arbogasidan.se

*****************
Små små ord...
HARRYS HÖRNA

****************

VALBORGSMÄSSOAFTON är här. Och överallt, i varje liten by ja även vid var och varannan bondgård, brinner så kallade majbrasor. Men inte i Arboga stad.

ELDKORGAR är det i stället som gäller för Arbgogaborna, vid det officiella valborgsfirandet i Ahllöfsparken. Det är väl EU:s fel, gissar jag. Men skyll då inte på mig, för jag röstade nej.

JAG SKA förklara hur jag tror det är. Arboga kommun fick EU-medel för att "rusta" Ahllöfsparken. Och då blev det kanske formellt som informellt ett krav att allt officiellt skall ske i den parken.

VI SOM MINNS brasorna på Stenlöpet, vid Teknikbacken och vid Vinbäcken, vi är nära till gråten när vi ser hur denna vårhälsnings-tradition trappats ner till en och annan eldkorg

FÖRRESTEN kommer det att regna i eldkorgarna. Mellan kl 18 och 19 i kväll vänder vinden över från sydlig till väst och sydväst och då börjar ett regn som varar åtminstone till midnatt.

HARRY HOLM 2015-04-30

--------------------------------------

ONSDAGEN den 29 april kommer att bli ganska fin i Arbogatrakten. Temperaturen kämpar sig upp mot 12 grader frampå eftermiddagen.

REGNDROPPAR kan det komma några kring lunch ... men inte alls så mycket som på valborgsmässoafton. Då kommer regnet att ösa ner. Beklagligt, för alla utom brandmännen.

UTDOCKNING är det vid vid Hjälmare Docka med början redan klockan 5 på onsdagsmorgonen. Det är Hjälmare kanal AB som står bakom den traditionella utdockningen, då båtarna lämnar "vinteridet"..

KLOCKAN FEM på morgonen börjar "SlussJanne" fylla på med vatten och cirka klockan 7.00 är dockan vattenfylld och båtar tas ut. Det hela beräknas vara klart till cirka 20-tiden. Hjälmare Kanals vänner tillhandahåller sjöfrukost för "sjöfarare", för besökare till beskedligt självkostnadspris.

PÅ BIOGRAFEN i Medborgarhuset visas filmen Avengers: Age of Ultron
klockan 19.00. Biljetten kostar 100 kronor. Filmen är 2 timmar och 30 minuter lång och tillåten från 15 år.

HANDLINGEN. När Tony Stark försöker starta ett fredsbevarande program går det snett. Jordens framtid är hotad och Iron Man, Captain America, Thor, Hulk, Black Widow samt Hawkeye sätts alla nu på prov.

NÄR DEN onde Ultron träder fram är det upp till medlemmarna i Avengers att stoppa honom från att sätta sina planer till verket, vilket leder till ett episkt, unikt och världsomspännande äventyr.

HARRY HOLM 2015 04 29

 

--------------------------------------

GOD MORGON. En riktigt solig morgon, blir det i Arbogatrakten denna tisdag den 28 april. Vädret blir rätt vackert hela dagen med upp till 15 grader innan det vid 15-tiden kommer lite mer moln.- utan att det blir kallare. Den rätt svaga vinden vänder till att komma från syd sen eftermiddag.

FOTBOLLSMATCH är det på Ekbackens kl 19.I Division 4 möts då Arboga Söddra IF och Tortuna SK. Det kostar bara 40 kronor att se matchen.

SÅNGER UTAN ORD heter programmet i Nicolai kulturhus kl 19 i kväll. Arboga Musikförening arrangerar en föreställning i samarbete med Västmanlandsmusiken. Där kostsar det 180 kr i inträde för alla som är under 18 år.

PROGRAMMET innehåller enligt reklamen sånger med och utan ord. Georg Riedel, kontrabas, och Mats Bergström, gitarr, spelar och berättar om ett långt och ett ännu längre musikerliv. Ett program med igenkänd musik understundom komponerad av Georg Riedel själv.

DET HÄR handlar om två giganter, var och en på sitt instrument, och två generationer i ett möte där de spelar och reflekterar, utbyter tankar om sin musik och om möten med många musiker.

MATS BERGSTRÖM och Georg Riedel spelar musik från deras album Sånger utan ord och Brasilianska sånger utan ord (utkommer 2015). Det är kompositioner av Monica Dominique, Georg Riedel, Povel Ramel med flera. Biljetter säljs från klockan 18.00 i konsertlokalen. Och som vanligt är det 30 kr billigare för den som är med i arrangörsföreningen.

HARRY HOLM 2015 04 28

_____________________________

MÅNDAGEN den 27 april inleder en något förkortad arbetsvecka. Valborgsmässafton på torsdag följs ju av en röd dag, Första maj är det på fredag och sedan följer en vanlig veckända.

VÄDRET DÅ? Måndagen blir väldigt solig. Och tisdagen väntas vara nästan lika fin. Mest intressant är väl torsdagsvädret, när alla brasor skall tändas. Halvbra väder, med 10 plusgrader på eftermiddagen blir det då och nästan lika varmt på kvällen. En fördel är att vinden väntas mojna till kvällen, med minskad brandrisk som föld.

BIO KONTRAST visar filmen Leviatan
klockan 19.00 på måndagskvällen, i bion i Medborgarhuset i Arboga. Och inträdet är bara 50 kronor.Filmen är 2 timmar och 20 minuter lång och tillåten från 15 år.

HANDLINGEN: Kolia bor i en liten stad nära Barents hav i norra Ryssland där han har sin egen bilverkstad precis bredvid huset där han bor med sin unga fru Lilja och en son från ett tidigare äktenskap. Vadim Shelevyat, stadens borgmästare, vill få bort Kolia från marken. Men när Kolia inte låter sig köpas loss börjar Vadim Shelevyat använda sig utav mer aggressiva metoder.

HARRY HOLM 2015 04 27

_____________________________

DET ÄR HELG igen och då är det åter dags för en kristen betraktelse här i spalten. Först ett bibelord:
”Och vägen dit jag går, den känner ni.”
Tomas sade: ”Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen?”
Jesus svarade: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Om ni har lärt känna mig, skall ni också lära känna min fader. Ni känner honom redan nu och ni har sett honom.”


Johannesevangeliets 14:e kapitlet, 4-7 versen.

Fjärde söndagen i Påsktiden
"Vägen till livet"

BIBELORDET här ovan finns i beskrivningen av hur det var när Jesus tog adjö från jordevistelsen.
Avskedstalet finns i Johannesevangeliet, i kapitlen 14-17, och det talet börjar med de korta men underbart sammanfattande orden:
”Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig.”
Där finns allt, för det betyder att den människa behöver inte bekymra sig, som tror på Gud och tror på Jesus.

MÅNGA, allt för många av dagens människor, bryr sig inte eller har av någon orsak svårt att tro. Det är inget nytt. Till och med i den närmaste kretsen runt Jesus fanns det tvivlare. Inte bara Tomas. Filippos ville se Fadern. Då blev Jesus lite besviken, men sedan svarade han, enligt 14:e kapitlet, i 9:e versen:
”Den som har sett mig har sett Fadern.”

OCH JESUS fortsatte bland annat med att säga:
”Tror du inte att jag är i Fadern och Fadern i mig? De ord jag säger er, dem talar jag inte av mig själv; Fadern är i mig och utför sina gärningar. Tro mig när jag säger att jag är i Fadern och Fadern i mig. Eller tro åtminstone för gärningarnas skull.”

För gärningarnas skull, alltså.

HÄR HADE ju Jesus i flera år gått omkring och botat fysiska som psykiska sjukdomar, ja till och med uppväckt döda. Han hade förvandlat vatten till vin och han stod för betydligt större bespisningsunder än så.
– Fattar ni inte att det var med Guds hjälp, undrar Jesus – om vi skulle använda dagens språkbruk.

VÅR VÄG idag då? Jesus är vägen, det han själv sagt. Den vägen han visade oss ska vi kristna gå, en väg av ständig strävan att göra det Jesus gjorde.
För i Johannesevangeliets 14:e kapitels 12 och 13 vers kommer sedan de fantastiska löftena till alla kristna.

JESUS säger:
”Sannerligen, jag säger er: den som tror på mig, han skall utföra gärningar som jag, och ännu större. Ty jag går till Fadern och vad ni än ber om i mitt namn skall jag göra, så att Fadern blir förhärligad genom Sonen.”
Ett steg på den vägen till livet – och i livet – är att hela med Guds hjälp, att lägga händerna på sjuka och säga till det onda att fara ut, I Jesu Namn.

ENLIGT Jesus föredöme och enligt Bibeln behövs bara tre ingredienser för att detta ska fungera:
1. Att det finns en troende.
2. Att denne troende har händer.
3. Att det finns en sjuk att lägga dessa händer på.

HUR OFTA har vi tro och frimodighet att gå den vägen? Allt för sällan.
Men låt oss börja nu. Vi vanliga kristna. I familjen först kanske och bland nära vänner.
Framgången – om vi gör detta i äkta tro – kommer att sporra oss att låta Jesus hela kropp och själ hos allt fler Arbogabor.

HERRE, jag ber: Påminn oss ständigt om att det inte bara är med undervisning utan också genom tecken och under som människor ska visas vägen till livet, det vill säga vinnas för Herren. För då blir Fadern verkligen förhärligad. Och glad.
Amen.

HARRY HOLM 2015 04 25

_____________________________

FREDAGEN den 24 april är det åtta måander till julafton. Men så långt fram behöver vi inte tänka oss. Det räcker med att konstatera vad som händer denna dag. Den blir i Arbogatrakten i stort solfri, elva eller tolv plusgrader och med ganska måttlig vind.

AVENGERS, Age of Ultron 3 D, heter filmen på biografen i Medborgarhuset i Arboga kl 19 i kväll. Den är två och en halv timme lång och tillåten från 15 års ålder.

HANDLINGEN: När Tony Stark försöker starta ett fredsbevarande program går det snett. Jordens framtid är hotad och Iron Man, Captain America, Thor, Hulk, Black Widow samt Hawkeye sätts alla nu på prov.

NÄR DEN ONDE Ultron träder fram är det upp till medlemmarna i Avengers att stoppa honom från att sätta sina planer till verket, vilket leder till ett episkt, unikt och världsomspännande äventyr.

HARRY HOLM 2015 04 24

________________________________

 

TORSDAGEN den 23 april är den sista torsdagen i månaden. Och då är det alltid sammanträde med Arboga kommunfullmäktige. Allmänheten får komma och lyssna, där uppe i Rådhuset. Och det går även att vara med om mötet via en länk på kommunens hemsida.

KLOCKAN 18.15 börjar sammanträdet. Och dagordningen ser ut så här:
1.Justering av protokollet.
2.Information från analysgruppen – Socialchefen informerar.
3.Ny ledamot i kommunfullmäktige.

PUNKT 4 är lite extra intressant. "Revisionsberättelse, fråga om ansvarsfrihet och årsredovisning för Arboga kommun år 2013 med anledning av förvaltningsrättens upphävande av kommunfullmäktiges beslut den 24 april 2014, § 49".

SEDAN FORTSÄTTER de styrande med följande punkter:
5.Redovisning av interna kontrollarbetet år 2014.
6.Revisionsberättelse, fråga om ansvarsfrihet och årsredovisning för Arboga kommun år 2014. Årsredovisningen finns även tillgänglig i receptionen på Rådhuset i enlighet med kap 8, § 19 Kommunallagen.
7.Årsredovisning Västra Mälardalens Myndighetsförbund år 2014.
8.Årsredovisning Västra Mälardalens Kommunalförbund år 2014.
9.Årsredovisning Gemensamma hjälpmedelsnämnden år 2014.
10.Kompletteringsbudget för år 2015.
11. Återrapporteringen av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut år 2014 eller tidigare.
12.Revidering av bolagsordningar för Stadsnät i Svealand AB/Fibra AB och SamKom AB.
13.Information om revisionsrapport av kommunens föreningsstöd samt fritids- och kulturnämndens svar.
14.Svar på medborgarförslag om ”Må-bra-check”, ett sätt att uppmärksamma och uppmuntra anhörigvårdare.
15.Koncernbolag och kommunalförbunds mål- och budgetdokument 2015-2017.
16.Redovisning av obesvarade motioner.
17.Redovisning av obesvarade medborgarförslag.
18.Rapport – ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 4 år 2014.
19.Information – Analysrapport år 2014.
20.Svar på interpellation till socialnämndens ordförande om lyckad integreringssatsning.

HARRY HOLM 2015 04 23

--------------------------------------

ONSDAGEN den 22 april skall i Arboga fyllas av rätt vackert väder men också av en hel rad evenemang.

SJUNGIS är det i Örtagårdskyrkan kl 10 -12. Det är en sångsamling för barn 0-6 år med föräldrar.

RASTPLATS kallas samlingen i Arboga Pingstkyrka mellan 10 och 11 på onsdagsförmiddagen. Där är det bibellälsning, bön och fika.

BOKKLUBB för unga finns det på biblioteket i Arboga. Idag kl 15-16 handlar det om boken Amiralens arvinge av Chris Moulds.

INTRODUKTION av operorna Cavalleria Rusticana och Pajazzo står Hans Almgren för, i Musikrummet på biblioteket kl 19 denna onsdagskväll.

PÅ BIOGRAFEN i Medborgarhuset visas i kväll kl 19 en action som heter: Avengers: Age of Ultron. Handlingen: När Tony Stark försöker starta ett fredsbevarande program går det snett.

ETT FÖREDRAG om antisemitism i Sverige och Europa idag ingår i föreläsningsserien Alltid på en onsdag. Författaren och idéhistorikern Henrik Bachner föreläser kl 19 på biblioteket om vad som kännetecknar dagens antisemitism.

HARRY HOLM 2015 04 22

-------------------------------------

TISDAGEN den 21 april kommer att bli veckans vackraste dag, vad jag förstår. Eftermiddagen ser ut att bli helt molnfri. Temperaturen stannar på 14-15 plusgrader. Och vinden blir inte nämnvärt besvärande.

ETT SPECIELLT födelsedagsbarn tänker jag på idag. Han heter Alf Johansson och fyller 70. Uppväxt i Götlundatrakten där han bland annat hade långhornig boskap samt sålde av fru Kerstins ägg.

ALF JOHANSSON fanns också med i Arboga kommunfullmäktige en tid. Nu bor han i Långå, utanför Hede i Härjedalen. Så jag får nog hurra bra högt om han skall höra det. Men han kanske läser denna gratulation: 4xHurra!

HARRY HOLM 2015 04 21

-------------------------------------

NU ÄR DET vardag igen. Men det känns lite lättare när arbetsveckorna börjar med ett vårlikt landskap.

VÄDRET skall vara vackert i flera dagar nu, lovar meteorologerna oss här i Arboga. Måndagen blir bara mer och mer solig och temperaturen når upp till 16 grader på eftermiddagen.

TISDAG och onsdag bjuder också på solsken och den allra vackraste dagen, som det ser ut nu, det blir torsdagen. Då väntas molnfritt hela dagen och upp mot 14 grader varmt.

VI ÄR att gratulera.

HARRY HOLM 2015 05 20

____________________________

HELGEN är här och då brukar jag som vanligt ha en liten kristen betraktelse här i Harrys Hörna.
Och som alltid börjar jag med ett bibelord:

Sannerligen, jag säger er: den som inte går in i fårfållan genom grinden utan klättrar in på ett annat ställe, han är en tjuv och en rövare.
Men den som går in genom grinden är fårens herde.
För honom öppnar grindvakten, och fåren hör hans röst, och han ropar på sina får med deras namn och för ut dem.
När han har släppt ut sina får går han före dem, och fåren följer honom därför att de känner igen hans röst.

Så låter inledningen på Johannes evangeliums 10:e kapitel

Tredje söndagen i Påsktiden
DEN GODE HERDEN

DEN GODE herden finns också i Arboga.
På samma ställe i Johannesevangeliet, där dagens bibelord här ovanför är hämtat, säger Jesus. Till oss, här uppe i Nord:

"Jag har också andra får som inte hör till den här fållan. Också dem måste jag leda, och de skall lyssna till min röst, och det ska bli en hjord och en herde."

TÄNK ATT FÅ vara en i Hans hjord! Vilken gåva. Det betyder att när vi har bekymmer så kan vi berätta det för vår herde, Jesus, exempelvis i bönens form, och Han hjälper oss.
Kanske inte direkt och kanske inte som vi har önskat utan ofta på ett underbart, mycket bättre sätt.

IBLAND HÄNDER det att man får vänta på att Herden hämtar oss ur bekymrets sankmark.
Men han kommer till slut, var så säker!
Under väntetiden fortsätter vi att ropa på honom, genom att be eller att läsa i Bibeln och där - mitt i vårt irrande - hittar Han oss, genom att vi finner Honom.

OCH JU MER jag lär känna Jesus, som han känner mig, så förstår jag att det är hos honom tryggheten finns, för ett får som mig och för alla andra mer eller mindre vilsna och rädda människor.
Amen.

HARRY HOLM 2015 04 18

_____________________________

FREDAGEN den 17 april skall bjuda arbogaborna på ganska fint väder. Men solen kommer på allvar först vid 15-tiden på eftermiddagen, om vi skall tro på meteorologerna.

TEMPERATUREN kommer att ligga på 5-7 grader. Men det blir rätt kraftig vind och den kommer dessutom från norr. Och kan därmed bli lite bitande.

MIRAKLET i Viskan. Så heter filmen som visas på biografen i Medborgarhuset i Arboga i kväll fredag kl 19, Arboga biografförening arrangerar och biljetten kostar 100 kronor.

HANDLINGEN är så här: Bjarne driver en flyttfirma tillsammans med sin fru Malin, men det går knackigt och de behöver låna pengar. På andra sidan älven bor Bjarnes svärfar Halvar som Bjarne aldrig dragit jämt med.

DEN NU tjugoåriga konflikten bottnar i klassmotsättningar, förflugna ord och arvsfrågor som bl a rör åkeriet. En olycklig dag går Malin över älven för att förmå Halvar att borga för ett lån Bjarne vill ta. Filmen är 1 timme och 46 minuter lång.

HARRY HOLM 2015 04 17

 

-------------------------------------

TORSDAGEN den 16 april blir det rätt så fint väder i Arbogatrakten. Speciellt på förmiddagen. Och under dagens lopp går temperaturen upp till 9 plusgrader i skuggan.

TJEJKVÄLL är det i Arboga centrum
klockan 18.00 till klockan 22.00 idag. Det är föreningen Arboga i centrum som arrangerar. Tjejväll betyder alltså att butikerna är kvällsöppna till kl 22.

DET ARRANGERAS också modevisning på Stadskällaren. Biljetter finns hos TeHås, Titt-In och ModeNytt! Två visningar blir det: klockan 18.00 (insläpp 17.00) och klockan 19.30 (insläpp 18.30).

HARRY HOLM 2015 04 16

---------------------------------------

 

ONSDAGEN den 15 april är det och därmed sista dagen det är tillåtet att köra med dubbdäcken på. Om man inte är i Norrland förstås. En bekant från Arboga som nu är i Kiruna konstaterade att det kom 40 centimter snö där i förrgår.

PROBLEM med framkomligheten kan det vara även på så sydliga breddgrader som Arboga. Redskapsgatan är avstängd och kommer att vara så till den 4 maj.

ORSAKEN är arbeten som pågår med vatten- och avloppsledningarna i området. Trafiken kommer att ledas om, följ orange skyltning i området för alternativ väg, manar Arboga kommun.

HARRY HOLM 2015 04 15.

____________________________

 

TISDAGEN den 14 april bjuder på aprilväder i Arboga. Dagen börjar med lite sol, sedan följer regn från lunchtid men upehåll under kvällen.Temperaturen stiger sakta till sådär 4 plusgrader.

ARBOGA och Kungsörs kommuner har beslutat om nya gemensamma lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö.

JÄMFÖRT med äldre föreskrifter har vissa krav på tillståndsplikt tagits bort där det ändå råder anmälningsplikt.

VÄRMEPUMPAR och vattentoaletter med enskilda avloppsanläggningar ska till exempel även fortsättningsvis anmälas till Västra Mälardalens Myndighetsförbund men man ansöker inte längre om tillstånd i vissa områden.

FÖR KUNGSÖRS del har mulltoaletter, eltoaletter och liknande blivit anmälningspliktiga.

I OCH MED att Västra Mälardalens Myndighetsförbund är tillsynsmyndighet över de frågor som berörs av föreskrifterna så skall det underlätta att reglerna nu är desamma i både Arboga och Kungsör.

HARRY HOLM 2015 04 14

-------------------------------------

VARDAGSVECKA igen, och en hel sådan. Men stå ut, det är ju vår i luften. Det blir en rätt solig dag med 8-10 grader varmt och något mindre med vind än i går.

BIO KONTRAST visar i kväll kl 19 filmen "Två dagar, en natt". Detta på biografen i Arbogas Medborgarhus. Och för bara 50 kronor per biljett. Fiolmen är 1 timme och 35 minuter lång och tillåtten från 15 år.

HANDLINGEN. När Sandra kommer tillbaka till jobbet efter en sjukskrivning för depression får hon veta att hon inte längre behövs. Kollegorna har fått välja om de vill ha en bonus eller låta henne komma tillbaka.

SANDRA LYCKAS förmå ledningen att genomföra en omröstning. Nu har hon två dagar och en natt på sig att övertyga sina arbetskamrater om att de ska offra sina bonusar så att hon kan få behålla sitt jobb.

HARRY HOLM 2015 04 13

---------------------------------------

SÅ ÄR DET helg igen och i svenska kyrkans värld är det "Den andra i påsktiden". Ja så heter söndagen trots att påsken är över.
Först - som vanligt - ett bibelord:

Jesus stod mitt ibland dem och sade: ”Frid åt er alla."
Joh. 20:26

Påskens vittnen
– fick frid

FRID åt er alla! Så står det i dagens bibelord här ovanför. Med ”Frid”
hälsar också många frikyrkliga varandra. Och det känns skönt.
Men när Jesus uttalar de orden är det inte bara en hälsningsfras eller en
variant på norrmännens Ha det!
För när Jesus säger något är det som vanligt inte bara ord, utan fakta,
verklighet.

NÄR JESUS sa ”Frid” till sina lärjungar, då kände de säkert hur friden sköljde in i dem och tog bort all sorg samt suddade ut all rädsla för romarna och för judarna. Vilket var nödvändigt inför den kommande kampen för evangelium.

DET ÄR LIKADANT för oss idag, inte bara när vi gör våra tafatta försök att
sprida Jesu budskap, utan också i det dagliga världsliga livet. För att
orka ta itu med problem och diverse arbetsuppgifter måste man ha frid
inombords. Annars blir allt extra jobbigt.

HAR DU Guds frid i hjärtat, då känner du trygghet och klarar kampen mot
både det ena och det andra, mot krasslighet och krämpor, mot
myndigheter och mobbare, mot frestaren och andra fula fiender.

LITE LÄNGRE fram i Johannes evangeliums 20:e kapitel andas Jesus på lärjungarna och säger: "Tag emot helig ande."
Genom detta fick lärjungarna, mer bokstavligt än vi idag, känna att Jesus
skulle vara med dem för alltid. Ja, rent fysisk blev upplevelsen: Han andades på dem.

NÄR JESUS sedan lämnade jorden förklarade han att det var Den helige
Ande som därefter skulle göra Jesus jobb här nere hos oss. Den helige
Ande skulle vara vår hjälpare.
Och nog är vi många som på olika sätt,
och i olika sammanhang, känt hur denne hjälpare andats på oss och därmed givit oss styrka, kraft och – frid.

SÅ IDAG, andra söndagen i påsktiden som dagen kallas, ber vi – som alltid – om att Den helige Ande, enligt Jesu löfte, ska komma och hjälpa oss så att vi i våra hjärtan får Guds frid.
Amen.

HARRY HOLM 2015-04-11

 

_____________________________

FREDAGEN den 10 april är här med solsken och vårvärme Men när det sedan blir kväll väntar andra nöjen än att löga sig i solens varma st.rålar

DANSKVÄLL med Matz Bladhs orkester är det från kl 20 i Folkets park.
med FMK Arboga som arrangör. Då blir det dansvänlig musik för nykter och dansant publik till midnatt. Diverse trafikaktiviteter väntar före och under pausen, samt utlottning av fina vinster på entrébiljetten till dem som kommer före kl. 20.00. Servering är det också.

INTO THE WOODS heter filmen på biografen Folkan i Medborgarhuset i kväll fredag kl 19. Arboga biografförening arrangerar och det kostsar 100 kronor för biljetten.

INSLAG och karkatärer från flera olika filmer blandas i "Into the Woods", som Askungen, Rödluvan och Rapunzel.
Historien följer en barnlös bagare som beger sig in i skogen för att konfrontera häxan som satte en förbannelse på honom och hans fru.

I ROLLERNA ses bland andra Meryl Streep, Johnny Depp och Emily Blunt. Filmen, som är tillåten från 7 år, är 2 timmar och 4 minuter lång.

HARRY HOLM 2015 04 10

 

___________________________

TORSDAG den 9 april 2015 blir en tämligen solig dag i Arbogatrakten, ja på eftermiddagen väntas molnfritt och 13 plusgrader - i skuggan.

I GÅR, onsdag, var det extra bra ordnat för arabisktalande på Arboga bibliotek. I fortsättningen finns varje måndag och onsdag 14-16 en arabisktalande biblioteksvärd på plats.

HAN HETER Kadhim Whayeb och talar arabiska, svenska och engelska Han ska hjälpa den som är nyanländ till Sverige. En välkommen service från bibliotekets sida.

HARRY HOLM 2015 04 09

_____________________________

ONSDAGEN den 8 april blir rätt så solig i Arbogatrakten. Och varm. Från 6 plusgrader vid tiotiden till 8 på lunchen och så varmt som 10 plusgrader längre fram på eftermiddagen.

OCH I MORGON blir det ännu finare, en molnfri torsdagseftermiddag väntar med 13 grader i skuggan under flera timmar. Nu börjar den ta sig, våren.

HARRY HOLM 2015 04 08

___________________________

EN NÅGOT förkortad arbetsvecka har börjat. Och då kommer solen, vid elvatiden på tisdagen senast. Frampå dagen blir det 12 plusgrader. I skuggan alltså. Tänk då hur det kan vara i solen!.

SANNE SALOMONSEN, Mats Ronander och Benneth Fagerlund framträder i Medborgarhuset i Arboga i kväll kl 19. Arboga Teaterförening är lokal arrangör. Annars är det för Riksteaterns räkning som artisterna turnerar.

EN PERSONLIG och finstämd föreställning sägs det vara, fylld med musik och berättelser från livet på och bakom scenen. Publiken bjuds på legendariska hits som "Den jeg elsker", "Kött och blod" och "Gör mig lycklig".
För 300 kr kan man köpa sig en biljett.

HARRY HOLM 2015 04 07

--------------------------------------

PÅSKHELGEN 2015 är här. Och den blir mestadels solig med temperaturer pendlande runt nollan. För vinden är nordlig. Men trots det önskar jag alla läsare:
Ha en fin påskhelg!

HARRY HOLM

--------------------------------------

JO, JAG VET att det är första april idag. Men jag tänker inte narras, det är i grunden fel av en tidning att skriva något annat än det som verkar vara sanning.

DÄRMED inte sagt att jag inte brutit mot den regeln tidigare. Inte minst under alla mina år på Nerikes Allehandas Arbogaredaktion hade vi våra första-april-hyss.

LOKALA sådana till och med. Ibland blev"lurningarna" så lyckade att man tyckte sig märka en viss missunnsamhet från redaktionen i Örebrbro.

SÅ TILL slut blev det stopp för våra lokala skämt, från Arboga, Nora, Laxå, och Hallsberg och Vingåker. Det räckte med ett aprilskämt vart år i NA, ansåg ledningen. Och det skulle göras av huvudredaktionen i Örebro.

MEN, som jag nämnde inledningsvis, borde inte tidningar luras alls, varken första april eller några andra dagar. Så idag berättar jag här i spalten sådant som verkligen händer i Arboga idag.

DET ÄR SJUNGIS kl 10 på förmiddagen i Örtagårdskyrkan. Samtidigt börjar Påsklovskul på
Arboga Museum.

PROVA PÅ tovning kan man göra på
Arboga bibliotek kl 13.00. Där, i släktforskarrummet, är det också
Släktforskarhjälp kll 17.00.

OCH I BIOGRAFEN, som jag envisas med att forfarande kalla Folkan och som ligger i Medborgarhuset, visas filmen Fast & furious 7, med början kl 19.

HARRY HOLM 2015 04 01

-------------------------------------


 

EN GAMMAL HÖRNA MED EN SORTS PROGRAMFÖRKLARING

DET HÄR SKRIVS NÄR DET ÄR FREDAG den 11 november 2011. Alltså 111111. En dag då många gifter sig och då enligt mayaforskare etc en ny tidsålder skall börja.
Efter en tid av tekniska problem uppdateras nu åter den här sidan, nät-tidningen arbogasidan.se, som utger sig för att vara ett komplement till andra tidningar och säger sig ha material som man inte finner i andra media.

NU FINNS sedan länge bloggar överallt och i linje med programförklaringen ovan har därför Holmen-Bloggen lagts ner.
Jag återgår i stället till den vardagsjournalistik som jag i decennier dagligen ägnade mig åt i Nerikes Allehanda.

FÖRE MIG var det Harry Hjörne som odlade denna konst.
Denne legendariske chef för Göteborgs-Posten hade jag förmånen att få äta lunch med på Långedrag för 50 år sedan.
Min dåvarande chef på Arboga Tidning, Tord Wallström, hade nämligen sänt dit mig på en kommun-reporter-kurs.

HARRY HJÖRNE skaffade sig 1957 en spalt vid sidan om sin ledare, "Små, små ord av kärlek". Den dikterade han dagligen, strax före pressläggningen.
"Detta bidrager till att jag kan skriva om allting. Ingenting är för stort och ingenting är för litet", förklarade han.

HAN SKREV sina små ord sju dagar i veckan. De sista var införda samma vecka som han avled i feberuari 1969, läser jag i bokverket Den svenska pressens historia.
Lika flitig och seglivad kan jag inte lova att Harrys Hörna blir.
Men man vet ju aldrig.

2011-11-11

_________________________________

ARBOGASIDAN
Ansvarig utgivare: Harry Holm

E-mail: harry@holm.tf

© Text och bild är
skyddade av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering är förbjuden men texter får återges med angivande av källan: www.arbogasidan.se

-------------------------------------------

ARKIV

MARS 2015

FEBRUARI 2015

JANUARI 2015

ARKIV DECEMBER 2014

ARKIV NOVEMBER 2014

ARKIV OKTOBER 2014

ARKIV SEPTEMBER 2014

ARKIV AUGUSTI 2014

ARKIV JUNI JULI 2014

ARKIV MAJ 2014

ARKIV APRIL 2014

ARKIV MARS 2014

ARKIV FEBRUARI 2014

ARKIV JANUARI 2014

ARKIV NOV-DEC 2013

ARKIV HÖSTEN 2013

ARKIV SOMMAREN 2013

ARKIV MAJ 2013

ARKIV MARS APRIL 2013

ARKIV FEBRUARI 2013

ARKIV JANUARI 2013

ARKIV DECEMBER 2012

ARKIV NOVEMBER 2012

ARKIV OKTOBER 2012

ARKIV SEPTEMBER 2012

ARKIV AUGUSTI 2012

ARKIV SOMMAREN 2012

 

ARKIV T O M JUNI 2012

ARKIV MARS-APRIL 2012

ARKIV FEBR 2012 KLICKA HÄR

ARKIV JANUARI 2012

ARKIV T.O.M. DEC 2011

 

------------------------------------------

LÄNKAR

BIBELORDET / BÖCKER & LÄSTIPS / MUSIK & SKIVTIPS
SIDOR OM HÄLSA / ARKIV = TIDIGARE ARBOGASIDOR


HÄRJEDALEN HEDE JAKT MM -
FESTIVAL-SAJTEN

HEDE ORD & TON
Musik och litteratur

KLICKA HÄR
för att lyssna och läsa

__________________________

ARKIV HÖSTEN 2013

ARKIV SOMMAREN 2013

ARKIV MAJ 2012

ARKIV MARS APRIL 2012

ARKIV JAN 2012

ARKIV
T O M DEC 2011

ARKIV T O M 2010-12-31

ARKIV t o m juli 2010

ARKIV 2009

April-juni

Jan-april

ARKIV
dec 08 - jan 09

ARKIV
ARTIKLAR 2008:

Från årskiftet till augusti
KLICKA HÄR!

Augusti - oktober 2008
KLICKA HÄR!

Oktober - december 2008
KLICKA HÄR!

 

 

___________________________

VILL DU HA KVAR
www.arbogasidan.se ?


ANNONSERA MERA!

Det finns ett sätt att annonsera på.

Sidan med Öppettider,
där vi upplåtit plats gratis i flera år,
uppdateras inte längre.
I högerspalten
här på framsidan kan man annonsera öppettider eller annan info, för 500 kr per månad.

Om du vill vara med:
Maila till
kontakt@arbogasidan.se

_____________________________

Har du kollat på våra hälsosidor?
Nytt:
Det hjälpte mot kronisk förstoppning
.

KLICKA HÄR för att läsa mer!

_____________________________

Alla sjukdomar är
BRIST-
SJUKDOMAR
enligt Dr Joel WALLACH
som också är agronom och veterinär samt en erfaren obducent vad gäller djur och människor.

Om du inte har tid eller lust att läsa detaljerna på @rbogasidans hälsosidor
www.arbogasidan.se/halsa
kommer nedan ett sammandrag.

MEN KOM IHÅG:
Om du är sjuk, kolla först med den vanliga vården!

För som vanligt vill @rbogasidan vara ett komplement.

DÄR REKOMMENDERAR
DR WALLACH FÖLJANDE VITAMINER, MINERALER ETC för att förebygga och lindra nedanstående krämpor:

CANCER
A. 10.000 mg C-vitamin/dagligen (enligt Linus Pauling, dubbel nobelpristagare) för att behandla och förhindra cancer;
eller
B. E-vitamin + betakaroten + selen
De som ätit detta i 5 år hade
9% mindre av alla sjukdomar
13% fler överlevde räknat på alla sorts cancer
20% fler överlevde räknat på magcancer

ARTRIT HÖFTER KNÄN (OSTEOPOROS=KALKBRIST)
Kycklingprotein
en rågad tesked kycklingbrosk i apelsinjuice på morgonen = smärtan borta på 10 dagar.
(dos 30 ml/kg kroppsvikt)

ALZHEIMERS
Höga doser av E-vitamin + Låga doser av vegetabilisk olja

NJURSTEN Kalk + magnesium + bor

BRUSTEN ARTÄR Kopparbrist
GRÅA HÅR Kopparbrist
RYNKOR Kopparbrist
ÅDERBRÅCK Kopparbrist

HJÄRTATTACK mm förebyggs med kolloidal selen

ÅLDERSFLÄCKAR
är tecken på selenbrist (kan också vara tecken på kommande hjärtattack)
Med kolloidalt selen är åldersfläckarna borta på 6 månader.

DIABETES
Vanadin + krom
Eller
diet (under läkarkontroll) enl Karlshamns sjukhus, föda som innehåller
25% protein 25% kolhydrater och 50% fett

SKALLIGHET Tennbrist

DÖVHET Tennbrist

SEXLUST-BRIST Borbrist

DÅLIGT LUKT- OCH SMAKSINNE Zinkbrist

HOPSJUNKET TANDKÖTT Kalkbrist
HÖGT BLODTRYCK Kalkbrist
RYGGVÄRK Kalkbrist + ev kopparbrist

BRUSTNA NAGELBAND Brist på Omega 3
SPRICKOR I HUDEN Brist på Omega 3
BLODPROPP Brist på Omega 3
STROKE Brist på Omega 3

Allt enligt dr Walach - som anser att 147 olika sjukdomar beror på kalkbrist.

LÄS MER PÅ:
www.arbogasidan.se/halsa
__________________________

OM ARBOGASIDAN.SE

Ansvarig utgivare: Harry Holm
__________________________

E-mail:
harry@holm.tf

© Text och bild är skyddade av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering är förbjuden men texter får återges med angivande av källan: www.arbogasidan.se

___________________________

DET DÄR MED COOKIES

Vad säger lagen om Cookies?

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa cookies används till och hur cookies kan undvikas.

Enligt den nya lagen ska alltså alla som besöker en webbplats informeras om så kallade cookies, vad de används till och hur man kan vägra cookies.

En cookie är en liten textfil som lagras i datorn, och som www.arbogasidan.se använder för att få statistik om användandet av våra sidor. Det är alltså statisti-kcookie som sätts för att vi skall veta hur många besökare webbsidorna har.

En Cookie kan inte starta program och innehåller inte virus.

Hur du slipper cookies
De flesta webbläsare (t.ex. Internet Explorer och Netscape) tar emot cookies automatiskt, men det går att ändra inställningarna så att de inte accepterar dem eller ger besökaren ett val om han eller hon vill acceptera eller inte.
 
Gör så här om Du tycker att det är viktigt att slippa cookies:

Netscape: Gå till eller välj edit/preferences/advanced. Här anger du inställningarna för Cookies.

Internet Explorer 6.0: Gå till och välj, Tools/Internet Options/Privacy och ange inställningar för att hantera Cookies. Här kan du enkelt ange i vilken utsträckning du vill tillåta Cookies.

Internet Explorer 5.0: Gå till och välj, Tools/Internet Options/Security och sätt dina inställningarna för cookies. Du kan välja mellan att tillåta cookies eller att inte tillåta cookies överhuvudtaget.

Internet Explorer 4.0: Gå till och välj View/Internet Options/Advanced och välj om du vill tillåta cookies eller inte.

Hur ta bort cookies som redan finns i datorn?
För att ta bort dina befintliga cookies stänger du först ner webbläsaren.
I Netscape går du in i cookies.txt-filen och slänger dina cookie-filer.
I IE sparas cookies i en mapp eller katalog under Documents and Settings.

Sammanfattningsvis
www.arbogasidan.se använder sig av cookies. Cookien innehåller ingen personinformation, och vi använder den bara för att se hur många som besöker sidan.

Vill du inte tillåta lagring av någons cookies på din dator kan du alltså stänga av det i din webbläsares inställningar. Detta påverkar inte dina möjligheter att läsa information på exempelvis
www.arbogasidan.se

*

6 kap. 18 § lagen om elektronisk kommunikation

Elektroniska kommunikationsnät får användas för att lagra eller få tillgång till information som är lagrad i abonnents eller användares terminalutrustning endast om abonnenten eller användaren av den personuppgiftsansvarige får information om ändamålet med behandlingen och ges tillfälle att hindra sådan behandling. Detta hindrar inte sådan lagring eller åtkomst som behövs för att utföra eller underlätta att överföra ett elektroniskt meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller som är nödvändig för att tillhandahålla en tjänst som användaren eller abonnenten uttryckligen har begärt.

Mer information hittar du på Post- och Telestyrelsens hemsida.

 

 

iv
 

   
wrap-script-literals: no  
wrap-script-literals: no  

wrap-script-literals: nowrap-script-literals: no

!

ARKIV APRIL 2015

----------------------------------------------

 

_______________________________

Vintern rasar ut i Arboga och polisens
volontärer är med under kvällen

För den som vill se en riktig så kallad majbrasa gäller det att ge sig av från stan, till exempel ut till Säterbo där traditionen hålls vid liv utanför kyrkan.

Valborgsmässofirandet i Arboga sker numera i Ahllöfsparken, och idag mellan 21 och 22.30. Det blir valborgseld i korgar, fyrverkeri, vårtal samt kör- och musikunderhållning. Och polisens nya volontärer finns på plats, tillsammans med nattvandrarna..

Klockan 21.00 tänds elden i ett antal eldkorgar på grusplanen vid scenen i Ahllöfsparken. Därefter bjuds det på musik av Arboga blåsorkester och sång av Arboga manskör.
Årets vårtal hålls av kyrkoherde Joakim Vikström.
Firandet avslutas med fyrverkeri cirka klockan 21.45.
Arrangörer är Arboga kommun, Arboga Alpina och Arboga Södra

Polisens volontärer
I kväll väntar också första uppdraget i Arboga för polisens nya volontärer.
En volontär inom polisen är en person som på frivillig grund hjälper polisen med olika uppdrag för att bidra till ett tryggare samhälle.
I Västra Mälardalen rekryterades nyligen 16 nya polisvolontärer. Det innebär att det nu finns 32 aktiva polisvolontärer, som kommer att jobba i området.
- Volontärerna gör en positiv insats för samhället, säger Helena Bosved, samhällsplanerare vid Arboga kommun och samordnare.
- Vi får fler människor ute på gatorna i Arboga som kan hjälpa till att hålla uppsikt i samband med större arrangemang, eller helt vanliga dagar. I förlängningen innebär det ett tryggare och trevligare Arboga.

Nattvandrare
Dessutom finns föräldrar och andra som är så kallade nattvandrare, de som vill bär jackan med rtexten "Nattvandrarna Arboga". De som önskar hjälpa till samlas vid Ungdomens hus, Brandsta, vid Strandvägen kl 21 denna valborgsmässoafton.
På Brandsta ger samordnaren för nattvandrarna, Magnus Axelsson, en enkel information om kvällen innan utsättning.
Brandsta kommer även att fungera som värmestuga med lättare förtäring hela kvällen och natten .

HARRY HOLM 2015 04 30. / Foto: Harry Holm

________________________________

Där är våren - i Arbogas ekbacke

FOTO: HARRY HOLM 2015 04 27

_______________________________

Morgonsol över Arbogaån

FOTO: ARNE GRIPENHED

_________________________________

Nu grönskar Kungsörsvägen igen

FOTO: HARRY HOLM 2015 04 22

-------------------------------------------------

Labron i Arboga i vårsol

Bilden visar Labron, kajen där båtarna lastades en gång i tiden. Och i slutet på Labron ser vi det som förr kallades Gamla bron. Jag kallar den fortfarande för Gamla bron. Tyvärr säger skylten på bron att den heter Kapellbron.

TEXT: HARRY HOLM. FOTO: ARNE GRIPENHED

_________________________________

Vårblommor pryder Arbogatrakten

Nu blommar det i Arbogas natur. Den här bilden från helgen vittnar om det.
FOTO: HARRY HOLM

__________________________________

MUSIK & CAFÉ

OCH DÅ MEDVERKAR OCKSÅ "OLD SINGERS"

________________________________

Nu grönskar det i dalens famn...

Nu grönskar det. Så kallar Arne Gripenhed den här bilden han tog i Arboga härom dagen.

_________________________________

Ekbacken vid Folkets park gallrad

När grönstrukturplanen för Arboga togs fram 2009, fanns där också en skrivning om Ekbacken och Ekbacksbadet. Och om att naturvärdena var hotade av igenväxningen i ek- och hasselskogen. Men nu har det hänt saker.

"Ekbacksbadet är populärt. Här finns en stor parkering
och anslutning till motionsspår och leder. Dessa anläggningar ingår i ett vackert och attraktivt stråk mellan skogen och medeltidsstaden." står det i handlingarna från 2009.
Där noteras också
"Igenväxning i ek-hasselskogen hotar både naturvärden
och områdets karaktär."
I området ligger Folkets Park, en anläggning som framträder mer tydligt nu när gallringen av backen har gjorts.
"En skötselplan för ekbackarna bör tas fram", står det i planen från 2009. Och nu slutförs åtgärder som givit ett mycket luftigare intryck för dem som närmar sig park- och badområdet.

TEXT OCH FOTO: HARRY HOLM 2015 04 16

_________________________________

Mer Arboga-sand sopas upp

Inte mindre än 2.200 ton sand lades ut på gator och torg under vintersäsongen i Arboga kommun. Nu har uppsopningen av sand även nått ut i villaområdena. sopas all denna sand upp.

Det är inte bara kommunens 2.200 ton sand på gatorna.
- Dessutom tillkommer den sand som sopas ut från privata fastighetsägare, säger Michael Grund på Tekniska förvaltningens driftavdelning.
Enligt kommunens hemsida började man med grovsopning av gator och torg i centrum, liksom av gång- och cykelvägar är också påbörjad, bland annat backar i Brattbergsområdet. Det arbetet utfördes till och med vecka 13.
Under vecka 14 sopades det rent på gångbanor, refuger med mera och sanden togs upp med hjälp av all tillgänglig personal.
Under tiden 4 - 25 april tar sopmaskiner upp sand även i villaområdena. Då anländer också kommunens sandupptagare som kommer att ta upp sand i villaområden och på genomfarter och matargator.
Arbetet avslutas med sopning av parkeringar.
Och sedan är våren verkligen här.

TEXT OCH FOTO: HARRY HOLM 2015 04 15

_________________________________

Vem blir ny biskop i vårt stift?

Vem skall bli n biskop i Västerås stift? Har förre arbogaprästen Sven Hillert en chans?

På torsdag blir det en öppen hearing i Aros Congress Center. De som får utfrågas där är de fem som fick mest röster i nomineringsvalet inför biskopsvalet (antal röster inom parentes):

Mikael Mogren 42,7% (210)
Gunilla Hallonsten 19,3% (95)
Jerker Alsterlund 12,2% (60)
Sven Hillert 8,3% (41)
Karin Johannesson 4,7% (23)

Nedanför strecket, som alltså inte får vara med i hearingen är
Helle Klein 4,5% (22)
Annika Borg 3,5% (17)
Annica Anderbrandt 2,2% (11)
Margareta Carlenius 1,4% (7)
Anders Lennse 0,4% (2)
Olle Carlsson 0,4% (2)

I Västmanlands södra kontrakt plus ledamöter i Domkapitlet och Stiftsstyrelsen hade lagt sina flesta röster enligt följande:
24 röster på Mikael Mogren, 15 röster på Gunilla Hallonsten och 11 vardera på Sven Hillert och Jerker Alsterlund.

------------------------------------------------

I en annan del av Arbogaån

När det var livligt på flera sätt i och vid Hamnbassängen, där arrangemanget Norsylingen genomfördes, var det så här lugnt i en annan del av Arbogaån.

(FOTO: Arne Gripenhed)

_________________________________

Idag lördag är det Norsylingen igen

När norsen går till i Hambassängen i Arboga är det lätt att fylla lådorna med den glänsande lilla laxfisken. FOTO: HARRY HOLM

Årets Norsyling arrangeras idag lördag den 11 april klockan 10.00-14.00. Och som vanligt är det föreningen Sturefiskarna som genomför evenemanget.

Under Norsylingen får besökarna följa norsfisket på plats vid Arbogaån. De kan även fika, njuta av färska norsklämmor och lyssna till musikunderhållning med musikgruppen Six Pack trio.
Det är i år sextonde året som evenemanget genomförs.

HARRY HOLM 2015 04 11

______________________________

Vårsol över den lilla fina staden

Bild: Arne Gripenhed

_________________________________________________

 

PÅSKEN I TEXT OCH BILDER
– PÅSKVECKAN 2015


”Då han närmade sig staden och var på väg ner från Olivberget började hela skaran av lärjungar i sin glädje ljudligt prisa Gud för alla de underverk de hade sett: Välsignade vare han som kommer, konungen, i Herrens namn. Fred i himlen och ära i höjden”.
(Luk. 19:37-38)

Vägen till korset
för Jesus och för oss, som på olika sätt följer honom

”Nu närmade sig det osyrade brödets högtid, som kallas påsk. Översteprästerna och de skriftlärda sökte efter bästa sättet att röja Jesus ur vägen – de var rädda för folket. Men Satan for in i Judas, som kallades Iskariot och som var en av de tolv. Han gick till översteprästerna och officerarna i tempelvakten och talade med dem hur han skulle kunna utlämna Jesus åt dem. De blev glada och erbjöd honom pengar.” (Luk. 22:1-5)

Det nya förbundet

Det var strax före påskhögtiden och Jesus visste att han stund hade kommit, då han skulle lämna världen och gå till Fadern... (Joh. 13:1)

På kvällen lade han sig till bords med de tolv. (Matt. 26:20)

Medan de åt tog Jesus ett bröd, och efter att ha läst tackbönen bröt han det, gav åt sina lärjungar och sade: ”Tag och ät, detta är min kropp.” Och han tog en bägare, och efter att ha tackat Gud gav han åt dem och sade: ”Drick av den alla, detta är mitt blod, förbundsblodet som blev utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Jag säger er: Nu kommer jag inte at dricka av det som vinstocken ger förrän den dag då jag dricker det nya vinet med er i min faders rike.” (Matt 26:26-29)

Korset

Pilatus frågade:
”Vad ska jag då göra med den Jesus som kallas Messias?”
Alla svarade: ”Han skall korsfästas!” (Matt. 27:22)

Då förde ståthållarens soldater Jesus till residenset och samlade hela vaktstyrkan omkring honom. De tog av honom kläderna och hängde på honom en soldatkappa, vred ihop en krans av törne och satte den på hans huvud och stack en käpp i högra handen på honom och hånade honom och sade: ”Leve judarnas konung.” De spottade på honom och tog käppen och slog honom i huvudet. Och när de hade hånat honom, tog de av honom kappan och satte på honom hans egna kläder och förde bort honom för att korsfästa honom. (Matt 27:27-31)

När de hade korsfäst honom, delade de upp hans kläder genom tt kosta lott om dem, och satte sig de sig ner där och vaktade honom. (Matt. 27:335-36)

Samtidigt med honom korsfästes två rövare, den ene till höger och den andre till vänster om honom. (Matt.27:38)

Vid sjätte timmen föll ett mörker över hela jorden och det varade till nionde timmen. Vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst: Min Gud, Min Gud, varför har du övergett mig? (Matt. 27:45-46)

Då brast förhänget i templet i två delar, uppifrån och ända ner, jorden skakade och klipporna rämnade, och gravarna öppnade sig... (Matt. 27:51-52)

När officeren och de som bevakade Jesus såg jordbävningen och det andra som hände, greps de av stark fruktan och sade: ”Den mannen måste ha varit Guds son.” (Matt. 27:54)

Då det redan hade blivit kväll - det var förberedelsedag, alltså dagen före sabbaten . kom Josef från Arimataia, en ansedd rådsherre som också han väntade å guds rike. Han tog mod till sig och gick till Pilatus och bad att få Jesus kropp. (Mark. 15:42-43)

Josef köpte linnetyg, tog ner honom och svepte honom i tyget. Han lade honom i en grav som var uthuggen i berget och rullande en sten för ingången till graven. Maria från Magdala och Maria, Josefs mor, såg var han blev lagd. (Mark. 15:46)

Kristus är uppstånden

Efter sabbaten, i gryningen den första veckodagen, kom Maria från Magdala och den andra Maria för att se på graven. Då blev det ett kraftig jordskalv, ty Herrens ängel steg ner från himlen och kom och rullade undan stenen och satte sig på den. (Matt. 28:1-2)

Men ängeln sade till kvinnorna: ”Var inte rädda. Jag vet att ni söker efter Jesus, som blev korsfäst. Han är inte här, han har uppstått, som han sade. Kom och se var han låg. Skynda er sedan till hans lärjungar och säg till dem. ”Han har uppstått från de döda och nu går han före er till Gallileen. Där ska ni få se honom.” Nu har jag sagt er detta.”
De lämnade genast graven. och fyllda av bävan och glädje sprang de för att berätta för hans lärjungar... (Matt. 28:5-8)
___________________________________________________

Ett citat om betydelsen av det vi läst

Rom. 6:3-11: Vet ni då inte att alla vi som har döpts in i Kristus Jesus, också har blivit döpta in i hans död? Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi skall leva i ett nytt liv, så som Kristis uppväcktes från de döda genom Faders härlighet. Ty har vi blivit ett med honom genom att dö som han så skall vi också bli förenade med honom genom att uppstå som han. Vi vet at vår gamla människa har blivit korsfäst med honom för att den syndiga kroppen skall berövas in makt, så att vi inte längre är slavar under synden. Ty den som är död är frikänd från synden. När vi nu har dött med Kristus, är vår tro att vi också skall leva med honom.

TEXT: HARRY HOLM / BILDER: GUSTAVE DORÈ
Stilla veckan 2015

______________________________


 

** -

 

**
_____________________________________________

 

 

_______________________________________________

 

 

**  

 

 
**  
 
**  

 

 

 

 

 


 
**  

 
**  

 
**  

 
**  

 
**  

 
**  

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Ansvarig utgivare: Harry Holm
E-mail: harry@holm.tf

KLICKA HÄR för info om arbogasidan
och om det där med cookies.
Där finns också

ARKIV.

OM HÄLSA - KLICKA HÄR!

OM HÄRJEDALEN - KLICKA HÄR!

______________________________

FRÅGELEKEN
Svar på förra frågan:
VAR HÄLSAD LIDKÖPING -D =
AVESTA
(Var hälsad = Ave + Lidköping =
stad - d)


NY GÅTA
Vart är vi på väg?
KÄSKAN

Svara till harry@holm.tf
___________________________

Arne Möller
har avlidit


Arne Möller avled i cancer
den 28 april 2015.
Vi är med hans anhöriga i sorgen.

(Läs om hans liv
och om hans böcker nedan.)

______________________

Arne Möllers två böcker kan köpas för totalt bara 200 kr inkl frakt
(om du märker beställningen arbogasidan.se)
Ordinarie pris: 159 kr / st
plus frakt.

"Sviken förnedrad upprättad"
Arne Möllers första bok

Pris 159 kr

Att vara övergiven av sin mor, vilka spår sätter det i ett barns liv? Tidigt kom Arne i kontakt med alkoholen, som drog honom allt djupare ned i förnedring. Fanns det hopp för honom? Och hur gick det för dem som han söp tillsammans med?
I den här boken berättar Arne Möller om sitt liv, med en tro att det finns hopp för alla.
- Jag är mycket imponerad av hur Gud kan förvandla en människa, kommenterar hans vän Lennart Nilsson.
Förlag HEDE ord & ton. Första uppl. 2012. Inbunden. Kartonnage. 21x15cm. 280 gram.

BESTÄLL FRÅN Förlag Hede, Box 4, 840 93 Hede.
ordochton@yahoo.se 0684-100 20.

eller via mail till harry@holm.tf

*

"Meningen"
Arne Möllers andra bok.

Pris 159 kr

I en fylllekvart, sent en kväll, fick Arne höra att en av hans bästa vänner blivit frälst och fått komma in på ett av Lp:s behandlingshem... En ny värld öppnades i hans tanke. I denna nya värld fanns det en mening med livet.
Förlag Hede. Första uppl. 2013. 144 s. Kartonnage. 21x15cm. 290 gram.

BESTÄLL FRÅN Förlag Hede, Box 4, 840 93 Hede.
ordochton@yahoo.se 0684-100 20.

eller via mail till harry@holm.tf

*
LÄS GÄRNA OM VÅRA BÖCKER PÅ http://www.bokborsen.se/
?storeid=1200341

---------------------------------

BÖCKER FRÅN
FÖRLAG HEDE 2015

Från Mazar-e-Sharif till Vimmerby
(159:-)

De lade pappans lik i kistan och åkte från Kabul mot Mazar-e-Sharif. Utefter vägen stoppade talibanerna deras bil för kontroll. De undersökte till och med kistan. Pappan hade rakat sig innan han dog, vilket enligt talibanerna var absolut förbjudet och straffet var 100 piskrapp. Så nu fick liket 100 piskrapp medan familjen fick stå på parkeringen och se på. Detta var dock inget jämfört med hur kvinnorna behandlades, och då inte bara av talibanerna, beskriver Shafigheh i den här boken.

Beställ fråm Förlag Hede. Box 4, 840 93 Hede eller genom ett mail till:

ordochton@yahoo.se

 

---------------------------------

 

Djur älskar - människor hatar,
av Anne-Cathrine Bodger
(159 kr)

Anne-Cathrine Bodger vill med den här boken ge en bild av sitt ideella djurskyddsarbete. Möten mellan människa och djur handlar boken om. Det är sanna berättelser om hur skrämmande illa djur ofta behandlas.
Här berättar Anne-Cathrine Bodger också om möten mellan människa och människa – på gott och ont. Så här sammanfattar författarinnan detta:
- Den som värderar och prioriterar djurens välfärd befinner sig i en uppförsbacke. Där ondskan finns flyttas fokus från djurskyddsarbete till personförföljelse. Drevet går och människan blir ett villebråd.

Beställ fråm Förlag Hede. Box 4, 840 93 Hede eller genom ett mail till:

ordochton@yahoo.se

_____________________

-------------------_____________

När Skräddarn kom till byn,
av Ann Brånn.

Boken handlar om en byskräddare född 1872. Trots fattigdom, ett dragigt torp som bostad och en stor barnaskara, var han förnöjsam och spred glädje omkring sej. Skräddare var han men han kunde också tillverka möblerna i hemmet, och rent av bygga sej ett nytt hus i två våningar. det klarade han också. Hans okuvliga energi visade sig när han tvingades uppföra samma hus två gånger.
Inte nog med de 11 barnen, det blev även ett så kallat oäkta barnbarn att ta hand om. Dottern Olga måste fly till Amerika för att kunna försörja sig och pojken. Dramatiken i hennes liv där var stor och det dröjde länge innan hon kunde återförenas med sonen.
Skräddaren lyckades som änkeman med 11 barn skaffa en blyg hushållerska. Hon blev hans hustru och fick styvbarn som var äldre än hon själv.
Ljuspunkter, som när hemmet fick elektricitet, ingår i denna skildring av livet i 1900-talets början. Författarinnan upplevde själv mycket av det som berättas, hon var en av Skräddarns döttrar..

Pris 288 kr. Kan beställas via
ordochton@yahoo.se
eller från
harry@holm.tf

_________________________

BÖCKER FRÅN
FÖRLAG HEDE 2014

'

Skyddsänglarna
av Gunnar Fahlgren

"Plötsligt fann jag mig ligga upp och ner omkring fyra meter över ettan. Vi såg varandra i ögonen och förberedde oss för en kollision och därmed ett tvärt slut på flygarbanan."
Vid dessa och andra tillfällen ingrep Gunnar Fahlgrens skyddsänglar och därför kunde han under sin tid som pilot i SAS transportera totalt 1,4 miljoner passagerare.
Den bifogade boken ”Skyddsänglar” är berättelsen om Gunnar Fahlgrens liv.
Pris 159 kr

___________________________

Så började bomberna falla
av Helena Rior

Efter flera år på flykt och i läger var det nu en dag i oktober 1944 på Tammerfors järnvägsstation. Där försökte man få Helena Riors morbror med på tåget, en resa som hade Sverige som mål. Men morbrodern ville hem till Ingermanland. Ryssland hade lovat att de skulle få återvända till sina hembyar och återfå sin egendom. Inklusive Helena Riors morbror nappade 55.000 ingermanländare på erbjudandet. Ingen av dessa återvände till hembyarna utan transporterades till Sibirien och sydöstra Sovjet. Men Helena och hennes familj nådde "fäderneslandet", Sverige.

Förlag Hede. 238 sidor. 188 kr.

__________________________

Min hembygd
av Stellan Edling

Det här är historien om en by i Sverige, men den kan också vara historien om andra små byar i Norrland och andra delar av landet, där en utveckling bytts mot avveckling.

I boken beskriver Stellan Edling Tallsjö bys historia, med näringar som jord- och skogsbruk och handel, men också statliga verksamheter som post och telegraf. Här berättas om personer som levt och verkat i Tallsjö under åren men här redovisas också luffare och andra tillfälliga besökare - som de boende i lägret för samvetsömma..

Min hembygd
av Stellan Edling

Förlag Hede. 138 sidor, 159 kr.

 

--------------------------------

BÖCKER FRÅN FÖRLAG HEDE JULI 2014

Nu kom den ut på vårt Förlag Hede, den andra diktboken från Rolf Sandberg i Filipstad "Sov min lilla flicka". I dikten med samma namn finns raderna "I drömmen kan vi flyga / över vattnet / över morfars båt..."
Denna och våra andra böcker kan beställas från Bokbörsen. Länk här:
http://www.bokborsen.se/
page-start?issearch=1&sall=
1&scat=0&maincat=
1&extendedsearch=0&mediatype
=0&sallstr=f%C3%B6rlag
+hede&screator=&stitle=

__________________________

BÖCKER FRÅN FÖRLAG HEDE JUNI 2014

---- -----

"Mitt vittnesbörd - Från mörker till ljus" av Birgitta Hagström. (159 kr)
LÄS MER LÄNGRE NED I SPALTEN
___________________________

"Två ryskor" av Ann-Marie Mathiassen 159 kr

LÄS MER LÄNGRE NED I DEN HÄR SPALTEN.________

 

----- -----

"Mitt vittnesbörd - Från mörker till ljus" av Birgitta Hagström. (159 kr)

 

"Gud tog mig en augustinatt då jag var ensam på mina föräldrars
sommarställe. Jag hade då i många år levt under svår psykisk press.
Nu fick jag ett sammanbrott och började stoppa i mig allt jag
kunde hitta av tabletter och alkohol. Samtidigt sträckte jag upp
mina händer och ropade: Gode Gud hjälp mig! Låt det bli ett slut på
detta, för nu orkar jag inte mer!"
Det höll på att gå illa den natten men Gud kom. Sedan var det lätt att leva. Jag var helad från den depression jag burit på ett halvt liv, skriver författarinann i denna kompletterade version av hennes livsberättelse.

Författarinnan hade i många år en sorts fobi för svart, för mörker.
Efter lång tid under psykisk press fick hon ett sammanbrott.
Men här berättar hon också om hur hon blev fri, genom sin tro,
och att hon, som hon skriver,
liksom fick ett nytt utseende på insidan..

_________________________

"Två ryskor" av Ann-Marie Mathiassen 159 kr

Två unga vackra kvinnor av förnäm börd - ingenting annat väntas av dem än att de gifter sig med en lämplig man. Men båda har högre mål för sina liv; ära och berömmelse är vad som hägrar. Och det är som självständiga individer, på egna vingar, genom seriöst arbete och en stark och härdad vilja de skall nå det; Marie tack vare sin målarkonst, Lou genom sina djuplodande studier och sitt originella tänkande.

*

LÄS OM ALLA FÖRLAG HEDES BÖCKER PÅ:

http://www.bokborsen.se/
page-start?issearch=
1&sall=1&scat=0&mainca
t=1&extendedsearch=0&mediatype=
0&sallstr=%22f%C3%B6rlag
+hede%22&screator=&stitle=

 

________________________

VILL DU ATT DET DU SKRIVIT
SKA BLI EN BOK?

Kontakta arbogasidan
harry@holm.tf

FÖRLAG HEDE
LÄS OM VÅRA BÖCKER!

KLICKA HÄR!

___________________________

Sidan med Öppettider,
där vi upplåtit plats gratis i flera år,
uppdateras inte längre.
Här i högerspalten
kan man annonsera öppettider eller annan info, för 500 kr per månad.

Om du vill vara med:
Maila till
kontakt@arbogasidan.se


_____________________________

________________________

OM HÄLSA - KLICKA HÄR!

OM HÄRJEDALEN - KLICKA HÄR!

_________________________

_________________________

KÄRLEK TILL SVERIGE
"If I Could Take Sweden Home" och "Meet Me In Stockholm"
med WANDA JACKSON

LYSSNA OCH LADDA NER
FRÅN SPOTIFY, ITUNES mm

________________________

__________________________

Vill du säkra framtiden för
www.arbogasidan.se

Annonsera eller ge ett bidrag
(PlusGiro nr 31 04 41-1)
ordochton@yahoo.se

_____________________________
LEDIGA ANNONSPLATSER_____________________________

Socialstyrelsen bromsade bästa metoden - Tio miljarder kronor ”åt skogen”

GÅ TILL ROTEN MED DET ONDA
VITBOK OM N2-AFFÄREN

Vetenskapliga undersökningar visar att ungefär varannan rotfyllning misslyckas. Den vanliga metoden att rotfylla tänder (guttaperkametoden) lyckas nämligen sällan döda alla bakterier.

Det finns ett bättre sätt, N2-metoden. Enligt en studie i Tennessee i USA var lyckandefrekvensen 99,2%.

Denna, den bästa och billigaste rotfyllningsmetoden, förbjöds först av Socialstyrelsen och har sedan avfärdats av vårt lands rotfyllningsspecialister, trots att N2 är tillåtet i EU och därmed i Sverige.

I boken ”Gå till roten med det onda” visas hur Socialstyrelsen, genom att enbart lita till de rotfyllningsprofessorer som haft som karriär att lära ut den gamla dåliga metoden, orsakat landet onödiga kostnader på omkring 10 miljarder kronor, massor med onödigt lidande hos patienterna och ett oräkneligt antal i onödan utdragna tänder.

Boken ”Gå till roten med det onda” kommer ut lagom till tandläkarstämman och vill genom informerade journalister, patienter och tandläkare hjälpa till att äntligen fasa ut den fasligt dåliga guttaperkametoden för rotfyllning.

Boken kan beställas för 250 kr
(inkl moms och inkl frakt på 36 kr) via
harry@holm.tf

--------------------------------------------

ANNONS

Tomter vid fiskevatten

KLICKA HÄR!

Percelen te koop Zweden

Grundstücke Zum verkauf:
5 am Wald gelegene Grundstücke,
Nahe dem Fluss Lunån in Hede Härjedalen Schweden

______________________________

 

 

EN VACKER ARBOGA-BOK

LASSE-MAJA
KUNG AV FRANKRIKE

Carl Calov visar i den här vackert inbundna boken att Lasse-Maja,
som ligger begravd vid Trefaldighetskyrkan i Arboga,
kan ha varit den franska tronföljaren, som av sin biologiske far, Axel von Fersen, smugglades undan franska revolutionen till Fersens gods Finnåker.
Det skulle förklara varför stortjuven Lasse-Maja kunde dupera folk genom att tala franska och svänga sig med fina fraser och maner.

FÖR ATT BESTÄLLA:
Maila ditt namn till harry@holm.tf

Priset – 160 kr/ex – är inkl moms.
Endast frakt tillkommer. Faktureras

________________________

MILJONTALS - även äldre - BÖCKER
OCH MÅNGA SKIVOR
KLICKA HÄR FÖR ATT KOMMA TILL BOKBÖRSEN!

______________________

RAD-ANNONSER
från Arbogasidans vänner

KLICKA PÅ NAMNET FÖR ATT KOMMA TILL RESP. HEMSIDA
______________________________

ARBOGAS MUSIKSHOP

BIRGIT JOHANSSONS BOK
"BABY-POESI"


BOKHANDELN HLT

BÖCKERNA DU INTE HAR
MEN KANSKE ÖNSKAR DIG


EN BOK OM ARBOGA


NYSÄTERNS FJÄLLGÅRD

NÄTBOKHANDELN ANTIKVAR

__________________________

Var finns personen?
Vem äger företaget?
Vad har skrivits om din medicin?

NÄR DU VILL VETA SAKER:
Låt oss hjälpa dig att hitta information
om människor och saker, om företag, föreningar och företeelser

MAILA DIN FRÅGA TILL
harry@holm.tf


________________________

Alla sjukdomar är
BRIST-SJUKDOMAR
enligt Dr Joel WALLACH
som också är agronom och veterinär samt en erfaren obducent vad gäller djur och människor.
KLICKA HÄR
för att se vilken brist som lär orsaka vilken sjukdom/krämpa
www.arbogasidan.se/halsa
___________
______________

_____________________________

BÖCKER - ÖVRIGA LÄSTIPS

_________________________

MUSIK - SKIVTIPS

________________________

Sidan med Öppettider,
där vi upplåtit plats gratis i flera år,
uppdateras inte längre.
I den här högerspalten
kan man annonsera öppettider eller annan info, för 500 kr per månad.

Om du vill vara med:
Maila till
kontakt@arbogasidan.se
_____________________________


_________________________

 
   
 
   
 
   
 
   
 
 
   
 
  

 

 
 


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ansvarig utgivare: Harry Holm
E-mail: harry@holm.tf

KLICKA HÄR för info om arbogasidan
och om det där med cookies.
Där finns också

ARKIV.

OM HÄLSA - KLICKA HÄR!

OM HÄRJEDALEN - KLICKA HÄR!

______________________________

FRÅGELEKEN
Svar på förra frågan:
RÅTTRAD = MUSKÖ


NY GÅTA:
Vart är vi på väg?

CHOKLAD INKL KLOCKA

Svara till harry@holm.tf
_________________________________

BÖCKER FRÅN FÖRLAG HEDE JULI 2014

Nu kom den ut på vårt Förlag Hede, den andra diktboken från Rolf Sandberg i Filipstad "Sov min lilla flicka". I dikten med samma namn finns raderna "I drömmen kan vi flyga / över vattnet / över morfars båt..."
Denna och våra andra böcker kan beställas från Bokbörsen. Länk här:
http://www.bokborsen.se/
page-start?issearch=1&sall=
1&scat=0&maincat=
1&extendedsearch=0&mediatype
=0&sallstr=f%C3%B6rlag
+hede&screator=&stitle=

__________________________

BÖCKER FRÅN FÖRLAG HEDE JUNI 2014

---- -----

"Mitt vittnesbörd - Från mörker till ljus" av Birgitta Hagström. (159 kr)
LÄS MER LÄNGRE NED I SPALTEN
___________________________

"Två ryskor" av Ann-Marie Mathiassen 159 kr

LÄS MER LÄNGRE NED I DEN HÄR SPALTEN.

___________________________

 

----- -----

"Mitt vittnesbörd - Från mörker till ljus" av Birgitta Hagström. (159 kr)

 

"Gud tog mig en augustinatt då jag var ensam på mina föräldrars
sommarställe. Jag hade då i många år levt under svår psykisk press.
Nu fick jag ett sammanbrott och började stoppa i mig allt jag
kunde hitta av tabletter och alkohol. Samtidigt sträckte jag upp
mina händer och ropade: Gode Gud hjälp mig! Låt det bli ett slut på
detta, för nu orkar jag inte mer!"
Det höll på att gå illa den natten men Gud kom. Sedan var det lätt att leva. Jag var helad från den depression jag burit på ett halvt liv, skriver författarinann i denna kompletterade version av hennes livsberättelse.

Författarinnan hade i många år en sorts fobi för svart, för mörker.
Efter lång tid under psykisk press fick hon ett sammanbrott.
Men här berättar hon också om hur hon blev fri, genom sin tro,
och att hon, som hon skriver,
liksom fick ett nytt utseende på insidan..

_________________________

"Två ryskor" av Ann-Marie Mathiassen 159 kr

Två unga vackra kvinnor av förnäm börd - ingenting annat väntas av dem än att de gifter sig med en lämplig man. Men båda har högre mål för sina liv; ära och berömmelse är vad som hägrar. Och det är som självständiga individer, på egna vingar, genom seriöst arbete och en stark och härdad vilja de skall nå det; Marie tack vare sin målarkonst, Lou genom sina djuplodande studier och sitt originella tänkande.

*

LÄS OM ALLA FÖRLAG HEDES BÖCKER PÅ:

http://www.bokborsen.se/
page-start?issearch=
1&sall=1&scat=0&mainca
t=1&extendedsearch=0&mediatype=
0&sallstr=%22f%C3%B6rlag
+hede%22&screator=&stitle=

 

________________________

VILL DU ATT DET DU SKRIVIT
SKA BLI EN BOK?

Kontakta arboga
sidan
harry@holm.tf

FÖRLAG HEDE
LÄS OM VÅRA BÖCKER!

KLICKA HÄR!

___________________________

Sidan med Öppettider,
där vi upplåtit plats gratis i flera år,
uppdateras inte längre.
Här i högerspalten
kan man annonsera öppettider eller annan info, för 500 kr per månad.

Om du vill vara med:
Maila till
kontakt@arbogasidan.se


_______________________________

________________________

OM HÄLSA - KLICKA HÄR!

OM HÄRJEDALEN - KLICKA HÄR!

_________________________

_________________________

KÄRLEK TILL SVERIGE
"If I Could Take Sweden Home" och "Meet Me In Stockholm"
med WANDA JACKSON

LYSSNA OCH LADDA NER
FRÅN SPOTIFY, ITUNES mm

________________________

__________________________

Vill du säkra framtiden för
www.arbogasidan.se

Annonsera eller ge ett bidrag
(PlusGiro nr 31 04 41-1)
ordochton@yahoo.se

_____________________________
LEDIGA ANNONSPLATSER_____________________________

Socialstyrelsen bromsade bästa metoden - Tio miljarder kronor ”åt skogen”

GÅ TILL ROTEN MED DET ONDA
VITBOK OM N2-AFFÄREN

Vetenskapliga undersökningar visar att ungefär varannan rotfyllning misslyckas. Den vanliga metoden att rotfylla tänder (guttaperkametoden) lyckas nämligen sällan döda alla bakterier.

Det finns ett bättre sätt, N2-metoden. Enligt en studie i Tennessee i USA var lyckandefrekvensen 99,2%.

Denna, den bästa och billigaste rotfyllningsmetoden, förbjöds först av Socialstyrelsen och har sedan avfärdats av vårt lands rotfyllningsspecialister, trots att N2 är tillåtet i EU och därmed i Sverige.

I boken ”Gå till roten med det onda” visas hur Socialstyrelsen, genom att enbart lita till de rotfyllningsprofessorer som haft som karriär att lära ut den gamla dåliga metoden, orsakat landet onödiga kostnader på omkring 10 miljarder kronor, massor med onödigt lidande hos patienterna och ett oräkneligt antal i onödan utdragna tänder.

Boken ”Gå till roten med det onda” kommer ut lagom till tandläkarstämman och vill genom informerade journalister, patienter och tandläkare hjälpa till att äntligen fasa ut den fasligt dåliga guttaperkametoden för rotfyllning.

Boken kan beställas för 250 kr
(inkl moms och inkl frakt på 36 kr) via
harry@holm.tf

--------------------------------------------

ANNONS

Tomter vid fiskevatten

KLICKA HÄR!

Percelen te koop Zweden

Grundstücke Zum verkauf:
5 am Wald gelegene Grundstücke,
Nahe dem Fluss Lunån in Hede Härjedalen Schweden

______________________________

 

 

EN VACKER ARBOGA-BOK

LASSE-MAJA
KUNG AV FRANKRIKE

Carl Calov visar i den här vackert inbundna boken att Lasse-Maja,
som ligger begravd vid Trefaldighetskyrkan i Arboga,
kan ha varit den franska tronföljaren, som av sin biologiske far, Axel von Fersen, smugglades undan franska revolutionen till Fersens gods Finnåker.
Det skulle förklara varför stortjuven Lasse-Maja kunde dupera folk genom att tala franska och svänga sig med fina fraser och maner.

FÖR ATT BESTÄLLA:
Maila ditt namn till harry@holm.tf

Priset – 160 kr/ex – är inkl moms.
Endast frakt tillkommer. Faktureras

________________________

MILJONTALS - även äldre - BÖCKER OCH MÅNGA SKIVOR
KLICKA HÄR FÖR ATT KOMMA TILL BOKBÖRSEN!

______________________

RAD-ANNONSER
från Arbogasidans vänner


KLICKA PÅ NAMNET FÖR ATT KOMMA TILL RESP. HEMSIDA
______________________________

ARBOGAS MUSIKSHOP

BIRGIT JOHANSSONS BOK
"BABY-POESI"


BOKHANDELN HLT

BÖCKERNA DU INTE HAR
MEN KANSKE ÖNSKAR DIG


EN BOK OM ARBOGA


NÄTBOKHANDELN ANTIKVAR

__________________________


________________________

Alla sjukdomar är
BRIST-SJUKDOMAR
enligt Dr Joel WALLACH
som också är agronom och veterinär samt en erfaren obducent vad gäller djur och människor.
KLICKA HÄR
för att se vilken brist som lär orsaka vilken sjukdom/krämpa
www.arbogasidan.se/halsa
___________
______________

_____________________________

BÖCKER - ÖVRIGA LÄSTIPS

_________________________

MUSIK - SKIVTIPS

________________________

Sidan med Öppettider,
där vi upplåtit plats gratis i flera år,
uppdateras inte längre.
I den här högerspalten
kan man annonsera öppettider eller annan info, för 500 kr per månad.

Om du vill vara med:
Maila till
kontakt@arbogasidan.se
_____________________________


_________________________

 
   
 
   
 
   
 
   
 
 
   
 
  

 

 
 


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

__________________________