wrap-script-literals: no

*****************
Små små ord...
HARRYS HÖRNA

****************

SALT SALT SALT SALT SALT

JAG HAR meddelat JO - Jusititeombudsmannen - information om vad generaldirektören för Livsmedelsverket ställt till med.
Han har skrivit under en livsfarlig artikel, som bl.a. innehöll fölljande lögnaktiga mening: "Det dör många gånger fler svenskar av för mycket salt i maten än av trafikoyckor."

DET gått en vecka drygt sedan den falska nyheten om att salt skulle var livsfarligt spreds i svenska media. Och än har - vad jag vet - ingen krävt upphovsmännens, främst Livsmedelsverkets chefs, avgång. Skandal.

TISDAGEN den 19 maj svämmade press, radio och tv över av det som stod i en oseriös artikel i Svenska Dagbladet, författad av bl.a. chefen för Livsmedelsverket. Han påstod i slutet av texten att det dör fler av salt i Sverige än i trafiken.

VISSERLIGEN framgick det i ett avsnitt att han menade antalet som dör i stroke och hjärtinfarkt. Och i en intervju nämnde han faktiskt också den stora boven sockret. Men han nämnde inte rökningen. Utan allt framställdes som att högt blodtryck och dess följder helt var saltets fel. Och det är helt galet.

FÖR UTAN SALT dör man. Mot högt blodtryck hjälper kalk.
- Så har vi högt blodtryck. En av mina favoriter!, konstaterade dr Joel Wallach i ett föredrag i USA för några år sedan.

OCH SÅ fortsatte han:
- Det är ett av de tillfällen då läkarna säger till dig att sluta med olika saker t. ex. salt. De är dummare än kor för vad är det första vi sätter ut till kreaturen? Ett saltblock. Annars dör de. Man försöker inbilla oss att vi inte behöver salt. Du ska tro att du får allt du behöver i din sallad, i brödet osv. Tro inte på det heller!

KOM IHÅG att folken som lever länge lägger en stor bit salt stor som en druva i teet och de dricker många koppar om dagen. De lever på höga höjder, där det är väldigt torrt, de måste hålla kvar vätska. De sätter även till smör i teet!!

LÄKARNA, som lever tills de är 58 år, säger inget salt, inget smör. De som lever tills de är 140 använder både salt och smör i teet.
Vid ett försök i USA med personer med så kallat obehandlingsbart högt blodtryck, gav man hälften saltfattig kost. Alla dog.

DEN ANDRA hälften av försökgruppen fick äta som vanligt men med dubblat intag av kalk. Det försöket fick avbrytas efter sex veckor, för då hade ingen längre högt blodtryck.

Läs gärna mer på
www.arbogasidan.se/halsa2.html#kalk

HARRY HOLM 2015 05 25

 

----------------------------------------

DET ÄR HELG och då kommer jag som vanligt med en kristen betraktelse. Och börjar med ett bibelord:

Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden.
Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar; döp dem i Faderns och
Sonens och den helige Andes namn
och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla
dagar till tidens slut.

(Matteusevangeliet, 28:e kapitlet, verserna 18, 19 och 20)

Heliga Trefaldighets dag
Fader, Son och helig Ande

SÖNDAGEN efter pingst kallas Heliga Trefaldighets dag. Då talar man i
tusentals kyrkor i landet om trefaldigheten, om treenigheten:
Fadern, Sonen och den helige Ande.
Treenigheten? ”En orimlighet” säger många där ute. ”Tre kan inte vara
en och en kan inte vara tre.”

DÅ SÄGER jag att vatten kan exempelvis finnas som vatten, is och ånga.
Och när vanligt vatten kan finnas i tre olika skepnader, skulle inte då vår
store Gud kunna finnas i tre olika skepnader?!

I JESUS möter vi Gud själv, mitt i mänsklighetens historia, och eftersom
Jesus inför sin himlafärd lovade oss den helige Ande som hjäpare så får
vi också komma ihåg Jesu ord, om att han – trots avresan, himlafärden
– är med oss alla dagar intill tidens ände... alltså i Anden ... plus att
Jesus säger att Fadern verkar genom Anden. Allt hänger ihop. Vi har en
treenig Gud.

JESUS TALAR alltså om den treeniga Guden också när han sänder ut sina
lärjungar, som det står i dagens bibelord, alltså slutet på
Matteusevangeliet, jag repeterar 28:e kapitlet, verserna 18, 19 och 20.
”Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: ”Åt mig har getts all
makt i himlen och på jorden.
Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar; döp dem i Faderns och
Sonens och den helige Andes namn
och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla
dagar till tidens slut.”

OCH JAG BER;
Treenige Gud, Du är större än vad man kan säga med ord, Vi prisar
Dina tre namn, Fader, Son och helig Ande.
Tack, Gud skaparen, för att du i form av Jesus lärde oss vad kärlek är.
Tack Jesus, frälsaren, för att du räddade oss och för att du sände oss
den helige Ande, hjälparen, till att kalla, församla, upplysa och helga de
kristna på jorden.
I Jesu namn, amen.

HARRY HOLM 2015-05-30

 

_____________________________

SALT SALT SALT SALT SALT

JAG HAR meddelat JO - Jusititeombudsmannen - information om vad generaldirektören för Livsmedelsverket ställt till med.
Han har skrivit under en livsfarlig artikel, som bl.a. innehöll fölljande lögnaktiga mening: "Det dör många gånger fler svenskar av för mycket salt i maten än av trafikoyckor."

DET gått en vecka drygt sedan den falska nyheten om att salt skulle var livsfarligt spreds i svenska media. Och än har - vad jag vet - ingen krävt upphovsmännens, främst Livsmedelsverkets chefs, avgång. Skandal.

TISDAGEN den 19 maj svämmade press, radio och tv över av det som stod i en oseriös artikel i Svenska Dagbladet, författad av bl.a. chefen för Livsmedelsverket. Han påstod i slutet av texten att det dör fler av salt i Sverige än i trafiken.

VISSERLIGEN framgick det i ett avsnitt att han menade antalet som dör i stroke och hjärtinfarkt. Och i en intervju nämnde han faktiskt också den stora boven sockret. Men han nämnde inte rökningen. Utan allt framställdes som att högt blodtryck och dess följder helt var saltets fel. Och det är helt galet.

FÖR UTAN SALT dör man. Mot högt blodtryck hjälper kalk.
- Så har vi högt blodtryck. En av mina favoriter!, konstaterade dr Joel Wallach i ett föredrag i USA för några år sedan.

OCH SÅ fortsatte han:
- Det är ett av de tillfällen då läkarna säger till dig att sluta med olika saker t. ex. salt. De är dummare än kor för vad är det första vi sätter ut till kreaturen? Ett saltblock. Annars dör de. Man försöker inbilla oss att vi inte behöver salt. Du ska tro att du får allt du behöver i din sallad, i brödet osv. Tro inte på det heller!

KOM IHÅG att folken som lever länge lägger en stor bit salt stor som en druva i teet och de dricker många koppar om dagen. De lever på höga höjder, där det är väldigt torrt, de måste hålla kvar vätska. De sätter även till smör i teet!!

LÄKARNA, som lever tills de är 58 år, säger inget salt, inget smör. De som lever tills de är 140 använder både salt och smör i teet.
Vid ett försök i USA med personer med så kallat obehandlingsbart högt blodtryck, gav man hälften saltfattig kost. Alla dog.

DEN ANDRA hälften av försökgruppen fick äta som vanligt men med dubblat intag av kalk. Det försöket fick avbrytas efter sex veckor, för då hade ingen längre högt blodtryck.

Läs gärna mer på
www.arbogasidan.se/halsa2.html#kalk

HARRY HOLM 2015 05 25

 

______________________________

"Det är Gud som befäster både er och mig i tron på Kristus och som har smort oss; han har satt sitt sigill på oss och gett oss Anden som en borgen i våra hjärtan."
2:a Korinthierbrevet 1:21

Pingsten är här – extra mycket helig Ande

FÖR DOM FLESTA är pingsten bröllop och blommor och en resa till sommarstugan. På nån helig Ande finns inte en tanke.
Om vi tittar utanför frikyrkoförsamlingarna – och där är dom flesta – säg till exempel den tonåring som skulle tända till och bli hängiven över dagens tema ”Den helige Andes utgjutande”.

MEN PINGSTEN måste räknas som den kristna församlingens födelsedag och den kristna församlingen kallas också Kristi kropp. Jesus är huvudet och församlingens olika medlemmar är denna Kristi kropps lemmar, alla med var sin gåva, sin specialitet, något man är duktig på.

SYFTET med smörjelsen, med Andens “utgjutande” är just att ”utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp, tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son.”(Ef. 4:12-13)
Smörjelsen, den Helige Andens gåvor, är alltså till för att bygga upp
församlingen.

PREDIKANTEN predikar och pastorn vårdar men det är när den Helige
Ande träffar människors hjärtan, som den förvandlande och förnyande
elden tänds i dem.
Och meningen men det? Jo genom att inbjuda den Helige Ande att fritt få verka i församlingen är det meningen att Herren ska verka genom varje församlingsmedlem.

SMÖRJELSEN, Anden, förlöser. Att många av landets kyrkobesökare mest är så kallade bänkvärmare kan bero på att vi inte riktigt kommer i kontakt med Guds kraft.
Men den kontakten ska vi ha och vill vi ha. För smörjelsen gör mig friare, frimodigare.

ÅTER till inledningen. Hur beskriver man den helige Andes verkan, för exempelvis en oinvigd tonåring?
Kanske genom att förklara, att när man genom Helig Ande får kontakt med
Herren så kan det kännas som när två tjejer träffas efter lång tid:
Dom får syn på varann på Stora torget, dom skriker till och dansar om
varandra i glädje.
Eller som när ens favoritlag gör det avgörande målet i en match, strax innan slutsignalen. Man hoppar och skriker. Och jublar.

PÅ NÅGOT liknande sätt borde kanske både dom och du och jag möta Gud under pingsten: Släppa ut vår egen glädje, inte vara så hämmade. Egentligen borde det - speciellt i pingst - i kyrkan vara, som jag nämnde, som på en fotbollsläktare när hemmalaget gör mål.

SÅ JAG BER:
Helige Ande, hjälp mig att frimodigt visa - i ord och ton, med miner och rörelser, med tårar och skratt - hur lycklig jag är över att få vara ett med Herren.
Jesus, tack för att den Hjälpare du sände oss, smörjer oss - så att inte
våra kugghjul kärvar av rostiga vanor, så att vi inte fastnar i stelt uppförande, stelnade former. Smörj loss vår fastrostade frimodighet så att varje församling blir en plats där alla gör sitt i gudstjänsterna och i evangelisationen i Arboga.
Så att det varje dag i år och kommande år blir som en riktigt Glad pingst.
I Jesu namn Amen.

HARRY HOLM PINGSTEN 2015

 

_________________________

OM SALTET

TISDAGEN den 19 maj svämmade press, radio och tv över av det som stod i en oseriös artikel i Svenska Dagbladet, författad av bl.a. chefen för Livsmedelsverket. Han påstod i slutet av texten att det dör fler av salt i Sverige än i trafiken.

VISSERLIGEN framgick det i ett avsnitt att han menade antalet som dör i stroke och hjärtinfarkt. Och i en intervju nämnde han faktiskt också den stora boven sockret. Men han nämnde inte rökningen. Utan allt framställdes som att högt blodtryck och dess följder helt var saltets fel. Och det är helt galet.

FÖR UTAN SALT dör man. Mot högt blodtryck hjälper kalk.
- Så har vi högt blodtryck. En av mina favoriter!, konstaterade dr Joel Wallach i ett föredrag i USA för några år sedan.

OCH SÅ fortsatte han:
- Det är ett av de tillfällen då läkarna säger till dig att sluta med olika saker t. ex. salt. De är dummare än kor för vad är det första vi sätter ut till kreaturen? Ett saltblock. Annars dör de. Man försöker inbilla oss att vi inte behöver salt. Du ska tro att du får allt du behöver i din sallad, i brödet osv. Tro inte på det heller!

KOM IHÅG att folken som lever länge lägger en stor bit salt stor som en druva i teet och de dricker många koppar om dagen. De lever på höga höjder, där det är väldigt torrt, de måste hålla kvar vätska. De sätter även till smör i teet!!

LÄKARNA, som lever tills de är 58 år, säger inget salt, inget smör. De som lever tills de är 140 använder både salt och smör i teet.
Vid ett försök i USA med personer med så kallat obehandlingsbart högt blodtryck, gav man hälften saltfattig kost. Alla dog.

DEN ANDRA hälften av försökgruppen fick äta som vanligt men med dubblat intag av kalk. Det försöket fick avbrytas efter sex veckor, för då hade ingen längre högt blodtryck.

Läs gärna mer på
www.arbogasidan.se/halsa2.html#kalk

HARRY HOLM 23015 05 20

_____________________________

TISDAGEN den 19 maj kommer det att småskvätta lite, åtminston fram till lunch, Temperaturen denna molninga dag kommer att ligga runt 8 grader.

BARNENS DAG firas på lördag i Arboga. Mellan 10 och 14 den dagen är det olika aktiviteter för barn. Bland annat visar Arbogas föreningsliv upp sina verksamheter med prova-på aktiviteter. Platsen är Ahllöfsparken. Karuseller finns också på plats.

KULTURVECKAN börjar också på lördag och varar månaden ut. Första dagen är Konstrundan igång kl 11 - 17. För 21:a året i rad öppnar konstnärer samt inbjudna gästutställare i Arboga sina ateljéer och verkstäder för allmänheten.

HARRY HOLM 2015 05 19

_____________________________

VARDAG IGEN och inte särskilt fint väder heller. Vi får hoppas att det bättrar sig framåt veckan så att vi får en fin pingsthelg som belöning för att ha stått ut med gråvädersdagarna.

NÄGON GÅNG under måndagen kommer Kapellgatan att öppnas igen. På grund av ledningsbyten har den varit avstängd i höjd med Rådhusgatan. Biltrafiken har varit förbjuden och gång- och cykeltrafiken har haft begränsad framkomlighet.

HARRY HOLM 2015 05 18

--------------------------------------

SÖNDAGEN före pingst närmar sig. Och här kommer veckans betraktelse, som jag traditionsenligt börjar med ett bibelord.

... ni har fått en ande som ger er söners rätt så att ni kan ropa "Abba!
Fader".

Ur Romarbrevets 8:e kapitel


ANDEN VÅR HJÄLPARE

Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Så står det i ett bibelord.
På ett sätt är det många som kan vara emot oss kristna, som är det och
som visar det mer eller mindre tydligt.
Men det är inte det som det handlar om idag.

DET ÄR mer om att när någon,
eller något, är emot oss så, så har vi Gud på vår sida. Och han är den störste, en oslagbar livvakt, försvarsadvokat, rådgivare och skyddsängel.

HAN ÄR vår far och som ett barn vänder sig till pappa vid alla sorts
bekymmer, så vänder vi oss till Gud.
"... ni har fått en ande som ger er söners rätt så att ni kan ropa "Abba! Fader", står det alltså i Romarbrevets 8:e kapitel.

DE KRISTNA i världen har även idag människor emot sig, vilket tar sig
uttryck i allt från spydiga ord till dödshot och verkställda sådana.
Men i alla lägen vänder de kristna sig till Herren och det ger styrka, mod
och minskad oro.

VARJE KRISTEN har dessutom, som varje annan människa, de personliga
problem av skilda slag som alltid dyker upp. Det kan ha att göra med
hälsa, ekonomi, relationer och annat.
Ja alla vet vi att ett liv rymmer motgångar.

LIDANDE finns av många slag
och att lida för sin tro är en sort, och en stor sak egentligen. Förutsagd i
Bibeln, exempelvis i Romarbrevet 8:18 där det står: "Jag menar att våra
lidanden i denna tid ingenting betyder mot den härlighet som ska
uppenbaras och bli vår."

VID ALLA lidanden är det dessutom trösterikt, att Jesus inför sin himlafärd
lovade att den helige Ande, Hjälparen, skulle ta över på jorden och stötta
– även oss sentida lärljungar – i alla lägen, i både sorg och glädje.

JA, GLÄDJEN är också viktig. Att vara kristen är inte att allvarligt följa
en rad hårda bestämmelser och leva helt i försakelse. Nej.

JAG BRUKAR fundera på om vi inte här på jorden måste öva oss i att ha det glatt och mysigt, för annars kanske det blir för stor och chockartad kontrast när vi kommer till himlen och dess härlighet.

SAMMANFATTNING: Vi vet att Hjälparen kommer när vi behöver honom, och inte minst nästa söndag, Pingstdagen. Men jag vill ändå, som
avslutning idag, citera ur en kollektbön i Svenska kyrkans evangeliehandbok:

"Allsmäktige evige Gud, du som har upphöjt din ende Son och givit
honom del i din härlighet,
sänd oss Hjälparen, den helige Ande, så att vi med dina trogna finner
vägen till ditt eviga rike. Amen."

HARRY HOLM 2015 05 16

____________________________

UT GENOM tornfönstret på Heliga Trefaldighets kyrka strömmade på Kristi Himmelsfärds Dags förmiddag ljuvliga toner.

PÅ MÅNGA håll i landet blåses det från kyrktorn, speciellt denna dag. Beatrice Ask, tidigare justitieminister, skulle igår som vanligt till Kungsholms kyrka.

DÄR ÄR DET trumpetetare som konserterar från kyrktornet.
-Det brukar vara magiskt i försommargrönskan, konstaterar Beatrice Ask.

I ARBOGA är det också försommargrönt. Men det var ingen större rusning till gårdagens tornblåsning. Eugen Lontos spelade trombone för ett öde Järntorget halv elva på förmiddagen.

MEN VI var där och hörde honom spela de vanliga sommarpsalmerna. Han slutade med "En vänlig grönskas rika dräkt". Och 10.38 var det över.

HOPPAS att detta görs till en tradition, med samma klockslag samma veckodag vecka ut och vecka in. Det behöver inte vara lika intensivt som när jag bodde i Ystad. Där tutade tornblåsarna varje kvart.

HARRY HOLM 2015 05 15

 

 

 

___________________________

KRISTI HIMMELSFÄRDS DAG är här. Den är en röd dag av kristna skäl. Därför börjar jag med ett bibelord:

"Han tog dem med sig ut ur staden bort mot Betania, och han lyfte sina händer och välsignade dem. Medan han välsignade dem lämnade han dem och fördes upp till himlen."

Lukas 24: 50-51

EN RÖD DAG, för Herrens skull, alltså.
Veckan splittras av en röd dag denna torsdag. Tack vare Jesus Kristus.
Vi högtidlighåller det tillfälle då han steg upp till himlen.

JUST INNAN denna himlafärd hade Jesus lovat att dom som trodde på honom, hädanefter skulle stöttas av hans vikarie här nere på jorden. Den helige Ande.

HJÄLPAREN, kallade Jesus den anden.
Det skulle bli en lång betraktelse om jag tog med allt som står på hjälparens uppdragslista. Men en grej:

HAR DU tänkt på att du ibland känner på dig att du ska göra på ett visst sätt, eller låta bli att ta den och den vägen till exempel. Och så visar det sig att det var en herrans tur att du löd den ingivelsen.

DÅ KAN DET vara den helige Anden som varit med och styrt och ställt, tror jag.
För sådan hjälp kan man passa på att tacka personen som gav oss den hjälparen.

DET ÄR samma person som genomförde den himlafärd som är grunden till att det är röd dag i almanackan den här torsdagen.
Han som heter Jesus.

TILL DIG som orkat ta del av mina funderingar, vill jag sluta med att säga:
- Gud välsigne dig.
Och Glad vår!

HARRY HOLM den 14 maj 2015

-------------------------------------

ONSDAGEN den 13 maj får en molnig förmiddag. Och nattens regn återkommer redan vid lunchtid för att ta i riktigt ordentligt frampå eftermiddagen. Den som söker sol får vänta till torsdagen.

FILMEN i kväll kl 19 heter Mall Cop 2.
På bion i Medborgarhuset som vanligt. Och biljetten kostar 100 kronor.

HANDLINGEN. Kevin James återvänder i rollen som Paul Blart i uppföljaren till "Snuten i varuhuset".
Här åker han tillsammans med sin tonårsdotter Maya till Las Vegas för att delta i ett årligt konvent för säkerhetsvakter.

AV EN SLUMP upptäcker han att en stor stöt håller på att genomföras mot hotellet där han bor - och det är upp till Blart att gripa brottslingarna. Filmen är
1 timme 34 minuter lång och tillåten från 11 år.

HARRY HOLM 2015 05 13

____________________________

 

TISDAGEN DEN 12 maj, det vet vi att det är. Men det är också Fritidshemmens dag, fibromyalgidagen,
Internationella sjuksköterskedagen,
Internationella strokedagen, Massagens dag, Skolidrottsföreningens dag och
ME/CFS-dagen.

ME/CFS är en neurologisk sjukdom (i Sverige ibland även kallad Kroniskt trötthetssyndrom), och biomedicinsk forskning kring sjukdomen har bland annat funnit avvikelser i nervsystem, immunförsvar och hormonsystem. Sjukdomen är kronisk, men pågående forskning ger hopp om bättre och effektivare behandlingar i framtiden.

TISDAGEN den 12 maj fortsätter arbetet med vattenläckan på Turedalsgatan. Kommunen berättar att vattenförsörjningen beräknas vara åter senast klockan 16.00.

VATTNET kommer att stängas av från korsningen Rydaholmsgatan och norr upp på Turedalsgatan och vidare ut mot Hamre.

EFTER reparationen kan vattnet eventuellt vara missfärgat. Låt det rinna en stund så försvinner missfärgningen, säger Arboga kommun på sin hemsida.

.

HARRY HOLM 2015 05 12

___________________________

MÅNDAGEN den 11 maj blir det varmt och skönt i Arbogatrakten. Mest blir det sol men också moln - speciellt efter lunch. Men det väntas plus 17 grader hela eftermiddagen. För vinden är sydlig. Och rätt så frisk. Sedan följer en väderleksmässigt väldigt varierad vecka.

DU VET VÄL vad det i övrigt är för dag idag? Det är Chokladbollens Dag. Jodå, du tänkte rätt. Förr hette det Negerbollens dag. Men så här skriver Wikipedia:

BAKVERKET har även kallats negerboll, men då ordet "neger" kommit att uppfattas som nedsättande rekommenderar Språkrådet och Svenska Akademien att inte benämna bakverket så.

FRÅN ICA kommer följande recept på fantastiska Chokladbollar:
Ingredienser:
•100 g smör
•1 dl socker
•1 msk vaniljsocker
•3 msk kakao
•3 dl havregryn
•3 msk kallt starkt kaffe
•pärlsocker eller annan garnering

SÅ HÄR gör du:
1.Smält smöret och låt puttra en kort stund.
2.Rör ihop socker, vaniljsocker, kakao, havregryn, kaffe och smöret. Ställ in i kylskåp så att smeten stelnar lite, ca 1 timme.
3.Forma bollar. Rulla i pärlsocker (gärna mångfärgat), kokos eller annan garnering. Servera till kaffet.

HARRY HOLM 2015 05 11

-------------------------------------

BÖNSÖNDAGEN har vi nått fram till i Kyrkoåret. Först ett Bibelord:

Be, så skall ni få. Sök så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas.
Matt. 7:7 tillika Luk. 11:9

Be – så växer din tro, ditt hopp

HELA TIDEN sedan jag var barn i pingstlokalen i Skinnskatteberg har jag
haft en favoritpsalm. Det är den som har nummer 254 i Svenska kyrkans
psalmbok och även i andra kristna samfunds sångböcker.

JAG HAR blivit glad över att få sjunga med i den psalmen och det har vanligen varit i pingstkyrkor.
Tänk bara hur sanna de är raderna:
"Gör såsom Abraham gjorde, blicka mot himlen opp.
Medan du stjärnorna räknar växer din tro, ditt hopp."

SÅ LÅTER alltså en av verserna i Lewi Pethrus sång ”Löftena kunna ej
svika”.
Hans barnbarn, Dan Jacob Pethrus medverkar förresten i Arboga Pingstkyrka vid Musik & Café kl 16 denna söndag.

DETTA ATT titta upp mot stjärnhimlen, ut i universum, är ändå bara en av otaliga faktorer som stärker din tro.
Att universum är oändligt, det fattar inte hjärnan – som envisas med att undra vad som finns utanför universum... precis som jag har svårt att greppa detta med evigheten.
Men även det blir lättare när man tror på Gud.

ÄVEN OM universum skapades med en stor smäll, The Big Bang, så
måste ju något ha funnits där det skulle smälla.
Och det måste ha funnits något som gjorde att det small. Vi kallar den
kraften för Gud.
Eftersom Han därmed fanns före universum – och säkerligen också
därefter – så är han evig.

DENNE EVIGE Gud har skänkt oss möjligheten att tro, på detta och på
andra små som stora under.
På köpet har vi fått frid och glädje, och ofta hälsa.

JAG HAR träffat många - och läst om ännu fler - människor som med hjälp av
bön i tro blivit friska. De har genomgått ett helande som fått läkare, inte
sällan med en plötsligt frisk persons röntgenplåtar i handen, att gapa
förvånat.

VETENSKAPEN måste snart kapitulera totalt och – ateisterna om inte annat genom kvantfysikens landvinningar – erkänna tro och bön som påvisbart fungerande krafter som står stadigt i eviga principer.

BE TILL GUD - det hjälper. Mitt råd om du har bekymmer med hälsa eller annat, be till Gud att han löser allt till det bästa. Redan detta att be gör att det känns bättre, har jag märkt.
Och Han kommer att lösa allt till det bästa, om du när du ber verkligen
tror att Han ska göra det.

HAN LÖSER ditt problem, kanske inte direkt och säkert inte som du tänkt
dig, utan oftast på ett smartare sätt.
När man säger om en kompis att ”honom tror jag på”, så betyder det att
man litar på den människan.

NÄR JAG säger att jag tror på Gud, så betyder det att jag litar på Honom
och på att Han hjälper mig.
Måtte också du, kära läsare, få både glädje och nytta av trons kraft.


HARRY HOLM 2015 05 09

--------------------------------------

FREDAGEN den 8 maj kan få lite sol frampå förmiddagen. Temperaturen stabiliserar sig så småningom runt 12 grader. Men det blir granska blåsigt, ungefär från sydväst.

APROPÅ BLÅSIGT. Idag är det Internationella Tubadagen. Egentligen ska den alltid firas första fredagen i maj. Men i år var den dagen upptagen av ett annat firande, första maj-fiandet. Du kan läsa mer om Internationella Tubadagen på http://www.tubaday.com/

ÄVEN IDAG är det begränsad framkomlighet i den krånglande Skandiatunneln i Arboga. Trafiken kommer att dirigeras med trafikljus.

INNAN DAGEN är slut ska dock underhållsarbetena vara klara, så att det blir fritt fram i helgen. Men visst måste det vara bristande kunskap hos konstruktören eller byggaren av denna järnvägsundergång.

HARRY HOLM 20115 05 08

____________________________

 

TORSDAGEN den 7 maj kommer i Arbogatrakten att bjuda på ömsom sol och ömsom regn. Nja... mest blir det uppehållsväder - men strax efter lunch kan det börja skvätta lite, någon timme.

BABYCAFÉ med babysång är en lite lugnare mötesplats. Det arrangeras på Trefaldighetsgården idag, för de riktigt små barnen, 0-2 år och deras vuxna. Det finns också möjlighet att umgås, leka och fika.

SÅNG, musik, ramsor och rytmik handlar det om, allt anpassat efter barnens ålder. För det är några olika klockslag som gäller:
Kl. 9.30 barn 0–6 månader med vuxen.
Kl. 10.15 barn 6-12 månader med vuxen. Kl. 11.00 barn 12-24 månader med vuxen.

DET ÄR lek och sång till kl. 12.00 och fram till 12.30 finns det möjlighet att äta sopplunch (för 30 kr) i lugn och ro. Det är svenska kyrka i Arboga som ordnar detta trevliga torsdagsprogram.

HARRY HOLM 2015 05 07

------------------------------------

DENNA SOLIGA onsdag händer det en hel del i staden vid Arboga å. Släktforskarhjälp på biblioteket är bara ett exempel. Västra Mälardalens Släktforskare hjälper dig att lösa släktforskarproblem. Detta mellan 17 och 19 i släktforskarrummet på Arboga Bibliotek.

FLÖJTAFTON med rubriken "Musik i vårkvällen" är det kl 18 idag i Nicolai kulturhus aula. Det är musikskolans flöjtister som framträder.

PÅ BIOGRAFEN i Medborgarhuset visas i kväll kl 19 filmen Mall Cop 2. Det är en komedi där Kevin James återvänder i rollen som Paul Blart i uppföljaren till Snuten i varuhuset.

HARRY HOLM 2015 05 06

____________________________

TISDAGEN DEN 5 maj. En dag då solen inte kommer att skina. Men regnet anländer inte förrän vid 19-tiden. Vinden blir ganska tam och efter lunch når temperaturen upp till 15 grader.

FOTHÄLSODAGEN är det idag. Och inte bara det. Det är också Internationella Astmadagen, Internationella barnmorskedagen, Internationella kebabdagen, Jobba hemma-dagen och
Internationella handhygiendagen.

FÖREDRAG. Vi får höra om en Kunglig resa genom Arboga 1849. Det är i Stensalen på gamla Arboga Museum kl 18.30 denna tisdag. Det är ett föredrag med Karin Renman.

ARBOGA MUSEUM, Hembygds- föreningen Arboga Minne och Studieförbundet Vuxenskolan arrangerar. Det kostar 50 kronor i inträde (15 år och yngre går in gratis).

HARRY HOLM 2015 05 05

____________________________

_MÅNDAGEN den 4 maj blir förmiddagen molnig men fri från nederbörd. Sedan blir det värre. Redan vid lunchtid börjar det droppa och sedan regnar det mer och mer hela eftermiddagen.

TEMPERATUREN börjar på förmiddagen med sådär 9 plusgrader men regnet gör att eftermiddagen får temperaturer ned mot 6 grader plus.

DEN ENDA riktigt fina vardagen i veckan blir onsdagen. Torsdag, fredag och lördag bjuder på ömsom regn och ömsom sol. Men söndagen blir ganska fin. Allt om vi får tro meteorologerna.

HARRY HOLM 2015 05 04

 

----------------------------------------

INFÖR HELGEN, som innehåller den Femte söndagen i Påsktiden, som det heter, börjar jag med ett bibelord:

Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder.
Mina kära, om Gud har älskat oss så, måste också vi älska varandra.
Ingen har någonsin sett Gud. Men om vi älskar varandra är Gud alltid i oss, och hans kärlek har nått sin fullhet i oss. Han har gett oss sin ande, och därför vet vi att vi förblir i honom och han i oss. Vi har sett och kan vittna om att Fadern har sänt sin son att rädda världen.
Om någon bekänner att Jesus är Guds son förblir Gud i honom och han i Gud. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den.


Johannes första brev
kapitel 4, vers 10 - 16

Att växa i tro

ULF EKMAN, numera katoli, skrev för ett antal år sedan en bok med namnet "Dag efter dag bär han oss". Där ger han oss en text för varje dag hela året.

NÄR JAG TITTAR några dagar framåt och läser på den 7 maj, så är rubriken "Kristi kropp".
"Varje troende skall tillhöra en lokal församling. Där lever man ut det
kristna livet i gemenskap med andra.
Man föds i det naturliga in i en familj och då väljer man inte sina syskon."

ANDEN LEDDE dig in i ett församlingsliv och inte heller där har du valt dina syskon, menar han..
Du kommer att se deras svagheter och de ser dina.
Men ni tillhör samma Herre och han bygger sin församling.
Församlingen är Kristi kropp. En kropp består av celler. En av dem är du.

EN CELL KAN aldrig leva ensam. Du får liv genom det liv som från andra delar av kroppen pumpas med blodet till den enskilda cellen.
Du och jag är älskade av Jesus, men vi är inte i centrum, det är Han.
När vi tillber honom, lyssnar på honom och följer honom bevaras vi i
andlig hälsa, och församlingen växer.

DET VAR Ulf Ekmans syn på saken. Jag tycker att det låter bra. För det
stämmer med hur jag har funderat.

MIN GENERELLA inställning har varit så här:
1. Som kristen behöver man vara med i en församling (som man trivs med) – för att ha en fast och levande utgångspunkt för sin andliga utveckling (om man ska uttrycka sig så högtidligt).
2. Men som kristen får man också komma ihåg vad som hände efter den första pingsten för ett par tusen år sedan:
Meningen är att församlingen skall växa – det gjorde den då genom att
lärjungarna dels var med varandra (i hemmen och i templet), dels ägnade sig åt evangelisation med utgångspunkten att församlingen inte i första hand är till för oss som är med utan för dom som ännu inte är med.

ATT FÅ DEN insikten och mer och mer tillämpa detta, det tycker jag att man kan kalla för att växa i tro.

HARRY HOLM 2015 05 02

_____________________________

UPP TILL KAMP emot kvalen, sista striden det är. Så sjungs på många språk i världen den 1 maj, som vi kan kalla arbetarnas nationaldag.

SISTA STRIDEN närmar sig nog för regeringen Löfven tror jag och tänker på att den så kallade December-överenskommelsen måste spricka snart.

OM SÅ INTE sker, då kommer allmänhetens förtroende för politikerna att hamna lägre än någonsin. För vi är ju många som skolats i svenskt föreningsliv, och lärt oss att demokrati är att genomföra det som de flesta tycker är bra.

NU HAR VI ett läge i Sverige där den minsta gruppen riksdagsmän bestämmer över alla de andra. Och därmed över oss. Dessutom bestämmer den lílla gruppen (sossar och miljöpartister) inte ens som den lilla gruppen lovade göra innan valet.

VARFÖR har både Alliansen och Regeringen varit så odemokratiska att de lämnat vår uppskattade demokrati, med majoritetsbeslut etc?. Jo för att stoppa ett annat parti, som man anser inte vara demokratiskt.

SUCK.

HARRY HOLM 2015 05 01

______________________________


 

EN GAMMAL HÖRNA MED EN SORTS PROGRAMFÖRKLARING

DET HÄR SKRIVS NÄR DET ÄR FREDAG den 11 november 2011. Alltså 111111. En dag då många gifter sig och då enligt mayaforskare etc en ny tidsålder skall börja.
Efter en tid av tekniska problem uppdateras nu åter den här sidan, nät-tidningen arbogasidan.se, som utger sig för att vara ett komplement till andra tidningar och säger sig ha material som man inte finner i andra media.

NU FINNS sedan länge bloggar överallt och i linje med programförklaringen ovan har därför Holmen-Bloggen lagts ner.
Jag återgår i stället till den vardagsjournalistik som jag i decennier dagligen ägnade mig åt i Nerikes Allehanda.

FÖRE MIG var det Harry Hjörne som odlade denna konst.
Denne legendariske chef för Göteborgs-Posten hade jag förmånen att få äta lunch med på Långedrag för 50 år sedan.
Min dåvarande chef på Arboga Tidning, Tord Wallström, hade nämligen sänt dit mig på en kommun-reporter-kurs.

HARRY HJÖRNE skaffade sig 1957 en spalt vid sidan om sin ledare, "Små, små ord av kärlek". Den dikterade han dagligen, strax före pressläggningen.
"Detta bidrager till att jag kan skriva om allting. Ingenting är för stort och ingenting är för litet", förklarade han.

HAN SKREV sina små ord sju dagar i veckan. De sista var införda samma vecka som han avled i feberuari 1969, läser jag i bokverket Den svenska pressens historia.
Lika flitig och seglivad kan jag inte lova att Harrys Hörna blir.
Men man vet ju aldrig.

2011-11-11

_________________________________

ARBOGASIDAN
Ansvarig utgivare: Harry Holm

E-mail: harry@holm.tf

© Text och bild är
skyddade av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering är förbjuden men texter får återges med angivande av källan: www.arbogasidan.se

-------------------------------------------

ARKIV

APRIL 2015

MARS 2015

FEBRUARI 2015

JANUARI 2015

ARKIV DECEMBER 2014

ARKIV NOVEMBER 2014

ARKIV OKTOBER 2014

ARKIV SEPTEMBER 2014

ARKIV AUGUSTI 2014

ARKIV JUNI JULI 2014

ARKIV MAJ 2014

ARKIV APRIL 2014

ARKIV MARS 2014

ARKIV FEBRUARI 2014

ARKIV JANUARI 2014

ARKIV NOV-DEC 2013

ARKIV HÖSTEN 2013

ARKIV SOMMAREN 2013

ARKIV MAJ 2013

ARKIV MARS APRIL 2013

ARKIV FEBRUARI 2013

ARKIV JANUARI 2013

ARKIV DECEMBER 2012

ARKIV NOVEMBER 2012

ARKIV OKTOBER 2012

ARKIV SEPTEMBER 2012

ARKIV AUGUSTI 2012

ARKIV SOMMAREN 2012

 

ARKIV T O M JUNI 2012

ARKIV MARS-APRIL 2012

ARKIV FEBR 2012 KLICKA HÄR

ARKIV JANUARI 2012

ARKIV T.O.M. DEC 2011

 

------------------------------------------

LÄNKAR

BIBELORDET / BÖCKER & LÄSTIPS / MUSIK & SKIVTIPS
SIDOR OM HÄLSA / ARKIV = TIDIGARE ARBOGASIDOR


HÄRJEDALEN HEDE JAKT MM -
FESTIVAL-SAJTEN

HEDE ORD & TON
Musik och litteratur

KLICKA HÄR
för att lyssna och läsa

__________________________

ARKIV HÖSTEN 2013

ARKIV SOMMAREN 2013

ARKIV MAJ 2012

ARKIV MARS APRIL 2012

ARKIV JAN 2012

ARKIV
T O M DEC 2011

ARKIV T O M 2010-12-31

ARKIV t o m juli 2010

ARKIV 2009

April-juni

Jan-april

ARKIV
dec 08 - jan 09

ARKIV
ARTIKLAR 2008:

Från årskiftet till augusti
KLICKA HÄR!

Augusti - oktober 2008
KLICKA HÄR!

Oktober - december 2008
KLICKA HÄR!

 

 

___________________________

VILL DU HA KVAR
www.arbogasidan.se ?


ANNONSERA MERA!

Det finns ett sätt att annonsera på.

Sidan med Öppettider,
där vi upplåtit plats gratis i flera år,
uppdateras inte längre.
I högerspalten
här på framsidan kan man annonsera öppettider eller annan info, för 500 kr per månad.

Om du vill vara med:
Maila till
kontakt@arbogasidan.se

_____________________________

Har du kollat på våra hälsosidor?
Nytt:
Det hjälpte mot kronisk förstoppning
.

KLICKA HÄR för att läsa mer!

_____________________________

Alla sjukdomar är
BRIST-
SJUKDOMAR
enligt Dr Joel WALLACH
som också är agronom och veterinär samt en erfaren obducent vad gäller djur och människor.

Om du inte har tid eller lust att läsa detaljerna på @rbogasidans hälsosidor
www.arbogasidan.se/halsa
kommer nedan ett sammandrag.

MEN KOM IHÅG:
Om du är sjuk, kolla först med den vanliga vården!

För som vanligt vill @rbogasidan vara ett komplement.

DÄR REKOMMENDERAR
DR WALLACH FÖLJANDE VITAMINER, MINERALER ETC för att förebygga och lindra nedanstående krämpor:

CANCER
A. 10.000 mg C-vitamin/dagligen (enligt Linus Pauling, dubbel nobelpristagare) för att behandla och förhindra cancer;
eller
B. E-vitamin + betakaroten + selen
De som ätit detta i 5 år hade
9% mindre av alla sjukdomar
13% fler överlevde räknat på alla sorts cancer
20% fler överlevde räknat på magcancer

ARTRIT HÖFTER KNÄN (OSTEOPOROS=KALKBRIST)
Kycklingprotein
en rågad tesked kycklingbrosk i apelsinjuice på morgonen = smärtan borta på 10 dagar.
(dos 30 ml/kg kroppsvikt)

ALZHEIMERS
Höga doser av E-vitamin + Låga doser av vegetabilisk olja

NJURSTEN Kalk + magnesium + bor

BRUSTEN ARTÄR Kopparbrist
GRÅA HÅR Kopparbrist
RYNKOR Kopparbrist
ÅDERBRÅCK Kopparbrist

HJÄRTATTACK mm förebyggs med kolloidal selen

ÅLDERSFLÄCKAR
är tecken på selenbrist (kan också vara tecken på kommande hjärtattack)
Med kolloidalt selen är åldersfläckarna borta på 6 månader.

DIABETES
Vanadin + krom
Eller
diet (under läkarkontroll) enl Karlshamns sjukhus, föda som innehåller
25% protein 25% kolhydrater och 50% fett

SKALLIGHET Tennbrist

DÖVHET Tennbrist

SEXLUST-BRIST Borbrist

DÅLIGT LUKT- OCH SMAKSINNE Zinkbrist

HOPSJUNKET TANDKÖTT Kalkbrist
HÖGT BLODTRYCK Kalkbrist
RYGGVÄRK Kalkbrist + ev kopparbrist

BRUSTNA NAGELBAND Brist på Omega 3
SPRICKOR I HUDEN Brist på Omega 3
BLODPROPP Brist på Omega 3
STROKE Brist på Omega 3

Allt enligt dr Walach - som anser att 147 olika sjukdomar beror på kalkbrist.

LÄS MER PÅ:
www.arbogasidan.se/halsa
__________________________

OM ARBOGASIDAN.SE

Ansvarig utgivare: Harry Holm
__________________________

E-mail:
harry@holm.tf

© Text och bild är skyddade av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering är förbjuden men texter får återges med angivande av källan: www.arbogasidan.se

___________________________

DET DÄR MED COOKIES

Vad säger lagen om Cookies?

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa cookies används till och hur cookies kan undvikas.

Enligt den nya lagen ska alltså alla som besöker en webbplats informeras om så kallade cookies, vad de används till och hur man kan vägra cookies.

En cookie är en liten textfil som lagras i datorn, och som www.arbogasidan.se använder för att få statistik om användandet av våra sidor. Det är alltså statisti-kcookie som sätts för att vi skall veta hur många besökare webbsidorna har.

En Cookie kan inte starta program och innehåller inte virus.

Hur du slipper cookies
De flesta webbläsare (t.ex. Internet Explorer och Netscape) tar emot cookies automatiskt, men det går att ändra inställningarna så att de inte accepterar dem eller ger besökaren ett val om han eller hon vill acceptera eller inte.
 
Gör så här om Du tycker att det är viktigt att slippa cookies:

Netscape: Gå till eller välj edit/preferences/advanced. Här anger du inställningarna för Cookies.

Internet Explorer 6.0: Gå till och välj, Tools/Internet Options/Privacy och ange inställningar för att hantera Cookies. Här kan du enkelt ange i vilken utsträckning du vill tillåta Cookies.

Internet Explorer 5.0: Gå till och välj, Tools/Internet Options/Security och sätt dina inställningarna för cookies. Du kan välja mellan att tillåta cookies eller att inte tillåta cookies överhuvudtaget.

Internet Explorer 4.0: Gå till och välj View/Internet Options/Advanced och välj om du vill tillåta cookies eller inte.

Hur ta bort cookies som redan finns i datorn?
För att ta bort dina befintliga cookies stänger du först ner webbläsaren.
I Netscape går du in i cookies.txt-filen och slänger dina cookie-filer.
I IE sparas cookies i en mapp eller katalog under Documents and Settings.

Sammanfattningsvis
www.arbogasidan.se använder sig av cookies. Cookien innehåller ingen personinformation, och vi använder den bara för att se hur många som besöker sidan.

Vill du inte tillåta lagring av någons cookies på din dator kan du alltså stänga av det i din webbläsares inställningar. Detta påverkar inte dina möjligheter att läsa information på exempelvis
www.arbogasidan.se

*

6 kap. 18 § lagen om elektronisk kommunikation

Elektroniska kommunikationsnät får användas för att lagra eller få tillgång till information som är lagrad i abonnents eller användares terminalutrustning endast om abonnenten eller användaren av den personuppgiftsansvarige får information om ändamålet med behandlingen och ges tillfälle att hindra sådan behandling. Detta hindrar inte sådan lagring eller åtkomst som behövs för att utföra eller underlätta att överföra ett elektroniskt meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller som är nödvändig för att tillhandahålla en tjänst som användaren eller abonnenten uttryckligen har begärt.

Mer information hittar du på Post- och Telestyrelsens hemsida.

 

 

 
 

   
wrap-script-literals: no  
wrap-script-literals: no  

wrap-script-literals: nowrap-script-literals: no

!

ARKIV MAJ 2015

 

________________________________

 

Kulturveckan i Arboga 2015

Med Barnens dag i och vid Ahllöfsparken började på lördagen årets kulturvecka i Arboga. Konstrundan och en mängd utställningar startade samtidigt liksom Mat och Musik på både Stadskällaren och Ågården.

Här kommer sista dagens program för Arboga Kulturvecka 2015.

Söndag den 31 maj
11.00-17.00 Utställning: Margareta Skogsberg.
Plats: Galleriet, Stora torget

11.00-17.00 Utställning: 15 ABF-cirkelledare från Arboga visar olika typer av måleri, keramik och textila hantverk.
Plats: Paletten, Medborgarhuset

18.00 Konsert: "Nu är kommen den lyckliga tid". Franciskuskören och Arbogas barnkör i körkonsert sjunger det bästa från året som gått. Duke Ellington, Lars Gullin och JS Bach varvas med Georg Riedel, Rachmaninov med mera. Dirigenter: Åsa Westerberg och Hanna Drakengren. Andreas Wiik, bas och trombon.
Plats: Heliga Trefaldighets kyrka

TEXT OCH FOTO: HARRY HOLM 2015 05 31

________________________________

Kvarnfallet - ett utflyktsmål i Arboga

I kassan vid Kvarnfallet kan man betala både för gamla grejer och för exempelvis en mycket god blomkålssoppa med skinka.

*

Här kan man sitta och äta sin lunch rakt över kvarndammen, dammluckan syns en bit bort i den vänstra bilden.
Inne i Kvarnfallets Antik finns många gamla möbler.

Från uteserveringen har man utsikt över Kvarnsjön

Läs mer om Kvarnfallets Antik på
http://www.kvarnfalletsantikhandel.se/

TEXT OCH FOTO: HARRY HOLM 2015 05 20

_______________________________

Snart är det examen igen i Arboga
Här är reglerna för studentflaken

 

Vid studentfirande och skolavslutningar vill många färdas i olika typer av utsmyckade fordon. Normalt sett får man inte färdas på flak eller släp, men om kraven är uppfyllda är det ändå tillåtet vid korta tillfälliga transporter, till exempel vid skolavslutningen.

För att det ska vara så säkert som möjligt är det vissa krav som ska vara uppfyllda, berättar Arboga kommun på sin hemsida.. Flaket måste vara utformat på ett säkert sätt med skyddsräcken och får inte köra snabbare än 20 kilometer i timmen. Vilka krav som gäller för studentflak hittar du på Transportstyrelsens webbplats.

Meddela polisen
Eftersom framkomligheten påverkas ska det meddelas till polisen vilken väg flaket planerar att köra och vid vilken tidpunkt färden är planerad. I Arboga meddelas det direkt till polisen i Köping. Telefonnumret är 114 14, be att bli kopplad till polisen i Köping. Öppettider måndag 09.00-19.00, tisdag – fredag 09.00-15.00.

Så blir studentflaket säkert
Normalt sett är det förbjudet att färdas på flak eller släp, förklarar också Polisen, som rekommenderar att det finns en flakvärd fram och en bak för att kunna överblicka studenterna. Det beror på att det förra året skedde många allvarliga olyckor.
– En flakvärd som står längst fram vid förarhytten har svårt att få en bra överblick och ha koll på dem som står längst bort, när 20-30 personer hoppar, stojar och skriker på flaket, säger Bengt Svensson, kommissarie och trafikexpert vid polisen.
Han menar att det är vilktigt med två flakvärdar, som inte är med och firar, för att kunna uppmärksamma riskfyllt beteende i ett tidigt skede. Det kan handla om att passagerarna ställer sig på samma sida av flaket som då hotar att tippa.
För polisen del är det viktigt att känna till studentflakens färdväg eftersom de ofta påverkar framkomligheten på vägar och gator.
– Man ska anmäla färdväg och tidpunkt till polisen i förväg, säger Bengt Svensson.

Tre tips till flakvärdar
Flakvärden längst fram måste ha direktkontakt med föraren hela tiden för att kunna stanna på en gång om någon ramlar av.
Se till att ingen kastar ut föremål bland folk runtomkring som kan ta skada. Då blir klassen på flaket inte populär bland åskådarna.
Flakvärden ska vara aktiv och agera på sådant som är riskfyllt beteende under hela färden.

HARRY HOLM 2015 05 19

_________________________

Fascinerande växters dag

Styvmorsvilolen har alltid fascinerat mig.

Fascinerande växters dag. Den firas idag för tredje gången, som alltid den 18 maj. Jag har alltid fascinerats av styvmorsviolen, ursprungligen på grund av att den är så vacker. Men ännu mer nu när jag vet mer om denna växt.

Linné kallade den för Heliga Trefaldighets blomma. Och flera hundra år innan dess fanns ett latinskt namn som betydde treenighetens blomma.
Folknamnet "styvmorsblomma" syftar på det av blomhyllets symmetri förorsakade förhållandet, att det nedersta kronbladet stöder sig på två foderblad, "styvmodern sitter på två stolar"; de två översta bladen är "styvbarnen, som får sitta på en och samma stol" och sidokronbladen är "de egna barnen, som har var sin stol att sitta på".

Facsinerande växters Dag
Den tredje internationella "Fascination of Plants Day" 2015 lanseras inom ramen för Europeiska Plant Science Organisation (EPSO). Målet med denna verksamhet är att få så många människor som möjligt runt om i världen att fascineras av växter och entusiasmeras om vikten av växtvetenskap för jordbruk och hållbarhet producerande av livsmedel, liksom för trädgårdsodling, skogsbruk och alla non-food produkter såsom papper, trä, kemikalier, energi och läkemedel. Rollen av växter i miljövård kommer också att vara ett centralt budskap.
Fascination of Plants Day 2015 officiella webbadress (URL) är: http://plantday.org/

TEXT OCH FOTO: HARRY HOLM 2015 05 18

_______________________________

Cruising i grannstaden

Vid cruisingen i Köping fanns den här bilen. Det är en 1933 års Plymouth 2-dörrars Sedan. Under huven sitter en 350-motor från en Chevrolet. Fram- och bakskärmar är från Jaguar, så ockå klädseln i detta hembygge. Ägare Jimmy Hedin, Strängnäs.

Lördagen den 16 maj var det Cruising i Arbogas grannstad Köping. Bilutställnningen var denna gång vid Hotel Scheele.

En stor del av de kanske 700 på olika sätt exklusiva bilarna passerade Arboga på väg till eller från evenemanget. För de Arbogabor som bara kunde se bilarna från vägkanten hemma i stan, och för alla som inte var i Köping denna lördag, finns här några bilder att betrakta.

*

Ekipaget ovan hade en husvagn som bra precis rymde en dubbelsäng. Här nedan till höger: En Camaro-motor.

*

*

Cruising kan ske i fordon av de mest skilda slag (se ovan).

*

Folkvagnar fanns i flera olika skepnader Till och med en Karmann Ghia fanns att beundra ("loggan" på den här ovan till vänster).

*

*

Mopeder och motorcyklar var också välkomna till arrangemanget. Men jag njöt mest av bilarna, som Ford Popular här ovan t.h. (Modellen tillverkades i England
1953-1962.)

TEXT OCH FOTO 2015 05 16: HARRY HOLM

_______________________________

Götlundabygdens dag

Johny Stolpe med sina kaniner vid Götlundabygdens dag.

Av tradition genomfördes på torsdagen, Kristi Himmelfärds Dag, Götlundabygens Dag. Vädret var rätt bra, så i år började i alla fall gudstjänsten utomhus.

Den gudstjänst i Götlunda kyrka, som ingår i Götlundabygdens Dag, brukar annonseras som friluftsgudstjänst. Men inte sällan har den fått genomföras inne i kyrkan. I år började i alla fall gudstjänsten utanför, där besökarna fick sjunga ett par psalmer innan de begav sig inomhus även detta år.
Stånden i kyrkparken var ungefär de vanliga. Johny Stolpe visade sina kaniner, som han gjort vid Götlundabygdens dag i 20 års tid. Jättekaninen på 20 kilo fick stanna i sin bur men ett något näpnare exemplar tog han upp så att vi kunde fotografera.
Rökt fisk kunde man köpa, själv blev jag sugen på laxflätan men den var för dyr för min plånbok.
Och utställningen med gamla mopeder är ett traditionellt inslag.

*

Gamla mopeder visades upp även vid årets
Götlundabygdens dag
.

Prästen Fredrik Silén började gudstjänsten utomhus. Men efter ett par psalmer flyttade alla in i Götlunda kyrka.

TEXT OCH BILDER: HARRY HOLM 2015 05 14

______________________________

Bra resultat för Arbogas grundskolaUlf Carlsson är verksamhetschef för
Arbogas grund- och grundsärskola.


Grundskolan i Arboga når ett bra resultat i den senaste jämförelsen av hur landets kommuner lyckas med sitt kunskapsuppdrag. I rankingen över de 290 kommunerna får Arboga plats 68.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) sammanställer årligen rapporten Öppna jämförelser för grundskolan. SKL rangordnar kommunerna utifrån ett så kallat sammanvägt resultat.
Rankingen baseras på olika indikatorer, bland annat andelen elever som når målen i alla ämnen och andelen elever som går ut grundskolan med behörighet till utbildningar på yrkesgymnasial nivå. Resultatet tar även hänsyn till en kommuns socioekonomiska förutsättningar, som till exempel vårdnadshavarnas utbildningsnivå och andelen nyinvandrade elever. Det görs för att ge en mer rättvis bild av hur kommunerna lyckas med sitt uppdrag inom grundskolan, eftersom förutsättningar är väldigt olika i landet.

- Jag är väldigt glad över våra resultat. De visar att vi har kompetenta lärare som arbetar målinriktat för att öka måluppfyllelsen. Vi har även utvecklat undervisningens kvalitet samt haft höga förväntningar på våra elever, säger Ulf Carlsson, verksamhetschef för grundskolan.
Grundskolan har också satsat på kompetensutveckling av lärare. Ett exempel är Matematiklyftet, där syftet är att öka elevernas måluppfyllelse i matematik.
- Även lovskolor och matematik- och No-stugor för elever i årskurs 6 till 9 hjälper våra elever att nå bra resultat, säger Ulf Carlsson.

Inga stora skillnader mellan flickor och pojkar
I Öppna jämförelser finns även resultat uppdelat per kön. På nationell nivå presterar flickorna bäst i skolan och skillnaderna mellan pojkars och flickors resultat är stora. I Arboga är det istället pojkarna som presterar bäst.
- Men det som är utmärkande för vår del är att Arboga inte har så stora skillnader mellan flickor och pojkars resultat. Vi får båda att prestera bra, säger Ulf Carlsson.

Andra undersökningen som visar bra resultat för Arboga
Öppna jämförelser är den andra undersökningen som på kort tid ger bra betyg för grundskolan i Arboga. I början av året visade en annan av SKL:s undersökningar, Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) att Arboga är bland de bästa i landet när det gäller resultat på de nationella proven i årskurs 3. Arboga nådde även bra resultat på de nationella proven för årskurs 6 och andel elever som går ut grundskolan med behörighet till något nationellt program på gymnasiet.

HARRY HOLM enligt kommunens hemsida

----------------------------------------------

Sköna maj har nått Arboga
även om det blir aprilväder nu

Foto: ARNE GRIPENHED 2015 05 10

----------------------------------------------

Arbogahelg med mycket kultur

Merit Åhs Janbrink har boksläpp på lördagen på Arboga Bibliotek. (Här är hon fotograferad i samband med att hon fick stipendiun vid Medeltidsdagarna härom året.)

Arboga är en stad med en hel del kultur. Här kommer bara några exempel på sådant som händer just detta veckoskifte.

I Galleriet i Arboga Stadsbibliotek är det på lördagen vernissage mellan kl 12 och kl14 för Ulla Ohlsons utställning. Hon ställer ut till och med den 24 maj. Öppettiderna är måndag - torsdag kl 17 - 19, fredag kl 17 - 18 och lördag kl 11 - 13. Arboga Konstförening står som arrangör för utställningen.

Boksläpp
På Arbogas bibliotek är det också som Merit Åhs Janbrink presenterar sin nya diktsamling, detta kl 13 på lördagen.
Hennes bok heter "Skymningsfåren", och är en diktsamling om Irland.
På vindlande vägar går färden över den gröna ön. Dikterna berör ämnen som historia, religion och språk - ofta med fokus på motsättningar - och speglar även en inre resa.
Merit Åhs Janbrink debuterade 2010 med "Blå slagg på marken".

Söndagens event
Mellan kl 15 och 17 på söndagen blir det ett vårcafé i bygdegården Hjälmareborg.
Det är Tyringeortens Bygdegårdsförening som arrangerar och som lovar något gott för både magen och själen.
För se det blir kultur också här. Linda Åkerström, som gett ut flera ungdomsböcker, gästar kaféet och berättar om sitt författande.

TEXT OCH FOTO: HARRY HOLM 2015 05 09

________________________________

Arboga får cityvärdar

Arboga får två cityvärdar som ska öka servicen och trivseln i centrum. Värdarna ska också bidra till arbetet med ett tryggt centrum.

Förslaget med cityvärdar kommer från kommunens näringslivsråd, där representanter från näringslivet och kommunen ingår.
- Cityvärdar finns i ett tjugotal städer runt om i Sverige och är ett konkret sätt att arbeta med trygghet, säger Agneta Bode (S), kommukommunalråd.

Agneta Bodeagnetabode

Cityvärdarna kommer att hålla ett vakande öga på Arbogas centrala delar. De skall också rapportera fel och skadegörelse till berörd förvaltning eller organisation. Dessutom ska de ge service till Arbogabor och turister via information och personliga kontakter.
Meningen är att de ska biidra till ökad trivsel och trygghet genom sin närvaro.
Cityvärdarna har en uppgift till, att vara en länk mellan olika aktörer i centrum som fastighetsägare, butiker och kommunen.
Cityvärdarna drivs som ett pilotprojekt till mitten av september. Projektet ska sedan utvärderas. Det berättar Arboga kommun på sin hemsida.
Ansvarar för projektet gör Arboga kommun i samverkan med föreningen Arboga i centrum.

HARRY HOLM 2015 05 08
-----------------------------------------------------------------

På lördag är det åter Hjälmaren runt
En gammal kär motionstradition

”Hjälmaren runt” är visserligen ett arrangemang med många år på nacken, dock är den här bilden tagen innan Örebrocyklister-nas tävling startade för första gången.

Lördagen den 9 maj 2015 ordnar Örebrocyklisterna tävlingen "Hjälmaren runt". För 48:e gången. Genom Arboga trampar också årets deltagare.

Delar av banans sträckning kommer alltså att gå genom Arboga kommun.
De vägar som berörs av tävlingen är väg 249, väg 574 Fellings-brovägen, väg 512 Skandiagatan, del av Centrumleden samt väg 512 Västerleden i riktning mot Västermo.
De berörda vägarna kommer inte att vara avstängda under tävlingsdagen och de tävlande kommer därför att vistas tillsammans med biltrafiken.
Det gäller för oss som inte är med och trampar att hänsyn tas till de tävlande, vi bilister behöver hålla avstånden och sänker farten.

Uppför Brattbergsbacken
Hjälmaren runt räknas som en fin start på cykelsäsongen. Det här är en klassisk tur med många startande och anor från 1967, runt Sveriges fjärde största sjö.
Här får cyklisterna tampas med de klassiska Käglanstigningarna, pulshöjaren Brattbergsbacken och, om vädergudarna är på det humöret, några mil av Sveriges vassaste motvind.
Oavsett om man gillar motvind eller inte så garanterar arrangörerna deltagarna att få 153 kilometer av perfekt uppladdning inför exempelvis Vätternrundan.

HARRY HOLM 2015 05 06 = sista anm.dag till Hjälmaren Runt

__________________________________

Stor renovering av Arboga bibliotek

Nu är det dags för Arboga bibliotek att genomgå en omfattande renovering av golv och fönster. Renoveringsstart måndag den 4 maj.

Golvet i hela biblioteket och de stora fönstren ut mot ån i tidskrifts- och referensavdelningen ska bytas ut. Renoveringen kommer att pågå under maj månad och första delen av juni. Det framgår av Arboga kommuns hemsida.
Biblioteket har öppet under hela maj men tillgängligheten kommer att vara begränsad.
Från den 1 juni till och med den 12 juni kommer biblioteket att vara helt stängt.

- Hjälp oss att tömma biblioteket!
Med den uppmaningen meddelas att arbogaborna från och med måndag den 4 maj får sommarlån på böcker och cd-skivor.
- Låna och ta med till sommarstugan! står det.
Vanlig lånetid gäller dock för nya böcker, ljudböcker, filmer och tidskrifter.

HARRY HOLM 2015 05 04

------------------------------------------------

Och vad händer en söndag då?

Denna söndag händer det mesta i Arbogatrakten ute på landsbygden. Det blir både kosläpp och ponnyridning. Och tillfälle att besöka Lasse-Maja-grottan i Medåker.

Kosläpp på Tvetalunds lantbruk kallas arrangemanget mellan klockan 11.00 och klockan 15.00 på söndagen. Klockan 11.00 idag öppnar grindarna och djuren släpps ut på grönbete.
Under dagen är gårdsbutiken öppen, med försäljning av gårdens produkter
På den här gården utanför Köping finns hästar, höns, och kor av rasen Bohuskulla . På sommaren bor hönsen i ett flyttbart hönshus . På gården finns de 3 kossor.en tjur och 3 kalvar.

Lasse-Maja-grottan
Söndagscafé i Lasse-Majagrottan är ett annat arrangemang, detta i Medåker, på landsbyden utanför Arboga denna söndag.
I grottgången ligger mystiken tät. Innanför dörrarna är det endast din fantasi som sätter gränserna för vad som kan hända, skriver arrangören på sin hemsida och berättar att man i år startar upp med sommarcafé varje söndag 10-21 från och med idag 3 maj till och med den 13 september
Det är denna söndag alltså ett café från klockan 10.00 till klockan 21.00 i Lasse-Majagrottan i Garlinge, med adress Skatberget 137 och med Kicki Norgren som arrangör. Det är fri entré.
Under eftermiddagen finns alltså också möjlighet till ponnyridning och det är mellan 13.00 och 18.00

Bio på Folkan
Mall Cop 2 heter filmen på Folkan, som jag envisas med att kalla biografen i Medborgarhuset. Den börjar kl 19 och biljetten kostar 100 kronor.
Handlingen: Kevin James återvänder i rollen som Paul Blart i uppföljaren till "Snuten i varuhuset". Här åker han tillsammans med sin tonårsdotter Maya till Las Vegas för att delta i ett årligt konvent för säkerhetsvakter. Av en slump upptäcker han att en stor stöt håller på att genomföras mot hotellet där han bor - och det är upp till Blart att gripa brottslingarna.
Filmen är 1 timme och 34 minuter lång och tillåten från 11 år..

HARRY HOLM 2015 05 03

------------------------------------------------------------------

 

 

Och det är dans i parken i kväll

Claes Lövgrens orkester

Danskväll med Claes Lövgrens är det i Arboga Folkets park i kväll lördag kl 20. Arrangör är som vanligt FMK Arboga som lovar dansvänlig musik för nykter och dansant publik fram till midnatt.

Enligt traditionen är det också diverse trafikaktiviteter före och under pausen. Och det lottas ut vinster på entrébiljetten för dem som kommer före kl. 20.00. Servering finns det också.
Claes Lövgrens är ett av Sveriges mest populära dansband. Repetoaren består av mogen dansmusik.
Kapellmästaren själv, Claes Lövgren, sjunger samt spelar klaviatur och dragspel. Antti Johansson spelar saxofon och kompgitarr samt körar. Andreas Olsson spelar bas. Calle Stifors, leadgitarr och sång.
Och Andy Johansson är med på trummor och sång

HARRY HOLM 2015 05 02

__________________________________________________

Trippelministern till Arboga
Talar vid årets första-maj-möte

Gabriel Wikström, Västeråsare från Riddarhyttan, och nu trippelminister, majtalar i Arboga.
(Foto: Kristian Pohl / Regeringskansliet)

Gabriel Wikström, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister, är Arbogas 1:a maj talare i år..

Årets förstamaj-demonstration i Arboga går till så här: Först är det samling utanför Medborgarhuset klockan 10. En halvtimme senare är det avmarsch med Arboga Bblåsorkester i spetsen.
Klockan 11 börjar talen i Ahllöfsparken, med i tur och ordning Razmus Schagerström, Ordförande i SSU Arbogaamt Gabriel Wikström, Sveriges folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.
I år firar socialdemokraterna första maj under parollen Kunskap, Frihet, Framtid.
Togge & Dennis kommer bjuda på skönsång under dagen. och det bjuds på kaffe, och så blir det saft och fiskdamm för barnen.

HARRY HOLM 2015-05-01

----------------------------------------------


 

** -

 

**
_____________________________________________

 

 

_______________________________________________

 

 

**  

 

 
**  
 
**  

 

 

 

 

 


 
**  

 
**  

 
**  

 
**  

 
**  

 
**  

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Ansvarig utgivare: Harry Holm
E-mail: harry@holm.tf

KLICKA HÄR för info om arbogasidan
och om det där med cookies.
Där finns också

ARKIV.

OM HÄLSA - KLICKA HÄR!

OM HÄRJEDALEN - KLICKA HÄR!

______________________________

FRÅGELEKEN

Den blomstertid nu kommer.
Vi hälsar sommaren välkommen

genom att byta ut geografifrågorna
mot blomsterfrågor.

SVAR PÅ FÖRRA FRÅGAN:
PPTITTA = PENSE
(PP = pen + titta = se)

NY GÅTA:

Vilken blomma tänker vi på?

CIRKELVÄXT

Svara till harry@holm.tf


___________________________

Arne Möller
har avlidit


Arne Möller avled i cancer
den 28 april 2015.
Vi är med hans anhöriga i sorgen.

(Läs om hans liv
och om hans böcker nedan.)

______________________

Arne Möllers två böcker kan köpas för totalt bara 200 kr inkl frakt
(om du märker beställningen arbogasidan.se)
Ordinarie pris: 159 kr / st
plus frakt.

"Sviken förnedrad upprättad"
Arne Möllers första bok

Pris 159 kr

Att vara övergiven av sin mor, vilka spår sätter det i ett barns liv? Tidigt kom Arne i kontakt med alkoholen, som drog honom allt djupare ned i förnedring. Fanns det hopp för honom? Och hur gick det för dem som han söp tillsammans med?
I den här boken berättar Arne Möller om sitt liv, med en tro att det finns hopp för alla.
- Jag är mycket imponerad av hur Gud kan förvandla en människa, kommenterar hans vän Lennart Nilsson.
Förlag HEDE ord & ton. Första uppl. 2012. Inbunden. Kartonnage. 21x15cm. 280 gram.

BESTÄLL FRÅN Förlag Hede, Box 4, 840 93 Hede.
ordochton@yahoo.se 0684-100 20.

eller via mail till harry@holm.tf

*

"Meningen"
Arne Möllers andra bok.

Pris 159 kr

I en fylllekvart, sent en kväll, fick Arne höra att en av hans bästa vänner blivit frälst och fått komma in på ett av Lp:s behandlingshem... En ny värld öppnades i hans tanke. I denna nya värld fanns det en mening med livet.
Förlag Hede. Första uppl. 2013. 144 s. Kartonnage. 21x15cm. 290 gram.

BESTÄLL FRÅN Förlag Hede, Box 4, 840 93 Hede.
ordochton@yahoo.se 0684-100 20.

eller via mail till harry@holm.tf

*
LÄS GÄRNA OM VÅRA BÖCKER PÅ http://www.bokborsen.se/
?storeid=1200341

---------------------------------

BÖCKER FRÅN
FÖRLAG HEDE 2015

Från Mazar-e-Sharif till Vimmerby
(159:-)

De lade pappans lik i kistan och åkte från Kabul mot Mazar-e-Sharif. Utefter vägen stoppade talibanerna deras bil för kontroll. De undersökte till och med kistan. Pappan hade rakat sig innan han dog, vilket enligt talibanerna var absolut förbjudet och straffet var 100 piskrapp. Så nu fick liket 100 piskrapp medan familjen fick stå på parkeringen och se på. Detta var dock inget jämfört med hur kvinnorna behandlades, och då inte bara av talibanerna, beskriver Shafigheh i den här boken.

Beställ fråm Förlag Hede. Box 4, 840 93 Hede eller genom ett mail till:

ordochton@yahoo.se

 

---------------------------------

 

Djur älskar - människor hatar,
av Anne-Cathrine Bodger
(159 kr)

Anne-Cathrine Bodger vill med den här boken ge en bild av sitt ideella djurskyddsarbete. Möten mellan människa och djur handlar boken om. Det är sanna berättelser om hur skrämmande illa djur ofta behandlas.
Här berättar Anne-Cathrine Bodger också om möten mellan människa och människa – på gott och ont. Så här sammanfattar författarinnan detta:
- Den som värderar och prioriterar djurens välfärd befinner sig i en uppförsbacke. Där ondskan finns flyttas fokus från djurskyddsarbete till personförföljelse. Drevet går och människan blir ett villebråd.

Beställ fråm Förlag Hede. Box 4, 840 93 Hede eller genom ett mail till:

ordochton@yahoo.se

_____________________

-------------------_____________

När Skräddarn kom till byn,
av Ann Brånn.

Boken handlar om en byskräddare född 1872. Trots fattigdom, ett dragigt torp som bostad och en stor barnaskara, var han förnöjsam och spred glädje omkring sej. Skräddare var han men han kunde också tillverka möblerna i hemmet, och rent av bygga sej ett nytt hus i två våningar. det klarade han också. Hans okuvliga energi visade sig när han tvingades uppföra samma hus två gånger.
Inte nog med de 11 barnen, det blev även ett så kallat oäkta barnbarn att ta hand om. Dottern Olga måste fly till Amerika för att kunna försörja sig och pojken. Dramatiken i hennes liv där var stor och det dröjde länge innan hon kunde återförenas med sonen.
Skräddaren lyckades som änkeman med 11 barn skaffa en blyg hushållerska. Hon blev hans hustru och fick styvbarn som var äldre än hon själv.
Ljuspunkter, som när hemmet fick elektricitet, ingår i denna skildring av livet i 1900-talets början. Författarinnan upplevde själv mycket av det som berättas, hon var en av Skräddarns döttrar..

Pris 288 kr. Kan beställas via
ordochton@yahoo.se
eller från
harry@holm.tf

_________________________

BÖCKER FRÅN
FÖRLAG HEDE 2014

'

Skyddsänglarna
av Gunnar Fahlgren

"Plötsligt fann jag mig ligga upp och ner omkring fyra meter över ettan. Vi såg varandra i ögonen och förberedde oss för en kollision och därmed ett tvärt slut på flygarbanan."
Vid dessa och andra tillfällen ingrep Gunnar Fahlgrens skyddsänglar och därför kunde han under sin tid som pilot i SAS transportera totalt 1,4 miljoner passagerare.
Den bifogade boken ”Skyddsänglar” är berättelsen om Gunnar Fahlgrens liv.
Pris 159 kr

___________________________

Så började bomberna falla
av Helena Rior

Efter flera år på flykt och i läger var det nu en dag i oktober 1944 på Tammerfors järnvägsstation. Där försökte man få Helena Riors morbror med på tåget, en resa som hade Sverige som mål. Men morbrodern ville hem till Ingermanland. Ryssland hade lovat att de skulle få återvända till sina hembyar och återfå sin egendom. Inklusive Helena Riors morbror nappade 55.000 ingermanländare på erbjudandet. Ingen av dessa återvände till hembyarna utan transporterades till Sibirien och sydöstra Sovjet. Men Helena och hennes familj nådde "fäderneslandet", Sverige.

Förlag Hede. 238 sidor. 188 kr.

__________________________

Min hembygd
av Stellan Edling

Det här är historien om en by i Sverige, men den kan också vara historien om andra små byar i Norrland och andra delar av landet, där en utveckling bytts mot avveckling.

I boken beskriver Stellan Edling Tallsjö bys historia, med näringar som jord- och skogsbruk och handel, men också statliga verksamheter som post och telegraf. Här berättas om personer som levt och verkat i Tallsjö under åren men här redovisas också luffare och andra tillfälliga besökare - som de boende i lägret för samvetsömma..

Min hembygd
av Stellan Edling

Förlag Hede. 138 sidor, 159 kr.

 

--------------------------------

BÖCKER FRÅN FÖRLAG HEDE JULI 2014

Nu kom den ut på vårt Förlag Hede, den andra diktboken från Rolf Sandberg i Filipstad "Sov min lilla flicka". I dikten med samma namn finns raderna "I drömmen kan vi flyga / över vattnet / över morfars båt..."
Denna och våra andra böcker kan beställas från Bokbörsen. Länk här:
http://www.bokborsen.se/
page-start?issearch=1&sall=
1&scat=0&maincat=
1&extendedsearch=0&mediatype
=0&sallstr=f%C3%B6rlag
+hede&screator=&stitle=

__________________________

BÖCKER FRÅN FÖRLAG HEDE JUNI 2014

---- -----

"Mitt vittnesbörd - Från mörker till ljus" av Birgitta Hagström. (159 kr)
LÄS MER LÄNGRE NED I SPALTEN
___________________________

"Två ryskor" av Ann-Marie Mathiassen 159 kr

LÄS MER LÄNGRE NED I DEN HÄR SPALTEN.________

 

----- -----

"Mitt vittnesbörd - Från mörker till ljus" av Birgitta Hagström. (159 kr)

 

"Gud tog mig en augustinatt då jag var ensam på mina föräldrars
sommarställe. Jag hade då i många år levt under svår psykisk press.
Nu fick jag ett sammanbrott och började stoppa i mig allt jag
kunde hitta av tabletter och alkohol. Samtidigt sträckte jag upp
mina händer och ropade: Gode Gud hjälp mig! Låt det bli ett slut på
detta, för nu orkar jag inte mer!"
Det höll på att gå illa den natten men Gud kom. Sedan var det lätt att leva. Jag var helad från den depression jag burit på ett halvt liv, skriver författarinann i denna kompletterade version av hennes livsberättelse.

Författarinnan hade i många år en sorts fobi för svart, för mörker.
Efter lång tid under psykisk press fick hon ett sammanbrott.
Men här berättar hon också om hur hon blev fri, genom sin tro,
och att hon, som hon skriver,
liksom fick ett nytt utseende på insidan..

_________________________

"Två ryskor" av Ann-Marie Mathiassen 159 kr

Två unga vackra kvinnor av förnäm börd - ingenting annat väntas av dem än att de gifter sig med en lämplig man. Men båda har högre mål för sina liv; ära och berömmelse är vad som hägrar. Och det är som självständiga individer, på egna vingar, genom seriöst arbete och en stark och härdad vilja de skall nå det; Marie tack vare sin målarkonst, Lou genom sina djuplodande studier och sitt originella tänkande.

*

LÄS OM ALLA FÖRLAG HEDES BÖCKER PÅ:

http://www.bokborsen.se/
page-start?issearch=
1&sall=1&scat=0&mainca
t=1&extendedsearch=0&mediatype=
0&sallstr=%22f%C3%B6rlag
+hede%22&screator=&stitle=

 

________________________

VILL DU ATT DET DU SKRIVIT
SKA BLI EN BOK?

Kontakta arbogasidan
harry@holm.tf

FÖRLAG HEDE
LÄS OM VÅRA BÖCKER!

KLICKA HÄR!

___________________________

Sidan med Öppettider,
där vi upplåtit plats gratis i flera år,
uppdateras inte längre.
Här i högerspalten
kan man annonsera öppettider eller annan info, för 500 kr per månad.

Om du vill vara med:
Maila till
kontakt@arbogasidan.se


_____________________________

________________________

OM HÄLSA - KLICKA HÄR!

OM HÄRJEDALEN - KLICKA HÄR!

_________________________

_________________________

KÄRLEK TILL SVERIGE
"If I Could Take Sweden Home" och "Meet Me In Stockholm"
med WANDA JACKSON

LYSSNA OCH LADDA NER
FRÅN SPOTIFY, ITUNES mm

________________________

__________________________

Vill du säkra framtiden för
www.arbogasidan.se

Annonsera eller ge ett bidrag
(PlusGiro nr 31 04 41-1)
ordochton@yahoo.se

_____________________________
LEDIGA ANNONSPLATSER_____________________________

Socialstyrelsen bromsade bästa metoden - Tio miljarder kronor ”åt skogen”

GÅ TILL ROTEN MED DET ONDA
VITBOK OM N2-AFFÄREN

Vetenskapliga undersökningar visar att ungefär varannan rotfyllning misslyckas. Den vanliga metoden att rotfylla tänder (guttaperkametoden) lyckas nämligen sällan döda alla bakterier.

Det finns ett bättre sätt, N2-metoden. Enligt en studie i Tennessee i USA var lyckandefrekvensen 99,2%.

Denna, den bästa och billigaste rotfyllningsmetoden, förbjöds först av Socialstyrelsen och har sedan avfärdats av vårt lands rotfyllningsspecialister, trots att N2 är tillåtet i EU och därmed i Sverige.

I boken ”Gå till roten med det onda” visas hur Socialstyrelsen, genom att enbart lita till de rotfyllningsprofessorer som haft som karriär att lära ut den gamla dåliga metoden, orsakat landet onödiga kostnader på omkring 10 miljarder kronor, massor med onödigt lidande hos patienterna och ett oräkneligt antal i onödan utdragna tänder.

Boken ”Gå till roten med det onda” kommer ut lagom till tandläkarstämman och vill genom informerade journalister, patienter och tandläkare hjälpa till att äntligen fasa ut den fasligt dåliga guttaperkametoden för rotfyllning.

Boken kan beställas för 250 kr
(inkl moms och inkl frakt på 36 kr) via
harry@holm.tf

--------------------------------------------

ANNONS

Tomter vid fiskevatten

KLICKA HÄR!

Percelen te koop Zweden

Grundstücke Zum verkauf:
5 am Wald gelegene Grundstücke,
Nahe dem Fluss Lunån in Hede Härjedalen Schweden

______________________________

 

 

EN VACKER ARBOGA-BOK

LASSE-MAJA
KUNG AV FRANKRIKE

Carl Calov visar i den här vackert inbundna boken att Lasse-Maja,
som ligger begravd vid Trefaldighetskyrkan i Arboga,
kan ha varit den franska tronföljaren, som av sin biologiske far, Axel von Fersen, smugglades undan franska revolutionen till Fersens gods Finnåker.
Det skulle förklara varför stortjuven Lasse-Maja kunde dupera folk genom att tala franska och svänga sig med fina fraser och maner.

FÖR ATT BESTÄLLA:
Maila ditt namn till harry@holm.tf

Priset – 160 kr/ex – är inkl moms.
Endast frakt tillkommer. Faktureras

________________________

MILJONTALS - även äldre - BÖCKER
OCH MÅNGA SKIVOR
KLICKA HÄR FÖR ATT KOMMA TILL BOKBÖRSEN!

______________________

RAD-ANNONSER
från Arbogasidans vänner

KLICKA PÅ NAMNET FÖR ATT KOMMA TILL RESP. HEMSIDA
______________________________

ARBOGAS MUSIKSHOP

BIRGIT JOHANSSONS BOK
"BABY-POESI"


BOKHANDELN HLT

BÖCKERNA DU INTE HAR
MEN KANSKE ÖNSKAR DIG


EN BOK OM ARBOGA


NYSÄTERNS FJÄLLGÅRD

NÄTBOKHANDELN ANTIKVAR

__________________________

Var finns personen?
Vem äger företaget?
Vad har skrivits om din medicin?

NÄR DU VILL VETA SAKER:
Låt oss hjälpa dig att hitta information
om människor och saker, om företag, föreningar och företeelser

MAILA DIN FRÅGA TILL
harry@holm.tf


________________________

Alla sjukdomar är
BRIST-SJUKDOMAR
enligt Dr Joel WALLACH
som också är agronom och veterinär samt en erfaren obducent vad gäller djur och människor.
KLICKA HÄR
för att se vilken brist som lär orsaka vilken sjukdom/krämpa
www.arbogasidan.se/halsa
___________
______________

_____________________________

BÖCKER - ÖVRIGA LÄSTIPS

_________________________

MUSIK - SKIVTIPS

________________________

Sidan med Öppettider,
där vi upplåtit plats gratis i flera år,
uppdateras inte längre.
I den här högerspalten
kan man annonsera öppettider eller annan info, för 500 kr per månad.

Om du vill vara med:
Maila till
kontakt@arbogasidan.se
_____________________________


_________________________

 
   
 
   
 
   
 
   
 
 
   
 
  

 

 
 


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ansvarig utgivare: Harry Holm
E-mail: harry@holm.tf

KLICKA HÄR för info om arbogasidan
och om det där med cookies.
Där finns också

ARKIV.

OM HÄLSA - KLICKA HÄR!

OM HÄRJEDALEN - KLICKA HÄR!

______________________________

FRÅGELEKEN
Svar på förra frågan:
RÅTTRAD = MUSKÖ


NY GÅTA:
Vart är vi på väg?

CHOKLAD INKL KLOCKA

Svara till harry@holm.tf
_________________________________

BÖCKER FRÅN FÖRLAG HEDE JULI 2014

Nu kom den ut på vårt Förlag Hede, den andra diktboken från Rolf Sandberg i Filipstad "Sov min lilla flicka". I dikten med samma namn finns raderna "I drömmen kan vi flyga / över vattnet / över morfars båt..."
Denna och våra andra böcker kan beställas från Bokbörsen. Länk här:
http://www.bokborsen.se/
page-start?issearch=1&sall=
1&scat=0&maincat=
1&extendedsearch=0&mediatype
=0&sallstr=f%C3%B6rlag
+hede&screator=&stitle=

__________________________

BÖCKER FRÅN FÖRLAG HEDE JUNI 2014

---- -----

"Mitt vittnesbörd - Från mörker till ljus" av Birgitta Hagström. (159 kr)
LÄS MER LÄNGRE NED I SPALTEN
___________________________

"Två ryskor" av Ann-Marie Mathiassen 159 kr

LÄS MER LÄNGRE NED I DEN HÄR SPALTEN.

___________________________

 

----- -----

"Mitt vittnesbörd - Från mörker till ljus" av Birgitta Hagström. (159 kr)

 

"Gud tog mig en augustinatt då jag var ensam på mina föräldrars
sommarställe. Jag hade då i många år levt under svår psykisk press.
Nu fick jag ett sammanbrott och började stoppa i mig allt jag
kunde hitta av tabletter och alkohol. Samtidigt sträckte jag upp
mina händer och ropade: Gode Gud hjälp mig! Låt det bli ett slut på
detta, för nu orkar jag inte mer!"
Det höll på att gå illa den natten men Gud kom. Sedan var det lätt att leva. Jag var helad från den depression jag burit på ett halvt liv, skriver författarinann i denna kompletterade version av hennes livsberättelse.

Författarinnan hade i många år en sorts fobi för svart, för mörker.
Efter lång tid under psykisk press fick hon ett sammanbrott.
Men här berättar hon också om hur hon blev fri, genom sin tro,
och att hon, som hon skriver,
liksom fick ett nytt utseende på insidan..

_________________________

"Två ryskor" av Ann-Marie Mathiassen 159 kr

Två unga vackra kvinnor av förnäm börd - ingenting annat väntas av dem än att de gifter sig med en lämplig man. Men båda har högre mål för sina liv; ära och berömmelse är vad som hägrar. Och det är som självständiga individer, på egna vingar, genom seriöst arbete och en stark och härdad vilja de skall nå det; Marie tack vare sin målarkonst, Lou genom sina djuplodande studier och sitt originella tänkande.

*

LÄS OM ALLA FÖRLAG HEDES BÖCKER PÅ:

http://www.bokborsen.se/
page-start?issearch=
1&sall=1&scat=0&mainca
t=1&extendedsearch=0&mediatype=
0&sallstr=%22f%C3%B6rlag
+hede%22&screator=&stitle=

 

________________________

VILL DU ATT DET DU SKRIVIT
SKA BLI EN BOK?

Kontakta arboga
sidan
harry@holm.tf

FÖRLAG HEDE
LÄS OM VÅRA BÖCKER!

KLICKA HÄR!

___________________________

Sidan med Öppettider,
där vi upplåtit plats gratis i flera år,
uppdateras inte längre.
Här i högerspalten
kan man annonsera öppettider eller annan info, för 500 kr per månad.

Om du vill vara med:
Maila till
kontakt@arbogasidan.se


_______________________________

________________________

OM HÄLSA - KLICKA HÄR!

OM HÄRJEDALEN - KLICKA HÄR!

_________________________

_________________________

KÄRLEK TILL SVERIGE
"If I Could Take Sweden Home" och "Meet Me In Stockholm"
med WANDA JACKSON

LYSSNA OCH LADDA NER
FRÅN SPOTIFY, ITUNES mm

________________________

__________________________

Vill du säkra framtiden för
www.arbogasidan.se

Annonsera eller ge ett bidrag
(PlusGiro nr 31 04 41-1)
ordochton@yahoo.se

_____________________________
LEDIGA ANNONSPLATSER_____________________________

Socialstyrelsen bromsade bästa metoden - Tio miljarder kronor ”åt skogen”

GÅ TILL ROTEN MED DET ONDA
VITBOK OM N2-AFFÄREN

Vetenskapliga undersökningar visar att ungefär varannan rotfyllning misslyckas. Den vanliga metoden att rotfylla tänder (guttaperkametoden) lyckas nämligen sällan döda alla bakterier.

Det finns ett bättre sätt, N2-metoden. Enligt en studie i Tennessee i USA var lyckandefrekvensen 99,2%.

Denna, den bästa och billigaste rotfyllningsmetoden, förbjöds först av Socialstyrelsen och har sedan avfärdats av vårt lands rotfyllningsspecialister, trots att N2 är tillåtet i EU och därmed i Sverige.

I boken ”Gå till roten med det onda” visas hur Socialstyrelsen, genom att enbart lita till de rotfyllningsprofessorer som haft som karriär att lära ut den gamla dåliga metoden, orsakat landet onödiga kostnader på omkring 10 miljarder kronor, massor med onödigt lidande hos patienterna och ett oräkneligt antal i onödan utdragna tänder.

Boken ”Gå till roten med det onda” kommer ut lagom till tandläkarstämman och vill genom informerade journalister, patienter och tandläkare hjälpa till att äntligen fasa ut den fasligt dåliga guttaperkametoden för rotfyllning.

Boken kan beställas för 250 kr
(inkl moms och inkl frakt på 36 kr) via
harry@holm.tf

--------------------------------------------

ANNONS

Tomter vid fiskevatten

KLICKA HÄR!

Percelen te koop Zweden

Grundstücke Zum verkauf:
5 am Wald gelegene Grundstücke,
Nahe dem Fluss Lunån in Hede Härjedalen Schweden

______________________________

 

 

EN VACKER ARBOGA-BOK

LASSE-MAJA
KUNG AV FRANKRIKE

Carl Calov visar i den här vackert inbundna boken att Lasse-Maja,
som ligger begravd vid Trefaldighetskyrkan i Arboga,
kan ha varit den franska tronföljaren, som av sin biologiske far, Axel von Fersen, smugglades undan franska revolutionen till Fersens gods Finnåker.
Det skulle förklara varför stortjuven Lasse-Maja kunde dupera folk genom att tala franska och svänga sig med fina fraser och maner.

FÖR ATT BESTÄLLA:
Maila ditt namn till harry@holm.tf

Priset – 160 kr/ex – är inkl moms.
Endast frakt tillkommer. Faktureras

________________________

MILJONTALS - även äldre - BÖCKER OCH MÅNGA SKIVOR
KLICKA HÄR FÖR ATT KOMMA TILL BOKBÖRSEN!

______________________

RAD-ANNONSER
från Arbogasidans vänner


KLICKA PÅ NAMNET FÖR ATT KOMMA TILL RESP. HEMSIDA
______________________________

ARBOGAS MUSIKSHOP

BIRGIT JOHANSSONS BOK
"BABY-POESI"


BOKHANDELN HLT

BÖCKERNA DU INTE HAR
MEN KANSKE ÖNSKAR DIG


EN BOK OM ARBOGA


NÄTBOKHANDELN ANTIKVAR

__________________________


________________________

Alla sjukdomar är
BRIST-SJUKDOMAR
enligt Dr Joel WALLACH
som också är agronom och veterinär samt en erfaren obducent vad gäller djur och människor.
KLICKA HÄR
för att se vilken brist som lär orsaka vilken sjukdom/krämpa
www.arbogasidan.se/halsa
___________
______________

_____________________________

BÖCKER - ÖVRIGA LÄSTIPS

_________________________

MUSIK - SKIVTIPS

________________________

Sidan med Öppettider,
där vi upplåtit plats gratis i flera år,
uppdateras inte längre.
I den här högerspalten
kan man annonsera öppettider eller annan info, för 500 kr per månad.

Om du vill vara med:
Maila till
kontakt@arbogasidan.se
_____________________________


_________________________

 
   
 
   
 
   
 
   
 
 
   
 
  

 

 
 


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

__________________________