAN
NÄS

= UDDEVALLA
(Näs = udde, Under skidan = valla)


NY GÅTA :
Vart i Mellanverige är vi på väg?
VASS VIOLINIST

Svara till harry@holm.tf
_________________________________

VILL DU ATT DET DU SKRIVIT
SKA BLI EN BOK?

Kontakta arbogasidan
harry@holm.tf

FÖRLAG HEDE
LÄS OM ALLA VÅRA BÖCKER!

KLICKA HÄR!

_______________________________
_______________________________

ANNONS

Tomter vid fiskevatten

KLICKA HÄR!

Percelen te koop Zweden

Grundstücke Zum verkauf:
5 am Wald gelegene Grundstücke,
Nahe dem Fluss Lunån in Hede Härjedalen Schweden

_______________________________
________________________________

_________________________

OM HÄLSA - KLICKA HÄR!

OM HÄRJEDALEN - KLICKA HÄR!

_________________________

KÄRLEK TILL SVERIGE

"If I Could Take Sweden Home" och "Meet Me In Stockholm"
med WANDA JACKSON

LYSSNA OCH LADDA NER
FRÅN SPOTIFY, ITUNES mm

________________________


NYSÄTERNS
FJÄLLGÅRD

vid Hede i Härjedalen
SERVERING
STUGOR ATT HYRA
hos Kerstin Johansson
och Alf Johansson
Klicka här
för att läsa mer!

________________________________


LEDIGA ANNONSPLATSER_____________________________

Socialstyrelsen bromsade bästa metoden - Tio miljarder kronor ”åt skogen”

GÅ TILL ROTEN MED DET ONDA
VITBOK OM N2-AFFÄREN

Vetenskapliga undersökningar visar att ungefär varannan rotfyllning misslyckas. Den vanliga metoden att rotfylla tänder (guttaperkametoden) lyckas nämligen sällan döda alla bakterier.

Det finns ett bättre sätt, N2-metoden. Enligt en studie i Tennessee i USA var lyckandefrekvensen 99,2%.

Denna, den bästa och billigaste rotfyllningsmetoden, förbjöds först av Socialstyrelsen och har sedan avfärdats av vårt lands rotfyllningsspecialister, trots att N2 är tillåtet i EU och därmed i Sverige.

I boken ”Gå till roten med det onda” visas hur Socialstyrelsen, genom att enbart lita till de rotfyllningsprofessorer som haft som karriär att lära ut den gamla dåliga metoden, orsakat landet onödiga kostnader på omkring 10 miljarder kronor, massor med onödigt lidande hos patienterna och ett oräkneligt antal i onödan utdragna tänder.

Boken ”Gå till roten med det onda” kommer ut lagom till tandläkarstämman och vill genom informerade journalister, patienter och tandläkare hjälpa till att äntligen fasa ut den fasligt dåliga guttaperkametoden för rotfyllning.

Boken kan beställas för 250 kr
(inkl moms och inkl frakt på 36 kr) via
harry@holm.tf

--------------------------------------------

 

EN VACKER ARBOGA-BOK

LASSE-MAJA
KUNG AV FRANKRIKE

Carl Calov visar i den här vackert inbundna boken att Lasse-Maja,
som ligger begravd vid Trefaldighetskyrkan i Arboga,
kan ha varit den franska tronföljaren, som av sin biologiske far, Axel von Fersen, smugglades undan franska revolutionen till Fersens gods Finnåker.
Det skulle förklara varför stortjuven Lasse-Maja kunde dupera folk genom att tala franska och svänga sig med fina fraser och maner.

FÖR ATT BESTÄLLA:
Maila ditt namn till harry@holm.tf

Priset – 160 kr/ex – är inkl moms.
Endast frakt tillkommer. Faktureras

________________________

MILJONTALS - även äldre - BÖCKER OCH MÅNGA SKIVOR
KLICKA HÄR FÖR ATT KOMMA TILL BOKBÖRSEN!

______________________

RAD-ANNONSER
från Arbogasidans vänner


KLICKA PÅ NAMNET FÖR ATT KOMMA TILL RESP. HEMSIDA
______________________________

ARBOGAS MUSIKSHOP

BIRGIT JOHANSSONS BOK
"BABY-POESI"


BOKHANDELN HLT

BÖCKERNA DU INTE HAR
MEN KANSKE ÖNSKAR DIG


EN BOK OM ARBOGA


NYSÄTERNS FJÄLLGÅRD

NÄTBOKHANDELN ANTIKVAR

__________________________

Var finns personen?
Vem äger företaget?
Vad har skrivits om din medicin?

NÄR DU VILL VETA SAKER:
Låt oss hjälpa dig att hitta information
om människor och saker, om företag, föreningar och företeelser

MAILA DIN FRÅGA TILL
hlt.hlt@telia.com

H L T
________________________

Alla sjukdomar är
BRIST-SJUKDOMAR
enligt Dr Joel WALLACH
som också är agronom och veterinär samt en erfaren obducent vad gäller djur och människor.
KLICKA HÄR
för att se vilken brist som lär orsaka vilken sjukdom/krämpa
www.arbogasidan.se/halsa
___________
______________

_____________________________

BÖCKER - ÖVRIGA LÄSTIPS

_________________________

MUSIK - SKIVTIPS

________________________

Sidan med Öppettider,
där vi upplåtit plats gratis i flera år,
uppdateras inte längre.
I den här högerspalten
kan man annonsera öppettider eller annan info, för 500 kr per månad.

Om du vill vara med:
Maila till
kontakt@arbogasidan.se
_____________________________


_________________________

 
   
 
   
 
   
 
   
 
 
   
 
  

 

 
 


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

__________________________