wrap-script-literals: no

 

*****************
Små små ord...
HARRYS HÖRNA

****************

VÄRMEBÖLJAN skall snart ge sig lite. Så vi som tycker att det är för svettigt ser fram mot mer normal svensk sommar.

SEMESTRANDET har inneburit vila, precis som meningen är. Men god mat och brist på regelbunden motion kan ha satt sina spår i kondition och trivselvikt.

ARBOGA KOMMUN har inte minst mot den bakgrunden gjort en viktig insats, nu när ett utegym växer fram. Så att du kan träna dig i trim i friska luften.

TEKNISKA förvaltningen har alltså börjat arbetet med ett utegym.

Anläggningen blir placerad i Strandparken, i björkdungen utanför Strandgården.

HARRY HOLM 29 juli 2014

___________________________

EN HELG i semestertider. Som vanligt bjuder jag på några kristna funderingar inför ännu en solig och varm dag i denna heta sommar, söndagen den 27 juli 2014. En lekmannabetraktelse, som jag brukar kalla det.
Och först ett Bibelord:

När de kom vandrande på vägen sade en man till honom: ”Jag skall följa
dig vart du än går.”
(Lukas 9:57)

Sjätte söndagen efter Trefaldighet
EFTERFÖLJELSE


ATT FÖLJA JESUS. Att i alla fall försöka vara som Han var (kärleksfull men ändå skarp när det gällde), göra som Han gjorde (be för sjuka och
förkunna kärlekens Gud) och säga som Han sa (alltid de rätta orden i
mer eller mindre kritiska lägen).

VÄLJER MAN att följa Jesus, då får man strunta i det gamla och se framåt, gå framåt.
Jesus svarade: ”Den som ser sig om när han har satt sin hand till plogen, han passar inte för Guds rike.” Så står det i Lukas 9:62.
När man då går där och efter förmåga försöker trampa i Jesus fotspår,
så händer det alltid saker utmed vägen.

DÅ OCH DÅ i livet står man i vägskäl och undrar vad man ska välja. För
en kristen är det lätt att be om Guds ledning, om att få ett tecken av
något slag om vilken väg som är bäst (bäst för en själv, tänker man nog
gärna).
Men mestadels har man inte ögon till att se sådana pekpinnar.

JAG BRUKAR då i stället försöka tänka så här:
– Vad skulle Jesus ha gjort i den här situationen?
Eller:
– Vad skulle Jesus ha sagt i det här läget?
Innan eller efter detta har jag sökt ledning i Bibeln.

MEN DET räcker inte att kunna alla verser där. För det kan också de
skriftlärda. Och Jesus sade så här:
Jag säger er att om inte er rättfärdighet överträffar de skriftlärdas och fariséernas, så kommer ni inte in i himmelriket. (Matt. 5:20)
För det mesta känner jag förhoppningsvis vad som är rätt och fel. Och säger eller gör det riktiga.

JAG BER: Herre Jesus, Du som till och med gick korsets väg för oss, ge oss alla
mod att följa den väg Din kärlek visar oss.
Och Gud, som allt gott kommer från, fyll mitt hjärta med kärlek till Dig,
och med kärlek till mina medmänniskor, så att den godhet Du skapat i mig stannar kvar – och växer – i mig. Så att jag kan ge den vidare.
I Jesu, namn Amen.

HARRY HOLM JULI 2014

 

_____________________________

EN NY VARDAGSVECKA i semestertider är här. En hel del arrangemang finns att ta del i. Se nedan.

Passa gärna på att delta i aktiviteterna, det ger alltid något. Både kunskap och trivsam samvaro med andra människor.

HARRY HOLM JULI 2014

--------------------------------------

HELGEN NÄRMAR sig och därmed min sedvanliga lekmannatraktelse. Den här gången handlar det om apostlar, sändebud. Och först ett bibelord.

Herren sade till Abram:
"Lämna ditt land, din släkt och ditt hem, och gå till det land som jag skall visa dig. Jag skall göra dig till ett stort folk, jag skall välsigna dig och göra ditt namn så stort att det skall brukas när man välsignar. Jag skall välsigna dem som välsignar dig, och dem som smädar dig skall jag förbanna. Och alla folk på jorden skall önska sig den välsignelse som du har fått."
Abram bröt upp, som Herren hade befallt, och Lot följde med honom. Abram var 75 år när han lämnade Haran.

Första Mosebok 12:1-4


Apostladagen - Sänd mig!

I kristendomen finns otaliga exempel på människor som offrat sina liv för andra och för sin tro.

Vi har en kallelse, en som överstiger allt annat. Vi är kallade att - i ord och gärning - sprida kärleksbudskapet, som det predikades och demonstrerades av Jesus och senare av hans apostlar. Och att tro på att detta - och bön - är fungerande krafter i kampen mot ondskan på alla nivåer.

Vi måste tro. Tro på det goda. Tro på Guds löften att det goda kommer att segra.

Kallelser och utsändningar kan ske på de mest skiftande nivåer, det har vi sett i de bibliska berättelserna.
I början på Lukas femte kapitel säger Jesus åt Simon att han ska åka ut och fiska på ett visst ställe. För Simon var det nog lite motig att göra det, för han berättar för Jesus att man har varit där och provat i många timmmar utan framgång.

Så lade dom ut, lade i redskapen och fick så mycket fisk att näten höll på att paja.
Det handlade om att tro.

Inte så lite skeptisk var också Abraham, när han som hundraåring fick höra av Herren att hans nittioåriga fru Sara skulle bli med barn.
Men Abraham var en hejare på att tro, världsmästare i grenen egentligen eftersom han visade prov på stor tro under decennium efter decennium.

Det började när han hette Abram och han i mitt tycke blev världens förste apostel.
Namnet Abraham fick han inte av Herren förrän han var 99 år gammal. Och den händelse jag tänker på är den som det står om i Bibelordet här ovan och som inträffade 24 år tidigare.
Herren sa, som ni läste, åt Abram att lämna Harran. Och det gjorde han tillsammans med sin fru, som på den tiden förresten hette Saraj.
Gång på gång sade Herren åt Abram att göra si och göra så. Herren kallade och Abram löd. Gång på gång. För Abram/Abraham trodde.

Jag vill gärna ägna mig åt Abraham på Apostladagen. För Abram kallades att vara stamfader för Guds egendomsfolk och bröt upp i tro, precis som när apostlarna i Nya Testamentet kallades att vara grundpelare i den tidens Gudsfolk och för oss som då var hedningar.

Som det står i Galaterbrevet 3:7-9
Ni skall alltså veta att de som tror, de är söner till Abraham. Skriften förutsåg att Gud skulle göra hedningarna rättfärdiga på grund av deras tro, och därför lät Gud redan Abraham få budskapet. ”Alla folk skall bli välsignade genom dig.” Alltså blir alla som tror välsignade tillsammans med Abraham, som trodde.

Och i Galaterbrevet 3:14 fortsätter aposteln:
Så skulle hedningarna genom Kristus Jesus få den välsignelse som gavs åt Abraham och vi sedan få den utlovade Anden på grund av tron.

Jag kommer också att tänka på det tillfälle då Johannes döparen inte var särskilt ödmjuk mot fariséerna och saddukeerna när dessa kom och ville bli döpta. Till dom sa Johannes:
”Huggormsyngel, vem har sagt att ni kan slippa undan den kommande vreden? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Och tro inte att ni bara kan säga er: Vi har Abraham till fader. Jag säger er att Gud kan uppväcka barn ur dessa stenar.”
Matt 3:7-9

Sådan frukt som hör till omvändelsen, sa Johannes. Det är bland annat Andens frukter. Och vilka är dom? Svaret finns i Galaterbrevet 5:22:
”Men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning."

Ju mer av detta, desto mindre chans för djävulen att förstöra den kärleksfulla värld som Jesus predikade: "Älska din nästa som dig själv."

Jag frågar mig på Apostladagen: Hur benägen är jag att lyda Herrens kallelse, att bryta upp från mina invanda sysslor och miljöer? Inte känns det heller på andra sätt som om jag har nämnvärt mycket apostel i mig.
Men tro har jag och hoppet att i alla fall i ökad utsträckning kunna bära Andens frukter.

Så jag ber:
Herre, gör mig mer lyhörd för Din kallelse och stark nog att följa den. Och hjälp mig att växa i kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Sänd mig - utrustad med detta - till människor, så att kärleksfaktorn ökar (och våldsfaktorn minskar) - i varje fall i någon mån också tack vare mig.
I Jesu namn, Amen.

HARRY HOLM 2014 07 18

_____________________________

 

 

SÅ BÖRJAR en vardagsvecka igen. För de flesta är det ändå inte vardag. Semester och skollov gör att varje dag känns lite som helg. Och det är tillfälle att besöka ställen och delta i aktiviteter som det annars inte brukar bli av att upptäcka.

HÄR NEDAN är förslag från Arboga kommuns hemsida på sådant som händer denna vecka:

PASSA PÅ att göra ett besök på något av detta. Då ser du också vad som kan vara roligt att visa släktingar och vänner, tillresta från andra orter.

HARRY HOLM JULI 2014

_____________________________

DET ÄR HELG igen och som vanligt bjuder jag då på en lekmannabetraktelse med kristet tema. Och först ett bibelord.

Det finns inget försvar för dig som dömer, vem du än är.
Ty med din dom över andra dömer du dig själv, eftersom du handar
likadant som den du dömer.

Romarbrevet 2:1

Fjärde söndagen efter Trefaldighet
FRIA ELLER FÄLLA

DEN HÄR söndagen handlar det om att döma andra. I bibelställen som
Matteus 7:1–5, förklarar Jesus att man måste ta bort bjälken ur sitt eget
öga innan man kan se och ta bort flisan ur sin broders öga.

VISST KAN man säga till en god vän att han har fel, för det är också
vänskap att inte bara "jamsa med" utan att även korrigera.
Misstag man gör och inte märker själv, dom mår man bara bra av få reda på. Så man slipper "göra bort sig" fler gånger.

MEN LÅNGT ifrån alla som dömer har ögonkontakt med den det gäller. Det
är alltför vanligt att kritisera någon som inte är på plats. Jag kallar det för att "prata sk-t om andra".
Tänk då på en sak:
- Den som talar illa om andra i din närvaro, talar illa om dig i din frånvaro.

DÄRFÖR tycker jag om bibelstället Gal.6:1–2. Från Efesos sände Paulus
det brevet i mitten av 50-talet e.Kr. Brevet var riktat till församlingarna i
provinsen Galatien, i norra delen av Mindre Asien där Paulus varit på
både sin andra och sin tredje resa.

BREVET som helhet innehåller verkligen "raka puckar", som man säger
nuförtiden. Men i det bibelställe jag hänvisar till är han i alla fall ganska
lugn i sina formuleringar. Så här står det:
"Bröder, om någon ändå skulle ertappas med en överträdelse, skall ni som är andliga människor visa honom till rätta, men gör det med ödmjukhet, och se till att du inte själv blir frestad. Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag." (Gal. 6:1–2)

SÅ, HERRE , jag ber, hjälp mig se till att min egen bjälke är borta ur ögat innan jag försöker peta bort min väns lilla flisa. Gör mig ödmjuk men ärlig i min kritik. Det ber jag, i Jesu namn. Amen.

HARRY HOLM 2014 07 12

----------------------------------------

LÖRDAGEN DEN 12 juli är här och i Arbogatrakten molnar det till sig lite, timmarna runt lunch. Annars blir det rätt soligt fram till niotiden i kväll. Söndagen blir grå och lite regnig och solen återvänder sedan inte förrän runt lunch på måndag.

KANSKE att de mulna timmarna ger extra möjlighet att använda ledigheten till att läsa en bok. De mest lånade böckerna på Arbogas Bibliotek första halvåret i år har nu redovisatI topp ligger Liza Marklunds senaste deckare Lyckliga gatan.

BLAND DE tio mest utlånade skönlitterära titlarna återfinns fem deckare och en thriller. Mest lånade ljudbok är "En man som heter Ove" och mest utlånade film är Hobbit - An unexpected journey. Bland barnböckerna är den mest lånade Roddy Doyles bok Mary, spöket och resan genom natten.

LISTAN ÖVER de mest lånade skönlitterära verken för vuxna på Arboga Bibliotek första halvåret 2014 ser ut så här:

 1. Liza Marklund; Lyckliga gatan (deckare)
 2. Jesper Stein; Oro (deckare)
 3. Johan Theorin: Rörgast
 4. Ann Cleeves; Glasverandan (deckare)
 5. Elizabeth George: En ond liten handling (deckare)
 6. Jonas Jonasson: Analfabeten som kunde räkna
 7. Leif GW Persson: Den sanna historien om Pinocchios näsa (deckare)
 8. Nora Roberts: Främlingen vid havet
 9. Dan Buthler: "Uppgörelsen" (thriller)
 10. Lucy Dillon: Tango för vilsna själar.

HARRY HOLM 2014 07 12

______________________________

FREDAGEN den 11 juli och fortfarande ganska fint väder. Även morgondagen bjuder på sol. Så passa på att klara av utomhusprogrammen nu. På lördagskvällen mulnar det och på söndag kommer åskan och massor med regn, innan finvädret återkommer under måndagen.

GUIDNING på Ramstigens natur- och kulturstråk blir det i dag, med början kl 17.30 vid bron vid Höjen. Att vara med kostar 50 kronor per person om man inte är under 15 år för då är det gratis.

RAMSTIGEN är en gammal häradsväg mellan Arboga och Örebro. Från Västerbron i Arbogas utkant följer vägen Arbogaån genom jordbruksmark präglad av påtagliga kultur- och naturvärden. Den slingrar sig fram i nära anslutning till flera forsar, herrgårdar, fornlämningar och industrihistoriska minnesmärken.

RAMSTIGENS kultur- och naturstråk lyfter fram och länkar samman sevärdheter på båda sidor om Arbogaån med hjälp av stigar, kartor och informationsskyltar. Tillsammans med guiden promenerar man delar av stråket och stannar till vid några av de historiska platser som passeras och får vet mer. Deltagarna får bland annat höra mer om det mässingsbruk som på 1500-talet låg här och som på Johan III:s order tillverkade 384 golvplattor till det kungliga gemaket på slottet Tre kronor.

GUIDNINGEN tar cirka 1 ½ timma och är cirka 3 kilometer lång och går delvis längs naturstig i kuperad terräng. Den kommer att genomföras fredagar 17.30 under perioden 4/7-1/8. Biljetter finns på Arboga turistbyrå 0589-871 51, onlinebokning på www.arboga.se.

HARRY HOLM 2014 07 11

____________________________

TORSDAGEN den 10 juli 2014 är många morgontrötta, efter att ha sett på feg-fotboll från Brasilien. Och dom mest fegt spelade förlorade på straffar, Holland alltså. Så Argentina gick till VM-final och får möta Tyskland. Europa mot Latinamerika.

HISTORISK GUIDNING blr det vi Hjälmare Kanal och Hjälmare Docka kl 17.30 idag, med samling vid kanalcaféet. Det kostar 50 kronor, barn upp till 15 år gratis, att vara med om guidningen i den bevarade kulturhistoriska miljön.

KANALENär Sveriges äldsta grävda kanal och var oerhört betydelsefull som länk mellan Hjälmaren och Mälaren. Guiden tar dig på en fascinerande vandring längs kanalen, i torrdockan – Hjälmaredocka och bland handdrivna slussar.

IDAG ÄR Hjälmare kanal flitigt utnyttjad för rekreation och nöje och en uppskattad färdväg för våra båtturister, men även för den som tycker om att vandra, cykla eller fiska. Här finns också gästhamn och ett mysigt café.

GUDNINGEN genomförs alla torsdagar till och med 7 augusti. Biljetter säljs på Arboga turistbyrå, onlinebokning på www.arboga.se samt av guide i samband med guidningen.

HARRY HOLM 2014 07 10

 

 

_____________________________

ONSDAGEN den 9 juli blir en totalt molnfri dag i Arbogatrakten. Temperaturen kommer- åtminstone frampå eftermiddagen - att nå upp till 28 grader. Sola på! Men tänk på värdet av solskyddsmedel.

SOMMARKVÄLL vid ån, så heter musikunderhållningen på adressen Väster Långgatan 1 i kväll kl 19.
Kvällens gästartister är Markus Olsson och Tomas Nordin, två trubadurer som bjuder på en blandad repertoar med allt från visor till rock and roll.
Programmet genomförs av turistbyrån i samarbete med Galleri Stallet. Och det är fri entré.

HARRY HOLM 2014 07 09

____________________________

 

DEN HÄR TISDAGEN, som heter den 8 juli, blir det riktigt sommarväder i Arbogatrakten. Och säkert blir det årets varmaste dag, med 30-31 grader på eftermiddagen.

SOMMARSKOJ på museet för stora och små är det också idag. Bli piga eller dräng hos familjen Örström för en stund. Det är mycket att göra i det stora huset, klockan 10.00 till klockan 13.00 i Arboga museum, Nygatan 37.

HISTORISK guidning i Arbogas Medeltida stadskärna är det klockan 17.30. Start vid entrén till Heliga Trefaldighets kyrka. Man får bland annat lyssna till berättelser om Gustav Vasas tid i Arboga, om dottern Cecilia skandalomsusade liv, och om de mytomspunna munkgångarna

ARBOGA MUSEUM. Dramatiserad guidning i Örströmska huset (byggt 1846) som nu är Arboga museum blir det från klockan 14.00 till klockan 14.30. Plats: Arboga museum, Nygatan 37.

HARRY HOLM 2014 07 08

____________________________

DET ÄR MÅNDAG den 7 juli. Det blir ett strålande väder i Arbogatrakten. Inte ett moln och upp emot 29 grader i skuggan. Och det blir nästan lika fint i morgon, tisdag. Så det är bara att gratulera.

HAR DU semesterfrämmande från annan ort och vill uppleva sevärdheter, bege er gärna till Arboga Bryggerimuseum kl 17.30, för en guidad tour i lokalerna. Det kostar 50 kronor men barn upp till 15 år går in fritt.

ARBOGA Bryggerimuseum är Sveriges enda bevarade träbryggeri, numera inhyst i Arboga Bryggeris gamla kornbod. Här visas de redskap som förr användes vid öltillverkning, ni får veta mer om äldre tiders sätt att brygga öl, ölhistoria, samt mycket mer som är värt att veta om denna dryck! I museet finns även en fotoutställning, och ett rikt bryggeribibliotek.

VARJE MÅNDAG fram till och med den 4 augusti ordnas detta program. Biljetterna säljs på Arboga turistbyrå, onlinebokning www.arboga.se samt Arboga museum. Arrangören påpekar att: Bryggerimuseet är inrymt i två våningar och att hiss saknas.

HARRY HOLM 2014 07 07

______________________________-

 

Fadern sade till honom: ”Mitt barn, du är alltid hos mig, och allt mitt är ditt.
Men nu måste vi hålla fest och vara glada, för din bror var död och lever igen, han var förlorad och är återfunnen.”

Luk. 15:31-32


Tredje söndagen
efter Trefaldighet
"Förlorad och återfunnen
"

APROPÅ FÖRLORAD och återfunnen, ska jag bli lite personlig idag. Vissa har hört berättelsen förut men jag upprepar den eftersom det är ett exmpel som stämmer med dagens rubrik.

DET VAR under andra hälften av 1940-talet och jag gick regelbundet i
söndagsskolan i pingstförsamlingen på orten där jag bodde. Termin efter termin klistrades det stjärnor på min plansch med himlastegen, eller röda äpplen på ett äppelträd, för gick jag i
söndagsskolan så gick jag i söndagsskolan.

MEN SÅ EN söndag eftermiddag sade jag till min mor, att nu går jag inte
dit mer.
Jag svarade inte på frågan varför.
Idag skulle jag säga att det var på grund av ett konkret exempel på
människoregler, den sorts stramhet och påhitt som präglade frikyrkan
dåförtiden och som förmodligen halverat antalet medlemmar i
församlingarna.

NU LÄMNADE jag pingströrelsen runt 1950 och kom inte tillbaka dit förrän 50 år senare. Ett halvsekel hade jag då praktiserat "ute i världen", som ett frikyrkligt uttryck lyder, innan jag blev en återfunnen son.

JAG HOPPAS att åtminstone någon är glad över det. Det hoppet grundar
jag på det bibelställe, som Lewi Pethrus citerade i sin sista predikan (på Nyhemsveckan 1974):
"Jag säger er: på samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda
syndare som omvänder sig än över nittionio rättfärdiga som inte behöver
omvända sig.” (Luk. 15:7)

SÅ KANSKE till och med den återfunne sonen Harry Holm orsakar viss glädje i himlen. Gör han det på jorden också ibland, så vore det väl för väl. För då finns det, som det står i Dagens bibelord, klar anledning att
”hålla fest och vara glada”.

EN FEST SOM gör oss glada, tycker jag att varje gudstjänst är. Går man till
sin kyrka på söndagen så fungerar det som ett suveränt sätt att ladda
batterierna, för att använda ett modernt uttryck.

TYNGD AV bekymmer kan man ibland komma till sin församlings andakt.
Lovsånger, psalmer, bön och förbön, några viktiga ord ur Bibeln
trösterikt tolkade, fungerar som ett högoktanigt andligt bränsle som gör
sinnet lättare.

LIVSGLÄDJEN kommer åter och festen får en extra dimension när vi vissa söndagar också delar bröd och vin i nattvarden, Herrens måltid, som vi skall göra i den kyrka jag besökar denna söndag.

OM FLER förstod och fick känna på hur öppen och välkomnande en frikyrka av idag är, så skulle mycket vara vunnet på livets stora fotbollsplan..
Gemenskapen i en församling, gemenskapen med både Gud och människor, gör att nytillkomna människor vaknar och, som man säger, omvänder sig. Säkert som amen i kyrkan.

VI BER: Herre, du som aldrig slutar leta efter dom som gått vilse,
vi tackar dig för din öppna herde-famn, vi prisar dig för att du aldrig ger upp.
Du kanske låter oss falla gång på gång
men i nåd får vi komma tillbaka till Dig.
Bevara oss i dina trygga armar.
I Jesu namn amen.
HARRY HOLM 2014 07 06

-------------------------------------

DEN 4 JULI är det, USA:s nationaldag så att säga. Egentligen heter det USA:s självständighetsdag. (United States Independence Day)och är en helgdag. Dagen firas till minne av då 13 brittiska kolonier i Nordamerikan den 4 juli 1776 förklarade sig självständiga från Storbritannien, i och med att USA:ssjälvständighetsförklaring ratificerades av den kontinentala kongressen. Dagen brukar firas med fyrverkerier men också med basebollmatcher.

 

---- ------

PÅ BIOGRAFEN i Medborgarhuset, som jag envisas med att kalla för Folkan - för det hette den förr - där blir det tredimensionell film idag kl 17, tillåten från 7 års ålder. Filmen heter "Draktränaren 2".

DEN UNGE vikingen Hicke och draken Tandlöse är nu oskiljaktiga och upptäcker tillsammans nya världar, när andra ägnar sig åt tävlingar.

UNDER EN av sina resor upptäcker de en mystisk drakryttare som bor i en isgrotta med hundratals vilda drakar. Filmen är 1 timme och42 minuter lång. Biljetten kostar 80 kronor. Filmen visas i 3D. Glasögon lånas ut i kassan.

HARRY HOLM 2014 07 04

___________________________

TORSDAGEN den 3 juli blir en molningoch rätt regnig dag i Arbogatrakten. Så låt dig inte luras av den sol du ser om du är uppe väldigt tidigt på morgonen. På eftermiddagen kan solen störa molnigheten och kvällen blir rätt så fin.

HISTORISK guidning blir det vid Hjälmare Kanal och Hjälmare Docka i dag kl 17.30.
- Följ med på en spännande guidning i unik, bevarad kulturhistorisk miljö, manar arrangörerna.
- Tillsammans med någon av våra kunniga guider får du en historisk resa med början i 1600-talet, genom historien och fram till idag.

KANALEN ÄR Sveriges äldsta grävda kanal och var oerhört betydelsefull som länk mellan Hjälmaren och Mälaren. Guiden tar oss med på en vandring längs kanalen, i torrdockan – Hjälmare docka – och bland handdrivna slussar.

I DEN LUMMIGA och rogivande omgivningen vid Hjälmare kanal kan det vara svårt att föreställa sig det hårda, påfrestande men också så målmedvetna arbetet med att gräva kanalen för hand.

IDAG ÄR Hjälmare kanal flitigt utnyttjad för rekreation och nöje och en uppskattad färdväg för våra båtturister, men även för den som tycker om att vandra, cykla eller fiska. Här finns också gästhamn och ett café.

FÖR DEN som inte kan vara med idag vill vi berätta att programmet återkommer varje torsdag 17.30 till och med den 7 augusti.
Biljetter a 50 kr säljs på Arboga turistbyrå, onlinebokning på www.arboga.se samt av guide i samband med guidningen.

HARRY HOLM 2014 07 03

 

Historisk guidning vid Hjälmarekanal och Hjälmaredocka

2014-07-03 klockan 17.30 till klockan 18.30
Plats: Vid Café Hjälmaredocka
Arrangör: Arboga turistbyrå
Entré: Vuxna 50 kr/biljett, Barn under 15 år fritt
Telefon: 0589-87151
E-postadress: turistinfo@arboga.se

Följ med på en spännande guidning i unik, bevarad kulturhistorisk miljö. Tillsammans med någon av våra kunniga guider får du en historisk resa med början i 1600-talet, genom historien och fram till idag. Kanalen är Sveriges äldsta grävda kanal och var oerhört betydelsefull som länk mellan Hjälmaren och Mälaren. Guiden tar dig på en fascinerande vandring längs kanalen, i torrdockan – Hjälmaredocka och bland handdrivna slussar. I den lummiga, rogivande omgivningen vid Hjälmarekanal kan det vara svårt att föreställa sig det hårda, påfrestande men också så målmedvetna arbetet med att gräva kanalen för hand. Idag är Hjälmarekanal flitigt utnyttjad för rekreation och nöje och en uppskattad färdväg för våra båtturister, men även för den som tycker om att vandra, cykla eller fiska. Här finns också gästhamn och ett mysigt café.

Tid: Torsdagar 3/7-7/8, Tid 17.30

Biljetter säljs på Arboga turistbyrå, onlinebokning på www.arboga.se samt av guide i samband med guidningen.

 

------------------------------------

ONSDAGEN den 2 juli skall i Arbogatrakten bjuda på rätt så fint väder. Det kan komma några regndroppar på förmiddagen och titt som tätt är det lite molnigare. Men det blir rätt mycket sol och 20-21 grader i skuggan. Kvällen blir regnfri och ganska fin.

SOMMARSKOJ på museet för stora och små är det också idag. Bli piga eller dräng hos familjen Örström för en stund. Det är mycket att göra i det stora huset, klockan 10.00 till klockan 13.00 i Arboga museum, Nygatan 37.

HISTORISK guidning i Arbogas Medeltida stadskärna, på engelska, är det klockan 10.30 till klockan 11.30. Start vid entrén till Heliga Trefaldighets kyrka,

ARBOGA MUSEUM. Dramatiserad guidning i Örströmska huset (byggt 1846) som nu är Arboga museum blir det från klockan 14.00 till klockan 14.30. Plats: Arboga museum, Nygatan 37.

BONDGÅRDSBESÖK på Tvetalund är det idag onsdag kl 16-19. Man får delta i verksamheten på gården under ett par timmar och smaka på gårdens unika produkter.

HARRY HOLM 2014 07 02

 

------------------------------------

TISDAG den 1 juli är här och det blir en i stort sett mulen dag med en och annan regndroppe. Men kvällen blir solig och fin i Arbogatrakten.

SOMMARFEST för pensionärer ordnas på Strandgården idag. Festen börjar kl 14. Och socialförvaltningen välkomnar Arbogas alla pensionärer dit. Det blir underhållning av Elin Jaurings kvartett och kaffeservering..

PÅ JÄDERS BRUK, vid Kafé Qvarnen, börjar veckans veteranfordonssträff kl 18. Arrangör är Ungdom på Jäder. Och det är fri entré.

DET HÄR är "träffaskvällar" för dem som har veteranfordon, bilar, motorcyklar, traktorer eller mopeder.
Det säljs fika också.
Verksamheten pågår varje tisdag till och med den 26 augusti.

HARRY HOLM 2014 07 01

------------------------------------

DET ÄR MÅNDAG den 30 juni, månadens sista dag. Kl 17.30 kan man göra ett guidat besök på Arboga Bryggerimuseum. Det kostar 50 kronor men barn upp till 15 år går in fritt.

ARBOGA Bryggerimuseum är Sveriges enda bevarade träbryggeri, numera inhyst i Arboga Bryggeris gamla kornbod. Här visas de redskap som förr användes vid öltillverkning, ni får veta mer om äldre tiders sätt att brygga öl, ölhistoria, samt mycket mer som är värt att veta om denna dryck! I museet finns även en fotoutställning, och ett rikt bryggeribibliotek.

VARJE MÅNDAG fram till och med den 4 augusti ordnas detta program. Biljetterna säljs på Arboga turistbyrå, onlinebokning www.arboga.se samt Arboga museum. Arrangören påpekar att: Bryggerimuseet är inrymt i två våningar och att hiss saknas.

HARRY HOLM 2014 06 30

___________________________

Jesus svarade: ”En man skulle ha en fest och bjöd många gäster.
När festen skulle börja skickade han sin tjänare att säga till de inbjudna: ”Välkomna, allt är färdigt”.
Men alla hade de någon ursäkt att komma med...”

Luk 14:16-18

Andra söndagen efter Trefaldighet
Kallelse till Guds rike

” ... alla hade de någon ursäkt att komma med... ”

De som blev bjudna enligt dagens Bibelord hade alla sina ursäkter för att inte komma när festarrangören kallade.
En hade köpt en åker som han tyckte att han måste gå och kolla på. En annan hade skaffat sig fem oxar som han ansåg sig tvungen att inspektera kvaliteten på. Någon hade gift sig och ville därför inte komma.

Och så där är det väl för oss alla. När vi kallas, inifrån eller utifrån, att göra något kärleksfullt som medlemmar i Guds församling, så är vi som barn och säger ”ska bara...”
– Jodå, nog skulle jag vilja hjälpa till med evangeliseringen, men först ska jag bara...
Ja, när vi kallas till tjänst för Guds rike, så måste vi ”bara” först göra det och det och det. Gräsmattan ska klippas, fotbollsmatchen i Brasilien skall beskådas, den nyöppnade butiken skall inspekteras.

– Jag har inte tid.
Det är den största lögn vi kan uttala, inom oss själva eller utåt mot den som kallar oss till Guds rike.

”Jag har inte tid” betyder ju egentligen att jag anser något annat viktigare.
Och vad kan vara viktigare än att genom arbete för Gud, i Jesu efterföljd med hjälp av den helige Ande, rädda människor från helvetet, vare sig det är på jorden i nutid eller i underjorden i framtiden.

”När tjänaren kom tillbaka och berättade detta greps hans herre av vrede”, står det sedan i Lukas evangelium (14:21).
Vore jag Herren skulle jag vara jättearg över hur vi, dagens kristna, inklusive mig själv alltså, prioriterar i våra almanackor.

Så jag ber:
– Herre, vi prisar Dig och vi ber Dig förlåta oss att vi bortprioriterar arbetet för Ditt rikes utbredande. Käre Gud, Du som kallar oss till Ditt rike, ge oss inte bara mer lust utan också mer förnuft när det gäller att disponera tiden till att göra Din vilja, så att vi med hela våra liv kan tjäna Dig, genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

HARRY HOLM
2014 06 28
________________________

 

 

------------------------------------

KANALJUBILEUM. Hjälmare kanal fyller 375 år och det kommer särskilt att uppmärksammas på lördag den 28 juni kl 10-16..

HJÄLMARE Kanals Vänner arrangerar då Kanalens Dag, sommarens höjdpunkt där ute vid Hjälmare Docka.

KANALENS DAG brukar locka omkring 2.000 besökare. De kommer för att vara med om ett omväxlande program:

KVALITETSMARKNAD, ponnyridning, fiskdamm, lotterier och musikunderhållning blir det. Och det kommer flera större båtar från Stockholms Skeppsförening.

HARRY HOLM juni 2014

___________________________

ONSDAGEN den 25 juni har David och Salomon namnsdag. Passa på att gratulera på namnsdagen, om du känner någon med något av de namnen.
Man skall ta alla tillfällen att fira anledningar som dyker upp,små som stora. Alltid gläder det någon.

---

FÖRR ELLER senare exploderar jag. Så heter filmen på Folkan, biografern i Medborgarhuset i Arboga kl 19 i kväll..
Hazel och Gus är två ovanliga tonåringar som har en hel del gemensamt; en kvick och syrlig humor, ett förakt för det traditionella och en kärlek som tar med dem – och oss – på en oförglömlig resa.

FÖRR ELLER senare exploderar jag är en gripande och livsbejakande kärlekshistoria mot alla odds. Baserat på den bästsäljande boken av John Green om det roliga, spännande och jobbiga i att leva och att vara kär. Filmlängd 2 timmar 6 minuter. Åldersgräns 11 år

SOMMARKVÄLL vid ån börjar kl 19 på Väster Långgatan 1. Musikunderhållnineng vid ån genomförs i samarbete mellan Galleri Stallet och turistbyrån. Tre program ordnas i sommar, tre musik- och sångkvällar med servering av fika och hembakat i pausen. Kvällens gästartist är Leanders Jazzorkester från Västerås. De bjuder på blandad repertoar.

HARRY HOLM 2014 06 25

___________________________

DEN 24 JUNI. Då är det precis ett halvår till julafton.
Denna tisdag är midsommarhelgen i färskt minne.
Den kallaste i mannaminne, på mågna håll.

I STÄLLET för Visa i midsommartid och andra sommarsånger var det frestande att stämma upp "Hej, mitt vinterland".
Och ingen värmebölja i sikte nu heller.

LÅNGT IN i juli kan du titta på väderprognoserna utan att kunna pressa fram ett naturligt leende.
Blir det en mild vinter sedan, så har vi i alla fall haft ett jämnt klimat.

HARRY HOLM 2014 06 24

------------------------------------

DEN RIKTIGA midsommarafton är det idag, den 23 juni. I Dalarna håller man på traditionerna. I Färnäs, till exempel, reses till och med två stänger i kväll, en i södra och en i norra delen av byn.

I ARBOGA är det färdigfirat. Men det finns annat att gläjda sig åt.
Veteranbilar till exempel, som är kul att titta på. Och att ha, om man har den tid som ofta krävs för att hålla dem i skick.

I MORGON tisdag mellan 18 och 20 är det en veteranfordonsträff vid Café Kvarnen på Jädersbruk, med Ungdomar på Jäder som arrangör.

VARJE TISDAG till och med 26 augusti pågår dessa träffar för dem som har bil, motorcykel, traktor eller moped med ett antal år på nacken, så att säga. Fika säljs varje gång.

HARRY HOLM 2014 06 23

****

SOMMAREN är här - vad än vädret visar på. Därmed väntar ledigheter.
Och ju fler som får semester, desto fler besökare kommer även till Arboga.

ETT UTFLYKTSMÅL av många är Bryggerimuseet, här nedan fotograferat av Arne Gripenhed.

----

Museet är Sveriges enda bevarade träbryggeri, numera inhyst i Arboga Bryggeris gamla kornbod. Där kan man se alla redskap som förr användes vid öltillverkning.
I museet finns även en fotoutställning och ett omfattande bryggeribibliotek.

Öppettider: 16 juni - 8 augusti. Måndag (guidade visningar) 17.00-19.00, torsdag 10.00-12.00 och lördag 11.00-13.00.
Extra öppet under Arboga Medeltidsdagar 6 - 9 augusti, onsdag-lördag 10.00-13.00.
Dessutom: Guidade visningar efter överenskommelse. Kontakta Arboga Museum för mer information och prisuppgift.

Besöksadress: Skandiagatan i centrala Arboga

HARRY HOLM JUNI 2014

___________________________

"Jesus svarade: Sannerligen, jag säger dig: den som inte blir född på
nytt kan inte se Guds rike."

Johannesevangeliets 3:e kapitel, 3:e vers.


Johannes Döparens dag

IDAG SKRIVER jag inte precis om Johannes Döparen, han som döpte människor till ett mer riktigt liv och som även döpte den syndfrie Jesus.
Jag tänker på dop lite mer allmänt.

DET JESUS säger i dagens bibelord här ovanför, ingår i en dialog han har med Nikodemus, en skriftlärd.
Nikodemus var förnäm och medlem i judarnas råd. Så han väntade tills
det blev natt innan han vågade gå till Jesus med sina funderingar.

– Vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare, sa Nikodemus.
– Ingen kan göra sådana tecken som du utan att Gud är med honom,
fortsatte han.

DET VAR DÅ han fick svaret ovan, att bara den som är född på nytt
kan se Guds rike.
– Hur kan någon födas när han är gammal, han kan väl inte komma in i
moderlivet och födas en gång till? undrar Nikodemus.

DÅ FÖRTYDLIGAR Jesus:
– Sannerligen, jag säger dig: den som inte blir född av vatten och ande
kan inte komma in i Guds rike. Det som har fötts av kött är kött, och det
som har fötts av ande är ande.

ATT BLI DÖPT i vatten och ande, det är det som är det så kalllade vuxendopet, troendedopet, och som det handlar om i exempelvis baptist- och pingstförsamlingarna i världen.

DEN SOM mognat och sagt ja till Jesus och blivit frälst, döps genom att bli nedsänkt i vatten, i dopgraven i kyrkan eller i en sjö eller i ett vattendrag.
Och är därmed född på nytt, enligt Jesus ord till Nikodemus, en man
som den natten fick klart för sig att det inte räckte med vara bibelsprängd som han för att få se Guds rike.

JAG BER att många, många Arbogabor ska förstå det, ska finna att Jesus är Vägen, Sanningen och Livet.
Jag ber att hela Arboga ska väckas.
I Jesu namn, amen.

HARRY HOLM 2014 06 22

-------------------------------------

MIDSOMMARHELGEN är här. Kallare än någonsin, hotas det med. Men det är bara att klä på sig. Ta gärna folkdräkt, om du har. För sådana brukar vara varma, har jag erfarenhet av.

OM NU VÄDRET skulle vara lite motigt, med andra ord kallt, så finns större anledning än vanligt till och med att vara vänliga mot varandra. Värmande ord, värmande kramar, värmande leenden - även mot obekanta.

GLAD MIDSOMMAR!

------------------------------------

TORSDAG den 19 juni börjar med regn i Arbogatrakten. Men på eftermiddagen kan solen titta fram. En tröst i förmiddagens gråväder är att midsommaraftonen blir ganska fin, speciellt kvällen väntas vara molnfri och får en temperatur på 15 grader.

GERMUND och Görel har namnsdag. Mansnamnet Germund är ett fornnordiskt namn, sammansatt av orden spjut och beskyddare.
Görel är också gammalt och har utvecklats från danskan, med de fornisländska orden för spjut och strid. Men Görel, såväl som Germund, tolkas som "skyddande spjut".

DRAMATISERAD guidning. Det kan man få vara med om om man bokar ett besök i Örströmska huset, Nygatan 37, alltså på Arboga museum.
Från kl 14 och en knapp timme framåt får man uppleva tidsandan och höra om husjungfruns eller drängens sysslor och göromål. I dessa dramatiserade visningar får man lyssna till när tjänstefolket berättar om sin vardag. Programmet genomförs alla tisdagar, onsdagar, torsdagar och lördagar fram till och med den 9 augusti. För 50 kronor i inträde.. (Barn upp till 15 år fritt)

SOMMARSKOJ för barn på Museet ordnas också idag. Bli piga eller dräng hos familjen Örström för en stund. Klockan 10 - 13, tisdag- fredag, till och med den 15 augusti pågår detta.
Det är mycket att göra i det stora huset. Hushållerskan behöver hjälp med att städa, tvätta, karda ull och kärna smör. Blir smörklumpen fin måste vi förstås provsmaka, och av den kardade ullen får du tova något att ta med hem.

HARRY HOLM 2014-06-19

__________________________

ONSDAG DEN 18 juni rullar in. Det blir en mycket solig dag med 19-24 grader. Vinden ligger på från nordväst med ganska bra fart.
Men i morgon blir det till och med vindstilla mitt på dagen - tillsammans med åskvädret.
Midsommarafton får en solig förmiddag och blir regnfri. Om vi får tro meteorologerna.

BJÖRN och Bjarne har namnsdag. Namnet Björn är känt sedan vikingatiden (på latin Biornus). Det finns på en runinskrift från 1000-talet på en sten i Sanda, i Södermanland: "Trodrun reste stenen efter sin fader, Björn i Sanda".
Bjarne är ett gammalt norskt namn som betyder björn.

VARJE ONSDAG till och med september kan man göra ett besök på Tvetalund Lantbruk. Där finns kor, kalvar, höns med mera att titta på. Den som kommer kan delta i verksamheten på gården under ett par timmar och smaka på gårdens unika produkter, träffa gårdens djur och delta i mjölkningen. Besöket avslutas med soppa med bröd och ost, även pannkakor.
Förbokning måste göras senast dagen före på 070-268 35 68. Entré 150 kr, barn 4-10 år 75 kr, 0-3 år fritt.
Gårdsbutiken är öppen klockan 17-19, för alla, utan förbokning.

HARRY HOLM 2014 06 18

____________________________

TISDAG den 17 juni är en dag då några solglimtar kan skådas i Arbogatrakten - under förmiddagen. Sedan blir det molnigt fram till 17-tiden då solen och 19 plusgrader kan glädja,

TORBORG och Torvald har namnsdag. Torborg betyder Tor + beskydd. Torvald är också ett fornnordiskt namn sammansatt av guden Tors namn samt ett ord som betyder "härskare".

ISLANDS NATIONALDAG är det idag. Jag antar att det beror på att det var detta datum 1944 som Island blev självständigt från Danmark. Idag för 70 år sedan, alltså.
Island betraktas som världens äldsta ännu aktiva demokrati. Det isländska parlamentet har sina rötter i det ting som hölls år 930 i Tingvalla.

DRAMATISERAD guidning. Det kan man få vara med om om man bokar ett besök i Örströmska huset, Nygatan 37, alltså på Arboga museum.
Från kl 14 och en knapp timme framåt får man uppleva tidsandan och höra om husjungfruns eller drängens sysslor och göromål. I dessa dramatiserade visningar får man lyssna till när tjänstefolket berättar om sin vardag. Programmet genomförs från och med idag, denna tid alla tisdagar, onsdagar, torsdagar och lördagar fram till och med den 9 augusti. För 50 kronor i inträde.. (Barn upp till 15 år fritt)

SOMMARSKOJ för barn på Museet börjar idag. Bli piga eller dräng hos familjen Örström för en stund. Klockan 10 - 13, tisdag- fredag, till och med den 15 augusti pågår detta.
Det är mycket att göra i det stora huset. Hushållerskan behöver hjälp med att städa, tvätta, karda ull och kärna smör. Blir smörklumpen fin måste vi förstås provsmaka, och av den kardade ullen får du tova något att ta med hem.

KANSKE HINNER deltagande barn också gå ut och rulla tunnband i gränden. På Arboga museum kan man även låna sällskapsspel som boule, krocket och kubb. Det finns även roliga upptäckarryggsäckar att låna. Innehållet hjälper dig att utforska naturen på ett roligt sätt.

HARRY HOLM 2014 06 17

____________________________

MÅNDAGEN den 16 juni blir det finfint väder i Arbogatrakten. Några lätta moln på morgonen, molnfritt mellan klockan 10 och 15 och runt 20 grader varmt. Det blir lite blåsigt. Men det får man ta, håller insekterna borta.

AXEL och Axelina har namnsdag idag. Axel eller Aksel är en dansk form av det hebreiska namnet Absalon, som betyder "Fadern är fred". Axelina är den kvinnliga namnformen av Axel.

BELÄGGNINGSARBETEN. Nu genomförs flera beläggningsarbeten i Arboga. Utefter följande vägar pågår asfaltering som kan begränsa framkomligheten: Centrumleden, från förhöjt övergångsställe. Köpingsvägen, från Stureleden/Tulegatan till Stationsgatan. Norra Ågatan, från Östra Broleden.

DET BERÄTTAR Tekniska förvaltningen, som uppmanar trafikanter att visa hänsyn och anpassa hastigheten i arbetsområdet och om möjligt välja alternativa vägar.
Förvaltningen skriver:
- Vi ber om ursäkt för eventuella besvär som asfalteringen kan medföra och hoppas på överseende under tiden som arbetena pågår. Arbetena beräknas vara klara vecka 25.

HARRY HOLM 2014 06 16

_________________________

Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden.
Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar; döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn
och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.

(Matteusevangeliet, 28:e kapitlet, verserna 18, 19 och 20.)

Heliga Trefaldighets dag
Fader, Son och helig Ande

Söndagen efter pingst kallas Heliga Trefaldighets dag. Då talar man i tusentals kyrkor i landet talar om trefaldigheten, om treenigheten: Fadern, Sonen och den helige Ande.

Treenigheten? ”En orimlighet” säger många där ute. ”Tre kan inte vara en och en kan inte vara tre.”
Då säger jag att vatten kan exempelvis finnas som vatten, is och ånga. Och när vanligt vatten kan finnas i tre olika skepnader, skulle inte då vår store Gud kunna finnas i tre olika skepnader?!

I Jesus möter vi Gud själv, mitt i mänsklighetens historia, och eftersom Jesus inför sin himlafärd lovade oss den helige Ande som hjäpare så får vi också komma ihåg Jesu ord, om att han - trots himlafärden - är med oss alla dagar intill tidens ände... alltså i Anden ... plus att Jesus säger att Fadern verkar genom Anden. Allt hänger ihop. Vi har en treenig Gud.

Jesus talar alltså om den treeniga Guden också när han sänder ut sina lärjungar, som det står i dagens bibelord, alltså slutet på Matteusevangeliet, jag repeterar 28:e kapitlet, verserna 18, 19 och 20.

”Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden.
Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar; döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn
och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.”

Och jag ber:
Treenige Gud, Du är större än vad man kan säga med ord, Vi prisar Dina tre namn, Fader, Son och helig Ande.

Tack, Gud skaparen, för att du i form av Jesus lärde oss vad kärlek är. Tack Jesus, frälsaren, för att du räddade oss och för att du sände oss den helige Ande, hjälparen, till att kalla, församla, upplysa och helga de kristna på jorden.

I Jesu namn, amen.

HARRY HOLM
2014-06-15

 

-------------------------------------

LÖRDAGEN den 14 juni skall bli en vacker dag även i Arbogatrakten. Finaste vädret kommer på eftermiddagen med molnfritt och omkring 18 grader.

HÅKAN och Hakon har namnsdag idag. Namnen betyder "den högättade" och det gäller väl speciellt i Norge, där Håkon verkligen är ett kungligt namn.

INTERNATIONELLA blodgivardagen är det idag. ett mycket angeläget ämne att uppmärksamma.

HA EN FIN HELG!
HARRY HOLM 2014 06 14

------------------------------------

FREDAGEN den 13:e är det idag. Och det låter ju inte bra för den skrockfulle. Men ta det lugnt. Det inträffar faktiskt färre olyckor fredagen den trettonde än en vanlig fredag.

JAG ÅTERKOMMER till detta med att "otursdagen" är en tryggare dag än en vanlig dag. Men först lite historik: Tidigast i mitten av 1800-talet hör man talas om att fredagen den trettonde skulle vara något farligt. Till folk i allmänhet kom skrocken först på 1900-talet.

EN BOK spädde på det hela. Thomas L. Lawsons roman "Friday, the Thirteenth" kom 1907 och handlar om panik bland börsmäklare på Wall Street. Och sedan har man börjat leta reda på historiska olyckor som hänt just detta datum.

I DET GAMLA bondesamhället gällde det här alla fredagar. På en fredag var det inte bra att börja ett arbete och gjorde man det skulle det ske utan oljud. Längre resor skulle heller inte starta på en fredag.

TALET 13 betraktas som ett magiskt tal inom folktro och magi, vilket säkert bidrog till den här fredagen-den-trettonde-skrockens utbredning.
Men nu ska vi avliva fenomenet.

FÖRSÄKRINGSBOLAGET Trygg Hansa har gjort en omfattande undersökning av olyckor på olika datum och dagar.
Enligt den granskningen inträffar nästan sju procent färre skador under fredagen den 13 än under en genomsnittlig dag och tre procent färre skador fredagen den 13 än under en genomsnittlig fredag.

MEN TROTS det, ta det lugnt. Fredagen den trettonde, som alla andra fredagar, och alla dagar året om förresten. Upp får man se.

HARRY HOLM 2014 06 13

 

 

SKOLAVSLUTNING är det i Arboga idag, den 12 juni. Det blir lite ovanligt för de generationer barn och föräldrar som brukat fira "examen" med en glass på Centrum / Stadsgården, eftersom caféet gick i konkurs alldeles innan terminsslutet. Vi får väl hoppas att det anrika konditoriet återuppstår till avslutningen om ett år.

VASAGYMNASIETS "examen" brukar tilldra sig det mesta intresset. Tiderna för eleverna där är så här:
10.20-10.50- Samling i klassrum för betygsutdelning. 11.00-11.30- Samling i aulan. 11.40-12.00- Avmarsch från skolan till Heliga Trefaldighetskyrkan med musikkår. 12.00-12.25- Samling i kyrkan. 12.25- Utspring och uppvaktning utanför kyrkan.

GRUNDSKOLORNAS tider längre ner i den här spalten.

VID EKBACKSBADET ordnas ett alkohol- och drogfritt skolavslutningsevenemang för Arbogas ungdomar i årskurs 7 på grundskolan till årskurs 2 på gymnasiet.

UNDER KVÄLLEN bjuds det där på konserter, laserdisco med DJ och andra aktiviteter som exempelvis uppblåsbar hinderbana och mekanisk rodeotjur. Evenemanget är klockan 18.00-01.00.

GRUNDSKOLORNA. Avslutning i Heliga Trefaldighets kyrka, med kyrkoherde Mikael Hirsch, genomförs enligt nedan:
8.30-9,00 Stureskolans åk 9.
9.10-9.50 Gäddgårdsskolans åk 9.
10.00-10.30 Stureskolans åk 6-8.
10.40-11-10 Ladubacks åk F-5.
11.20-11.50 Gäddans åk 7-8.

SANCT NICOLAI kyrka har Johan Linnman som präst. Schemat:
8.40-9.10 Nybyholm ÅÅk F-5.
9.20-9.50 Gäddan åk F-4.
10.00-10.30 Brattis åk F-4.
10.40-11.00 Gäddans åk 5-6.
Och glassen får väl köpas på Saga eller i någon butik.

I GÖTLUNDA kyrka tjänstgör prästen Hans-Fredric Silén. Där samlas Götlunda skolas elever (åk F-5) kl 8.05.
I Götlunda är det inga problem att få tag i glass. Götlundaklass kan man köpa vid Fårtallen i nästan vilken smak som helst.

I MEDÅKERS kyrka hälsar prästen Ewa Winlöv föräldrar och elever från Medåkers skola (åk F-5) välkomna kl. 8.30.
Glass får här hämtas i respektive hems frys.

HARRY HOLM 2014 06 12

------------------------------------

ONSDAGEN den 11 juni kommer det att mulna frampå förmiddagen och vid lunchtid väntas en och annan åsksmäll. Men kvällen blir rätt fin.

BERTIL och Berthold har namnsdag. Bertil är en kortform av Berthold och båda namnen betyder "Den lysande härskaren".

...... ..........

BIO I KVÄLL på Folkan i Medborgarhuset i Arboga:
"Edge of Tomorrow". Handlingen utspelar sig i en nära framtid, där en utomjordisk ras har attackerat jorden.

VÄRLDENS ALLA militära styrkor går samman i en sista kamp för att försvara oss. Cage är en av de oerfarna soldater som hamnar mitt i vad som verkar vara ett rent självmordsuppdrag.

HAN DÖR inom några minuter, men återupplivas märkligt nog och tvingas att leva om sin sista dag, och dö, igen och igen och igen…För varje gång blir han dock lite smartare och skickligare i sin fight mot ondskan.

FILMEN är 1 timme och 53 minuter lång.. Åldersgränsen är 11 år.

HARRY HOLM 2014 06 11

------------------------------------

TISDAG DEN 10 juni blir också den solig i Arbogatrakten. Och plusgraderna blir fullt tillräckliga. Vad sägs om 28 grader frampå eftermiddagen och en kvällstemp på 22-24 grader.

SVANTE och Boris har namnsdag. Svante är en förkortning av Svantepolk. Svante betyder "helig". Boris är ett ryskt namn, förkortning av Borislaw, som betyder "berömd kämpe".

NU ÖNSKAR jag mina kära läsare en riktigt trevlig och välsignad försommartisdag. Och mitt namn är

HARRY HOLM 2014 06 10

 

--------------------------------------

KULTURVECKAN är över och den har visat på en del av den imponerande bredd som finns på detta område i Arboga.
Kulturen och föreningslivet är Arbogas själ.
Och hur hedrar då kommuledingen alla dessa frivilliga krafter som gjorde förra veckan till det den blev, som gör varje vecka till en kulturvecka?
Jo, genom att i veckan efter - i övermorgon - fatta beslut som innebär avveckling av Fritids- och kulturnämden.

DEN PROFIL som Arboga har i omvärldens ögon, det är kultur, historia och ett rikt föreningsliv.
Det är det som ger staden dess karaktär.
Att just i Arboga sluta ha en nämnd med övergripande ansvar för denna viktiga sektor, det är ett hån inte minst mot alla de ideella krafterna i stan.
Det måste väl finnas något parti som står emot den här ödesdigra skrotningsidén. Så tack och lov att det är valår i år.

MÅNDAGEN den 9 juni kommer annars att bli en väldigt solig och fin dag i Arbogatrakten. Åtminstone från 11-12-tiden på dagen. Vi kan vänta 24-25 grader i skuggan frampå eftermiddagen.

BÖRJE och Birger har namnsdag idag. Börje är en nyare form av Birger och betydelsen är "vårdare", "väktare" eller "hjälpare".

HARRY HOLM 2014 06 09

___________________________

"Det är Gud som befäster både er och mig i tron på Kristus och som har smort oss; han har satt sitt sigill på oss och gett oss Anden som en borgen i våra hjärtan."

(2:a Korinthierbrevet 1:21)

 

....
Daniel Viklund sjunger och talar i Arboga Pingstkyrka pingstdagen
kl 16. (Foto: HARRY HOLM)

Pingsten är här – extra mycket helig Ande

FÖR DE FLESTA är pingsten bröllop och blommor och en resa till sommarstugan. På nån helig Ande finns inte en tanke. Om vi tittar utanför frikyrkoförsamlingarna – och där är dom flesta – säg till exempel den tonåring som skulle tända till och bli hängiven över dagens tema ”Den helige Andes utgjutande”.

PINGSTEN måste dock räknas som den kristna församlingens födelsedag och den kristna församlingen kallas också Kristi kropp. Jesus är huvudet och församlingens olika medlemmar är denna Kristi kropps lemmar, alla med var sin funktion, sin gåva, sin specialitet, något man är duktig på.

SYFTET med smörjelsen, med Andens “utgjutande”, är just att ”utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp, tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son.” (Ef. 4:12-13)
Smörjelsen, den Helige Andens gåvor, är alltså till för att bygga upp
församlingen.

PREDIKANTEN predikar och pastorn vårdar men det är när den Helige Ande träffar människors hjärtan, som den förvandlande och förnyande elden tänds i dem.
Och meningen men det? Jo genom att inbjuda den Helige Ande att fritt få verka i församlingen är det meningen att Herren ska verka genom varje församlingsmedlem.

SMÖRJELSEN, Anden, förlöser. Att många av landets kyrkobesökare mest är så kallade bänkvärmare kan bero på att vi inte riktigt kommer i kontakt med Guds kraft.
Men den kontakten ska vi ha och vill vi ha. För smörjelsen gör mig friare, frimodigare.

ÅTER till inledningen. Hur beskriver man den helige Andes verkan, för exempelvis en oinvigd tonåring?
Kanske genom att förklara, att när man genom Helig Ande får kontakt med Herren så kan det kännas som när två tjejer träffas efter lång tid:
De får syn på varann på Stora torget, dom skriker till och dansar om
varandra i glädje.
Eller som när ens favoritlag gör det avgörande målet i en match, strax innan slutsignalen. Man hoppar och skriker. Och jublar.

PÅ NÅGOT liknande sätt borde kanske både dom och du och jag möta Gud under pingsten: Släppa ut vår egen glädje, inte vara så hämmade.
Egentligen borde det - speciellt i pingst - i kyrkan vara, som jag nämnde, som på en fotbollsläktare när hemmalaget gör mål.
Jag undrar om det inte blir så i min kyrka pingstdagen 2014, när Daniel Viklund från Frälsningsarmén i Västerås kommer på besök och sjunger och talar.

SÅ JAG BER:
Helige Ande, hjälp mig att frimodigt visa - i ord och ton, med miner
och rörelser, med tårar och skratt - hur lycklig jag är över att få tro på Gud, Jesus och Den Helige Ande.
Och tack Jesus för att den Hjälpare du sände oss, smörjer oss - så att inte
våra kugghjul kärvar av rostiga vanor, så att vi inte fastnar i stelt uppförande, stelnade former. Smörj loss all fastrostad frimodighet så att varje församling blir en plats där alla gör sitt i gudstjänsterna och i evangelisationen i Arboga.
Så att det varje dag i år och kommande år blir som en riktigt Glad pingst.
I Jesu namn Amen.

HARRY HOLM PINGSTEN 2014

 

_______________________________

PINGSTAFTON är här. Och Arboga fylls av evenemang, så här på Kulturveckans näst sista dag.
Här nedan ser du vad som finns att välja på idag.

GLAD PINGST!
HARRY HOLM 2014 06 07

*

11.00 Vernissage Konstrundan 2014, Galleri Konstrundan. Invigning av Konstrundan 2014. Flöjtensemblen från Musik- och dansskolan bjuder på musikinslag.
Plats: Nygatan 33

11.00-17.00 Konstrundan 2014 (7-8 juni). För 20:e året i rad öppnar konstnärer samt inbjudna gästutställare sina ateljéer för allmänheten. Fler än 20 konstnärer deltar i årets konstrunda. Med start i Galleri konstrundan mitt i staden, tar du dig vidare med bil, cykel eller till fots på besök hos konstnärer i Arboga med omnejd.

11.00-14.00 Musik i kvadrat. Musik i kvadrat är en manifestation för musik- och kulturlivet i Arboga. Under tre timmar framträder musikgrupper från fyra olika scener på Nytorget.
Plats: Nytorget

11.00-15.00 Visning av 40-50-60-tals bildkonst.
Plats: ABF, gamla Engelbrektsskolan, Nygatan 41

11.00-15.00 Utställningar: Birgitta Alvinzi, måleri, Linda Sjödahl, keramik, Birgitta Malmén, Victoria Zavala de Ramirez, klädvisning.
Plats: ABF, gamla Engelbrektsskolan, Nygatan 41

11.00-17.00 Utställning: Aino Nyberg, akvareller.
Plats: Galleri Stallet, Västerlånggatan 1

11.00-17.00 Utställning: Akvarellgruppen. Vid vackert väder bjuder elever från Musik- och dansskolan på musikinslag.
Plats: Storgatan 40

11.00-17.00 Utställning: Margareta Skogsberg, måleri och glassmycken.
Plats: Ateljén Stora torget

12.00-16.00 Utställning: Anna Ström, måleri och collage, Arboga Konstförening
Plats: Galleriet Arboga bibliotek, Kapellgatan 19

13.00 Vernissage: minnesutställning Tage och Maud Nilsson
Plats: Arboga museum

13.00-17.00 Arboga Museum håller extraöppet under pingsthelgen.

15.00 Folklustspelet ”Herr Strongfelts arvegods”, Bygdespelets vänner. Entrébiljetter 120 kronor inklusive fika, entré barn upp till 15 år 60 kronor. Biljetter säljs på butik Lyktan och vid entrén.
Plats: Gamla museigården, Smedjegatan

15.00-17.00 Uppvisning samt prova på latinodans.
Plats: ABF, gamla Engelbrektsskolan, Nygatan 41

17.30 Föreläsning: Roger Sperrling berättar om sin volontärtid i Guatemala och Sydafrika samt sitt kommande projekt i Mongoliet.
Plats: ABF, gamla Engelbrektsskolan, Nygatan 41

___________________________

 

FREDAGEN den 6 jnui, Svenska Flaggans Dag och Nationaldagen, är här. Gustav och - den äldre namnformen för Gustav - Gösta har namnsdag.

GUSTAV betyder "götarnes stöd". Men vi ser ju gärna de kungliga gustavarna vi har och haft som representanter även för Svealand och Norrland.

KORSET på vår flagga visar att vi är en kristen nation. Och därmed kan jag gå in på att det blir Nationaldags-Gospel i somamrpremiären vid Jazzens Musem i Strömsholm i kväll kl. 19.30.

.......... ..........

KIRALINA SALANDY från Kanada, med rötterna i Västindien, är det som besöker Västmanland tillsammans med Slim´s Gospel Train.
Under konserten i Strömsholm ”kompas” Kiralina av sångare och musiker från både USA och Sverige. Det finns biljetter kvar, jag har kollat.

HARRY HOLM 2014 06 06

-------------------------------------------

TORSDAGEN den 5 juni är här, lite av en helgdagsafton inför Nationaldagen i morgon. (Danmark har sin motsvarighet idag, firar sin grundlag.)

DET ÄR mycket att fira nu. Direkt efter Nationaldagen och Svenska Flaggans dag är det Pingstafton. Och torsdag om en vecka, den 12 juni, är det skolavslutning i Arboga. I kyrkorna.

BO HAR namnsdag idag. Och vem heter inte det?! Det är ett nordiskt namn som kommer av Boe, i betydelsen "Den bofaste". Men det kan också komma från isländskans Bui, som betyder bonde.

VÄDRET blir lite varierande i Arbogatrakten idag. Helt utan risk för regn kan vi inte räkna med förrän framåt 16-tiden. Nationaldagen blir också finare ju längre dagen lider. Svensk sommar.

HARRY HOLM 2014 06 05

________________________________

 

ONSDAGEN den 4 juni är det idag. Förr i tiden hade Holmfrid namnsdag detta datum och då fick jag fira fyra dagar i rad.

FÖR FÖRST var det Ingemar, den 3 juni, och det heter jag. Och sedan Holmfrid alltså, den 4 juni, och jag heter i alla fall Holm. Därefter är det Bo den 5 juni, och det heter jag. Sedan kom Svenska flaggans dag, den 6 juni. värd att fira.

ETT ÅR på 1960-talet var Gillis Eriksson och jag i Norra Afrika just över dessa fyra dagar, i Tunisien närmare bestämt. Och eftersom vi för ovanligthets skull var lediga från Nerikes Allehanda fyra dagar i sträck, så kändes det som högtidsdagar.

MEN VI firade lite konstigt, bland annat genom att spela tennis på betongbana klockan 12 på dagen. I Afrika! Det fanns ingen skugga alls, min egen var precis under mina fötter. Och hur många grader det var kan jag bara gissa. Livsfarligt kanske. Men jag var ung och dum. Nu är jag inte ung längre....

NAMNSDAGARNA har bytt namn och nuförtiden är det Solbritt och Solveig som har namnsdadg den 4 juni. Så Nerikes-Allehanda-temat kan fortsätta här i dagen spalt, efterom Solbritt Norberg var en glad och omtyckt kontorist när vi hade Nerikes Allehandas redaktion i Stadsgården vid Stora Torget.

SOLBRITT betyder "Den strålande och höga" och Solveig uttryds som "Husets härskarinna".
Vi gratulerar namnsdagsbarnen och hoppas att de i alla fall får någon form av guldkant på den här dagen.
Vilket vi alla behöver, eftersom det väntas mest gråväder. Om än med uppåt 20 grader varmt frampå eftermiddagen.

HARRY HOLM 2014 06 04

 

________________________________

TISDAG den 3 juni och nu är det slut på finvädret för ett tag. Molnigt redan på förmiddagen och regn från lunchtid. Då hjälper inte ens 19-20 plusgrader upp humöret. Riktigt fint väder får vi nog inte se förrän på nationaldagens eftermiddag.

INGEMAR har namnsdag idag. Det har Gudmar också. Ingemar betyder ungefär "berömd kämpe". Och inte känner jag mig som en sådan, trots att jag bär detta gamla nordiska namn som "binamn".
Gudmar är hopsatt av Gud och "mar" som alltså betyder "berömd".

BYGDESPELETS Vänner har i kväll premiär på årets fars. Kl 19 börjar föreställningen av "Herr Strongfelts arvegods" på Gamla museets gård. Handlingen utspelar sig på ett gods någonstans i Sverige. Familjen Strongfelt blir bestulen på en värdefull pendyl. Polis tillkallas och farskarusellen tar fart. Spelas också den 5, 6, 11, 13 och 15:e juni kl 19 samt 7, 8 och 14 juni kl 15.

HARRY HOLM 2014 06 03

-------------------------------------------

VILKET VÄDER det var igår, söndag. Och inte blir det sämre idag, måndag. Inte ett moln och runt 22 grader varmt. Så passa på och njut, från lunchtid i morgon tisdag blir det sämre igen.

RUTGER och Roger har namnsdag idag. Rutger är ett mycket gammalt namn som betyder "berömt spjut" eller "berömd kämpe". Samma betydelse har det mer moderna Roger, som kommer från England.

KULTURVECKAN invigs i kväll. Hela dagsprogrammet kan du läsa här nedanför. Passa på att besöka så mycket du hinner av det som ordnas. Den uppmuntran är de värda, alla "artister".

HARRY HOLM 2014 06 02

*

PROGRAM MÅNDAGEN DEN 2 JUNI

10.00-16.00 Utställning: Galleri Konstrundan
Plats: Nygatan 33

14.00-17.00 Utställning: Aino Nyberg, akvareller
Plats: Galleri Stallet, Västerlångg. 1

14.00-19.00 Utställning: Margareta Skogsberg, måleri och glassmycken
Plats: Ateljén Stora torget

14.00-20.00 Utställningar: Birgitta Alvinzi, måleri, Linda Sjödahl, keramik, Birgitta Malmén, Victoria Zavala de Ramirez, klädvisning
Plats: ABF, gamla Engelbrektsskolan, Nygatan 41

17.00-19.00 Utställning: Anna Ström, måleri och collage, Arboga Konstförening
Plats: Galleriet Arboga bibliotek, Kapellgatan 19

17.00-19.00 Utställning: Akvarellgruppen
Plats: Storgatan 40

18.00 INVIGNING AV ARBOGA KULTURVECKA 2014. Musik- och dansskolans försommarkonsert i Ahllöfsparken. Blås- och stråkorkestrar, körer, ensembler och rockband från Musik- och dansskolan bjuder på försommarkonsert. Tf fritids- och kulturchef Andreas Wiik inviger Kulturveckan. En musikparad med Ungdomsmusikkåren i spetsen tågar från Nicolai Kulturhus, Nygatan 19, klockan 17.45.
Plats: Ahllöfsparken. Vid regn flyttas konserten till Medborgarhuset.

 

--------------------------------------------

SÖNDAGEN FÖRE PINGST har vi kommit fram till. Och vi börjar, som varje helg, med ett bibelord:

... ni har fått en ande som ger er söners rätt så att ni kan ropa "Abba! Fader".

Ur Romarbrevets 8:e kapitel


ANDEN VÅR HJÄLPARE

OM GUD är för oss, vem kan då vara emot oss? Så står det i ett bibelord.
På ett sätt är det många som kan vara emot oss kristna, som är det och
som visar det mer eller mindre tydligt.
Men det är inte det som det handlar om. Det är mer om att när någon, eller något, är emot oss så, så har vi Gud på vår sida. Och han är den störste, en oslagbar livvakt, försvarsadvokat, rådgivare och skyddsängel.

HAN ÄR vår far och som ett barn vänder sig till pappa vid alla sorts
bekymmer, så vänder vi oss till Gud.
"... ni har fått en ande som ger er söners rätt så att ni kan ropa "Abba! Fader", står det alltså i Romarbrevets 8:e kapitel.

DE KRISTNA i världen har även idag människor emot sig, vilket tar sig
uttryck i allt från spydiga ord till dödshot och verkställda sådana.
Men i alla lägen vänder de kristna sig till Herren och det ger styrka, mod
och minskad oro.

VARJE KRISTEN har, som varje annan människa, de personliga problem av skilda slag som alltid dyker upp. Det kan ha att göra med hälsa, ekonomi, relationer och annat.
Ja alla vet vi att ett liv rymmer motgångar.

LIDANDE finns av många slag och att lida för sin tro är en sort, och en stor sak egentligen. Förutsagd i Bibeln, exempelvis i Romarbrevet 8:18 där det står: "Jag menar att våra lidanden i denna tid ingenting betyder mot den härlighet som ska uppenbaras och bli vår."

VID ALLA lidanden är det dessutom trösterikt, att Jesus inför sin himlafärd
lovade att den helige Ande, Hjälparen, skulle ta över på jorden och stötta
– även oss sentida lärljungar – i alla lägen, i både sorg och glädje.

JA GLÄDJEN är också viktig. Att vara kristen är inte att allvarligt följa
en rad hårda bestämmelser och leva helt i försakelse. Nej, jag brukar till och med
fundera på om vi inte här på jorden måste öva oss i att ha det glatt och
mysigt, för annars kanske det blir för stor och chockartad kontrast när vi
kommer till himlen och dess härlighet.
I Romarbrevet 8:13 står det: "Ni har inte fått en ande som gör er till
slavar så att ni måste leva i fruktan igen; "
SAMMANFATTNING: : Vi vet att Hjälparen kommer när vi behöver honom, och inte minst nästa söndag, Pingstdagen.
Men jag vill ändå, som avslutning idag, citera ur en kollektbön i Svenska kyrkans evangeliehandbok:

"Allsmäktige evige Gud, du som har upphöjt din ende Son och givit
honom del i din härlighet,
sänd oss Hjälparen, den helige Ande, så att vi med dina trogna finner
vägen till ditt eviga rike. Amen."

HARRY HOLM 2014 06 01

--------------------------------------------

 

____________________________

 

EN GAMMAL HÖRNA MED EN SORTS PROGRAMFÖRKLARING

DET HÄR SKRIVS NÄR DET ÄR FREDAG den 11 november 2011. Alltså 111111. En dag då många gifter sig och då enligt mayaforskare etc en ny tidsålder skall börja.
Efter en tid av tekniska problem uppdateras nu åter den här sidan, nät-tidningen arbogasidan.se, som utger sig för att vara ett komplement till andra tidningar och säger sig ha material som man inte finner i andra media.

NU FINNS sedan länge bloggar överallt och i linje med programförklaringen ovan har därför Holmen-Bloggen lagts ner.
Jag återgår i stället till den vardagsjournalistik som jag i decennier dagligen ägnade mig åt i Nerikes Allehanda.

FÖRE MIG var det Harry Hjörne som odlade denna konst.
Denne legendariske chef för Göteborgs-Posten hade jag förmånen att få äta lunch med på Långedrag för 50 år sedan.
Min dåvarande chef på Arboga Tidning, Tord Wallström, hade nämligen sänt dit mig på en kommun-reporter-kurs.

HARRY HJÖRNE skaffade sig 1957 en spalt vid sidan om sin ledare, "Små, små ord av kärlek". Den dikterade han dagligen, strax före pressläggningen.
"Detta bidrager till att jag kan skriva om allting. Ingenting är för stort och ingenting är för litet", förklarade han.

HAN SKREV sina små ord sju dagar i veckan. De sista var införda samma vecka som han avled i feberuari 1969, läser jag i bokverket Den svenska pressens historia.
Lika flitig och seglivad kan jag inte lova att Harrys Hörna blir.
Men man vet ju aldrig.

2011-11-11

_________________________________

ARBOGASIDAN
Ansvarig utgivare: Harry Holm

E-mail: harry@holm.tf

© Text och bild är
skyddade av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering är förbjuden men texter får återges med angivande av källan: www.arbogasidan.se

-------------------------------------------

ARKIV

ARKIV MAJ 2014

ARKIV APRIL 2014

ARKIV MARS 2014

ARKIV FEBRUARI 2014

ARKIV JANUARI 2014

ARKIV NOV-DEC 2013

ARKIV HÖSTEN 2013

ARKIV SOMMAREN 2013

ARKIV MAJ 2013

ARKIV MARS APRIL 2013

ARKIV FEBRUARI 2013

ARKIV JANUARI 2013

ARKIV DECEMBER 2012

ARKIV NOVEMBER 2012

ARKIV OKTOBER 2012

ARKIV SEPTEMBER 2012

ARKIV AUGUSTI 2012

ARKIV SOMMAREN 2012

 

ARKIV T O M JUNI 2012

ARKIV MARS-APRIL 2012

ARKIV FEBR 2012 KLICKA HÄR

ARKIV JANUARI 2012

ARKIV T.O.M. DEC 2011

 

------------------------------------------

LÄNKAR

BIBELORDET / BÖCKER & LÄSTIPS / MUSIK & SKIVTIPS
SIDOR OM HÄLSA / ARKIV = TIDIGARE ARBOGASIDOR


HÄRJEDALEN HEDE JAKT MM -
FESTIVAL-SAJTEN

HEDE ORD & TON
Musik och litteratur

KLICKA HÄR
för att lyssna och läsa

__________________________

ARKIV HÖSTEN 2013

ARKIV SOMMAREN 2013

ARKIV MAJ 2012

ARKIV MARS APRIL 2012

ARKIV JAN 2012

ARKIV
T O M DEC 2011

ARKIV T O M 2010-12-31

ARKIV t o m juli 2010

ARKIV 2009

April-juni

Jan-april

ARKIV
dec 08 - jan 09

ARKIV
ARTIKLAR 2008:

Från årskiftet till augusti
KLICKA HÄR!

Augusti - oktober 2008
KLICKA HÄR!

Oktober - december 2008
KLICKA HÄR!

 

 

___________________________

VILL DU HA KVAR
www.arbogasidan.se ?


ANNONSERA MERA!

Det finns ett sätt att annonsera på.

Sidan med Öppettider,
där vi upplåtit plats gratis i flera år,
uppdateras inte längre.
I högerspalten
här på framsidan kan man annonsera öppettider eller annan info, för 500 kr per månad.

Om du vill vara med:
Maila till
kontakt@arbogasidan.se

_____________________________

Har du kollat på våra hälsosidor?
Nytt:
Det hjälpte mot kronisk förstoppning
.

KLICKA HÄR för att läsa mer!

_____________________________

Alla sjukdomar är
BRIST-
SJUKDOMAR
enligt Dr Joel WALLACH
som också är agronom och veterinär samt en erfaren obducent vad gäller djur och människor.

Om du inte har tid eller lust att läsa detaljerna på @rbogasidans hälsosidor
www.arbogasidan.se/halsa
kommer nedan ett sammandrag.

MEN KOM IHÅG:
Om du är sjuk, kolla först med den vanliga vården!

För som vanligt vill @rbogasidan vara ett komplement.

DÄR REKOMMENDERAR
DR WALLACH FÖLJANDE VITAMINER, MINERALER ETC för att förebygga och lindra nedanstående krämpor:

CANCER
A. 10.000 mg C-vitamin/dagligen (enligt Linus Pauling, dubbel nobelpristagare) för att behandla och förhindra cancer;
eller
B. E-vitamin + betakaroten + selen
De som ätit detta i 5 år hade
9% mindre av alla sjukdomar
13% fler överlevde räknat på alla sorts cancer
20% fler överlevde räknat på magcancer

ARTRIT HÖFTER KNÄN (OSTEOPOROS=KALKBRIST)
Kycklingprotein
en rågad tesked kycklingbrosk i apelsinjuice på morgonen = smärtan borta på 10 dagar.
(dos 30 ml/kg kroppsvikt)

ALZHEIMERS
Höga doser av E-vitamin + Låga doser av vegetabilisk olja

NJURSTEN Kalk + magnesium + bor

BRUSTEN ARTÄR Kopparbrist
GRÅA HÅR Kopparbrist
RYNKOR Kopparbrist
ÅDERBRÅCK Kopparbrist

HJÄRTATTACK mm förebyggs med kolloidal selen

ÅLDERSFLÄCKAR
är tecken på selenbrist (kan också vara tecken på kommande hjärtattack)
Med kolloidalt selen är åldersfläckarna borta på 6 månader.

DIABETES
Vanadin + krom
Eller
diet (under läkarkontroll) enl Karlshamns sjukhus, föda som innehåller
25% protein 25% kolhydrater och 50% fett

SKALLIGHET Tennbrist

DÖVHET Tennbrist

SEXLUST-BRIST Borbrist

DÅLIGT LUKT- OCH SMAKSINNE Zinkbrist

HOPSJUNKET TANDKÖTT Kalkbrist
HÖGT BLODTRYCK Kalkbrist
RYGGVÄRK Kalkbrist + ev kopparbrist

BRUSTNA NAGELBAND Brist på Omega 3
SPRICKOR I HUDEN Brist på Omega 3
BLODPROPP Brist på Omega 3
STROKE Brist på Omega 3

Allt enligt dr Walach - som anser att 147 olika sjukdomar beror på kalkbrist.

LÄS MER PÅ:
www.arbogasidan.se/halsa
__________________________

OM ARBOGASIDAN.SE

Ansvarig utgivare: Harry Holm
__________________________

E-mail:
harry@holm.tf

© Text och bild är skyddade av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering är förbjuden men texter får återges med angivande av källan: www.arbogasidan.se

___________________________

DET DÄR MED COOKIES

Vad säger lagen om Cookies?

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa cookies används till och hur cookies kan undvikas.

Enligt den nya lagen ska alltså alla som besöker en webbplats informeras om så kallade cookies, vad de används till och hur man kan vägra cookies.

En cookie är en liten textfil som lagras i datorn, och som www.arbogasidan.se använder för att få statistik om användandet av våra sidor. Det är alltså statisti-kcookie som sätts för att vi skall veta hur många besökare webbsidorna har.

En Cookie kan inte starta program och innehåller inte virus.

Hur du slipper cookies
De flesta webbläsare (t.ex. Internet Explorer och Netscape) tar emot cookies automatiskt, men det går att ändra inställningarna så att de inte accepterar dem eller ger besökaren ett val om han eller hon vill acceptera eller inte.
 
Gör så här om Du tycker att det är viktigt att slippa cookies:

Netscape: Gå till eller välj edit/preferences/advanced. Här anger du inställningarna för Cookies.

Internet Explorer 6.0: Gå till och välj, Tools/Internet Options/Privacy och ange inställningar för att hantera Cookies. Här kan du enkelt ange i vilken utsträckning du vill tillåta Cookies.

Internet Explorer 5.0: Gå till och välj, Tools/Internet Options/Security och sätt dina inställningarna för cookies. Du kan välja mellan att tillåta cookies eller att inte tillåta cookies överhuvudtaget.

Internet Explorer 4.0: Gå till och välj View/Internet Options/Advanced och välj om du vill tillåta cookies eller inte.

Hur ta bort cookies som redan finns i datorn?
För att ta bort dina befintliga cookies stänger du först ner webbläsaren.
I Netscape går du in i cookies.txt-filen och slänger dina cookie-filer.
I IE sparas cookies i en mapp eller katalog under Documents and Settings.

Sammanfattningsvis
www.arbogasidan.se använder sig av cookies. Cookien innehåller ingen personinformation, och vi använder den bara för att se hur många som besöker sidan.

Vill du inte tillåta lagring av någons cookies på din dator kan du alltså stänga av det i din webbläsares inställningar. Detta påverkar inte dina möjligheter att läsa information på exempelvis
www.arbogasidan.se

*

6 kap. 18 § lagen om elektronisk kommunikation

Elektroniska kommunikationsnät får användas för att lagra eller få tillgång till information som är lagrad i abonnents eller användares terminalutrustning endast om abonnenten eller användaren av den personuppgiftsansvarige får information om ändamålet med behandlingen och ges tillfälle att hindra sådan behandling. Detta hindrar inte sådan lagring eller åtkomst som behövs för att utföra eller underlätta att överföra ett elektroniskt meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller som är nödvändig för att tillhandahålla en tjänst som användaren eller abonnenten uttryckligen har begärt.

Mer information hittar du på Post- och Telestyrelsens hemsida.

 

 

 

   
wrap-script-literals: no  
wrap-script-literals: no  

wrap-script-literals: nowrap-script-literals: no

!

ARKIV JUNI JULI 2014

 

_____________________________

Nära från Arboga till en pärla
för alla som gillar bra musik

En enda rad av bra sångare och musiker innebär sommaren vid Jazzens Museum i Strömsholm, sådär fyra mil från Arboga. På onsdagskvällen var det New Orleans Heat som gladde den fulltaliga publiken.

*

Ordinarie banduppsättning är: Gwyn Lewis cornet, Mike Taylor trombone, John Scantlebury clarinet/sax, Barry Grummett piano, Colin Bushell\Clarence Nugent drums, Harry Slater bass and Tony Peatman banjo.

*

Och här nedan är programmet för resten av sommaren. Ordet Ja betyder att konserten är bokningsbar, dvs att det finns platser kvar.

TEXT OCH FOTO: HARRY HOLM 2014 07 30

 

31 juli

Georgie Fame med Amanda Sedgwick

Ja

01 aug

Liverpool

Ja

02 aug

Östen me Resten

Ja

03 aug

Robert Wells,

Ja

06 aug

Jazz Vocal Unit

Ja

07 aug

Kalle Moraeus

Ja

08 aug

Bengan & Janne Åström

Ja

09 aug

Hanson, Carson & Malmkvist

Ja

10 aug

Hot n Spicy

Ja

14 aug

Bo Kaspers Orkester

Ja

15 aug

Babben Larsson

Ja

16 aug

Glenn Miller Orchestra

Ja

17 aug

The Real Group

Ja

21 aug

Sven Zetterberg & The Rockarounds

Ja

22 aug

Karl Dyall - Rennie Mirro - Sharon Dyall

Ja

23 aug

Nisse Landgren & Magnus Lindgren

Ja

24 aug

Tuxedo Jazzband & Rolf Carvenius

 

**  

 

 

------------------------------------------------

Snart är det dags för Arboga Medeltidsdagar

Än så länge är det lugnt på Målargården i Ahllöfsparken i Arboga. Men den 6-10 augusti ser det helt annorlunda ut, då är här ett myller av medeltidsklädda människor.

För 26:e året i rad ordnas alltså Arboga Medeltidsdagar. Det är ett av Sveriges största medeltidsevenemang och lockar besökare från hela landet.

I augusti varje år förvandlas Arboga till en medeltida stad under fem dagar. Runt om i staden kan man uppleva medeltida marknader, eldshower och riddarspel, titta på artister och träffa gycklare.

- Det är en folkfest i hela staden. Det uppstår någon slags magi under de här dagarna som är svår att beskriva. Arboga föds på nytt och stämningen känns i hela staden, säger Jill Madden, verksamhetsansvarig på Föreningen Arboga Medeltid.

Den 6–10 augusti går medeltidsdagarna av stapeln, och den stora invigningen äger rum på lördagen den 9 augusti klockan 11.00. Den följs sedan upp av det klassiska medeltida bröllopet klockan 12.00.

Under medeltidsdagarna får Arboga bland annat njuta av Romeo & Julia-kören från Kungliga Dramaten som än en gång ger föreställningar i Rådhuset. Precis som varje år utspelar sig även Arbogas uppskattade Riddarspel under medeltidsdagarna. Under fyra dagar pågår ett tornerspel vid Bergmansparken där man kan se riddarna göra upp i strider och dueller.

Ulf Johansson arbetar som turismutvecklare på Arboga turistbyrå. Han tror att medeltidsdagarna betyder mycket för Arboga och Arbogaborna.

- Det är stadens absolut största evenemang och lockar turister från hela Sverige. Det är även en helg när familjer samlas, barn som är utflugna återvänder till Arboga för att vara med på medeltidsdagarna, säger han.

Besökare, butikspersonal och Arbogabor klär sig i medeltida kläder under medeltidsdagarna för att skapa rätt känsla. Om man vill klä upp sig men inte själv har några medeltida kläder kan man hyra det av Föreningen Arboga Medeltid.

- Vi har kläder för både vuxna och barn, dock inga skor. Boka gärna kläderna i förväg genom att ringa eller besöka föreningens kansli, säger Jill Madden.

Allt enligt information på Arboga kommuns hemsida.

Kontaktuppgifter och mer information om medeltidsdagarna hittar du på www.arbogamedeltid.se

FOTO: ARNE GRIPENHED.

_________________________

Dagens bild från Arne Gripenhed

_______________________

Dagens bild från Arboga

BILD: ARNE GRIPENHED

_______________________

Ännu en vacker bild från staden vid Arboga å

BILD: ARNE GRIPENHED

______________________

Sjögullet - en gammal ovälkommen gäst i Arboga

Arbogaån har i Arboga sedan länge varit drabbad av sjögullets säreget effektiva förökningsförmåga.

Omkring 1920 introducerades sjögull i vissa sjöar i Bergslagen för att förbättra fisket, i tron att de täta bestånden skulle utgöra ett skydd för fiskyngel.

I sjön Väringen i Arbogaåns vattensystem planterades sjögull 1933. Där har den fått en sådan utbredning att mekanisk bekämpning har satts in.
Arten sjögull betecknas som invasiv.
Bestånd finns även vid Kungsör och i Galten, den västligas delen av Mälaren, samt vid Finspång och i sjön Glan i Östgergötland.

I de sjöar och vattendrag där sjögull etablerat kraftiga bestånd påverkas det akvatiska livet bl.a. genom förändringar i ljusklimatet.
Det problem som upplevs som störst är dock att växtarten utgör ett hinder vid bad, fiske och båtfart vilket leder till att kostsamma rensningar måste utföras.

Sjögull har en stor potentiell spridningsförmåga genom att den kan sprida sig dels med frön (både genom själv- och korspollinering) , dels med vegetativa delar.
Det berättar Wikipedia.

TEXT: HARRY HOLM. FOTO: ARNE GRIPENHED

____________________________________________

 

En bild från vackra Arboga

 

BILD: ARNE GRIPENHED

______________________

Romeo & Julia-kören
kommer till Arboga igen

 

FÖR SJÄTTE året i följd besöker Romeo & Julia Kören Medeltidsdagarna i Arboga.
Den 8 augusti ges två föreställningar i Rådhuset, en klockan 18.00 och en klockan 20.00.

I ÅR ÄR det 450 år sedan William Shakespeare föddes. Och vilka är väl bättre lämpade att uppmärksamma detta än Romeo & Julia Kören? Kom och fira dramatikens gigant med en vacker och underhållande konsert i Rådhuset, med texter ur Shakespeares pjäser och musik från hans tid.

ROMEO & Julia Kören bildades 1991 på Dramaten under en uppsättning av William Shakespeares Romeo och Julia, och kören har sedan dess levt sitt eget liv. Med fokus på äldre musik kombinerat med sceniskt berättande, har kören blivit omtalade såväl i Sverige som utomlands.

MED SINscennärvaro och publikkontakt har de skapat sig en nära relation till sin publik. Med sina musikaliska tolkningar och sceniska presentationer har de erövrat arrangörer och kritiker.

ARRANGÖR för framträdandena i Arbogda är Arboga Rotaryklubb och biljetterna kostar 200 kronor. För mer information om biljetter och om föreställningen, kan man tala med Medeltidsföreningens kansli på Järntorget, telefon 0589-126 26.

HARRY HOLM JULI 2014

 

_______________________

Arboga först med ”superladdningsstation” för Tesla elbilar

Teslas elbil Model S.

Den 8 juli inviger elbilsföretaget Tesla två nya laddnings-stationer för Tesla elbilar – en i Arboga och en i Karlstad.

Laddningsstationerna är så kallade ”Supercharges”, det vill säga extra effektiva och de första av sitt slag i Sverige. I och med etableringarna vill företaget tillgodose behovet av laddningsstationer för sina elbilar på sträckan Stockholm - Oslo.

Den nya laddningsstationen byggs i samarbete med Dinners, som upplåter en del av sin mark.

- En toppmodern laddningsstation för framtidens elbilar vill vi gärna ha i vårt servicekoncept. Det passar bra in i vår strategi att vara ett modernt serviceföretag för resenären, säger Georg Häselbarth, ägare till restaurangkedjan Dinners. Utvecklingen har varit mycket positiv i Arboga och därför satsar vi nu på Tesla och på nya restaurangkoncept i Arboga, säger han.

- Att företaget valde Arboga som etableringsort känns oerhört positivt och det bekräftar också Arbogas fina logistiska läge i Mälardalen, säger Göran Dahlén, näringslivschef i Arboga kommun. Parallellt har Dinners investerat i Sätra med såväl fastighetsförvärv som en ny restaurangdel som kommer att innebära en spännande utveckling för området.

Stort utbud och bra tillväxt
Trafikplats Sätra har haft en god tillväxt och flera nya företag har etablerat sig de senaste åren. Idag finns ett stort utbud av restauranger, hotell, handel och företag.

Invigningsceremoni
Vid invigningsceremonin av den nya laddningsstationen för Tesla elbilar vid Dinners, på tisdag kl 14.45, kommer bland annat Teslas sportbilsmodell att visas.

HARRY HOLM / Arboga kommuns hemsida 2014 07 04

 

_______________________________

Ännu en Arbogabild från Arne

Labron, fotograferad av Arne Gripenhed.

______________________________

Dagens Arbogabild från Arne
Kungsgården vid ån

BILD: ARNE GRIPENHED

______________________________

Radio Västmanland till Arboga

Idag tisdag kommer P4 Västmanland till Arboga, på sommarturné i länet. Platsen är Stora Torget och tiden mellan 15 och 17.45

P4 Västmanland är på sommarturné med husvagn. De kallar turnén Semestermanland.
Under turnén kommer P4 Västmanland till alla länets kommuner under en dag och sänder radio.
De började förra måndagen med Sala som första stopp och idag tisdag den 1 juli kommer radion alltså till Arboga.
Arbogaborna är välkomna att vara med. Radiofolket vill ha tips
om vad de kan göra i Arboga, vilka reportrarna ska prata med och vilka platser de bör besöka.
Tipsa: p4vastmanland@sverigesradio.se och skriv Semestermanland i ämnesraden.

Mer information och hela turnéplanen för Semestermanland hittar du på Sveriges Radios hemsida.

FOTO: P4 VÄSTMANLAND. TEXT. HARRY HOLM

 

______________________________

HA EN FIN SOMMAR !

Hälsningar Murveln.

________________________________

Kommunen får betala 19 miljoner
om året i hyra för Jehovas

När Sturestaden-koncernen har köpt Jehovas Vittnens anläggning väster om stan och - i slutet av 2015 - byggt om den för att passa till i huvudsak äldreboende, skall Arboga kommun hyra alltsammans för 19 miljoner kronor per år.

Ja, nu har detaljerna släppts när det gäller vad som skall hända med "Guds stad", Jehovas Vittnens anläggning i Arboga, om halvkommunala Sturestaden-koncernen får köpa den.
Den avsiktsförklaring som Arboga kommunstyrelses arbetsutskott skall diskutera på måndag eftermiddag har följande lydelse:

Sturestadens Fastighets AB har för avsikt att genom dotterbolaget Vinbäcken Fastighets AB förvärva fastigheten Arboga Tornet 1.
Fastigheten innefattar idag bl.a. en byggnad om 23.000 kvadratmeter som genom Sturestaden-koncernen
skall renoveras och byggas om för att därefter användas för vård och omsorg med mera.

Under förutsättning att förvärvet av Tornet 1 genomförs har mellan Arboga kommun och Sturestadens Fastighets AB / Vinbäckens Fastighets AB (som kom till förra månaden)
träffats följande överenskommelse.

1. Arboga komun skall, från och med tillträde som preliminärt beräknas ske under fjärde kvartalet 2015, av Vinbäckens Fastighets AB förhyra den iordningsställda byggnaden och de delar av den kringliggande tomten som fordras för den av kommunen planerade verkamheten, varvid villkoren i hyresavtalet i allt väsentligt skall vara de som anges i p 3 nedan.

2. I det fall Arboga kommun inte avser att nyttja delar av fastigheten ska avräkning av hyra, som anges i p3 nedan, göras av motsvarande del från datum när annan verksamhet tillträder lokalerna. Kommunen skall per 1 oktober 2014 låta meddela sin avsikt i denna fråga. Båda parter har att utöva initiativrätten till annan uthyrning när möjlighet uppstår.

3. Hyrestiden skall vara 25 år med 36 månaders uppsägningstid och med 5 års förlängning vid utebliven uppsägning.
Bashyra skall utgå med ett belopp som är beroende av den slutliga produktionskostnaden.
Preliminärt är bashyran uppskattad till 19 miljoner kronor per år i prisläget för oktober 2014, exklusive eventuell moms. Hela bashyran skall årligen justeras med hänsyn till förändringarna i konsumentprisindex.
Hyrestillägg skall utgå med belopp motsvarande hyresvärdens självkostnad för värme, VA, el, renhållning / sophämtning och fastighetsskatt.
I övrigt skall villkoren i hyresavtalet motsvara vad som sedvanligt förekommer vid denna typ av förhyrning.
Ett skriftligt hyrekontrakt skall upprättas och undertecknas av parterna senast 30 december 2014.

4. Parterna skall under tiden fram till september / oktober 2014 gemensamt projektera byggnationen, samt fortlöpande träffa erforderliga överenskommelser om anläggningens slutliga utförande, gränsdragning av investeringar och underhållsansvar mellan hyresvärd och hyresgäst, om bashyrans slutliga belopp och om definitiv tillträdesdag. Vad som förekommer vid projekteringsmötena skall genom hyresvärdens försorg protokollföras och protokollen skall fortlöpande tillställas hyresgästen för godkännande.

5. Beträffande rätten att förvärva fastigheten genom bolaget Vinbäckens Fastighets AB hänvisas til bolagsordningen paragraf 12 om hembud, daterad 2014-05-09.

HARRY HOLM 2014 06 19

--------------------------------------------

"Guds stad" på tapeten på måndag
Extra kommunalt möte i Arboga

Här, i Jehovas vittnens internationella huvudkontor i Brooklyn, New York, torde beslutet om att sälja anläggningen i Arboga ha fattats.

På måndag kl 13.15 ordnas ett extra sammanträde med Arboga kommunstyrelses arbetsutskott. Det gäller Jehovas Vittnens anläggning väster om stan.

Ärendet som ligger på ledamöternas bord heter "Letter of intent mellan kommunen och Sturestaden gällande fastighetenTornet 1" och är alltså en avsiktsförklaring.
Det skall bli intressant att se om vittnenas styrande, i sin skyskrapa i New York, har gått med på att sälja anläggningen i Arboga till Sturestaden, det bolag som Arboga kommun och Byggnadsfirman Lund äger tillsammans.
Och om affären blir av, är det spännande att få veta vad som skall inrymmas i lokalerna, av kommunala och privata verksamheter.
Mer information väntas inom kort.

HARRY HOLM 2014 06 18

_______________________________

Dagens bild från vackra Arboga


FOTO: ARNE GRIPENHED

_____________________________

Nu är det över - skolåret
Sommarlov med eller utan jobb

Nu är det över. Skolans vårtermin är slut. Studenterna har gått ut och för dem, som för andra i arbetsför ålder, handlar det om att söka jobb. Vad göra?

Arboga kommun har ordnat sommarjobb för ungdomar som är födda 1997 och skrivna i kommunen. De erbjöds redan i februari att söka kommunens feriepraktikplatser till sommaren 2014.
Feriepraktiken är tre veckor lång och arbetstiden är sex timmar per dag. Platserna fanns inom barnomsorg, vård och omsorg, museum, vaktmästeri, parkskötsel med mera.

Kurs i CV-skrivning
När man söker jobb behövs ett CV, ett papper som berättar vad man studerat, vad man kan, vad man är intresserad av m.m.
På arbetsförmedlingens Jobbcenter i Arboga, på Plan 3, kan man idag, mellan klockan 10 och 12 få lära sig skriva ett bra CV. Aktiviteten kallas Stöd i jobbsökandet och kontaktperson är Susanne Iwarson, 010-488 10 64.
Där får man på egen hand arbeta med sin jobbansökan och samtidigt ha tillgång till professionell handledning för tips och råd.
För att delta i CV-hjälpen ska du ha grundläggande kunskaper kring hur man skriver jobbansökningar.

Lediga platser i Arboga just nu kan du läsa om här nedanför.

Text: HARRY HOLM 2014 06 16
Foto: ARNE GRIPENHED

Lediga platser i Arboga

Ekonom med tekniskt intresse. Arboga Machine Tool AB.
Tekniker. Arboga Machine Tool AB
Skolpsykolog. Arboga kommun
Modersmålslärare/studiehandledare. Arboga kommun
Morgondagens stjärna - En driven och engagerad radartekniker. Saab
Säljare med/utan erfarenhet sökes i Arboga. 1938 Blue Steel AB
Säljare med eller utan erfarenhet i Arboga. NATURE OPPORTUNITY AB
Förbokade besök/ Utesäljare sökes. Purello Sweden AB
Projektör Tele/IT, start aug!. Ikett Personalpartner AB
Restaurangbiträde till Subway, sommarvikariet med chans till förlängning. Subway
Målmedveten medlemsvärvare. JJ Marketing Relations AB
Systemingenjör - Spaningsradar. Saab
Socialsekreterare. Arboga kommun
McDonalds i Arboga söker nya medarbetare. Svenska McDonald´s AB
Slagverkslärare. Arboga kommun
Medlemsvärvare via telefon. JJ Marketing Relations AB
Fotograf för Frilansuppdrag. Zentuvo Sverige AB
1:a kock. Arboga kommun
Socialsekreterare. Arboga kommun
Morgondagens stjärna - Apparattekniker inom Flygelektronik. Saab.

______________________________

Missa inte folklustspelet!
Sista chansen i eftermiddag

Klockan 15 idag, söndag, genomförs sista föreställningen av Framiljen Strongfelts arvegods.

Årets uppsättning från Bygdespelets Vänner utspelar sig på ett gods någonstans i Sverige. Familjen Strongfelt blir bestulen på en värdefull pendyl. Polis tillkallas och farskarusellen tar fart.
Det här är ett folklustspel som sattes upp på Esplanadteatern 2000.
Men nu är det på Gamla Museets gård i Arboga som detta äger rum, som vanligt.
Det kostar 120 kronor för vuxna och 60 kronor för barn upp till 15 år. Och då ingår fika med bröd.

HARRY HOLM 2014 06 15

______________________________

Idag blir det färgsprakande i Arboga centrum som minst 20 gånger förut


Foto: HARRY HOLM

Idag, lördag, är det karneval i Arboga. Med fler aktiviteter och utökad matservering förväntas evenemanget bli minst lika populärt som tidigare år, hävdar arrangörerna och får hjälp av fint väder.

För 22 år sen kläcktes en idé om ett evenemang som skulle förena alla olika kulturer som finns i Arboga. Man ville bjuda invånarna på en folkfest, och Arboga Karnevalen föddes. Tanken med karnevalen är att folk ska samlas och tillsammans njuta av varandras kulturer, mat, musik och glädje. Numera har karnevalen mellan 5 000 -10 000 besökare varje år.

Årets karneval bjuder på traditionella inslag som tivoli och knallemarknad, men även nya inslag som ansiktsmålning och ponnyridning samt en utökad matservering. Tivolit öppnar sina portar redan i torsdags. Idag håller karnevalen igång mellan klockan 10.00 – 00.00. De största attraktionerna är lördagens två karnevalståg: barntåget och det stora festtåget.

Ordförande för Arboga Karnevalen, Jill Madden, berättar att det är en nyhet att barntåget äger rum på lördagen detta år.
- Klockan 12.00 är det avgång. Tidigare år har cirka 350 – 400 barn deltagit i tåget och vi hoppas på lika många i år. De 400 första barnen som kommer bjuder vi på fika efter tåget, säger hon.

- Det stora festtåget tar sedan vid klockan 17.00. Här deltar dansgrupper från hela Sverige i ett färgsprakande tåg genom Arbogas gator och torg. Tåget går från Nygatan till Ahllöfsparken via Strandvägen, Järntorget och Stora torget. Jill Madden ger sitt bästa tips inför karnevalsdagarna.

- Ta med en picknickkorg ner till ån och njut av dansarna i tåget därifrån. Då har ni dessutom en helt fantastisk utsikt medan ni väntar på tåget, säger hon.

Vid flera tillfällen bjuds det på dansunderhållning i Ahllöfsparken. Här kommer dessutom en prisutdelning äga rum på lördagen, där man utser årets bästa dansgrupp, bästa barngrupp och bästa utklädnad.

HARRY HOLM med hjälp av pressrelease 2014 06 14

______________________________

 

Arboga-Karnevalens program har redan börjat - idag är det mat

Programmet för Arboga-Karnevalen 2014 har redan börjat, i och med att Axels Tivoli var igång norr om Medborgarhuset i går kväll. Och idag handlar det bland annat om mat.

Idag, fredagen den 13 juni alltså, öppnar festplatsen med Axels Tivoli kl 11. Matserveringarna där bjuder på mat från Thailand, Irak, Bosnien och Syrien. Det blir marknad också.
Mellan 11 och 18 ordnas det ansiktsmålning med Glittra i Ahllöfsparken.
Där i parken är det också plats för spontanuppträdanden mellan 13 och 20.
Klockan 21 till midnatt ordnas disco med en DJ på scenen i Ahllöfsparken.

"Riktiga" karnevalen
I morgon, lördagen den 14 juni, samlas alla som vill vara med i Barntåget på ABFs, f.d. Engelbrektsskolans, gård kl 11.30.
Deltagarna i de storas karnevalståg samlas 16.30 i hörnet Räntmästargatan - Nygatan.
Sedan dansas det iväg Nygatan österut som vanligt, med förmodad fortsatt rutt Höökenbergsgränd söderut och sedan Strandvägen in mot centrum igen.

HARRY HOLM 2014 06 13

_______________________________

Terminens sista sammanträde med Arboga kommunfullmäktige igår

Våra lokala politiker startade ovanligt tidigt med säsongens sista fullmäktigesammanträde, för att det inte skulle bli så sent. Men ärendena var avklarade oväntat snabbt och de valda fick en ledig kväll.

Men en del debatter blev det. Om skolan bland annat. Alla verkade där dock överens om att arbetsmiljön är viktig.
- Har jag dålig arbetsmiljö betyder en eller annan tusenlapp inte så mycket, sade Ola Eriksson, s.
Han har inte varit fritidspoltiker så länge men sade kloka saker annars också, bland annat:
- Jag tycker det är bra när man tar upp det som inte är så bra, så man får chansen att göra det bättre.

Vinster i välfärden var också upp till en liten diskussion, som handlade mer om pengar, dvs mer om kostnader än om vad som är bra för berörda människor.
Attendo Care och andra vinstdrivande i välfärden kallade Dan Karlsson, v, för "krokodiler".

Politikerna lyckades också få till en rätt lång diskussion om parkeringsnorm för kommunen. Flera partier ville ha normerna för hela stan innan de bestämde sig. Majoriteten önskade skynda på normerna för bostadsbyggande när det gällde lägenheter med ett par rum och kök, för att inte bromsa byggandet i kvarteret Gropgården. Men det blev återremiss av frågan, för en mer samlad bild.

Det var tydligen också möjligt att bli oense om revisionens ordförande Göran Edlund, fp. Han skall flytta till Västerås för att komma närmare barn och barnbarn, men ville ändå behålla sitt uppdrag.
Man måste vara bosatt i kommunen, förklarade kommunfullmäktiges ordförande Liisa Pettersson, s, och fick igenom ett avslag på Edlunds hemställan.

Och så beslutades denna dag också, utan diskussion, att kommunalskatten i Arboga skall vara oförändrad nästa år.

HARRY HOLM 2014 06 12

______________________________

Arboga kommunfullmäktige
beslutar mycket om framtiden idag

Redan kl 14 idag onsdag sammanträder kommunfullmäktige i Rådhuset i Arboga. Det mest viktiga ärendet är Strategisk och ekonomisk plan för åren 2015-2017.

Hela ärendelistan ser ut så här:

 1. Justering av protokollet.
 2. Strategisk och ekonomisk plan år 2015-2017.
 3. Ekonomisk prognos 1 för år 2014.
 4. Årsredovisning Västra Mälardalens Kommunalförbund år 2013.
 5. Försäljning av del av fastigheten Växellådan 1.
 6. Parkeringsnorm för Arboga kommun.
 7. Information om revisionsrapport gällande granskning av bokslut och årsredovisning 2013 samt kommunstyrelsens svar.
 8. Information om revisionsrapport om anställdas bisysslor samt kommunstyrelsens svar.
 9. Samverkan kring överförmyndarverksamheten – avtal, reglemente samt värdkommun.
 10. Verksamhetsberättelser från kommunens råd för år 2013

Allmänheten är välkommen till kommunfullmäktigesalen, ingång från Rådhusgatan, och sedan en trappa upp, för att vara med om evenemanget.
Det går även att följa sammanträdet via webbsändningen på kommunens webbplats eller via Västmanlands Television.
Jag brukart gå till kommunens hemsida www.arboga.se och sedan klicka på web-sändningen.

HARRY HOLM 2014 06 11

_______________________________

Ännu ett område i Arboga får
mer energisnåla gatlyktor

Först var det Sjukhusgärdet som fick nya gatlysen. Nu byts kvicksilverarmaturer ut till LED också i delar av Vasasstan och norr om Engelbrektsleden.

Kvicksilverlampor har under många år varit den vanligaste ljuskällan i offentlig utomhusmiljö men på sikt kommer alla lampor att bytas ut eftersom kvicksilverlampor inte får tillverkas efter 2015.
Kvicksilverlampornas ljusutbyte är inte särskilt bra och de uppfyller inte kraven på energieffektivitet i EU:s ekodesigndirektiv.
Tidigare har alltså belysningen i området Sjukhusgärdet bytts ut till LED.

(Info från Arboga kommuns hemsida)

_______________________________

Idag börjar riktiga badsäsongen
i Ekbacksbadets utebassäng

Idag, måndagen den 9 juni klockan 10.00, öppnar Ekbacksbadets utomhusbad inför sommaren. Snart är det också de andra badplatsernas tur.

Så här är sommarens tider vid Ekbacksbadet.

Måndag: 10.00-20.00
Tisdag: 06.30-20.00
Onsdag: 10.00-20.00
Torsdag: 06.30-20.00
Fredag: 10.00-20.00
Lördag-söndag: 10.00-16.00
Motionssim:
Måndag, tisdag, torsdag: 18.00-20.00
Tisdag, torsdag: 06.30-10.00

Kassan stänger 30 minuter innan anläggningen.

Onsdagen den 11 juni öppnar badet klockan 12.00 istället för 10.00. Det beror på att personalen utbildas i Hjärt- och lungräddnig på förmiddagen.

Inomhusbadet stängs
När utomhusbadet är öppet passar Ekbacksbadets inomhusbad på att stänga några veckor för storrengöring och mindre renoveringsarbeten.
Inomhusbadet kommer i år att vara stängt från och med midsommarafton, det vill säga fredagen den 20 juni till och med söndagen den 20 juli.
Men Ekbacksbadets utomhusbad och Actic gym är öppet hela sommaren.

De andra badplatserna
Nästa vecka, det vill säga vecka 25, läggs bryggorna i vid Villagatsbadet och vid Högsjön.
Bryggan vid Kvarnsjön tas inte upp vintertid så den är redan på plats.

HARRY HOLM, med hjälp av kommunens hemsida, 9 juni,

 

Ändrad öppettid 11 juni

Onsdagen den 11 juni öppnar badet klockan 12.00 istället för 10.00. Det beror på att personalen utbildas i Hjärt- och lungräddnig på förmiddagen.

 

 

 

Årets kulturvecka i Arboga
närmar sig nu finalen

Musik i kvadrat. Under lördagens program på fyra scener på Nytorget visade Arboga Kulturvecka sin musikaliska bredd. I väntan på att göra sin insats, i detta arrangemang av Arboga Musikförening, testade saxofonisten röret (bild 2) och andra letade fram rätt noter (bild 4). Vissa hade egen musik med sig (bild 3). Och när Flöjtensemblen satte igång (bild 5) kom några av dagens fåtaliga regndroppar. "Fattig bonddräng", till komp av Katarina Fasth, fiol, och Kjell Hedqvist, bas, sjöng innan dess Markus Olsson (bild 1).

*
Bild 1 och 2

*
Bild 3 och 4


Bild 5

TEXT OCH FOTO 2014 06 07: HARRY HOLM

*

Kulturveckans finalprogram
Pingstdagen Söndagen den 8 juni

11.00-15.00 Visning av 40-50-60-tals bildkonst.
Plats: ABF, gamla Engelbrektsskolan, Nygatan 41

11.00-15.00 Utställningar: Birgitta Alvinzi, måleri, Linda Sjödahl, keramik, Birgitta Malmén, Victoria Zavala de Ramirez, klädvisning
Plats: ABF, gamla Engelbrektsskolan, Nygatan 41

11.00-17.00 Konstrundan 2014 (7-8 juni). För 20:e året i rad öppnar konstnärer samt inbjudna gästutställare upp sina ateljéer för allmänheten. Fler än 20 konstnärer deltar i årets konstrunda. Med start i Galleri konstrundan mitt i staden, tar du dig vidare med bil, cykel eller till fots på besök hos konstnärer i Arboga med omnejd.

11.00-17.00 Arboga Museum håller extraöppet under pingsthelgen.

11.00-17.00 Utställning: Aino Nyberg, akvareller
Plats: Galleri Stallet, Västerlånggatan 1

11.00-17.00 Utställning: Margareta Skogsberg, måleri och glassmycken
Plats: Ateljén Stora torget

12.00-16.00 Utställning: Anna Ström, måleri och collage, Arboga Konstförening
Plats: Galleriet Arboga bibliotek, Kapellgatan 19

15.00 Folklustspelet ”Herr Strongfelts arvegods”, Bygdespelets vänner. Entrébiljetter 120 kronor inklusive fika, entré barn upp till 15 år 60 kronor. Biljetter säljs på butik Lyktan och vid entrén.
Plats: Gamla museigården, Smedjegatan

18.00 Körkonsert "Pax et bonum". Fransiscuskören och S:ta Klarakören sjunger musik i svensk folkton samt musik av Poulenc, Britten och Durufle.
Plats: Heliga Trefaldighetskyrkan

 

______________________________

Det är nära till Strömsholm för Arbogabor som gillar musik

KIRALINA SALANDY från Kanada, med rötterna i Västindien, imponerade tillsammans med de fyra körsångarna och musikerna i Slim´s Gospel Train vid säsongspremiären vid Jazzens Museum i Strömsholm på fredagskvällen.

Nya chefen på stället, Martin Johnsson, hade valt ett verkligt proffsigt och svängigt gäng, så att det blev en riktig rivstart på 2014-säsongen. Och besökarna trivdes.
Vilken stämsång av av körkvartetten! Vilken röst Kiralina har, när hon sjöng "I Trust In God" rann tårarna på kinderna på både Hedvig i kören och mig.
För oss i Arboga ligger Strömsholm väldigt bra till, vi plöjer genom Köping och tar gamla vägen mot Munktorp, där det blir att välja skylten "Herrskogen" åt höger.

Omkring 25 minuters bilresa från Arboga har verkligt lockande sång och musik. Hela programmet för sommaren vid Jazzens Museum i Strömsholm visas här nedan.

TEXT OCH FOTO: HARRY HOLM 2014 06 06

25 juni

Good Morning Blues

 

26 juni

New Jazz Generation

 

27 juni

Jesse Lindgren

 

28 juni

Povels Naturbarn

 

29 juni

Louise Hoffsten

 

02 juli

Sten & Stanley

 

03 juli

Peter Carlsson & Blå Grodorna

 

 

04 juli

Peter Carlsson & Blå Grodorna

 

05 juli

Rigmor & Christina Gustafsson

 

06 juli

Janne Schaffer Music Story

 

09 juli

Swedish Swing Society

 

10 juli

Alice Babs Hyllning

 

11 juli

The Refreshments

 

12 juli

Jump4Joy

 

13 juli

Leif Kronlunds orkester

 

16 juli

Gunhild Carling Big Band

 

17 juli

Gunhild Carling Big Band

 

18 juli

Roffe Wikström

 

19 juli

Tommy Körberg

 

20 juli

Pernilla Andersson

 

23 juli

Blossom Tainton & Jan Johansen

 

24 juli

Stockholm Swing All Stars

 

25 juli

Hep Stars

 

26 juli

Lill Lindfors

 

27 juli

Babben Larsson

 

30 juli

New Orleans Heat

 

 

 

31 juli

Georgie Fame med Amanda Sedgwick

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 aug

Liverpool

 

02 aug

Östen me Resten

 

03 aug

Robert Wells,

 

06 aug

Jazz Vocal Unit

 

07 aug

Kalle Moraeus

 

08 aug

Bengan & Janne Åström

 

09 aug

Hanson, Carson & Malmkvist

 

10 aug

Hot n Spicy

 

16 aug

Glenn Miller Orchestra

 

17 aug

The Real Group

 

21 aug

Sven Zetterberg & The Rockarounds

 

22 aug

Karl Dyall - Rennie Mirro - Sharon Dyall

 

23 aug

Nisse Landgren, Magnus Lindgren och Bohuslän Big Band

 

24 aug

Tuxedo Jazzband & Rolf Carvenius

 

----------------------------------------------

Arbogas olika Nationaldagsevent

Det formella nationaldagsfirandet i Arboga börjar kl 13.15 idag, för då sätter underhållningen igång i Ahllöfsparken, med Sweet Old Fashioned Girls och Kjells kapell.
En halvtimme senare börjar, som traditionen bjuder, marschen från Gäddgårdsskolan till Ahllöfsparken. Och där i parken följer kl 14 nationaldagsprogram med tal och musik. Samt fika för den som vill.

Kulturveckans fortsättning bidrar till att göra fredagen innehållsrik. Förutom det traditionella firandet i Ahllöfsparken, med musik också av Arboga Blåsorkester, Engelbrektskören och elever från Musik- och dansskolan, finns en hel del annan kultur att uppleva.
Här nedanför kommer listan över fredagens program .

TEXT OCH FOTO: HARRY HOLM 2014 06 06

*

14.00-19.00 Utställning: Margareta Skogsberg, måleri och glassmycken
Plats: Ateljén Stora torget

14.00-20.00 Utställningar: Birgitta Alvinzi, måleri, Linda Sjödahl, keramik, Birgitta Malmén, Victoria Zavala de Ramirez, klädvisning
Plats: ABF, gamla Engelbrektsskolan, Nygatan 41

17.00-18.00 Utställning: Anna Ström, måleri och collage, Arboga Konstförening
Plats: Galleriet Arboga bibliotek, Kapellgatan 19

19.00 Folklustspelet ”Herr Strongfelts arvegods”, Bygdespelets vänner. Entrébiljetter 120 kronor inklusive fika, entré barn upp till 15 år 60 kronor. Biljetter säljs på butik Lyktan och vid entrén.
Plats: Gamla museigården, Smedjegatan.

______________________________

Torsdag i Arboga kulturvecka 2014

10.00-16.00 Utställning: Galleri Konstrundan
Plats: Nygatan 33

12.00 Lunchkonsert. Blåsorkestrarna Orkanen och Stormen från Musik- och dansskolan bjuder på lunchmusik.
Plats: Nytorget

14.00-17.00 Utställning: Aino Nyberg, akvareller
Plats: Galleri Stallet, Västerlånggatan 1

14.00-19.00 Utställning: Margareta Skogsberg, måleri och glassmycken
Plats: Ateljén Stora torget

14.00-20.00 Utställningar: Birgitta Alvinzi, måleri, Linda Sjödahl, keramik, Birgitta Malmén, Victoria Zavala de Ramirez, klädvisning
Plats: ABF, gamla Engelbrektsskolan, Nygatan 41

17.00-19.00 Utställning: Anna Ström, måleri och collage, Arboga Konstförening
Plats: Galleriet Arboga bibliotek, Kapellgatan 19

17.00-19.00 Utställning: Akvarellgruppen. Vid vackert väder bjuder elever från Musik- och dansskolan på musikinslag.
Plats: Storgatan 40

18.00 Musik- och dansskolans stråkkonsert i försommartid. Arboga Ungdomsstråk och Köpings Sinfonietta bjuder på en konsert med musik från Gluck till Benny Andersson och några toner från melodifestivalen 2014. Stråkeleverna från Arboga Musik- och dansskola och Köpings musikskola har träffats under en lägerhelg och samarbetet avslutas nu med denna gemensamma konsert.
Plats: Sankt Nicolai kyrka

19.00 Folklustspelet ”Herr Strongfelts arvegods”, Bygdespelets vänner. Entrébiljetter 120 kronor inklusive fika, entré barn upp till 15 år 60 kronor. Biljetter säljs på butik Lyktan och vid entrén.
Plats: Gamla museigården, Smedjegatan

 

-------------------------------------------------------------

Onsdagen i Arboga kulturvecka

10.00-16.00 Utställning: Galleri Konstrundan
Plats: Nygatan 33

12.00 Lunchkonsert. Blåsorkestern Blåsningen från Musik- och dansskolan bjuder på lunchmusik.
Plats: Nytorget

12.00 Lunchorgel ”Musik och historik”
Plats: Heliga Trefaldighetskyrkan

14.00-17.00 Utställning: Aino Nyberg, akvareller
Plats: Galleri Stallet, Västerlånggatan 1

14.00-19.00 Utställning: Margareta Skogsberg, måleri och glassmycken
Plats: Ateljén Stora torget

14.00-20.00 Utställningar: Birgitta Alvinzi, måleri, Linda Sjödahl, keramik, Birgitta Malmén, Victoria Zavala de Ramirez, klädvisning
Plats: ABF, gamla Engelbrektsskolan, Nygatan 41

15.00 Musik till kaffet. Mindre ensembler från Musik- och dansskolan bjuder på musikunderhållning till fikastunden.
Plats: Café Två Skator, Ahllöfsgatan 14

17.00-19.00 Utställning: Anna Ström, måleri och collage, Arboga Konstförening
Plats: Galleriet Arboga bibliotek, Kapellgatan 19

17.00-19.00 Utställning: Akvarellgruppen
Plats: Storgatan 40

18.00 Konsert med Arboga Blåsorkester
Plats: Ahllöfsparken

19.00 Konsert, kom och sjung Läsarsånger med Diakonikören och Hanna Drakengren, Mikael Dahlqvist, Tommy Eriksson och Kjell Hedquist.
Plats: Heliga Trefaldighetskyrkan

19.00 Föreläsning: Ulf Luthman berättar om sin bok ”Pilgrimsvandra till Santiago de Compostela”.
Plats: Arboga bibliotek, Kapellgatan 19

 

_______________________________

Dagens inslag i Arboga kulturvecka

10.00-16.00 Utställning: Galleri Konstrundan
Plats: Nygatan 33

12.00 Musik- och dansskolans lunchkonsert i Ahllöfsparken. Arboga Musik- och dansskola presenterar i samarbete med grundskolans årskurs 2 kompanjonkonserten "Barnens bästa". Medverkar vid konserten gör en stor kör bestående av elever i Arbogas årskurs 2, ackompanjerade av ett band från Musik- och dansskolan.
Plats: Ahllöfsparken. Vid regn flyttas konserten till Medborgarhuset.

14.00-17.00 Utställning: Aino Nyberg, akvareller
Plats: Galleri Stallet, Västerlånggatan 1

14.00-19.00 Utställning: Margareta Skogsberg, måleri och glassmycken
Plats: Ateljén Stora torget

14.00-20.00 Utställningar: Birgitta Alvinzi, måleri, Linda Sjödahl, keramik, Birgitta Malmén, Victoria Zavala de Ramirez, klädvisning
Plats: ABF, gamla Engelbrektsskolan, Nygatan 41

17.00-19.00 Utställning: Anna Ström, måleri och collage, Arboga Konstförening
Plats: Galleriet Arboga bibliotek, Kapellgatan 19

17.00-19.00 Utställning: Akvarellgruppen
Plats: Storgatan 40

18.00 Musik- och dansskolans musikafton. Solister och mindre ensembler från Musik- och dansskolan bjuder in till musikafton.
Plats: Nicolai aula, Nygatan 19

18.30 Musik- och dansskolans pop- och rockband bjuder på konsert.
Plats: Fritidsgården Brandsta, Strandvägen 10

19.00 Premiär: folklustspelet ”Herr Strongfelts arvegods”, Bygdespelets vänner. Entrébiljetter 120 kronor inklusive fika, entré barn upp till 15 år 60 kronor. Biljetter säljs på butik Lyktan och vid entrén.
Plats: Gamla museigården, Smedjegatan

20.00-22.00 Jazzbandet Jazzt for fun spelar på utescenen.
Plats: Stadskällaren, Nygatan 42

------------------------------------------

Snart är det Arbogakarneval igen

I mitten av juni är det dags för karneval i Arboga. Med fler aktiviteter och utökad matservering förväntas evenemanget bli minst lika populärt som tidigare år.

För 22 år sen kläcktes en idé om ett evenemang som skulle förena alla olika kulturer som finns i Arboga. Man ville bjuda invånarna på en folkfest, och Arboga-Karnevalen föddes.
Tanken med karnevalen är att folk ska samlas och tillsammans njuta av varandras kulturer, mat, musik och glädje. Numera har karnevalen mellan 5.000 och 10.000 besökare varje år.
Så berättas det på kommunens hemsida. Där man fortsätter:

Årets karneval bjuder på traditionella inslag som tivoli och knallemarknad, men även nya inslag som ansiktsmålning och ponnyridning samt en utökad matservering.
Tivolit öppnar sina portar redan på torsdagen den 12 juni klockan 18.00. Under fredagen och lördagen, 13-14 juni, håller karnevalen igång klockan 10.00 – 00.00. De största attraktionerna är lördagens två karnevalståg: barntåget och det stora festtåget.

Också barntåg på lördagen
Ordförande för Arboga Karnevalen, Jill Madden, berättar att det är en nyhet att barntåget äger rum på lördagen detta år.
- Klockan 12.00 är det avgång. Tidigare år har cirka 350 – 400 barn deltagit i tåget och vi hoppas på lika många i år. De 400 första barnen som kommer bjuder vi på fika efter tåget, säger hon.
Det stora festtåget tar sedan vid klockan 17.00. Här deltar dansgrupper från hela Sverige i ett färgsprakande tåg genom Arbogas gator och torg. Tåget går från Nygatan till Ahllöfsparken via Strandvägen, Järntorget och Stora torget. Jill Madden ger sitt bästa tips inför karnevalsdagarna.
- Ta med en picknickkorg ner till ån och njut av dansarna i tåget därifrån. Då har ni dessutom en helt fantastisk utsikt medan ni väntar på tåget, säger hon.
Vid flera tillfällen under helgen bjuds det på dansunderhållning i Ahllöfsparken. Här kommer dessutom en prisutdelning äga rum på lördagen, där man utser årets bästa dansgrupp, bästa barngrupp och bästa utklädnad.

FOTO: HARRY HOLM

_______________________________

Trädgårds-Café vid Högsta

Det finns många kolonilotter på Högstaområdet norr om Arboga och idag, söndag visas dessa upp i full blomning,

Idag, den 1 juni, arrangeras Trädgårds-Café mellan klockan 11 och 14 på Högsta koloniomrde.

Det blir försäljning av blommor och kaffeservering. Det går även att fynda på något av loppisborden.
Behöver du vägbeskrivning? Från Arboga, följ vägen mot trafikplats Sätra, sväng vänster strax före motorvägen.
Välkommen i det gröna, hälsar arrangörerna, Arboga Koloniträdgårdsförening och ABF.

_________________________________________________

 

Idag börjar Arboga Kulturveckan

Denna lördag, den 31 maj , börjar Arbogas kulturvecka. Här nedanför finns hela programmet med otaliga utställningar och musikarrangemang att uppleva. Och som avslutning genomförs den 20:e Konstrundan. att besöka. Här är först dagens program:

11.00-14.00 Utställning: Galleri Konstrundan
Plats: Nygatan 33

11.00-14.00 Vernissage: Aino Nyberg, akvareller
Plats: Galleri Stallet, Västerlånggatan 1

11.00-17.00 Vernissage: Akvarellgruppen
Plats: Storgatan 40

11.00-17.00 Utställning: Margareta Skogsberg, måleri och glassmycken
Plats: Ateljén Stora torget

12.00-16.00 Vernissage: Anna Ström, måleri och collage, Arboga Konstförening
Plats: Galleriet Arboga bibliotek, Kapellgatan 19

Måndagen den 2 juni

10.00-16.00 Utställning: Galleri Konstrundan
Plats: Nygatan 33

14.00-17.00 Utställning: Aino Nyberg, akvareller
Plats: Galleri Stallet, Västerlånggatan 1

14.00-19.00 Utställning: Margareta Skogsberg, måleri och glassmycken
Plats: Ateljén Stora torget

14.00-20.00 Utställningar: Birgitta Alvinzi, måleri, Linda Sjödahl, keramik, Birgitta Malmén, Victoria Zavala de Ramirez, klädvisning
Plats: ABF, gamla Engelbrektsskolan, Nygatan 41

17.00-19.00 Utställning: Anna Ström, måleri och collage, Arboga Konstförening
Plats: Galleriet Arboga bibliotek, Kapellgatan 19

17.00-19.00 Utställning: Akvarellgruppen
Plats: Storgatan 40

18.00 INVIGNING AV ARBOGA KULTURVECKA 2014. Musik- och dansskolans försommarkonsert i Ahllöfsparken. Blås- och stråkorkestrar, körer, ensembler och rockband från Musik- och dansskolan bjuder på försommarkonsert. Tf fritids- och kulturchef Andreas Wiik inviger Kulturveckan. En musikparad med Ungdomsmusikkåren i spetsen tågar från Nicolai Kulturhus, Nygatan 19, klockan 17.45.
Plats: Ahllöfsparken. Vid regn flyttas konserten till Medborgarhuset.

Tisdagen den 3 juni

10.00-16.00 Utställning: Galleri Konstrundan
Plats: Nygatan 33

12.00 Musik- och dansskolans lunchkonsert i Ahllöfsparken. Arboga Musik- och dansskola presenterar i samarbete med grundskolans årskurs 2 kompanjonkonserten "Barnens bästa". Medverkar vid konserten gör en stor kör bestående av elever i Arbogas årskurs 2, ackompanjerade av ett band från Musik- och dansskolan.
Plats: Ahllöfsparken. Vid regn flyttas konserten till Medborgarhuset.

14.00-17.00 Utställning: Aino Nyberg, akvareller
Plats: Galleri Stallet, Västerlånggatan 1

14.00-19.00 Utställning: Margareta Skogsberg, måleri och glassmycken
Plats: Ateljén Stora torget

14.00-20.00 Utställningar: Birgitta Alvinzi, måleri, Linda Sjödahl, keramik, Birgitta Malmén, Victoria Zavala de Ramirez, klädvisning
Plats: ABF, gamla Engelbrektsskolan, Nygatan 41

17.00-19.00 Utställning: Anna Ström, måleri och collage, Arboga Konstförening
Plats: Galleriet Arboga bibliotek, Kapellgatan 19

17.00-19.00 Utställning: Akvarellgruppen
Plats: Storgatan 40

18.00 Musik- och dansskolans musikafton. Solister och mindre ensembler från Musik- och dansskolan bjuder in till musikafton.
Plats: Nicolai aula, Nygatan 19

18.30 Musik- och dansskolans pop- och rockband bjuder på konsert.
Plats: Fritidsgården Brandsta, Strandvägen 10

19.00 Premiär: folklustspelet ”Herr Strongfelts arvegods”, Bygdespelets vänner. Entrébiljetter 120 kronor inklusive fika, entré barn upp till 15 år 60 kronor. Biljetter säljs på butik Lyktan och vid entrén.
Plats: Gamla museigården, Smedjegatan

20.00-22.00 Jazzbandet Jazzt for fun spelar på utescenen.
Plats: Stadskällaren, Nygatan 42

Onsdagen den 4 juni

10.00-16.00 Utställning: Galleri Konstrundan
Plats: Nygatan 33

12.00 Lunchkonsert. Blåsorkestern Blåsningen från Musik- och dansskolan bjuder på lunchmusik.
Plats: Nytorget

12.00 Lunchorgel ”Musik och historik”
Plats: Heliga Trefaldighetskyrkan

14.00-17.00 Utställning: Aino Nyberg, akvareller
Plats: Galleri Stallet, Västerlånggatan 1

14.00-19.00 Utställning: Margareta Skogsberg, måleri och glassmycken
Plats: Ateljén Stora torget

14.00-20.00 Utställningar: Birgitta Alvinzi, måleri, Linda Sjödahl, keramik, Birgitta Malmén, Victoria Zavala de Ramirez, klädvisning
Plats: ABF, gamla Engelbrektsskolan, Nygatan 41

15.00 Musik till kaffet. Mindre ensembler från Musik- och dansskolan bjuder på musikunderhållning till fikastunden.
Plats: Café Två Skator, Ahllöfsgatan 14

17.00-19.00 Utställning: Anna Ström, måleri och collage, Arboga Konstförening
Plats: Galleriet Arboga bibliotek, Kapellgatan 19

17.00-19.00 Utställning: Akvarellgruppen
Plats: Storgatan 40

18.00 Konsert med Arboga Blåsorkester
Plats: Ahllöfsparken

19.00 Konsert, kom och sjung Läsarsånger med Diakonikören och Hanna Drakengren, Mikael Dahlqvist, Tommy Eriksson och Kjell Hedquist.
Plats: Heliga Trefaldighetskyrkan

19.00 Föreläsning: Ulf Luthman berättar om sin bok ”Pilgrimsvandra till Santiago de Compostela”.
Plats: Arboga bibliotek, Kapellgatan 19

Torsdagen den 5 juni

10.00-16.00 Utställning: Galleri Konstrundan
Plats: Nygatan 33

12.00 Lunchkonsert. Blåsorkestrarna Orkanen och Stormen från Musik- och dansskolan bjuder på lunchmusik.
Plats: Nytorget

14.00-17.00 Utställning: Aino Nyberg, akvareller
Plats: Galleri Stallet, Västerlånggatan 1

14.00-19.00 Utställning: Margareta Skogsberg, måleri och glassmycken
Plats: Ateljén Stora torget

14.00-20.00 Utställningar: Birgitta Alvinzi, måleri, Linda Sjödahl, keramik, Birgitta Malmén, Victoria Zavala de Ramirez, klädvisning
Plats: ABF, gamla Engelbrektsskolan, Nygatan 41

17.00-19.00 Utställning: Anna Ström, måleri och collage, Arboga Konstförening
Plats: Galleriet Arboga bibliotek, Kapellgatan 19

17.00-19.00 Utställning: Akvarellgruppen. Vid vackert väder bjuder elever från Musik- och dansskolan på musikinslag.
Plats: Storgatan 40

18.00 Musik- och dansskolans stråkkonsert i försommartid. Arboga Ungdomsstråk och Köpings Sinfonietta bjuder på en konsert med musik från Gluck till Benny Andersson och några toner från melodifestivalen 2014. Stråkeleverna från Arboga Musik- och dansskola och Köpings musikskola har träffats under en lägerhelg och samarbetet avslutas nu med denna gemensamma konsert.
Plats: Sankt Nicolai kyrka

19.00 Folklustspelet ”Herr Strongfelts arvegods”, Bygdespelets vänner. Entrébiljetter 120 kronor inklusive fika, entré barn upp till 15 år 60 kronor. Biljetter säljs på butik Lyktan och vid entrén.
Plats: Gamla museigården, Smedjegatan

Fredagen den 6 juni

(13.15) 14.00 Nationaldagsfirande. På programmet står högtidstal av Birgitta Almgren, stipendieutdelning och musikunderhållning. Firandet börjar klockan 13.15 med att Sweet old fashioned girls med Kjell Kapell underhåller i Ahllöfsparken. Klockan 13.45 marscherar föreningarna med Arboga Blåsorkester i spetsen från Gäddgårdsskolan till Ahllöfsparken. Klockan 14.00 börjar det traditionella firandet med musik av Arboga Blåsorkester, Engelbrektskören och elever från Musik- och dansskolan.
Plats: Ahllöfsparken

14.00-19.00 Utställning: Margareta Skogsberg, måleri och glassmycken
Plats: Ateljén Stora torget

14.00-20.00 Utställningar: Birgitta Alvinzi, måleri, Linda Sjödahl, keramik, Birgitta Malmén, Victoria Zavala de Ramirez, klädvisning
Plats: ABF, gamla Engelbrektsskolan, Nygatan 41

17.00-18.00 Utställning: Anna Ström, måleri och collage, Arboga Konstförening
Plats: Galleriet Arboga bibliotek, Kapellgatan 19

19.00 Folklustspelet ”Herr Strongfelts arvegods”, Bygdespelets vänner. Entrébiljetter 120 kronor inklusive fika, entré barn upp till 15 år 60 kronor. Biljetter säljs på butik Lyktan och vid entrén.
Plats: Gamla museigården, Smedjegatan

Lördagen den 7 juni

11.00 Vernissage Konstrundan 2014, Galleri Konstrundan. Invigning av Konstrundan 2014. Flöjtensemblen från Musik- och dansskolan bjuder på musikinslag.
Plats: Nygatan 33

11.00-17.00 Konstrundan 2014 (7-8 juni). För 20:e året i rad öppnar konstnärer samt inbjudna gästutställare sina ateljéer för allmänheten. Fler än 20 konstnärer deltar i årets konstrunda. Med start i Galleri konstrundan mitt i staden, tar du dig vidare med bil, cykel eller till fots på besök hos konstnärer i Arboga med omnejd.

11.00-14.00 Musik i kvadrat. Musik i kvadrat är en manifestation för musik- och kulturlivet i Arboga. Under tre timmar framträder musikgrupper från fyra olika scener på Nytorget.
Plats: Nytorget

11.00-15.00 Visning av 40-50-60-tals bildkonst.
Plats: ABF, gamla Engelbrektsskolan, Nygatan 41

11.00-15.00 Utställningar: Birgitta Alvinzi, måleri, Linda Sjödahl, keramik, Birgitta Malmén, Victoria Zavala de Ramirez, klädvisning.
Plats: ABF, gamla Engelbrektsskolan, Nygatan 41

11.00-17.00 Utställning: Aino Nyberg, akvareller.
Plats: Galleri Stallet, Västerlånggatan 1

11.00-17.00 Utställning: Akvarellgruppen. Vid vackert väder bjuder elever från Musik- och dansskolan på musikinslag.
Plats: Storgatan 40

11.00-17.00 Utställning: Margareta Skogsberg, måleri och glassmycken.
Plats: Ateljén Stora torget

12.00-16.00 Utställning: Anna Ström, måleri och collage, Arboga Konstförening
Plats: Galleriet Arboga bibliotek, Kapellgatan 19

13.00 Vernissage: minnesutställning Tage och Maud Nilsson
Plats: Arboga museum

13.00-17.00 Arboga Museum håller extraöppet under pingsthelgen.

15.00 Folklustspelet ”Herr Strongfelts arvegods”, Bygdespelets vänner. Entrébiljetter 120 kronor inklusive fika, entré barn upp till 15 år 60 kronor. Biljetter säljs på butik Lyktan och vid entrén.
Plats: Gamla museigården, Smedjegatan

15.00-17.00 Uppvisning samt prova på latinodans.
Plats: ABF, gamla Engelbrektsskolan, Nygatan 41

17.30 Föreläsning: Roger Sperrling berättar om sin volontärtid i Guatemala och Sydafrika samt sitt kommande projekt i Mongoliet.
Plats: ABF, gamla Engelbrektsskolan, Nygatan 41

Söndagen den 8 juni

11.00-15.00 Visning av 40-50-60-tals bildkonst.
Plats: ABF, gamla Engelbrektsskolan, Nygatan 41

11.00-15.00 Utställningar: Birgitta Alvinzi, måleri, Linda Sjödahl, keramik, Birgitta Malmén, Victoria Zavala de Ramirez, klädvisning
Plats: ABF, gamla Engelbrektsskolan, Nygatan 41

11.00-17.00 Konstrundan 2014 (7-8 juni). För 20:e året i rad öppnar konstnärer samt inbjudna gästutställare upp sina ateljéer för allmänheten. Fler än 20 konstnärer deltar i årets konstrunda. Med start i Galleri konstrundan mitt i staden, tar du dig vidare med bil, cykel eller till fots på besök hos konstnärer i Arboga med omnejd.

11.00-17.00 Arboga Museum håller extraöppet under pingsthelgen.

11.00-17.00 Utställning: Aino Nyberg, akvareller
Plats: Galleri Stallet, Västerlånggatan 1

11.00-17.00 Utställning: Margareta Skogsberg, måleri och glassmycken
Plats: Ateljén Stora torget

12.00-16.00 Utställning: Anna Ström, måleri och collage, Arboga Konstförening
Plats: Galleriet Arboga bibliotek, Kapellgatan 19

15.00 Folklustspelet ”Herr Strongfelts arvegods”, Bygdespelets vänner. Entrébiljetter 120 kronor inklusive fika, entré barn upp till 15 år 60 kronor. Biljetter säljs på butik Lyktan och vid entrén.
Plats: Gamla museigården, Smedjegatan

18.00 Körkonsert "Pax et bonum". Fransiscuskören och S:ta Klarakören sjunger musik i svensk folkton samt musik av Poulenc, Britten och Durufle.
Plats: Heliga Trefaldighetskyrkan

______________________________________________

 

 

**  

 

_______________________________________________
 
ANNONS

VÅR BOKREA 2014
specialpris för läsare av www.arbogasidan.se
MÄRK BESTÄLLNINGEN "arbogasidan"

****
Arne Möllers böcker
om vägen bort från alkoholen
59 kr / ex (Ordinarie pris 159 kr/ex
)


BESTÄLL VIA
harry@holm.tf

 

 

**  
 
**  
 
**  
 
**  

 

 

 

 

 


 
**  

 
**  

 
**  

 
**  

 
**  

 
**  

 
**  

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
**  

 

 
 

Ansvarig utgivare: Harry Holm
E-mail: harry@holm.tf

KLICKA HÄR för info om arbogasidan
och om det där med cookies.
Där finns också

ARKIV.

OM HÄLSA - KLICKA HÄR!

OM HÄRJEDALEN - KLICKA HÄR!

______________________________

FRÅGELEKEN
Svar på förra frågan:
FINSTÄLLSAM = FLEN
(F + len)

NY GÅTA:
Vart är vi på väg?

KORANKAPITEL DIAR

Svara till harry@holm.tf
_________________________________

BÖCKER FRÅN FÖRLAG HEDE JULI 2014

Nu kom den ut på vårt Hede Förlag, den andra diktboken från Rolf Sandberg i Filipstad "Sov min lilla flicka". I dikten med samma namn finns raderna "I drömmen kan vi flyga / över vattnet / över morfars båt..."
Denna och våra andra böcker kan beställas från Bokbörsen. Länk här:
http://www.bokborsen.se/
page-start?issearch=1&sall=
1&scat=0&maincat=
1&extendedsearch=0&mediatype
=0&sallstr=f%C3%B6rlag
+hede&screator=&stitle=

__________________________

BÖCKER FRÅN FÖRLAG HEDE JUNI 2014

---- -----

"Mitt vittnesbörd - Från mörker till ljus" av Birgitta Hagström. (159 kr)
LÄS MER LÄNGRE NED I SPALTEN
___________________________

"Två ryskor" av Ann-Marie Mathiassen 159 kr

LÄS MER LÄNGRE NED I DEN HÄR SPALTEN.

___________________________

 

----- -----

"Mitt vittnesbörd - Från mörker till ljus" av Birgitta Hagström. (159 kr)

 

"Gud tog mig en augustinatt då jag var ensam på mina föräldrars
sommarställe. Jag hade då i många år levt under svår psykisk press.
Nu fick jag ett sammanbrott och började stoppa i mig allt jag
kunde hitta av tabletter och alkohol. Samtidigt sträckte jag upp
mina händer och ropade: Gode Gud hjälp mig! Låt det bli ett slut på
detta, för nu orkar jag inte mer!"
Det höll på att gå illa den natten men Gud kom. Sedan var det lätt att leva. Jag var helad från den depression jag burit på ett halvt liv, skriver författarinann i denna kompletterade version av hennes livsberättelse.

Författarinnan hade i många år en sorts fobi för svart, för mörker.
Efter lång tid under psykisk press fick hon ett sammanbrott.
Men här berättar hon också om hur hon blev fri, genom sin tro,
och att hon, som hon skriver,
liksom fick ett nytt utseende på insidan..

_________________________

"Två ryskor" av Ann-Marie Mathiassen 159 kr

Två unga vackra kvinnor av förnäm börd - ingenting annat väntas av dem än att de gifter sig med en lämplig man. Men båda har högre mål för sina liv; ära och berömmelse är vad som hägrar. Och det är som självständiga individer, på egna vingar, genom seriöst arbete och en stark och härdad vilja de skall nå det; Marie tack vare sin målarkonst, Lou genom sina djuplodande studier och sitt originella tänkande.

*

LÄS OM ALLA FÖRLAG HEDES BÖCKER PÅ:

http://www.bokborsen.se/
page-start?issearch=
1&sall=1&scat=0&mainca
t=1&extendedsearch=0&mediatype=
0&sallstr=%22f%C3%B6rlag
+hede%22&screator=&stitle=

 

________________________

VILL DU ATT DET DU SKRIVIT
SKA BLI EN BOK?

Kontakta arboga
sidan
harry@holm.tf

FÖRLAG HEDE
LÄS OM VÅRA BÖCKER!

KLICKA HÄR!

___________________________

Sidan med Öppettider,
där vi upplåtit plats gratis i flera år,
uppdateras inte längre.
Här i högerspalten
kan man annonsera öppettider eller annan info, för 500 kr per månad.

Om du vill vara med:
Maila till
kontakt@arbogasidan.se


_______________________________

________________________

OM HÄLSA - KLICKA HÄR!

OM HÄRJEDALEN - KLICKA HÄR!

_________________________

_________________________

KÄRLEK TILL SVERIGE
"If I Could Take Sweden Home" och "Meet Me In Stockholm"
med WANDA JACKSON

LYSSNA OCH LADDA NER
FRÅN SPOTIFY, ITUNES mm

________________________

__________________________

Vill du säkra framtiden för
www.arbogasidan.se

Annonsera eller ge ett bidrag
(PlusGiro nr 31 04 41-1)
ordochton@yahoo.se

_____________________________
LEDIGA ANNONSPLATSER_____________________________

Socialstyrelsen bromsade bästa metoden - Tio miljarder kronor ”åt skogen”

GÅ TILL ROTEN MED DET ONDA
VITBOK OM N2-AFFÄREN

Vetenskapliga undersökningar visar att ungefär varannan rotfyllning misslyckas. Den vanliga metoden att rotfylla tänder (guttaperkametoden) lyckas nämligen sällan döda alla bakterier.

Det finns ett bättre sätt, N2-metoden. Enligt en studie i Tennessee i USA var lyckandefrekvensen 99,2%.

Denna, den bästa och billigaste rotfyllningsmetoden, förbjöds först av Socialstyrelsen och har sedan avfärdats av vårt lands rotfyllningsspecialister, trots att N2 är tillåtet i EU och därmed i Sverige.

I boken ”Gå till roten med det onda” visas hur Socialstyrelsen, genom att enbart lita till de rotfyllningsprofessorer som haft som karriär att lära ut den gamla dåliga metoden, orsakat landet onödiga kostnader på omkring 10 miljarder kronor, massor med onödigt lidande hos patienterna och ett oräkneligt antal i onödan utdragna tänder.

Boken ”Gå till roten med det onda” kommer ut lagom till tandläkarstämman och vill genom informerade journalister, patienter och tandläkare hjälpa till att äntligen fasa ut den fasligt dåliga guttaperkametoden för rotfyllning.

Boken kan beställas för 250 kr
(inkl moms och inkl frakt på 36 kr) via
harry@holm.tf

--------------------------------------------

ANNONS

Tomter vid fiskevatten

KLICKA HÄR!

Percelen te koop Zweden

Grundstücke Zum verkauf:
5 am Wald gelegene Grundstücke,
Nahe dem Fluss Lunån in Hede Härjedalen Schweden

______________________________

 

 

EN VACKER ARBOGA-BOK

LASSE-MAJA
KUNG AV FRANKRIKE

Carl Calov visar i den här vackert inbundna boken att Lasse-Maja,
som ligger begravd vid Trefaldighetskyrkan i Arboga,
kan ha varit den franska tronföljaren, som av sin biologiske far, Axel von Fersen, smugglades undan franska revolutionen till Fersens gods Finnåker.
Det skulle förklara varför stortjuven Lasse-Maja kunde dupera folk genom att tala franska och svänga sig med fina fraser och maner.

FÖR ATT BESTÄLLA:
Maila ditt namn till harry@holm.tf

Priset – 160 kr/ex – är inkl moms.
Endast frakt tillkommer. Faktureras

________________________

MILJONTALS - även äldre - BÖCKER OCH MÅNGA SKIVOR
KLICKA HÄR FÖR ATT KOMMA TILL BOKBÖRSEN!

______________________

RAD-ANNONSER
från Arbogasidans vänner


KLICKA PÅ NAMNET FÖR ATT KOMMA TILL RESP. HEMSIDA
______________________________

ARBOGAS MUSIKSHOP

BIRGIT JOHANSSONS BOK
"BABY-POESI"


BOKHANDELN HLT

BÖCKERNA DU INTE HAR
MEN KANSKE ÖNSKAR DIG


EN BOK OM ARBOGA


NYSÄTERNS FJÄLLGÅRD

NÄTBOKHANDELN ANTIKVAR

__________________________

Var finns personen?
Vem äger företaget?
Vad har skrivits om din medicin?

NÄR DU VILL VETA SAKER:
Låt oss hjälpa dig att hitta information
om människor och saker, om företag, föreningar och företeelser

MAILA DIN FRÅGA TILL
harry@holm.tf


________________________

Alla sjukdomar är
BRIST-SJUKDOMAR
enligt Dr Joel WALLACH
som också är agronom och veterinär samt en erfaren obducent vad gäller djur och människor.
KLICKA HÄR
för att se vilken brist som lär orsaka vilken sjukdom/krämpa
www.arbogasidan.se/halsa
___________
______________

_____________________________

BÖCKER - ÖVRIGA LÄSTIPS

_________________________

MUSIK - SKIVTIPS

________________________

Sidan med Öppettider,
där vi upplåtit plats gratis i flera år,
uppdateras inte längre.
I den här högerspalten
kan man annonsera öppettider eller annan info, för 500 kr per månad.

Om du vill vara med:
Maila till
kontakt@arbogasidan.se
_____________________________


_________________________

 
   
 
   
 
   
 
   
 
 
   
 
  

 

 
 


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

__________________________