wrap-script-literals: no

 

*****************
Små små ord...
HARRYS HÖRNA

****************

 

_____________________________

VÅRVINDAR friska, leka och viska... Nej, inte viskar dom precis denna måndag i slutet av april.
Man kan säga att vindarna dansar, någon typ av snoa.
Men det är ju Dansens Dag idag, och som vanligt får vi bara finna oss i att vädret leker med oss, väderleken.

VÅR ÄR det och solen skiner inte så sällan. Regn väntas senare under måndagen och det kan behövas inför eldandet i morgon.
Det blir runt 8-9 plusgrader under valborgsmässoaftonens kväll. Och fem sekundmeters vind, varför en fuktig mark är att föredra om gnistor flyger iväg från brasorna.

UR DEN synpunkten får vi alltså inte klaga på de droppar som väntas över Arbogatrakten närmaste dygnet.
Eller hur?

HARRY HOLM 2013 04 29

____________________________

INFÖR HELGEN, som innehåller den Femte söndagen i Påsktiden, som det heter, börjar jag med ett bibelord:

Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder.
Mina kära, om Gud har älskat oss så, måste också vi älska varandra.
Ingen har någonsin sett Gud. Men om vi älskar varandra är Gud alltid i oss, och hans kärlek har nått sin fullhet i oss. Han har gett oss sin ande, och därför vet vi att vi förblir i honom och han i oss. Vi har sett och kan vittna om att Fadern har sänt sin son att rädda världen.
Om någon bekänner att Jesus är Guds son förblir Gud i honom och han i Gud. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den.


Johannes första brev
kapitel 4, vers 10 - 16

Att växa i tro

ULF EKMAN är numera accepterad som ”rumsren” i de flesta kristna läger.
I han bok "Dag efter dag bär han oss" ger han oss en text för varje dag
hela året.
När jag tittar några dagar framåt och läser på den 7 maj, så är rubriken Kristi kropp.
"Varje troende skall tillhöra en lokal församling. Där lever man ut det
kristna livet i gemenskap med andra.
Man föds i det naturliga in i en familj och då väljer man inte sina syskon."

ANDEN LEDDE dig in i ett församlingsliv och inte heller där har du valt dina syskon, menar han..
Du kommer att se deras svagheter och de ser dina.
Men ni tillhör samma Herre och han bygger sin församling.
Församlingen är Kristi kropp. En kropp består av celler. En av dem är du.

EN CELL KAN aldrig leva ensam. Du får liv genom det liv som från andra
delar av kroppen pumpas med blodet till den enskilda cellen.
Du och jag är älskade av Jesus, men vi är inte i centrum, det är Han.
När vi tillber honom, lyssnar på honom och följer honom bevaras vi i
andlig hälsa, och församlingen växer.

DET VAR Ulf Ekmans syn på saken. Jag tycker att det låter bra. För det
stämmer med hur jag har funderat.
Min generella inställning har varit så här:
1. Som kristen behöver man vara med i en församling (som man trivs med) – för att ha en fast och levande utgångspunkt för sin andliga utveckling (om man ska uttrycka sig så högtidligt).
2. Men som kristen får man också komma ihåg vad som hände efter den
första pingsten för ett par tusen år sedan:
Meningen är att församlingen skall växa – det gjorde den då genom att
lärjungarna dels var med varandra (i hemmen och i templet), dels ägnade sig åt evangelisation med utgångspunkten att församlingen inte i första hand är till för oss som är med utan för dom som ännu inte är med.

ATT FÅ DEN insikten och mer och mer tillämpa detta, det tycker jag att man kan kalla för att växa i tro.

HARRY HOLM 2013 04 27

-------------------------------------

NU DÖK den första blomman upp på tomten. Som ett bevis på att det blir vår i år också.
Och vid en närmare granskning av ytorna runt huset lyste det rött på ett ställe - rabarbern har satt igång sin ovanjordiska tillvaro.

MORS DAG är det idag - på sätt och vis.
Moder Jords dag.
Eller som det heter i det internationella språkbruket:
Eearth Day.

ÖVER EN miljard människor i 192 länder deltar i uppmärksammandet av Earth Day, från London till Sao Paolo, Seoul till Babylon City, New Delhi till New York, från Rom till Kairo.
Människor överallt vidtar åtgärder i sina samhällen, för att visa på klimatför-ändringarna och vad man kan göra åt dem.

BARA ETT exempel:
I Argentina är volontärer från Surfrider Foundation ute och städar de lokala stränderna och planterar buskar för att förhindra vind- och vattenerosion.

HARRY HOLM 2013 04 22

--------------------------------------

DÅ ÄR DET helg igen. Och som vanligt blir det då en liten kristen betraktelse i Harrys Hörna. Och den börjar traditionsenligt med ett bibelord:

”Och vägen dit jag går, den känner ni.”
Tomas sade: ”Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen?”
Jesus svarade: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Om ni har lärt känna mig, skall ni också lära känna min fader. Ni känner honom redan nu och ni har sett honom.”

Johannesevangeliets 14:e kapitlet, 4-7 versen.

VÄGEN TILL LIVET. Bibelordet här ovan finns i beskrivningen av hur det var när Jesus tog adjö från jordevistelsen.
Avskedstalet finns i Johannesevangeliet, i kapitlen 14-17, och det talet
börjar med de korta men underbart sammanfattande orden:
”Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig.”
Där finns allt, för det betyder att den människa behöver inte bekymra sig,
som tror på Gud och tror på Jesus.

ALLT FÖR många av dagens människor, bryr sig inte eller har av
någon orsak svårt att tro. Det är inget nytt. Till och med i den närmaste
kretsen runt Jesus fanns det tvivlare. Inte bara Tomas. Filippos ville se
Fadern. Då blev Jesus lite besviken, men sedan svarade han, enligt
14:e kapitlet, i 9:e versen:
”Den som har sett mig har sett Fadern.”

JESUS FORTSATTE med att bland annat säga:
”Tror du inte att jag är i Fadern och Fadern i mig? De ord jag säger er,
dem talar jag inte av mig själv; Fadern är i mig och utför sina gärningar.
Tro mig när jag säger att jag är i Fadern och Fadern i mig. Eller tro
åtminstone för gärningarnas skull.”

FÖR GÄRNINGARNAS skull, alltså.
Här hade ju Jesus i flera år gått omkring och botat fysiska som psykiska
sjukdomar, ja till och med uppväckt döda. Han hade förvandlat vatten till
vin och han stod för betydligt större bespisningsunder än så.
– Fattar ni inte att det var med Guds hjälp, undrar Jesus – om vi skulle
använda dagens språkbruk.

VÅR VÄG idag då? Jesus är vägen, det han själv sagt. Den vägen han visade oss ska vi kristna gå, en väg av ständig strävan att göra det Jesus gjorde.
För i Johannesevangeliets 14:e kapitels 12 och 13 vers kommer sedan
de fantastiska löftena till alla kristna.

DÄR SÄGER Jesusr:
”Sannerligen, jag säger er: den som tror på mig, han skall utföra gärningar som jag, och ännu större. Ty jag går till Fadern och vad ni än ber om i mitt namn skall jag göra, så att Fadern blir förhärligad genom Sonen.”

ETT STEG på den vägen till livet – och i livet – är att hela med Guds hjälp,
att lägga händerna på sjuka och säga till det onda att fara ut, I Jesu Namn.
Enligt Jesus föredöme och enligt Bibeln behövs bara tre ingredienser för
att detta ska fungera:
1. Att det finns en troende.
2. Att denne troende har händer.
3. Att det finns en sjuk att lägga dessa händer på.

HUR OFTA har vi tro och frimodighet att gå den vägen? Allt för sällan.
Men låt oss börja nu. Vi vanliga kristna. I familjen först kanske och bland
nära vänner.
Framgången – om vi gör detta i äkta tro – kommer att sporra oss att låta
Jesus hela kropp och själ hos allt fler Arbogabor.

HERRE, JAG BER: Påminn oss ständigt om att det inte bara är med
undervisning utan också genom tecken och under som människor ska visas vägen till livet, det vill säga vinnas för Herren.
För då blir Fadern
verkligen förhärligad.
Och glad.
Amen.

HARRY HOLM 2013 04 20

---------------------------------------

SÅ LEKTE VI - 90 år av leksaker. Så heter en utställning som börjar i Arboga nu på lördag och som pågår 20 april - 31 augusti.

PROGRAMMET på lördag börjar kl 13 på museet med invigning av utställningen. En halvtimme senare följer en föresläsning i ämnet av Peter Pluntky,

FÖRELÄSNINGEN genomförs i Örtagårdskyrkan och inträdet där är 80 kronor. Där inne blir det också värdering av leksaker, med början halv tre.

FRÅN ARBOGA Museum påpekas att det fortfarande fattas vissa leksaker och man nämner pojkleksakerna Action Man och Big Jim (den äldre modellen) samt en ångmaskin.

HAR DU sådana saker så kan du maila till maria@arbogamuseum.se.
Annars är det bara att gå till museet och titta på hur leksakerna har utvecklats under åren.

HARRY HOLM 2013 04 16

--------------------------------------

"Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Den som är lejd och inte är herde och inte äger fåren, han överger fåren och flyr när han ser vargen komma, och vargen river dem och skingrar hjorden. Han är ju lejd och bryr sig inte om fåren.
Jag är den gode herden, och jag känner mina får och de känner mig, liksom Fadern känner mig och jag känner Fadern. Och jag ger mitt liv för fåren."
Joh. 10:11-15.

Den gode herden

DET HÄR är aktuella bibelverser, för oss i Arboga som i världen i övrigt. Det har nyss varit påsk, då vi extra mycket påmints om att vår gode herde, Jesus, gav sitt liv för oss, på ett kors på Golgata.

PÅ SAMMA ställe i Johannesevan-geliet, direkt efter dagens bibelord, säger Jesus till oss, här uppe i Nord:

"Jag har också andra får som inte hör till den här fållan. Också dem måste jag leda, och de skall lyssna till min röst, och det ska bli en hjord och en herde."

TÄNK ATT FÅ vara en i hans hjord! Vilken gåva. Det betyder att när vi har bekymmer så kan vi berätta det för vår herde, exempelvis i bönens form, och han hjälper oss.
Kanske inte direkt och kanske inte som vi har önskat utan ofta på ett underbart, mycket bättre sätt.
Och i rätt tid? Säkert.

IBLAND HÄNDER det att man får vänta på att Herden hämtar oss ur bekymrets sankmark.
Men han kommer till slut, det kan du lita på!

UNDER väntetiden fortsätter vi att ropa på honom, genom att be eller att läsa i Bibeln och där - mitt i vårt irrande - hittar han oss, genom att vi finner honom.

OCH JU MER jag lär känna Jesus, som han känner mig, desto bättre förstår jag att det är hos honom tryggheten finns,
för ett får som mig och för alla andra mer eller mindre vilsna och rädda människor.
Amen.

HARRY HOLM 2013 04 13

 

----------------------------------------------

SÅ NÄRMAR sig en helg igen, ett veckoskifte med välförtjänt vila för de flesta som arbetar eller går i skolan.

PLUSGRADER får vi i Arboga från niotiden på fredagsmorgonen, sedan är det 5-6 plusgrader hela dagen fram till kl 16 cirka, då det blir 7 grader och - regn.

SEDAN KOMMER det att regna i stort till lördag lunch. Och vill du ha sol, får du sikta på söndag förmiddag.

DET KALLAS aprilväder. Och då kan det bli 10 plusgrader på söndag eftermiddag. Innan det börjar regna igen...

MEN VI bor ju i Sverige. Med växlande väder och årstider. Och tack för det.

HARRY HOLM 2013 04 11

---------------------------------------------

EN NY VECKA har börjat. I går morse var det ett tunt men dock snötäcke här uppe i Brattberget. Men idag var det klart och kallt och för de morgonpigga rätt många minusgrader.

MÅNDAGEN den 8 april, skriver vi på breven idag,
Det är romernas nationaldag. I Europa lever uppåt 12 miljoner romer.

NADJA och och Tanja har namnsdag, De orden kommer ur ryska namn. Nadja skall betyda hopp. Men vad Tanja betyder är lite oklart.

DENNA MORGON är det klart, som sagt. Men som längst fram till lunchtid får vi njuta av det vackdra vädret. Eftermiddagen blir molnig. Om vi får tro meteorologerna.

HARRY HOLM 2013 04 08

-----------------------------------------------

HELGEN EFTER påsk har vi nått fram till och jag börjar med att citera Bibeln:

Jesus stod mitt ibland dem och sade: ”Frid åt er alla."
Joh. 20:26


Påskens vittnen
– fick frid


FRID åt er alla! Så står det i dagens bibelord här ovanför.
Med ”Frid” hälsar också många frikyrkliga varandra. Och det känns skönt.
Men när Jesus uttalar de orden är det inte bara en hälsningsfras eller en variant på norrmännens Ha det!
För när Jesus säger något är det som vanligt inte bara ord, utan fakta,
verklighet.

NÄR JESUS sa ”Frid” till sina lärjungar, då kände de säkert hur friden sköljde in i dem och tog bort all sorg samt suddade ut all rädsla för romarna och för judarna. Vilket var nödvändigt inför den kommande
kampen för evangelium.

DET ÄR likadant för oss idag, inte bara när vi gör våra mer eller mindre tafatta försök att sprida Jesu budskap, utan också i det dagliga världsliga livet. För att orka ta itu med problem och diverse arbetsuppgifter måste man ha frid inombords. Annars blir allt extra jobbigt.

HAR DU Guds frid i hjärtat, då känner du trygghet och klarar kampen mot både det ena och det andra, mot krasslighet och krämpor, mot myndigheter och mobbare, mot frestaren och andra fula fiender.
Och du oroas kanske inte så mycket som andra av nordkoreansk verbal krigföring eller en försenad vår.

LITE LÄNGRE fram i Johannesevangeliet - i det 20:e kapitlet alltså - andas Jesus på lärjungarna och säger: "Tag emot helig ande."
Genom detta fick lärjungarna mer bokstavligt än vi idag känna att Jesus
skulle vara med dem för alltid. Ja, rent fysisk blev upplevelsen: Han andades på dem.

NÄR JESUS sedan lämnade jorden förklarade han att det var Den helige Ande som därefter skulle göra Jesus jobb här nere hos oss. Den helige Ande skulle vara vår hjälpare. Och nog är vi många som på olika sätt, och i olika sammanhang, känt hur denne hjälpare andats på oss och
därmed givit oss styrka, kraft och – frid.

SÅ INFÖR söndagen efter påsk – som alltid – ber vi om att Den helige Ande, enligt Jesu löfte, ska komma och hjälpa oss så att vi i våra hjärtan får Guds frid.

Amen.

HARRY HOLM 2013 04 06

 

----------------------------------------------

ONSDAGEN den 3 april är det och kvällspressen har de senaste dagarna, i brist på större nyheter tydligen, braskat på på sina löpsedlar med att våren skall komma på allvar nu. Äntligen.

AFTONBLADETS största nyhet var att det väntar 18 plusgrader om några dagar. Men inuti tidningen fanns en tabell som visar att det inte gäller Arboga precis.

MEN VARMARE skall det bli även här. Plus 6 grader i morgon eftermiddag, och ungefär lika varm fredag utlovas. Men på söndag skvallras det om snöflingor över staden vid Arboga å...

APRIL, APRIL... säger väderleken. Å andra sidan är månaden april känd för att ha ett minst sagt omväxlande väder.
Och nors...

HARRY HOLM 2013 04 03

________________________________

 

 

**

GLAD PÅSK!

_________________________________

----------------------------------------------

Vad är detta?

SÅ ÄR VI inne i påskveckan. Och i lördags var det påskmarknad på Stora Torget i Arboga.
Där tog jag bilden ovan. Och undrade "Vad är detta?"

DET ÄR inget trickfoto. Det är rena rama verkligheten:
En gatlykta närmast kameran och Trefaldighetskyrkans torn där bakom.

OCH SÅ är det den upprepade fadäsen med påskris i gatlyktorna.
Arboga kommun har kostat på ett "designprogram" och investerat i inredningsdetaljer av gammaldags utseende för att det skall se ut som förr i tiden.

DET ÄR t.ex. bänkar, papperskorgar - och gatlyktor som skall ge en ålderdomlig prägel åt innerstaden.
Och så spökas dessa lampor ut med fastlagsris och vippor!

SÅ GJORDE man inte förr i tiden, bland annat därför att det då var öppen låga av gas i lyktorna.
Det skall väl gå att skapa påskstämning utan stilbrott, tycker

HARRY HOLM 2013 03 25

____________________________

PALMSÖNDAGEN

Han undervisade dem och sade: "Står det inte skrivet: Mitt hus skall
kallas ett bönens hus för alla folk? Men ni har gjort det till ett rövarnäste."
Detta hörde översteprästerna och de skriftlärda, och de sökte efter ett
sätt att röja honom ur vägen. De var rädda för honom, eftersom alla
människor var överväldigade av hans undervisning.

Mark 11:17-18


VÄGEN TILL KORSET

Fariséerna ansåg sig lite finare, religiöst sett, än andra. Och det retade dom oändligt mycket när folk – inklusive lärjungarna – jublade under Jesus åsneritt in i Jerusalem.

FARISÉERNA studerade studerade Mose lag och de äldstes stadgar och höll benhårt på alla gamla regler, ja så strängt att de höll sig för sig själva och inte ville vara tillsammans med de andra, som de kallade för otrogna och
ogudaktiga.

DET BLEV förstås en kulturkrock när så Jesus kom, han som till och med
ville ha gemenskap med syndare.
– Det är inte dom friska som behöver läkare utan dom sjuka, sa då Jesus
bland annat.
Och han kallade rakt ut fariséerna för hycklare. Genom sin lagiskhet
stängde dom sig ute från Guds rike, menade Jesus.

SÅ NATURLIGTVIS vägrade fariséerna att acceptera Jesus som Guds son.
De var dessutom väl ansedda i samhället, folk respekterade denna
religiösa societet.
Kanske har vi där ett av skälen till att samma människohop som nu prisade Jesus och strödde ut palmblad framför honom och åsnan, några
dagar senare ropade:
– Korsfärst, korsfäst!

PÅVERKBARA är vi alla, av "yttre omständigheter". Det förre ärkebiskopen K-G Hammar i Uppsala uttalat får liksom större tyngd än det exempelvis en enkel baptistmedlem i Borås säger.
Därmed inte sagt att Hammar hade mer rätt. Ibland tyckte jag att han hade helt fel när han uttalade sig.

DEN ENDA som har helt rätt och alltid gör och gjort helt riktigt är Jesus Kristus.
Nära honom kan vi komma bl.a. genom att läsa i Nya Testamentet om vad han sagt och gjort och försöka leva därefter.

OCH JAG skulle hellre vilja vara svansen på åsnan som bär Jesus, än en
farisé som kan hela Gamla Testamentet och kyrkoordningen utantill men
missar Guds son.

KÄRE GUD, låt mig få mer förmåga att i ord och gärningar strö ut palmer och breda ut kläder för Din son, vår Herre. Jesus Kristus.
Amen.


HARRY HOLM 2013 03 23

---------------------------------------

FREDAG DEN 22 mars med fortsatt högtryck, kall natt följd av rätt soligt och stigande temperatur.
Idag är det Internationella Vattendagen och SvD har en hel tidningsbilaga om Östersjön.

IDAG ÄR det också Kennet-dagen. Kennet och Kent har namnsdag.
Kennet är ett väldigt positivt ord, det betyder skön, vacker, angenäm.
Kent är en förkortning av Kennet, så vi får väl hoppas att också Kent i alla fall är lite skön, vacker och angenäm.

I TURKIET gladdes otaliga människor i går åt att det var kurdernas och perserna nyår. Men många gladdes också åt att kurdledaren förklarade vapenvila, i striden mot Turkiet, i kampen för ett självständigt Kurdistan.

MIN TEORI är att vapenvilan var en sorts nyårsgåva, kanske lika kortvarig som den helg de firar där nere nu.
Men min förhoppning är att jag har fel, att det blir fredligare i takt med att Turkiet låter kurderna vara med andra turkar jämlika medborgare, även om de har ett eget språk, en egen kultur, en egen historia.

HARRY HOLM 2013-03-22

---------------------------------------

TORSDAGEN DEN 21 mars och Bengt har namnsdag. Och det betyder Den välsignade. Namnet kommer av det latinska Benediktus, som alltså har den nämnda positiva betydelsen.

IDAG ÄR DET många andra dagar också: Internationella dagen för avskaffande av rasdiskriminering. Världpoesidagen. Internationella sömndagen. World down syndrome day
och Internationella dagen för Nowruz

DET SISTNÄMNDA är det kurdiska och persiska / de iranskatalande folkens nyårsdag.
Förresten så tror jag att det också är Internationella dockteaterdagen idag, även om inte Temadagar-sidan säger det.

MEN FÖR DE flesta av oss är det en vanlig torsdag, kanske med både ärtsoppa och pannkaka. Och även det tycker jag kan vara något att fira. Att de flesta av oss i detta lyckligt lottade land har mat på bordet. Varje dag.

HARRY HOLM 2013-03-21

-------------------------------------

ONSDAGEN den 20 mars, och det bistra vädret bara fortsätter och fortsätter.
Det är vårdagjämningen idag. Men det betyder inte att det är exakt idag som dag och natt är lika långa.

VÅRDAGJÄMNINGEN är inte en dag, utan en ögonblicklig händelse som inträffar vid en bestämd tidpunkt vid olika klockslag på skilda ställen på jorden, beroende på i vilken tidzon man befinner sig.

DAG OCH NATT är alltså inte exakt lika långa vid vårdagjämningen. Detta förhållande inträder något dygn tidigare. Det beror på ljusets böjning i atmosfären, berättar Wikipedia.

VÅRDAGJÄMNINGEN  inträffar när solskivans centrum passerar gränsen mellan södra och norra himmelshalvan, det vill säga passerar himmelsekvatorn. Punkten på himmelsekvatorn där passagen sker kallas vårdagjämnings-punkten. Och det är kl 12.02 idag i Sverige.

JOAKIM och Kim har namnsdag. Joakim betyder "Gud skall upprätta", och har hebreiskt ursprung.
Vissa tror att Kim är en förkortning av Joakim. Men vi har fått det namnet från England, en förkortad form av keltiska Kimball, som betyder krigsledare.

HARRY HOLM 2013-03-20

_____________________________

Nu grönskar det i dalens famn, nu doftar äng och lid...

Nej dit känns det långt. Nu väntar ett lätt men dock snöfall. Och rader av dagar med minusgrader. Till råga på allt molnigt några dar.

Och som jag brukar säga:
- Den som väntar på något gott väntar alltid för länge.

Bilden ovan visar att vi tog in några kvistar för att få lite grönskande björk i mars, även om väderleken inte förstått att det egentligen är vår.

För enligt den gamla bondepraktiken bär mars namnet Vårmånad.

Edvard och Edmund är namnet den 18 mars. Båda namnen betyder Rik beskyddare.

Den 19 mars har Josef och Josefina namnsdag. Båda orden betyder "Må han föröka". Josef är skyddshelgon för timmermän, snickare, resande och bostadslösa.

Och, apropå det sistnämnda, så talar man i Tvärsnytt om svårigheterna för nyinflyttade att få bostad i Örebro. Som i i alla andra universitets- och högskolestäder.

Men vilken regering vågar ta till åtgärder för att få folk att återvända till landsbygden... när de flesta väljarna bor i storstäderna.

Politik är inte att vilja folkets bästa, utan att vilja vinna val.

HARRY HOLM 2013 03 18

--------------------------------------

”Ingenting är omöjligt för Gud”.
Lukas 1:37

Jungfru Marie bebådelsedag

Lukasevangeliets 1 kapitel 37:e vers är kort men kanonbra.
Den låter alltså så här:
”Ingenting är omöjligt för Gud”.
Det är också Lukasevangeliets första kapitel som berättar om ängeln
som kom till tonårsflickan Maria och sa: – Du ska bli med barn!
Och innan ängeln lämnade Maria sa han också: ”Ingenting är omöjligt för
Gud”.

NÄR NU riksdagen - i bruttonatio-nalproduktens namn - stulit Annandag
pingst från oss, så finns det - speciellt idag - anledning att påminna om
en liknande grej för omkring 60 år sen.
Lite grann har det med våfflor att göra. Ni gillar väl våfflor? Jag vill helst
ha dom med hjortron och grädde.

DEN 25 MARS - 9 månar före jul - är sen 1000-tals år Marie bebådelsedag
eller Vårfrudagen, ordet som slarvigt uttalat blev ”Våffeldagen”.
Varför lades bebådelsedagen den 25 mars?
Jo, för mycket länge sedan trodde man att världen skapades vid vårdagjäm-ningen. När fullkomlighetens Gud skapade världen var dag och natt lika långa. Då måste också världens nyskapelse genom Jesus Kristus starta
samma datum.

OCH JESU LIV började ju inte med födelsen utan med tillblivelsen i Maria.
Alltså måste bebådelsedagen vara på skapelsedagen den 25 mars,
resonerade man.
Fram till och med 1953, det år jag skulle fylla 13 år, var den 25 mars
helgdag. Men efter riksdagsbeslut ströks Marie Bebådelsedag som
helgdag, samtidigt som vi från 1954 fick Allhelgonahelgen.

I STÄLLET FIRAS nu Jungfru Marie bebådelsedag den söndag som är
närmast den 25 mars. Om den dagen inte är palmsöndagen.
Så, oj vad det krånglar till det när politikerna ska peta i kristliga ting.
Därför måste jag citera den festlige evangelisten C-G Hjelm.
C-G Hjelm dog våren 1965, i Missionskyrkan i Fagersta förresten, under en mötesserie. Men innan dess var han minst sagt levande.

SÅ HÄR SADE C-G Hjelm en gång:
”Mariebebådelsehelgen passade alldeles utmärkt för stormöten. Riksdagen, som sitter inne med det världsliga vett som man tror sig behöva för att styra i kristliga ting, tog ifrån oss Marie Bebådelses helg, den jungfrurena, den vårfriska, en hyllning till livet i dess obefläckade klarhet, och gav oss i stället en helg på höstsidan. Den helgen gör alla präster alla döda till helgon. Folket i Västsverige åker till Norge och
köper billigt margarin. Tomma skåningar far till Helsingör och vänder
stinna åter.”

SÅ TYCKTE C-G Hjelm. Och vi har paralleller idag till hur Allhelgonahelgen används, även om det är annat än margarin och mat som skåningarna nu tar med sig från sina danmarksresor. Och norrmännen från sina sverigeresor.

MEN TACK Herre för att vi har vår på gång och tack för att vi får fira
bebådelsedagen i våra kyrkor, i glädje över allt som lever och växer, vilket vi vill också ska gälla Guds församling i Arboga.
Det ber vi. Ty för Gud är ingenting omöjligt.
I Jesu namn. Amen.

HARRY HOLM 2013 03 16

____________________________

FREDAGEN den 15 mars, en solig och (i lä) varm dag. Till natten väntas som lägst minus 9 grader i Arboga, även om radion meteorologer varnat för 20 minusgrader så gäller det knappast staden vid Arboga å.

KRISTOFFER och Christel har namnsdag idag. Christel betyder "den kristna". Kristoffer ("kristusbärare") kallas trafikens skyddshelgon. På medeltiden var han bara "vanligt" helgon, även om det säkert fanns trafikanter av olika slag då också, som behövdes beskydd.

DEN 15 MARS är det också Internationella dagen mot polisvåld och även Internationella konsumentdagen.
Det är märkligt hur många "dagar" det växt fram. Som man kan kolla på temadagar.se
Vi når ju snart Våffeldagen och den har man med glädje vant sig vid men samma dag blir det också Trandagen. Det blir söndag om en dryg vecka.

ANNARS TYCKER jag att den 3 april är något att se fram emot och något att verkligen permanenta.
Då är det Kärlekens dag.

HARRY HOLM 2013 03 15

---------------------------------------

TORSDAGEN den 14 mars. Matilda och Maud har namnsdag. Matilda betyder Den som är modig i strid. Och Maud betyder också Stark i strid, men också Modig kvinna.

PI-DAGEN är det också idag. Det är en dag tillägnad talet 3,14 (pi) som inträffar den 14 mars varje år. Det är inte någon officiell högtid men firas ändå av enskilda personer och i en del länder även på vissa skolor, berättar Wikipedia.

DENNA DAG kallas för pi-dagen eftersom den i amerikanskt datumformat skrivs 3/14 och kommer från att pi ofta avrundas till 3,14.
Dagen firades för första gången 1988 på museet Exploratorium i San Francisco.

PAJER OCH PIZZOR firar man med där, dels för att de på engelska uttalas som pi - plus att båda rätterna formas som en cirkel.
Pi representerar ju förhållandet mellan en cirkels omkrets och diameter.
Den 12 mars 2009 beslutade represenanthuset i USA att Pi-dagen skulle vara en nationell minnesdag.

IDAG ÄR DET också Världsnjurdagen. Syftet med Världsnjurdagen (World Kidney Day) som arrangeras den andra torsdagen i mars varje år är att öka medvetenheten om vikten av våra njurar för vår allmänna hälsa och att minska njursjukdom och tillhörande hälsoproblem över hela världen. Samt att uppmärksamma det stora behovet av njurar för transplantation.

VÄRLDSNJURDAGEN är ett gemensamt initiativ från International Society of Nefrology (ISN) och International Federation of Kidney Foundation (IFKF) och uppmärksammas över hela världen.
Den firas alltså alltid den andra torsdagen i mars, detta sedan 2006.
Det går att läsa mer på http://www.worldkidneyday.org

DET FINNS en tredje firar-dag också den 14 mars. Men den förbigår jag med tystnad.
Även om jag gärna skulle ta emot en väl tillagad t-bone-steak...

HARRY HOLM 2013 03 14

------------------------------------

ONSDAGEN den 13 mars vaknade Arbogaborna till ett vitt landskap. Nysnön täckte allt, även isfläckar (farliga för gående och cyklister) och isvalkar (farliga för bilister).

GREGER har namnsdag och ordet kommer från det grekiska gregoréo, som betyder Den vaksamme.
Den vaksamme har förstås noterat att vårfåglarna börjar sina serenader,

TALGOXEN tutar sin morse-liknande signatur. Mest hör vi nu ett A, enligt det alfabetet, dvs en kort och en lång ton. Förr var det mycket mer vanligt att höra talgoxen sjunga ett U (enligt morse-alfabetet alltså), dvs två korta och en lång ton.

KANSKE kan någon ornitolog förklara låtbytet. Eller någon miljöspecialist. DDT gjorde att vissa fågelarter försvann. Vad kan ha gjort att en ton försvunnit i talgoxens sång?
Är det bara jag som grubblar över denna melodifråga?

HARRY HOLM 2013 03 13

------------------------------------

TISDAGEN den 12 mars. Vår kronprinsessa och alla andra som heter Viktoria har namnsdag. Ordet betyder segrarinna.
I vår almanacka kom namnet in 1881, då den Bernadotte som blev Gustav V gifte sig med Viktoria av Baden.

FRAMÅT KVÄLLEN idag kommer det lite snö. Men det går över på någon timme. Innan dess får vi en eftermiddag med några solglimtar och ett par plusgrader. Ännu soligare eftermiddag utlovas för i morgon onsdag.

ALLA SPÅRIGA smågator i stan får mig att än en gång beklaga att Arboga kommun för några år sedan sålde sin vägskrapa.
Nuvarande maskinpark klarar bevisligen inte att ta bort isvallarna... som i sin tur är följden av att snön på gatorna inte röjdes ordentligt innan kylan kom.

HARRY HOLM 2013-03-12

------------------------------------

MÅNDAG 11 mars och fortsatt sol och lagom många minusgrader dagtid. Edvin och Egon har namnsdag. Edvin betyder "rik vän" och Egon "vän med svärd".

IDAG ÄR det inte bara den internationella minnesdagen för terrorismens offer utan också världs-rörmokardagen.

EGENTLIGEN heter den World Plumbing Day och den instiftades internationellt för att lyfta den viktiga roll VVS-installationer har för att jordens befolkning skall kunna leva i ett modernt, säkert och fungerande samhälle.

VÄRLDSOMFATTANDE är "firandet" sedan 2009, då World Plumbing Council instiftades för att lyfta medvetenheten av den viktiga roll som den globala VVS-branschen har.

VVS HAR stor betydelse för människors hälsa och livskvalitet. Ett modernt samhälle kan inte fungera utan de funktioner som VVS-branschen levererar. Alla människor påverkas av tillgången till rent dricksvatten och grundläggande sanitet. Något som på många platser saknas och därför skapar sjukdomar och lidande. 

SÅ STÅR DET på VVS-företagens hemsida. Och det ligger nog mycket i det.

HARRY HOLM 2013 03 11

-----------------------------------

LIVETS BRÖD handlar det om i många kyrkor denna söndag. Ett bibelord tar jag, från Johannes-evangeliets sjätte kapitel, vers 33. Där säger Jesus:
"Guds bröd är det bröd som kommer ner från himlen och ger världen liv."

DET HÄR sjätte kapitlet i Johannesevangeliet berättar om hur Jesus fick fem fiskar och två kornbröd att räcka till mat åt flera tusen människor. Ja det blev till och med käk över!
Det kan man kalla utspisning!. Men framför allt var det ett mirakel, ett under för att visa att Jesus inte bara var människan utan också Gud.

DÅ OCH DÅ under jordevandringen visade Jesus sin gudomliga kraft, genom att hela och väcka upp från det döda till exempel, eller genom att gå på vattnet, eller som där på berget vid Galileiska sjön när så många fick äta sig mätta.

I ÖVER 2000 år har människor hört om det undret, ett av många tecken på att vi egentligen inte behöver vara så bekymrade om vårt dagliga bröd.
Om vi bara vill ta emot, så ger Jesus oss hela tiden andlig mat och dagligt bröd.

GUD HAR i och för sig givit oss förnuft. Vi räknar ut vad löningen eller pensionen räcker till och vi inventerar kyl och frys och vi gör inköpslistor innan vi går på Ica eller Konsum.
Vårt förnuft kollar vad som finns, vad som saknas och vad vi har råd med.
Men förnuftet räknar bara med vad det ser. Och vet inte vad som kan hända.

NÄR FÖRNUFTET säger att nu är det ebb i kassan, nu blir det svält och bekymmer några dagar, då om inte förr är det dags att tänka på bespisnings-undret för 2000 år sedan och allt annat underbart som Jesus gjort och gör för oss människor.

VISST SÄGER Bibeln att vi ska arbeta för vårt dagliga bröd. Men vi måste fatta att vi egentligen aldrig behöver bekymra oss om detta bröd.
Egna erfarenheter har jag förvisso i sammanhanget. Och jag har hört flera personer som berättat om hur löftet från Jesus stämt och fungerat i dagens Sverige. I stort som i smått, vid stora bekymmer som vid små. Och även när hungern gäller andliga ting.

JESUS HAR LOVAT och han håller vad han lovar. Om vi lever nära Honom, med daglig kontakt, i bön och tacksägelse, ger Han oss mat i magen men också mat för våra själar. Han är livets bröd.
Tack Gode Gud för det.

VI BEHÖVER inte och ska inte oroa oss för ett tomt kylskåp. Vi behöver inte bli sömnlösa när kassan börjar bli skral, vare sig det är vår egen eller församlingens kassa.
Jag vill citera ett par rader ur Ingemar Olssons sång ”Väck upp hela stan”, rader som sammanfattar det hela.
– Men är inte våra resurser för knappa?
– Allting är möjligt, lita på Pappa!

HERRE, jag ber till Dig, Du som är vår Gud, tack för att Du ger oss bröd,
för att Du mättar såväl kroppslig som själslig hunger.
I Jesu namn.
Amen.

HARRY HOLM 2013 03 09

__________________________

INTERNATIONELLA kvinnodagen, den 8 mars, och då är det flaggdag i Arboga. För det beslutade Arboga kommunfullmäktige för ett par år sedan. Utan att fråga vare sig regeringen eller EU. Respekt!

MED INTRESSE har jag idag läst om starka kvinnor i olika tidningar. Helt okunnig var jag om den första gruppen sådana, Beginerna.
Om dessa berättar Lisbeth Lindeborg, som är fil.dr. i statsvetenskap, i dagens Svenska Dagbladet.

I SLUTET av 1100-talet fanns det kvinnor som var fromma men som ändå inte ville gå i kloster. De tog i stället på sig olika samhälleliga uppgifter.
Biskop Lambert le Bègue i belgiska Liège, till exempel, upplät en byggnad till ensamstående kvinnor som förlorat sina män.

BLAND VILLKOREN för att få bo där var att kvinnorna skulle ägna sig åt vården av sjuka och andra olyckligt lottade i samhället.
Påven godkände 1216 officiellt att det bildades begin-gemenskaper och då kom sådana i många städer, Köln, Gent, Basel och i Flandern i varje stad.

DE HÄR KVINNORNA bodde för det mesta i egna små samhällen. De byggde sina egna hus och var självförsörjande. Många arbetade som anställda kokerskor eller tvätterskor, eller med hantverk och - framställde öl. Det fanns begin-gemenskaper som blev så förmögna att de ibland fick hjälpa en stad som fått ebb i kassan.

SÅ VAR DET på 1200-talet och det fortsatte att växa men mötte motstånd på grund av "sitt självständiga - tidigt feministiska - liv", som Lisbeth Lindeborg uttrycker det.
Men så kom 1500-talet och reformationen då Martin Luther upplöste kloster och liknande inrättningar.

NÅGRA GRUPPER av beginer kämpade sig kvar, bland annat i Gent på 1800-talet.
Idag, på Internationella Kvinnodagen, känns det bra att här få berätta om Kvinnorrörelsens verkliga pionjärer. Och att hylla beginerna.

SIV HAR namnsdag och skall också hyllas.
Siv det var asaguden Tors hustru. Namnet betyder just "hustru" eller "brud".
Min brud och hustru heter Siv. Men även om jag "dundrar" en del i spalterna ibland så är jag inte Tor, åskguden. Utan bara

HARRY HOLM 2013 03 08

-----------------------------------

TORSDAGEN den 7 mars är solig och skön.
Camilla har namnsdag.
Namnet har etrustiskt ursprung och betyder Offerprästinna.

APROPÅ prästinna... Arbogabygdens församling har flera fina samlingar nu på söndag.
Den som söker tryck och fart, sång och spel med kraft i, har ju körkonserten med bröderna Rongedal Medborgar-huset att se fram mot. (Se spalten här till höger!)

MEN FÖR den som vill ha lugn och ro har svenska kyrkan i Arboga också något annat att ägna sig åt.
Så om du behöver hämta andan kan du läsa följande från kyrkans hemsida.

ARBOGABYGDENS församling ordnar en stilla dag i kyrkan söndagen den 10 mars 2013. Rubriken är "Hämta andan - en dag i stillhet och tystnad." Och budskapet är:
- Ge dig själv tid att varva ner, få lite lugn och ro, ta tid att tänka dina tankar lite mer färdiga, prova på meditation och tyst samvaro.

DET HÄR ÄR en halvdag som börjar 12.30 med en enkel sopplunch i Trefaldighetsgården i Arboga.
Efter lunchen går deltagarna till St. Nicolai kyrka och där de är tillsammans i i stillhet och tystnad under eftermiddagen.

DÄR ERBJUDS deltagarna vara med i en meditation, att lyssna till musik, att måla eller läsa, eller att ha ett enskilt samtal med en präst. Eller enbart ägna dig åt sina egna tankar och funderingar eller bara att vila. Det går bra att ta med sig en filt eller liggunderlag för den som det vill.

DAGEN AVSLUTAS med en enkel nattvardsgudstjänst för den som så önskar och tystnaden bryts kl. 17.
Den som vill vara med skall egentligen anmäla sig senast idag med e-post till karin.sigge-dahlqvist@svenskakyrkan.se

SÅ KAN DET gå till i den aktiva svenska kyrkan-församling som finns i Arboga.
Den skall vi vara tacksamma för.

HARRY HOLM 2013 03 07

________________________

ONSDAGEN den 6 mars är näst sista dagen med plusgrader, inför en lång rad av allt kallare dagar. Vad sägs om minus 12 på lördag förmiddag och minus 16 grader på förmiddagarna söndag, måndag och tisdag. Men sedan går det upp till minus 10 på onsdag - då det blir snö -innan 16-graderskylan fortsätter i några dagar till. Om meteorologerna har rätt.

NAMNSDAGSBARN idag är Ebba och Ebbe. Ebba, detta adliga förnamn, betyder faktiskt "stridbar och uthållig som en vildgalt". Och så kan betydelsen också vara för den manliga varianten, Ebbe. Men jag ser det hellre, som vissa andra, som ett nordiskt namn, en förkortning av "gud" och "björn".

APROPÅ BJÖRN så börjar det djuret nu alltmer dyka upp i bebodda trakter. Därför att det finns så gott om björnar så att deras födosök måste ta sig nya uttryck.
När det gäller vargar beror det inte på antalet att så många människor kommer i kontakt med djuret. Jag skall inte utveckla det men reagera på en annan, u rdemokratisynpunkt viktig företeelse.

MILJÖRÖRELSEN var förr verkligen på min sida när det gällde EU. Det vill säga emot denna överstatlighet.
Nu använder samma rörelse EU för att stoppa beslut som helt demokratiskt beslutats med 80 procents majoritet i riksdagen.

DÄRMED HAR bland annat avskjutningen av inavlade vargar stoppats i vårt land.
En sådan miljörörelse har vi i Sverige, att människor är mindre värda än djur - ja det har vi fått lära oss förut.
Men nu använder miljörörelsen sin EU-makt till och med på ett sätt som är skadligt för djur.
Mot vår folkvalda riksdags vilja. Demokrati, var är du?

HARRY HOLM 2013 03 06

------------------------------------

MÅNDAGEN DEN 4 mars har Adrian och Adriana namnsdag och sådana kan det inte finnas så många av, tänker jag. Namnen betyder bara att bäraren är från Adria och Sverige har fått namnet från Holland.

EFTER NÅGRA dagar med plusgrader blir det snart kallare. Och när det fryser till på det tövåta, då blir det haaaalt! Så, se upp! Eller man kanske ska säga: Se ner! Och håll i dig.

SKIDFÖRET håller i alla fall i sig ett bra tag till. Jag talade med någon som hette Eva i ett väntrum idag och kom in på norrmännens överlägsenhet i Vasaloppet. Hon undrade om de kanske var dopade. Men jag hade en annan teori.

JAG TROR att de norska skidåkarna vräker i sig magnesisum, i varje fall någon 500 mg-tablett innan loppen.
Magnesium gör att man inte får "mjölksyra", att man inte får träningsvärk.

I VARJE FALL har magnesiumet fungerat för mig, inte i Norge men närapå - nämligen på milsvida vandringar på myrar, på den tiden jag bokstavligen gick i min fars fotspår under långa älgjaktsdagar.

HARRY HOLM 2013 03 04

_________________________

Den som inte är med mig är mot mig, och den som inte samlar med mig,
han skingrar.
Matt 12:30

Tredje söndagen i Fastan
Kampen mot ondskan

ONDSKA FINNS överallt här i världen. Ibland i form av girighet, hos redan rika, med effekten att hela världen får det sämre.
Jag missunnar inte folk att vinna eller på hederligt sätt tjäna mycket pengar, för pengarna kommer till nytta på något sätt.

PLACERAS de på banken kan de lånas ut till företag som vill bygga ut och nyanställa, så får fler jobb.
Handlar den rike upp pengarna, så behövs det mer varor och dessa skall tillverkas, varvid fler får jobb.

MEN DET är girigheten som är ond. När förmögenheten når sådana
höjder att summan inte kan ha tillkommit utan att någon annan blivit lurad eller fått lida på annat sätt.
Ibland är ondskan iklädd avundsjukans osmakliga dräkt, som till och med kan få bil-lösa personer att sjunka så lågt att de drar med portnyckeln i lacken på privatbilar som ser lite för blanka och fina ut.

ONDSKAN kan också sitta som fysisk eller psykisk plåga i en människa.
Det finns säkert någon sorts onda andar som bor i såväl lackförstöraren som i den bonusjagande mångmiljonären.

I DAGENS berättelse i Matteus evangelium har Jesus just botat en man
som hade en förtvinad hand. Och han gjorde det på sabbaten. Därför ville
fariséerna, som var skriftlärda och fina, sätta dit Jesus. För man fick
bara hela någon på vilodagen om den sjuke personen annars skulle
vara död nästa dag.

– HÖRRÖ DU, sa Jesus (ungefär) åt den förnäme fariséen. Om du ser att
ett av dina får har ramlat ner i en grop så plockar du ju opp fåret fast det
är på vilodagen. Och en människa är väl mer värd än ett får att hjälpa och
rädda.

SOM VANLIGT hade Jesus gjort fariséerna svarslösa, så de troppade av för att diskutera hur de skulle kunna röja Jesus ur vägen.
Då står det så här i Matt:12:15:
”Jesus fick veta det och drog sig undan därifrån. Många följde med
honom, och han botade alla”


Och i Matt 12:22 berättas:
”Sedan förde man till honom en besatt som var blind och stum. Och han
botade honom, så att den stumme kunde tala och se.”


När fariséerna hörde det sade de (enligt Matt 12:24) : "Det måste vara med demonernas furste Beelsebul som den mannen driver ut demonerna."

MEN DEN ONDSKA som fick de skriftlärda att vilja ge Satan äran för att den blinde och stumme botats, blev också tillplattade av Jesus.
Så här står det i 25-28:e verserna:
”Men han visste vad de tänkte och sade till dem: "Varje rike som är splittrat blir ödelagt, och en stad eller en familj som är splittrad kan inte bestå. Och om Satan driver ut Satan splittras han. Hur skall hans rike då kunna bestå?
Om jag driver ut demonerna med Beelsebul *), med vems hjälp driver då
era anhängare ut dem? De kommer alltså att bli er dom.
Men om det är med Guds ande jag driver ut demonerna, då har Guds
rike nått er.”!

JAG SER SPÅR av sånt som är ont även i de kristna leden idag.
Ibland är det en sorts omedveten ondska, som jag ser i rapporter om förfrusna församlingar, i tidningen Dagen och på andra håll:
Det är då hedervärda evangelisations-försök stoppas därför att försam-lingsmedlemmar tycker att allt ska vara som det har varit – trots
att den modellen hittills bara betytt minskade medlemssiffror.

OM MAN SER till missionsbefallningen är det en sorts ond olydnad om en
församling ser det viktigare att de egna medlemmarna trivs än att nya
människor blir nådda och frälsta.
När människoregler blir viktigare än människofiske, då missar man
målet. Och den ursprungliga betydelsen av ordet synda, det är att missa
målet.

JAG MINNS några veckor för några år sedan då T-gudstjänsterna var från Frälsningsarmén i Umeå. Där hade man förstått.
Där försökte man verkligen visa icke kyrkvana att de skulle kunna trivas i en troende gemenskap, en gemenskap som förstår de behov nutida människor har – och då menar jag långt ifrån bara behovet av de i och för sig ack så viktiga soppköken.

JAG ANSER att vi alla ska stötta de kristna som med Bibeln som kompass
vågar gå emot traditionerna (och ibland också mot församlingens bröder
och systrar), för att lyda missions-befallningen om att göra alla folk till
lärjungar.

DET ÄR INTE i första hand de redan frälsta vi skall samla på, vi ska främst
samla in den stora skörden av kyrk-ovana personer.
För snart är det för sent, det är bråttom nu.

JAG SLUTAR idag inte med bibelstället om att det inte är de friska, utan de
sjuka som behöver läkare.
Utan summerar i stället med dagens inledande bibelord, Jesus ord enligt Matt 12:30:
”Den som inte är med mig är mot mig, och den som inte samlar med
mig, han skingrar.”


HARRY HOLM 2013 03 03
*)
Beelsebub, är den grekiska formen av de hebreiska namnet Baal Sebub,
som betyder Flugornas herre och är ett förlöjligande av Bal Sebul =
fursten Baal. Här står det Beelsebul, som också används som namn på
Satan.

____________________________

____________________________

EN GAMMAL HÖRNA MED EN SORTS PROGRAMFÖRKLARING

DET HÄR SKRIVS NÄR DET ÄR FREDAG den 11 november 2011. Alltså 111111. En dag då många gifter sig och då enligt mayaforskare etc en ny tidsålder skall börja.
Efter en tid av tekniska problem uppdateras nu åter den här sidan, nät-tidningen arbogasidan.se, som utger sig för att vara ett komplement till andra tidningar och säger sig ha material som man inte finner i andra media.

NU FINNS sedan länge bloggar överallt och i linje med programförklaringen ovan har därför Holmen-Bloggen lagts ner.
Jag återgår i stället till den vardagsjournalistik som jag i decennier dagligen ägnade mig åt i Nerikes Allehanda.

FÖRE MIG var det Harry Hjörne som odlade denna konst.
Denne legendariske chef för Göteborgs-Posten hade jag förmånen att få äta lunch med på Långedrag för 50 år sedan.
Min dåvarande chef på Arboga Tidning, Tord Wallström, hade nämligen sänt dit mig på en kommun-reporter-kurs.

HARRY HJÖRNE skaffade sig 1957 en spalt vid sidan om sin ledare, "Små, små ord av kärlek". Den dikterade han dagligen, strax före pressläggningen.
"Detta bidrager till att jag kan skriva om allting. Ingenting är för stort och ingenting är för litet", förklarade han.

HAN SKREV sina små ord sju dagar i veckan. De sista var införda samma vecka som han avled i feberuari 1969, läser jag i bokverket Den svenska pressens historia.
Lika flitig och seglivad kan jag inte lova att Harrys Hörna blir.
Men man vet ju aldrig.

2011-11-11

_________________________________

ARBOGASIDAN
Ansvarig utgivare: Harry Holm

E-mail: harry@holm.tf

© Text och bild är
skyddade av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering är förbjuden men texter får återges med angivande av källan: www.arbogasidan.se

-------------------------------------------

ARKIV

ARKIV FEBRUARI 2013

ARKIV JANUARI 2013

ARKIV DECEMBER 2012

ARKIV NOVEMBER 2012

ARKIV OKTOBER 2012

ARKIV SEPTEMBER 2012

ARKIV AUGUSTI 2012

ARKIV SOMMAREN 2012

 

ARKIV T O M JUNI 2012

ARKIV MARS-APRIL 2012

ARKIV FEBR 2012 KLICKA HÄR

ARKIV JANUARI 2012

ARKIV T.O.M. DEC 2011

 

------------------------------------------

LÄNKAR

BIBELORDET / BÖCKER & LÄSTIPS / MUSIK & SKIVTIPS
SIDOR OM HÄLSA / ARKIV = TIDIGARE ARBOGASIDOR


HÄRJEDALEN HEDE JAKT MM -
FESTIVAL-SAJTEN

HEDE ORD & TON
Musik och litteratur

KLICKA HÄR
för att lyssna och läsa

__________________________

 

ARKIV MAJ 2012

ARKIV MARS APRIL 2012

ARKIV JAN 2012

ARKIV
T O M DEC 2011

ARKIV T O M 2010-12-31

ARKIV t o m juli 2010

ARKIV 2009

April-juni

Jan-april

ARKIV
dec 08 - jan 09

ARKIV
ARTIKLAR 2008:

Från årskiftet till augusti
KLICKA HÄR!

Augusti - oktober 2008
KLICKA HÄR!

Oktober - december 2008
KLICKA HÄR!

 

 

___________________________

VILL DU HA KVAR
www.arbogasidan.se ?


ANNONSERA MERA!

Det finns ett sätt att annonsera på.

Sidan med Öppettider,
där vi upplåtit plats gratis i flera år,
uppdateras inte längre.
I högerspalten
här på framsidan kan man annonsera öppettider eller annan info, för 500 kr per månad.

Om du vill vara med:
Maila till
kontakt@arbogasidan.se

_____________________________

Har du kollat på våra hälsosidor?
Nytt:
Det hjälpte mot kronisk förstoppning
.

KLICKA HÄR för att läsa mer!

_____________________________

Alla sjukdomar är
BRIST-
SJUKDOMAR
enligt Dr Joel WALLACH
som också är agronom och veterinär samt en erfaren obducent vad gäller djur och människor.

Om du inte har tid eller lust att läsa detaljerna på @rbogasidans hälsosidor
www.arbogasidan.se/halsa
kommer nedan ett sammandrag.

MEN KOM IHÅG:
Om du är sjuk, kolla först med den vanliga vården!

För som vanligt vill @rbogasidan vara ett komplement.

DÄR REKOMMENDERAR
DR WALLACH FÖLJANDE VITAMINER, MINERALER ETC för att förebygga och lindra nedanstående krämpor:

CANCER
A. 10.000 mg C-vitamin/dagligen (enligt Linus Pauling, dubbel nobelpristagare) för att behandla och förhindra cancer;
eller
B. E-vitamin + betakaroten + selen
De som ätit detta i 5 år hade
9% mindre av alla sjukdomar
13% fler överlevde räknat på alla sorts cancer
20% fler överlevde räknat på magcancer

ARTRIT HÖFTER KNÄN (OSTEOPOROS=KALKBRIST)
Kycklingprotein
en rågad tesked kycklingbrosk i apelsinjuice på morgonen = smärtan borta på 10 dagar.
(dos 30 ml/kg kroppsvikt)

ALZHEIMERS
Höga doser av E-vitamin + Låga doser av vegetabilisk olja

NJURSTEN Kalk + magnesium + bor

BRUSTEN ARTÄR Kopparbrist
GRÅA HÅR Kopparbrist
RYNKOR Kopparbrist
ÅDERBRÅCK Kopparbrist

HJÄRTATTACK mm förebyggs med kolloidal selen

ÅLDERSFLÄCKAR
är tecken på selenbrist (kan också vara tecken på kommande hjärtattack)
Med kolloidalt selen är åldersfläckarna borta på 6 månader.

DIABETES
Vanadin + krom
Eller
diet (under läkarkontroll) enl Karlshamns sjukhus, föda som innehåller
25% protein 25% kolhydrater och 50% fett

SKALLIGHET Tennbrist

DÖVHET Tennbrist

SEXLUST-BRIST Borbrist

DÅLIGT LUKT- OCH SMAKSINNE Zinkbrist

HOPSJUNKET TANDKÖTT Kalkbrist
HÖGT BLODTRYCK Kalkbrist
RYGGVÄRK Kalkbrist + ev kopparbrist

BRUSTNA NAGELBAND Brist på Omega 3
SPRICKOR I HUDEN Brist på Omega 3
BLODPROPP Brist på Omega 3
STROKE Brist på Omega 3

Allt enligt dr Walach - som anser att 147 olika sjukdomar beror på kalkbrist.

LÄS MER PÅ:
www.arbogasidan.se/halsa
__________________________

OM ARBOGASIDAN.SE

Ansvarig utgivare: Harry Holm
__________________________

E-mail:
harry@holm.tf

© Text och bild är skyddade av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering är förbjuden men texter får återges med angivande av källan: www.arbogasidan.se

___________________________

DET DÄR MED COOKIES

Vad säger lagen om Cookies?

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa cookies används till och hur cookies kan undvikas.

Enligt den nya lagen ska alltså alla som besöker en webbplats informeras om så kallade cookies, vad de används till och hur man kan vägra cookies.

En cookie är en liten textfil som lagras i datorn, och som www.arbogasidan.se använder för att få statistik om användandet av våra sidor. Det är alltså statisti-kcookie som sätts för att vi skall veta hur många besökare webbsidorna har.

En Cookie kan inte starta program och innehåller inte virus.

Hur du slipper cookies
De flesta webbläsare (t.ex. Internet Explorer och Netscape) tar emot cookies automatiskt, men det går att ändra inställningarna så att de inte accepterar dem eller ger besökaren ett val om han eller hon vill acceptera eller inte.
 
Gör så här om Du tycker att det är viktigt att slippa cookies:

Netscape: Gå till eller välj edit/preferences/advanced. Här anger du inställningarna för Cookies.

Internet Explorer 6.0: Gå till och välj, Tools/Internet Options/Privacy och ange inställningar för att hantera Cookies. Här kan du enkelt ange i vilken utsträckning du vill tillåta Cookies.

Internet Explorer 5.0: Gå till och välj, Tools/Internet Options/Security och sätt dina inställningarna för cookies. Du kan välja mellan att tillåta cookies eller att inte tillåta cookies överhuvudtaget.

Internet Explorer 4.0: Gå till och välj View/Internet Options/Advanced och välj om du vill tillåta cookies eller inte.

Hur ta bort cookies som redan finns i datorn?
För att ta bort dina befintliga cookies stänger du först ner webbläsaren.
I Netscape går du in i cookies.txt-filen och slänger dina cookie-filer.
I IE sparas cookies i en mapp eller katalog under Documents and Settings.

Sammanfattningsvis
www.arbogasidan.se använder sig av cookies. Cookien innehåller ingen personinformation, och vi använder den bara för att se hur många som besöker sidan.

Vill du inte tillåta lagring av någons cookies på din dator kan du alltså stänga av det i din webbläsares inställningar. Detta påverkar inte dina möjligheter att läsa information på exempelvis
www.arbogasidan.se

*

6 kap. 18 § lagen om elektronisk kommunikation

Elektroniska kommunikationsnät får användas för att lagra eller få tillgång till information som är lagrad i abonnents eller användares terminalutrustning endast om abonnenten eller användaren av den personuppgiftsansvarige får information om ändamålet med behandlingen och ges tillfälle att hindra sådan behandling. Detta hindrar inte sådan lagring eller åtkomst som behövs för att utföra eller underlätta att överföra ett elektroniskt meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller som är nödvändig för att tillhandahålla en tjänst som användaren eller abonnenten uttryckligen har begärt.

Mer information hittar du på Post- och Telestyrelsens hemsida.

 

 

 

wrap-script-literals: no  
wrap-script-literals: no
wrap-script-literals: no

wrap-script-literals: nowrap-script-literals: no

 

ARKIV MARS APRIL 2013

_______________________________

Valborgsmässofirandet 2013

Av alla de brasor som brann under valborgsmässoaftonen i Arbogatrakten var den vid Säterbo kyrka inte bland de större men helt klart mysigt anpassad till antalet vårfirare.
Lite större såväl brasa som folksamling var det i Tyringe där fyrverkeriet också imponerade.
Till brandkårens och alla arrangörernas förtjusning avtog den starka vinden hastigt på kvällskviste och var lugn och fin när det blev dags för braständningarna.

TEXT OCH FOTO: HARRY HOLM 2013 04 30

_______________________________

GLAD VÅR!

Den som vill ha valborgsmässoaftonsmusik för att höja stämningen kan gå till
Orphei Drangar – Längtan Till Landet (Yearning For The Countryside): Vintern Rasat Ut (Winter Raged Out)

-----------------------------------------------------------------------------

Samuel Svensson gästade Arboga
Blev rikskänd för bön om regn

Evangelisten Samuel Svensson sjöng och spelade och talade i Arboga Pingstkyrka onsdag, torsdag, fredag, lördag och söndag.

Samuel Svensson blev omtalad i hela landet 1992. Han hade just börjat sin tjänst som sommarpastor i Ängelholm när södra Sverige drabbades av den värsta torkan i mannaminne.

Det var 7 veckor utan regn försommaren 1992, åkrarna sprack, skörden hotades och fruktodlarna fruktades för sin framtid. Även barrskogen for illa och lövträden började gulna i juli.
Ett lantbrukarpar frågade sin pastor: Vad ska vi göra?
- Vi ska be, vi ska be om regn, förklarade Samuel Svensson.
Och inför ett lördagsmöte annonserade han Bön om regn.

Nordvästra Skånes Tidningar, NST, kom till pastorn och gjorde ett reportage för att skriva om att det fortfarande fanns dom som trodde att det gick att be till Gud om regn. Andra tidningar och Sveriges Radio hoppade på "drevet" och rapporterade om den väntande bönen.
Pingstkyrkan fylldes på lördagskvällen.
Meteorologerna hade dessförinnan sagt att det inte fanns något lågtryck i sikte. Jo, Kurt Kempe sade att det skulle gå ett över Baltikum - men det ändrade tydligen riktning och tog sikte på Ängelholm. Redan två timmar efter bönemötet började det regna, på söndagen öste regnet ner i Skåne. Över Malmö kom 23 mm.
Bönesvaret rapporterades det om i media över hela landet.

Under dagarna i Arboga förra veckan berättade Samuel Svensson om många andra bönesvar, inte minst om svårt sjuka människor som blivit tvärfriska efter förbön och doktorer som sagt sig inte förstå hur.

Text och foto: HARRY HOLM 2013 04 29

----------------------------------------------

Rolf Larsson till Arboga med präster och andra gamla konfirmander

Rolf Larsson, präst i Arboga i över 22 år, kommer tillbaka för att predika i Heliga Trefaldighets kyrka.
(Foto: HARRY HOLM)

- I år är det precis femtio år sedan vår familj flyttade till Arboga och jag började min prästtjänst där, som kom att vara under nästan tjugotre år, berättar Rolf Larsson.
- Kanske var det just därför, som jag fick tanken att samla de av mina arbogakonfirmander som ägnat sitt liv åt tjänst i Svenska kyrkan.

Det är nio av Rolf Larssons konfirmander som fått anställning i Svenska kyrkan: Fem präster, två diakoner och två kyrkomusiker.
- Tyvärr är tre av dem upptagna av tjänst och kan inte vara med på söndag, berättar Rolf Larsson.

- Det är alltså också femtio år sedan mina första arbogakonfirmander konfirmerades. En av dem var Ola Söderberg, numera stiftsprost i Västerås.

- Prosten Hirsch ställde sig mycket positiv till mitt "femtioårsprojekt". Nu på söndag kommer därför sju av mina gamla konfirmander att medverka i högmässan i Heliga Trefaldighet. Både för dem och för mig känns det speciellt att få tjänstgöra i samma gudstjänst. Själv kommer jag att predika.

Även andra konfirmander
- Säkert bor en del av mina konfirmander genom åren kvar i Arboga, fortsätter Rolf Larsson. Det vore roligt att få träffa dem som kan och vill komma till kyrkan på söndag. Säkert känner jag inte igen dem efter alla åren, men jag vill göra mitt bästa.
- Och naturligtvis finns det väl också ytterligare en och annan arbogabo, som fanns med i församlingen redan på den tiden som kanske vill komma. *)

- Ja, tiden går,och det är en nåd att få leva, slutar Rolf Larsson..

HARRY HOLM 2013 04 22

*) Heliga Trefaldighets kyrka i Arboga, söndag kl 11.

-----------------------------------------------

EU-pengar till Arboga för
Sakta Karins Klosterträdgård

Nu väntas örtagården vid Ahllöfsparken bli en ännu större publikmagnet, när EU-pengar för projektet kommer i bruk.
(Foto: Arne Gripenhed)

Mat, medicin och magi. Det är ord som förknippas med en klosterträdgård. Och den i Arboga, Sankta Karins Klosterträdgård, är unik med hundratals växter.
Från den 12 juni kommer här att visas växter för hälsa och läkedom, och kryddor till mat och dryck.
Många av växterna stammar från den gamla klosterträdgård som fraciskanerna anlade vid nuvarande Heliga Trefaldighets kyrka.

Trädgårdens namn kommer av Sankta Karin, eller Katarina som hon egentligen hette. Hon var dotter till den Heliga Birgitta och bodde ofta i Arboga. Som sin mor hade hon himmelska uppenbarelser och det finns en hel del legender från Katarinas Arbogatid.
I direkt anslutning till örtagården ligger fortfarande Sankta Karins kapell.

I klosterträdgården kommer det att finnas namnskyltar på de flesta växter, för den som vill utforska besöksmålet på egen hand, vilket är mest lämpligt under tiden juni-september.
Den ideella Föreningen för Örtagårdens bevarande erbjuder guidningar under temat Örter som magi, mat och medicin.
Skräddarsydda guidningar kommer att erbjudas grupper, med föreläsningar, prova på, försäljning och örtfika.
Det berättar föreningens Birgitta Berg.

HARRY HOLM 2013-04-19

---------------------------------------------

Dagens Arboga-bild

Foto: Arne Gripenhed

--------------------------------------------

I vår vackra lilla stad

---------------------------------------------

Hur skall det bli med Nygatan?
"Ströget" i det idylliska Arboga

"Gatan har vintertid endast funktion som snöupplag", skrev Marina Kajstrand i sitt medborgarförslag om att kommunen borde sluta ha Nygatan som gågata.

"Slopa Nygatan som gågata, den fyller ingen funktion - tvärtom." Så löd rubriken på det medborgarförslag som Marina Kajstrand lämnade in till Arboga kommunfullmäktiges sammanträde den 31 januari.

Hon menar att det skulle bli tryggare för medborgarna om centrum är mer livligt, och lade bland annat till:
" Gågata är negativt för handeln i Arboga.
Gågatan utnyttjas ej för ökad trevnad.
Det känns öde och utsatt att gå där, särskilt kvällstid.
Gatan har vintertid endast funktion som snöupplag. "

När kommunfullmäktige sammanträdde beslutades det att förslaget skulle remittera - skickas vidare - till kommunstyrelsen.
Där behandlades ärendet i kommunstyrelsens arbetsutskott som den 19 februari beslutade skicka frågan vidare till tekniska nämnden.

Nyligen passerade jag Rättvik, där den för handeln viktigaste gatan är skyltad som gårdsgata, det vill säga att bilar får föras fram där men på de gåendes villkor. Vilken rusch och rörelse det var, och bilister och gående samsades väl.

Jag vidhåller att den här i stan tidigare prövade gårdsgate-modellen var en fungerande lösning för Nygatan i Arboga, den lösning som tog hänsyn till de flesta kategorier Arbogabors intressen.

HARRY HOLM 2013 04 08

------------------------------------------------

Kommunstyrelsen kompletterar
Extra miljoner investeras i åkanten

När Arbogas kommunstyrelse sammanträder på tisdag är det många miljoner kronor som rullar runt i besluten. Det handlar om kompletteringsbudgeten för 2013, ett år då kommunen investerar för 34,2 miljoner kronor.

När det handlar om kommunala kostnader är det mest driften som diskuteras. Det talas om skola, vård och omsorg, i mycket en fråga om löner för alla tusentals anställda.
Men en kommun gör också investeringar (bygger, bygger om, renoverar, reparerar) och då är det inte minst vatten- och avloppsanläggandet som kostar kosing.
Av fjolårets investerade omkring 40 miljoner kronor gick 7,5 miljoner till VA, vatten- och avlopp.
I år får VA-verksamheten 2 miljoner extra, plus ytterlgiare 2 miljoner kronor för projektet att stabilisera åkanten.
Totalt blir, som nämnts, investeringarna för 2013 då 34,2 miljoner kronor.

HARRY HOLM 2013-04-03

------------------------------------------------

I TEXT OCH BILDER

”Då han närmade sig staden och var på väg ner från Olivberget började hela skaran av lärjungar i sin glädje ljudligt prisa Gud för alla de underverk de hade sett:
Välsignade vare han som kommer, konungen, i Herrens namn. Fred i himlen och ära i höjden”.
(Luk. 19:37-38)

Vägen till korset
för Jesus och för oss, som på olika sätt följer honom

”Nu närmade sig det osyrade brödets högtid, som kallas påsk. Översteprästerna och de skriftlärda sökte efter bästa sättet att röja Jesus ur vägen – de var rädda för folket. Men Satan for in i Judas, som kallades Iskariot och som var en av de tolv. Han gick till översteprästerna och officerarna i tempelvakten och talade med dem hur han skulle kunna utlämna Jesus åt dem. De blev glada och erbjöd honom pengar.” (Luk. 22:1-5)

Det nya förbundet

Det var strax före påskhögtiden och Jesus visste att han stund hade kommit, då han skulle lämna världen och gå till Fadern... (Joh. 13:1)

På kvällen lade han sig till bords med de tolv. (Matt. 26:20)

Medan de åt tog Jesus ett bröd, och efter att ha läst tackbönen bröt han det, gav åt sina lärjungar och sade: ”Tag och ät, detta är min kropp.” Och han tog en bägare, och efter att ha tackat Gud gav han åt dem och sade: ”Drick av den alla, detta är mitt blod, förbundsblodet som blev utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Jag säger er: Nu kommer jag inte at dricka av det som vinstocken ger förrän den dag då jag dricker det nya vinet med er i min faders rike.” (Matt 26:26-29)

Korset

Pilatus frågade:
”Vad ska jag då göra med den Jesus som kallas Messias?”
Alla svarade: ”Han skall korsfästas!” (Matt. 27:22)

Då förde ståthållarens soldater Jesus till residenset och samlade hela vaktstyrkan omkring honom. De tog av honom kläderna och hängde på honom en soldatkappa, vred ihop en krans av törne och satte den på hans huvud och stack en käpp i högra handen på honom och hånade honom och sade: ”Leve judarnas konung.” De spottade på honom och tog käppen och slog honom i huvudet. Och när de hade hånat honom, tog de av honom kappan och satte på honom hans egna kläder och förde bort honom för att korsfästa honom. (Matt 27:27-31)

När de hade korsfäst honom, delade de upp hans kläder genom att kasta lott om dem, och satte sig ner där och vaktade honom. (Matt. 27:35-36)

Samtidigt med honom korsfästes två rövare, den ene till höger och den andre till vänster om honom. (Matt.27:38)

Vid sjätte timmen föll ett mörker över hela jorden och det varade till nionde timmen. Vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst: Min Gud, Min Gud, varför har du övergett mig? (Matt. 27:45-46)

Då brast förhänget i templet i två delar, uppifrån och ända ner, jorden skakade och klipporna rämnade, och gravarna öppnade sig... (Matt. 27:51-52)

När officeren och de som bevakade Jesus såg jordbävningen och det andra som hände, greps de av stark fruktan och sade: ”Den mannen måste ha varit Guds son.” (Matt. 27:54)

Då det redan hade blivit kväll - det var förberedelsedag, alltså dagen före sabbaten - kom Josef från Arimataia, en ansedd rådsherre som också han väntade på Guds rike. Han tog mod till sig och gick till Pilatus och bad att få Jesus kropp. (Mark. 15:42-43)

Josef köpte linnetyg, tog ner honom och svepte honom i tyget. Han lade honom i en grav som var uthuggen i berget och rullande en sten för ingången till graven. Maria från Magdala och Maria, Josefs mor, såg var han blev lagd. (Mark. 15:46)

Kristus är uppstånden

Efter sabbaten, i gryningen den första veckodagen, kom Maria från Magdala och den andra Maria för att se på graven. Då blev det ett kraftig jordskalv, ty Herrens ängel steg ner från himlen och kom och rullade undan stenen och satte sig på den. (Matt. 28:1-2)

Men ängeln sade till kvinnorna: ”Var inte rädda. Jag vet att ni söker efter Jesus, som blev korsfäst. Han är inte här, han har uppstått, som han sade. Kom och se var han låg. Skynda er sedan till hans lärjungar och säg till dem. ”Han har uppstått från de döda och nu går han före er till Gallileen. Där ska ni få se honom. Nu har jag sagt er detta.”
De lämnade genast graven. och fyllda av bävan och glädje sprang de för att berätta för hans lärjungar... (Matt. 28:5-8)
___________________________________________________

Ett citat om betydelsen av det vi läst

Rom. 6:3-11: Vet ni då inte att alla vi som har döpts in i Kristus Jesus, också har blivit döpta in i hans död? Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi skall leva i ett nytt liv, så som Kristis uppväcktes från de döda genom Faders härlighet. Ty har vi blivit ett med honom genom att dö som han så skall vi också bli förenade med honom genom att uppstå som han. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med honom för att den syndiga kroppen skall berövas sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden. Ty den som är död är frikänd från synden. När vi nu har dött med Kristus, är vår tro att vi också skall leva med honom.

_____________________________________________________

**
TEXT: HARRY HOLM / BILDER: GUSTAVE DORÈ
Stilla veckan 2013
___________________________________________

------------------------------------------------

Påskmarknad i Arboga 2013

Smått och gott fanns på årets Påskmarknad på Stora Torget i Arboga. Gott som den extralagrade Prästosten. Eller vakteläggen här nedanför , små och dyra, svåra att få tag i.

.T.v Vad är det?

 

TEXT OCH FOTO: HARRY HOLM 2013 03 23

 

----------------------------------------------

En Arbogabo med en idé
Flytta Vinbäcken till stan!

Det vackra värdshuset Vinbäcken (ovan) ligger mestadels öde där borta vid Folkets Park. Flytta in byggnaden till Jäderstullen, till ytan där Shellmacken förr fanns (bilden nedan)! Det säger en Arbogabo, Mikael Adehill.

Det vore i så fall inte första flytten för detta hus. En gång i tiden fanns det i Ahllöfsparken.
Nu skulle det, om Mikael Adehills önskan blev verklighet, med nyanlagda grönytor omkring sig, vara en vacker, välkomnande bild inte minst för de bilister som kommer körande in till stan utifrån Sätra.

Vad tycker du?
Det vore intressant att höra andras åsikter om denna tanke. Maila gärna det du tycker till mig: harry@holm.tf

TEXT OCH FOTO: HARRY HOLM 2013-03-21

Den här synen möter nu de trafikanter som från Sätra kommer in mot platsen där den gamla Shellmacken låg. Här skulle de i stället kunna se den vackra Vinbäcken-verandan dominera bilden.

______________________________

Arbogas taxistation skall rivas


Kommunen har sagt upp taxi i taxistationen. Varför, vad ska hända med byggnaden? Det undrade jag.
- Den ska så småningom rivas, det är tanken, svarar kommu-nalrådet Olle Ytterberg.

Vad har ni erbjudit taxi för ställe i stället?
- Jag kan inte uttala mig om det eftersom jag inte varit inblandad. Vill de ha hjälp av kommunen eller Sturestaden så kan vi nog hjälpa till, alternativt kan vi nog "mäkla" vidare till andra om de behöver hjälp.

Det ordnar sig säkert, bästa geografiska läget vet väl chaufförerna bäst själva. När ska de vara ute?

- Vet ej när, svarar Olle Ytterberg och fortsätter:
- Jag tycker att det bästa läget är stationen där det finns resenärer, men det är många andra faktorer som de vet bäst att väga in.

HARRY HOLM 2013-03-19

______________________________________________________

Efter mer än 30 års arbete är
Lars Löfgren klar med Närkes flora

Vilket verk! Och vad mycket jobb det måste ligga bakom denna bok: Närkes Flora. Som Lars Löfgren i Arboga
arbetat med i 30 år, lågt räknat.

Den 744 sidor tjocka boken är rik på bilder, gamla svartvita foton på folk och företeelser från förr varvat med vackra växter i färg. De avslutande ca 500 sidorna är växtförteckningen, där vi kan detaljstudera alla arter som finns - och funnits - i Närke.
För en icke-botaniker som jag är det de första 157 sidorna som ger mest.
Först försöker jag med hjälp av förordet att fatta den gigantiska löfgrenska arbetsinsats som detta verk bygger på. Av landskapets 45 socknar har Lars inventerat 30 och - för kompletterande fältstudier - besökt även de andra socknarna.
Avskrifter har gjorts ur 2.400 böcker och artiklar och 26.000 herbarier från 1800-talet och framåt har registrerats.
Sommartid har det varit utomhusvistelse som gällt för Lars Löfgren, dagligen t.o.m. 1999. Totalt 5.000 så kallade lokaler
har besökts.
- Bilen har fått vara transportmedel, laboratorium och bostad, berättar han.

Läsaren slipper facktermer
Det är en vetenskaplig bok, måste man säga, men den har så många läsvärda avsnitt att man inte kan sluta att bläddra i den. Till det bidrar hur väl Lars Löfgren lyckats med sin målsättning att ha så lite av facktermer som möjligt i texten. Därför blir det som att läsa en historisk roman, eller en bok med en oändlig rad "noveller", små berättelser som inte går att släppa.
Under rubriken Natuförhållanden får jag lära mig om den varvade ishavsleran som bildats i saltvatten, som ligger under den nuvarande åkerjorden.
När jag läser om myrarna får jag se en bild på en älg och det är Anders Holmers färgbilder som inte bara lättar upp i textmassan utan bedårar med vackra växter i vidunderlig skärpa
och kulöråtergivning, som kungsängslilja, skvattram och kärrkniparot och en oändlig rad andra växter.

Hur Sickelsjö vann mark
Många historiska företeelser fångar intresset. Offerkällan i Rockebro fick jag syn på. Men fastnade förstås på Hjälmarsänkningen 1887 då Sickelsjö vann 1800 tunnland mark. Och torrläggningen av Hultasjön som gjorde att Sickelsjö fick ytterligare 24 hektar odlingsbar yta.
I nästa stund engagerar jag mig i ämnet sjönöt, en växt som är helt utdöd men som finns på färgbild här i boken. Sjönöten hittades i Järnäsmossen 1909. Under stenåldern och tidiga bronsåldern var den lika vanlig som näckrosen är idag.

Rovor, råg och cikoria
Bland alla tusentals lärdomar vi kan få av Lars Löfgrens bok är att rovorna här kom ur bruk som människoföda före 1800-talets mitt. Och att man i Hardemo odlade råg redan 1577.
Läsaren fårockså lära sig om växten cikoria, som för hundra år sedan bland annat användes för att dryga ut kaffet men som främst var "medicin".
- Är besk och styrker därför magen och njurarna, hette det förr i tiden.
Jag har sjungit om olvon och om Herrfallsäng, här får jag se båda i färg. Andra människor kan av geografiska skäl eller av personliga intressen söka sig till andra växter i den stora förteckning som dominerar bokens sidantal. Som att läsa om den sällsynta höstlånke som växer i Hjälmaren, om luddveronika som i alla fall fanns i ett trädgårdsland i Götlunda 1983 och om läkevänderot
(Valeriana Officianalis) som på 1980-talet med enbart vita blommor fanns på två små öaar söder om Södra Bälgö.

Berör Arboga - och mig
Arboga kommun är i högsta grad berörd av inventeringen, genom att Götlunda och stora delar av Hjälmaren ligger i Närke och därmed i det här imponerande bokverket.
Men det är inte därför, inte av lokalpatriotiska skäl, som jag känner det som om jag kommer att läsa i den här boken så länge jag lever.
Det är för att svensk historia och svensk natur - och brukandet av denna natur - presenteras på ett så vackert och faktiskt underhållande sätt.

HARRY HOLM 2013 03 15

______________________________

Flera påskprogram arrangeras
på Arboga Museum

Påsken närmar sig. Det är full aktivitet på Arboga Museum. Mars månads temautställning handlar om Slöjd. Men snart kommer påsk-programmen.

Lördagen den 23 mars 10 -15 ska det målas påskbrev. Och den 26 mars kl 18.30 blir det en föreläsning, då Stig Ericsson berättar under rubriken "Berömda män och kvinnor i Arboga".

Och så är det ju påsklov snart. Det blir Påsklovskul 2-5 april 10.00-16.00 och 6-7 april 11.00-15.00.
- Då färgar vi ägg på museet, berättar museiassistent Ingrid Hynynen.
Man kan ta med egna ägg eller köpa på museet..

Vid Skärtorsdagskul 28 mars 10.00-11.00 är frågan:Vad händer på museets gård?
Häxorna har kraschlandat och kokar ihop något så de kan flyga igen.
- Kom och hjälp till med flygsalvan, vädjar museiassisten och tillägger:
- Alla utklädda påskgummor och påskgubbar som hjälper till bjuds på en överraskning.

Leksaksutställningen
Till Leksaksutställningen, med invigning 20 april, söker museet fortfarande leksaker från 1920-talet och fram till i dag. Den som har något intressant att skänka till museet eller att låna ut, kan kontakta museets intendent Maria Gustafsson, e-post: maria@arbogamuseum.se.

Arbetet med Gamla museet fortgår. Installationen av belysningen är nästan färdig.
- Vi tackar för de drygt 10 000 kronor som vi hittills fått i gåvor och tar naturligtvis tacksamt emot fler bidrag, tillägger Ingrid Hynynen.

HARRY HOLM 2013 03 14

--------------------------------------------------------------

Harriette har jobbat i 20 år
hos svenska kyrkan i ArbogaI lördags hade Harriette Thiger haft anställning inom församlingen i Arboga i 20 år. Ett jubileum som firades genom att hon bjöd arbetskamraterna på fika som avslutning på förra veckan.

- Det är fantastiskt vad åren gått. Jag började som vikarie för Karl-Erik Gustafsson, ett vikariat som pågick och ökades med tre, veckor, fyra veckor och så vidare tills jag fick fast anställning
1995. Då jobbade jag 75 procent och en tid arbetade jag fredagar på Bellis blommor, med redovisning.
Harriette berättar vidare:
- Nu är min anställning som ekonomiassistent. Jag arbetar heltid med lön, diarie, kund/leverantörsreskontran, posthantering, svarar i telefon. Ja det är mycket och jag försöker framförallt göra ett bra arbete för församling och för mina arbetskamrater.

Harriette tycker att hon är på en bra arbetsplats med många arbetskamrater, många olika yrkesgrupper, musiker, präster, kyrkogårdsfolk, vaktmästare, församlingspedagoger, diakoner, familjerådgivare, administrativ personal, kamrerare med flera, och det är mycket mycket kontakt med politiker, förtroendevalda, kyrkvärdar med flera.
Vilka kyrkoherdar har hon då hunnit arbeta med under den här tiden? Jo Susann Senter, Börje Viklander, Kajsa Bengtz, vikarierande kyrkoherde Hans Fredrik Silén och - sedan 2006 - Mikael Hirsch.

- Och det är full rusch för det mesta, betonar Harriette, som tyckte att det var extra kul att bjuda arbteskamraterna på festligt fika i fredags.
Hon tycker också att det är kul att bli farmor igen, till det sjunde barnbarnet. Hon är mormor till ett barn och farmor till resten.

TEXT: HARRY HOLM 2013 03 11

BILDEN
tagen av ANDERS HOLMBERG vid ett tidigare tillfälle.

-----------------------------------------------------------------

Bröderna Rongedahl i Arboga
den 10 mars 2013

_______________________________________________
 
ANNONS
**  

BÖCKERNA DU INTE HAR
MEN KANSKE ÖNSKAR DIG


Islam och den moderna kvinnan / [av Al-Bahi Al-Khuli] ; [övers.: Habib Nouira] 160:-

Källsortering : dikter / Allan Wetterholm 80:-

Alla barn kan dikta / [sammanst.] av Birgit Johansson ; [tecknin: Barbro Johansson] 80:-

Att resa / Gun Almsäter 80:-

Mitt namn är Rakel / av Eliza Anderson 80:-

Rapport från ett medvetande, av Andersson, Helmer 120:-

Guds inträngning : Våldsansikte : dikter / av Karl Urban Andersson 80:-

Sagan om trollflickan Driva / Clas Arnoldsson 160:-

Att höra till Svenska kyrkan / redaktör: Arne Palmqvist 80:-

Mordet på Jane Horney / av Bo Axelsson 120:-

Boken som försvann : Vad hände i Budapest / av Lars G:son Berg. -
[Ny utg.] / med en efterskrift om efterforskningar i fallet Wallenberg 160:-

Vinden blåser vart den vill / Ellen "Lelle" Bernström ; [illustrationer: Marguerite Bernström] 80:-

Mord Matisse, av Lars Bernström 160:-

Themes of a Sicklelander av Martin Biko ; [översättning till svenska av Maria Rydhagen] 80:-

Hör min röst : rader från ett utvecklingsstört barn / Pelle Corch 110:-

Men ingen morgon gryr : rader från ett tukthus / Pelle Corch 110:-

Cykeldoja : dikter / Siw Dahlgren 80:-

Séamus Vättevän / text: Bert Deivert ; bilder: Kerstin Jofjäll ; översättning: Björn Söderbäck 160:-

Pythis++++k kust : dikter / John Edgren 80:-

Poeten som ringde på fel dörr : dikter / av Ulla Eknert 80:-

Skyar : dikter / av Marit Ericson 80:-

Är Sverige nedläggningshotat? : aforismer och övrigt / Folke Fahlén 80:-

Min whiplash och jag / Gunnar Fossmo 120:-

Träsvärdens barn / Rune Fredriksson 120:-

Öde rum, tankar och stormfåglar : dikter / av Rune Fredriksson 80:-

Tänderna : [sambandet mellan tänder och sjukdomar] / Håkan Helgetun 120:-

Under eviga stjärnor / Tyra G. Hjelm 80:-

Aj! Ryggen!! : en liten bok för oss som inte vill ha ont i ryggen och nacken / av Harry Holm och Erik Palle 60:-

Att skiljas : ett sammandrag av artiklar införda i Nerikes allehanda 1981-82 / av Harry Holm 80:-

Schlagerpoesi / H Holm 60:-

Småstadsteaeter / H Holm 80:-

Längtan : dikter / av Harry Holm 80:-

Skogen och människorna / Ruben Högbom 120:-

Lillan / Annika Johansson 120:-

Drömmen förde mig vilse / Ture Johnsson 120:-

De byggde fabriken / av Bo Jonasson 120:-

Folket i Bonnåsa by / av Greta Jonsson 120:-

Gemenskap : dikter / Anna-Lisa Karlsson 80:-

Pelle älskar Nicke / Lars Karlström 80:-

Video : dikter / av Stig Kuhlin 80:-

Vingslag : dikter / av Gunnel Larsson 80:-
Strimmor av ljus : (aforismer) / Aina Lindberg ;
[illustrationer: Airi Bjurling] 80:-

Sapientia / Lennart Lindblom 120:-

Freden är din : människa - res dig upp / Arne Lindgren 160:-

Jag är naken : två försök att fånga livet med ord : dikter / av Tomas Nilsson 80:-

Om tillhörigheten till Svenska kyrkan / av Arne Palmqvist 80:-

Att leva, uppleva och återuppleva : dikter / Christer Pettersson 80:-

Det ändlösa tåget : requiem / av László Petö ; övers. av Calman de Pándy 160:-

En värld i världen / Elinor Rohlin 120:-

N2-affären : om vetenskaplig humbug i svensk tandvård / Sven Rosenbaum 120:-

Finnmarksfolk : dikter / av Ulla Elisabeth Samuelsson ; [illustrationer: Birgitta Pettersson, Christoffer Samuelsson] 80:-

Mörkret och gryningen / Ulla Elisabeth Samuelsson 80:-

N2dontics, av Sargenti 160:-

Ska kärnkraften stoppas? / Birger Sidén 80:-

Österviking / Göran Sjöstrand ; bilder: Göran Sjöstrand
och Jonas Ström 120:-

Kristendomens verkliga ursprung / av Edmond Bordeaux Szekely ; i översättning av Arvid Odervång 120:-

Axplock : dikter / av Nils-Vilhelm Utter 80:-

Matolja som läkekonst / Ture Vickhoff 80:-

Tre skogskarlar berättar / Rudolf Wallenius, Olle Paulsrud, Stig Oskar Åberg 120:-

Den långa resan : dikter / Allan Wetterholm ; [illustrationer av Astrid v. Norman] 80:-

Östtimor : ut ur tystnaden / [redaktion: Östtimor-kommittén] ; [översättning och bearbetning: Eva Belfrage ...] 120:-

**

Faktureras. Endast frakt tillkommer på priserna.

Maila Din beställning till
ordochton@yahoo.se

____________________

 

 


 
**  

 
**  

 
**  

 
**  

 
**  

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
**  

 
**  

 
**  

 

 


 
**  
 

Ansvarig utgivare: Harry Holm
E-mail: harry@holm.tf

KLICKA HÄR för info om arbogasidan
och om det där med cookies.
Där finns också ARKIV.

______________________________

FRÅGELEKEN
Svar på förra frågan:
KIRRITERA
= KRETA

NY GÅTA :
Vart är vi på väg? IGEN

Svara till harry@holm.tf
_________________________________

OM HÄLSA - KLICKA HÄR!

OM HÄRJEDALEN - KLICKA HÄR!

_____________________________

VILL DU ATT DET DU SKRIVIT
SKA BLI EN BOK?

Kontakta arbogasidan
harry@holm.tf

FÖRLAG HEDE
LÄS OM ALLA VÅRA BÖCKER!

KLICKA HÄR!

_______________________________
_______________________________

ANNONS

Tomter vid fiskevatten

KLICKA HÄR!

Percelen te koop Zweden

Grundstücke Zum verkauf:
5 am Wald gelegene Grundstücke,
Nahe dem Fluss Lunån in Hede Härjedalen Schweden

_______________________________
________________________________

_________________________

OM HÄLSA - KLICKA HÄR!

OM HÄRJEDALEN - KLICKA HÄR!

_________________________

KÄRLEK TILL SVERIGE

"If I Could Take Sweden Home" och "Meet Me In Stockholm"
med WANDA JACKSON

LYSSNA OCH LADDA NER
FRÅN SPOTIFY, ITUNES mm

________________________

__________________________

Vill du säkra framtiden för
www.arbogasidan.se

Annonsera eller ge ett bidrag
(PlusGiro nr 31 04 41-1)
ordochton@yahoo.se

_____________________________
LEDIGA ANNONSPLATSER_____________________________

Socialstyrelsen bromsade bästa metoden - Tio miljarder kronor ”åt skogen”

GÅ TILL ROTEN MED DET ONDA
VITBOK OM N2-AFFÄREN

Vetenskapliga undersökningar visar att ungefär varannan rotfyllning misslyckas. Den vanliga metoden att rotfylla tänder (guttaperkametoden) lyckas nämligen sällan döda alla bakterier.

Det finns ett bättre sätt, N2-metoden. Enligt en studie i Tennessee i USA var lyckandefrekvensen 99,2%.

Denna, den bästa och billigaste rotfyllningsmetoden, förbjöds först av Socialstyrelsen och har sedan avfärdats av vårt lands rotfyllningsspecialister, trots att N2 är tillåtet i EU och därmed i Sverige.

I boken ”Gå till roten med det onda” visas hur Socialstyrelsen, genom att enbart lita till de rotfyllningsprofessorer som haft som karriär att lära ut den gamla dåliga metoden, orsakat landet onödiga kostnader på omkring 10 miljarder kronor, massor med onödigt lidande hos patienterna och ett oräkneligt antal i onödan utdragna tänder.

Boken ”Gå till roten med det onda” kommer ut lagom till tandläkarstämman och vill genom informerade journalister, patienter och tandläkare hjälpa till att äntligen fasa ut den fasligt dåliga guttaperkametoden för rotfyllning.

Boken kan beställas för 250 kr
(inkl moms och inkl frakt på 36 kr) via
harry@holm.tf

--------------------------------------------

 

EN VACKER ARBOGA-BOK

LASSE-MAJA
KUNG AV FRANKRIKE

Carl Calov visar i den här vackert inbundna boken att Lasse-Maja,
som ligger begravd vid Trefaldighetskyrkan i Arboga,
kan ha varit den franska tronföljaren, som av sin biologiske far, Axel von Fersen, smugglades undan franska revolutionen till Fersens gods Finnåker.
Det skulle förklara varför stortjuven Lasse-Maja kunde dupera folk genom att tala franska och svänga sig med fina fraser och maner.

FÖR ATT BESTÄLLA:
Maila ditt namn till harry@holm.tf

Priset – 160 kr/ex – är inkl moms.
Endast frakt tillkommer. Faktureras

________________________

MILJONTALS - även äldre - BÖCKER OCH MÅNGA SKIVOR
KLICKA HÄR FÖR ATT KOMMA TILL BOKBÖRSEN!

______________________

RAD-ANNONSER
från Arbogasidans vänner


KLICKA PÅ NAMNET FÖR ATT KOMMA TILL RESP. HEMSIDA
______________________________

ARBOGAS MUSIKSHOP

BIRGIT JOHANSSONS BOK
"BABY-POESI"


BOKHANDELN HLT

BÖCKERNA DU INTE HAR
MEN KANSKE ÖNSKAR DIG


EN BOK OM ARBOGA


NYSÄTERNS FJÄLLGÅRD

NÄTBOKHANDELN ANTIKVAR

__________________________

Var finns personen?
Vem äger företaget?
Vad har skrivits om din medicin?

NÄR DU VILL VETA SAKER:
Låt oss hjälpa dig att hitta information
om människor och saker, om företag, föreningar och företeelser

MAILA DIN FRÅGA TILL
hlt.hlt@telia.com

H L T
________________________

Alla sjukdomar är
BRIST-SJUKDOMAR
enligt Dr Joel WALLACH
som också är agronom och veterinär samt en erfaren obducent vad gäller djur och människor.
KLICKA HÄR
för att se vilken brist som lär orsaka vilken sjukdom/krämpa
www.arbogasidan.se/halsa
___________
______________

_____________________________

BÖCKER - ÖVRIGA LÄSTIPS

_________________________

MUSIK - SKIVTIPS

________________________

Sidan med Öppettider,
där vi upplåtit plats gratis i flera år,
uppdateras inte längre.
I den här högerspalten
kan man annonsera öppettider eller annan info, för 500 kr per månad.

Om du vill vara med:
Maila till
kontakt@arbogasidan.se
_____________________________


_________________________

 
   
 
   
 
   
 
   
 
 
   
 
  

 

 
 


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

__________________________