wrap-script-literals: no

 

*****************
Små små ord...
HARRYS HÖRNA

****************

_____________________________

HÖSTLOV I ARBOGA. Under vecka 44, den 27 oktober till 2 november, är det höstlov i Arboga. Då erbjuder föreningarna i Arboga prova på- aktiviteter för höstlovslediga barn och ungdomar.

TYVÄRR är det flera föreningar som inte visar sina dagar och klockslag, utan hänvisar till sina hemsidor. Det tror jag minskar antalet besökare på just dessa aktiviteter:

HÄR NEDAN hittar du i alla fall tid och plats för de olika aktiviteter som öppet visar sina program:

Badminton

Måndag och onsdag, 10.00-12.00. Racket och bollar finns att låna.

Plats: Sturehallen. Arrangör: Arboga badmintonklubb

Biblioteket

Nu startar biblioteket en bokklubb för dig som är mellan 10-13 år.

Onsdag, 14.00

Plats och arrangör: Arboga bibliotek

Bordtennis

Fredag 14.00-17.00

Plats: Sturehallen. Arrangör: Arboga Bordtennisklubb

Boule

Tisdag och torsdag 12.00-16.00

Plats: Boulehallen. Arrangör: Arboga boulesällskap

Bågskytte

Tisdag och torsdag, 13.00-15.00

Plats: Sturehallen. Arrangör: Arboga bågskytte

Frimärken

Tävlingar, frimärksbingo och fika.

Onsdag 13.00-16.00

Plats: Munkgatan 23. Arrangör: Arboga frimärksklubb

Fritidsgården Gluggen


Animerad film, resa till lek- och buslandet och Halloweenpyssel. Se http://www.arbogaungdom.se/ för mer information.

Golf

Tisdag, onsdag och torsdag, klockan 10.00-14.00. Klubbor och bollar finns att låna.

Plats: Golfbanan, Haketorp. Arrangör: Arboga Golfklubb. Obs! Inställt vid regn.

Gympa och gymnastik

Friskis och Svettis och Arboga gymnastikförening bjuder in till kostnadsfritt deltagande i föreningarnas olika pass. För information om tid, plats och deltagande, besök föreningarnas hemsidor:

http://arboga.friskissvettis.se/
nyheter/h%C3%B6stlovsvecka-v-44

http://www1.idrottonline.se/
ArbogaGF-Gymnastik/

Handboll

Torsdag 10.00-12.00

Plats: Sturehallen. Arrangör: IFK Arboga handboll

Inomhusorientering

Måndag 13.00-16.00

Plats: Sturehallen. Arrangör: Arboga Orienteringsklubb

Ishallen

Allmänhetens åkning, både med och utan puck och klubba. Se tider på
http://www.arbogahockey.se/
isschema/

Ridskolan

Måndag 16.00. Prova på ridning för både barn och vuxna. Kostnad 50 kronor.

Onsdag 08.00-14.00. Stallhäng med voltige. Kostnad 80 kronor.

Torsdag. Hallowenkväll med övernattning. Start klockan 18.00 till klockan 10.00 dagen efter. Lekar, spökrunda, spökhistorier, filmys, kvällsmat och frukost. Ta med sovsäck och godis. Kostnad 150 kronor.

Lördag 13.00. Prova på ridning för både barn och vuxna. Kostnad 80 kronor för icke medlemmar, 70 för medlemmar.

Lördag 15.00-18.00. Sminkkväll. För dig som vill fortsätter sedan kvällen med pizza och film. Ta med pengar till pizza och dricka.

Alla aktiviteter utom prova på ridningen kräver föranmälan och anmälan är bindande. Anmäl till ars83@telia.com eller på telefon 0589- 173 37. Prova på ridningen anmäler du på en lista direkt i ridhuset när du kommer.

Plats: Ridskolan Adolfsberg. Arrangör: Arboga Ryttarsällskap

Skidklubben

Korvgrillning, promenader och vallningsträning. Måndag till fredag, 11.00-14.00.

Plats: Skidstugan Landsskogskärret. Arrangör: Arboga skidklubb

Skytte

Luftgevärskytte. Måndag och onsdag, drop-in från 18.00.

Plats: Ångbåtsgatan 5 ovanpå Granngårdens butik. Arrangör: Arboga skyttegille

Fler höstlovstips

Passa på att göra ett besök på:
Arboga museum som anordnar höstlovskul. Program på www.arbogamuseum.se.
Arboga Bowling, information på
www.arbogabowling.se
Ekbacksbadet, information på www.arboga.se/ekbacksbadet
Gå på gratis bio
http://www.arboga.se/hostlovsbio

HARRY HOLM 2014 10 27
med hjälp av Arboga Kommuns hemsida

____________________________

HELGEN är här, därmed åter en kristen betraktelse i Harrys Hörna. I de flesta kyrkor i landet är ämnet idag Trons kraft. Här kommer min variant på funderingarna kring det ämnet.
Först ett Bibelord.

Han tog dem med sig ut ur staden bort mot Betania, och han lyfte sina
händer och välsignade dem.
Medan han välsignade dem lämnade han dem och fördes upp till himlen.

Luk. 24:50-51


Den 19:e söndagen efter Trefaldighet
Att i tro ta emot av välsignelserna


Det handlar om trons kraft i dag, men jag kände att jag skulle
skriva en del om välsignelsen.

Efesierbrevet inleds med lovprisning (Ef 1:3):
Välsignad är vår herre Jesu Kristi Gud och fader. Han har välsignat oss
med all den andliga välsignelse som genom Kristus finns i himlen.


DEN LOVPRISNINGEN säger att Jesus har välsignat oss med all den
välsignelse som finns i himlen, alltså inte bara viss välsignelse, utan all
välsignelse.
Det skulle ta oändligt lång tid att räkna upp alla välsignelser Han har för
oss, alla våra områden har han välsingat, både det andliga och det vi
kallar materiella.

OCH DET STÅR att han HAR välsignat oss – och då hänger det bara på att
vi accepterar det och i tro tar ut av det.
Sprider vi sedan vår välsignelse vidare till andra, så fylls vi hela tiden på
med nytt ur Guds oändliga förråd av välsignelser.

ATT VÄLSIGNA betyder att föra över kraft och liv på en annan människa.
Och först med att göra det var Gud.
När Han hade skapat människan sa Han sina första ord till oss.
Han började inte med att förmana och sätta upp regler och ställa krav, Han
började med att välsigna människan.

SÅ HÄR står det i 1 Mos 1:27-28:
Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han
henne. Som man och kvinna skapade han dem.
Gud välsignade dem och sade till dem: "Var fruktsamma och föröka er,
uppfyll jorden och lägg den under er. Härska över havets fiskar och
himlens fåglar och över alla djur som myllrar på jorden."

DET VISAR att Gud redan från början förklarat att vi inte bara skall ta emot
välsignelse, utan att vi också ska ge välsignelsen vidare. Vi är redan från
början skapade att bära frukt. Att välsigna. Att på det viset föra över kraft och liv till andra människor.

GUD VILL att vi skall lyda hans önskan att vi ska vara välsignande människor.
Och då står det så här i 5 Mos 28:2-6:
Alla dessa välsignelser skall nå dig och komma över dig, när du lyder
Herren, din Gud:
Välsignelse över dig inne i staden och välsignelse ute på åkern.
Välsignelse över de barn du får, den skörd du bärgar och de djur som
föds, kornas kalvar och tackornas lamm.
Välsignelse över dina korgar och dina baktråg.
Välsignelse över dig när du kommer och välsignelse över dig när du går.

GUD SÄTTER inga gränser för sin godhet, sina välsignelser.
Synden, som en tid stoppade välsignelserna, tog Jesus på sig på korset.
Därför är vi alltså skapade – och återskapade – för att bära Guds
välsignelser, i allt vi är och gör.

ATT VI ÄR väslignade betygades vid Kristi Himmelsfärd.
Det står så här om himmelsfärden i Luk 24:50-51:
Han tog dem med sig ut ur staden bort mot Betania, och han lyfte sina
händer och välsignade dem.
Medan han välsignade dem lämnade han dem och fördes upp till himlen.

ALLTSÅ: När Jesus fördes upp till himlen välsignade han oss, med lyfta
händer.
Han har ännu inte tagit ned dem.
Halleluja.
Amen.
HARRY HOLM 2014 10 25

____________________________

ARBOGA KOMMUN är värd allt beröm för sin hemsida. Jag använder den ofta och ibland ser jag saker som jag vill att alla Arbogaintresserade skall få reda på. Och då visar jag det här på sidan. Som följande fakta,

TIONDE BÄSTA kommun - av landets 290 kommuner - är Arboga! Det är SKL, Sveriges kommuner och landsting, som har gjort en undersökning om hur lätt det är att hitta information på kommunernas så kallade webbplatser.

SVERIGES Kommuner och Landsting har sedan 2009 granskat kommunernas webbplatser för att se hur de uppfyller medborgarnas behov av information. Webbplatserna granskas utifrån drygt 250 vanliga medborgarfrågor. Varje fråga har getts två minuter för att finna ett svar. Om inget svar har hittats inom de två minuterna har det räknats som att svaret inte finns.

FÖR ARBOGAS del hittades svaren i genomsnitt på 90 procent av frågorna. Nio kommuner fick bättre resultat än Arboga och fyra kommuner har samma resultat. I topp ligger Uddevalla kommun med ett resultat på 94 procent. Snittet för alla 290 kommuner i undersökningen är 78 procent.

BÄST RESULTAT fick arboga.se för information om individ- och familjeomsorg (100 %), gator, vägar, miljö och renhållning (100 %) samt tillstånd, näringsliv och krisinformation (100 %).

VI GRATULERAR och sprider förstås även denna information från Arboga kommuns hemsida till våra läsare.

HARRY HOLM 2014-10-23

____________________________

GÄDDGÅRDSSKOLAN duger inte längre. Från i fjol finns ett föslag om att delar av den skall rivas.

NU SKALL Arboga kommun ta reda på vilka effekter det får om Gäddgårdsskolan rivs / renoveras.
Så här resonerar kommunen:

KOMMUNEN påbörjar en fördjupad utredning om Gäddgårdsskolan.
Gäddgårdsskolan är i ett omfattande behov av renovering och lokalerna är inte längre ändamålsenliga ur ett pedagogiskt perspektiv.

ARBOGA KOMMUN påbörjar alltså därför en fördjupad utredning. Syftet är att ge underlag till beslut i frågan om vad som ska hända med lokalerna och vilka verksamheter som ska finnas på skolan.
- Vi kommer att göra en konsekvensbeskrivning av tidigare förslag som rör Gäddgårdsskolans lokaler och verksamheter och se hur behoven ser ut i ett långsiktigt perspektiv, säger Heidi Wistrand, lokalstrateg vid Arboga kommun.

HON FORTSÄTTER:
- Det finns många aspekter som vi måste ta hänsyn till och utreda vidare när det gäller en framtida Gäddgårdsskola. Bland annat kommer den fördjupade utredningen att ha ett pedagogiskt perspektiv och se till att ge bra förutsättningar för bland annat utemiljö, trafikmiljö och arbetsmiljö.

DET ÄR ALLTSÅ utifrån lokalutredningens förslag som konsekvensanalysen skall göras. Bakgrund:

HÖSTEN 2013 presenterades resultatet av en lokalutredning gällande kommunens lokaler, som omfattade skola, förskola, kostverksamhet samt vård och omsorg.

NÄR DET GÄLLER Gäddgårdsskolans lokaler föreslog utredningen bland annat att delar av skolan rivs och ersätts med nya anpassade lokaler. Det är förslagen från utredningen hösten 2013 som kommunen nu ska analysera konsekvenserna av.

SÅ LÅNGT kommunens hemsida. Funderingarna för min del återvänder till "hotet" från i fjol att göra en enda stor högstadieskola för Arboga.
Mot bakgrund av att en mindre skola är en bättre miljö för både elever och personal får vi hoppas att också den aspekten kommer med i konsekvensanalysen.

HARRY HOLM 2014 10 22

 

____________________________

VERKSAMHET under vattnet, inte ubåtar, har försvarsmakten hela tiden betonat att det rört sig om de senaste dagarna. Då måste det väl vara så kallade grodmän då. Men även dessa ska väl ha något krypin, en båt under eller över vattenytan.

NATIONALITETEN ville varken nye riksdagspolitikern Stig Henriksson från Fagersta eller någon från försvaret tala om. Och det är klart att det var lättare att bestämma undervattensverksamhe-tens nationalitet nere i Karlskrona. För den ubåten satt ju fast uppe på en sten. Men deras kapten sade, efter att båten kommit loss:
- På återseende.

TROTS DET var det ingen rysk ubåt som bombades i Hårsfjärden för ett antal år sedan, även om Carls Bildt då tog det för givet och skällde på Moskva. Det var en Nato-ubåt.

ARBOGASONEN Anders Hasselbohm tog reda på det och skrev en bok om det. Han var och intervjuade en Nato-officer i ett annat land och fick bekräftat att det var deras ubåt - som dessutom var så skadad att den tvingades gå i övervattensläge genom Öresund.

DEN GÅNGEN fanns det dock ingen radiotrafik mellan ryska "basen" och Stockholms skärgård som indicium.
Så den här gången är det nog rysk inblandning, helt i linje - med man klart allvarligare än - flygincidenserna tidigare i år.

HARRY HOLM 2014-10-21

_____________________________

VI ÄR MÅNGA i Arboga som nu fått Mälarenergis tidning "nonstop". Nr 3 2014 heter den. Och förstasidan domineras av Västerås. Liksom hela tidningen. Så finns vi över huvud taget, vi mälarenergikunder som bor utanför Västerås? Inte av Mälarenergis tidning att döma.

VÄSTERÅS, Sveriges energihuvudstad, ropar förstasidan. Och en stor bild av Västerås pryder förstås fronten. Plus lite puffar för insidorna, till exempel "Fullt fokus på att lösa problem med lukt vid nya anläggningen".

VAD ÄR Mälarenergi för dig? Så frågar företagets kommunikationschef (!) på "ledarsidan". Mitt svar: Mälarenergi är något för västeråsarna, om man skall döma efter företagets tidskrift.

DE TRETTIOEN sidorna fylls till allra största delen av Västeråsreportage. Undantaget korsordet på sidan 16-17, rapport från ett Hallastaföretag och en artikel som hamnar mellan Västerås och Kvicksund.

MEN OM vår trakt, Västra Mälardalen, finns tydlingen inget att berätta. För oss gäller det bara att betala räknngarna som kommer fårn Mälarenergi AB, pengar som också används till att trycka tidningen "nonstop" - åt västseråsarna. Känns det som..

DET ÄR ungefär som Arboga Tidning, som idag, men annars väldigt sällan, har arbogabor som tillfrågade i den ständiga enkätrutan på sistasidan. Men ofta Köping, Köping och Köping, känns det som..

HARRY HOLM 2014 10 20

____________________________

INFÖR DENNA, artonde söndagen efter Trefaldighet, tänker predikanterna, speciellt dom i Svenska kyrkan, på temat "Att lyssna i tro". Så då gör också jag det, så här i bmånaden oktober,
Och börjar med ett bibelord:
Judarna blev förvånade och sade: ”Hur kan han som inte har studerat vara så lärd?” Jesus svarade: ”Min lära är inte min, utan hans som har sänt mig.” (Johannesevangeliet 7:15)

ATT LYSSNA I TRO är alltså temat idag. "Min lära är inte min, utan hans som har sänt mig". Den där raden behöver jag när jag fylls av självrannsakan och undrar vad i allsin dar jag håller på med.
Här skriver jag, som tämligen nyväckt kristendomsivrare, en betraktelse i veckan på Internet.
Jag författar insändare till olika tidningar, när humanister och andra är för mycket ute och seglar.
Jag skriver kristna sångtexter och leder gudstjänster i min frikyrka, ja till och med predikar där ibland.

OCH ÄNDÅ har jag inte nämnvärt studerat teologi. En för mig värdefull bibelskola har jag gått men är egentligen oerhört ”olärd” på området. Till och med livets hårda skola har varit rätt så ”ohård” för min del.
Så varför tar jag då sådan plats med mitt spridande av Jesu lära?

FÖR ATT MIN lära inte är min. Det är inte jag som styr, för då skulle jag förmodligen styra ner i det ena eller andra diket, rena singelolyckan. Nej, det är inte jag, utan det är Gud som styr. Och Gud är kärleken, står det i Bibeln.

JAG VILL ATT människor ska må bra, på alla sätt. Medicinskt sett förstås men också att de ska bli räddade till ett härligt liv här på jorden och till något ännu härligare i himlen.
Med hjälp av det jag säger och sjunger och skriver vill jag att allt fler människor ska hitta till tron på Gud och Jesus och Den helige Ande.

"BRÖDER, MITT hjärtas önskan och min bön till Gud är att de ska bli räddade” för att låna ord av Paulus.
När han under vintern 57-58 e.Kr. satt i Gajus hus i Korinth, dikterade han ett brev för skrivaren Tertius. Det brevet togs sedan till Rom av Foibe, kvinnan som – enligt en text i Bibel 2000 – var ledare i grannförsamlingen Kenchrai.
Det är alltså där, i Romarbrevet (10:1), som Paulus skriver:
”Bröder, mitt hjärtas önskan, och min bön till Gud är att de ska bli räddade.”

DET KÄNNS så självklart att man vill lyda sin tro och försöka få sina medmänniskor att hitta den väg som går till himmelen.
För det är verkligen ett fynd. Så här säger Jesus:
”Med himmelriket är det som när en köpman söker efter fina pärlor. Om han hittar en dyrbar pärla går han och säljer allt han äger och köper den.” (Matt. 13:45-46)

Jag ber:
Käre god Gud, låt din Ande styra våra hjärtan, så att vi känner Din vilja och så att vi orkar leva efter Din vilja, det vill säga leva med Din kärlek som den demonstrerades av Jesus Kristus vår Herre. Amen.¨

HARRY HOLM 2014-10-19

_____________________________

VÄRT ATT UPPREPA:

EN KNASIG IDÉ. Än en gång har den för Arboga knasiga idén om parkeringsskiva förts fram.
En privatperson lämnade i april i år in ett så kallat medborgarförslag till kommunen.
"Väldigt många städer och i princip alla förorter till Stockholm använder sig av
systemet", menar förslagsställaren.

DET ÄR VÄL inte säkert att systemet är bra bara för att det används där. Hur som helst, i Arboga passar det inte, där är det en viktig del i stadens välkomnande profil att den som hittar hit skall kunna parkera utan större problem.

FÖRSLAGSSTÄLLAREN skriver:
"Vi har upptäckt fördelen med p-skiva varje gång min man och jag ska parkera
där det inte finns parkeringsautomater."
En ännu större förde,menar jag,l är att som i Arboga varken ha p-automter eller krav på p-skiva.

OCH SÅ skriver förslagsställaren:
"Det finns alltid en skylt där det står hur länge man får stå och dessutom blir det
enklare för parkeringsvakterna".
I Arboga finns det skyltat hur länge man får stå på olika p-ytor. För det behövs inga p-skivor.

OCH P-PLATSERNA är inte i första hand till för parkeringsvakterna,
utan för stadsbor och besökare som ska ha det så lätt som möjligt att ställa bilen
för att kunna besöka butiker, näringsställen och evenemang.

"DE SOM INTE har en skiva ska kunna hämta den i närmaste affär eller turistbyrå", står det i förslaget.
Men tänk då om p-vakten kommer när besökaren stannat för att gå och leta på en butik som har p-skivor att dela ut.

FÖRRESTEN har väl affärernas personal annat att göra än att serva med p-skivor, plus att de säkert får färre kunder om p-skiva införs.... så
varför ska de hjälpa till?

TEKNISKA nämden tittade på det här härom året och fann att inga parkeringsytor i stan var konstant fullbelagda. Så då blev svaret, från kommunalt håll, att inga p-skivor behövdes.

KANSE NÄR Gropgården exploateras (kvarteret med p-ytan vid f.d. Baptistkyrkan), menar tekniska förvaltningen nu. För då ska en ny p-beläggningsinventering göras.
Och först därefter kan förslaget om p-skivor i Arboga prövas igen. Och om och när exploateringen av Gropgården blir av, det vet ingen idag.

SÅ, OM ARBOGA kommer att drabbas av p-skive-eländet så får vi trösta oss med att det torde dröja länge innan systemet införs.

HARRY HOLM 2014 10 16

 

 

 

 

I BREVLÅDAN kom det en snygg och lättförståelig trycksak i veckan, som visar att Arboga har fått ännu en pizzeria. Och träffande nog heter den pizzerian "En till".

JAG SKRIVER alltså lovord över folderns utseende, över dess layout och redigering. Men det fattas en för mig rätt viktig sak: Det står ingenstans i den vackra trycksaken var "En till Restaurang och Pizzeria" ligger.

ATT DEN FINNS i Arboga, det förstår jag av att telefonnumret har 0589 som riktnummer. Men vid vilket torg eller vid vilken gata? Det kan ju vara bra att veta, eftersom pizzerian vill ha 20 kr för att köra hem pizzan till oss.

BROSCHYREN är skapad av ett företag i Arboga, står det på den.. Där vet man säkert adressen, tänkte jag. Och frågade: Men fick då veta att det bolaget inte hade gjort broschyren.

TRYGGT att veta att det inte var ett företag i Arboga som, inför att foldern blev tryckt, hade missat en så väsenltig
information.

OM JAG hittar den nya pizzerian så tänker jag nog beställa en kombination av nummer 27 och nummer 28, om det går bra.

DÅ SKULLE det bli en pizza med skinka, salami, bacon och svartpeppar. Vilket fantastiskt GI, alltså ack så hälsosamt för den som inte vill gå upp mer i vikt. Allvarligt talat..

HARRY HOLM 2014 10 17

_____________________________

EN KNASIG IDÉ. Än en gång har den för Arboga knasiga idén om parkeringsskiva förts fram.
En privatperson lämnade i april i år in ett så kallat medborgarförslag till kommunen.
"Väldigt många städer och i princip alla förorter till Stockholm använder sig av
systemet", menar förslagsställaren.

DET ÄR VÄL inte säkert att systemet är bra bara för att det används där. Hur som helst, i Arboga passar det inte, där är det en viktig del i stadens välkomnande profil att den som hittar hit skall kunna parkera utan större problem.

FÖRSLAGSSTÄLLAREN skriver:
"Vi har upptäckt fördelen med p-skiva varje gång min man och jag ska parkera
där det inte finns parkeringsautomater."
En ännu större förde,menar jag,l är att som i Arboga varken ha p-automter eller krav på p-skiva.

OCH SÅ skriver förslagsställaren:
"Det finns alltid en skylt där det står hur länge man får stå och dessutom blir det
enklare för parkeringsvakterna".
I Arboga finns det skyltat hur länge man får stå på olika p-ytor. För det behövs inga p-skivor.

OCH P-PLATSERNA är inte i första hand till för parkeringsvakterna,
utan för stadsbor och besökare som ska ha det så lätt som möjligt att ställa bilen
för att kunna besöka butiker, näringsställen och evenemang.

"DE SOM INTE har en skiva ska kunna hämta den i närmaste affär eller turistbyrå", står det i förslaget.
Men tänk då om p-vakten kommer när besökaren stannat för att gå och leta på en butik som har p-skivor att dela ut.

FÖRRESTEN har väl affärernas personal annat att göra än att serva med p-skivor, plus att de säkert får färre kunder om p-skiva införs.... så
varför ska de hjälpa till?

TEKNISKA nämden tittade på det här härom året och fann att inga parkeringsytor i stan var konstant fullbelagda. Så då blev svaret, från kommunalt håll, att inga p-skivor behövdes.

KANSE NÄR Gropgården exploateras (kvarteret med p-ytan vid f.d. Baptistkyrkan), menar tekniska förvaltningen nu. För då ska en ny p-beläggningsinventering göras.
Och först därefter kan förslaget om p-skivor i Arboga prövas igen. Och om och när exploateringen av Gropgården blir av, det vet ingen idag.

SÅ, OM ARBOGA kommer att drabbas av p-skive-eländet så får vi trösta oss med att det torde dröja länge innan systemet införs.

HARRY HOLM 2014 10 16

_____________________________

DOWNTON Abbey började igen i TV härom kvällen. Och redan i första avsnittet tyckte jag att vår amatörstatsminister Löfven fick sig en känga. Av självaste Mr. Carson. Jag återkommer till det.

POLITIK brukar det vara roligt att läsa om, har jag tyckt. Speciellt som jag inte är partipolitiskt bunden, utan försöker använda mina egna små hjärnsäller och mitt eget hjärta när jag ska ta ställning till det som sägs och sker.

MEN NU tycker jag att det börjar bli lite smått olustigt att följa rikspolitiken. Målet att få bort utlandsskulden till 2018 vill nya regeringen skippa. För då blir det lättare att förverkliga de löften som vänsterkanten gödslade med inför valet.

OCH DÅ blir det lättare att höja skatter så att de som får arbete i eventuellt ökad sysselsättning skall kunna betalas med skattepengar.

JAG FÖRSTÅR förresten inte hur den personal i vården, som redan går på knäna, skall ha ork och tid att också lära upp de tusentals och åter tusentals ungdomar som Löfven vill ge "trainee"-jobb där.

NEJ, JAG MÅSTE återvända till Downton Abbey. Och översätta vad Mr. Carson faktiskt sade redan i första avsnittet denna femte säsong::
- Människorna har valt en arbetarregering, så de vet inte alltid vad de gör.

HARRY HOLM 2014 10 14

--------------------------------------

NY VECKA, en verklig höstvecka, där allt färre löv fladdrar i träden efersom de flesta ligger på marken. Inomhus verksamheter verkar det vara bäst att välja. Till exempel som att gå på bio.

SÅDAN FAR, sådan son heter filmen på Medborgarhuset, bion, i kväll, måndag, kl 19. Det är Bio Kontrast som arrangerar.

HANDLINGEN Japan. Två familjer från olika samhällsklasser får beskedet att deras söner, nu sex år, förväxlats vid födseln.

SJUKHUSET råder dem att byta tillbaka barnen. Kvalfyllda bestämmer de sig för att följa rekommendationen.
Men hur byter man någon man fostrat som sitt eget barn?
Filmen är 2 timmar 10 minuter lång och tillåten från 15 år.

HARRY HOLM 2014 10 13

_____________________________

HELGEN ÄR här och då brukar jag publicera en betraktelse, i kristendomens tecken. Den är skriven av mig. Som inte är någon pastor eller teologiskt högutbildad person utan bara en lekman i sammanhanget.

SOM VANLIGT börjar jag med ett Bibelord:

Ödemarkens beten frodas, höjderna klär sig i jubel.
Ängarna smyckas av fårhjordar och dalarna höljer sig i säd.
Allt är jubel och sång.

Psaltaren 65:13-14

Tacksägelsedagen

DEN HÄR HELGEN bärs det skördealster till många kyrkor, lokalt producerade varor som sedan säljs eller auktioneras bort för att ge pengar till verksamheter och människor med angelägna behov.

TEMAT i svenska kyrkan denna söndag, Tacksägelsedagen, är lovsång.
Att sjunga ut sin tacksamhet är mer än vanligt aktuellt, när det är skördetid. “Allt är jubel och sång”, som det står i bibelordet här ovan.

TACKA SKAPAREN genom lovsång. Det är en fin form av tillbedjan, en självskriven ingrediens i varje gudstjänst. För vi har ju så mycket att tacka för.
Som det står i Psaltaren 66:1-2: “Hylla Gud, hela världen, spela och ära hans namn, ära honom med lovsång!”

I PSALTAREN 66 står det också: “Säg till Gud: Väldiga är dina verk! För din makt kryper dina fiender.“
Så jag tror att djävulen mår väldigt illa när vi samlas i kyrkan och sjunger Guds lov.
Just det att Satan blir lidande, är en välkommen bieffekt till det härliga uttryck för kärlek som det är att sjunga lovsång.

I NÄSTA VERS fortsätter psalmdiktaren: “hela världen tillber dig, spelar till din ära, lovsjunger ditt namn.”
Och då går tankarna till Carl Bobergs psalm “O Store Gud”, som verkligen sjungs i hela världen. Något av lovsångernas lovsång.

FÖR LOVSÅNG, det är inte bara de taizé-aktiga korta verser som upprepas i det oändliga och som mest ungdomen älskar.
Det är också de berättande sångerna, de äldre som nya kristna texter som i sig är som en predikan eller ett vittnesbörd..

EN BRA KRISTEN sång har en bra text inbäddad i en skön melodi, varvid budskapet går fram bättre och sitter kvar längre än en aldrig som förberedd talad predikan.

JAG VILL citera Dagen den 29 mars 2011, där Bill Gaither säger:
- Människor kommer ihåg sånger. Musik, och all konst vad den saken anbelangar, vidrör människor på djupet och ger oss något att hålla fast vid när vi behöver uppmuntran.
- Musik ger oss en väg att förklara idéer som enbart ord inte klara av att uttrycka.

DET GÄLLER i högsta grad de “idéer” i lovsångerna, som är Herrens budskap till oss och vårt budskap till Honom, det vill säga Jesus uppfyllda löften till oss och vår tacksamhet till Gud. På Tacksägelsedagen 2014 och alla andra dagar.

HARRY HOLM 2012 10 11

 

-------------------------------------

ARBOGA KOMMUN kommer att styras som förut. Centern fortsätter att spela med de röda, så Ageta Bode, s, kan sitta kvar på sin eftersträvade kommunalrådspost.

DET VERKAR som att oppositionen har suttit passiva trots det läge som uppstod i och med valet, där det bara behövts att centern lämnar sosse-makten för att i stället arbetar för en förändring.

FÖR SÅ HÄR svarar folkpartiets Anders Cargerman på min fråga om hur det gått:
"Besked igår från S att den gamla konstellationen med S+V+C+OPA kvarstår. Vi, samverkans-partierna (M+Fp+KD+MP) , får förhålla oss till det och har ett första möte på söndag.

ANNARS hade det kunna bli spännande. Skötseln av det ekonomiska har det inte varit någon större orsak att klaga på de senaste åren.
Men ett maktskifte i Arboga skulle säkert ha inneburit några hälsosamma nya grepp, inte minst vad gäller attityd.

HARRY HOLM 2014 10 10

------------------------------------

NOBELPRISET i fysik går till Isamu Akasaki, Hiroshi Amano och Shuji Nakamura. "En upptäckt till gagn för mänskligheten", enligt Vetenskapsaka-demien.

VISST ÄR led-belyhsningen bra utomhus. Och i områden i världen där det inte finns ett utbyggt ledsystem är fördelen att de här lamporna drar så lite ström att de kan drivas med solenergi. Vilket ju är mycket miljövänligt.

MEN NÄR det gäller övergången från glödlampor till led-lampor i våra bostäder i Sverige, då är det knappast någon miljövårdsmässigt revolutionerande metod.

PRISTAGARNA får alltså priset för att de utvecklat tekniken bakom effektiva blå lysdioder - som i sin tur möjliggör energieffektivt vitt ljus. Helt enkelt en bra ersättning för 1900-talets glödlampor, skriver media denna vecka..

BRA ERSÄTTNING för glödlampor? Inte inomhus i alla fall. För våra gamla glödlampor gav inte bara ljus, de gav värme också..Det gör inte led-lamporna.

SPECIELLT i bostäderna, med dess termostatreglerade inomhustemperatur, innebär övergången till led-belysning att värmesystemet i en byggnad får arbeta något men dock mer än tidigare. Och kraften bakom den ökade uppvärmningen kommer dessutom inte sällan från fossila bränslen, som olja eller kol som ger luftföroreningar utomhus.

MILJÖVINSTEN inomhus blir i stort sett noll, vid övegång till led-belysning.
Men om man slutar skryta om det miljövänliga med de dyra led-lamporna, då är jag med på noterna. Då har Nobelkommittén säkert rätt.

HARRY HOLM 2014 10 08

 

--------------------------------------

VARDAG IGEN i staden vid Arboga å. Det blir molnigt och till och med någon regndroppe vid tretiden. Men lövträden står ännu färggranna och lyser upp tillvaron. Och vid 17-18-tiden idag kan det till och med bli så att regndropparna glittrar i solsken.

SOM EN SOL sken vår vän Michael i går. Han hade fått hit sin fru och tre barn från Pakistan, efter många månaders väntan. "I have found my father", ropade en av döttrarna glädjestrålande när Michael mötte på flygplatsen.

HARRY HOLM 2014 10 06

 

_____________________________

HELGEN är här och det är dags, som varje veckoslut, att bjuda på en liten kristen betraktelse.
Denna söndag är det Den Helige Mikaels dag. Då berättas det om
ärkeängeln Mikael som kämpar mot det onda genom att slåss mot draken, symbolen för det onda (Uppenbarelseboken 12:7-12).

I MÅNGA kyrkor är temat denna söndag änglarna, därför brukar ofta flera olika berättelser om änglar lyftas fram. En är berättelsen om Daniel som för sin tro skull kastas till lejonen för att dö, men som blir skyddad av Guds änglar (Daniel 6:16-22). En annan är berättelsen om Jakob som i en dröm får se änglar gå upp och ner mellan himlen och jorden (Första Moseboken 28:10-17). Innehållet i alla berättelserna är
ofta kampen mellan gott och ont, och lyfter fram Guds seger över det onda.

Och så dagens bibelord:

”Ta på er Guds rustning, så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska
angrepp.”
Ef. 6:11

Den helige Mikaels dag
TRONS KRAFT


"För Gud är ingenting omöjligt".
Ju längre livet för oss, desto fler exempel får vi kristna i våra egna liv på
att detta verkligen stämmer.
Mirakler, både stora och små, kantar vår vandringsväg. Och det särker
tron mer och mer.
Och de kraftgärningar vi själva försöker oss på lyckas – i proportion till
hur stark vår tro är.

VI TALADE om trons kraft och om Guds rustning, i en mindre grupp en
kväll och gillade verkligen detta tema. Vi läste bland annat Efesierbrevets 6:e kapitel, 13:e - 17:e versen,
Sanningens bälte? Jesus är sanningen, javisst. Men tänk vilken panggrej det är att alltid försöka tala sanning. Då står man där rak i ryggen och kan inte beskyllas för lögn:

OCH SÅ bekvämt: Den som ljuger måste alltid komma ihåg sin lögn så att han eller hon inte säger något
annat nästa gång. Den som håller sig till sanningen behöver aldrig fundera över tidigare repliker, det är bara att tala ur hjärtat.
Ibland är man osann för att man inte vill såra. Men det kan också vara
fel sätt. Som en filosof sa:
– En sanning gör ont en kort stund, en lögn svider hela livet.

FRÄLSNINGENS hjälm gör – om allt är som det ska – att vi tänker rätta
tankar. Och oroas man över att det ”bär iväg” med funderingarna ibland,
då finns Andens svärd där: Bibeln.
Det är bara att läsa den och få svaret: Vad skulle Jesus ha gjort i denna
situation?

OM INTE annat blir svaret: Ta på dig skorna! Villigheten skor, viljan att gå
ut i världen – exempelvis i Arboga – och förklara för människor vilket
härligt liv det går att leva efter en omvändelse, som kristen, med trons
kraft, i Guds rustning.

EN AV DE förnämliga effekterna av att ha blivit kristen är den kraft som
det innebär av att be i tro.
Jag tycker mig ha märkt att ju starkare tro man har på att det man ber
om ska bli verklighet, desto snabbare och bättre förverkligas ens
önskan.
Det där leder till att man till slut liksom går i ständig bön.

OCKSÅ I DET sammanhanget hittar jag en rad i samma kapitel som vi varit
inne i tidigare.
I Ef 6:18 står det ”Gör det under åkallan och bön och be i er ande varje
stund.”.

SÅ JAG BER: Käre Gud, styr våra hjärtan genom din Ande, så att vi förstår
att rätt använda den rustning Du gett oss, till både försvar och anfall, till både skydd mot det onda och till att sprida kunskapen om det Goda, Din son Jesus Kristus, Amen.

HARRY HOLM 2014 10 04

------------------------------------

FREDAG i oktober, i en disig och dimmig tid. Fortfarande finns dock färgprakt i lövträden, som lyser upp tillvaron. Tack för det.

PÅ BIOGRAFEN är det mörkt. Där kan en och annan film utgöra ljusglimtar.
Gone Girl heter rullen som visas på biografen i Arbogas Medborgarhus denna fredagskväll kl 19.

HANDLINGEN. På Nick och Amy Dunnes femte bröllopsdag anmäler Nick sin fru saknad. Polisens utredning och en massiv mediacirkus drar igång och Nicks bild av ett lyckligt äktenskap blir allt mindre trovärdig.

DET DRÖJER inte länge innan hans lögner och underliga beteende får alla att ställa sig den obehagliga frågan… Har Nick Dunne mördat sin fru?

GONE GIRL är en thriller i regi av David Fincher baserad på Gillian Flynns bästsäljande roman med samma namn. Det här är verkligen den långfilm, den är 2 timmar och 29 minuter lång och tillåten från 15 år.

HARRY HOLM 2014 10 03

____________________________

PÅ RIKSPLANET fortsätter kohandeln mellan s och mp och svävande suddiga "löften" haglar genom etern.
Men allt syftar till att vi vanliga människor ska få allt mindre att bestämma om, staten / samhället ska ha mer och mer makt.

ALLA UNGA SKA vara tvungna att gå gymnasiet, till exempel. Oberoende av vilja och helt utan hänsyn till om det finns en väg att via till exempel ett jobb ta sig fram till ett bra arbete och ett bra liv.

VÅRDNADSBIDRAGET skall bort och det ska bli hårdare regler från statens sida om vem i familjen som ska vara ledig från jobbet..

FAMILJERNA ska inte själva få bestämma vem som ska vara hemma hos barnen. Och därmed inte heller bestämma vad som är bäst för barnen och för den aktuella familjen.

OCH ÄNDÅ är inte v = kommunisterna med i regeringsförhandlingarna.

HUR SJUTTON röstar ni Svenska folk!?

HARRY HOLM 2014-10-02

_____________________________

 

 

____________________________

 

EN GAMMAL HÖRNA MED EN SORTS PROGRAMFÖRKLARING

DET HÄR SKRIVS NÄR DET ÄR FREDAG den 11 november 2011. Alltså 111111. En dag då många gifter sig och då enligt mayaforskare etc en ny tidsålder skall börja.
Efter en tid av tekniska problem uppdateras nu åter den här sidan, nät-tidningen arbogasidan.se, som utger sig för att vara ett komplement till andra tidningar och säger sig ha material som man inte finner i andra media.

NU FINNS sedan länge bloggar överallt och i linje med programförklaringen ovan har därför Holmen-Bloggen lagts ner.
Jag återgår i stället till den vardagsjournalistik som jag i decennier dagligen ägnade mig åt i Nerikes Allehanda.

FÖRE MIG var det Harry Hjörne som odlade denna konst.
Denne legendariske chef för Göteborgs-Posten hade jag förmånen att få äta lunch med på Långedrag för 50 år sedan.
Min dåvarande chef på Arboga Tidning, Tord Wallström, hade nämligen sänt dit mig på en kommun-reporter-kurs.

HARRY HJÖRNE skaffade sig 1957 en spalt vid sidan om sin ledare, "Små, små ord av kärlek". Den dikterade han dagligen, strax före pressläggningen.
"Detta bidrager till att jag kan skriva om allting. Ingenting är för stort och ingenting är för litet", förklarade han.

HAN SKREV sina små ord sju dagar i veckan. De sista var införda samma vecka som han avled i feberuari 1969, läser jag i bokverket Den svenska pressens historia.
Lika flitig och seglivad kan jag inte lova att Harrys Hörna blir.
Men man vet ju aldrig.

2011-11-11

_________________________________

ARBOGASIDAN
Ansvarig utgivare: Harry Holm

E-mail: harry@holm.tf

© Text och bild är
skyddade av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering är förbjuden men texter får återges med angivande av källan: www.arbogasidan.se

-------------------------------------------

ARKIV

ARKIV SEPTEMBER 2014

ARKIV AUGUSTI 2014

ARKIV JUNI JULI 2014

ARKIV MAJ 2014

ARKIV APRIL 2014

ARKIV MARS 2014

ARKIV FEBRUARI 2014

ARKIV JANUARI 2014

ARKIV NOV-DEC 2013

ARKIV HÖSTEN 2013

ARKIV SOMMAREN 2013

ARKIV MAJ 2013

ARKIV MARS APRIL 2013

ARKIV FEBRUARI 2013

ARKIV JANUARI 2013

ARKIV DECEMBER 2012

ARKIV NOVEMBER 2012

ARKIV OKTOBER 2012

ARKIV SEPTEMBER 2012

ARKIV AUGUSTI 2012

ARKIV SOMMAREN 2012

 

ARKIV T O M JUNI 2012

ARKIV MARS-APRIL 2012

ARKIV FEBR 2012 KLICKA HÄR

ARKIV JANUARI 2012

ARKIV T.O.M. DEC 2011

 

------------------------------------------

LÄNKAR

BIBELORDET / BÖCKER & LÄSTIPS / MUSIK & SKIVTIPS
SIDOR OM HÄLSA / ARKIV = TIDIGARE ARBOGASIDOR


HÄRJEDALEN HEDE JAKT MM -
FESTIVAL-SAJTEN

HEDE ORD & TON
Musik och litteratur

KLICKA HÄR
för att lyssna och läsa

__________________________

ARKIV HÖSTEN 2013

ARKIV SOMMAREN 2013

ARKIV MAJ 2012

ARKIV MARS APRIL 2012

ARKIV JAN 2012

ARKIV
T O M DEC 2011

ARKIV T O M 2010-12-31

ARKIV t o m juli 2010

ARKIV 2009

April-juni

Jan-april

ARKIV
dec 08 - jan 09

ARKIV
ARTIKLAR 2008:

Från årskiftet till augusti
KLICKA HÄR!

Augusti - oktober 2008
KLICKA HÄR!

Oktober - december 2008
KLICKA HÄR!

 

 

___________________________

VILL DU HA KVAR
www.arbogasidan.se ?


ANNONSERA MERA!

Det finns ett sätt att annonsera på.

Sidan med Öppettider,
där vi upplåtit plats gratis i flera år,
uppdateras inte längre.
I högerspalten
här på framsidan kan man annonsera öppettider eller annan info, för 500 kr per månad.

Om du vill vara med:
Maila till
kontakt@arbogasidan.se

_____________________________

Har du kollat på våra hälsosidor?
Nytt:
Det hjälpte mot kronisk förstoppning
.

KLICKA HÄR för att läsa mer!

_____________________________

Alla sjukdomar är
BRIST-
SJUKDOMAR
enligt Dr Joel WALLACH
som också är agronom och veterinär samt en erfaren obducent vad gäller djur och människor.

Om du inte har tid eller lust att läsa detaljerna på @rbogasidans hälsosidor
www.arbogasidan.se/halsa
kommer nedan ett sammandrag.

MEN KOM IHÅG:
Om du är sjuk, kolla först med den vanliga vården!

För som vanligt vill @rbogasidan vara ett komplement.

DÄR REKOMMENDERAR
DR WALLACH FÖLJANDE VITAMINER, MINERALER ETC för att förebygga och lindra nedanstående krämpor:

CANCER
A. 10.000 mg C-vitamin/dagligen (enligt Linus Pauling, dubbel nobelpristagare) för att behandla och förhindra cancer;
eller
B. E-vitamin + betakaroten + selen
De som ätit detta i 5 år hade
9% mindre av alla sjukdomar
13% fler överlevde räknat på alla sorts cancer
20% fler överlevde räknat på magcancer

ARTRIT HÖFTER KNÄN (OSTEOPOROS=KALKBRIST)
Kycklingprotein
en rågad tesked kycklingbrosk i apelsinjuice på morgonen = smärtan borta på 10 dagar.
(dos 30 ml/kg kroppsvikt)

ALZHEIMERS
Höga doser av E-vitamin + Låga doser av vegetabilisk olja

NJURSTEN Kalk + magnesium + bor

BRUSTEN ARTÄR Kopparbrist
GRÅA HÅR Kopparbrist
RYNKOR Kopparbrist
ÅDERBRÅCK Kopparbrist

HJÄRTATTACK mm förebyggs med kolloidal selen

ÅLDERSFLÄCKAR
är tecken på selenbrist (kan också vara tecken på kommande hjärtattack)
Med kolloidalt selen är åldersfläckarna borta på 6 månader.

DIABETES
Vanadin + krom
Eller
diet (under läkarkontroll) enl Karlshamns sjukhus, föda som innehåller
25% protein 25% kolhydrater och 50% fett

SKALLIGHET Tennbrist

DÖVHET Tennbrist

SEXLUST-BRIST Borbrist

DÅLIGT LUKT- OCH SMAKSINNE Zinkbrist

HOPSJUNKET TANDKÖTT Kalkbrist
HÖGT BLODTRYCK Kalkbrist
RYGGVÄRK Kalkbrist + ev kopparbrist

BRUSTNA NAGELBAND Brist på Omega 3
SPRICKOR I HUDEN Brist på Omega 3
BLODPROPP Brist på Omega 3
STROKE Brist på Omega 3

Allt enligt dr Walach - som anser att 147 olika sjukdomar beror på kalkbrist.

LÄS MER PÅ:
www.arbogasidan.se/halsa
__________________________

OM ARBOGASIDAN.SE

Ansvarig utgivare: Harry Holm
__________________________

E-mail:
harry@holm.tf

© Text och bild är skyddade av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering är förbjuden men texter får återges med angivande av källan: www.arbogasidan.se

___________________________

DET DÄR MED COOKIES

Vad säger lagen om Cookies?

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa cookies används till och hur cookies kan undvikas.

Enligt den nya lagen ska alltså alla som besöker en webbplats informeras om så kallade cookies, vad de används till och hur man kan vägra cookies.

En cookie är en liten textfil som lagras i datorn, och som www.arbogasidan.se använder för att få statistik om användandet av våra sidor. Det är alltså statisti-kcookie som sätts för att vi skall veta hur många besökare webbsidorna har.

En Cookie kan inte starta program och innehåller inte virus.

Hur du slipper cookies
De flesta webbläsare (t.ex. Internet Explorer och Netscape) tar emot cookies automatiskt, men det går att ändra inställningarna så att de inte accepterar dem eller ger besökaren ett val om han eller hon vill acceptera eller inte.
 
Gör så här om Du tycker att det är viktigt att slippa cookies:

Netscape: Gå till eller välj edit/preferences/advanced. Här anger du inställningarna för Cookies.

Internet Explorer 6.0: Gå till och välj, Tools/Internet Options/Privacy och ange inställningar för att hantera Cookies. Här kan du enkelt ange i vilken utsträckning du vill tillåta Cookies.

Internet Explorer 5.0: Gå till och välj, Tools/Internet Options/Security och sätt dina inställningarna för cookies. Du kan välja mellan att tillåta cookies eller att inte tillåta cookies överhuvudtaget.

Internet Explorer 4.0: Gå till och välj View/Internet Options/Advanced och välj om du vill tillåta cookies eller inte.

Hur ta bort cookies som redan finns i datorn?
För att ta bort dina befintliga cookies stänger du först ner webbläsaren.
I Netscape går du in i cookies.txt-filen och slänger dina cookie-filer.
I IE sparas cookies i en mapp eller katalog under Documents and Settings.

Sammanfattningsvis
www.arbogasidan.se använder sig av cookies. Cookien innehåller ingen personinformation, och vi använder den bara för att se hur många som besöker sidan.

Vill du inte tillåta lagring av någons cookies på din dator kan du alltså stänga av det i din webbläsares inställningar. Detta påverkar inte dina möjligheter att läsa information på exempelvis
www.arbogasidan.se

*

6 kap. 18 § lagen om elektronisk kommunikation

Elektroniska kommunikationsnät får användas för att lagra eller få tillgång till information som är lagrad i abonnents eller användares terminalutrustning endast om abonnenten eller användaren av den personuppgiftsansvarige får information om ändamålet med behandlingen och ges tillfälle att hindra sådan behandling. Detta hindrar inte sådan lagring eller åtkomst som behövs för att utföra eller underlätta att överföra ett elektroniskt meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller som är nödvändig för att tillhandahålla en tjänst som användaren eller abonnenten uttryckligen har begärt.

Mer information hittar du på Post- och Telestyrelsens hemsida.

 

 

iv

   
wrap-script-literals: no  
wrap-script-literals: no  

wrap-script-literals: nowrap-script-literals: no

!

ARKIV OKTOBER 2014

________________________________

Allhelgonahelgen är här

ALLHELGONAHELGEN är här. Med många fina minnen och mycket frid - men också med moderna störningsmoment.

MED SORG men också med vackra minnen kommer vi speciellt den här helgen ihåg de nära och kära som gått bort från detta jordeliv.
Ljus på gravarna och andaktsfullt liv i kyrkorna ska prägla veckoslutet.

UNDER SENARE år har dock det amerikanska halloween-firandet börjat störa friden.
Halloween betyder egentligen Alla helgons afton (ordet kommer av All Hallows Eve). Motivet för firandet med dödskallar och skelett och pumpor kan i grunden vara detsamma som vårt svenska mönster att denna helg tänka på dem som gått bort.

BÅDA SÄTTEN att fira är sätt att försöka vänja sig vid tanken på döden.
Pumpan i Halloween-firandet kommer från sagan om Jack som varken släpptes in i himlen eller i helvetet och som därför fick vistas i evighet på jorden. Där gjorde han lyktor av de rovor han åt och fyllde dem med glödande kol.

MEN ANNARS, detta att skrämmas, att klä ut sig till lik, skär sig väldigt mot vår svenska tradition med stillhet, ljuständning på gravarna och minnesstunder i kyrkorna.

NÄR JAG tänker speciellt på dem som under året mist en anhörig och ser Allhelgonahelgen som ett tillfälle för dem att leva ut sin sorg i andakt och eftertanke, då kan jag inte annat än berömma dem som för några år sedan kom med uppmaningen, att fira Halloween helgen innan Allhelgona.

INTE I ÅR precis, men generellt får vi nöja oss med att se positivt på Svensk Handels direktiv att fira Halloween den 31 oktober. I år faller det datumet in olyckligt nära "Allhelgona" - för att inte tala om nästa år, då de båda kolliderar. Men året därpå, 2016, kommer Halloween nästan en vecka innan Allhelgonahelgen.

I TIO ÅR nu har jag uppmanat mina läsare att hjälpa till att styra detta genom att - om det nu ska uppmärksammas över huvud taget - bara handla Halloween-material (mat och grejer) i de affärer som satsat på den sista helgen i oktober.

OCH KANSKE våga säga till bus-eller-godis-barnen vid dörren:
- Nästa år får ni dubbelt så mycket godis om ni i stället kommer utklädda till änglar.

HARRY HOLM 2014 10 31

________________________________

Avlövade träd i Kyrkparken

Sista dagen i oktober och det hör årstiden till att de stora kastanjerna i kyrkparken i Arboga har tappat sina löv.
Bara ett fåtal lövträd behåller en del av sin färgprakt nere vid Strandvägen.
Arbogaborna gör sig beredda för november, den mörkaste månaden på året.
Det är hög tid att tända ljus, inte bara på gravarna utan även i hemmen och varför inte också på arbetsplatserna.
Orkar man sedan var ett ljus själv också, för nära och kära, för vänner och grannar, så är det berömvärt.

HARRY HOLM 2014 10 31 / FOTO: ARNE GRIPENHED

________________________________________________.

Höst vid Arbogaån oktober 2014

BILD: ARNE GRIPENHED

______________________________

Gamla Bron i Arboga

Kapellgatsbron och andra namn förekommer. Jag fortsätter med den gamla benämningen, Gamla bron. Jag anser att det passar bättre i Gamla Arboga.

HARRY HOLM / FOTO: ARNE GRIPENHED

______________________________

Ännu en höstbild från Arboga

FOTO: ARNE GRIPENHED

_______________________________

Norges Nationaldag - söndag 26.10

Jodå, jag vet att Norges nationaldag firas den 17 maj. Men den skulle kunna firas den 26 oktober varje år.

För 200 år sedan drygt, den 17 maj 1814, fick Norge sin grundlag, sedan landet det året frigjort sig från Danmark.
Grundlagen, okej.
Men var frigörandet från Danmark något att fira?
För samtidigt tvingades Norge in i en union med Sverige.

Och så var det med "friheten" länge, fram till 1905 då Norge ensidigt drog sig ur unionen och valde en dansk prins till kung.
Sverige uppträdde lite hotfullt i detta läge men det blev en fredlig uppgörelse mellan de båda grannländerna.
Och "Förenade Kungarikena Sverige och Norge" upphörde att existera - den 26 oktober 2005.
Då först blev Norge självständigt. Och det vore väl en orsak att fira nationaldag.

Annars har jag flera gånger berättat om min dröm om en ny union. Då skulle vi kunna avnjuta Norges frihet att vara utanför EU och något knäppa upp Sveriges knäppa tvångströja, stickad i Bryssel.
Man kan väl få drömma lite och låta arbetet på en ny union Norge-Sverige starta den 26 oktober nästa år, på dagen 110 år efter unionsupplösningen.

HARRY HOLM 2014 10 25

______________________________

Höst i Arboga genom kameran 10

Brinnande buske i Vilsta. FOTO: ARNE GRIPENHED

_____________________________

Hösten i Arboga genom kameran 9

FOTO: ARNE GRIPENHED

______________________________

Hösten i Arboga genom kameran 8

FOTO: ARNE GRIPENHED

______________________________

Nu får Arbogaborna komma och lyssna på politikernas möten

Arboga kommuns nämnder ska anta mål, mått och budget för 2015. I samband med detta är nämndernas sammanträden öppna för allmänheten på den punkten.

- Välkommen på nämndernas öppna sammanträden om mål och budget för 2015, hälsar Arboga kommun på sin hemsida.
Och detta börjar redan idag, tisdagen den 21 oktober kl 13.15, med att allmänheten får komma till Fritids- och kulturnämnden i Medborgarhusets fönstersal.
Sedan följer öppna sammanträden, i tur och ordning som följer:
Socialnämnden: den 22 oktober, klockan 13.15. Plats: Kommunstyrelsesalen i Rådhuset.
Barn- och utbildningsnämnden: den 24 oktober, klockan 09.00. Plats: Kommunstyrelsesalen i Rådhuset.
Tekniska nämnden: den 29 oktober, klockan 13.15. Plats: Kommunstyrelsesalen i Rådhuset.
Kommunstyrelsen: den 11 november, klockan 13.15. Plats: Kommunstyrelsesalen i Rådhuset.

Det bör noteras att allmänheten inte får vara med om hela sammanträdena, utan bara det som rör budgeten för 2015.

HARRY HOLM 2014 10 21

_______________________________

Hösten i Arboga genom kameran 7

FOTO: ARNE GRIPENHED

_______________________________

Hösten i Arboga genom kameran 6

FOTO: ARNE GRIPENHED

_______________________________

Hösten i Arboga genom kameran 5

FOTO: ARNE GRIPENHED

_______________________________

 

Hösten i Arboga genom kameran 4

Höst vid den gamla kägelbanan i Ahllöfsparken i Arboga.

Foto: ARNE GRIPENHED

_______________________________

Hösten i Arboga genom kameran 3

När hösten växer vidare blir skuggorna länge och längre, konstaterar Arne Gripenhed som tagit denna bild.

______________________________

Författarkväll på Arbogas bibliotek

Författarkväll med Linda Åkerström, Marianne Cedervall och Lena Andersson ordnas kl 18 i kväll onsdag, i Galleriet i Arbogas bibliotek, som arrangerar tillsammans med ABF.

Marianne Cedervall
debuterade med romanen ”Svinhugg” 2008, en underhållande skröna om Mirjam och hennes väninna Hervor. Det är en bok om hämnd och väninnorna skålar i den gotländska sommarnatten när tre oförklarliga dödsfall inträffar.
I höst kommer den femte boken, Solsvärta, om de populära väninnorna.

*

Lena Andersson,
författare, journalist och dramatiker, romandebuterade 1999 med den omdiskuterade och kritikerhyllade förortsskildringen Var det bra så?
2013 tilldelades hon Augustpriset för sin senaste roman, Egenmäktigt förfarande. Samma år fick hon också motta Publicistklubbens Guldpennan med motiveringen "Varm och vass motar hon alla heliga kor i grind. Detta med en stil så klar att själva gudarna gråter. Motvilligt."

*

Även Arboga representerat
Linda Åkerström är frilansande journalist och bor utanför Arboga.
Linda debuterade som författare så sent som 2013 och har hittills givit ut två böcker om ödeckarna. Spännande berättelser för barn utgivna på Idus förlag.

Programmet är det tredje i höstens serie "Alltid på en onsdag", ett samarrangemang mellan studieförbunden i Arboga och biblioteket.

** FRÅN ARBOGA KOMMUNS HEMSIDA
______________________________________________

-------------------------------------------

Hösten i Arboga genom kameran 2

FOTO: ARNE GRIPENHED

---------------------------------------------

Hösten i Arboga genom kameran 1

FOTO: ARNE GRIPENHED

______________________________

Torglördag i Arboga - i finväder

FOTO: ARNE GRIPENHED 2014 10 11

______________________________

Torglördag med provsmakning
Och barnen får åka på hölasset


Lördagen den 11 oktober är det dags att samlas på Stora Torget i Arboga. Det är Torglördag och denna gång med med sopptema.

Besökarna på Stora Torget idag kommer att få provsmaka fem olika soppor, från klassisk ärtsoppa till asiatisk misosoppa.
- Dessutom kommer Lovisa Krantz från Örebro och underhåller oss med både egenskriven musik och covers, säger Tina Viitala, centrumutvecklare på föreningen Arboga i Centrum som är arrangör för Torglördagarna.
- Givetvis är också Jädersbruks vänner på plats med sitt hölass, fortsätter hon. Det brukar vara en jättepopulär aktivitet för barnen.
Under tiden 10.00-14.00 denna lördag pågår verksamheten. Det förtjänar att påpekas att den som provsmakar höstens soppor kan få med sig recepten hem.

Den som vill kan idag passa på att se utställningen Folktro
på Arboga Museum, där det är öppet 11.00-15.00.
För att inte tala om värdet av att titta in i Arbogas butiker, gallerier, caféer och restauranger, när du i alla fall är på stan.

HARRY HOLM 2014 10 11.

______________________________

Det blir samma partier som hittills som styr i Arboga kommande år

Så var det klart. Centerpartiet i Arboga har valt att fortsätta samarbeta med socialdemokraterna, vänsterpartiet och opa. Och då kommer allt att fortsätta som förut i Arboga, säkerligen inklusive motstånd mot privata alternativ för både barn och äldre.

Carl-Erik Almskoug (OPA), Dan Avdic Karlsson (V), Hans Ivarsson (C) och Ingrid Noord-Silversten (S) poserade på torsdagen glatt för p4 Västmanlands fotograf.
För nu var det klart vilka som skall styra Arboga kommun de närmaste fyra åren: Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Omsorgspartiet, precis som 2010-2014.

– Vi har haft ett väldigt bra samarbete under de fyra år som gått, så för mig var det en självklarhet att kontakta mina kamrater i de här partierna, sade i radion Ingrid Noord-Silversten, ordförande för Socialdemokraterna i Arboga.
Och hon sade faktiskt också:
– Vi har högt i tak, ett bra samarbetsklimat och vi tycker att vi har gjort det väldigt bra. Vi har en stabil ekonomi och vi tycker att vi för Arboga framåt.

HARRY HOLM 2014 10 10

_____________________________

Höstfint i Arboga stad

Höstplanteringarna är klara i Arbogas stadskärna.

Nu är det höstfint på gator och torg i Arbogas stadskärna. Tekniska förvaltningen har i veckan som var planterat ut höstväxter i urnor och blomlådor runt om i centrum.


Det berättar Arboga kommun på sin hemsida, där också ovanstående bild pryder sin plats.
Kommunen berättar att de latser som prytts med höstväxter
är Kapellbron, entréerna till Rådhuset, Nygatan, Nytorget, Entrétorget och på Kapellgatan vid Ahllöfsparken.
De höstväxter som planterats är bland annat lila och vit flerårig ljung, murgröna, silverek och vaktelbär.

--------------------------------------------

Löfvén vald till statsminister

På talmannens förslag valdes på torsdagen Stefan Löfvén till Sveriges statsminister. Det kom sig av att 132 riksdagsledamöter röstade ja, 49 röstade nej (sd), 154 avstod och 14 ledamöter var borta. Vänsterpartisterna hörde till de 154 som lade ner sina röster.

HARRY HOLM 2014 10 02

______________________________

Arboga om hösten - bild 2

Järntorgsgatan. Bild: Arne Gripenhed.

______________________________

 

4w  

 

_______________________________________________
 
ANNONS

VÅR BOKREA 2014
specialpris för läsare av www.arbogasidan.se
MÄRK BESTÄLLNINGEN "arbogasidan"

****
Arne Möllers böcker
om vägen bort från alkoholen
59 kr / ex (Ordinarie pris 159 kr/ex
)


BESTÄLL VIA
harry@holm.tf

 

 

**  
 
**  
 
**  
 
**  

 

 

 

 

 


 
**  

 
**  

 
**  

 
**  

 
**  

 
**  

 
**  

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
**  

 

 


 

Ansvarig utgivare: Harry Holm
E-mail: harry@holm.tf

KLICKA HÄR för info om arbogasidan
och om det där med cookies.
Där finns också

ARKIV.

OM HÄLSA - KLICKA HÄR!

OM HÄRJEDALEN - KLICKA HÄR!

______________________________

FRÅGELEKEN
Svar på förra frågan:
SLOMFÄSTNING = NORSBORG
(SLOM = NORS + FÄSTNING = BORG)


NY GÅTA
Vart är vi på väg?

SLYCKARAD
Svara till harry@holm.tf
_________________________________

BÖCKER FRÅN FÖRLAG HEDE JULI 2014

Nu kom den ut på vårt Förlag Hede, den andra diktboken från Rolf Sandberg i Filipstad "Sov min lilla flicka". I dikten med samma namn finns raderna "I drömmen kan vi flyga / över vattnet / över morfars båt..."
Denna och våra andra böcker kan beställas från Bokbörsen. Länk här:
http://www.bokborsen.se/
page-start?issearch=1&sall=
1&scat=0&maincat=
1&extendedsearch=0&mediatype
=0&sallstr=f%C3%B6rlag
+hede&screator=&stitle=

__________________________

BÖCKER FRÅN FÖRLAG HEDE JUNI 2014

---- -----

"Mitt vittnesbörd - Från mörker till ljus" av Birgitta Hagström. (159 kr)
LÄS MER LÄNGRE NED I SPALTEN
___________________________

"Två ryskor" av Ann-Marie Mathiassen 159 kr

LÄS MER LÄNGRE NED I DEN HÄR SPALTEN.

___________________________

 

----- -----

"Mitt vittnesbörd - Från mörker till ljus" av Birgitta Hagström. (159 kr)

 

"Gud tog mig en augustinatt då jag var ensam på mina föräldrars
sommarställe. Jag hade då i många år levt under svår psykisk press.
Nu fick jag ett sammanbrott och började stoppa i mig allt jag
kunde hitta av tabletter och alkohol. Samtidigt sträckte jag upp
mina händer och ropade: Gode Gud hjälp mig! Låt det bli ett slut på
detta, för nu orkar jag inte mer!"
Det höll på att gå illa den natten men Gud kom. Sedan var det lätt att leva. Jag var helad från den depression jag burit på ett halvt liv, skriver författarinann i denna kompletterade version av hennes livsberättelse.

Författarinnan hade i många år en sorts fobi för svart, för mörker.
Efter lång tid under psykisk press fick hon ett sammanbrott.
Men här berättar hon också om hur hon blev fri, genom sin tro,
och att hon, som hon skriver,
liksom fick ett nytt utseende på insidan..

_________________________

"Två ryskor" av Ann-Marie Mathiassen 159 kr

Två unga vackra kvinnor av förnäm börd - ingenting annat väntas av dem än att de gifter sig med en lämplig man. Men båda har högre mål för sina liv; ära och berömmelse är vad som hägrar. Och det är som självständiga individer, på egna vingar, genom seriöst arbete och en stark och härdad vilja de skall nå det; Marie tack vare sin målarkonst, Lou genom sina djuplodande studier och sitt originella tänkande.

*

LÄS OM ALLA FÖRLAG HEDES BÖCKER PÅ:

http://www.bokborsen.se/
page-start?issearch=
1&sall=1&scat=0&mainca
t=1&extendedsearch=0&mediatype=
0&sallstr=%22f%C3%B6rlag
+hede%22&screator=&stitle=

 

________________________

VILL DU ATT DET DU SKRIVIT
SKA BLI EN BOK?

Kontakta arboga
sidan
harry@holm.tf

FÖRLAG HEDE
LÄS OM VÅRA BÖCKER!

KLICKA HÄR!

___________________________

Sidan med Öppettider,
där vi upplåtit plats gratis i flera år,
uppdateras inte längre.
Här i högerspalten
kan man annonsera öppettider eller annan info, för 500 kr per månad.

Om du vill vara med:
Maila till
kontakt@arbogasidan.se


_______________________________

________________________

OM HÄLSA - KLICKA HÄR!

OM HÄRJEDALEN - KLICKA HÄR!

_________________________

_________________________

KÄRLEK TILL SVERIGE
"If I Could Take Sweden Home" och "Meet Me In Stockholm"
med WANDA JACKSON

LYSSNA OCH LADDA NER
FRÅN SPOTIFY, ITUNES mm

________________________

__________________________

Vill du säkra framtiden för
www.arbogasidan.se

Annonsera eller ge ett bidrag
(PlusGiro nr 31 04 41-1)
ordochton@yahoo.se

_____________________________
LEDIGA ANNONSPLATSER_____________________________

Socialstyrelsen bromsade bästa metoden - Tio miljarder kronor ”åt skogen”

GÅ TILL ROTEN MED DET ONDA
VITBOK OM N2-AFFÄREN

Vetenskapliga undersökningar visar att ungefär varannan rotfyllning misslyckas. Den vanliga metoden att rotfylla tänder (guttaperkametoden) lyckas nämligen sällan döda alla bakterier.

Det finns ett bättre sätt, N2-metoden. Enligt en studie i Tennessee i USA var lyckandefrekvensen 99,2%.

Denna, den bästa och billigaste rotfyllningsmetoden, förbjöds först av Socialstyrelsen och har sedan avfärdats av vårt lands rotfyllningsspecialister, trots att N2 är tillåtet i EU och därmed i Sverige.

I boken ”Gå till roten med det onda” visas hur Socialstyrelsen, genom att enbart lita till de rotfyllningsprofessorer som haft som karriär att lära ut den gamla dåliga metoden, orsakat landet onödiga kostnader på omkring 10 miljarder kronor, massor med onödigt lidande hos patienterna och ett oräkneligt antal i onödan utdragna tänder.

Boken ”Gå till roten med det onda” kommer ut lagom till tandläkarstämman och vill genom informerade journalister, patienter och tandläkare hjälpa till att äntligen fasa ut den fasligt dåliga guttaperkametoden för rotfyllning.

Boken kan beställas för 250 kr
(inkl moms och inkl frakt på 36 kr) via
harry@holm.tf

--------------------------------------------

ANNONS

Tomter vid fiskevatten

KLICKA HÄR!

Percelen te koop Zweden

Grundstücke Zum verkauf:
5 am Wald gelegene Grundstücke,
Nahe dem Fluss Lunån in Hede Härjedalen Schweden

______________________________

 

 

EN VACKER ARBOGA-BOK

LASSE-MAJA
KUNG AV FRANKRIKE

Carl Calov visar i den här vackert inbundna boken att Lasse-Maja,
som ligger begravd vid Trefaldighetskyrkan i Arboga,
kan ha varit den franska tronföljaren, som av sin biologiske far, Axel von Fersen, smugglades undan franska revolutionen till Fersens gods Finnåker.
Det skulle förklara varför stortjuven Lasse-Maja kunde dupera folk genom att tala franska och svänga sig med fina fraser och maner.

FÖR ATT BESTÄLLA:
Maila ditt namn till harry@holm.tf

Priset – 160 kr/ex – är inkl moms.
Endast frakt tillkommer. Faktureras

________________________

MILJONTALS - även äldre - BÖCKER OCH MÅNGA SKIVOR
KLICKA HÄR FÖR ATT KOMMA TILL BOKBÖRSEN!

______________________

RAD-ANNONSER
från Arbogasidans vänner


KLICKA PÅ NAMNET FÖR ATT KOMMA TILL RESP. HEMSIDA
______________________________

ARBOGAS MUSIKSHOP

BIRGIT JOHANSSONS BOK
"BABY-POESI"


BOKHANDELN HLT

BÖCKERNA DU INTE HAR
MEN KANSKE ÖNSKAR DIG


EN BOK OM ARBOGA


NYSÄTERNS FJÄLLGÅRD

NÄTBOKHANDELN ANTIKVAR

__________________________

Var finns personen?
Vem äger företaget?
Vad har skrivits om din medicin?

NÄR DU VILL VETA SAKER:
Låt oss hjälpa dig att hitta information
om människor och saker, om företag, föreningar och företeelser

MAILA DIN FRÅGA TILL
harry@holm.tf


________________________

Alla sjukdomar är
BRIST-SJUKDOMAR
enligt Dr Joel WALLACH
som också är agronom och veterinär samt en erfaren obducent vad gäller djur och människor.
KLICKA HÄR
för att se vilken brist som lär orsaka vilken sjukdom/krämpa
www.arbogasidan.se/halsa
___________
______________

_____________________________

BÖCKER - ÖVRIGA LÄSTIPS

_________________________

MUSIK - SKIVTIPS

________________________

Sidan med Öppettider,
där vi upplåtit plats gratis i flera år,
uppdateras inte längre.
I den här högerspalten
kan man annonsera öppettider eller annan info, för 500 kr per månad.

Om du vill vara med:
Maila till
kontakt@arbogasidan.se
_____________________________


_________________________

 
   
 
   
 
   
 
   
 
 
   
 
  

 

 
 


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ansvarig utgivare: Harry Holm
E-mail: harry@holm.tf

KLICKA HÄR för info om arbogasidan
och om det där med cookies.
Där finns också

ARKIV.

OM HÄLSA - KLICKA HÄR!

OM HÄRJEDALEN - KLICKA HÄR!

______________________________

FRÅGELEKEN
Svar på förra frågan:
RÅTTRAD = MUSKÖ


NY GÅTA:
Vart är vi på väg?

CHOKLAD INKL KLOCKA

Svara till harry@holm.tf
_________________________________

BÖCKER FRÅN FÖRLAG HEDE JULI 2014

Nu kom den ut på vårt Förlag Hede, den andra diktboken från Rolf Sandberg i Filipstad "Sov min lilla flicka". I dikten med samma namn finns raderna "I drömmen kan vi flyga / över vattnet / över morfars båt..."
Denna och våra andra böcker kan beställas från Bokbörsen. Länk här:
http://www.bokborsen.se/
page-start?issearch=1&sall=
1&scat=0&maincat=
1&extendedsearch=0&mediatype
=0&sallstr=f%C3%B6rlag
+hede&screator=&stitle=

__________________________

BÖCKER FRÅN FÖRLAG HEDE JUNI 2014

---- -----

"Mitt vittnesbörd - Från mörker till ljus" av Birgitta Hagström. (159 kr)
LÄS MER LÄNGRE NED I SPALTEN
___________________________

"Två ryskor" av Ann-Marie Mathiassen 159 kr

LÄS MER LÄNGRE NED I DEN HÄR SPALTEN.

___________________________

 

----- -----

"Mitt vittnesbörd - Från mörker till ljus" av Birgitta Hagström. (159 kr)

 

"Gud tog mig en augustinatt då jag var ensam på mina föräldrars
sommarställe. Jag hade då i många år levt under svår psykisk press.
Nu fick jag ett sammanbrott och började stoppa i mig allt jag
kunde hitta av tabletter och alkohol. Samtidigt sträckte jag upp
mina händer och ropade: Gode Gud hjälp mig! Låt det bli ett slut på
detta, för nu orkar jag inte mer!"
Det höll på att gå illa den natten men Gud kom. Sedan var det lätt att leva. Jag var helad från den depression jag burit på ett halvt liv, skriver författarinann i denna kompletterade version av hennes livsberättelse.

Författarinnan hade i många år en sorts fobi för svart, för mörker.
Efter lång tid under psykisk press fick hon ett sammanbrott.
Men här berättar hon också om hur hon blev fri, genom sin tro,
och att hon, som hon skriver,
liksom fick ett nytt utseende på insidan..

_________________________

"Två ryskor" av Ann-Marie Mathiassen 159 kr

Två unga vackra kvinnor av förnäm börd - ingenting annat väntas av dem än att de gifter sig med en lämplig man. Men båda har högre mål för sina liv; ära och berömmelse är vad som hägrar. Och det är som självständiga individer, på egna vingar, genom seriöst arbete och en stark och härdad vilja de skall nå det; Marie tack vare sin målarkonst, Lou genom sina djuplodande studier och sitt originella tänkande.

*

LÄS OM ALLA FÖRLAG HEDES BÖCKER PÅ:

http://www.bokborsen.se/
page-start?issearch=
1&sall=1&scat=0&mainca
t=1&extendedsearch=0&mediatype=
0&sallstr=%22f%C3%B6rlag
+hede%22&screator=&stitle=

 

________________________

VILL DU ATT DET DU SKRIVIT
SKA BLI EN BOK?

Kontakta arboga
sidan
harry@holm.tf

FÖRLAG HEDE
LÄS OM VÅRA BÖCKER!

KLICKA HÄR!

___________________________

Sidan med Öppettider,
där vi upplåtit plats gratis i flera år,
uppdateras inte längre.
Här i högerspalten
kan man annonsera öppettider eller annan info, för 500 kr per månad.

Om du vill vara med:
Maila till
kontakt@arbogasidan.se


_______________________________

________________________

OM HÄLSA - KLICKA HÄR!

OM HÄRJEDALEN - KLICKA HÄR!

_________________________

_________________________

KÄRLEK TILL SVERIGE
"If I Could Take Sweden Home" och "Meet Me In Stockholm"
med WANDA JACKSON

LYSSNA OCH LADDA NER
FRÅN SPOTIFY, ITUNES mm

________________________

__________________________

Vill du säkra framtiden för
www.arbogasidan.se

Annonsera eller ge ett bidrag
(PlusGiro nr 31 04 41-1)
ordochton@yahoo.se

_____________________________
LEDIGA ANNONSPLATSER_____________________________

Socialstyrelsen bromsade bästa metoden - Tio miljarder kronor ”åt skogen”

GÅ TILL ROTEN MED DET ONDA
VITBOK OM N2-AFFÄREN

Vetenskapliga undersökningar visar att ungefär varannan rotfyllning misslyckas. Den vanliga metoden att rotfylla tänder (guttaperkametoden) lyckas nämligen sällan döda alla bakterier.

Det finns ett bättre sätt, N2-metoden. Enligt en studie i Tennessee i USA var lyckandefrekvensen 99,2%.

Denna, den bästa och billigaste rotfyllningsmetoden, förbjöds först av Socialstyrelsen och har sedan avfärdats av vårt lands rotfyllningsspecialister, trots att N2 är tillåtet i EU och därmed i Sverige.

I boken ”Gå till roten med det onda” visas hur Socialstyrelsen, genom att enbart lita till de rotfyllningsprofessorer som haft som karriär att lära ut den gamla dåliga metoden, orsakat landet onödiga kostnader på omkring 10 miljarder kronor, massor med onödigt lidande hos patienterna och ett oräkneligt antal i onödan utdragna tänder.

Boken ”Gå till roten med det onda” kommer ut lagom till tandläkarstämman och vill genom informerade journalister, patienter och tandläkare hjälpa till att äntligen fasa ut den fasligt dåliga guttaperkametoden för rotfyllning.

Boken kan beställas för 250 kr
(inkl moms och inkl frakt på 36 kr) via
harry@holm.tf

--------------------------------------------

ANNONS

Tomter vid fiskevatten

KLICKA HÄR!

Percelen te koop Zweden

Grundstücke Zum verkauf:
5 am Wald gelegene Grundstücke,
Nahe dem Fluss Lunån in Hede Härjedalen Schweden

______________________________

 

 

EN VACKER ARBOGA-BOK

LASSE-MAJA
KUNG AV FRANKRIKE

Carl Calov visar i den här vackert inbundna boken att Lasse-Maja,
som ligger begravd vid Trefaldighetskyrkan i Arboga,
kan ha varit den franska tronföljaren, som av sin biologiske far, Axel von Fersen, smugglades undan franska revolutionen till Fersens gods Finnåker.
Det skulle förklara varför stortjuven Lasse-Maja kunde dupera folk genom att tala franska och svänga sig med fina fraser och maner.

FÖR ATT BESTÄLLA:
Maila ditt namn till harry@holm.tf

Priset – 160 kr/ex – är inkl moms.
Endast frakt tillkommer. Faktureras

________________________

MILJONTALS - även äldre - BÖCKER OCH MÅNGA SKIVOR
KLICKA HÄR FÖR ATT KOMMA TILL BOKBÖRSEN!

______________________

RAD-ANNONSER
från Arbogasidans vänner


KLICKA PÅ NAMNET FÖR ATT KOMMA TILL RESP. HEMSIDA
______________________________

ARBOGAS MUSIKSHOP

BIRGIT JOHANSSONS BOK
"BABY-POESI"


BOKHANDELN HLT

BÖCKERNA DU INTE HAR
MEN KANSKE ÖNSKAR DIG


EN BOK OM ARBOGA


NYSÄTERNS FJÄLLGÅRD

NÄTBOKHANDELN ANTIKVAR

__________________________

Var finns personen?
Vem äger företaget?
Vad har skrivits om din medicin?

NÄR DU VILL VETA SAKER:
Låt oss hjälpa dig att hitta information
om människor och saker, om företag, föreningar och företeelser

MAILA DIN FRÅGA TILL
harry@holm.tf


________________________

Alla sjukdomar är
BRIST-SJUKDOMAR
enligt Dr Joel WALLACH
som också är agronom och veterinär samt en erfaren obducent vad gäller djur och människor.
KLICKA HÄR
för att se vilken brist som lär orsaka vilken sjukdom/krämpa
www.arbogasidan.se/halsa
___________
______________

_____________________________

BÖCKER - ÖVRIGA LÄSTIPS

_________________________

MUSIK - SKIVTIPS

________________________

Sidan med Öppettider,
där vi upplåtit plats gratis i flera år,
uppdateras inte längre.
I den här högerspalten
kan man annonsera öppettider eller annan info, för 500 kr per månad.

Om du vill vara med:
Maila till
kontakt@arbogasidan.se
_____________________________


_________________________

 
   
 
   
 
   
 
   
 
 
   
 
  

 

 
 


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

__________________________