wrap-script-literals: no

*****************
Små små ord...
HARRYS HÖRNA

**************

MÅNDAGEN den sista oktober blir det molnigt mest hela dagen i Arbogatrakten. Mot kvällen väntas regn. Temperaturen orkar som mest upp till fem plusgrader. Den 31 oktober är "riktiga" Halloween. Det är också Världsspardagen och Magins dag. Men det är inte minst Grannens Dag, mer om det längre ner i spalten.

RASTA RÅNAT igen. Vid 20:45-tiden på lördagskvällen rånades Rasta i Arboga av tre maskerade gärningsmän. Männen ska ha varit beväpnade med hammare och tvingade till sig en okänd summa pengar.
Ingen i personalen har skadats fysiskt under rånet.

FLERA POLISPATRULLER var på plats och sökte efter gärningsmännen i området, men i nuläget finns inga misstänkta. Teknisk undersökning kommer att genomföras.
Förundersökning om Rån har inletts och på grund av detta kan ingen ytterligare information lämnas i nuläget, meddelar Polisen Västmanland också.

GRANNENS DAG är det varje år den 31 oktober. Det är den dag då vi ska värna om våra grannar, det är en dag då vi skall visa hänsyn och vara snälla mot våra grannar. Det borde vi förstås vara alla dagar, eller hur?

HARRY HOLM 2016 10 31

______________________________

I KYRKOÅRET har vi nu nått fram till den Tjugotredje söndagen efter Trefaldighet. Och temat är Förlåtelse utan gräns. Idag skall det alltså handla om förlåtelse. Ett så viktigt ämne medför att dagens betraktelse blir tämligen lång. Men säkert värd att begrunda. Och kanske diskutera.

JAG BÖRJAR med ett bibelord:
När Jesus såg deras tro sade han till den lame: ”Mitt barn, dina synder är förlåtna.” Nu satt där några skriftlärda, och de tänkte för sig själva: ”Hur kan han tala så? Han hädar ju. Vem kan förlåta synder utom Gud?”
(Mark 2:5-7)

DET ÄR GUD SOM FÖRLÅTER
Gamla Testamentet talar om Guds förlåtande som en nådehandling. Profeterna där uppmanar folket att be Gud om förlåtelse.

Jes 55:7 Må den gudlöse överge sin väg, den ondskefulle sina planer.Må han vända om till Herren, så skall han förbarma sig över honom, vända om till vår Gud, som alltid vill förlåta.

Hos 14:3 Kom med era ord och vänd tillbaka till Herren, säg till honom: Förlåt all vår skuld, ta emot det goda, vi skall infria våra löften.

OCH SÅ BER vi också Gud om förlåtelse, t.ex. varje gång vi läser Fader vår. I förlåtelsen kastar Gud bort människans synd, ja han utplånar den som en sky (som det står i Jes 44:22) eller kastar den i havets djup, vilket framgår av Mik 7:19: Du förbarmar dig över oss på nytt och utplånar våra brott, du kastar alla våra synder i havets djup.

ÄVEN JESUS FÖRLÅTER
Enligt Nya Testamentet är förlåtelsen också verkligen där när man blir frälst, omvänd, och därefter avtvättad sina synder i dopgraven.
Jesus tog på sig våra synder på korset. Och i samband med nattvarden säger Han enligt Matt. 26:28 “Detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse.”
I Ef 1:7 står det att “genom honom och genom hans blod har vi friköpts och fått förlåtelse för våra överträdelser “

Och i Kol l:14 läser vi: “och genom Sonen har vi friköpts och fått förlåtelse för våra synder.”

DET NYA förbundet är grundat på denna förlåtelse (Matt 26:28) som tas emot genom omvändelsen, dopet och tron. Som framgår av bibelstället överst så ansåg de skriftlärda att bara Gud kunde förlåta synder. De tyckte att Jesus hädade när han hävdade att han också kunde förlåta. Men vi vet ju att Jesus också är Gud.
Han har makt att förlåta synder på jorden förklarar han för kritikerna, i samband med att han botade den lame mannen (Mark. 2:10/11).

DET STÅR mycket om att vi människor är så att säga generellt förlåtna genom vad Jesus gjort för oss medan man i mer personligt konkreta fall skall be Gud om förlåtelse, självklart i Jesu namn - som alltid när vi ber.

VI SKA FÖRLÅTA
Framför allt står det på flera ställen i Bibeln att vi skall förlåta våra medmänniskor. Vi lovar att göra det i bönen som Jesus lärt oss, alltså Fader vår: “såsom och vi förlåta dem oss skyldiga äro”.
Och det ska vi göra 70 gånger 7 gånger, enligt Bibel 2000. Det är ett uttryck för “hur många gånger som helst”.

I Luk 17:3 står det “Om din broder syndar, så tillrättavisa honom
Och om han ångrar sig, så förlåt honom.”

JAG BRUKAR försöka lyda Jesus men jag väntar inte på att någon skall ångra sig. Jag tycker att jag gör Hans vilja även om jag förlåter “min broder” eller syster vare sig de ångrar sig eller inte och att jag gör det snabbt.
Det är ändå ett knappnålshuvud i universum jämfört med vad Gud har förlåtit mig, t.ex. jämfört med vad Jesus gjorde för oss på korset. Utan den förlåtelsen hade vi aldrig varit värdiga att ha gemenskap med Gud.

JAG SER VAD min nästa har gjort och jag kan kanske inte ändra min inställning att han eller hon har gjort fel. Men jag skyndar mig att förlåta.
Jag förlåter inte för att jag tycker synd om den andra.
Jag förlåter för att Jesus har sagt åt oss att göra det - men också för att vi alla har den defekten att vi gör fel titt som tätt, inte minst jag.
Jag har förlåtit, sedan får min nästa bära sitt ansvar. Och jag bär mitt. Bland annat genom att dagligen be Gud om förlåtelse.

FÖRLÅT OCH GLÖM
Har man förlåtit har man inte rätt att ta upp saken igen. Vi ska göra som Gud, slänga det i glömskans hav.
Sluta se bakåt. Se framåt. Det ska man göra.
Det är därför bilens framruta är större än backspegeln.

SÅ BÖR DET vara i livet också, i relationer.
Har du förlåtit, gör som Gud, glöm!
Och så, den kanske egoistiska, slutsatsen:
Man mår mycket bättre när man gjort detta, förlåtit och därmed slutat att älta “oförrätten”.

För när du lever i oförsonlighet är du inte fri.

VÄNTA INTE PÅ ETT “FÖRLÅT”
- Jag hade nog förlåtit honom långt innan han bad om förlåtelse för han visade i sina handlingar att han ångrade sig, var det någon som sa.
Du ska - om jag fattat Bibeln rätt - inte gå och vänta på att någon ska ångra sig och säga Förlåt mig. Vi ska vara snara att förlåta.

OCH TÄNK om jag gör fel när jag sprider mina “Förlåt mig” till höger och vänster.
Jag tror det är oerhört svårt att säga “Förlåt mig” vid exakt rätt tidpunkt.
Kommer du för tidigt, så slänger din “motpart” tillbaka ett “Ja jag förlåter dig” direkt, ungefär som när man säger “Hej” när någon säger hej till dig.
Det är stor risk att han säger sitt “Ja jag förlåter dig” eller bara “Okej” fast han inte har “förlåtit färdigt”. Och är det inte ett äkta “Jag förlåter dig” man får till svar så far ju “motparten” med osanning.

DEN SOM LÄSER alla bibelställen om att vi ska förlåta vår broder och vår syster, den personen har förstås snabbt förlåtit och glömt. Och går inte och väntar på att någon ska komma och säga förlåt.
Och så tänker jag så här:
Är det ett “Förlåt mig” man går och väntar på, då är det ju inte det brodern eller systern ursprungligen gjort/sagt som man är arg/besviken på - utan på att han/hon inte kommit och sagt förlåt. Och då kan ju inte den ursprungliga “oförrätten” ha varit värd så mycket grämelse…
Tänk om det är så?

SE PÅ KORSET!
Sammanfattningsvis: Visst kan vi bli väldigt besvikna, ja till och med arga på någon. Och jag har lov att vara upprörd en kort stund, sedan skall jag bli lugn igen. Och förlåta, som sagt.
När jag ser på korset blir det lätt att förlåta, när jag tänker på vad Jesus gjorde där på korset, han tog på sig alla dina och mina synder - långt innan vi hade bett om ursäkt.
Så förlåt snabbt! Vänta inte på att någon ska komma och säga förlåt, till dig i stället för till Jesus eller Gud.
Låt inte solen gå ner över din vrede!

JAG SLUTAR idag med att citera Ef 4:32:
Var goda mot varandra, visa medkänsla och förlåt varandra, liksom Gud har förlåtit er i Kristus.

Och så ber jag:
Tack Gud för din oerhört omfattande förlåtelse. Igen och igen har du förlåtit vad jag har felat och brustit. Bara du kan förlåta så helt och fullt att du totalt utplånar mina synder. Tack Herre för att du ska göra mig villig att i alla lägen vara snabb att förlåta. Tack för att din Ande kan hela alla sår, upprätta alla relationer och förnya brustna förtroenden.
I Jesu namn, Amen.

HARRY HOLM 2016 10 30

____________________________

DENNA LÖRDAG blir det rätt mycket sol över Arbogatrakten. Och vi kan räkna med 8-9 plusgrader. Dessutom väntas söndagen vara ännu soligare. Men idag är det lördagen den 29 oktober. Och det är Internets Dag - läs mer om det längre ner i spalten.

ARBOGA PÅ BOMÄSSA. Förra helgen
deltog Arboga kommun i mässan Bostad 2016 i Örebro. Arboga hade en mycket välbesökt monter, där besökare fick träffa representanter från Arboga kommun, Länsförsäkringar fastighetsförmedling och Sturestaden.

SYFTET MED deltagandet var framför allt att presentera nya byggprojekt i kommunen och utbudet av lediga tomter: Nybyggnationen av lägenheter vid Ljungdalsbacken. Nybyggnationen av parhus och bostadsrätter vid Åbrinken. Och tomter till salu i Arboga kommun.

MEDAN INTRESSERADE besökare stannade till i montern och pratade boende fick de dessutom smaka på den lokalt producerade Götlundaglassen.
- Det var en mycket lyckad mässa och Arboga fick riktigt bra respons bland besökarna, säger Annica Gustafsson, näringslivsutvecklare på Arboga kommun.

INTERNETS DAG är det denna lördag. Föregångaren till Internet, ARPANET, skapades av USA:s militära forsknings-anstalt Advanced Research Projects Agency, ARPA år 1969. Telekom-giganten AT&T ägde ledningarna som band ihop datorer i ARPANET.

DEN 29 OKTOBER år 1969 ledde Leonard Kleinrock ett forskarlag som lyckades få en UCLA-dator att kommunicera med en dator på ett annat forskningsinstitut.

I BÖRJAN AV 1980-talet tog univer-siteten, i första hand i USA, över och skapade ett datanät mellan sig med denna teknik. Det spred sig ganska fort till andra länders universitet, även till Sverige. Ulf Bilting rekvirerade via Chalmers Tekniska Högskola, det första svenska IP-nätnumret 1984.

UNDER 1990-talet började privatpersoner använda nätet i större utsträckning, då kommersiella operatörer erbjöd förbindelser åt hemanvändare och World Wide Web slog igenom.

SOM ETT kuriosum kan nämnas att jag började göra arbogasidan.se på nätet år 2004. Och att det är tack vare internet som ni kan läsa denna anspråkslösa men lokala internet-tidning, med sin kombination av public service och åsikter.

HARRY HOLM 2016 10 29

____________________________

TRAFIKOLYCKA.

En trafikolycka, en viltolyhcka inträffadepå torsdagskvällen på länsväg 249 vid Arboga. En bilist kolliderade med vildsvin, tre till sjukus.

En kvinna med sina två barn i bilen, 6 månader och 6 år gamla, kolliderade under tidiga kvällen med ett vildsvin på LV249. Det blev en rejäl kollission. Ambulans kallades till platsen och samtliga personer åkte med ambulans till sjukhus. Oklara skador men förstahandúppgifter hos Sjukvärdens larmcentral sa att det de klarat sig relativt bra.
Efter kontakt med sjukhuset kl. 21.18 visade det sig att samtliga tre var utskrivna.

____________________________

FREDAGEN den 28 oktober kommer, efter den regniga natt som varit, att bjuda på vackert väder. Från lunchtid väntas helt molnfritt. Och 10 plusgrader. Grattis, ni som får vara utomhus. Och grattis ni som sitter inne - i bilen. För idag är det Bilens Dag.

BILENS DAG, är alltid den 28 oktober. Värt att uppmärksamma, om inte annat så för att det är med bil vi mest åker. Personbilar står för 77 procent av vårt resande. Spårbunden trafik, som tåg, tunnelbana och spårvagn, svarar bara för cirka tio procent och bussen för sex procent.

DET ÄR ALLTSÅ bilen som helt dominerar vårt resande. Det är inte så konstigt. Den kan jag ta vart jag vill, när jag vill. Även på natten. Och till platser där det inte finns några så kallade kollektiva färdmedel. Det är en nödvändighet på landsbygden och om jag ska upp till fäbodvallen vid Särvfjället.

NÄSTAN ALLA svenskar, 85 procent, har minst en bil i hushållet, 36 procent har minst två bilar och 6 procent har tre eller fler. Flest billösa finns i Stockholm, där en av fyra saknar bil.

MEN JAG, som inte gillar stora städer, instämmer i uttrycket "Bilen gör att vi kan bo där vi trivs, jobba där vi behöver och ägna fritiden åt vad vi vill, utan att vara beroende av tidtabeller eller linjetrafik. Det gör att livspusslet går ihop..."

HARRY HOLM 2016 10 28

______________________________

 

DEN SYDVÄSTLIGA vinden fortsätter även denna torsdag att blåsa över Arbogatrakten. Det blir mulet och 8-9 grader frampå dagen. Idag, den 27 oktober är det bland annat Internationella religionsfrihetsdagen, Internationella skolbiblioteksdagen och Alla svärmödrars dag.

MEN DET ÄR också Internationella Nalledagen. En kramgo nalle är många barns bästa vän, då den ger trygghet och värme. Den internationella nalledagen har firats den 27 oktober varje år sedan 1998. Den har sedan 2001 haft sin egna födelsedagssång som är ”Bamsefars födelsedag”.

VISSA uppmärksammar internationella nalledagen för att visa hur viktiga nallarna har varit för dem under deras uppväxt. Jag kan inte minnas någon nalle när jag var liten. Men jag har ett speciellt minne av en nalle jag hade som 17-åring.

DET VAR på festplatsen Sandviken vid Storsjöns strand. Östersundsflickan jag haft sällskap med en tid "gjorde slut" under färden ut till festplatsen. Jag tröstade mig med att köpa en lott... som visade sig vara högsta vinsten.

DEN FICK man inte hämta ut förrän kvällen var över. Och det var en stor och fin nallebjörn i ett material som hette panofix. När min f.d. flickvän fick se mig med min vinst ville hon att det skulle bli bra igen. Men jag var stolt nog att tacka nej. Och jag hade ju nallen som tröst...

HARRY HOLM 2016 10 27

_____________________________

ONSDAGEN den 26 oktober börjar nollgradig i Arbogatrakten. Eftersom vinden blir sydvästlig, den mest vanliga vinden i Arboga, så får vi en hel del plusgrader längre fram på dagen, fem eller sex närmare bestämt. Idag är det också Potatisens Dag. Mer om det längre ner i spalten.

DET DÄR MED NÄTET. Onsdag den 26 oktober bjuder Arbogabiblioteket in till en eftermiddag för alla som vill veta mer om hur man hänger med i informa-tionsflödet på nätet.

PÅ INTERNET och i sociala medier vimlar det av förkortningar och stående uttryck. Det pratas om hashtag, tweets och att instagramma. Vad betyder det? Klockan 14.00 - 16.00 idag välkomnas alla till Biblioteket.

FLERA MEDVERKANDE är det. Sparbanken berättar om Swish, Bank-ID med mera. Arbogas släktforskare visar släktforskning på nätet. Här demonstrerars också hur man laddar ner appar på surfplattor som iPad och Samsung och på smartphones. Allting är gratis och biblioteket bjuder på kaffe.

DETALJPROGRAMMET: Klockan 14.00: Vad är en hashtag? Klockan 14.30: Så laddar du ner tidningar gratis till surfplattan. Klockan 15.00: Så laddar du ner en e-bok. Klockan 15.00: Så fungerar Instagram. Klockan 15.30: Så laddar du ner talböcker från MTM, Myndigheten för tillgängliga medier. Klockan 16.00: Så fungerar Pokemon Go.

POTATISENS DAG är det. Potatisaka-demien har tagit initiativet till att proklamera den 26 oktober som Potatisens Dag. Tanken är att vår knöl skall firas i hela landet då potatisen är skördad och tillgången är god i hela landet.

FÖRHOPPNINGEN hos arrangörerna är att det serveras potatis i alla landets skolor och äldreboenden idag men även på restauranger och givetvis i hemmen. Potatisens Dag kommer är en årligen återkommande tradition att fira för odlare, handlare och konsumenter.

DET VAR upptäcktsresande från Europa som på 1500-talet stiftade bekantskap med potatisen vid upptäckten av Amerika och tog med sig de första knölarna hem till Europa. Till Sverige kom potatisen under 1600-talet som en ny botanisk växt.

MED JONAS Alströmers goda insats kom potatisen på de svenska matborden på bred front. Alströmer genomförde sin första dokumenterade odling av matpotatis på sin gård Nolhaga i Alingsås 1724. Det var hans forskningsrön om odling och lagring av potatis som var banbrytande för etableringen i Sverige. Alströmer var övertygad om potatisens potential som basföda för folket och gjorde stora ansträngningar för att popularisera den.

POTATISAKADEMIEN har förstås sitt säte i Alingsås. Den bildades 2008 för att värna om potatisen i alla dess former. Varje år delas det Stora Potatispriset ut till någon som gjort något bra för potatisens bästa. Det sker i samband med Potatisakademiens årsmöte på Jonas-dagen den 29 mars.

HARRY HOLM 2016 10 26

----------------------------------------

MULET OCH REGN blir det även tisdagen den 25 oktober i Arbogatrakten. Som mest väntas det 5 plusgrader. Under eftermiddagen kan det komma lite sol som får glittra i regndropparna. Idag är det Världspastadagen. Men tänk då på att det inte är fett du och jag blir tjock av, utan det är det överskott av kolhydrater som ombildas till fett och lagras som reserv runt om i kroppen.

NÄR ARBOGA TIDNING och en lång rad andra tidningar fick Daniel Nordström till ny chefredaktör påstod han att det skulle gå att göra minst lika bra tidningar med färre anställda. Och flera journalister fick gå. Då skrev jag "Mig lurar du inte, Daniel Nordström". För det klart att det blir en sämre tidning med färre journalister.

IGÅR FICK jag anledning att upprepa min mening om ledningen för Arboga Tidning m.fl. Så jag undrar om det inte är dags att vara "taktiska" tillbaka mot Arboga Tidning?

DERAS KUNDTJÄNST meddelar, på direkt fråga, att tidningen bara kommer tre dagar i veckan från och med årsskiftet. Men på baksidan på pg-inbetalningskor-ten som går ut, som det jag fick igår, står det "Papperstidningen direkt hem i brevlådan fem dagar i veckan".

BETALNINGEN jag krävs på gäller prenumeration till och med 22 februari 2017. Så om jag nu betalar med detta inbetalningskort, då har vi ett avtal som lovar att jag får AT fem dagar i veckan fram till och med den 22 februari 2017.

OCH DÅ KAN inte Bbl/AT gå över till tredagarsutgivnings vid årsskiftet. Hurra! Och därmed får jag sluta med att återge min gamla devis: "Mig lurar du inte Daniel Nordström!"

HARRY HOLM 2016 10 25

______________________________

OCKSÅ MÅNDAGEN den 24 oktober blir gråmulen i Arbogatrakten. Som mest väntas 5-6 plusgrader. Under efter-middagen kommer det att regna en del. "Världsdagen för information om utvecklingsfrågor" är det och även
"Montessorilärardagen. Men det är också FN-dagen.

FN-DAGEN har firats sedan 1948, och påbjuds av FN:s Resolution 168 (II) från 31 oktober 1947. Den 6 december 1971 rekommenderades i resolution 2782 (XXVI) att dagen skulle bli en helgdag i samtliga medlemsländer.

MEN SÅ BLEV det inte. I Costa Rica är dagen en nationell helgdag. Men i Danmark, Finland och Sverige är denna dag en flaggdag där man flaggar antingen med FN-flaggan eller med det egna landets flagga. FN-dagen uppmärk-sammas ofta i svenska skolor. I Sverige firas dagen sedan 2005 med en särskild FN-bakelse. I USA håller presidenten ett tal varje år sedan 1946.

HARRY HOLM 2016 10 24

 

______________________________

SÖNDAGEN är här. Vilodagen. Och den dag i veckan då kyrkorna har som mest med besökare. Även för den som inte går i kyrkan så ofta kommer här en liten betraktelse över den text som det handlar om i t.ex. Svenska kyrkan idag, den 23 oktober 2016.

ETT AV BIBELORDEN idag:
Och han sade: ”Med Guds rike är det som när en man har fått utsädet i jorden..." (Evangeliet enligt Markus kapitel 4, vers 26)

22:a söndagen efter Trefaldighet
Frälsningen

I HELGEN bibelställen handlar det om utsäde, om sådd och skörd. Det som får mig att fundera lite extra är raderna om att det gror och växer utan att vi vet hur. (Dagens evangelium)
Här skall vi få en bild av att när vi kristna sår ut, i ord och gärning, så kommer människor på olika sätt fram till frälsningens ögonblick.

HUR MÅNGA exempel har jag inte hört om vilka oväntade vägar som lett fram till en viss människas möte med Jesus.
Det är nog bara att finna sig i detta, att vi människor kan sprida evangelium men att det finns en högre makt som gör att detta utsäde gror och blommar ut i våra medvandrare här på jorden.

IDAG SKA JAG återge de bibeltexter som man vissa år läser denna helg, speciellt i Svenska kyrkan alltså.

Gammaltestamentlig läsning
Nehemja kapitel 2, vers 11 - 20
Så anlände jag till Jerusalem. När jag hade varit där i tre dagar gick jag om natten ut med bara ett par man. Jag hade inte berättat för någon vad min Gud hade ingivit mig att göra för Jerusalem, och jag tog inte med mig något annat djur än det jag själv red på. Mitt i natten red jag ut genom Dalporten i riktning mot Drakkällan och Dyngporten. Jag undersökte Jerusalems raserade murar och nerbrända portar. Jag fortsatte till Källporten och Kungsdammen, men mitt riddjur kunde inte ta sig fram där. Under natten fortsatte jag upp längs dalen och undersökte muren, tills jag än en gång kom genom Dalporten och var tillbaka igen. Styresmännen visste inte var jag hade varit och vad jag hade gjort, ty jag hade ännu inte underrättat judarna, varken präster, stormän, styresmän eller övriga som hade med saken att göra. Men nu sade jag till dem: ”Ni ser själva hur illa det står till med oss: Jerusalem är ödelagt och dess portar nerbrända. Låt oss bygga upp Jerusalems mur igen och göra slut på vår vanära!” Och jag berättade för dem hur min Gud hade hållit sin skyddande hand över mig och vad kungen hade lovat mig. ”Låt oss börja bygga!” sade de och grep sig an med detta goda verk. Men när horoniten Sanvallat, ammoniten Tobia, ämbetsmannen, och araben Geshem fick reda på detta öste de spott och spe över oss: ”Vad håller ni på med? Tänker ni göra uppror mot kungen?” Men jag gav dem svar på tal: ”Himlens Gud skall ge oss framgång. Nu börjar vi, hans tjänare, att bygga. Varken lag eller hävd ger er någon rätt till Jerusalem.”

Epistel
Till de kristna i Rom kapitel 5, vers 15 - 21
men överträdelsen kan inte jämföras med nåden. Om alla dog genom en endas överträdelse, så har nu alla fått del av Guds överflödande nåd, nådegåvan som bestod i en enda människa, Jesus Kristus. Och följderna av en enda mans synd kan inte jämföras med denna gåva. Ty domen följde på vad han ensam hade gjort och blev fällande, men nåden följde på mångas överträdelser och innebar ett frikännande. Om en enda mans överträdelse betydde att döden fick herravälde genom denne ende, så skall nu i stället de som blir rättfärdiga genom nådens överflödande rika gåva leva och få herravälde tack vare en enda, Jesus Kristus. Alltså: liksom en endas överträdelse ledde till fällande dom för alla människor, så har också en endas rättfärdiga gärning lett till frikännande och liv för alla människor. Liksom en enda människas olydnad gjorde alla till syndare, så skall en endas lydnad göra alla rättfärdiga. Lagen kom in för att överträdelserna skulle bli större. Men där synden blev större, där överflödade nåden än mer, och på samma sätt som synden härskade och förde till döden, skall därför nåden härska genom rättfärdighet och föra till evigt liv genom Jesus Kristus, vår herre.

Evangelium
Evangeliet enligt Markus kapitel 4, vers 26 - 29
Och han sade: ”Med Guds rike är det som när en man har fått utsädet i jorden. Han sover och stiger upp, dagar och nätter går, och säden gror och växer, han vet inte hur. Av sig själv bär jorden gröda, först strå, så ax, så moget vete i axet. Men när grödan är mogen låter han skäran gå, för skördetiden är inne.”

Psaltaren
Psaltaren kapitel 62, vers 10 - 13
Bara en vindfläkt är människorna, de dödliga endast ett bländverk. Läggs de i vågskålen höjer den sig, ja, de är lättare än luft. Lita inte till våld, sätt inte ert hopp till rövat gods. Om än er rikedom växer, förtrösta inte på den. Ett har Gud talat, två ting har jag hört: att Gud har makten, att du, Herre, är trofast. Du lönar var och en efter vad han har gjort.

HARRY HOLM 2016-10-23

_____________________________

LÖRDAGEN den 22 oktober fortsätter gråvädret som om ingenting hänt. Det kan komma några regndroppar. Vinden fortsätter komma från Sibirien och blir dessutom rätt kraftig. Idag bjuder jag inte på något recept, trots att det är Hackkorvens Dag. Däremot handlar det, längre ner i spalten, om att det idag är Caps-Lock-Dagen.

RUN4ACTIONAID arrangeras mellan 11.30 och 15 idag lördag i Teknikbacken i Arboga. Det är Vasagymnasiet som står bakom det hela. Den som deltar i evenemanget Run4ActionAid hjälper sju elever från Vasagymnasiet att ta sig till Kenya för att jobba som volontärer. Både barn och vuxna inbjuds till Teknikbacken där det kommer att ordnas tipspromenad, knattelopp samt tävlingslopp.

ÖVERSKOTTET kommer oavkortat gå till ActionAids arbete för att främja mänskliga rättigheter och bekämpa fattigdom. Önskar du delta? Då kan du gå in på evenemangets Facebooksida för mer information: Run4ActionAid 2016.

MEN NU VILL jag uppmärksamma att det är Internationella Caps-Lock-Dagen idag den 22 oktober. (Caps Lock är den tangent till vänster på datorn som man trycker ner när man bara vill ha stora bokstäver, versaler.)

SEDAN ÅR 2000 HAR INTERNATIONELLA CAPS LOCK-DAGEN UPPMÄRKSAMMATS RUNT OM I VÄRLDEN, DAGEN FIRAS DEN 22 OKTOBER VARJE ÅR. FIRANDET AV INTERNATIONELLA CAPS LOCK-DAGEN ÄR EN KAMPANJ FÖR ATT RADERA ELLER FLYTTA PÅ CAPS LOCK-TANGENTEN SOM ENLIGT MÅNGA SITTER DUMT PLACERAD OCH OFTA RÅKAS ANVÄNDAS VID FEL TILLFÄLLE. I CHATTAR OCH FORUM PÅ INTERNET RÄKNAS DET SOM ATT MAN SKRIKER NÄR MAN SKRIVER MED VERSALER OCH DET ÄR DETTA SOM OFTA SKER UTAN ATT DET ÄR MENINGEN. UPPMÄRKSAMMA DAGEN GENOM ATT ANVÄNDA CAPS LOCK NÄR DU SKRIVER
FÖR ATT VISA PÅ HUR JOBBIGT DET ÄR, TÄNK PÅ ATT DET KAN VARA SVÅRT ATT FYLLA I
LÖSENORD MED CAPS LOCK PÅ.

HARRY HOLM 2016 10 22

_____________________________

DET ÄR FREDAG idag och datumet är den 21 oktober, I Arbogatrakten blir vädret rätt uselt. Det kommer att småregna så gott som hela dagen. Dessutom väntas en rätt elak vind från nordost, från Sibirien brukar jag säga. En perfekt dag att tillbringa inomhus.

URSULA har namnsdag idag. Ursula är ett kvinnonamn som kommer från det latinska ordet ursus, "björn", och betyder "den lilla björninnan". Det har använts som dopnamn i Sverige sedan 1400-talet. Idag finns det inte ens 2000 med det namnet i vårt land. Att namnet ligger på 21 oktober beror på det förr var Sankta Ursuras dag detta datum.

YRSA HAR också namnsdag idag. Yrsa är ett fornnordiskt namn som tros betyda yr, vild. Enligt de fornnordiska sagorna var Yrsa maka till sveakungen Adils och mor till danakungen Rolf Krake på 500-talet. Det finns bara ungefär 300 kvinnor som har förnamnet Yrsa. Ursprunget är som Ursulas, och man kanske kalla Yrsa för den yra och vilda björnhonan.

HARRY HOLM 2016 10 21

_____________________________

TORSDAGEN den 20 oktober kommer regnet visst att vänta till framåt 17-tiden med att väta ner Arbogatrakten. Men himlen blir grå hela dagen ändå, som vi vant oss nu att den ska vara. Den 20 oktober har många teman. Det är
Arbetsterapins dag, Internationella flygledardagen, Måltidens dag,
Världsdagen för statistik och
Internationella osteoporosdagen.
Men det är också Grynkorvens Dag.

GRYNKORVENS DAG firas av akademien Grynkorvens vänner för att uppmärksamma den något ovanliga grynkorven och dess existens samt för att få möjlighet att avnjuta denna läckerhet. Grynkorvens Vänner har över 700 medlemmar. Den 28 augusti i år fick Hemgårdens Chark föreningens utmärkelse ”Årets Grynkorv” och kan därmed titulera sig Världsmästare 2016.

GRYNKORVEN är Västergötlands traditionella landskapsrätt. Korven görs av bland annat korngryn, krokfjälster, lök, fläskkött och späck. Och den kan gärna serveras med potatis- eller rotmos och stuvade bondbönor.

ETT RECEPT kommer här, det är lånat från Ica och gäller tillverkning av 60 korvar. Du behöver 1 kg korngryn,
1 l vatten, 10 m krokfjälster, 3 gula lökar
3 kg magert fläskkött, 300 g späck,
2 tsk malen kryddpeppar, 3 msk salt,
grovsalt.

SÅ HÄR GÖR DU. Lägg korngrynen i blöt i vatten över natten. Lägg fjälstret i kallt vatten några minuter och spola igenom kallt vatten några gånger.
Skala löken. Skär fläskkött, späck och lök i bitar och mal i en köttkvarn.
Blanda detta med korngryn, kryddpeppar och salt. Arbeta smeten väl. Stek gärna ett
smakprov. Trä upp krokfjälstret på korvstoppningstillbehöret. Stoppa smeten i fjälster ganska löst. Bind om ändarna på korvarna med bomullssnöre. Varva korvarna med grovt salt i en bunke över natten. Skölj av dem och lägg i fryspåsar och frys in.

VID SERVERING: Tina korvarna över natten i kylskåp. Lägg dem i hett vatten och sjud 20-30 minuter utan lock. Tillsätt gärna lite salt, lökklyftor och några kryddpepparkorn i kokvattnet. Servera alltså gärna med potatis- eller rotmos och stuvade bondbönor. Korven håller 3-4 månader i frysen.

HARRY HOLM 2016 10 20

_____________________________

ONSDAGEN den 19 oktober fortsätter det molniga vädret och även idag kan det komma en hel del regn. Som varmast blir det åtta plusgrader. Men mitt i allt grått lyser lövträdens färger ikapp med varandra och utgör en fin kompensation för bristen på solsken.

FOXTERRIERNS DAG är det idag. Men inte för alla foxterrier. Det är Nationella dagen för Strävhårig Foxterrier som firas med olika aktiivteter runt om i Sverige just den 19 oktober.

STRÄVHÅRIG FOXTERRIER är en hundras från Storbritannien. Den är en liten men högbent terrier med kvadratisk kroppsbyggnad. Ursprungligen avlades den fram som grythund men är sedan länge vanligast som sällskapshund. På 1920-talet tog den över i popularitets-toppen efter släthårig foxterrier. Foxterrier betyder rävterrier.

SERIEFIGUREN TINTINS hund Milou är en strävhårig foxterrier. På 1930- och -40-talen medverkade den strävhåriga foxterriern Asta i filmer om detektiven Nick Charles med William Powell och Myrna Loy, vilket bidrog till rasens popularitet som sällskapshund.

EN ALERT OCH LIVLIG hund är den strävhåriga foxterriern. Den är läraktig och behöver aktivering med mentala utmaningar. Den är mycket fäst vid sin familj. Rasregel: Strävhårig foxterrier skall vara stram och elegant med lång rest hals, högt ansatt svans och övervikta v-formade öron.

HARRY HOLM 2016 10 19

____________________________

TISDAGEN den 18 oktober väntar samma molniga himmel som vi börjat vänja oss vid. Det blir svag vind och från eftermiddagen kan det då och då regna lite smått. Som varmast väntas då 10 plusgrader. Idag är det både Internationella klimakteriedagen och
Chokladmuffins dag. Men det är också Internationella slipsdagen och den ska jag berätta mer om längre ner i spalten.

MATTECENTRUM gästar Arboga bibliotek mellan klockan 17.00 och klockan 19.00 i kväll. Mattecentrum är en politiskt och religiöst obunden ideell förening som erbjuder gratis hjälp i matematik till elever och studenter i Sverige.

PÅ BIBLIOTEKET ges i kväll hjälp med matte på högstadie- och gymnasienivå. Man behöver ha med sig matteböcker, papper att räkna på, penna, sudd, räknare och ett glatt humör. Men det kostar inget och alla är välkomna, oavsett skola, ålder, kön, ursprung eller kunskapsnivå. Och den som vill komma behöver inte anmäla sig i förväg.

SLIPSENS DAG är det idag, egentligen heter det Internationella slipsdagen. Och jag känner att man måste gå tillbaka så långt som till omkring åt 1660. Då blev den modeintresserade franske kungen Ludvig XIV begeistrad över de mycket färggranna sidensjalar som kroatiska militärer bar, ett plagg kallat kravata som bars runt halsen även av officerare i det då mäktiga Osmanska riket.

DEN FRANSKE kungen tog till sig modet och började själv bära stora kulörta, imposanta halsplagg och utrustade även sitt livgarde med schalarna,
som skulle knytas och hängas på ett visst sätt.

OCH ÄVEN SLIPSENS DAG 2016 har sin grund i Kroatien. Academia Cravatica är en icke vinstinriktad institution i Kroatien som verkar för att värna om och marknadsföra slipsen/kravatten som ett kroatiskt och europeiskt världsarv. Institutionen grundades 1997 och har sitt säte i Zagreb i Kroatien. Institutionen är känd för sina spektakulära installationer, utställningar och projekt.

ÅR 2003 skapade institutionen en uppmärksammad installation då de knöt världens största slips runt amfiteatern Arena i staden Pula. Installationen uppmärksammades av media runt om i världen. Samma år bands en slips kring halsen på Ban Jelacic-statyn på Zagrebs centrala torg.

ÅR 2010 skapades Kravattregementet på initiativ av Academia Cravatica. Heders-kompaniets marsch och vaktskifte hör idag till en av Zagrebs sevärdheter.

I SVERIGE är det inte många yrkeskategorier som bär slips idag. Men jag minns att i mina unga år, som reporter på Arboga Tidning, så var det vanligt att vara välklädd på det viset. Men det var på 1960-talet och är alltså preskriperat.

HARRY HOLM 2016 10 18

 

----------------------------------------

MÅNDAGEN den 17 oktober kommer även den att domineras av en molning himmel i Arbogatrakten. Så skulle det vara igår också men några små stunder tittade solen ändå fram, liksom bara för att retas med meteorologerna. Idag blir det som mest 10 grader och detta på eftermid-dagen.

MISTE KÖRKORTET. En misstänkt rattfyllerist stoppades på Herrgårdsgatan i Arboga i går vid 17-tiden. Föraren, en 63-årig kvinna, blåste positivt i polisens instrument och fick följa med till polisstationen i Köping för provtagning och förhör. Efter avslutad provtagning visade det sig att kvinnan kört bil med 0,32 promille i kroppen. Hennes körkort omhändertogs och hon misstänks nu för rattfylleri.

HARRY HOLM2016 10 17

____________________________

 

EMILIA LINDBERG
SJUNGER KRISTEN COUNTRY
vid Musik & Café
idag söndag kl 16
i Arboga Pingstkyrka (Trädgårdsgatan 46).
Fri entré. Servering.

______________________________

INFÖR VARJE helg brukar jag välja något bibelord och fundera över det, för att sedan skriva ner mina reflektioner i något som jag kallar en betraktelse.
Idag blir det en ganska lång sådan.

21:a söndagen efter Trefaldighet
SAMHÄLLSANSVAR

INFÖR DEN 21:a söndagen efter Trefaldighet citerar jag det brev som Paulus satt i Gajus hus i Korinth och dikterade för skrivaren Tertius, innan han skickade det till Rom med föreståndaren i grannförsmlingen, och hon hette Foibe.

Ge alla vad ni är skyldiga dem, åt var och en det han skall ha: skatt, tullar, respekt, vördnad. Stå inte i skuld till någon, utom i er kärlek till varandra. Ty den som älskar sin medmänniska har uppfyllt lagen.
Så skrev han i Romarbrevet 13:7-8.

ATT BETALA SKATT är viktigt enligt Bibeln. Så kanske vissa ställen i Nya Testamentet är svårare att ta till sig än andra.
Ta t.ex. detta att det 13:e kapitlet i Romarbrevet börjar med att Paulus skriver att ”Varje människa skall underordna sig all den överhet hon har över sig.”
Har jag haft svårt för det? Jajamen.

BAKGRUNDEN till Paulus kategoriska mening finns kanske i Matteus 22:15-22, det vill säga i det Jesus sade i argumenteringen med de fariséer (medlemmar i en sträng lekmannarörelse på Jesu tid) som försökte ”sätta dit” honom genom att ställa frågan:
”Säg oss vad du anser: är det rätt eller inte att betala skatt till kejsaren?”
Han svarade:
”Hycklare, varför vill ni sätta mig på prov? Visa mig ett mynt som man betalar skatt med.”
De räckte honom en denar och han frågade: ”Vems bild och namn är det här?”
”Kejsarens”, svarade de.
Då sade han till dem: ”Ge åt kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud.”

HUR GÖR VI i dagens Arboga? Jo, att lägga ner en del av sin tid för Gud, för kyrkligt arbete, för att trösta och hjälpa medmänniskor, det kan man (fast aldrig kanske i nog stor utsträckning).
Men när det kommer till kosingen!
Bidra med pengar till sin församlings verksamhet, jo det kan väl också gå för sig.

MEN NÄR DET gäller att betala till Samhället strävar de flesta av oss att betala så lite skatt som möjligt. Och om det upptäcks att någon deklarerar på ett felaktigt eller oärligt sätt, då blir Samhället, Överheten på riktigt dåligt humör.
I Romarbrevet 13:5-7 står det:
”Därför är det nödvändigt att underordna sig, inte bara för vredens skull utan också i insikt om vad som är riktigt. Det är ju därför ni betalar skatt, ty de styrande är Guds tjänare när de vakar över allt sådant.”

DEN DÄR meningen om vad som är ”riktigt” borde till exempel vara insikten om att Samhället/Överheten verkligen behöver skattepengarna ur ett medmänskligt perspektiv:
För att göra det bättre för våra medmänniskor skall Samhället med hjälp av våra skattebetalningar ordna bra sjuk- och äldrevård, fixa fin verksamhet på dagis, se till att skolorna ger kvalitetsundervisning och allt annat.

DETTA MED att man ska betala skatt faller verkligen fint in under det Jesus sade enligt Matteus 7:12:
”Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem. det är vad lagen och profeterna säger.”

ATT GÖRAN GREIDER satte för några år sedan de här två sakerna emot varandra. Det vär verkligen sorgligt.
Han menade tydligen att frivilliga insatser (exempelvis via kyrkorna) tar över så mycket av Samhällets ansvar, att Samhället (stat, kommun,landsting) drar ner på sin omsorg om invånarna.

MEN SOM på andra håll i vår samtid kan faktiskt företeelser - som olika medmänskliga insatser - komplettera varandra. Och det som görs med Guds och kristna människors hjälp är inte det minst effektiva. Jämför t.ex. bara den kristna LP-verksamhetens förmåga att rädda människor ur drogtillvaron, med effekten av när "Socialden" skickar folk till "Torken".

DÄRMED INTE sagt att också vi som enskilda personer kan ta ansvar och hjälpa medmänniskor i kris. Detta sker hela tiden och ofta i det tysta.
Idag vill Bibelorden få oss att ta mer samhällsansvar, enskilt och via församlingar och organisationer - och genom att betala skatt.

JAG SKALL försöka med vad jag på olika sätt kan göra i det avseendet. Och ber därför avslutningsvis, med en av Svenska kyrkans kollektbönen::
”Gud, vår Fader,
påminn oss åter och åter
om vårt ansvar som medborgare i samhället och världen.
Ge oss vilja och förmåga att verka för bröd och arbete åt alla,
för rättvisa, frihet och fred.
Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.”

HARRY HOLM 2016 10 16

______________________________

LÖRDAGEN den 15 oktober är det. Och idag ordnas den traditionella höstmarknad på Järntorget som enligt traditionen skulle ha hållits första lördagen i september.

IDAG BLIR DET 4-7 grader under marknaden. På ordinarie dag - i år var det den 3 september - hade vi i Arboga 20 grader varmt. Vilken temperatur tror arrangörerna lockar mest folk till marknaden och därmed till staden och dess butiker?

EN FLERHUNDRAÅRIG tradition bröts sedan kommunen överlåtit arrangemanget till en förening som inte klarade uppgiften. Nuvarande arrangör sägs också vara en förening. Den finns inte med i kommunens föreningsregister. Den har ingen hemsida. Och inläggen på föreningens facebook-sida verkar censureras.

OM INTE de knallar som dyker upp idag får beskedet att höstmarknaden nästa år blir på ordinarie dag, det vill säga första lördagen i september, så missas chansen att rädda denna historiska Arboga-företeelse. Och därmed blir även butikerna i centrum lidande, som tack vare marknaden fått fler kunder just denna septemberdag.

OCH KOMMUNENS nya ledning fortsätter tydligen att strunta i vad som händer. Arbogaölet är borta från stan, Arbogapastejen likaså. Nu låter politikerna även Arboga Marknad sakta ebba ut.

HARRY HOLM 2016-10-15

-----------------------------------------

FREDAGEN DEN 14 oktober blir en solfri dag. Det var också torsdagen, trots att meteorologerna lovat solsken under eftermiddagen igår. Idag blir det bara som högst 6 grader, kylskåpskallt alltså.

RÄKMACKANS dag är det alltid den 14 oktober. Dagen instiftades av Arlanda flygplats 2010, eftersom Arlanda tillsammans med Landvetter säljer flera tusen räkmackor i veckan.

EN RÄKMACKA kan man kanske inte kalla den lilla smörgåstårta vi pusslade ihop här hemma på torsdagskvällen, efter att vi varit och sett Ingemar Linds fjällfilm. För är den - bilden ovan - en macka, då är det rena dagobertaren, som vi sa förr.

OFTAST BESTÅR består en räkmacka av räkor, majonnäs, ägg, kaviar och citron. Men här ska jag presentera ett lite lyxigare recept, och då kan vi tala om att räkmackans rätta namn är räksmörgås.

RECEPTET på "Lyxig räkmacka med majonnäs" kommer här och det är beräknat för 4 personer. Du behöver 1 kilo räkor med skal, 1 styck formbröd vitt,
2 matskedar smör, 2 stycken avokado,
4 stycken ägg kokta, 1 deciliter majonäs (helst "turbomajonnäs" se recept längre ner) och 4 salladsblad. Att garnera med: 1 styck citron, gurkskiva och dill. Och servera med 4 stycken tomater.

GÖR SÅ HÄR: Skala räkorna. Skär 4 stora sneda skivor av brödet. Det går lättast att skära brödet om det ligger ner på ena långsidan. Kantskär skivorna, men spara ovansidan med vallmofrön. Smöra brödskivorna.

DELA, KÄRNA UR och gröp ur fruktköttet ur avokadorna och skär det i tunna skivor på längden. Skala och skiva äggen. Lägg salladsblad i ena kanten på brödskivorna. Spritsa majonnäs på diagonalen och fördela ägg och avokado på var sida. Toppa med så mycket räkor som får plats. Garnera alltså med citronskivor, gurkskivor och dill. Servera med skivade tomater.

MAJONNÄSEN ska förstås helst inte vara ur tub utan tillverkas hemma. Och då gärna innan matlagningen. Till den här turbomajonnäsen behöver du 1 styck äggula, 2 teskedar vitvinsvinäger, 1.5 teskedar senap, salt, vitpeppar och
1.5 deciliter majsolja

GÖR MAJONNÄSEN så här: Lägg äggula, vinäger, senap och olja i en hög mixerbägare. Kör med mixerstaven under nivån på oljan, tills en majonnäs bildas, ca 30 sekunder. Smaka av med salt och peppar och lägg upp i en glasburk med lock. Förvara majonnäsen i kylen tills det är dags att servera.

Smaklig måltid!

HARRY HOLM 2016 10 14

_______________________________

TORSDAGEN den 13 oktober är den dag då de Arbogabor som har möjlighet ska passa på att vara utomhus. Det blir som mest 7 plusgrader. Från lunchen börjar solen titta fram och från 15-tiden är himlen helt molnfri. Sedan kommer solen knappt att visa sig alls på en hel vecka. Och från tisdag ungefär väntas till och med ett par regndagar. Enligt meteorologerna.

ALLDELES FÖR FORT gick det vid niotiden i går kväll för den kille som körde en Epatraktor på Sofiedalsgatan. Det var
strax före 21 som en polispatrul stoppade ekipaget med anledning av att det framförts med en fart långt över den tillåtna. Vid kontroll uppmättes epatraktorn till 78 km/h och är därmed att betrakta som en vanlig personbil, vilket kräver körkortsbehörighet B. Föraren, en pojke på 15 år, rapporterades därmed
för olovlig körning och hastighetsöver-trädelse.

HARRY HOLM 2016 10 13

 

 

_______________________________

ONSDAGEN den 12 oktober blir även den molnig i Arbogatrakten. Vinden väntas dock vänligt nog vara svagare än dagarna som gått. Temperaturen når som mest upp till 8 plusgrader.

IDAG ÄR det Civilkuragets dag,
Internationella reumatikerdagen och
Internationella dagen för begränsning av naturkatastrofer.

OM KRISBEREDSKAP handlar också föredraget på Arboga Bibliotek idag kl 18. Visste du att medborgarna i Sverige vid krisläge förväntas klara sig utan hjälp från samhället i 72 timmar?

SIV ANTONSSON lär därför i kväll ut grundläggande kunskaper om hur du kan stärka din beredskap inför elavbrott, stora bränder, förorenat vatten, stormar eller översvämningar.

PROGRAMMET ingår i föreläsnings-serien "Alltid på en onsdag", ett samarrangemang mellan studieförbunden i Arboga och biblioteket. Kvällens värd är Studieförbundet Vuxenskolan.

HARRY HOLM 2016 10 12

----------------------------------------

TISDAGEN den 11 oktober kanske Arbogaborna kan se några glimtar av solen på eftermiddagen. Men annars blir det molnig himlen mesta tiden. Idag är det Internationella Flickdagen. Se längre ner i spalten - där vi också berättar att det är Äppelmustens Dag och visar ett recept på hur man gör äppelmust.

SORGERLIGA SAKER hände, är rubriken på ett föredrag i stensalen i Gamla Museet i Arboga kl 18.30 denna tisdag. Underrubriken lyder "Elvira Madigan, Sixten och mig". Kathinka Linde, radiojournalist, författare och barnbarnsbarn till Sixten Sparre medverkar.

HON BERÄTTAR om kärlekshistorien mellan lindanserskan Elvira Madigan och löjtnant Sixten Sparre. En historia som var tragisk för alla inblandade; inte minst för Sixtens övergivna fru och barn. Kathinka Linde sägs i afton ge Arbogaborna en annorlund bild av den berömda romansen, sett ur de efterlevandes perspektiv. Arrangör: Hembygdsföreningen Arboga Minne och Studieförbundet Vuxenskolan.

INTERNATIONELLA flickdagen är det idag, en dag instiftad av FN för att uppmärksamma flickors särskilt utsatta situation. Initiativet till dagen kommer ursprungligen från barnrättsorganisationen Plan. Den internationella flickdagen används för att uppmärksamma allmänheten om flickors rättigheter och för att diskutera flickors situation med beslutsfattare världen över.

ÄPPELMUSTENS dag är en helt ovanlig dag, hävdar initiativtagarna, för den är vigd åt att hylla denna ädla dryck. Var med och uppmärksamma temadagen, och hjälp till att stärka äpplemust både som dryck, smakhöjare och törstsläckare.

ETT RECEPT på hemmagjord äppelmust bjuder vi på dagen till ära, och det är författat av Lena Ahlström. Det handlar om att göra äppelmust på svenska äpplen. Och det är enligt Lena inte alls svårt.

TILL CIRKA 5 liter färdig must behöver du 5 liter smakrika äpplen, 6 liter kallt vatten, 1 tsk natriumbensoat, 1 msk vinsyra och 1 dl socker/liter avrunnen must.

GÖR SÅ HÄR: Häll vattnet i en stor behållare och tillsätt vinsyra och natriumbensoatet. Rör om ordentligt.
Dela, klyfta och mät upp alla äpplen. (de behöver inte skalas och/eller kärnas ur) Lägg äppelklyftorna i vattnet. Låt blandningen stå i 5 dygn, rör om en-två gånger om dagen. Lägg ett lock över det hela men låt det finnas en glipa så att det kommer in luft.

NÄR 5 DYGN har gått så ska musten silas. Mät upp den silade saften och häll i en kastrull. Tillsätt 1 dl socker/liter avrunnen must och rör om. Låt det hela få ett hastigt uppkok så att sockret löses upp. Häll upp musten på rena flaskor och förvara mörkt och svalt.

HARRY HOLM 2016 10 11

---------------------------------------

MÅNDAGEN den 10 oktober får Arbogaborna vänta till framåt lunchtid på att få lite solsken. Det blir som mest 10 plusgrader och vinden väntas vara ganska besvärande och komma från Sibirien, förlåt från nordost. Idag är det Världsdagen för mental hälsa, Internationella dagen mot dödsstraff och
Nordiska afasidagen.

GRÖTENS DAG är det också idag. Mina mesta och bästa grötminnen kommer från älgjakterna uppe i Härjedalen. Och då menar jag inte bara den mest vanliga gröt min far tillagade, det han kallade smörgröt (vetemjölsgröt med en stor smörklick mitt uppi), utan grötarnas gröt för skogshuggare och älgjägare: Fläskgröten.

FLÄSKGRÖTEN tillagades i huggarkojor och jaktstugor men också ibland i husen hemma på byn. Speciellt om det var ett drygt dagsverke som låg framför.
- Man biar länge på fläskgröt, säger vi uppe i Hede. (Alltså: Man klarar sig länge på fläskgröt. Efter en sådan frukost kan man jobba hårt utan mat hela dagen,)

RECEPTET som vi begagnar, än idag och även i Arboga - även om vi måste importera det extrasaltade fläsket ("Amerikafläsket" som det kallade förr) från Peter på Ica Supermarket i Hede - kommer här:

EXTRASALTAT FLÄSK skärs i tärningar. I en stekpanna lägger man i lite havgregryn (mest för att fläskbitarna inte skall hoppa ur den heta pannan). Sedan fläsket fräst ett tag håller man i mjölk och när den kokar rör vi ner vetemjöl. Denna gröt behöver man inte salta. Men vi hindrar ingen att strö socker över vid serveringen..

FÖR DEN som inte får tag i amerikafläsk, eller kanske tycker att fläskgröt blir för mäktigt, ska vi komplettera med ett recept på blåbärsgröt. Du behöver 1 dl blåbär, 1 dl kokosmjölk, 1,5 msk chiafrön och 0,5-1 krm vaniljpulver. På nätet läser jag att du sedan ska göra så här: Mosa blåbären och rör samman alla ingredienser. Låt svälla över natten eller minst runt 4 timmar. Toppa med granola.

FLÄSKGRÖT är godare tycker jag. Men så är jag ju från Härjedalen också.

HARRY HOLM 2016 10 10

______________________________

HELGEN ÄR här och då brukar jag publicera en betraktelse, i kristendomens tecken. Den är skriven av mig. Som inte är någon pastor eller teologiskt högutbildad person utan bara en lekman i sammanhanget.

SOM VANLIGT börjar jag med ett Bibelord:

Ödemarkens beten frodas, höjderna klär sig i jubel.
Ängarna smyckas av fårhjordar och dalarna höljer sig i säd.
Allt är jubel och sång.

Psaltaren 65:13-14

Tacksägelsedagen

DEN HÄR HELGEN bärs det skördealster till många kyrkor, lokalt producerade varor som sedan säljs eller auktioneras bort för att ge pengar till verksamheter och människor med angelägna behov.

TEMAT i svenska kyrkan denna söndag, Tacksägelsedagen, är lovsång.
Att sjunga ut sin tacksamhet är mer än vanligt aktuellt, när det är skördetid. “Allt är jubel och sång”, som det står i bibelordet här ovan.

TACKA SKAPAREN genom lovsång. Det är en fin form av tillbedjan, en självskriven ingrediens i varje gudstjänst. För vi har ju så mycket att tacka för.
Som det står i Psaltaren 66:1-2: “Hylla Gud, hela världen, spela och ära hans namn, ära honom med lovsång!”

I PSALTAREN 66 står det också: “Säg till Gud: Väldiga är dina verk! För din makt kryper dina fiender.“
Så jag tror att djävulen mår väldigt illa när vi samlas i kyrkan och sjunger Guds lov.
Just det att Satan blir lidande, är en välkommen bieffekt till det härliga uttryck för kärlek som det är att sjunga lovsång.

I NÄSTA VERS fortsätter psalmdiktaren: “hela världen tillber dig, spelar till din ära, lovsjunger ditt namn.”
Och då går tankarna till Carl Bobergs psalm “O Store Gud”, som verkligen sjungs i hela världen. Något av lovsångernas lovsång.

FÖR LOVSÅNG, det är inte bara de taizé-aktiga korta verser som upprepas i det oändliga och som mest ungdomen älskar.
Det är också de berättande sångerna, de äldre som nya kristna texter som i sig är som en predikan eller ett vittnesbörd..

EN BRA KRISTEN sång har en bra text inbäddad i en skön melodi, varvid budskapet går fram bättre och sitter kvar längre än en aldrig som förberedd talad predikan.

JAG VILL citera Dagen den 29 mars 2011, där Bill Gaither säger:
- Människor kommer ihåg sånger. Musik, och all konst vad den saken anbelangar, vidrör människor på djupet och ger oss något att hålla fast vid när vi behöver uppmuntran.
- Musik ger oss en väg att förklara idéer som enbart ord inte klara av att uttrycka.

DET GÄLLER i högsta grad de “idéer” i lovsångerna, som är Herrens budskap till oss och vårt budskap till Honom, det vill säga Jesus uppfyllda löften till oss och vår tacksamhet till Gud. På Tacksägelsedagen 2016 och alla andra dagar.

HARRY HOLM 2016 10 08

_____________________________

FREDAGEN den 7 oktober kommer solen visserligen att titta fram lite grann, speciellt från lunchtid men den får då konkurrens av en del moln. Som varmast blir det 12 grader. Men den kraftiga nordnordostliga vinden kommer att kyla ner oss Arbobabor, trots solstrålarna.

DET GÅR allt fler i Arbogas skolor. Och det handlar om så kallade nyanlända. Inte mindre än 83 sådana skrevs in under vårterminen i förskola, grundskola och gymnasium. Det motsvarar nästan en hel årskull. Dessutom skrevs 91 nyanlända in i SFI, svenska för invandrare.

HARRY HOLM 2016 10 07

_______________________________

TORSDAGEN den 6 oktober blir det soligt i Arbogatrakten och inte ett moln ska synas förrän framåt klockan tre på eftermiddagen. Som mest når termometern 12 grader. Vinden blir lite starkare ju längre dagen går.

VI MINNS hur de då styrande i Arboga inför året höjde kommunalskatten här. Protester räckte inte, inte heller argument om att det ändå skulle komma att finnas pengar till det som behövdes och att det egentligen inte är tillåtet för en kommun att ta ut mer pengar än vad som krävs det kommande året.

MEN DET räckte inte. Trots oenighet internt bland socialdemokraterna kom beslutet om skattehöjning och Arbogas långvariga goda rykte om att inte vara en skattehöjningskommun försvann över en natt.

NU VISAR det sig att kommunens resultat sista augusti i år hamnar på plus 50,9 miljoner kronor. Samma datum förra året var resultatet 21,4 miljoner kronor. Prognosen visar att kommunen, när året är slut, kommer att ha gått plus med nästan 40 miljoner kronor mer än vad förra ”regeringen” trodde.

HARRY HOLM 2016-10-06

______________________________

ONSDAGEN den 5 oktober innebär i Arbogatrakten ännu en molnfri dag. Men temperaturen i skuggan når bara som högst upp till elva grader. Dessutom är vinden inte bara från norr utan också rätt stark. Och det är Den internationella dagen för lärare, instiftad av FN.

UNDER GÅRDAGEN fick jag en riktig så kallad deja vu upplevelse. Jag blev påmind om en dag för många år sedan, då Hubert Malmgren kontaktade mig på Nerikes Allehandas redaktion vid Stora Torget i Arboga. Hubert hade hittat en man i skogen i närheten av Nalles.

EN FINLÄNDARE, vi kan kalla honom Veijo, hade under sommaren för något tiotal år sedan jobbat på en campingplats i Värmland. När säsongen var slut tog han sin motorcykel för att köra hem till Finland. När han kom till Arboga gick hojen sönder. Och han hade inga pengar att reparera den för. Så han bosatte sig i skogen, sov ute alla nätter alltså.

DET BLEV en artikel i tidningen och socialbyrån lyckades sedan få tag i bostad åt honom. Han blev kvar i Arboga och vad jag förstår finns han nu på Hällbacken.

SÅ KOM DÅ igår, tisdagen den 4 oktober 2016, efter decennier, Hubert och ringer på min dörr. Men sig har han en 46-årig man som Hubert - just det - har hittat i skogen.

DENNA GÅNG är den hemlöse från Arbogatrakten. Han har sovit i skogen i flera veckor, han har ingenstans att bo. Men nu, när Hubert har hittat honom, och vänt sig till pressen, kanske det snart väntar ett varmare övernattningsställe. Nätterna är ju kalla i skogen vid Arboga nu i oktober. Så vi får verkligen hoppas att det löser sig.

HARRY HOLM 2016 10 05

______________________________

TISDAGEN den 4 oktober ska det bli lika soligt och fint som i går. Dessutom är det Kanelbullens Dag, och det gillar jag. Många goda kanelbullar har jag ätit i mina dagar. Allra godast var dom som bakades av Valborg Karlsson i Skinnskatteberg. Denna vår grannfrus kanelbular vande jag mig vid redan som tonåring och fick sedan njuta av ständigt nybakade sådana i decennier. Nu njuter jag av minnet av dom.

I SÖNDAGS morse avled Rune Ström, och mina tankar är med hans familj. Sonen Kristoffer sammanfattar så här: "Han föddes i Ruda 1928-11-08 och kom till Arboga Tidning 1950 efter jobb i unga år på Barometern i Småland."

Rune Ström 1928-2016

Under hela 1950-talet var Rune ström verksam i Arboga.
- Jag var långt ifrån påtänkt under 60-talet, men jag har fått berättat för mig mycket av det han var med om fram till 1977 då han flyttade hem till Sverige och började jobba på P4 Västmanland, berättar Kristoffer Ström vidare.
- Åren 1960-1977 upplevde han allra mest och gjorde å dalla sina utlandsjobb, bland annat OS i Grenoble och Innsbruck.
Så långt sonen Kristoffer.

JAG KAN fylla på med lite mer information. Under Arbogatiden på 1950-talet skrev Rune Ström i Arboga Tidning, bland annat om idrott och - om film. Tillsammans med Larz-Thure Ljungdahl bilade han en filmklubb i stan. Och så var det jobb med Arbogarevyerna.

EFTER 15 år som radio- och tidningsreporter i Österrike och Tyskland kom Rune Ström tillbaka till Sverige 1977 och anställdes på Radio Västmanland. Efter en tid längre norrut i länet flyttade han till Arboga, 1997 till det snett byggda huset vid Prästgatan som kallas Snebo.

I RADIO Västmanland höll han sina uppskattade kåserier under namnet "Rapporter från Snebo", som jag hjälpte honom att ge ut i bokform 1994. Boken och minnen finns kvar, nu när Rune får vila ut efter ett långt och innehållsrikt liv.

HARRY HOLM 2016 10 04

----------------------------------------

MÅNDAGEN den 3 oktober kommer att bjuda på fortsatt solsken. Efter vad jag förstår blir det det inte ett moln på hela dagen. Och 12 grader plus, som väntas framå dagen, får väl duga denna höstmånad.

HÖR DU till dem som läste min kristna helgbetraktelse här i spalten igår, så har du kanske intresse för att få veta mer i ämnet. I kväll, måndag, kl 18 är det så kallad Alpha-kurs i Pingstkyrkan vid Trädgårdsgatan i Arboga. Utbildningen har nyss börjat, så det går att ansluta denna måndag eller senast nästa måndag.

ALPHA är till för den som är nyfiken på kristen tro men som kanske inte går i kyrkan "så kringt", som det heter på gammal härjedalsk dialekt. Dessa måndagskvällar inleds med att deltagarna äter tillsammans, sedan visas en film och därefter blir det samtal och frågor diskuteras. De mest skiftande undringar brukar dyka upp och bidra till de fina samtalen.

HARRY HOLM 2016 10 03

_______________________________

AV TRADITION, och som ett led i mitt uppdrag som kristen, har jag inför varje söndag en liten lekmanna-betraktelse här i spalten. Jag är ingen pastor eller präst och grundar mina rader enbart på Bibeln och på det mått av förnuft som Gud skapat mig med. Som inför varje helg börjar jag med ett bibelord.

"Ta på er Guds rustning, så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska
angrepp.”
Ef. 6:11


Den helige Mikaels dag
TRONS KRAFT


En kväll för något år sedan lyssnade jag till Daniel Viklund, frälsningssoldat från Västerås (numera).
Han predikade över temat "För Gud är allt möjligt" och "För Gud är
ingenting omöjligt".

JU LÄNGRE vi lever, desto fler exempel får vi kristna i våra egna liv på att detta verkligen stämmer. Mirakler, både stora och små, kantar vår vandringsväg. Det stärker tron mer och mer. Och de kraftgärningar vi själva försöker oss på lyckas – i proportion till hur stark vår tro är.

VI TALADE om trons kraft och om Guds rustning, i en mindre grupp en annan kväll och gillade verkligen detta tema. Vi läste bland annat Efesier-brevets 6:e kapitel, 13:e - 17:e versen:
”Ta därför på Guds rustning, så att ni kan göra motstånd på den onda
dagen och stå upprätt efter att ha fullgjort allt.
Stå alltså fasta, spänn på er sanningens bälte och klä er rättfärdighetens
pansar och sätt som skor på era fötter villigheten att gå ut med
budskapet om fred.
Håll ständigt trons sköld framför er, med den ska ni få den ondes alla
brinnande pilar att slockna, och grip frälsningens hjälm och Andens
svärd, som är Guds ord.”

DET ÄR inte bara för frälsningssoldater – som Daniel Viklund – som det här är ett passande bildspråk. För alla kristna ligger det väldigt mycket i liknelserna.

INTE MINST vid motgångar har man nytta av Guds rustning, då trons kraft
gör att man mer har kvar hoppet om en bättring, i vad det nu vara må som krånglar.

JAG GILLAR den där bilden om en sköld, att hålla upp inte bara mot
generella pikar mot kristenheten, utan också när frestelser av skilda slag
bombarderar den enskilde troende.

SANNINGENS bälte? Jesus är sanningen, javisst. Men tänk vilken panggrej det är att alltid försöka tala sanning. Då står man där rak i ryggen och kan inte beskyllas för lögn,

OCH SÅ bekvämt: Den som ljuger
måste alltid komma ihåg sin lögn så att han eller hon inte säger något annat nästa gång. Den som håller sig till sanningen behöver aldrig fundera över tidigare repliker, det är bara att tala ur hjärtat.

IBLAND ÄR man osann för att man inte vill såra. Men det kan också vara fel sätt. Som en filosof sa:
– En sanning gör ont en kort stund, en lögn svider hela livet.

FRÄLSNINGENS hjälm gör – om allt är som det ska – att vi tänker rätta tankar. Och oroas man över att det ”bär iväg” med funderingarna ibland, då finns Andens svärd där: Bibeln. Det är bara att läsa den och söka svaret på frågan: Vad skulle Jesus ha gjort i denna situation?

OM INTE annat blir svaret: Ta på dig skorna! Villigheten skor, viljan att gå ut i världen – exempelvis i Arboga – och förklara för människor vilket härligt liv det går att leva efter en omvändelse, som kristen, med trons kraft, i Guds rustning.

EN AV DE förnämliga effekterna av att ha blivit kristen är den kraft som det innebär av att be i tro. Jag tycker mig ha märkt att ju starkare tro man har på att det man ber
om ska bli verklighet, desto snabbare och bättre förverkligas ens önskan.

DET DÄR leder till att man till slut liksom går i ständig bön. Också i det sammanhanget hittar jag en rad i samma kapitel som vi varit inne i tidigare.
I Ef 6:18 står det ”Gör det under åkallan och bön och be i er ande varje
stund.”.

SÅ JAG BER: Käre Gud, styr våra hjärtan genom din Ande, så att vi förstår
att rätt använda den rustning Du gett oss, till både försvar och anfall, till både skydd mot det onda och till att sprida kunskapen om Det Goda, Din son Jesus Kristus, Amen.

HARRY HOLM 2016 10 02

______________________________

VÄLKOMMEN OKTOBER! Du är inte min favoritmånad men ändå så mycket bättre än november, den avlövade, den mörka, den dystra. Och farväl min favoritmånad september, tack för den här gången, för massor med sol och hög och fin luft, inte minst när vi var uppe i Hede i Härjedalen. En vistelse som inte blev sämre av att vårt lilla jaktlag fick en älg också.

DENNA LÖRDAG får fint väder, med upp till 15 grader här i Arbogatrakten. Minst moln är det före lunch. Vinden blir klart svagare än igår men ändå kännbar. Och, som jag berättade igår,något regn väntas inte på hela den kommande veckan.

FÖR ÄLDRE. Internationella dagen för äldre är det idag, den 1 oktober. Den här internationella FN-dagen uppmärksammar de äldres situation. Med en globalt växande äldre befolkning vill WHO, Världshälsoorganisationen, lyfta fram den roll som äldre människor spelar och framförallt kommer spela i framtiden.

DET ÄR också Vegetariska världsdagen idag den 1 oktober varje år. Om det är bra att den är samma dag som den internationella dagen för äldre kan diskuteras. Mina erfarenheter är förstås inte generella. Men jag är skeptisk.

MIN FAR började på sin ålders verkliga höst att äta vegetariskt. Han blev efter en tid så undernärd att doktorn ordinerade honom att genast börja äta kött igen. Och sedan blev han 96 år.

DET MÅSTE ha varit ovant för honom att vara vegetarian, han som levt på älgkött i hela sitt liv.Men annars är det säkert fördelar med att inte äta kött. Även om inte jag förstår värdet ur hälsosynpunkt. Men, i alla fall, Vegetariska världsdagen är instiftad av International Vegetarian Union.

HARRY HOLM 2016 10 01

________________________________

 

____________________________

 

____________________________

 

_____________________________

 

______________________________

 

______________________________


____________________

--------------------------------------

SALT SALT SALT SALT SALT

JAG HAR meddelat JO - Jusititeombudsmannen - information om vad generaldirektören för Livsmedelsverket ställt till med.
Han har skrivit under en livsfarlig artikel, som bl.a. innehöll fölljande lögnaktiga mening: "Det dör många gånger fler svenskar av för mycket salt i maten än av trafikoyckor."

DET gått en vecka drygt sedan den falska nyheten om att salt skulle var livsfarligt spreds i svenska media. Och än har - vad jag vet - ingen krävt upphovsmännens, främst Livsmedelsverkets chefs, avgång. Skandal.

TISDAGEN den 19 maj svämmade press, radio och tv över av det som stod i en oseriös artikel i Svenska Dagbladet, författad av bl.a. chefen för Livsmedelsverket. Han påstod i slutet av texten att det dör fler av salt i Sverige än i trafiken.

VISSERLIGEN framgick det i ett avsnitt att han menade antalet som dör i stroke och hjärtinfarkt. Och i en intervju nämnde han faktiskt också den stora boven sockret. Men han nämnde inte rökningen. Utan allt framställdes som att högt blodtryck och dess följder helt var saltets fel. Och det är helt galet.

FÖR UTAN SALT dör man. Mot högt blodtryck hjälper kalk.
- Så har vi högt blodtryck. En av mina favoriter!, konstaterade dr Joel Wallach i ett föredrag i USA för några år sedan.

OCH SÅ fortsatte han:
- Det är ett av de tillfällen då läkarna säger till dig att sluta med olika saker t. ex. salt. De är dummare än kor för vad är det första vi sätter ut till kreaturen? Ett saltblock. Annars dör de. Man försöker inbilla oss att vi inte behöver salt. Du ska tro att du får allt du behöver i din sallad, i brödet osv. Tro inte på det heller!

KOM IHÅG att folken som lever länge lägger en stor bit salt stor som en druva i teet och de dricker många koppar om dagen. De lever på höga höjder, där det är väldigt torrt, de måste hålla kvar vätska. De sätter även till smör i teet!!

LÄKARNA, som lever tills de är 58 år, säger inget salt, inget smör. De som lever tills de är 140 använder både salt och smör i teet.
Vid ett försök i USA med personer med så kallat obehandlingsbart högt blodtryck, gav man hälften saltfattig kost. Alla dog.

DEN ANDRA hälften av försökgruppen fick äta som vanligt men med dubblat intag av kalk. Det försöket fick avbrytas efter sex veckor, för då hade ingen längre högt blodtryck.

Läs gärna mer på
www.arbogasidan.se/halsa2.html#kalk

HARRY HOLM 2015

______________________________


 

EN GAMMAL HÖRNA MED EN SORTS PROGRAMFÖRKLARING

DET HÄR SKRIVS NÄR DET ÄR FREDAG den 11 november 2011. Alltså 111111. En dag då många gifter sig och då enligt mayaforskare etc en ny tidsålder skall börja.
Efter en tid av tekniska problem uppdateras nu åter den här sidan, nät-tidningen arbogasidan.se, som utger sig för att vara ett komplement till andra tidningar och säger sig ha material som man inte finner i andra media.

NU FINNS sedan länge bloggar överallt och i linje med programförklaringen ovan har därför Holmen-Bloggen lagts ner.
Jag återgår i stället till den vardagsjournalistik som jag i decennier dagligen ägnade mig åt i Nerikes Allehanda.

FÖRE MIG var det Harry Hjörne som odlade denna konst.
Denne legendariske chef för Göteborgs-Posten hade jag förmånen att få äta lunch med på Långedrag för 50 år sedan.
Min dåvarande chef på Arboga Tidning, Tord Wallström, hade nämligen sänt dit mig på en kommun-reporter-kurs.

HARRY HJÖRNE skaffade sig 1957 en spalt vid sidan om sin ledare, "Små, små ord av kärlek". Den dikterade han dagligen, strax före pressläggningen.
"Detta bidrager till att jag kan skriva om allting. Ingenting är för stort och ingenting är för litet", förklarade han.

HAN SKREV sina små ord sju dagar i veckan. De sista var införda samma vecka som han avled i feberuari 1969, läser jag i bokverket Den svenska pressens historia.
Lika flitig och seglivad kan jag inte lova att Harrys Hörna blir.
Men man vet ju aldrig.

HARRY HOLM 2011-11-11

_________________________________

ARBOGASIDAN
Ansvarig utgivare: Harry Holm

E-mail: harry@holm.tf

© Text och bild är
skyddade av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering är förbjuden men texter får återges med angivande av källan: www.arbogasidan.se

-------------------------------------------

ARKIV

ARKIV SEPTEMBER 2016

ARKIV AUGUSTI 2016

ARKIV JULI 2016

ARKIV JUNI 2016

ARKIV MAJ 2016

ARKIV MARS APRIL 2016

ARKIV FEBRUARI 2016

ARKIV JANUARI 2016

ARKIV DECEMBER 2015

ARKIV NOVEMBER 2015

ARKIV OKTOBER 2015

ARKIV SEPTEMBER 2015

ARKIV JULI-AUGUSTI 2015

ARKIV JUNI 2015

ARKIV MAJ 2015

APRIL 2015

MARS 2015

FEBRUARI 2015

JANUARI 2015

ARKIV DECEMBER 2014

ARKIV NOVEMBER 2014

ARKIV OKTOBER 2014

ARKIV SEPTEMBER 2014

ARKIV AUGUSTI 2014

ARKIV JUNI JULI 2014

ARKIV MAJ 2014

ARKIV APRIL 2014

ARKIV MARS 2014

ARKIV FEBRUARI 2014

ARKIV JANUARI 2014

ARKIV NOV-DEC 2013

ARKIV HÖSTEN 2013

ARKIV SOMMAREN 2013

ARKIV MAJ 2013

ARKIV MARS APRIL 2013

ARKIV FEBRUARI 2013

ARKIV JANUARI 2013

ARKIV DECEMBER 2012

ARKIV NOVEMBER 2012

ARKIV OKTOBER 2012

ARKIV SEPTEMBER 2012

ARKIV AUGUSTI 2012

ARKIV SOMMAREN 2012

 

ARKIV T O M JUNI 2012

ARKIV MARS-APRIL 2012

ARKIV FEBR 2012 KLICKA HÄR

ARKIV JANUARI 2012

ARKIV T.O.M. DEC 2011

 

------------------------------------------

LÄNKAR

BIBELORDET / BÖCKER & LÄSTIPS / MUSIK & SKIVTIPS
SIDOR OM HÄLSA / ARKIV = TIDIGARE ARBOGASIDOR


HÄRJEDALEN HEDE JAKT MM -
FESTIVAL-SAJTEN

HEDE ORD & TON
Musik och litteratur

KLICKA HÄR
för att lyssna och läsa

__________________________

ARKIV HÖSTEN 2013

ARKIV SOMMAREN 2013

ARKIV MAJ 2012

ARKIV MARS APRIL 2012

ARKIV JAN 2012

ARKIV
T O M DEC 2011

ARKIV T O M 2010-12-31

ARKIV t o m juli 2010

ARKIV 2009

April-juni

Jan-april

ARKIV
dec 08 - jan 09

ARKIV
ARTIKLAR 2008:

Från årskiftet till augusti
KLICKA HÄR!

Augusti - oktober 2008
KLICKA HÄR!

Oktober - december 2008
KLICKA HÄR!

 

 

___________________________

VILL DU HA KVAR
www.arbogasidan.se ?


ANNONSERA MERA!

Det finns ett sätt att annonsera på.

Sidan med Öppettider,
där vi upplåtit plats gratis i flera år,
uppdateras inte längre.
I högerspalten
här på framsidan kan man annonsera öppettider eller annan info, för 500 kr per månad.

Om du vill vara med:
Maila till
kontakt@arbogasidan.se

_____________________________

Har du kollat på våra hälsosidor?
Nytt:
Det hjälpte mot kronisk förstoppning
.

KLICKA HÄR för att läsa mer!

_____________________________

Alla sjukdomar är
BRIST-
SJUKDOMAR
enligt Dr Joel WALLACH
som också är agronom och veterinär samt en erfaren obducent vad gäller djur och människor.

Om du inte har tid eller lust att läsa detaljerna på @rbogasidans hälsosidor
www.arbogasidan.se/halsa
kommer nedan ett sammandrag.

MEN KOM IHÅG:
Om du är sjuk, kolla först med den vanliga vården!

För som vanligt vill @rbogasidan vara ett komplement.

DÄR REKOMMENDERAR
DR WALLACH FÖLJANDE VITAMINER, MINERALER ETC för att förebygga och lindra nedanstående krämpor:

CANCER
A. 10.000 mg C-vitamin/dagligen (enligt Linus Pauling, dubbel nobelpristagare) för att behandla och förhindra cancer;
eller
B. E-vitamin + betakaroten + selen
De som ätit detta i 5 år hade
9% mindre av alla sjukdomar
13% fler överlevde räknat på alla sorts cancer
20% fler överlevde räknat på magcancer

ARTRIT HÖFTER KNÄN (OSTEOPOROS=KALKBRIST)
Kycklingprotein
en rågad tesked kycklingbrosk i apelsinjuice på morgonen = smärtan borta på 10 dagar.
(dos 30 ml/kg kroppsvikt)

ALZHEIMERS
Höga doser av E-vitamin + Låga doser av vegetabilisk olja

NJURSTEN Kalk + magnesium + bor

BRUSTEN ARTÄR Kopparbrist
GRÅA HÅR Kopparbrist
RYNKOR Kopparbrist
ÅDERBRÅCK Kopparbrist

HJÄRTATTACK mm förebyggs med kolloidal selen

ÅLDERSFLÄCKAR
är tecken på selenbrist (kan också vara tecken på kommande hjärtattack)
Med kolloidalt selen är åldersfläckarna borta på 6 månader.

DIABETES
Vanadin + krom
Eller
diet (under läkarkontroll) enl Karlshamns sjukhus, föda som innehåller
25% protein 25% kolhydrater och 50% fett

SKALLIGHET Tennbrist

DÖVHET Tennbrist

SEXLUST-BRIST Borbrist

DÅLIGT LUKT- OCH SMAKSINNE Zinkbrist

HOPSJUNKET TANDKÖTT Kalkbrist
HÖGT BLODTRYCK Kalkbrist
RYGGVÄRK Kalkbrist + ev kopparbrist

BRUSTNA NAGELBAND Brist på Omega 3
SPRICKOR I HUDEN Brist på Omega 3
BLODPROPP Brist på Omega 3
STROKE Brist på Omega 3

Allt enligt dr Walach - som anser att 147 olika sjukdomar beror på kalkbrist.

LÄS MER PÅ:
www.arbogasidan.se/halsa
__________________________

OM ARBOGASIDAN.SE

Ansvarig utgivare: Harry Holm
__________________________

E-mail:
harry@holm.tf

© Text och bild är skyddade av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering är förbjuden men texter får återges med angivande av källan: www.arbogasidan.se

___________________________

DET DÄR MED COOKIES

Vad säger lagen om Cookies?

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa cookies används till och hur cookies kan undvikas.

Enligt den nya lagen ska alltså alla som besöker en webbplats informeras om så kallade cookies, vad de används till och hur man kan vägra cookies.

En cookie är en liten textfil som lagras i datorn, och som www.arbogasidan.se använder för att få statistik om användandet av våra sidor. Det är alltså statisti-kcookie som sätts för att vi skall veta hur många besökare webbsidorna har.

En Cookie kan inte starta program och innehåller inte virus.

Hur du slipper cookies
De flesta webbläsare (t.ex. Internet Explorer och Netscape) tar emot cookies automatiskt, men det går att ändra inställningarna så att de inte accepterar dem eller ger besökaren ett val om han eller hon vill acceptera eller inte.
 
Gör så här om Du tycker att det är viktigt att slippa cookies:

Netscape: Gå till eller välj edit/preferences/advanced. Här anger du inställningarna för Cookies.

Internet Explorer 6.0: Gå till och välj, Tools/Internet Options/Privacy och ange inställningar för att hantera Cookies. Här kan du enkelt ange i vilken utsträckning du vill tillåta Cookies.

Internet Explorer 5.0: Gå till och välj, Tools/Internet Options/Security och sätt dina inställningarna för cookies. Du kan välja mellan att tillåta cookies eller att inte tillåta cookies överhuvudtaget.

Internet Explorer 4.0: Gå till och välj View/Internet Options/Advanced och välj om du vill tillåta cookies eller inte.

Hur ta bort cookies som redan finns i datorn?
För att ta bort dina befintliga cookies stänger du först ner webbläsaren.
I Netscape går du in i cookies.txt-filen och slänger dina cookie-filer.
I IE sparas cookies i en mapp eller katalog under Documents and Settings.

Sammanfattningsvis
www.arbogasidan.se använder sig av cookies. Cookien innehåller ingen personinformation, och vi använder den bara för att se hur många som besöker sidan.

Vill du inte tillåta lagring av någons cookies på din dator kan du alltså stänga av det i din webbläsares inställningar. Detta påverkar inte dina möjligheter att läsa information på exempelvis
www.arbogasidan.se

*

6 kap. 18 § lagen om elektronisk kommunikation

Elektroniska kommunikationsnät får användas för att lagra eller få tillgång till information som är lagrad i abonnents eller användares terminalutrustning endast om abonnenten eller användaren av den personuppgiftsansvarige får information om ändamålet med behandlingen och ges tillfälle att hindra sådan behandling. Detta hindrar inte sådan lagring eller åtkomst som behövs för att utföra eller underlätta att överföra ett elektroniskt meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller som är nödvändig för att tillhandahålla en tjänst som användaren eller abonnenten uttryckligen har begärt.

Mer information hittar du på Post- och Telestyrelsens hemsida.

 

 

 

 

 

-----------------------------

 
 

   
   
wrap-script-literals: no  

wrap-script-literals: nowrap-script-literals: no

!

ARKIV OKTOBER 2016

_____________________________

Nu börjar höstlovet i Arboga
Skridsko, halloween och ridning

Höstlov kan bli hästlov i Arboga. Den som vill kan få komma väldigt nära en vacker häst.

Idag måndag börjar höstlovet på riktigt, eller läslovet som vissa kallar det. Eleverna behöver inte vara tillbaka i skolorna igen förrän den 7 november. Fram till dess finns det inte bara läsning utan också en hel del annat att göra.

Under vecka 44, den 31 oktober till 6 november, när det är höstlov, erbjuder föreningarna i Arboga prova-på-aktiviteter för höstlovslediga barn och ungdomar.
Här nedan har du tid och plats för de olika aktiviteterna.
Ha en trevlig vecka!

TEXT OCH FOTO: HARRY HOLM 2016 10 31

*****

SPORTLOVSPROGRAMMET ARBOGA v 44

Badminton
Måndag och onsdag, klockan 09:30-12:00. Racket och bollar finns att låna. Plats: Sturehallen. Arrangör: Arboga badmintonklubb.

Biblioteket
Kom till biblioteket och låna böcker, spela spel på våra ipads eller bara softa i soffan med en tidning. Öppettider: måndag - torsdag 11:00-19:30, fredag 11:00-18:00, lördag 11:00-14:00

Bordtennis
Fredag, klockan 14:00-17:00. Plats: Sturehallen. Arrangör: Arboga Bordtennisklubb.

Boule
Torsdag, klockan 14.00-16.00. Plats: Arboga Boulehall. Arrangör: Arboga Boulesällskap.

Bågskytte
Fredag, klockan 10:00-13:00. Plats: Sturehallen. Arrangör: Arboga Bågskytteklubb.

Ekbacksbadet
Måndagen den 31 oktober är det halloweenafton på badet! Aktiviteter från klockan 16.00 med "Svarta hålets gåta", familjegympa, häxgryta och så klart en spökvandring. Alla som vill kan och vååååågar är välkomna... Ordinarie entrépriser gäller.

Fritidsgården Gluggen och Brandsta
Måndag, Tillverkning av lerfigurer och animerad film.
Tisdag, Fortsättning med att göra film.
Onsdag. klockan 12:00-16:00 bad på Ekbacksbadet, samling vid Gluggen. Anmälan görs på Gluggen.
Torsdag, klockan 13:00-15:30 klättring på Brandsta.
Fredag, klockan 13.00-15.30. klättring på Brandsta.
Gluggens har öppet alla dagar klockan 13:00-16:30.

Golf
Prova att svinga, putta och spela på korthålsbanan. Klubbor och bollar finns att låna och instruktör finns på plats. Vid dåligt väder hålls aktiviteten i inomhushallen, annars utomhus. Kostnadsfritt för alla skolungdomar. Onsdag och fredag, klockan 10:00-14:00. Plats: Golfbanan, Haketorp. Arrangör: Arboga Golfklubb.

Ishallen
Allmänhetens åkning, både med och utan puck och klubba. Se tider på http://www.arbogahockey.se/isschema/

Museum
Höstlovskul på Arboga museum. Tisdag-torsdag, klockan 10:00-16:00. Se programmet på Arboga museums webbplats. Plats och arrangör: Arboga museum.

Ridskolan
Extra ridning för både medlemmar och ej medlemmar. Lektion 60 minuter kostar 170 kronor. Begränsat antal platser. Frågor och anmälan senast 2 november till ars83@telia.com Torsdag, klockan 10:00 "Hästlov" med öppet-hus, prova-på ridning, tipspromenad, goodiebags med mera. Alla är välkomna och ingenanmälan behövs. Fredag, klockan 10:00-12:00 och 16:00-18:00. Plats: Ridskolan Adolfsberg. Arrangör: Arboga Ryttarsällskap.

Skytte
Prova luftgevärsskytte. Alla från 6 år är välkomna. Fika finns att köpa för en billig peng. Torsdag, klockan 18:00. Plats: Skjutbanan Hjälmareborg. Arrangör: Säterbo Skytteförening

Luftgevärskytte
Måndag och onsdag, drop-in från klockan 18.00. Plats: Ångbåtsgatan 5 ovanpå Granngårdens butik. Arrangör: Arboga Skyttegille.

Tennis
Höstlovstennis. Kom och prova spela tennis, racketar finns att låna. Ta med vattenflaska och inneskor. Tisdag och torsdag, klockan 10:00-12:00. Plats: Sturehallen Arrangör: Arboga Tennisklubb.

______________________________

Arbogafullmäktige i kväll

Arboga kommunfullmäktige sammanträder i kväll i Rådhuset. Bland annat ska det svaras på olika förslag som kommit in, såväl från allmänheten som från politikerna i stan. Och det komer att ges svar på frågan hur fastigheten Tornet (f.d. Jehovas vittnens anläggning) ska användas.

Allmänheten har som vanligt möjlighet att vara på plats och lyssna på poltikerna och på besluten i Arboga kommunfullmäktige. Det har jag varit över 300 gånger, och då som journalist. Så läsaren får tro mig när jag påstår att det faktiskt inte alltid är fullt så torrt och tråkigt som man kan tro när man läser listan av ärenden.
Här är några exempel på vad det ska handla om i kväll, med början kl 18.15:

Delårsrapport för Arboga kommun 2016-08-30 samt revisorernas bedömning. Utökad borgen för VafabMiljö Kommunalförbund.
Svar på medborgarförslag om anslagstavla med bilder från gamla Arboga vid hamnen och efter Strandvägen. Svar på medborgarförslag om att ge extra pengar till tekniska förvaltningen under år 2016 för fiber till Medåkersbygden. Och, som nämnts, svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande om användandet av fastigheten Tornet.

Via kommunens hemsida arboga.se kan man gå in och se live-sändningen från sammanträdet.

HARRY HOLM 2016 10 27

______________________________

Denis Mukwege
En levnadsberättelse

Dennis Mukwege.

"Denis Mukwege. En levnadsberättelse." Så heter programmet på Biblioteket i Arboga denna onsdagskväll. Med början kl 18 berättar journalisten Berthil Åkerlund om läkaren Denis Mukwege i Kongo.

Berthil Åkerlund är journalist med Afrika som specialitet. Biografin om den kongolesiske läkaren Denis Mukwege är hans sjätte bok om Afrika.
Mukwege grundade Panzisjukhuset i Bukavu i östra Kongo, och har blivit uppmärksammad i hela världen för sitt arbete med kvinnor som utsatts för grovt sexuellt våld. År 2013 mottag han The Right Livelihood Award.
Programmet ingår i föreläsningsserien "Alltid på en onsdag", ett samarrangemang mellan studieförbunden i Arboga och biblioteket.
Kvällens värd är studieförbundet Bilda. Det är fri entré.

HARRY HOLM 2016 10 26

____________________________

Ute-teater: Skymning över Arboga

Med början den 3 november kommer Arbogateatern att spela utomhusteater, med promenerande publik och skådespelare. Och under rubriken Skymning över Arboga.

De som vill vara med om detta evenemang får möta mördare, dödsdömda, olyckligt kära och övernaturliga väsen. Detta i en
teatervandring genom Arbogas gator och gränder, från medeltidens munkar till grosshandlarfamiljen Örströms sena 1800-tal.
Här får besökarna möta inte bara skådespelare från Arbogateatern, utan också eldkonstnärer och sång- och teaterelever från Arboga Kulturskola.
-Föreställningen riktar sig till hela familjen, men vi rekomenderar att man är 7 år och beredd på att det kan vara lite läskigt, säger Arbogateaterns Emelie Hertzman.
Föreställningen börjar utanför Heliga Trefaldighets kyrka i Arboga och spelas alltså utomhus, under lite drygt en timme. Publiken kommer att få förflytta sig till fots runt till olika platser i stadens centrum. Föreställningen avslutas i Ahllöfsparken.

HARRY HOLM 2016 10 24

Föreställningar genomförs: Torsdag 3 november kl: 19.00, Fredag 4 november kl: 19.00, Fredag 11 november kl: 19.00, Lördag 12 november kl: 19.00 och Söndag 13 november kl: 19.00.
Biljetterna säljs bland annat på Arboga turistbyrå men kan också köpas på plats vid Trefaldighetskyrkan en halvtimme före förställningen.

______________________________

Köpenhamn igår i Arboga idag

April Verch spelar violin, sjunger och steppar i Nicolai Kulturhus i Arboga idag, söndag.

I går framträdde hon i Köpenhamn, idag i Nicolai Kulturhus i Arboga. Hon heter April Verch och kommer med sina medmusikanter, som trakterar, gitarr, ståbas och banjo.

April Verch är idag en av de största traditionsbärarna av den kanadensiska folkmusiken, där man hör spår av folkmusik från bland annat Irland och Skottland.
Oavsett om April Verch spelar fiol, sjunger eller ger prov på kanadensisk stepdance, blir publiken berörd, sägs det. Med snabba fingrar och smattrande fötter lovas publiken en genuin
upplevelse.
April Verch kommer till Sverige med två av Nordamerikas bästa folkmusiker, Hayes Griffin gitarr och Cody Walters kontrabas och banjo.
Med extremt skickligt spel, humor och energi har denna trio vunnit publikens hjärtan runt om i världen.
Konserten i Nicolai Kulturhus börjar kl 16, Arboga Musikförening arrangerar och det kostar 180 kronor i inträde.

HARRY HOLM 2016 10 23

______________________________

Fredskonsert i Arboga idag

Elever från Adolf Fredriks Musikklasser kommer till Arboga idag, lördag.

Fredskonsert med Adolf fredriks 8:or blir det i Heliga Trefaldighets kyrka i Arboga klockan 15 denna lördag.

Från Stockholm kommer 60 elever från Adolf Fredriks Musikklasser årskurs 8 för att framföra sitt program.
Dessutom kommer överstelöjtnant Per Åkerblom att tala om FN-s fredsarbete.
Mekens Vänner arrangerar konserten och det är fri entré.

HARRY HOLM 2016 10 22

______________________________

Rosa hundpromenad i Arboga

I morgon lördag startar en rosa hundpromenad i Arboga. Det är första gången men kan bli en tradition.

På lördagarna brukar Arbogas hundar gå en gemensam promenad, läser jag i Magazin24. De samlas med sina mattar och hussar utanför Granngården klockan 10.
Och i morgon ska det alltså bli mer färg än vanligt vid detta arrangemang. För första gången ordnas en rosa promenad, eftersom det är rosa bandet-månad.
Hussar och mattar får bajspåsar och godispåsar och så bär det iväg.
Den som vill kan betala 50 kronor i en sorts frivillig startavgift, ja mer också förstås, och de pengarna går till Rosa bandet.

HARRY HOLM 2016 10 21

________________________________

Nu ska en ny freds-segrare utses

Så här såg förra årets svenska segrarbild ut.

Lions Club i Arboga arrangerar en fredsaffischtävling i samarbete med bildlärare och elever i årskurs 5 i Arbogas skolor.

Under Fredsveckan (vecka 43) visas en utställning med de inkomna bidragen i bibliotekets galleri.
Den öppnas på FN-dagen, dvs på måndag den 24 oktober och pågår till och med fredag den 28 oktober.
Öppettiderna är: måndag-torsdag 16.00–19.00 samt fredag 16.00-18.00.
Lions Club International har arrangerat denna tävling över hela världen i många år med miljontals deltagande ungdomar i åldern 11 till 13 år.
Konsttävlingen för barn uppmuntrar ungdomar att uttrycka sin syn på fred. Årets tema är: "Ett firande av fred", framgår det också av Arboga kommuns hemsida.

HARRY HOLM 2016 10 20

----------------------------------------------

Bra uppslutning för företagsklimatet

Det blev stor uppslutning kring gemensamt arbete för ett ännu bättre företagsklimat i Arboga vid en träff i förra veckan.

Det var Svenskt Näringsliv och Arboga kommun som bjöd in lokala företagare och entreprenörer till en företagsträff. På programmet stod gemensam dialog och workshops för att hitta fler förbättringsområden för företagsklimatet.
- Det går bra för företagsklimatet i Arboga enligt Svenskt Näringslivs undersökning, säger Göran Dahlén, Arboga kommuns näringslivschef.
- Men vi kan inte luta oss tillbaka, utan gör nu en satsning tillsammans med Svenskt Näringsliv för ett ännu bättre företagssklimat. Företagsträffen är en början på den satsningen.

Göran Dahlén

Kvällens "huvudfrågor" var: Service och myndighetsutövning. Hur kan den bli mer företagsanpassad. Samverkan för förbättrat företagsklimat. Och: Hur kan kommun och företag samarbeta för att öka stoltheten förbättra attityderna? Samt: Grundläggande förutsättningar för företagande i Arboga kommun. Hur kan vi till exempel förbättra IT/Tele och underlätta kompetensförsörjning. Och: Arbete tillsammans för att förverkliga idéerna.

Det blev en kväll med oväntat många deltagare och engagerade diskussioner, allt enligt Arboga kommuns hemsida..
- Resultatet blev flera bra och konkreta idéer kring hur vi kan förbättra företagsklimatet, säger Göran Dahlén. Vi är överens om att skapa ett företagsklimat i toppklass. Det allra bästa är att vi bestämde att vi ska göra det här arbetet tillsammans. Kommun, företagare och företagarföreningarna ska göra verkstad av idéerna.

FOTO: Arboga kommuns hemsida.

_____________________________

Ombyggnad på Arbogas apotek

En rejäl ommöblering har Apoteket Hjärtat i Arboga utsatts för. Det som slog mig vid ett besök på lördagen var att inredning och placering ser ut att bli mer genomtänkt.

Tidigare har receptkunder fått sitta längst söderut, längst bort i lokalen, varefter kundens turnummer kunnat gälla en så låg "lucka" att det blivit att bege sig mot utgången igen för att bli expedierad. Det har varit föga attraktivt, speciellt för dem som av ålder eller av annat skäl har haft svårt att röra sig.
Nu har stolarna placerats på rad inne till vänster, mitt för raden med expeditionsplatser, så att alla får (ungefärl lika) nära till den "lucka" man lottas till.

TEXT OCH FOTO: HARRY HOLM 2016 10 17

______________________________

Höstmarknad på fel dag i Arboga

Hade inte Perssons delikatesshandel från grannorten Valskog ställt sina stora salustånd mitt på Järntorget (längre bort i mitten av bilden) hade det allt sett bra ödsligt ut.

Så var då för första gången på flera hundra år Arbogas höstmarknad en lördag i oktober.

Och inte var det fler knallar än det brukat vara under höstmarknaderna på hävdvunnen tid, det vill säga första lördagen i september.
Hade inte Perssons Delikatesshandel från grannorten Valskog ställt upp sitt stora vagn- och tältanläggning mitt på torget hade det sett väldigt ödsligt ut.
Sedan föreningen Arbogakarnevalen tagit över marknaderna från kommunen var föreningens argument för att flytta höstmarknaden från ordinarie dag att "knallarna ville det", för det var så många andra marknader första lördagen i september.
Av döma av lördagens evenemang var det tydligen inte så många knallar som ville komma den 15 oktober.

En detalj: Första lördagen i september i år var det 20 grader i Arboga. Nu, lördagen den 15 oktober,stannade termometern som mest på 7 grader.

TEXT OCH FOTO: HARRY HOLM.

_____________________________

Fler stolar fick plockas fram
när Ingemar Lind visade fjällfilm

Ingemar Lind berättade först lite om naturfotografering, innan visade filmen "Fjället i mitt hjärta" på Arbogas bibliotek på torsdagskvällen.

Härliga bilder och fantastiskt "närgånget" filmade fjällupplevelser visades på Arboga bibliotek på torsdagskvällen. Extra stolar fick plockas fram till den publik som lockats att se vad han åstadkommit, naturfotografen Ingemar Lind. Som också han har sin historia.

Ingemar Lind är son till William Lind som var chef för radiosymfonikerna och musikchef hos Sveriges Television fram till 1976. Ingemar själv var fast anställd vid Sveriges radio 1959-1980 och har sedan dess jobbat som frilansare.
Ingemar blev känd som “Mannen med träskorna” då han 1959-1969 jobbade i grammofonarkivet och letade fram skivor till Bertil Perrolfs radioprogram “Skivor till kaffet”, som sändes 1.500 gånger. Samtidigt började Ingemar att göra gökottor och Veckans pausfågel. På naturredaktion lärde han känna Nils Linnman som lockade över honom till TV där han jobbade som frilansare fram till 1980.
Det var också Ingemar Linds röst man hörde när det spelades upp utländska filmer i "Mitt i naturen", programserien som han var med och startade tillsammans med Gunnar Arvidsson 1980.
År 1992 flyttade Ingemar Lind till Tänndalen i Härjedalen och där koncentreras sedan dess hans naturfotografering, som Arbogaborna fick ett omtyckt smakprov på på torsdagskvällen. Och där vi kunde konstatera värdet av att inte ha musik, utan bara naturens ljud bakom bilderna

TEXT OCH FOTO: HARRY HOLM 2016 10 13

______________________________

Fjällen flyttar in i Arbogas bibliotek

Naturfilmaren Ingemar Lind kommer till Arboga och visar bilder från den nordiska vildmarken, detta i Hörsalen på biblioteket kl 18 på torsdagskvällen.

- Fjället i mitt hjärta är en hyllning till det landskap som jag haft som hemmamarker sedan början av 1990-talet, berättar Ingemar Lind och fortsätter:
- .Det årstidsväxlingarna som är själva tråden i filmen. Vårvintern med det magiska ljuset. Flyttfåglarnas ankomst och med dem alla ljudupplevelser. Fjällrävar, myskoxar, dubbelbeckasinspelet, blåhaken, midnattssolens mästersångare, fjällpipare, lappsparv är några av fjällets innevånare.
- Högfjället med blommande lappljung, fjällsippor och isranunkel hör också till bilden av detta landskap som jag tagit, just till mitt hjärta. Som vanligt är det naturens egna ljud som står för musiken. Vinden, porlande bäckar i snösmältningstid, fågelsång och, inte minst, den så eftertraktade tystnaden.
- Denna bristvara i vårt moderna samhäll, konstaterar Ingemar Lind.
Lokala arrangörer för kvällen är Studiefrämjandet, Arboga fågelklubb och Naturskyddsföreningen Arboga. Och det är fri entré.

Text: Harry Holm. Foto Ingemar Lind.

______________________________

Idag invigs Arbogas nya utegym

Idag, onsdag, klockan 17.00 invigs Arboga skidklubbs nya utegym vid Landskogskärret. Arboga Skidklubb bjuder på fika, grillad korv - och förstås möjligheten att testa på de olika redskapen i utegymmet.

Med ideella krafter har klubben byggt ett utegym som består av sex redskap samt trädäck. Arbetet med att bygga gymmet har pågått sedan slutet av maj.
Föreningen har också byggt ny grillplats och genomfört en bättre skyltning för att fler ska hitta till området.
Arboga Skidklubbs utegym ligger invid klubbens stuga vid Landskogskärret.
Vägvisning: Sväng in mot Vattenverket (Skiffervägen) och ta sedan första vägen till vänster (Flintvägen). Följ skyltarna mot Arboga Skidklubbs stuga.

HARRY HOLM 2016 10 12

_____________________________

Sjuka träd har tagits bort

Nu har sex träd, Goliatpopplar, längs Herrgårdsgatan fällts för att det ska bli säkrare för de passerande, fotgängare, cyklister och bilister.

Ibland blir träd sjuka och skadade vid gatan, i parker och på grönytor. När skadorna är omfattande påverkar det trädets vitalitet och livslängd. Vid stora skador måste träden tas bort.
Så förklarar Arboga kommun den avverkning som har skett.
De sex popplarna som nu tagits ned räknades som en allé, och därför behövdes länsstyrelsen tillstånd för nedtagningen.
Träden var i dålig kondition och fanns i trafikmiljö.
Goliatpoppel är en starkväxande poppelart med grunt rotsystem och på de här träden hade rotsystemen börjat ruttna.
Nu återstår arbetet med att ta bort stubbarna.
I dagsläget planeras ingen återplantering av träd eftersom en omstrukturering av trafikmiljön i området planeras, förklarar kommunen..

HARRY HOLM 2016 10 11

______________________________

Det händer saker i Arboga centrum

Det byggs mer än vanligt just nu i själva hjärtat av Arboga centrum. Bland annat ska fönstren målas på den del av Rådhuset som en gång i tiden var Andelsslakteriet, sedemera socialbyrån. (Bilden ovan)

Det pågår omfattande åtgärder på delar av Rådhuset. Bland annat byggs ventilationen om, taket renoveras och fönster ska alltså målas.
Delar av Rådhusgården fungerar just nu som materielupplag och byggställningar täcker huset mot Smedjegatan och Stora Torget, som framgår av kommunens bild ovan.
Arbetena beräknas pågå till slutet av november.

På Rådhusgatan genomförs återställning efter förra årets renoveringar av vatten- och avloppsledningarna under gatan. Gatan och trottoarerna jämnas till så att de gropar och ojämnheter som fanns försvinner. Gatsten ska sättas och trottarplattorna byts ut.
Dessa jobb beräknas vara klara om ungefär en månad.
På sin hemsida berättar Arboga kommun detta och ber samtidigt om ursäkt för de olägenheter som jobben kan medföra.

HARRY HOLM 2016 10 10

______________________________

Torglördag i Arboga den 8 oktober

Det var lika bra att plocka undan ballongerna trots att klockan ännu inte var 14. För det kom inte särskilt mycket folk till Torglördag på Stora Torget i Arboga denna dag. Nordanvinden var alltför kall, arbogaborna valde andra vistelser.

Men värmande soppor fanns det här och där, även hos militärerna (bilden nedan till höger) vilka ju är vana vid sådana rätter. Annars var det hemodlat av olika slag, från potatis och honung till äpplen.

*

Och så ljöd sången så passande "Jag hörde musik någonstans, den kom från en frusen orkester..."

TEXT OCH FOTO: HARRY HOLM 2016 10 08

______________________________

Lördagsnöjen i Arboga

Närproducerat är det ofta när det är Torglördag i Arboga.

Den som vill lämna hemmets lugan vrå idag kan ha ett fullt dagsprogram i Arboga. Indockningen vid Hjälmare Docka, Torglördag på Stora Torget och jazz i Nicolai kulturhus.

Indockningen vid Hjälmare Docka börjar redan klockan 07.00 idag och pågår till klockan 16.00. Kanalsäsongen avrundas alltså nu vid Hjälmare Kanal. Såväl skutor som besättningar erhåller erfoderlig vintervila, summerar arrangerande Hjälmare Kanals Vänner.
Egentligen börjar det redan klockan 4 på lördagsmorgonen då "Sluss-Janne" börjar fylla på med vatten.
Omkring klockan 7.00 är dockan vattenfylld och båtar tas in. Dockningen beräknas pågå under hela dagen.
Hjälmare Kanals vänner tillhandahåller sjöfrukost för "sjöfarare" och för besökare till självkostnadspris.

Torglördag
Mellan klockan 10.00 och klockan 14.00 arrangera Arboga i Centrum så kallad Torglördag på Stora Torget. Dagens tema är soppor.
Men här kommer besökaren också att finna hantverk och närproducerade varor så som bröd, korv, fisk, med mera.

Jazz i Nicolai
Jazz gruppen Trinity framträder kl 16 i Nicolai Kulturhus Aula, med Arboga Musikförening som arrangör.
Jazzgruppen Trinity fyllde 10 år 2015 och innehåller bland annat en av Sveriges bästa jazztrumpetare, Karl Olander.

HARRY HOLM 2016 10 08

_____________________________________________

Höstfägring i centrum av Arboga

Höstfägring på Nytorget.

Nu är hösten här med vackra färger inte bara i naturen. Arboga kommuns tekniska förvaltnings driftavdelning har planerat och planterat höstblommor på några av stadens gator och torg.

Det har planterats på Entrétorget (norr om varuhusen alltså), på Nytorget, Nygatan och Kapellbron. Och vad har man använt för växter? Jo det får vi veta på kommunens hemsida:
På Entrétorget finns vinterhärdad murgröna, lila och vit callunaljung samt silverek.
På Nytorget, på torvplanteringen vid fontänen, hittar vi thjua smaragd, lila callunaljung samt vitbrokig plister I spaljelådorna där står thuja smaragd, lila och vit callunaljng samt vinterhärdad brokbladig murgröna.
I ekfaten på Nytorget - som syns på kommunens bild ovan - och i två ekfat på Nygatan därintill, samt på Nygatan i övrigt har planterats thuja smaragd, vinterhärard brokbladig murgröna, lila och vit callunaljung samt silverk.
På Kapellbron finns vinterhärdad murgröna, lila och vit callunaljung samt silverk.

HARRY HOLM 2016 10 07

____________________________

Sjukfrånvaron ökar markant
bland Arbogas kommunanställda

Sjukskrivningarna bland Arboga kommuns anställda har ökat i år jämfört med de två tidigare åren. Det visar kommunens halvårsredovisning.

Vid halvårsskiftet hade Arboga kommun 1.033 anställda (tillsvidareanställda) och det är bara två fler än ett år tidigare. Av de kommunnaställda är 84 procent kvinnor.
Den totala sjukfrånvaron bland dessa har alltså ökat 2016, jämfört med både 2014 och 2015.
Inom gruppen upp till 29 år har sjukskrivningarna minskat och i åldrarna 30-49 år legat ungefär stilla.

De något äldre
Så det är i åldersgruppen från 50 år och uppåt som sjukfrånvaron ökat markant första halvåret 2016 jämfört med första halvåret 2015. Och det gäller både män och kvinnor.
Totalt över alla åldersgrupper har dock männens sjukfrånvaro minskat och kvinnornas ökat.
Det är främst socialförvaltningen som redovisar ökning av sjukfrånvaron.
Kostnaden för Arboga kommuns sjukfrånvaro låg på 4,5 miljoner kronor, de första åtta månaderna i år.
Kommunen kommer nu att göra en analys för att ta reda på varför sjukfrånvaron ökat.

HARRY HOLM 2016 10 06

_______________________________

Hösten i Arbogatrakten

Vid Haketorp.

 

Högsjön.

 

Tjurlången.

 

FOTO: HARRY HOLM 2016 10 03

_______________________________

Arboga för Världens barn

Ikväll blir det ett musikcafé till förmån för världens barn, i Nicolai kulturhus aula. Besökarna kan ta en kvällsfika och samtidigt titta och lyssna på när elever från Kulturskolan sjunger, spelar och dansar.

Medverkande är Barnkören Do-Re-Mi, Stråkorkestern Frikadellerna, Blåsorkestrarna Blåsningen och Stormen, Rockbandet Eclipse, Dansare i Showgruppen samt solister och ensembler.
Arrangör är Arboga Kulturskola, Röda korset, Lions Club Arboga och Svenska kyrkan och överskottet går oavkortat till insamlingen för världens barn.

HARRY HOLM 2016 10 03

_________________________________________________

En stilig bild av Arbogas höst

FOTO: ARNE GRIPENHED

_______________________________

 

 

 
**  
 
**  

 

 

 

 

 


 
**  

 
**  

 
**  

 
**  

 
**  

 
**  

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Utgivare: Harry Holm
E-mail: harry@holm.tf

KLICKA HÄR för info om arbogasidan
och om det där med cookies.
Där finns också
ARKIV.

OM HÄLSA - KLICKA HÄR!
OM HÄRJEDALEN - KLICKA HÄR!

______________________________

FRÅGELEKEN
_________________________

FÖRRA FRÅGAN:

KURORT -B = RUNN
(Kurort = brunn - b = Runn)


NY FRÅGA:

TILL VILKEN SJÖ
ÄR VI PÅ VÄG?

JÄTTELIK VÄSTMANLÄNNING

Svara till harry@holm.tf

_________________________________

BÖCKER FRÅN
FÖRLAG HEDE:
*

NY BOK
från Förlag Hede
10 okt 2016

Resan till barndomen,
av Catarina Lillieroth.

"Det finns en historia som ingen har hört. Minnen jag hållit för mig själv men som har påverkat mitt liv. Nu känner jag att det är dags att berätta sanningen. Jag vill dela med mig av mina tidiga livserfarenheter.
Vi tre syskon får en harmonisk uppväxt i en kärleksfull miljö. Vardagliga händelser och resor skildras under efterkrigsåren och livet visar sig från sin bästa sida. Men så inträffar två på varandra följande händelser och den harmoniska tillvaron slås i spillror", skriver Catarina Lillieroth.

Boken, som är 270 sidor, kostar 220 kronor och kan beställas via arbogasidan, genom ett mail till
harry@holm.tf

-------------------

NY BOK
från Förlag Hede
30 aug 2016

VÅRDYRKET
under 60 år
MIN BERÄTTELSE
av Lilian Grundström

Som tonåring började Lilian Grundström arbeta som vikarierande sjukvårdsbiträde i Dorotea, och fick bland annat stifta bekantskap med den legen-dariske Doktor Strömbom.
Från Norrland ledde arbetet inom vården henne till Stockholm med anställning på Beckomberga och S:t Görans Sjukhus.
Hon ser i den här boken tillbaka på sjukvårdens - och sin egen - utveckling under 62 år.

Pris 127 kr
Beställ från ordochton@yahoo.se

 

_________________

NY BOK
från Förlag Hede
11 juli 2016

Ensam i natten
dansar jag
en stilla vals
i minnenas
arkiv

Det här är en bok där Ann-Kristin Swedberg i Degerfors samlat sina (mestadels nattliga) tankar, om det egna livet men också om vad som händer runtomkring oss i dagens Sverige.
PRIS 127 KR

Kan beställas från Förlaget genom
harry@holm.tf
---------------------------------------

----------------------------

NY BOK
från Förlag Hede
17 maj 2016

 

Återseendet
av Ann-Marie
Mathiassen

En dag hade hon bara rusat ut från kaféet och kastat sig framför en bil. Det hade verkat som om hon handlat i sömnen, hade de sagt som sett olyckan.
Kanske hade Baardsen fått henne att börja med narkotika och bli beroende för att hålla henne kvar i tjänsten, som han gjort med den förra. Så hade hon tagit en överdos och förlorat orienteringsförmågan för ett ögonblick. Nu skulle det antagligen bli svårt för honom att få ny hjälp när ryktena började gå.

*

Författaren, Ann-Marie Mathiassen är svensk, men har bott det mesta av sitt vuxna liv i Norge. Hon har en doktorsgrad i litte-ratur från Universitetet i Oslo och har varit lektor och medarbetare i förlag.
Av tidigare romaner hon publicerat kan nämnas Kungen av Portugal, Två ryskor, Karl August – Sveriges kron-prins som aldrig blev kung samt deckaren Riktiga änglar tar inte köksvägen. På norska föreligger Samtaler med Camilla (Camilla Collett 1813-1895).

188 kr - kan beställas via
harry@holm.tf

__________________

NY BOK
den 6 nov 2015

Allt man hörde var ett knastrande ljud av grus när hon promenerade framför stationen i den mörka och fuktiga natten. Omgivningen fylldes av spöklika skuggor när de små lamporna runt byggnaden kastade sitt ljus mot den kolsvarta bakgrunden. Plötsligt såg hon en man som gick över rälsen i den bortre delen av stationsområdet för att sedan försvinna bakom de tomma tågvagnar som var uppställda där.

*

Kaarina Schmidts berättelse är till stor del förlagd till England. En ung fru tar nattåget från sin födelsestad och får - både under färden och i livet - uppleva både tragik och kärlek. I boken ryms även såväl familjekonflikter som mord.

188 kr - kan beställas via
harry@holm.tf

_________________

NY BOK
från Förlag Hede
den 29 okt 2015

Den som snart fyller 90 har förstås varit med om en hel del. Annie Fulton är inget undantag. Som tonåring var hon kocka åt norrländska skogshuggare. Sedan började hon arbeta i Göteborg där Ruben Rausing bad henne renskriva patentansökan för Tetra-Pak.
Bilande i England fick hon punktering och George, den engelske gentleman som bytte däck åt henne, gifte hon sig med.
På 1950-talet blev hon framgångsrik i SM i orientering, en sport som hon fortsatte med som pensionär, i Veteran-VM och andra tävlingar världen runt.
Annie fanns också med i toppen vid SM-tävlingar i pistol. Det var under den period hon ägnade sig åt fårskötsel…
Innehållsrikt liv? Läs själv!

159 kr - kan beställas via
harry@holm.tf

_______________

TVÅ NYA BÖCKER DEN 19-20 OKTOBER FRÅN
FÖRLAG HEDE

MINNS DU STIGEN
Bert Stålhammar

Vi lever i en modern tid. Allt går att förklara och beräkna. Det som inte går att mäta och väga existerar således inte. Eller med andra ord. Det finns inte.
Någon Gud finns således inte. Inte heller kärlek, hopp eller tro. Alla är vi en samling legobitar som kan sättas ihop och tas isär.
Själv tycker jag precis tvärtom. Ju äldre jag blir, desto mer ser jag Guds spår i naturen och i våra mänskliga liv.

Bert Stålhammar

*

KORTARE OCH LÄNGRE RADER
Kurt Sellebo

Det var ovanligt tyst denna morgon när de violblå slogs upp vid sjurycket, inget surr på gatan av förbipasserande bilar eller bussar, de vanliga morgonljuden var som bortblåsta och med tanke på min höga ålder funderade jag på om hörseln hade drabbats av något okänt under natten.
Men så var icke fallet, vår kände kommissarie Wallander skulle rädda Ystad från undergång och till den änden var gatan jag bodde på avstängd för trafik några timmar på det att filteamet kunde göra sina tagningar i lugn och ro, därav tystnaden från gatan, och det egen-domliga med detta är ju att det var just tystnaden som gjorde att man vaknade.

Så står det i en av Kurt Sellebos berättelser, som i boken kompletteras med vissa rimmade rader. Som dessa:

Tänk att hitta de rätta orden
som Ranelid få mässa i Norden
och kanske få en chans
att vicka på rumpan i Let´s Dance

____________________________

_

Från Mazar-e-Sharif till Vimmerby


(159:-)

De lade pappans lik i kistan och åkte från Kabul mot Mazar-e-Sharif. Utefter vägen stoppade talibanerna deras bil för kontroll. De undersökte till och med kistan. Pappan hade rakat sig innan han dog, vilket enligt talibanerna var absolut förbjudet och straffet var 100 piskrapp. Så nu fick liket 100 piskrapp medan familjen fick stå på parkeringen och se på. Detta var dock inget jämfört med hur kvinnorna behandlades, och då inte bara av talibanerna, beskriver Shafigheh i den här boken.

Beställ fråm Förlag Hede. Box 4, 840 93 Hede eller genom ett mail till:

ordochton@yahoo.se


____________________________________

Arne Möller
har avlidit


Arne Möller avled i cancer
den 28 april 2015.
Vi är med hans anhöriga i sorgen.

(Läs om hans liv
och om hans böcker nedan.)

______________________

Arne Möllers två böcker kan köpas för totalt bara 200 kr inkl frakt
(om du märker beställningen arbogasidan.se)
Ordinarie pris: 159 kr / st
plus frakt.

 

"Sviken förnedrad upprättad"
Arne Möllers första bok

Pris 159 kr

Att vara övergiven av sin mor, vilka spår sätter det i ett barns liv? Tidigt kom Arne i kontakt med alkoholen, som drog honom allt djupare ned i förnedring. Fanns det hopp för honom? Och hur gick det för dem som han söp tillsammans med?
I den här boken berättar Arne Möller om sitt liv, med en tro att det finns hopp för alla.
- Jag är mycket imponerad av hur Gud kan förvandla en människa, kommenterar hans vän Lennart Nilsson.
Förlag HEDE ord & ton. Första uppl. 2012. Inbunden. Kartonnage. 21x15cm. 280 gram.

BESTÄLL FRÅN Förlag Hede, Box 4, 840 93 Hede.
ordochton@yahoo.se 0684-100 20.

eller via mail till harry@holm.tf

*

"Meningen"
Arne Möllers andra bok.

Pris 159 kr

I en fylllekvart, sent en kväll, fick Arne höra att en av hans bästa vänner blivit frälst och fått komma in på ett av Lp:s behandlingshem... En ny värld öppnades i hans tanke. I denna nya värld fanns det en mening med livet.
Förlag Hede. Första uppl. 2013. 144 s. Kartonnage. 21x15cm. 290 gram.

BESTÄLL FRÅN Förlag Hede, Box 4, 840 93 Hede.
ordochton@yahoo.se 0684-100 20.

eller via mail till harry@holm.tf

*
LÄS GÄRNA OM VÅRA BÖCKER PÅ http://www.bokborsen.se/
?storeid=1200341

---------------------------------

BÖCKER FRÅN
FÖRLAG HEDE 2015

Djur älskar - människor hatar,
av Anne-Cathrine Bodger
(159 kr)

Anne-Cathrine Bodger vill med den här boken ge en bild av sitt ideella djurskyddsarbete. Möten mellan människa och djur handlar boken om. Det är sanna berättelser om hur skrämmande illa djur ofta behandlas.
Här berättar Anne-Cathrine Bodger också om möten mellan människa och människa – på gott och ont. Så här sammanfattar författarinnan detta:
- Den som värderar och prioriterar djurens välfärd befinner sig i en uppförsbacke. Där ondskan finns flyttas fokus från djurskyddsarbete till personförföljelse. Drevet går och människan blir ett villebråd.

Beställ fråm Förlag Hede. Box 4, 840 93 Hede eller genom ett mail till:

ordochton@yahoo.se

_____________________

 

När Skräddarn kom till byn,
av Ann Brånn.

Boken handlar om en byskräddare född 1872. Trots fattigdom, ett dragigt torp som bostad och en stor barnaskara, var han förnöjsam och spred glädje omkring sej. Skräddare var han men han kunde också tillverka möblerna i hemmet, och rent av bygga sej ett nytt hus i två våningar. det klarade han också. Hans okuvliga energi visade sig när han tvingades uppföra samma hus två gånger.
Inte nog med de 11 barnen, det blev även ett så kallat oäkta barnbarn att ta hand om. Dottern Olga måste fly till Amerika för att kunna försörja sig och pojken. Dramatiken i hennes liv där var stor och det dröjde länge innan hon kunde återförenas med sonen.
Skräddaren lyckades som änkeman med 11 barn skaffa en blyg hushållerska. Hon blev hans hustru och fick styvbarn som var äldre än hon själv.
Ljuspunkter, som när hemmet fick elektricitet, ingår i denna skildring av livet i 1900-talets början. Författarinnan upplevde själv mycket av det som berättas, hon var en av Skräddarns döttrar..

Pris 288 kr. Kan beställas via
ordochton@yahoo.se
eller från
harry@holm.tf

_________________________

BÖCKER FRÅN
FÖRLAG HEDE 2014

'

Skyddsänglarna
av Gunnar Fahlgren

"Plötsligt fann jag mig ligga upp och ner omkring fyra meter över ettan. Vi såg varandra i ögonen och förberedde oss för en kollision och därmed ett tvärt slut på flygarbanan."
Vid dessa och andra tillfällen ingrep Gunnar Fahlgrens skyddsänglar och därför kunde han under sin tid som pilot i SAS transportera totalt 1,4 miljoner passagerare.
Den bifogade boken ”Skyddsänglar” är berättelsen om Gunnar Fahlgrens liv.
Pris 159 kr

___________________________

 

Så började bomberna falla
av Helena Rior

Efter flera år på flykt och i läger var det nu en dag i oktober 1944 på Tammerfors järnvägsstation. Där försökte man få Helena Riors morbror med på tåget, en resa som hade Sverige som mål. Men morbrodern ville hem till Ingermanland. Ryssland hade lovat att de skulle få återvända till sina hembyar och återfå sin egendom. Inklusive Helena Riors morbror nappade 55.000 ingermanländare på erbjudandet. Ingen av dessa återvände till hembyarna utan transporterades till Sibirien och sydöstra Sovjet. Men Helena och hennes familj nådde "fäderneslandet", Sverige.

Förlag Hede. 238 sidor. 188 kr.

__________________________

Min hembygd
av Stellan Edling

Det här är historien om en by i Sverige, men den kan också vara historien om andra små byar i Norrland och andra delar av landet, där en utveckling bytts mot avveckling.

I boken beskriver Stellan Edling Tallsjö bys historia, med näringar som jord- och skogsbruk och handel, men också statliga verksamheter som post och telegraf. Här berättas om personer som levt och verkat i Tallsjö under åren men här redovisas också luffare och andra tillfälliga besökare - som de boende i lägret för samvetsömma..

Min hembygd
av Stellan Edling

Förlag Hede. 138 sidor, 159 kr.

__________________________

 

"Två ryskor" av Ann-Marie Mathiassen 159 kr

LÄS MER LÄNGRE NED I
DEN HÄR SPALTEN

 

----- -----

"Mitt vittnesbörd - Från mörker till ljus" av Birgitta Hagström. (159 kr)

 

"Gud tog mig en augustinatt då jag var ensam på mina föräldrars
sommarställe. Jag hade då i många år levt under svår psykisk press.
Nu fick jag ett sammanbrott och började stoppa i mig allt jag
kunde hitta av tabletter och alkohol. Samtidigt sträckte jag upp
mina händer och ropade: Gode Gud hjälp mig! Låt det bli ett slut på
detta, för nu orkar jag inte mer!"
Det höll på att gå illa den natten men Gud kom. Sedan var det lätt att leva. Jag var helad från den depression jag burit på ett halvt liv, skriver författarinann i denna kompletterade version av hennes livsberättelse.

Författarinnan hade i många år en sorts fobi för svart, för mörker.
Efter lång tid under psykisk press fick hon ett sammanbrott.
Men här berättar hon också om hur hon blev fri, genom sin tro,
och att hon, som hon skriver,
liksom fick ett nytt utseende på insidan..

____________________________

Läs om andra av Förlag Hedes böcker på
www.arbogasidan.se/
forlaghede.html

*

Läs om alla Förlag Hedes
böcker på:

http://www.bokborsen.se/
page-start?issearch=
1&sall=1&scat=0&mainca
t=1&extendedsearch=0&mediatype=
0&sallstr=%22f%C3%B6rlag
+hede%22&screator=&stitle=

________________________

VILL DU ATT DET DU SKRIVIT
SKA BLI EN BOK?

Kontakta arbogasidan
harry@holm.tf

FÖRLAG HEDE
LÄS OM VÅRA BÖCKER!

KLICKA HÄR!

___________________________

Sidan med Öppettider,
där vi upplåtit plats gratis i flera år,
uppdateras inte längre.
Här i högerspalten
kan man annonsera öppettider eller annan info, för 500 kr per månad.

Om du vill vara med:
Maila till
kontakt@arbogasidan.se


_____________________________

_________________________

KÄRLEK TILL SVERIGE
"If I Could Take Sweden Home" och "Meet Me In Stockholm"
med WANDA JACKSON

LYSSNA OCH LADDA NER
FRÅN SPOTIFY, ITUNES mm

________________________

 

Socialstyrelsen bromsade bästa metoden - Tio miljarder kronor ”åt skogen”

GÅ TILL ROTEN MED DET ONDA
VITBOK OM N2-AFFÄREN

Vetenskapliga undersökningar visar att ungefär varannan rotfyllning misslyckas. Den vanliga metoden att rotfylla tänder (guttaperkametoden) lyckas nämligen sällan döda alla bakterier.

Det finns ett bättre sätt, N2-metoden. Enligt en studie i Tennessee i USA var lyckandefrekvensen 99,2%.

Denna, den bästa och billigaste rotfyllningsmetoden, förbjöds först av Socialstyrelsen och har sedan avfärdats av vårt lands rotfyllningsspecialister, trots att N2 är tillåtet i EU och därmed i Sverige.

I boken ”Gå till roten med det onda” visas hur Socialstyrelsen, genom att enbart lita till de rotfyllningsprofessorer som haft som karriär att lära ut den gamla dåliga metoden, orsakat landet onödiga kostnader på omkring 10 miljarder kronor, massor med onödigt lidande hos patienterna och ett oräkneligt antal i onödan utdragna tänder.

Boken ”Gå till roten med det onda” kommer ut lagom till tandläkarstämman och vill genom informerade journalister, patienter och tandläkare hjälpa till att äntligen fasa ut den fasligt dåliga guttaperkametoden för rotfyllning.

Boken kan beställas för 250 kr
(inkl moms och inkl frakt på 36 kr) via
harry@holm.tf

___________________________________

Från Mazar-e-Sharif till Vimmerby
(159:-)

De lade pappans lik i kistan och åkte från Kabul mot Mazar-e-Sharif. Utefter vägen stoppade talibanerna deras bil för kontroll. De undersökte till och med kistan. Pappan hade rakat sig innan han dog, vilket enligt talibanerna var absolut förbjudet och straffet var 100 piskrapp. Så nu fick liket 100 piskrapp medan familjen fick stå på parkeringen och se på. Detta var dock inget jämfört med hur kvinnorna behandlades, och då inte bara av talibanerna, beskriver Shafigheh i den här boken.

Beställ fråm Förlag Hede. Box 4, 840 93 Hede eller genom ett mail till:

ordochton@yahoo.se

__


_________________________

 
   
 
   
 
   
 
   
 
 
   
 
  

 

 
 


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _____________________________

BÖCKER - ÖVRIGA LÄSTIPS

_________________________

MUSIK - SKIVTIPS


_________________________

 
   
 
   
 
   
 
   
 
 
   
 
 盁䫔
 

 

 
 


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dreamweaver

 

__________________________