wrap-script-literals: no

 

*****************
Små små ord...
HARRYS HÖRNA

*****************

----------------------------------------------

SÅ VAR DET slut på plusgraderna för den här gången (för det här året?). Däremot har meteorologerna prutat lite på kylan första advent, den hamnar bara på hälften så många som de 15 minusgrader som "utlovades".

OM DET BLIR varmt mottagande eller inte av ortstidningen i morgon torsdag, det återstår att se.
Den ska vara omgjord då, sägs det.
Och klaga ska vi väl inte, vi får vara glada att Arboga Tidning finns kvar i dessa bistra papperstidningstider.
För den behövs.

INTE MINDRE än 275 journalisttjänster prutas just nu bort i vårt land. Hos min gamla arbetsgivare Nerikes Allehanda försvinner 26 jobb, på VLT 14.
Det är nästan så man får vara tacksam då att bara 2 tjänster går bort från Bärgslagsbladet / Arboga Tidning.

HARRY HOLM 2012-11-28

----------------------------------------------

SNART ÄR det vinter. Måndag och tisdag och onsdag blir det i och för sig tre plusgrader och regn. Men sedan!
Torsdag kommer det lite blötsnö och därefter är det dags för Vintern.

PÅ LÖRDAG blir det 9-10 minusgrader och solsken.
Och trots solen på söndag, den första advent, blir det då 14 minusgrader.
Och kylan ser ut att bara fortsätta därefter.

DET SOM återstår att hoppas på, är att det i alla fall blir någon form av snötäcke till helgen därefter, till 8-9 december då det blir Gammeldags Julmarknad i Ahllöfsparken.
Om inte förr så ses vi där.

HARRY HOLM 2012 - 11 - 26

---------------------------------------------------------

"Gå därför ut och gör alla folk till lärljungar; döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut."
( Mattuesevangeliet 28:19-20. )

Domsöndagen – kyrkoåret slutar

ÄNNU ETT kyrkoår går mot sitt slut. För så är det ju, att kyrkoåret inte är i fas med den vanliga almanackan.
Första advent börjar det om igen, i kyrkorna.
Så den här söndagen är årets sista så att säga, en sorts nyårsafton.
Som i det världsliga året bör det därför, för kristna, just nu vara dags att göra en sådan där årssummering som kommunalråden brukar ha i lokalpressen en månad senare.

SOM KRISTEN kanske man först av allt bör fråga sig:
– Vad har jag gjort de senaste tolv månaderna för att få fler medmänniskor att förstå det fantastiska, förtjusande fina och fördelaktiga med att försöka följa föredömet Jesus?
För sådant är församlingarnas, därmed också de enskilda kristnas, uppdrag här på jorden, som man förstår också av dagens Bibelord, längst upp i dagens spalt.

NÄR JAG för min del gör en sådan summering, känner jag mig som ett barn som har gjort något ofog och som inför sin pappa inte kan göra annat än sucka och säga:
– Förlåt Far, jag ska försöka göra bättre ifrån mig i fortsättningen.

HARRY HOLM
2012-11-23

 

--------------------------------------------------------

INTE ÄR DET gråsparven på bilden här ovan, för gråsparven hör hemma i en annan tidning.
Nej det är pilfinken jag plåtat.
Vissa associerar nog lite till den här spalten, för här kastas pilar ibland, och måltavlan är då företeelser som kanske förtjänar kritik.
I varje fall är strävan att Harrys Hörna inte ska vara grå och tråkig.

PILFINKEN HAR brun hjässa, gråsparvens är grå.
Och grå kan inte min hjässa bli, eftersom den inte har något hår.
Däremot blir den brun ibland, efter en intensiv period av knallrött - sedan jag skidat ett par soliga påskdagar vid Sonfjället.

ÅTER TILL verklighetens ornitologi.
Det lättaste sättet att skilja mellan gråsparv och pilfink:
Vi känner igen pilfinken så bra på kindfläcken. Se bilden ovan.

SLUT på dagens lektion.
Gud välsigne dig.

HARRY HOLM 2012-11-20

----------------------------------------------------------

”Undersök själva om ni har tro, pröva er själva. Märker ni inte att Kristus Jesus finns hos er? Eller är det så att ni inte består provet?”
2:a Kor. 13:5

Söndagen före Domsöndagen
Vaksamhet och väntan

Det är söndagen före domsöndagen, kyrkoårets näst sista söndag alltså.
I kyrkorna runt om i landet talar man i dag om vaksamhet och väntan.
Och Jesus uppmaning ”Vakna” gäller inte bara lärjungarna utan alla människor.

”Undersök själva om ni har tro, pröva er själva. Märker ni inte att Kristus Jesus finns hos er? Eller är det så att ni inte består provet?” står det i 2:a Kor. 13:5.

Gud är kärleken. Jesus har visat oss vad kärleken är, hur den ultimat utövas. Och eftersom vi tror på kärleken, tror på Jesus, så tror vi också att han ska komma tillbaka en dag, eftersom han - som är Sanningen - har sagt det.
Och då gäller det att vara beredd. Att hålla sig vaken fram till den stunden.
Att hålla sig vaken är då detsamma som att hålla sin tro levande, i teori och praktik.
Vilket också betyder att man ska hålla sig vaken på så sätt att man inte går på de många olika felaktiga vägvisningar som finns idag. Att till exempel vara vaksamma mot församlingsledare som tror sig vara förmer än andra kristna, vare sig de är pastorer i Knutby eller i USA.

För att klara detta gäller det först och främst att vi har hjälp av hela treenigheten, av Fadern, Sonen och Den helige ande.
Vi ber till Gud att han av barmhärtighet ska hålla oss vakande i tron på honom, att Jesus ord och handlingar i Bibeln ska vara vår facit och att den hjälpare Jesus gav oss vid himlafärden (Den helige Ande) ska frigöra oss från skadlig påverkan så att vi klart kan se vad vi ska göra och inte göra. Så att vi inte sover fram till Jesus återkomst, utan håller oss vakna.

I vår vardag vet vi att det är lättare att hålla sig vaken när det är ljust än när det är mörkt. Så det gäller att ha lampan brinnande, vår livsgärnings lampa där kraften och ljuset ska komma från Jesus och Guds ord i Bibeln. Och att vi försöker hjälpa våra medmänniskor.
Vi måste ta vara på evangeliet när det förkunnas - och leva efter det - eftersom varje vecka, varje dag, ja varje sekund av jordelivet kan vara den sista.

"Himmel och jord ska förgå men mina ord ska aldrig förgås", säger Jesus.
De som säger sig inte tro, förlitar sig på vetenskapen. Vetenskapen, som vi vet ändrar sig hela tiden. Det som där är sant idag, är fel i morgon.
Men de personer som säger att Jesus ord är gammaldags och omoderna, har knappast läst Bibeln - om de ens har den.
För i motsats till vetenskapen så har ju Jesus ord och policy hållit sig i 2000 år, utan att behöva revidering.
Hans ord kommer att stå kvar även den dag jag nämnde tidigare, det vill säga på Den Yttersta Dagen.
Vi vet inte när tiden är inne. Så: Låt oss vara på vår vakt och hålla oss vakna.
I Jesu namn, Amen.

HARRY HOLM 2012-11-18

 

----------------------------------------------


Det är många fler tjejer som rider än som spelar ishockey.

ARBOGA RYTTARSÄLLSKAP har skrivit till Arboga kommun och bett om
kommunal borgen för ett lån på 4 miljoner kronor.
Föreningen vill nämligen köpa ridanläggningen i Adolfsberg. Bland annat för att ägaren, Arboga Ridcenter, inte har något intresse av att underhålla fastigheten längre.

FÖRENINGEN ger kommunen ett annat alternativ att hjälpa till, genom att under 15 år stå för lånekostnaderna.
Hur är det nu?
Fritids- och kulturförvaltningen har i år betalat hyra till ridhusägaren Arboga Ridcenter med 234.000 kronor, och så upplåtit anläggningen gratis till Ryttarsällskapet.

PÅ TISDAG kommer ärendet upp i kommunstyrelsens arbetsutskott. I vågskålen ligger då också att pågående förhandlingar kan medför att kommunen får högre hyreskostnader att betala till Arboga Ridcenter kommande år. Men ett avtal på 15 år skulle ge bra förutsättningar för Arboga Ryttarsällskap att ha bra verksamhet där.

NÅGON BORGEN för ett lån, kommer kommunen knappast att ställa uip med. Huvudinriktningen är att kommunen bara tecknar borgen för lån till helägda företag.
Men då så: Att kommunen eller Sturestaden AB köper ridanläggningen, vore ju ett radikalt sätt att lösa problemet.
Och ett rättvist ett.
Sporthallar har kommunen.
Ishallen, till exemel. Där killar spelar ishockey.
Är tjejerna i ridhuset på Södra skogen mindre värda?

HARRY HOLM 2012 11 15

----------------------------------------------

DENNA HELG skall det handla om förlåtelse. Ett så viktigt ämne medför att dagens betraktelse blir tämligen lång. Men säkert värd att begrunda. Och kanske diskutera.

JAG BÖRJAR med ett bibelord:
När Jesus såg deras tro sade han till den lame: ”Mitt barn, dina synder är förlåtna.” Nu satt där några skriftlärda, och de tänkte för sig själva: ”Hur kan han tala så? Han hädar ju. Vem kan förlåta synder utom Gud?”
(Mark 2:5-7)

DET ÄR GUD SOM FÖRLÅTER
Gamla Testamentet talar om Guds förlåtande som en nådehandling. Profeterna där uppmanar folket att be Gud om förlåtelse.

Jes 55:7 Må den gudlöse överge sin väg, den ondskefulle sina planer.
Må han vända om till Herren, så skall han förbarma sig över honom,
vända om till vår Gud, som alltid vill förlåta.

Hos 14:3 Kom med era ord och vänd tillbaka till Herren, säg till honom: Förlåt all vår skuld, ta emot det goda, vi skall infria våra löften.

Och vi ber också Gud om förlåtelse, t.ex. varje gång vi läser Fader vår.

I förlåtelsen kastar Gud bort människans synd, ja han utplånar den som en sky (som det står i Jes 44:22) eller kastar den i havets djup, vilket framgår av Mik 7:19: Du förbarmar dig över oss på nytt och utplånar våra brott, du kastar alla våra synder i havets djup.

ÄVEN JESUS FÖRLÅTER
Enligt Nya Testamentet är förlåtelsen också där när man blir frälst, omvänd, och därefter avtvättad sina synder i dopgraven.
Jesus tog på sig våra synder där på korset. Och i samband med nattvarden säger Han enligt Matt. 26:28 “Detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse.”
I Ef 1:7 står det att “genom honom och genom hans blod har vi friköpts och fått förlåtelse för våra överträdelser “

Och i Kol l:14 läser vi: “och genom Sonen har vi friköpts och fått förlåtelse för våra synder.”

Det nya förbundet är grundat på denna förlåtelse (Matt 26:28) som tas emot genom omvändelsen, dopet och tron.

Som framgår av bibelstället överst så ansåg de skriftlärda att bara Gud kunde förlåta synder. De tyckte att Jesus hädade när han hävdade att han också kunde förlåta. Men vi vet ju att Jesus också är Gud.
Han har makt att förlåta synder på jorden förklarar han för kritikerna, i samband med att han botade den lame mannen (Mark. 2:10/11).

Det står mycket om att vi människor är så att säga generellt förlåtna genom vad Jesus gjort för oss medan man i mer personligt konkreta fall skall be Gud om förlåtelse, självklart i Jesu namn - som alltid när vi ber.

VI SKA FÖRLÅTA
Framför allt står det på flera ställen i Bibeln att vi skall förlåta våra medmänniskor. Vi lovar att göra det i bönen som Jesus lärt oss, alltså Fader vår: “såsom och vi förlåta dem oss skyldiga äro”.
Och det ska vi göra 70 gånger 7 gånger, enligt Bibeln. Det är ett uttryck för “hur många gånger som helst”.

I Luk 17:3 står det “Om din broder syndar, så tillrättavisa honom
Och om han ångrar sig, så förlåt honom.”

Jag brukar försöka lyda Jesus men jag väntar inte på att någon skall ångra sig. Jag tycker att jag gör Hans vilja även om jag förlåter “min broder” eller syster vare sig de ångrar sig eller inte och att jag gör det snabbt.
Det är ändå ett knappnålshuvud i universum jämfört med vad Gud har förlåtit mig, t.ex. jämfört med vad Jesus gjorde för oss på korset. Utan den förlåtelsen hade vi aldrig varit värdiga att ha gemenskap med Gud.

Jag ser vad min nästa har gjort och jag kan kanske inte ändra min inställning att han eller hon har gjort fel. Men jag skyndar mig att förlåta.
Jag förlåter inte för att jag tycker synd om den andra.
Jag förlåter för att Jesus har sagt åt oss att göra det - men också för att vi alla har den defekten att vi gör fel titt som tätt, inte minst jag.
Jag har förlåtit, sedan får min nästa bära sitt ansvar. Och jag bär mitt. Bland annat genom att dagligen be Gud om förlåtelse.

FÖRLÅT OCH GLÖM
Har man förlåtit har man inte rätt att ta upp saken igen. Vi ska göra som Gud, slänga det i glömskans hav.
Sluta se bakåt. Se framåt. Det ska man göra.
Det är därför bilens framruta är större än backspegeln.
Så bör det vara i livet också, i relationer.
Har du förlåtit, gör som Gud, glöm!
Och så, den kanske egoistiska, slutsatsen:
Man mår mycket bättre när man gjort detta, förlåtit och därmed slutat att älta “oförrätten”.

För när du lever i oförsonlighet är du inte fri.

VÄNTA INTE PÅ ETT “FÖRLÅT”
- Jag hade nog förlåtit honom långt innan han bad om förlåtelse för han visade i sina handlingar att han ångrade sig, var det någon som sa.
Du ska - om jag fattat Bibeln rätt - inte gå och vänta på att någon ska ångra sig och säga Förlåt mig. Vi ska vara snara att förlåta.
Och tänk om jag gör fel när jag sprider mina “Förlåt mig” till höger och vänster.
Jag tror det är oerhört svårt att säga “Förlåt mig” vid exakt rätt tidpunkt.
Kommer du för tidigt, så slänger din “motpart” tillbaka ett “Ja jag förlåter dig” direkt, ungefär som när man säger “Hej” när någon säger hej till dig.
Det är stor risk att han säger sitt “Ja jag förlåter dig” eller bara “Okej” fast han inte har “förlåtit färdigt”. Och är det inte ett äkta “Jag förlåter dig” man får till svar så far ju “motparten” med osanning.

Den som läser alla bibelställen om att vi ska förlåta vår broder och vår syster, den personen har förstås snabbt förlåtit och glömt. Och går inte och väntar på att någon ska komma och säga förlåt.
Och så tänker jag så här:
Är det ett “Förlåt mig” man går och väntar på, då är det ju inte det brodern eller systern ursprungligen gjort/sagt som man är arg/besviken på - utan på att han/hon inte kommit och sagt förlåt. Och då kan ju inte den ursprungliga “oförrätten” ha varit värd så mycket grämelse…
Tänk om det är så?

SE PÅ KORSET!
Sammanfattningsvis: Visst kan vi bli väldigt besvikna, ja till och med arga på någon. Och jag har lov att vara upprörd en kort stund, sedan skall jag bli lugn igen. Och förlåta, som sagt.
När jag ser på korset blir det lätt att förlåta, när jag tänker på vad Jesus gjorde där på korset, han tog på sig alla dina och mina synder - långt innan vi hade bett om ursäkt.
Så förlåt snabbt! Vänta inte på att någon ska komma och säga förlåt, till dig i stället för till Jesus eller Gud.
Låt inte solen gå ner över din vrede!

Jag slutar med att citera Ef 4:32:
Var goda mot varandra, visa medkänsla och förlåt varandra, liksom Gud har förlåtit er i Kristus.

Och så ber jag:
Tack Gud för din oerhörda förlåtelse. Igen och igen har du förlåtit vad jag har felat och brustit. Bara du kan förlåta så helt och fullt att du totalt utplånar mina synder. Tack Herre för att du ska göra mig villig att i alla lägen vara snabb att förlåta. Tack för att din Ande kan hela alla sår, upprätta alla relationer och förnya brustna förtroenden.
I Jesu namn, Amen.

HARRY HOLM 2012-11-09

-----------------------------------------------

DET ÄR onsdagen den 7 november 2012. Jag sitter vid köksbordet och har stora problem med att bestämma mig. Är det en entita eller en talltita vid fågelstugan? Är kinderna så vita som talltitans eller lite gråare som entitans?

I USA HAR amerikanarna bestämt sig om vem som skall bli president. Även om Obamas seger i röster räknat bara är någon procent så är det viktiga att han fick omkring 50 elektorer mer än Romney. För det är lite konstigt, valsystemet i USA.

I ALLA FALL så blir det återanvändning av USA:s president. Och om just återanvändning handlade mitt Tänkvärt i P4 i går morse.

VI HADE först valvaka vid TV:n (bilden) och sedan blev det morgon. Och tänk att Obama slutade sitt tal med samma ord som jag slutade mitt Tänkvärt i P4 med
i går morse!

KLICKA PÅ länken här om du vill höra det:
http://sverigesradio.se/sida/
ljud/4241239?play=4241239&playtype
=S%C3%A4ndning&t=1060

HARRY HOLM 2012 11 07

________________________________

 

JAG BÖRJAR tro att vårt kommunalråd har rätt. Den blytunga gråa måndagen den 5 november tyder i alla fall på det: Att musikstilen blues föddes i Sverige en sån här höstdag.

MEN SÅ kommer solen att titta fram igen i veckan, inte så många timmar, men i alla fall och vi får byta bluesen mot att sjunga "Se nu tittar den lilla solen in igen".

EN FORSKARE berättade i TV på måndagsmorgonen om hur beroende vi är av ljus, hur vi påverkas inte minst när det gäller "pigghet" contra trötthet.

DET MEST viktiga är morgonljuset, att gå ute så snart solen gått upp betyder mycket mer än aldrig så mycket ljusterapi med aldrig så starka lampor.
Även om det är molnigt så gör "ute-ljuset" nytta.

VI FÅR LÄRA oss både nyttigt och nöjsamt av de här morgonprogrammen. Varvat med ljus-lektionen kom en instruktion i hur man gör mussel-soppa.
Och så allt presidentvalsrapporterande ovanpå det.

TISDAGEN är valdagen och på onsdag vår tid, får vi säkert veta vem som vann. Jag kommer nog in lite på det ämnet i mitt Tänkvärt, i P4-Västmanland-morgonen efter 7.15 någon gång denna tisdag.

HARRY HOLM 2012 11 05

_________________________________

ALLHELGONAHELGEN är här. Med många fina minnen och mycket frid
- men också med moderna störningsmoment.

MED SORG men också med vackra minnen kommer vi speciellt den här helgen ihåg de nära och kära som gått bort från detta jordeliv.
Ljus på gravarna och andaktsfullt liv i kyrkorna ska prägla veckoslutet.

UNDER SENARE år har dock det amerikanska halloween-firandet börjat störa friden.
Halloween betyder egentligen Alla helgons afton (ordet kommer av All Hallows Eve). Motivet för firandet med dödskallar och skelett och pumpor kan i grunden vara detsamma som vårt svenska mönster att denna helg tänka på dem som gått bort.

BÅDA SÄTTEN att fira är sätt att försöka vänja sig vid tanken på döden.
Pumpan i Halloween-firandet kommer från sagan om Jack som varken släpptes in i himlen eller i helvetet och som därför fick vistas i evighet på jorden. Där gjorde han lyktor av de rovor han åt och fyllde dem med glödande kol.

MEN ANNARS, detta att skrämmas, att klä ut sig till lik, skär sig väldigt mot vår svenska tradition med stillhet, ljuständning på gravarna och minnesstunder i kyrkorna.

NÄR JAG tänker speciellt på dem som under året mist en anhörig och ser Allhelgonahelgen som ett tillfälle för dem att leva ut sin sorg i andakt och eftertanke, då kan då inte jag annat än berömma dem som följer den några år gamla uppmaningen, att fira Halloween helgen innan Allhelgona.

SEDAN 2004 har jag uppmanat mina läsare att hjälpa till att styra detta genom att - om det nu ska uppmärksammas över huvud taget - bara handla Halloween-material (mat och grejer) i de affärer som satsat på rätt helg, dvs den sista helgen i oktober.

OCH KANSKE våga säga till bus-eller-godis-barnen vid dörren:
- Nästa år får ni dubbelt så mycket godis om ni i stället kommer utklädda till änglar.

HARRY HOLM 2012 11 02

----------------------------------------------

 

-------------------------------------

DENNA DAG kom ett glatt besked igen:
"Alla som läst Arne Möllers bok har blivit djupt berörda", rapporteras det från Vimmerby där författaren levt en viktig del av sitt liv och där han nu varit och signerat sin bok.

LENNART NILSSON berättar:
-På söndag fm hade vi en fantastisk fm gudstjänst i Korskyrkan, Vimmerby, platsen där han drev LP-kontakten i många år. Där fanns de av hans kompisar som fortfarande levde, vi fick se dem kliva fram ur boken och berätta om de upplevelser som Arne skrivit om. 

OCH SÅ, slutklämmen från Lennart Nilsson i Vimmerby:
- Det blev ett  strålande vittnesbörd om vad som sker i mötet med Jesus. Detta skulle kunna ge eko över Sverige...  Här har boken fått ett stort gensvar. Alla som läst den, säger att de blivit djupt rörda och ger boken vidare .

EFTER SÅDANA rapporter känns det extra stimulerande att driva ett bokförlag.
Tycker både jag och min hustru.

Boken kostar 159 kr och kan beställas med sms 0708 595 334, eller med mail harry@holm.tf

HARRY HOLM 2012 10 11

---------------------------------------

 

_________________________________


EN GAMMAL HÖRNA MED EN SORTS PROGRAMFÖRKLARING

DET HÄR SKRIVS NÄR DET ÄR FREDAG den 11 november 2011. Alltså 111111. En dag då många gifter sig och då enligt mayaforskare etc en ny tidsålder skall börja.
Efter en tid av tekniska problem uppdateras nu åter den här sidan, nät-tidningen arbogasidan.se, som utger sig för att vara ett komplement till andra tidningar och säger sig ha material som man inte finner i andra media.

NU FINNS sedan länge bloggar överallt och i linje med programförklaringen ovan har därför Holmen-Bloggen lagts ner.
Jag återgår i stället till den vardagsjournalistik som jag i decennier dagligen ägnade mig åt i Nerikes Allehanda.

FÖRE MIG var det Harry Hjörne som odlade denna konst.
Denne legendariske chef för Göteborgs-Posten hade jag förmånen att få äta lunch med på Långedrag för 50 år sedan.
Min dåvarande chef på Arboga Tidning, Tord Wallström, hade nämligen sänt dit mig på en kommun-reporter-kurs.

HARRY HJÖRNE skaffade sig 1957 en spalt vid sidan om sin ledare, "Små, små ord av kärlek". Den dikterade han dagligen, strax före pressläggningen.
"Detta bidrager till att jag kan skriva om allting. Ingenting är för stort och ingenting är för litet", förklarade han.

HAN SKREV sina små ord sju dagar i veckan. De sista var införda samma vecka som han avled i feberuari 1969, läser jag i bokverket Den svenska pressens historia.
Lika flitig och seglivad kan jag inte lova att Harrys Hörna blir.
Men man vet ju aldrig.

2011-11-11

_________________________________

ARBOGASIDAN
Ansvarig utgivare: Harry Holm

E-mail: harry@holm.tf

© Text och bild är
skyddade av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering är förbjuden men texter får återges med angivande av källan: www.arbogasidan.se

-------------------------------------------

ARKIV

ARKIV OKTOBER 2012

ARKIV SEPTEMBER 2012

ARKIV AUGUSTI 2012

ARKIV SOMMAREN 2012

 

ARKIV T O M JUNI 2012

ARKIV MARS-APRIL 2012

ARKIV FEBR 2012 KLICKA HÄR

ARKIV JANUARI 2012

ARKIV T.O.M. DEC 2011

 

------------------------------------------

LÄNKAR

BIBELORDET / BÖCKER & LÄSTIPS / MUSIK & SKIVTIPS
SIDOR OM HÄLSA / ARKIV = TIDIGARE ARBOGASIDOR


HÄRJEDALEN HEDE JAKT MM -
FESTIVAL-SAJTEN

HEDE ORD & TON
Musik och litteratur

KLICKA HÄR
för att lyssna och läsa

__________________________

 

ARKIV MAJ 2012

ARKIV MARS APRIL 2012

ARKIV JAN 2012

ARKIV
T O M DEC 2011

ARKIV T O M 2010-12-31

ARKIV t o m juli 2010

ARKIV 2009

April-juni

Jan-april

ARKIV
dec 08 - jan 09

ARKIV
ARTIKLAR 2008:

Från årskiftet till augusti
KLICKA HÄR!

Augusti - oktober 2008
KLICKA HÄR!

Oktober - december 2008
KLICKA HÄR!

 

 

___________________________

VILL DU HA KVAR
www.arbogasidan.se ?


ANNONSERA MERA!

Det finns ett sätt att annonsera på.

Sidan med Öppettider,
där vi upplåtit plats gratis i flera år,
uppdateras inte längre.
I högerspalten
här på framsidan kan man annonsera öppettider eller annan info, för 500 kr per månad.

Om du vill vara med:
Maila till
kontakt@arbogasidan.se

_____________________________

Har du kollat på våra hälsosidor?
Nytt:
Det hjälpte mot kronisk förstoppning
.

KLICKA HÄR för att läsa mer!

_____________________________

Alla sjukdomar är
BRIST-
SJUKDOMAR
enligt Dr Joel WALLACH
som också är agronom och veterinär samt en erfaren obducent vad gäller djur och människor.

Om du inte har tid eller lust att läsa detaljerna på @rbogasidans hälsosidor
www.arbogasidan.se/halsa
kommer nedan ett sammandrag.

MEN KOM IHÅG:
Om du är sjuk, kolla först med den vanliga vården!

För som vanligt vill @rbogasidan vara ett komplement.

DÄR REKOMMENDERAR
DR WALLACH FÖLJANDE VITAMINER, MINERALER ETC för att förebygga och lindra nedanstående krämpor:

CANCER
A. 10.000 mg C-vitamin/dagligen (enligt Linus Pauling, dubbel nobelpristagare) för att behandla och förhindra cancer;
eller
B. E-vitamin + betakaroten + selen
De som ätit detta i 5 år hade
9% mindre av alla sjukdomar
13% fler överlevde räknat på alla sorts cancer
20% fler överlevde räknat på magcancer

ARTRIT HÖFTER KNÄN (OSTEOPOROS=KALKBRIST)
Kycklingprotein
en rågad tesked kycklingbrosk i apelsinjuice på morgonen = smärtan borta på 10 dagar.
(dos 30 ml/kg kroppsvikt)

ALZHEIMERS
Höga doser av E-vitamin + Låga doser av vegetabilisk olja

NJURSTEN Kalk + magnesium + bor

BRUSTEN ARTÄR Kopparbrist
GRÅA HÅR Kopparbrist
RYNKOR Kopparbrist
ÅDERBRÅCK Kopparbrist

HJÄRTATTACK mm förebyggs med kolloidal selen

ÅLDERSFLÄCKAR
är tecken på selenbrist (kan också vara tecken på kommande hjärtattack)
Med kolloidalt selen är åldersfläckarna borta på 6 månader.

DIABETES
Vanadin + krom
Eller
diet (under läkarkontroll) enl Karlshamns sjukhus, föda som innehåller
25% protein 25% kolhydrater och 50% fett

SKALLIGHET Tennbrist

DÖVHET Tennbrist

SEXLUST-BRIST Borbrist

DÅLIGT LUKT- OCH SMAKSINNE Zinkbrist

HOPSJUNKET TANDKÖTT Kalkbrist
HÖGT BLODTRYCK Kalkbrist
RYGGVÄRK Kalkbrist + ev kopparbrist

BRUSTNA NAGELBAND Brist på Omega 3
SPRICKOR I HUDEN Brist på Omega 3
BLODPROPP Brist på Omega 3
STROKE Brist på Omega 3

Allt enligt dr Walach - som anser att 147 olika sjukdomar beror på kalkbrist.

LÄS MER PÅ:
www.arbogasidan.se/halsa
__________________________

OM ARBOGASIDAN.SE

Ansvarig utgivare: Harry Holm
__________________________

E-mail:
harry@holm.tf

© Text och bild är skyddade av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering är förbjuden men texter får återges med angivande av källan: www.arbogasidan.se

___________________________

DET DÄR MED COOKIES

Vad säger lagen om Cookies?

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa cookies används till och hur cookies kan undvikas.

Enligt den nya lagen ska alltså alla som besöker en webbplats informeras om så kallade cookies, vad de används till och hur man kan vägra cookies.

En cookie är en liten textfil som lagras i datorn, och som www.arbogasidan.se använder för att få statistik om användandet av våra sidor. Det är alltså statisti-kcookie som sätts för att vi skall veta hur många besökare webbsidorna har.

En Cookie kan inte starta program och innehåller inte virus.

Hur du slipper cookies
De flesta webbläsare (t.ex. Internet Explorer och Netscape) tar emot cookies automatiskt, men det går att ändra inställningarna så att de inte accepterar dem eller ger besökaren ett val om han eller hon vill acceptera eller inte.
 
Gör så här om Du tycker att det är viktigt att slippa cookies:

Netscape: Gå till eller välj edit/preferences/advanced. Här anger du inställningarna för Cookies.

Internet Explorer 6.0: Gå till och välj, Tools/Internet Options/Privacy och ange inställningar för att hantera Cookies. Här kan du enkelt ange i vilken utsträckning du vill tillåta Cookies.

Internet Explorer 5.0: Gå till och välj, Tools/Internet Options/Security och sätt dina inställningarna för cookies. Du kan välja mellan att tillåta cookies eller att inte tillåta cookies överhuvudtaget.

Internet Explorer 4.0: Gå till och välj View/Internet Options/Advanced och välj om du vill tillåta cookies eller inte.

Hur ta bort cookies som redan finns i datorn?
För att ta bort dina befintliga cookies stänger du först ner webbläsaren.
I Netscape går du in i cookies.txt-filen och slänger dina cookie-filer.
I IE sparas cookies i en mapp eller katalog under Documents and Settings.

Sammanfattningsvis
www.arbogasidan.se använder sig av cookies. Cookien innehåller ingen personinformation, och vi använder den bara för att se hur många som besöker sidan.

Vill du inte tillåta lagring av någons cookies på din dator kan du alltså stänga av det i din webbläsares inställningar. Detta påverkar inte dina möjligheter att läsa information på exempelvis
www.arbogasidan.se

*

6 kap. 18 § lagen om elektronisk kommunikation

Elektroniska kommunikationsnät får användas för att lagra eller få tillgång till information som är lagrad i abonnents eller användares terminalutrustning endast om abonnenten eller användaren av den personuppgiftsansvarige får information om ändamålet med behandlingen och ges tillfälle att hindra sådan behandling. Detta hindrar inte sådan lagring eller åtkomst som behövs för att utföra eller underlätta att överföra ett elektroniskt meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller som är nödvändig för att tillhandahålla en tjänst som användaren eller abonnenten uttryckligen har begärt.

Mer information hittar du på Post- och Telestyrelsens hemsida.

 

 


wrap-script-literals: no  
wrap-script-literals: no
wrap-script-literals: no

wrap-script-literals: nowrap-script-literals: no

 

ARKIV NOVEMBER 2012

---------------------------------------------

Tre barytoner sjöng för oss

Har fortfarande den starka träffsäkra stämsången från fredagskvällens konsert med Tre Barytoner ringande i öronen.
Bo Wallenberg, Mikael Järlestrand och Mikael Joumé i Pingstkyrkan i Köping, sjungande för Barnmissionen.
Barnmissionen bedriver - sedan Bo Wallenbergs far startade den för 30 år sedan - sin hjälpverksamhet bland utsatta människor i ett flertal länder - och hjälper ca 500.000 barn bl.a. i Filippinerna, Moldavien, Ukraina, Bangladesh, Kenya, Elfenbenskusten, Burkina Faso, Uganda, Malawi och Zambia.
Hjälpverksamheten sker inom primärt tre olika områden: Utbildning, Hälsa och Hjälp till självhjälp.
Barnmissionen har ett 90-konto: Plusgiro: 901080-2.

Har du möjlighet, skicka dit en slant.

HARRY HOLM 2012 11 28

---------------------------------------------

En kokbok från Arboga
med mycket färg och form

Konstärerna i Galleri Stallet i Arboga har satt samman en kokbok som inte går av för hackor. Dels presenterar sig konstnärerna i ord och bilder, dels bjuder de på sina favoriträtter i form av recept.

Här finns också information om utflyktsmål som Jäders bruk och Jädersbruksdagarna, Sankta Karins Örtagård och Hjälmare Docka.

Vem som ställt upp med respektive recept är inte alltid lätt att förstå och ett register skulle ha gjort susen. Men sammantaget är det en härlig bok. Som förstås finns att köpa Galleri Stallet.

HARRY HOLM 2012 11 22
som tackar för lånet av boken

---------------------------------------------

Färgrik oas i novembermörkret:
Galleri Stallet och Anita S. Öhrn

Bland de många trevliga konstverken och hantverken på Galleri Stallet, Väster Långgatan 1 i Arboga, finns nu fler alster av Anita S. Öhrn. Se bilden här ovan till exempel.

- Jag har ända sedan barndomen haft en passion för tyger, berättar hon i en presentation. Det får gärna vara mycket färg och olika strukturer, det ger en skön taktil knänsla, som man inte kan uppnå med enbart ett färgmedium.
Anita berättar att hon i huvudsak är självlärd. Den konstnärliga banan började på allvar när hon under 1970-80-talen var medlem i Gotländskt Forum.
- Efter en jobbig sjukdomsperiod lade jag mina konststudier på is, utbildade jag mig till naturläkare och flyttade till min gamla hemstad, Fagersta, fortsätter Anita sin berättelse. Min man och jag startade en alternativmedicinsk klinik som vi drev i 25 år. År 2010 sålde vi kliniken och flyttade till Arboga.
- Här är jag nu medlem i Galleri Stallet och har återupptagit mitt intresse för tyg, färg och form. Jag blandar gärna olika tekniker. Inspirationen kommer ofta från naturen, ett musikstycke eller kanske en diktrad. Det jag vill förmedla är hopp och glädje. Det kan vara i form av en bild att sätta på väggen, ett lapptäcke eller kanske ett klädesplagg.

REPORTAGEFOTO: HARRY HOLM 2012 11 20

----------------------------------------------

Sanering för 11 miljoner norr om Sverkesta kostar inget för Arboga

Det kan kosta drygt 11 miljoner kronor. Men Arboga kommun får rubbet i bidrag. Så nu kommer det tidigare hårdkromområdet norr om Sverkesta att saneras.

Stegvis kompletterande undersökningar har gjorts som
visar att det förorenade området är större än vad men trodde från början. Idag verkar det vara närmare 6.500 kvadrmateter som är förorenat.
Naturvårdsverket och Länsstyrelsen beslutade den 24 september i år att vidareförmedla högst 11,3 miljoner kronor i bidrag för projektering, miljökontroll, avhjälpande av
föroreningsskadorna inklusive uppföljande miljökontroll vid f d Tekniska Hårdkrom, del av Prästgärdet 2:1.
I projektet finns fortfarande en osäkerhet på grund av rådande markförorening, framgår det av de kommunala handlingarna.
Men om projektet blir ännu dyrare, så att kostnaden inte ryms i det beviljade bidraget, så finns möjlighet att ansöka om ytterligare medel. Projektet kommer alltså att vara kostnadsneutralt för kommunen.

Snart kommer upphandlingen av entreprenörer att göras, så att arbetena med saneringen kan börja.

HARRY HOLM 2012-11-15

--------------------------------------------

Arbogabygdens församlings kyrkofullmäktige satsar 2013

Församlingens ekonomichef Lasse Johansson presenterade budgeten för år 2013.

Budgeten för nästa år var huvudämnet när Arbogabygdens församlings kyrkofullmäktige hade sammanträde på onsdagskvällen. Valet nästa år påverkar budgeten, men det är en blygsam kostnad jämfört med flera andras poster. Och vad kommer det att kosta att hindra fortsatta ras ut i ån från Gamla kyrkogården?

Ingen präst var närvarande men politikerna klarade sammanträdet väl på egen hand, specielt som ekonomichefen Lasse Johansson var med i Trefaldighetsgården och kort och bra presenterade huvudäments siffror, budgeten för 2013 och
flerårsplanen.
Kyrkorådets ordförande Inga-Lill Frössman konstaterade att två tredjedelar av budgeten är personalkostnader men att bara fem procent av kontakten med människor sker i gudstjänsten.

Rasrisken
Oro uttrycktes över vad det kan komma att kosta att säkra Gamla kyrkogården som börjat glida ut i Arbogaån. Det framkom att man redan 1984 sagt att det var dags att börja titta på problemet.
En orsak till veckans akuta läge kan vara att alla almar som tagits bort och som förr kanske både tog upp överskott av vatten och höll jorden på plats med sina rötter. Nu anslås i alla fall pengar till trädplantering.


Vältande gravstenar

När det gäller risken med gravstenar som kan välta har en undersökning satts igång. På Skogsborgskyrkogården verkar stenarna stå nästan oväntat stadigt men det ser lite sämre ut i Götlunda och i Medåker.
Kyrkoavgiften föreslås oförändrad 2013, dvs att medlem i svenska kyrkan betalar 1 krona och 5 öre per tjänad hundralapp. Begravningsavgiften, som alla måste betala, blir 37 öre.

Kyrktornet
Bland utgifterna för 2013 finns pengar för åtgärder på Trefaldighetskyrkan. Yttertaket respektive tornet skall målas respetive tjäras, totalt ett miljonjobb. Men församlingen får bidrag med 735.000 kronor, så i budgeten avsätts
bara 245.000 kronor för detta.

Arbogabygdens församlings kyrkofullmäktige i möte.

HARRY HOLM 2012 11 07

----------------------------------------------

Sturestaden AB har köpt Baptistkyrkan i Arboga

Först var det Baptistkyrkan, sedan blev byggnaden Örtagårdskyrkans församlingsgård. Nu blir det något annat, vad vet inte nye ägaren än.

Efter att ha varit till salu en tid har före detta Baptistkyrkan i Arboga sålts av Örtagårdskyrkans församling. Köpare är Sturestaden AB, det bolag som ägs gemensamt av Arboga kommun och Byggnadsfirman Lund. Priset för fastigheten blev 950 000 kronor.

Kommunalrådet Olle Ytterberg är ordförande i Sturestaden AB. Han kommenterar köpet så här:
- Förvärvet är mest av karaktären "strategiskt förvärv",
det vill säga att fastigheten ligger bra till i centrum och kan vara
bra att förfoga över i framtiden.
- Vi vet att det finns en efterfrågan på både bostäder
och kontor centralt i Arboga, där kan detta passa in på olika sätt, fortsätter kommunalrådet.
- Vad som händer närmast med byggnaden på fastigheten
har vi ännu inte bestämt, inte heller vad som kommer att ske långsiktigt, slutar Olle Ytterberg.

HARRY HOLM 2012-11-07

 

-----------------------------------------------------------------------

Vis-skatten lockar Arbogabor till allsång varannan måndag i Godis

Denna måndag var det dags igen, allsång som vanligt under rubriken Vis-skatten,med Gunilla Olsson-Brinck som programledare och (bilden) med kända Arbogamusiker som ackompanjatörer.
Den gamla svenska visskatten innehåller både glada och sorgnsa sånger, denna gång allt från "Lilla Söta Fröken Fräken" till "I en sal på lasarettet".
Formellt sett skulle sista träffen vara om två veckor men arrangörena lägger in en extra jul-sångs-dag den 3 december, med namnet Jul-Godis - eftersom detta även då genomförs i Godtemplarlokalen vid Storgatan, i folkmun kallad Godis.

TEXT OCH FOTO: HARRY HOLM 2012 11 05

_______________________________________________

Alla helgons dag
Några tankar och några fakta

Arbogas Skogsborgskyrkogård om kvällen i Allhelgonatid.


Från början låg den här helgdagen på fast datum. Den kunde alltså hamna på en måndag eller onsdag eller vilken veckodag som helst. Numera ligger Alla Helgons dag alltid på första lördagen i november.

Att alla helgons dag flyttades till helgen och inte stannade kvar på 1 november är vi flera som är övertygade om att det beror på att vi ska ha så få röda vardagar som möjligt.
Det är ingen enstaka händelse att den här helgdagen, som alltså från början låg på fast datum, numera alltid är första lördagen i november alltså. För alla sådana här änddringar syftar till att vi ska jobba mer.
Ett annat exempel:
När Annandag Pingst blev svart, och 6 juni röd, så vann arbetsgivarna också lite tid från oss, eftersom 6 juni också kan vara en lördag eller söndag medan annandag pingst alltid är/var en måndag.
Plus att vi miste en långhelg - pingsten - då det passade att åka till bröllop i Skåne eller Lappland, eller bara till släktingar som bodde lite långt borta.

Så här är historien bakom Alla helgons dag

Från mitt tyckande över till fakta. Så här kan vi läsa på Wikipedia:
Alla helgons dag är en rörlig helgdag som infaller på lördagen under tiden 31 oktober – 6 november. Ursprungligen var dagen en fast helgdag den 1 november, en plats den behållit i andra länder.
Vid en helgdagsreform år 1772 ändrades detta till att istället vara första söndagen i november. Första november förlorade då sin status som helgdag men behöll ändå sin benämning i almanackan. 
Efter motioner i riksdagen om att öka antalet helgdagar under hösten flyttades Alla helgons dag år 1953 från sitt tidigare plats till dagen innan, och blev samtidigt allmän helgdag. Samtidigt ändrades namnet på 1 november till att vara Allhelgonadagen.
Dagen före Alla helgons dag kallas allhelgonaafton eller möjligen alla helgons afton.

Från hednatiden
Alla helgons dag har sina rötter i den keltiska mytologin under hednatiden och var till för att skydda de döda mot onda andar. När kristendomen senare ersatte hedendomen, blev högtiden i stället att minnas kyrkans helgon och martyrer.
Samtidigt infördes Alla själars dag den 2 november till mer allmän åminnelse av alla avlidna. I samband med reformationen avskaffades denna senare helgdag, och dess innebörd kom istället att övertas av 1 november.
Denna högtid firas nu genom att tända ljus, smycka och vaka över anhörigas gravar. Kyrkor runt om i landet håller även öppet för allmänheten under alla helgons dag för bön.

Under senare år har även den lättsammare anglosaxiska halloween-traditionen (namnet är en förvrängning av All Hallows Eve - "alla helgons afton") börjat firas den 31 oktober.

Text och foto: HARRY HOLM med fakta från Wikipedia, den fria encyklopedin. 2012 11 02

 

-----------------------------------------------

 

----------------------------------------------

**
Viss

I år skulle Raoul Wallenberg ha fyllt 100 år - sanningen måste fram

rwbild

Idag skulle Raoul Wallenberg ha fyllt 100 år. Det uppmärksammas i vårt land och i många andra länder. Men fortfarande har inte sanningen kommit fram om vad som hände den svenske hjälten efter att ryssarna tagit honom i Budapest den 17 januari 1945.

Bakgrund

Vintern 1944-45 räddade Raoul Wallenberg, med hjälp av övriga på den svenska legationen i Budapest, flera tusen judar från att hamna i tyskarnas läger. Legationen utfärdade skyddspass som sade att innehavaren var svensk medborgare. Och Raoul Wallenberg placerade svenska flaggan på flera byggnader och förklarade dessa hus vara svensk mark så att säga, dvs under diplomatiskt beskydd.

Så kom ryssarna och tog över. Och tog med sig Raoul Wallenberg.
- Jag vet inte om jag är gäst eller fånge, sade den svenske diplomaten när han den 17 januari 1945 fördes bort från Budapest av rysk militär.

Fånge, visade sig vara rätt svar. Och en stor del av historien om Raoul Wallenberg handlar om vad som därefter skedde.

Wallenbergfallets Arboga-ankytning

Arbogajournalisten Anders Hasselbohm är en av dem som forskat i Wallenbergs försvinnande. Bl.a. hittade han på Irland den ryske greve Tolstoy som varit agent på svenska ambassaden i Budapest och som Anders Hasselbohm ser som den som orsakade att Wallenbergs fängslades av ryssarna.

Och på mitt lilla bokförlag i Arboga kom det ut böcker skrivna av två medarbetare till Wallenberg på legationen i Budapest vintern 1944-1945.
Båda bodde då (på 1980-talet) i Brasilien, utan att de visste om att de åter fanns i samma land.

Första boken jag gav ut, "Vad hände i Budapest", var skriven av Lars G. Berg, attaché på svenska legationen i Budapest vintern 1944-45. (Den kom också ut på engelska, i USA, med titeln What Happened in Budapet.)

Den andra boken "Det ändlösa tåget", skrevs av Laszlo Petö, som var judiska rådets kontaktman med SS-generalen Adolf Eichmann. Petö fick i Budapest den där vintern samarbeta med Raoul Wallenberg - som han som 13-åring varit skolkamrat med i i en internatskola vid Genèvesjön.

Det viktiga på Raoul Wallenbergs 100-årsdag är att så många som möjligt av dem som har möjlighet att agera, lovar att fortsätta kräva ett svar från Ryssland om vad som hände svensken och - varför.

HARRY HOLM 2012 08 04

BÖCKERNA (med reservation för slutsålda titlar)
KAN BESTÄLLAS från harry@holm.tf
eller VIA BOKBÖRSEN

KLICKA HÄR FÖR ATT KOMMA TILL BOKBÖRSEN!

---------------------------------------------

 

 

** _____________________________________________________________
_______________________________________________
 
ANNONS
**  

BÖCKERNA DU INTE HAR
MEN KANSKE ÖNSKAR DIG


Islam och den moderna kvinnan / [av Al-Bahi Al-Khuli] ; [övers.: Habib Nouira] 160:-

Källsortering : dikter / Allan Wetterholm 80:-

Alla barn kan dikta / [sammanst.] av Birgit Johansson ; [tecknin: Barbro Johansson] 80:-

Att resa / Gun Almsäter 80:-

Mitt namn är Rakel / av Eliza Anderson 80:-

Rapport från ett medvetande, av Andersson, Helmer 120:-

Guds inträngning : Våldsansikte : dikter / av Karl Urban Andersson 80:-

Sagan om trollflickan Driva / Clas Arnoldsson 160:-

Att höra till Svenska kyrkan / redaktör: Arne Palmqvist 80:-

Mordet på Jane Horney / av Bo Axelsson 120:-

Boken som försvann : Vad hände i Budapest / av Lars G:son Berg. -
[Ny utg.] / med en efterskrift om efterforskningar i fallet Wallenberg 160:-

Vinden blåser vart den vill / Ellen "Lelle" Bernström ; [illustrationer: Marguerite Bernström] 80:-

Mord Matisse, av Lars Bernström 160:-

Themes of a Sicklelander av Martin Biko ; [översättning till svenska av Maria Rydhagen] 80:-

Hör min röst : rader från ett utvecklingsstört barn / Pelle Corch 110:-

Men ingen morgon gryr : rader från ett tukthus / Pelle Corch 110:-

Cykeldoja : dikter / Siw Dahlgren 80:-

Séamus Vättevän / text: Bert Deivert ; bilder: Kerstin Jofjäll ; översättning: Björn Söderbäck 160:-

Pythis++++k kust : dikter / John Edgren 80:-

Poeten som ringde på fel dörr : dikter / av Ulla Eknert 80:-

Skyar : dikter / av Marit Ericson 80:-

Är Sverige nedläggningshotat? : aforismer och övrigt / Folke Fahlén 80:-

Min whiplash och jag / Gunnar Fossmo 120:-

Träsvärdens barn / Rune Fredriksson 120:-

Öde rum, tankar och stormfåglar : dikter / av Rune Fredriksson 80:-

Tänderna : [sambandet mellan tänder och sjukdomar] / Håkan Helgetun 120:-

Under eviga stjärnor / Tyra G. Hjelm 80:-

Aj! Ryggen!! : en liten bok för oss som inte vill ha ont i ryggen och nacken / av Harry Holm och Erik Palle 60:-

Att skiljas : ett sammandrag av artiklar införda i Nerikes allehanda 1981-82 / av Harry Holm 80:-

Schlagerpoesi / H Holm 60:-

Småstadsteaeter / H Holm 80:-

Längtan : dikter / av Harry Holm 80:-

Skogen och människorna / Ruben Högbom 120:-

Lillan / Annika Johansson 120:-

Drömmen förde mig vilse / Ture Johnsson 120:-

De byggde fabriken / av Bo Jonasson 120:-

Folket i Bonnåsa by / av Greta Jonsson 120:-

Gemenskap : dikter / Anna-Lisa Karlsson 80:-

Pelle älskar Nicke / Lars Karlström 80:-

Video : dikter / av Stig Kuhlin 80:-

Vingslag : dikter / av Gunnel Larsson 80:-
Strimmor av ljus : (aforismer) / Aina Lindberg ;
[illustrationer: Airi Bjurling] 80:-

Sapientia / Lennart Lindblom 120:-

Freden är din : människa - res dig upp / Arne Lindgren 160:-

Jag är naken : två försök att fånga livet med ord : dikter / av Tomas Nilsson 80:-

Om tillhörigheten till Svenska kyrkan / av Arne Palmqvist 80:-

Att leva, uppleva och återuppleva : dikter / Christer Pettersson 80:-

Det ändlösa tåget : requiem / av László Petö ; övers. av Calman de Pándy 160:-

En värld i världen / Elinor Rohlin 120:-

N2-affären : om vetenskaplig humbug i svensk tandvård / Sven Rosenbaum 120:-

Finnmarksfolk : dikter / av Ulla Elisabeth Samuelsson ; [illustrationer: Birgitta Pettersson, Christoffer Samuelsson] 80:-

Mörkret och gryningen / Ulla Elisabeth Samuelsson 80:-

N2dontics, av Sargenti 160:-

Ska kärnkraften stoppas? / Birger Sidén 80:-

Österviking / Göran Sjöstrand ; bilder: Göran Sjöstrand
och Jonas Ström 120:-

Kristendomens verkliga ursprung / av Edmond Bordeaux Szekely ; i översättning av Arvid Odervång 120:-

Axplock : dikter / av Nils-Vilhelm Utter 80:-

Matolja som läkekonst / Ture Vickhoff 80:-

Tre skogskarlar berättar / Rudolf Wallenius, Olle Paulsrud, Stig Oskar Åberg 120:-

Den långa resan : dikter / Allan Wetterholm ; [illustrationer av Astrid v. Norman] 80:-

Östtimor : ut ur tystnaden / [redaktion: Östtimor-kommittén] ; [översättning och bearbetning: Eva Belfrage ...] 120:-

**

Faktureras. Endast frakt tillkommer på priserna.

Maila Din beställning till
ordochton@yahoo.se

____________________

 

 


 
**  

 
**  

 
**  

 
**  

 
**  

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
**  

 
**  

 
**  

 

 


 
**  
 

Ansvarig utgivare: Harry Holm
E-mail: harry@holm.tf

KLICKA HÄR för info om arbogasidan
och om det där med cookies. Där finns också ARKIV.

______________________________

FRÅGELEKEN
Svar på förra frågan:
BISKOPSFARMEN = BISPGÅRDEN


NY GÅTA :
Vart är vi på väg?
TRÄDERFRISK

Svara till harry@holm.tf
_________________________________

VILL DU ATT DET DU SKRIVIT
SKA BLI EN BOK?

Kontakta arbogasidan
harry@holm.tf

FÖRLAG HEDE
LÄS OM ALLA VÅRA BÖCKER!

KLICKA HÄR!

_______________________________
_______________________________

ANNONS

Tomter vid fiskevatten

KLICKA HÄR!

Percelen te koop Zweden

Grundstücke Zum verkauf:
5 am Wald gelegene Grundstücke,
Nahe dem Fluss Lunån in Hede Härjedalen Schweden

_______________________________
________________________________

_________________________

OM HÄLSA - KLICKA HÄR!

OM HÄRJEDALEN - KLICKA HÄR!

_________________________

KÄRLEK TILL SVERIGE

"If I Could Take Sweden Home" och "Meet Me In Stockholm"
med WANDA JACKSON

LYSSNA OCH LADDA NER
FRÅN SPOTIFY, ITUNES mm

________________________


Till Salu:

Köp turistanläggningen
NYSÄTERNS
FJÄLLGÅRD

vid Hede i Härjedalen
SERVERING
UTHYRNINGSSTUGOR

Klicka här
för att läsa mer
om objektet !

________________________________


LEDIGA ANNONSPLATSER_____________________________

Socialstyrelsen bromsade bästa metoden - Tio miljarder kronor ”åt skogen”

GÅ TILL ROTEN MED DET ONDA
VITBOK OM N2-AFFÄREN

Vetenskapliga undersökningar visar att ungefär varannan rotfyllning misslyckas. Den vanliga metoden att rotfylla tänder (guttaperkametoden) lyckas nämligen sällan döda alla bakterier.

Det finns ett bättre sätt, N2-metoden. Enligt en studie i Tennessee i USA var lyckandefrekvensen 99,2%.

Denna, den bästa och billigaste rotfyllningsmetoden, förbjöds först av Socialstyrelsen och har sedan avfärdats av vårt lands rotfyllningsspecialister, trots att N2 är tillåtet i EU och därmed i Sverige.

I boken ”Gå till roten med det onda” visas hur Socialstyrelsen, genom att enbart lita till de rotfyllningsprofessorer som haft som karriär att lära ut den gamla dåliga metoden, orsakat landet onödiga kostnader på omkring 10 miljarder kronor, massor med onödigt lidande hos patienterna och ett oräkneligt antal i onödan utdragna tänder.

Boken ”Gå till roten med det onda” kommer ut lagom till tandläkarstämman och vill genom informerade journalister, patienter och tandläkare hjälpa till att äntligen fasa ut den fasligt dåliga guttaperkametoden för rotfyllning.

Boken kan beställas för 250 kr
(inkl moms och inkl frakt på 36 kr) via
harry@holm.tf

--------------------------------------------

 

EN VACKER ARBOGA-BOK

LASSE-MAJA
KUNG AV FRANKRIKE

Carl Calov visar i den här vackert inbundna boken att Lasse-Maja,
som ligger begravd vid Trefaldighetskyrkan i Arboga,
kan ha varit den franska tronföljaren, som av sin biologiske far, Axel von Fersen, smugglades undan franska revolutionen till Fersens gods Finnåker.
Det skulle förklara varför stortjuven Lasse-Maja kunde dupera folk genom att tala franska och svänga sig med fina fraser och maner.

FÖR ATT BESTÄLLA:
Maila ditt namn till harry@holm.tf

Priset – 160 kr/ex – är inkl moms.
Endast frakt tillkommer. Faktureras

________________________

MILJONTALS - även äldre - BÖCKER OCH MÅNGA SKIVOR
KLICKA HÄR FÖR ATT KOMMA TILL BOKBÖRSEN!

______________________

RAD-ANNONSER
från Arbogasidans vänner


KLICKA PÅ NAMNET FÖR ATT KOMMA TILL RESP. HEMSIDA
______________________________

ARBOGAS MUSIKSHOP

BIRGIT JOHANSSONS BOK
"BABY-POESI"


BOKHANDELN HLT

BÖCKERNA DU INTE HAR
MEN KANSKE ÖNSKAR DIG


EN BOK OM ARBOGA


NYSÄTERNS FJÄLLGÅRD

NÄTBOKHANDELN ANTIKVAR

__________________________

Var finns personen?
Vem äger företaget?
Vad har skrivits om din medicin?

NÄR DU VILL VETA SAKER:
Låt oss hjälpa dig att hitta information
om människor och saker, om företag, föreningar och företeelser

MAILA DIN FRÅGA TILL
hlt.hlt@telia.com

H L T
________________________

Alla sjukdomar är
BRIST-SJUKDOMAR
enligt Dr Joel WALLACH
som också är agronom och veterinär samt en erfaren obducent vad gäller djur och människor.
KLICKA HÄR
för att se vilken brist som lär orsaka vilken sjukdom/krämpa
www.arbogasidan.se/halsa
___________
______________

_____________________________

BÖCKER - ÖVRIGA LÄSTIPS

_________________________

MUSIK - SKIVTIPS

________________________

Sidan med Öppettider,
där vi upplåtit plats gratis i flera år,
uppdateras inte längre.
I den här högerspalten
kan man annonsera öppettider eller annan info, för 500 kr per månad.

Om du vill vara med:
Maila till
kontakt@arbogasidan.se
_____________________________


_________________________

 
   
 
   
 
   
 
   
 
 
   
 
  

 

 
 


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

__________________________