wrap-script-literals: no

 

*****************
Små små ord...
HARRYS HÖRNA

****************

 

---------------------------

Ny bok från oss idag

*************

Vårt förlag släpper en ny bok av Arne Möller idag, den heter "Meningen".
LP-verksamhetens bitr. verksamhetsledare Börje Dahlkvist skriver i förordet bl.a.:
"I en fylllekvart, sent en kväll, fick Arne höra att en av hans bästa vänner blivit frälst och fått komma in på ett av Lp:s behandlingshem... En ny värld öppnades i hans tanke. I denna nya värld fanns det en mening med livet."

Även denna bok (159 kr) kan beställas direkt från oss eller genom Bokbörsen: bokborsen.se

HARRY HOLM 2013 07 29

----------------------------------------------

”Den som är trogen i smått är trogen också i stort, och den som är
ohederlig i smått är ohederlig också i stort.
Om ni inte har varit trogna ifråga om den ohederliga mammom, vem vill
då anförtro er det som har verkligt värde?
Och om ni inte har varit trogna i fråga om andras egendom, vem vill då
ge er det som skall tillhöra er?
Ingen tjänare kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den
ene och älska den andre eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig
om den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.”

(Lukas 16:10-15)

Nionde söndagen efter Trefaldighet
FÖRVALTARSKAP

VISST GILLAR jag pengar. Mest bekymmer i det sammanhanget orsakar
bristen på dom.
Så, gott om slantar gör mig gott. Tycker jag. Och än så länge har jag inte
märkt att min kärlek till Herren har minskat när jag någon enstaka gång
haft slantar så det räckt till räkningarna och dessutom blivit lite över.

MEN BUDSKAPET i dagens bibelord är glasklart. Man kan inte tjäna både Gud och mammon.
Så jag måste fundera lite närmare på ordet tjäna.
– Ju mer pengar jag tjänar, desto mer kan jag offra till församlingens verksamhet och till exempelvis mission.
Verkar argumentet bra?
Det tycker knappast Herren.
För repliken ovan pekar på att man för den kristna verksamheten bara använder överflödet, det som är över.

OCH ORDET offer betyder faktiskt att man försakar något. Och det gör man
ju inte, med inställningen att ”nu tjänar jag lite mer så nu kan jag ge lite mer till kyrkan”.
Ändå är det inte så enkelt, som att alltid ge mer än man har.
– Sälj allt vad du har, sa visserligen Jesus till den rike ynglingen.
Men han sade det inte till alla. Det var till exempel helt OK i bröllopshuset i Kana, att ge ut pengar för att hålla gästabud.

ATT STÄLLA IN en familjefest för att i stället ge pengarna till kristen verksamhet, det låter ädelt. Och det vore ett offer.
Men frågan är om denna försakelse gjorde givaren till en glad och god människa.
Likadant är det med det mer eller mindre uttalade kravet att ge tionde, vare sig man är pensionär med 5.000 kr i handen i månaden eller en välavlönad generaldirektör med 150.000 kr i månaden.

FÖR PENSIONÄREN kan tiondet kännas som ett tvång. Och tvång ger ledsna människor. Och det är inte bra, för Gud älskar en glad givare.
Jag tror att det viktiga kan sammanfattas så här:
Det är inte fel att tjäna penningar men det är fel att tjäna penningen.

SÅ, JAG BER: Gud, gör mig klok och trogen, trogen att tjäna Dig och min
nästa, lär mig att sköta mina uppdrag och mina pengar och ge mig uthållighet i det. Skydda mig så att jag, med eller utan pengar, dyrkar Dig och inte mammon, I Jesu namn, amen.

HARRY HOLM 2013 07 27

--------------------------------------

”Så bär varje gott träd bra frukt, men ett uselt träd bär dålig frukt.”
Matteus 7:14

Åttonde sönd. efter Trefaldighet
ANDLIG KLARSYN


I Bergspredikan talar Jesus i klartext och i liknelser om hur vi människor
bör leva. Folket där på plats var överväldigade av hans undervisning,
berättar Bibeln, för ”han undervisade med makt och inte som deras
skriftlärde”.
Så slutar sjunde kapitlet i Matteusevangeliet.
Sedan gick Jesus ned från berget och stora folkskaror följde med honom.

Detta Matteusevangeliets sjunde kapitel börjar med orden ”Döm inte, så
blir ni inte dömda.”
Här finns också uttrycket om att man ser flisan i sin nästas öga men inte
bjälken i sitt eget. Och det tröstesrika ”Be så ska ni få”.
Men jag tänker idag på ett par andra saker i kapitlet.

I 13:e versen uppmanas vi att gå in genom den trånga porten och välja
den smala vägen. Mot den bakgrunden blir det extra svårt att betrakta
vissa förkunnare som trovärdiga.
Jag tänker bland annat på Benny Hinn,
som betalade 70.000 kronor per natt för en hotellsvit, med förklaringen:
– Jag har bara en kropp att använda för Gud och jag vill därför inte låta
Guds verk hindras av brist på vila.
Av egen erfarenhet vet jag att man kan vila i betydligt billigare nattkvarter.

Med vår gamla rostiga Volvo -86 i bakgrunden kan det kanske tolkas som
avundsjuka, men den går bra på norrländska fäbodvägar – och jag är
nog inte ensam om att tycka att det förtar trovärdigheten i förkunnandet
när en kollega till Hinn har en Merca för 700.000 kronor plus sex andra
bilar. Samt en Rolex-klocka för 300.000 kronor.

Tankarna går då av sig själva till Matteus 7:13. ”Akta er för de falska
profeterna, som kommer till er förklädda till får men i sitt inre är rovlystna vargar.”
Och nästa vers, dagens Bibelord, sitter som en smäck:
Ett uselt träd bär dålig frukt.

Kostsamt lyxliv i stället för att dela med sig av sina tillgångar till de fattiga, det rimmar dåligt med det budskap Jesus vill ha spritt. En Rolex-klocka eller en bil för tre kvarts miljon, det är lätt igenkännbara exempel på den dåliga frukt som berättar om ett uselt träd.

Dessutom är det helt onödigt med materiell lyx. Det ger ingen lycka,
För att gå den så kallade smala vägen, att vandra med Jesus och så
mycket som möjligt i hans anda, det är inte så jobbigt.
För mig känns det faktiskt som en bred väg, om jag jämför med tiden
innan jag beslutade mig för att följa Jesus.

Jag ber:
Käre Herre, låt Din Helige Ande visa oss vad som är sant och rätt.
Använd oss i Ditt verk och ge oss den kraft och insikt som behövs för att
vi ska klara det uppdrag Du gett oss.
Led oss på livets väg och låt Din Andes kraft lysa oss när vi inte så sällan
famlar i mörkret.
I Jesu namn, Amen.

HARRY HOLM 2013 07 20

-------------------------------------

Medan han ännu talade sänkte sig ett lysande moln över dem, och ut ur molnet kom en röst som sade: ”Detta är min älskade son, han är min utvalde. Lyssna till honom."
Matteus 17:5


KRISTI FÖRKLARINGS DAG
Jesus förhärligad


Tips och råd från vänliga människor, det får vi titt som tätt. Det kan gälla allt från yrkesval till lämplig krydda i maträtten.
Men ett bättre råd än i dagens bibelord, det finns inte.
– Lyssna på Jesus, sa Gud.
Bibeln är som ett korsordslexikon i livets stora ordfläta.
Låser det sig, är det svårt att hitta en lösning, då slår jag upp Bibeln och ser vad Jesus gjort och sagt. Och så försöker jag smittas av Herrens inställning.
Vad sker då? Jo, då går allt ihop, då stämmer det både i lod och våg, i med- och motlut i livets berg- och dalbana.

Så,jag ber:
Tack Gud för att Du på förklaringsberget visade vem Din son är. Hjälp mig att alltid se ljuset omkring honom. Och låt Ditt ord visa oss vägen genom vår – i många avseenden – mörka värld, så att vi alla hittar till
målet: Ett liv med Jesus och himmelens härlighet.
I Jesu namn, Amen.

HARRY HOLM 2013 07 13

_________________________

Något att fundera över
under sommaren 2013

Från en lektionssal, en gång i tiden:

Professor: Du är en kristen, är du inte min son?

Elev: Ja, sir.

Professor: Så du tror på Gud?

Elev: Absolut, sir.

Professor: Är Gud god?

Elev: Visst.

Professor: Är GUD allsmäktig?

Elev: Ja.

Professor: Min bror dog i cancer trots att han bad till Gud att bota honom. De flesta av oss skulle försöka hjälpa andra som är sjuka. Men Gud gjorde det inte. Hur är detta GUD bra då? Hmm?

(Studenten var tyst.)

Professor: Du kan inte svara? Låt oss börja om igen, unge man. Är GUD bra?

Elev: Ja.

Professor: Är Satan bra?

Elev: Nej

Professor: Varifrån kom satan?

Elev: Från ... Gud ...

Professor: Det är rätt. Säg mig son, finns det ondska i den här världen?

Elev: Ja.

Professor: Ondskan finns överallt, eller hur? Och GUD gjorde allt. Rätt?

Elev: Ja.

Professor: Så han skapade ondskan?

(Student svarade inte.)

Professor: Finns det sjukdom? Omoral? Hat? Fulhet? Alla dessa hemska saker finns i världen, eller hur?

Elev: Ja, sir.

Professor: Så, vem skapade dem?

(Student hade inget svar.)

Professor: Vetenskapen säger att du har 5 sinnen somdu använder för att identifiera och observera världen omkring dig. Säg mig, min son, har du någonsin sett Gud?

Elev: Nej, sir.

Professor: Berätta om du någonsin har hört din Gud?

Elev: Nej, sir.

Professor: Har du någonsin känt er Gud, smakade din Gud, doftat din Gud? Har du någonsin haft någon sensorisk uppfattning om GUD över huvud taget?

Elev: Nej, sir. Jag är rädd att jag inte har det.

Professor: Men du fortfarande tror på Honom?

Elev: Ja.

Professor: Enligt empiriska, testbara, påvisbara protokoll, dvs vetenskap, så existerar inte din Gud. Vad säger du till det, min son?

Elev: Ingenting. Jag har bara min tro.

Professor: Ja, tro. Och det är problemet vetenskapen har.

Elev: Professor, är det något sådant som värme?

Professor: Ja.

Elev: Och finns det något sådant som förkylning?

Professor: Ja.

Elev: Nej, sir. Det finns inte.

(Föreläsningessalen blev mycket tyst med denna vändning.)

Elev: Sir, kan du ha massor av värme, ännu mer värme, överhettning, megavärme, lite värme eller ingen värme. Men vi har inget som heter kallt. Vi kan slå 458 grader under noll, som är ingen värme, men vi kan inte gå längre efter det. Det finns inget som heter kallt. Kall är bara ett ord som vi använder för att beskriva avsaknaden av värme. Vi kan inte mäta kallt. Värme är energi. Kall är inte motsatsen till värme, sir, bara frånvaron av den.

(Det var knäpptyst i föreläsningssalen.)

Elev: Mörker, professor? Finns det något sådant som mörker?

Professor: Ja. Vad är natten om det inte finns mörker?

Elev: Det är fel igen, sir. Mörker är avsaknaden av något. Du kan ha svagt ljus, normalt ljus, starkt ljus, blinkande ljus. Men om du inte har något ljus hela tiden kallas det mörker, eller hur? I verkligheten finns inte mörker. För omd et fanns skulle man göra mörkret mörkare, vetenskapligt resonerat, eller hur?

Professor: Så vad vill du komma fram till, unge man?

Elev: Sir, min poäng är att din filosofiska premiss är felaktig.

Professor:Kan du förklara hur?

Elev: Sir, arbetar du på premissen om dualitet. Du menar det finns liv och då finns det död, en god Gud och en dålig GUD. Du tittar på begreppet Gud som något ändligt, något vi kan mäta. Sir, kan vetenskapen inte ens förklara en tanke? Den använder elektricitet och magnetism, men har aldrig sett, än mindre förstått. Om du vill visa döden som motsatsen till livet är det okunnighet, på grund av det faktum att döden inte kan existera som en materiell sak.

Döden är inte motsatsen till livet: bara frånvaron av lviet. Säg mig, professor, ni lär era elever om att de utvecklats från en apa?

Professor: Om du hänvisar till den naturliga evolutionsprocessen, ja, naturligtvis, det gör jag.

Elev: Har du någonsin observerat utvecklingen med egna ögon, sir?

(Professorn skakade på huvudet med ett leende, börjar inse var argumentet gick.)

Elev: Eftersom ingen någonsin har observerat evolutionsprocessen och inte ens kan bevisa att denna process är en pågående sak, är inte då din lära en åsikt? Är du då inte en vetenskapsman utan en predikant?

(Klassen var i "uppror".)

Elev: Finns det någon i klassen som någonsin sett professor hjärna?

(Klassen bröt ut i skratt.)

Elev: Är det någon här som har någonsin hört professor hjärna, det känt den, berört den eller luktat på den? Ingen verkar ha gjort det. Så, enligt fastställda regler av empiriska, stabila, påvisbara protokoll säger vetenskapen att du inte har någon hjärna, sir. Med all respekt, sir, hur kan vi då lita på dina föreläsningar, sir?

(Det blev tyst u salen. Professorn stirrade på studenten, hans ansiktsuttryck var outgrundliga.)

Professor: Jag antar att du måste ta dem på tro, min son.

Elev: Det är det sir ... Exakt! Kopplingen mellan människa och Gud är tro. Det är allt som håller saker vid liv och i rörelse.

P.S.

Förresten, var den studenten Einstein.

--------------------------------------

När de kom vandrande på vägen sade en man till honom: ”Jag skall följa dig vart du än går.”
Lukas 9:57


Sjätte söndagen efter Trefaldighet
EFTERFÖLJELSE

ATT FÖLJA Jesus. Att i alla fall försöka vara som Han var (kärleksfull men ändå skarp när det gällde), göra som Han gjorde (bota sjuka och förkunna kärlekens Gud) och säga som Han sa (alltid de rätta orden i mer eller mindre kritiska lägen).
Ja, väljer man att följa Jesus, då får man strunta i det gamla och se framåt, gå framåt.

JESUS svarade: ”Den som ser sig om när han har satt sin hand till plogen, han passar inte för Guds rike.” (Lukas 9:62)

När man då går där och efter förmåga försöker trampa i Jesus fotspår, så händer det alltid saker utmed vägen.
Då och då i livet står man i vägskäl och undrar vad man ska välja.

FÖR EN KRISTEN är det lätt att be om Guds ledning, om att få ett tecken av något slag om vilken väg som är bäst (bäst för en själv, tänker man nog gärna).
Men mestadels har man inte ögon att se sådana pekpinnar.

JAG BRUKAR i stället försöka tänka så här:
– Vad skulle Jesus ha gjort i den här situationen?
Eller:
– Vad skulle Jesus ha sagt i det här läget?
Innan eller efter detta har jag sökt ledning i Bibeln.

MEN DET räcker inte att kunna alla verser där. För det kan också de
skriftlärda. Och Jesus sade så här:
Jag säger er att om inte er rättfärdighet överträffar de skriftlärdas och fariséernas, så kommer ni inte in i himmelriket. (Matt. 5:20)


FÖR DET MESTA känner jag förhoppningsvis vad som är rätt och fel. Och säger eller gör det riktiga. Det räcker inte att bara lita på nåden och
syndernas förlåtelse.
För det står också, i Matteus 16-27, ”Mäniskosonen skall komma i sin
faders härlighet med sina änglar, och då skall han löna var och en efter
hans gärningar.”


Jag ber:
Herre Jesus, Du som till och med gick korsets väg för oss, ge oss alla
mod att följa den väg Din kärlek visar oss. Och Gud, som allt gott kommer från, fyll mitt hjärtan med kärlek till Dig,
och med kärlek till mina medmänniskor, så att den godhet Du skapat i
mig stannar kvar – och växer – i mig.
I Jesu, namn Amen.

HARRY HOLM 2013 07 05

---------------------------------------

Det finns inget försvar för dig som dömer, vem du än är.
Ty med din dom över andra dömer du dig själv, eftersom du handar
likadant som den du dömer.

Romarbrevet 2:1


FRIA ELLER FÄLLA är ämnet jag reflekterat över för den här söndagen. Det där med att döma andra.
I bibelställen som Matteus 7:1–5, förklarar Jesus att man måste ta bort bjälken ur sitt eget öga innan man kan se och ta bort flisan ur sin broders öga.

VISST KAN man säga till en god vän att han har fel, för det är också
vänskap att inte bara "jamsa med" utan att även korrigera. Misstag man
gör och inte märker själv, dom mår man bara bra av få reda på. Så man
slipper "göra bort sig" fler gånger.

MEN LÅNGT ifrån alla som dömer har ögonkontakt med den det gäller. Det
är allt för vanligt att kritisera någon som inte är på plats. Jag kallar det
för att "prata sk-t om andra".
Tänk då på en sak: Den som talar illa om andra i din närvaro, talar illa om dig i din frånvaro.

DÄRFÖR TYCKER jag mycket om bibelstället Gal.6:1–2. Från Efesos sände Paulus det brevet i mitten av 50-talet e.Kr. Brevet var riktat till församlingarna i provinsen Galatien, i norra delen av Mindre Asien där Paulus varit på både sin andra och sin tredje resa.

BREVET SOM helhet innehåller verkligen "raka puckar", som man säger
nuförtiden. Men i det bibelställe jag hänvisar till är han i alla fall ganska
lugn i sina formuleringar.

SÅ HÄR står det:
"Bröder, om någon ändå skulle ertappas med en överträdelse, skall ni som är andliga människor visa honom till rätta, men gör det med ödmjukhet, och se till att du inte själv blir frestad. Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag." (Gal. 6:1–2)

SÅ, HERRE, jag ber, hjälp mig se till att min egen bjälke är borta ur ögat innan jag försöker peta bort min väns lilla flisa. Gör mig ödmjuk men ärlig i min kritik. Det ber jag, i Jesu namn. Amen.

HARRY HOLM 2013 06 28

-------------------------------------

Därför säger jag er: bekymra er inte för mat och dryck att leva av eller för kläder att sätta på kroppen. Är inte livet mer än födan och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar, de sår inte, skördar inte och samlar inte i lador, men er himmelske fader föder dem. Är
inte ni värda mycket mer än de? Vem av er kan med sina bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er: inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset på ängen, som i dag finns till och i morgon stoppas i ugnen, skall han då inte ha kläder åt er, ni trossvaga?

Matteus kapitel 6, vers 25 - 30

*

Midsommardagen

MIDSOMMARDAGEN firades tidigare som Johannes döparens dag men har i Evangelieboken från år 2000 fått temat Skapelsen.
Bibeltexterna denna dag berättar om Guds skapelse. De uttrycker människans förundran och tacksamhet inför skapelsen, men också vår plats i skapelsen och vårt ansvar att dela livet med varandra med omsorg. .

DETTA KAN man läsa på Svenska Kyrkans hemsida. Jag tycker att det är bra skrivet.
Jag känner verkligen både förundran och tacksamhet inför skapelsen, inte minst denna årstid.
Blommorna lyser med sin prakt och fåglarna sjunger fortfarande sina skiftande melodier, utan att ha ett öre på ett konto i Sparbanken Västra Mälardalen.

MIN ÖNSKAN är att den förtjusning jag känner över allt i naturen som nu överväldigar oss med sin rikedom, skall få mig att ha mindre fokus på det materiella och mer på Skapelsen, inklusive mina medmänniskor och deras behov.

HARRY HOLM 2013-06-22

_____________________________

SÄLLAN HAR ett medborgarförslag varit så välkommet.
Men med byråkraters och byråkratins hjälp var det lätt för Arbogas styrande att säga nej till idén.

DET VAR i september som Torbjörn Ståhl lämnade in sitt förslag till kommunfullmäktige, om en rondell där Tulegatan - Stureleden korsar
Engelbrektsleden - Köpingsvägen.

DET HAR varit riktigt otäcka olyckor där under åren, tillbuden förmodligen oräkneliga.
Det beror bland annat på den redan från början olyckliga skyltningen,
De som kommer den breda, fina Engelbrektsleden skall, liksom de som kommer Köpingsvägen i riktning mot Engelbrektsleden, försöka uppfatta de ologiskt placerade Lämna-företräde-skyltarna.

FÖR RENT trafiklogiskt är det svårt att förstå varför de som kommer inifrån stan eller från Vasastan skall ha företräde framför den mer genomfartsliknande trafiken på Engelbrektsleden - Köpingsvägen.

NÄR SKYLTARNA kom opp, för många år sedan, log arbogaborna och slog fast att det var för att de kommunala toppar som brukade använda Tulegatan skulle ha företräde när de skulle till och från jobbet i Rådhuset inne i stan.

TORBJÖRN Ståhl lämnade sitt förslag till kommunfullmäktiges sammanträde den 27 september 2012, medborgarförslaget om rondell i korsningen Engelbrektsleden - Köpingsvägen - Stureleden.

FÖRSLAGSSTÄLLAREN skrev bland annat:
- Det är svårt att gå över gatan. Livsfarligt när bilarna kör alldeles för fort. Snart kommer det att ske en dödsolycka!
Hans förslag skickades till tekniska nämnden, som behandlade frågan den 27 mars i år.

AV PROTOKOLLET framgår att nämnden vet följande:
Att korsningen är en stor knutpunkt. Att en genomförd hastighetsmätning visar att hastigheterna i nära anslutning till korsningen ofta är höga. Samt att “En cirkulationsplats skulle medföra att hastigheterna effektivt skulle dämpas vilket även bidrar till en lugnare trafikrytm. Framkomligheten liksom trafiksäkerheten för både bilister och oskyddade trafikanter skulle förbättras.”

OCH DÅ TROR du att nämnden förslår att det blir en rondell på platsen? Knappast.
Pengar betyder allt för ofta mer än människoliv i vårt samhällsbyggande.
“Nämnden anser att anläggandet av en cirkulationsplats är kostsamt och
eventuella åtgärdsförslag bör utredas vidare innan beslut fattas om den
mest lämpliga åtgärden på platsen.”

OCH SÅ kommer en byråkratisk finess i i bortdribblandet av en god idé från folket:
Ett motiv som nämnden anger för att säga nej är att" korsningen inte är prioriterad i den trafiknätsanalys som färdigställdes år 2007".

TEKNISKA nämnden föreslog därför att medborgarförslaget om rondell i
korsningen Engelbrektsleden - Köpingsvägen - Stureleden skulle avslås.
Och då hade förstås följande kommunala instanser bara svara likadant.

HARRY HOLM 2013 06 18

_____________________________

Fadern sade till honom: ”Mitt barn, du är alltid hos mig, och allt mitt är
ditt. Men nu måste vi hålla fest och vara glada, för din bror var död och lever
igen, han var förlorad och är återfunnen.”

Luk. 15:31-32

Förlorad och återfunnen


“När sommarvinden leker på min blomsteräng så skön,
Vill jag sitta ibland blommor, i begrundan och i bön.”
Så står det i en vacker sång, som Kerstin Hermansson ska sjunga vid Minns du sången, i Pingstkyrkan i Arboga denna söndag kl 16..

NÄR JAG - mitt bland prästkragarna - sitter i begrundan, så minns jag när vi i pingstförsamlingens söndagsskola i Skinnskatteberg, hade utflykt och fick saft och bullar i grönskan vid Ebba Brahes paviljong i Bockhammar.

SEDAN kom jag inte tillbaka till pingströrelsen förrän 50 år senare. Ett halvsekel hade jag alltså “praktiserat” ute i världen, innan jag blev en återfunnen son.
Hoppet att det glatt någon grundar jag på det bibelställe, som Lewi Pethrus citerade i sin sista predikan (på Nyhemsveckan 1974):
"Jag säger er: på samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över nittionio rättfärdiga som inte behöver omvända sig.” (Luk. 15:7)

OM DEN återfunne sonen Harry Holm orsakar viss glädje på jorden också ibland, så vore det väl för väl. För då finns det ju dubbel anledning för oss att, enligt bibelordet,
”hålla fest och vara glada”.

MEN VARJE gudstjänst och varje bönekväll är en fest som gör oss glada, tycker jag.
Tyngd av bekymmer kan man ibland komma till sin församlings andakt.
Lovsånger, psalmer, bön och förbön är några viktiga ord ur Bibeln som, trösterikt tolkade, fungerar som ett högoktanigt andligt bränsle som gör sinnet lättare.
Livsglädjen kommer åter och festen får en extra dimension när vi dessutom vissa söndagar också delar bröd och vin i nattvarden, Herrens måltid.

OM FLER KOM till vår öppna kyrka, upplevde detta och gemenskapen med både Gud och människor, så skulle fler av Arbogas söner och döttrar omvända sig. Säkert som amen i kyrkan. När den dagen kommer, och det gör den, då ska vi verkligen “hålla fest och vara glada”.

JAG BER: Herre, du som aldrig slutar att leta efter dom som gått vilse, vi tackar dig för att du vill att vi ska hjälpa till med sökandet - ett det förtroendefullt uppdrag. För att kunna leda in fler Arbogabor i din öppna herdefamn, ber vi att din helige Ande ska ge oss både kraft och vishet. I denna ljuva sommartid. Och alltid.
I Jesu namn amen.

HARRY HOLM 2013 06 15

_____________________________

EN GAMMAL HÖRNA MED EN SORTS PROGRAMFÖRKLARING

DET HÄR SKRIVS NÄR DET ÄR FREDAG den 11 november 2011. Alltså 111111. En dag då många gifter sig och då enligt mayaforskare etc en ny tidsålder skall börja.
Efter en tid av tekniska problem uppdateras nu åter den här sidan, nät-tidningen arbogasidan.se, som utger sig för att vara ett komplement till andra tidningar och säger sig ha material som man inte finner i andra media.

NU FINNS sedan länge bloggar överallt och i linje med programförklaringen ovan har därför Holmen-Bloggen lagts ner.
Jag återgår i stället till den vardagsjournalistik som jag i decennier dagligen ägnade mig åt i Nerikes Allehanda.

FÖRE MIG var det Harry Hjörne som odlade denna konst.
Denne legendariske chef för Göteborgs-Posten hade jag förmånen att få äta lunch med på Långedrag för 50 år sedan.
Min dåvarande chef på Arboga Tidning, Tord Wallström, hade nämligen sänt dit mig på en kommun-reporter-kurs.

HARRY HJÖRNE skaffade sig 1957 en spalt vid sidan om sin ledare, "Små, små ord av kärlek". Den dikterade han dagligen, strax före pressläggningen.
"Detta bidrager till att jag kan skriva om allting. Ingenting är för stort och ingenting är för litet", förklarade han.

HAN SKREV sina små ord sju dagar i veckan. De sista var införda samma vecka som han avled i feberuari 1969, läser jag i bokverket Den svenska pressens historia.
Lika flitig och seglivad kan jag inte lova att Harrys Hörna blir.
Men man vet ju aldrig.

2011-11-11

_________________________________

ARBOGASIDAN
Ansvarig utgivare: Harry Holm

E-mail: harry@holm.tf

© Text och bild är
skyddade av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering är förbjuden men texter får återges med angivande av källan: www.arbogasidan.se

-------------------------------------------

ARKIV

ARKIV MAJ 2013

ARKIV MARS APRIL 2013

ARKIV FEBRUARI 2013

ARKIV JANUARI 2013

ARKIV DECEMBER 2012

ARKIV NOVEMBER 2012

ARKIV OKTOBER 2012

ARKIV SEPTEMBER 2012

ARKIV AUGUSTI 2012

ARKIV SOMMAREN 2012

 

ARKIV T O M JUNI 2012

ARKIV MARS-APRIL 2012

ARKIV FEBR 2012 KLICKA HÄR

ARKIV JANUARI 2012

ARKIV T.O.M. DEC 2011

 

------------------------------------------

LÄNKAR

BIBELORDET / BÖCKER & LÄSTIPS / MUSIK & SKIVTIPS
SIDOR OM HÄLSA / ARKIV = TIDIGARE ARBOGASIDOR


HÄRJEDALEN HEDE JAKT MM -
FESTIVAL-SAJTEN

HEDE ORD & TON
Musik och litteratur

KLICKA HÄR
för att lyssna och läsa

__________________________

 

ARKIV MAJ 2012

ARKIV MARS APRIL 2012

ARKIV JAN 2012

ARKIV
T O M DEC 2011

ARKIV T O M 2010-12-31

ARKIV t o m juli 2010

ARKIV 2009

April-juni

Jan-april

ARKIV
dec 08 - jan 09

ARKIV
ARTIKLAR 2008:

Från årskiftet till augusti
KLICKA HÄR!

Augusti - oktober 2008
KLICKA HÄR!

Oktober - december 2008
KLICKA HÄR!

 

 

___________________________

VILL DU HA KVAR
www.arbogasidan.se ?


ANNONSERA MERA!

Det finns ett sätt att annonsera på.

Sidan med Öppettider,
där vi upplåtit plats gratis i flera år,
uppdateras inte längre.
I högerspalten
här på framsidan kan man annonsera öppettider eller annan info, för 500 kr per månad.

Om du vill vara med:
Maila till
kontakt@arbogasidan.se

_____________________________

Har du kollat på våra hälsosidor?
Nytt:
Det hjälpte mot kronisk förstoppning
.

KLICKA HÄR för att läsa mer!

_____________________________

Alla sjukdomar är
BRIST-
SJUKDOMAR
enligt Dr Joel WALLACH
som också är agronom och veterinär samt en erfaren obducent vad gäller djur och människor.

Om du inte har tid eller lust att läsa detaljerna på @rbogasidans hälsosidor
www.arbogasidan.se/halsa
kommer nedan ett sammandrag.

MEN KOM IHÅG:
Om du är sjuk, kolla först med den vanliga vården!

För som vanligt vill @rbogasidan vara ett komplement.

DÄR REKOMMENDERAR
DR WALLACH FÖLJANDE VITAMINER, MINERALER ETC för att förebygga och lindra nedanstående krämpor:

CANCER
A. 10.000 mg C-vitamin/dagligen (enligt Linus Pauling, dubbel nobelpristagare) för att behandla och förhindra cancer;
eller
B. E-vitamin + betakaroten + selen
De som ätit detta i 5 år hade
9% mindre av alla sjukdomar
13% fler överlevde räknat på alla sorts cancer
20% fler överlevde räknat på magcancer

ARTRIT HÖFTER KNÄN (OSTEOPOROS=KALKBRIST)
Kycklingprotein
en rågad tesked kycklingbrosk i apelsinjuice på morgonen = smärtan borta på 10 dagar.
(dos 30 ml/kg kroppsvikt)

ALZHEIMERS
Höga doser av E-vitamin + Låga doser av vegetabilisk olja

NJURSTEN Kalk + magnesium + bor

BRUSTEN ARTÄR Kopparbrist
GRÅA HÅR Kopparbrist
RYNKOR Kopparbrist
ÅDERBRÅCK Kopparbrist

HJÄRTATTACK mm förebyggs med kolloidal selen

ÅLDERSFLÄCKAR
är tecken på selenbrist (kan också vara tecken på kommande hjärtattack)
Med kolloidalt selen är åldersfläckarna borta på 6 månader.

DIABETES
Vanadin + krom
Eller
diet (under läkarkontroll) enl Karlshamns sjukhus, föda som innehåller
25% protein 25% kolhydrater och 50% fett

SKALLIGHET Tennbrist

DÖVHET Tennbrist

SEXLUST-BRIST Borbrist

DÅLIGT LUKT- OCH SMAKSINNE Zinkbrist

HOPSJUNKET TANDKÖTT Kalkbrist
HÖGT BLODTRYCK Kalkbrist
RYGGVÄRK Kalkbrist + ev kopparbrist

BRUSTNA NAGELBAND Brist på Omega 3
SPRICKOR I HUDEN Brist på Omega 3
BLODPROPP Brist på Omega 3
STROKE Brist på Omega 3

Allt enligt dr Walach - som anser att 147 olika sjukdomar beror på kalkbrist.

LÄS MER PÅ:
www.arbogasidan.se/halsa
__________________________

OM ARBOGASIDAN.SE

Ansvarig utgivare: Harry Holm
__________________________

E-mail:
harry@holm.tf

© Text och bild är skyddade av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering är förbjuden men texter får återges med angivande av källan: www.arbogasidan.se

___________________________

DET DÄR MED COOKIES

Vad säger lagen om Cookies?

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa cookies används till och hur cookies kan undvikas.

Enligt den nya lagen ska alltså alla som besöker en webbplats informeras om så kallade cookies, vad de används till och hur man kan vägra cookies.

En cookie är en liten textfil som lagras i datorn, och som www.arbogasidan.se använder för att få statistik om användandet av våra sidor. Det är alltså statisti-kcookie som sätts för att vi skall veta hur många besökare webbsidorna har.

En Cookie kan inte starta program och innehåller inte virus.

Hur du slipper cookies
De flesta webbläsare (t.ex. Internet Explorer och Netscape) tar emot cookies automatiskt, men det går att ändra inställningarna så att de inte accepterar dem eller ger besökaren ett val om han eller hon vill acceptera eller inte.
 
Gör så här om Du tycker att det är viktigt att slippa cookies:

Netscape: Gå till eller välj edit/preferences/advanced. Här anger du inställningarna för Cookies.

Internet Explorer 6.0: Gå till och välj, Tools/Internet Options/Privacy och ange inställningar för att hantera Cookies. Här kan du enkelt ange i vilken utsträckning du vill tillåta Cookies.

Internet Explorer 5.0: Gå till och välj, Tools/Internet Options/Security och sätt dina inställningarna för cookies. Du kan välja mellan att tillåta cookies eller att inte tillåta cookies överhuvudtaget.

Internet Explorer 4.0: Gå till och välj View/Internet Options/Advanced och välj om du vill tillåta cookies eller inte.

Hur ta bort cookies som redan finns i datorn?
För att ta bort dina befintliga cookies stänger du först ner webbläsaren.
I Netscape går du in i cookies.txt-filen och slänger dina cookie-filer.
I IE sparas cookies i en mapp eller katalog under Documents and Settings.

Sammanfattningsvis
www.arbogasidan.se använder sig av cookies. Cookien innehåller ingen personinformation, och vi använder den bara för att se hur många som besöker sidan.

Vill du inte tillåta lagring av någons cookies på din dator kan du alltså stänga av det i din webbläsares inställningar. Detta påverkar inte dina möjligheter att läsa information på exempelvis
www.arbogasidan.se

*

6 kap. 18 § lagen om elektronisk kommunikation

Elektroniska kommunikationsnät får användas för att lagra eller få tillgång till information som är lagrad i abonnents eller användares terminalutrustning endast om abonnenten eller användaren av den personuppgiftsansvarige får information om ändamålet med behandlingen och ges tillfälle att hindra sådan behandling. Detta hindrar inte sådan lagring eller åtkomst som behövs för att utföra eller underlätta att överföra ett elektroniskt meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller som är nödvändig för att tillhandahålla en tjänst som användaren eller abonnenten uttryckligen har begärt.

Mer information hittar du på Post- och Telestyrelsens hemsida.

 

 

 

wrap-script-literals: no  
wrap-script-literals: no
wrap-script-literals: no

wrap-script-literals: nowrap-script-literals: no

 

Arkiv Sommaren 2013

**

--------------------------------------------

Ha fortsatt fin Arboga-sommar!

----------------------------------------------

Arboga-sommar

Arboga Meet och Kanalens Dag, samtidigt. Lördagen den 29 juni innebär i Arboga fokusering på fordon, som inledning på en sommar där turister och ortsbor har mycket att vänta, inte minst evenemang med kulturell prägel.

Inne i Arbogas centrum arrangeras denna lördag Arboga Meet och stadens gator och torg förgylls med vackra, blänkande bilar och motorcyklar av modell äldre. Från klockan 10.00 är det utställning på Järntorget och Stora Torget. Cruising genom staden sker från klockan 16.00 med start på Nygatan. Under dagen finns även barnaktiviteter, knallar och musikunderhållning.

Vid Hjälmare docka arrangeras Kanalens dag. Stockholms skeppsförening kommer att finnas på plats med flera ångbåtar i olika storlekar. Utöver vackra båtar finns även kvalitetsmarknad med lokala utställare, ponnyridning och underhållning av olika slag. Kanalens dag pågår 10.00-16.00.

Sedan fortsätter sommaren med ett rikt utbud, som du kan läsa om på kommunens hemsida (varifrån också ovanstående text är hämtad).
Gå till
http://www.arboga.se/evenemangskalender/

HARRY HOLM 2013 06 28

_______________________________________________

----------------------------------------------

GLAD MIDSOMMAR
önskar redaktören (nedan)

HARRY HOLM 2013 06 21

________________________________

Bygdespelets Vänner har gjort det igen - en sån succé !

En hel del hungriga soldater gästade gården och pigorna hos skräddarn och plåtslagarn i årets uppsättning av Bygdespelets Vänner i Arboga. Sigge Fischers "Hur ska det gå för Pettersson?" har spelats med gott humör på försommarkvällarna och publiken har jublat och applåderat.

Vilka prestationer av dessa amatörer! Alla var bra. Jag menar, Pär Johansson (nu som furir Jönsson) visar år efter år att han liksom har bygdespelandet i blodet. Och Anna Lindgren-Törnqvist är lika lealöst rolig som piga här, som när hon fått revypubliken att vrida sig av skratt.
Så överraskningen för mig är en annan rollinnehavare, Åke Larsson som skräddare Amandus Philén. Om det är arbogadialekten kombinerad med en naturlig fallenhet, jag vet inte, men det är precis som om han inte spelade, utan egentligen var, skräddare Philén.

Text och foto: HARRY HOLM

*

Korpral Alfredsson (Karl-Magnus Törnqvist) får en kyss av pigan Blända Krok (Anna Lindgren-Törnqvist), medan fiolspelande Herbert diskuterar något med sin mor Maja Järnhammar (Ann Hammarbäck).

Får korpralen inte mat hos ena pigan kan han gå till den andra, skräddarns piga Fina Fager (Sanna Andersson).

*

Furir Jönsson (Pär Johansson) är glad att ha fått komma ur fångenskapen och plåtslagare Järnhammar (Lars Enström) inspekterar skrädddare Philéns (Åke Larssons) byxor.

--------------------------------------------

Barnens Dag i Arboga med ett kommunalråd som Emil

Emil 50 år. Så hette den konsert i Ahllöfsparken i Arboga på lördagen, som Arboga Musik- och Dansskola genomförde. Kommunalrådet Olle Ytterberg läste högt om Emil i Lönneberga - med vilken figur han har åtminstone ett par paralleller.

Så här berättar han för mig:

- Emil var en buspojke som slutade som kommunalnämnds-ordförande. När jag var 5, 6 och 7 år bodde jag på en bondgård, med mysse och bysse, och en griseknoe eftersom de fanns en massa djur på gården. Och blev som Emil ordförande...

*

Text och foto: HARRY HOLM 2013-05-25

----------------------------------------------

KONSTRUNDAN I PINGST

I Qvarnen på Jäders bruk fanns konstnären Gösta Berg (längst till höger) och flera av hans tavlor, bland annat de två nedan.

Där var också Hasse Jansson (nedan), en mästare inte minst på att "porträttera" den zoologiska delen av vår natur.

BILDER HARRY HOLM 2013 05 18

_______________________________

GLAD PINGST !
_______________________________

 

 

______________________________

 

 

_______________________________

 

**

___________________________________________

------------------------------------------------

 

-----------------------------------------------------------------

_______________________________________________
 
ANNONS
**  

BÖCKERNA DU INTE HAR
MEN KANSKE ÖNSKAR DIG


Islam och den moderna kvinnan / [av Al-Bahi Al-Khuli] ; [övers.: Habib Nouira] 160:-

Källsortering : dikter / Allan Wetterholm 80:-

Alla barn kan dikta / [sammanst.] av Birgit Johansson ; [tecknin: Barbro Johansson] 80:-

Att resa / Gun Almsäter 80:-

Mitt namn är Rakel / av Eliza Anderson 80:-

Rapport från ett medvetande, av Andersson, Helmer 120:-

Guds inträngning : Våldsansikte : dikter / av Karl Urban Andersson 80:-

Sagan om trollflickan Driva / Clas Arnoldsson 160:-

Att höra till Svenska kyrkan / redaktör: Arne Palmqvist 80:-

Mordet på Jane Horney / av Bo Axelsson 120:-

Boken som försvann : Vad hände i Budapest / av Lars G:son Berg. -
[Ny utg.] / med en efterskrift om efterforskningar i fallet Wallenberg 160:-

Vinden blåser vart den vill / Ellen "Lelle" Bernström ; [illustrationer: Marguerite Bernström] 80:-

Mord Matisse, av Lars Bernström 160:-

Themes of a Sicklelander av Martin Biko ; [översättning till svenska av Maria Rydhagen] 80:-

Hör min röst : rader från ett utvecklingsstört barn / Pelle Corch 110:-

Men ingen morgon gryr : rader från ett tukthus / Pelle Corch 110:-

Cykeldoja : dikter / Siw Dahlgren 80:-

Séamus Vättevän / text: Bert Deivert ; bilder: Kerstin Jofjäll ; översättning: Björn Söderbäck 160:-

Pythis++++k kust : dikter / John Edgren 80:-

Poeten som ringde på fel dörr : dikter / av Ulla Eknert 80:-

Skyar : dikter / av Marit Ericson 80:-

Är Sverige nedläggningshotat? : aforismer och övrigt / Folke Fahlén 80:-

Min whiplash och jag / Gunnar Fossmo 120:-

Träsvärdens barn / Rune Fredriksson 120:-

Öde rum, tankar och stormfåglar : dikter / av Rune Fredriksson 80:-

Tänderna : [sambandet mellan tänder och sjukdomar] / Håkan Helgetun 120:-

Under eviga stjärnor / Tyra G. Hjelm 80:-

Aj! Ryggen!! : en liten bok för oss som inte vill ha ont i ryggen och nacken / av Harry Holm och Erik Palle 60:-

Att skiljas : ett sammandrag av artiklar införda i Nerikes allehanda 1981-82 / av Harry Holm 80:-

Schlagerpoesi / H Holm 60:-

Småstadsteaeter / H Holm 80:-

Längtan : dikter / av Harry Holm 80:-

Skogen och människorna / Ruben Högbom 120:-

Lillan / Annika Johansson 120:-

Drömmen förde mig vilse / Ture Johnsson 120:-

De byggde fabriken / av Bo Jonasson 120:-

Folket i Bonnåsa by / av Greta Jonsson 120:-

Gemenskap : dikter / Anna-Lisa Karlsson 80:-

Pelle älskar Nicke / Lars Karlström 80:-

Video : dikter / av Stig Kuhlin 80:-

Vingslag : dikter / av Gunnel Larsson 80:-
Strimmor av ljus : (aforismer) / Aina Lindberg ;
[illustrationer: Airi Bjurling] 80:-

Sapientia / Lennart Lindblom 120:-

Freden är din : människa - res dig upp / Arne Lindgren 160:-

Jag är naken : två försök att fånga livet med ord : dikter / av Tomas Nilsson 80:-

Om tillhörigheten till Svenska kyrkan / av Arne Palmqvist 80:-

Att leva, uppleva och återuppleva : dikter / Christer Pettersson 80:-

Det ändlösa tåget : requiem / av László Petö ; övers. av Calman de Pándy 160:-

En värld i världen / Elinor Rohlin 120:-

N2-affären : om vetenskaplig humbug i svensk tandvård / Sven Rosenbaum 120:-

Finnmarksfolk : dikter / av Ulla Elisabeth Samuelsson ; [illustrationer: Birgitta Pettersson, Christoffer Samuelsson] 80:-

Mörkret och gryningen / Ulla Elisabeth Samuelsson 80:-

N2dontics, av Sargenti 160:-

Ska kärnkraften stoppas? / Birger Sidén 80:-

Österviking / Göran Sjöstrand ; bilder: Göran Sjöstrand
och Jonas Ström 120:-

Kristendomens verkliga ursprung / av Edmond Bordeaux Szekely ; i översättning av Arvid Odervång 120:-

Axplock : dikter / av Nils-Vilhelm Utter 80:-

Matolja som läkekonst / Ture Vickhoff 80:-

Tre skogskarlar berättar / Rudolf Wallenius, Olle Paulsrud, Stig Oskar Åberg 120:-

Den långa resan : dikter / Allan Wetterholm ; [illustrationer av Astrid v. Norman] 80:-

Östtimor : ut ur tystnaden / [redaktion: Östtimor-kommittén] ; [översättning och bearbetning: Eva Belfrage ...] 120:-

**

Faktureras. Endast frakt tillkommer på priserna.

Maila Din beställning till
ordochton@yahoo.se

____________________

 

 


 
**  

 
**  

 
**  

 
**  

 
**  

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
**  

 
**  

 
**  

 

 


 
**  
 

Ansvarig utgivare: Harry Holm
E-mail: harry@holm.tf

KLICKA HÄR för info om arbogasidan
och om det där med cookies.
Där finns också ARKIV.

OM HÄLSA - KLICKA HÄR!

OM HÄRJEDALEN - KLICKA HÄR!

______________________________

FRÅGELEKEN
Svar på förra frågan:
MANS HUNDRA ÖRE
= Karlskrona


NY GÅTA :
Vart är vi på väg?

LUR BAKSIDAN


Svara till harry@holm.tf
_________________________________

Vill du jaga björn?

Vill du jaga björn i Härjedalen i augusti 2013, skriv ett mail till

hlt.hlt@telia.com

_____________________________

VILL DU ATT DET DU SKRIVIT
SKA BLI EN BOK?

Kontakta arbogasidan
harry@holm.tf

FÖRLAG HEDE
LÄS OM ALLA VÅRA BÖCKER!

KLICKA HÄR!

_______________________________
_______________________________

ANNONS

Tomter vid fiskevatten

KLICKA HÄR!

Percelen te koop Zweden

Grundstücke Zum verkauf:
5 am Wald gelegene Grundstücke,
Nahe dem Fluss Lunån in Hede Härjedalen Schweden

_______________________________
________________________________

_________________________

OM HÄLSA - KLICKA HÄR!

OM HÄRJEDALEN - KLICKA HÄR!

_________________________

KÄRLEK TILL SVERIGE

"If I Could Take Sweden Home" och "Meet Me In Stockholm"
med WANDA JACKSON

LYSSNA OCH LADDA NER
FRÅN SPOTIFY, ITUNES mm

________________________

__________________________

Vill du säkra framtiden för
www.arbogasidan.se

Annonsera eller ge ett bidrag
(PlusGiro nr 31 04 41-1)
ordochton@yahoo.se

_____________________________
LEDIGA ANNONSPLATSER_____________________________

Socialstyrelsen bromsade bästa metoden - Tio miljarder kronor ”åt skogen”

GÅ TILL ROTEN MED DET ONDA
VITBOK OM N2-AFFÄREN

Vetenskapliga undersökningar visar att ungefär varannan rotfyllning misslyckas. Den vanliga metoden att rotfylla tänder (guttaperkametoden) lyckas nämligen sällan döda alla bakterier.

Det finns ett bättre sätt, N2-metoden. Enligt en studie i Tennessee i USA var lyckandefrekvensen 99,2%.

Denna, den bästa och billigaste rotfyllningsmetoden, förbjöds först av Socialstyrelsen och har sedan avfärdats av vårt lands rotfyllningsspecialister, trots att N2 är tillåtet i EU och därmed i Sverige.

I boken ”Gå till roten med det onda” visas hur Socialstyrelsen, genom att enbart lita till de rotfyllningsprofessorer som haft som karriär att lära ut den gamla dåliga metoden, orsakat landet onödiga kostnader på omkring 10 miljarder kronor, massor med onödigt lidande hos patienterna och ett oräkneligt antal i onödan utdragna tänder.

Boken ”Gå till roten med det onda” kommer ut lagom till tandläkarstämman och vill genom informerade journalister, patienter och tandläkare hjälpa till att äntligen fasa ut den fasligt dåliga guttaperkametoden för rotfyllning.

Boken kan beställas för 250 kr
(inkl moms och inkl frakt på 36 kr) via
harry@holm.tf

--------------------------------------------

 

EN VACKER ARBOGA-BOK

LASSE-MAJA
KUNG AV FRANKRIKE

Carl Calov visar i den här vackert inbundna boken att Lasse-Maja,
som ligger begravd vid Trefaldighetskyrkan i Arboga,
kan ha varit den franska tronföljaren, som av sin biologiske far, Axel von Fersen, smugglades undan franska revolutionen till Fersens gods Finnåker.
Det skulle förklara varför stortjuven Lasse-Maja kunde dupera folk genom att tala franska och svänga sig med fina fraser och maner.

FÖR ATT BESTÄLLA:
Maila ditt namn till harry@holm.tf

Priset – 160 kr/ex – är inkl moms.
Endast frakt tillkommer. Faktureras

________________________

MILJONTALS - även äldre - BÖCKER OCH MÅNGA SKIVOR
KLICKA HÄR FÖR ATT KOMMA TILL BOKBÖRSEN!

______________________

RAD-ANNONSER
från Arbogasidans vänner


KLICKA PÅ NAMNET FÖR ATT KOMMA TILL RESP. HEMSIDA
______________________________

ARBOGAS MUSIKSHOP

BIRGIT JOHANSSONS BOK
"BABY-POESI"


BOKHANDELN HLT

BÖCKERNA DU INTE HAR
MEN KANSKE ÖNSKAR DIG


EN BOK OM ARBOGA


NYSÄTERNS FJÄLLGÅRD

NÄTBOKHANDELN ANTIKVAR

__________________________

Var finns personen?
Vem äger företaget?
Vad har skrivits om din medicin?

NÄR DU VILL VETA SAKER:
Låt oss hjälpa dig att hitta information
om människor och saker, om företag, föreningar och företeelser

MAILA DIN FRÅGA TILL
hlt.hlt@telia.com

H L T
________________________

Alla sjukdomar är
BRIST-SJUKDOMAR
enligt Dr Joel WALLACH
som också är agronom och veterinär samt en erfaren obducent vad gäller djur och människor.
KLICKA HÄR
för att se vilken brist som lär orsaka vilken sjukdom/krämpa
www.arbogasidan.se/halsa
___________
______________

_____________________________

BÖCKER - ÖVRIGA LÄSTIPS

_________________________

MUSIK - SKIVTIPS

________________________

Sidan med Öppettider,
där vi upplåtit plats gratis i flera år,
uppdateras inte längre.
I den här högerspalten
kan man annonsera öppettider eller annan info, för 500 kr per månad.

Om du vill vara med:
Maila till
kontakt@arbogasidan.se
_____________________________


_________________________

 
   
 
   
 
   
 
   
 
 
   
 
  

 

 
 


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

__________________________