*****************
Små små ord...
H
ARRYS HÖRNA
****************

”Ta på er Guds rustning, så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp.” Ef. 6:11

Den helige Mikaels dag
TRON - BL.A. PÅ ÄNGLAR

NU FÖR TIDEN ägnas i kyrkorna den här söndagen åt änglar. Och vi tror på änglar, inte minst skyddsänglar som många - även många icke troende - intygar finns. Men jag vill ta upp ämnet tro i en vidare bemärkelse, och särskilt trons kraft.

VI TALADE om trons kraft och om Guds rustning, i en mindre grupp som jag är med i, och vi gillade verkligen de uttrycken. Vi läste bland annat Efesierbrevets 6:e kapitel, 13:e - 17:e versen: ”Ta därför på Guds rustning, så att ni kan göra motstånd på den onda dagen och stå upprätt efter att ha fullgjort allt.

STÅ ALLTSÅ FASTA, spänn på er sanningens bälte och klä er rättfärdig-hetens pansar och sätt som skor på era fötter villigheten att gå ut med budskapet om fred. Håll ständigt trons sköld framför er, med den ska ni få den ondes alla brinnande pilar att slockna, och grip frälsningens hjälm och Andens svärd, som är Guds ord.”

DET ÄR INTE bara för frälsningssol-dater som det här är ett passande bildspråk. För många kristna ligger det oerhört mycket i liknelserna. Inte minst vid motgångar har man nytta av Guds rustning, då trons kraft gör att man mer har kvar hoppet om en bättring, i vad det nu vara må som krånglar.

OCH JAG GILLAR den där bilden med trons sköld, att hålla upp inte bara mot generella pikar mot kristenheten, utan också när frestelser av skilda slag bombarderar den enskilde troende.

SANNINGENS bälte? Jesus är sanningen, javisst. Men tänk vilken panggrej det är att alltid försöka tala sanning. Då står man där rak i ryggen och kan inte beskyllas för lögn: Och så bekvämt: Den som ljuger måste alltid komma ihåg sin lögn så att han eller hon inte säger något annat nästa gång. Den som håller sig till sanningen behöver aldrig fundera över tidigare repliker, det är bara att tala ur hjärtat.

IBLAND ÄR MAN osann för att man inte vill såra. Men det kan också vara fel sätt. Som en filosof sa:
– En sanning gör ont en kort stund, en lögn svider hela livet.

FRÄLSNINGENS HJÄM gör– om allt är som det ska – att vi tänker rätta tankar. Och oroas man över att det ”bär iväg” med funderingarna ibland, då finns Andens svärd där: Bibeln. Det är bara att läsa den och få svaret: Vad skulle Jesus ha gjort i denna situation?

OM INTE ANNAT blir svaret: Ta på dig skorna! Villigheten skor, viljan att gå ut i världen – exempelvis i Arboga – och förklara för människor vilket härligt liv det går att leva efter en omvändelse, som
kristen, med trons kraft, i Guds rustning.

EN AV DE förnämliga effekterna av att ha blivit kristen är den kraft som det innebär av att be i tro. Jag tycker mig ha märkt att ju starkare tro man har på att det man ber om ska bli verklighet, desto snabbare och bättre förverkligas ens önskan.

DET DÄR LEDER till att man till slut liksom går i ständig bön. Också i det sammanhanget hittar jag en rad i samma kapitel som vi varit inne i tidigare. I Ef 6:18 står det ”Gör det under åkallan och bön och be i er ande varje stund.”.

SÅ JAG BER: Käre Gud, styr våra hjärtan genom din Ande, så att vi förstår att rätt använda den rustning Du gett oss, till både försvar och anfall, till både skydd mot det onda och till att sprida
kunskapen om det Goda, Din son Jesus Kristus, Amen.

HARRY HOLM 2018 09 30

_____________________________

LÖRDAGEN den 29 september är det på förmiddagen som vi har störst solchanser. Och dessa behövs. Det är bara någon plusgrad på morgonen och inte mer än 8 grader klockan 10. Vinden är också vänligast på förmiddagen, sedan blir den lite otrevligare och framåt fyra på eftermiddagen - om inte förr - börjar några timmars lätt regn.

BONDE PÅ STAN arrangeras mellan 9.30 och 14 på Järntorget i Arboga denna lördag. Det är 26:e året som LRF bjuder på detta evenemang. Under dagen kan besökarna där handla råvaror från lokala bönder, träffa på både får och kycklingar, köra tramptraktor och slänga sig i hölass.

VERNISSAGE. (Bilden ovan ) "On The Edge" kallar Anna Lindgren det måleri hon ställer ut i Arbogabibliotekets galleri under två veckor, 29 september - 13 oktober. Vernissage är det idag klockan 11.00 - 14.00. Övriga öppettider är måndag - torsdag 17.30 - 19.00, fredagar 16.30 - 18.00 och lördagar 11.00 - 13.00. Arrangör är Arboga Konstförening.

SMALLFOOT (bilden ovan) heter filmen på biografen i Medborgarhuset i Arboga idag lördag kl 15. I år klampar den animerade komedin Smallfoot in på biograferna! Nu vänds den legendariska myten om Bigfoot upp-och-ner när den unga och energiska Yetin plötsligt hittar något som han inte trodde existerade, en människa!

NYHETEN kring denna ”smallfoot” ger honom berömmelse och kanske finns det nu en chans att få flickan i hans drömmar. Men samtidigt skapar nyheten kaos i det lilla Yeti-samhället över vad mer som kan tänkas gömma sig där ute i den stora vida världen, bortom deras egna lilla snötäckta by. Smallfoot är berättelsen om vänskap, mod och lyckan över att upptäcka nya ting! Det här blir yeti-
kul! Biljetten kostar 80 kronor

HARRY HOLM 2018 09 29

_____________________________

FREDAGEN den 28 september blir en strålande vacker höstdag i Arboga-trakten. Molnfri himmel utlovas. Temperaturen går upp till 11 grader. I skuggan. Och där behöver vi ju inte vara. Det är skönare i solen. Vinden kommer frå västnordväst och är med sina 5 sekundmeter inte så värst störande.

JOHNNY ENGLISH Strikes Again. Så heter filmen (bilden ovan) kl 19 i kväll på biografen i Medborgarhuset i Arboga. När en cyberattack avslöjar identiteten på alla agenter i Storbritannien, blir den pensionerade Johnny English underrät-telsetjänstens sista hopp.

SOM EN MAN med få färdigheter och analoga metoder måste Johnny English övervinna den moderna tekniken för att lyckas med detta uppdrag och hitta superhackern. Biljetten kostar 100 kr.

ATT LÄSA AV vattenförbrukningen brukar t.ex. villaägare få göra med jämna mellanrum. Hittills har det kommit ett papper från kommunen som man har haft att fylla i och posta. Nu behövs det inte
längre. Nu kan vi registrera vår mätar-ställning direkt på webben. Gå in på
https://minavattensidor.arboga.se/
EDPFutureWeb/Login/LogIn

FÖR ATT LOGGA IN behöver man sitt kundnummer och person- eller organi-sationsnummer. Kundnumret finns på senaste räkningen. Om man använder organisationsnummer, ska två nollor
läggas till i början vid inloggning. När man är inloggad kan man även se hur ens förbrukning sett ut bakåt i tiden.

HARRY HOLM 2018 09 28

_____________________________

TORSDAGEN den 27 september börjar med svag vind - en verklig kontrast mot gårdagen. I takt med att regnet startar vid 14-tiden, för att fortsätta till sena kvällen, ökar också vinden. Tempera-turen når inte högre än till 11 grader.

MORGONSOFFAN. På onsdagen startade höstens Morgonsoffor och det var många som tog sig till Stadskällaren i Arboga. Det blev fullsatt! Detta var den 89:e morgonsoffan i Arboga sedan starten 2006.

NÄRINGSLIVSCHEFEN. I soffan denna onsdagsmorgon fick man bl.a. träffa nya näringslivschefen i Arboga, Tobias Gillberg. Han intervjuades av Julia Rosqvist som är Morgonsoffans moderator. Han berättade att detta var hans åttonde dag på jobbet och att det känndes både spännande och utmanande att ta sig an detta jobb.

TOBIAS BILLBERG har varit egenföretagare sedan 1999 och känner väl till vilka utmaningar en egenföretagare ställs inför. De största utmaningar som han ser för Arboga är kompetensför-sörjning. För att få hit duktigt folk skulle han vilja att Arboga blev ett utbild-ningscentrum med till exempel Hög-skolecampus.

UNG FÖRETAGSAMHET. Louise Solberg och Matilda Jonasson från UF-Västmanland berättade vid Morgonsof-fan om att alla som läser IM-programmet på Vasagymnasiet får testa på att driva ett UF-företag under läsåret 2018-2019.

ARBOGA ÄR FÖRST ut i länet med den här pilotsatsningen och hoppas att övriga skolor och kommuner i Väst-manland tar efter och ger samma möjlighet till sina elever. UF-företagande främjar inte bara företagsamheten hos ungdomarna utan är också en fantastisk möjlighet att komma in i samhället och skapa integration.

PÅ VASAGYMNASIET i Arboga ges alla elever på skolans samtliga 9 program (8 programinriktningar + IM-program-met) möjligheten att driva ett UF-företag i kursen ”individuellt val”. UF-företa-gande passar alla elever oavsett inriktning på sin utbildning.

I DAGSLÄGET är det inte alla ung-domar som väljer att driva ett UF-före-tag, men möjligheten finns för de som vill. Ung Företagsamhet utbildar även i entre-prenörskap i de lägre åldrarna - från förskoleklass till ÅK 9.

ARBOGATEATERN. Under morgonen på Stadskällaren fick de närvarande också lite underhållning av Arbogatea-tern. Emelie Hertzman gjorde reklam för kommande föreställningar "Skymning över Arboga" och "Fru Katarinas Gille". Dessa föreställningar är bokningsbara, framgick det.

HARRY HOLM 2018 09 27

_____________________________

ONSDAGEN den 26 september 2018 vaknar Arbogaborna upp efter en natt som inte alls varit så kylig som den föregående. Regnet slutar helt frampå förmiddagen och temperaturen stannar under eftermiddagen på 16 plusgrader. Men vinden från västsydväst kommer att kännas riktigt ordentligt. Håll i hatten!

SJUNGIS startar kl 10 på förmiddagen idag, i Örtagårdskyrkan vid Nygatan. Det innebär sånger och ramsor för barn 0-5 år tillsammans med föräldrar. Lek och fika följer efteråt.

TJEJKVÄLL är det kl 18-22 idag i Arboga, med organisationen Arboga i Centrum som arrangör. Butikerna håller öppet till klockan 22.00. Bland annat är det modevisning på Restaurang Ågården klockan 18.00, med insläpp från klockan 17.30. Kvällens konferencier är Jens Lekström.

Margaretha Brännström - bilden ovan - från Fellingsbro håller föredrag i Arboga i kväll. Se nedan.

FÖREDRAG. Under rubriken "Medberoende - Ett samhälls- och folkhälsoproblem" hålls en föreläsning i Musikrummet på Arboga Bibliotek i kväll kl 18. Det rör sig alltså om
medberoendeproblematik, ett aktuellt ämne som en stor del av Sveriges befolkning lider av men inte alltid är medvetna om.

EGNA ERFARENHETER varvas med faktabaserad kunskap, när Margaretha Brännström talar i detta ämne i kväll. Hon är certifierad coach och arbetar med personlig utveckling. Arrangör är Studiefrämjandet.

FILMEN ALPHA visas i kväll på biografen i Medborgarhuset i Arboga, börjar kl 19. Handlingen: Under sin första jakt med stammens främsta jägare såras en man och lämnas för att dö. När han vaknar upp är han ensam och allvarligt skadad, och för att överleva måste han navigera den ogästvänliga, oförlåtande vildmarken.

EN ENSAM VARG, också övergiven av sin flock, blir mannens enda sällskap och allierade i kampen mot oräkneliga faror och odds som starkt talar emot att de ska hinna hem innan den livsfarliga vintern anländer. Biljetten kostar 100 kr.

HARRY HOLM 2018 09 26

_____________________________

TISDAGEN den 25 september börjar kyligt med bara en plusgrad... ja det kan nog till och med vara frost på sina ställen i Arbogatrakten vid sjutiden. Men sedan stiger temperatyren till 10 graeder vid lunchtid och 13 grader på eftermiddagen. Det blir strålande solsken fram till 15-tiden åtminstone. Och rätt blåsigt.

ÄPPLETS DAG. Vem gör Arbogas godaste äppelpaj? När Äpplets dag firas idag, den 25 september, så sker detta för Arbogas del på biblioteket. I det ambi-tiösa programmet ingår bland annat en tävling om vem som bakat den godaste äppelpajen eller äppelkakan. Klockan 16 är det inlämning (medtag recept), vinnare utses av jury och prisutdelningen sker klockan 17:30..

I PROGRAMMET ingår att du under eftermiddagen kan ta med egna äpplen för att få veta av vilken sort de är. Det kommer att bli provsmakning av olika äppleprodukter och det går att lyssna på
föredrag, provsmaka äppelprodukter och lyssna på föredrag.

KLOCKSLAGEN är så här: Klockan 15-17: I skaparhörnan: måla äpplen i akvarell, skriv ner dina äppelminnen. Klockan 17-19: Äppelbestämning av Gunilla och Börje Gustavsson från
Gårdesta Musteri, Munktorp Tag med 3-4 äpplen av varje sort du vill ha artbestämd. Klockan 18: Föredrag av Sven-Olov Wiklund, medlem av Sveriges Pomologiska Sällskap:
om sortval, skötsel, beskärning, skador och sjukdomar.

PROVSMAKNING av sådant man kan göra av äpplen blir det alltså men också en bokutställning. Biblioteket bjuder på kaffe hela eftermiddagen. Det är Riks-förbundet Svensk Trädgård som har
initierat dagen. Syftet är att öka intresset för och kunskapen om svenska äpplen och skötseln av fruktträd. Arrangörer är Arboga Trädgårdsförening och Arboga Stadsbibliotek.

HARRY HOLM 2018 09 25

_____________________________

MÅNDAGEN den 24 september. Om fyra månader är det julafton. Från och med i dag fylls dygnet av mer mörker än ljus, eftersom det var höstdagjämning i går.

PÅ MORGONEN idag, måndag, har det varit bara fyra grader, natten till i morgon väntas ännu färre plusgrader. Men under dagen idag klättrar temperaturen upp till 12 grader. En och annan solglimt kan det bli. Vinden ökar ju längre dagen lider. Men nederbörd slipper vi i Arbogatrakten.

VIS-SKATTEN heter programmet i Godtemplargården, Storgatan 10, kl 14 idag, måndag. Det är allsång för daglediga med Helena Olson Brink och Grabbarna. Gamla goda och glada sånger brukar står på repertoaren.

RIKSDAGEN samlas idag och därmed börjar cirkusen. När det gäller talmanen, som ska vara hela landets talman speciellt i detta viktiga läge, så tycker jag att det borde vara den som är bäst lämpad för ett sådant uppdrag som utses. Men nu signaleras sandlådefasoner där personer föreslås som vore de små toppar i någon sorts spel, typ Fia med knuff.

ÄVEN PÅ ANDRA områden är det sorgligt att det vid tillsättningar tas hänsyn till annat än att den som är mest duglig ska ha jobbet. Vem som är mest duglig som statsminster vet jag inte. Men att
nuvarande statsminister ska avgå anser jag vara självklart efter som hans regering förlorade valet. Han har också flera gånger sagt att vi måste bort från blockpolitiken men räknar trots det med
vänsterpartiet när han argumenterar för att få sitta kvar. Ologiskt.

STATSMINISTERN är ju inte i första hand partiledare utan hela folkets statsminister. Mot den bakgrunden har Löfven också misslyckats, han lyckas till och med uttrycka sig som att han anser att de miljontals svenskar som röstat på SD är rasister. Även om det var slarvigt formulerat så tycker jag han att efter det har gjort sitt.

JAG ÅTERKOMMER allt oftare nu till Anders Fugelstads gamla sång "Välj mig till riksdagsman". Detta med tanke på dels allt som lovades före förra valet och som det inte blev något av, och dels det som lovades inför årets val, oberoende av parti. Här är en del av Fugelstads text: "Välj mig till riksdagsman, tänk på landets bästa. Jag är en kraft minsann, starkare än dom flesta. Skatterna, dom
tar vi bort, och likaså arbetstiden. Livet är alltför kort. Frihet åt individen!"

HARRY HOLM 2018 09 24

______________________________

NU BLEV DET helg igen. Och då fylls den här spalten av kristna funderingar. Till att börja med av ett bibelord:

Men Abraham sade: ´Lyssnar de inte till Mose och profeterna, då låter de inte övertyga sig ens om någon står upp från det döda.´
(Luk. 16:31)

17:e söndagen efter Trefaldighet

SVENSKA KYRKAN ändrar då och då sitt schema över vilket ämne som skall prägla gudstjänser på årets olika helger. Nu för tiden är rubriken på den här helgen "Rik inför Gud".

DET TALAS i predikningarna denna söndag kanske om Matteus kapitel 6, vers 19 - 24, där Jesus säger: Samla inte skatter här på jorden, där mal och mask förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla skatter i himlen, där varken mal eller mask förstör och inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara.

OCH DET ÄR förstås viktigt att inte göra pengarna till sin gud. Men det är också viktigt att lära sig om alternativet, det vill säga att lära sig om Gud, vår och universums skapare. Så jag vill inte släppa det ämne som var den här söndagen i den tidigare kyrkoordningen, "Gud och världen".

I SVERIGE har kristendomen inte bara försvunnit som eget ämne i skolorna. Den har mer och mer försvunnit ur männis-kors medvetande. Till och med diskus-sionerna om Gud på tidningarnas insän-darsidor har ebbat ut.

DÅ OCH DÅ kan det dock komma något inlägg, på facebook eller i mor-gontdningen. Då framförs där, som jag ser det, de naiva åsikterna att det bara är vetenskapen som gäller, att allt annat är vidskepelse.

EN PERSON raljerade hånfullt över att det finns folk som tror att ”någon har skapat universum”. Han fick till svar:
– Om du ser en bil, tror du då att den har skapat sig själv?

ÄNNU MER märkligt är det ju att det finns - ofta högt utbildade - människor som tror att något så gigantiskt som universum, eller en så liten men kompli-cerad och genial grej som det mänskliga ögat, skulle ha skapats av sig själv.

TILL OCH MED Darwin tvivlade till sist på sin evolutionsteori. Vid slutet av sitt liv frågade han sig bekymrat om han ”gett sitt liv till en fantasi”. För det är klart att det finns en extremt intelligent skapare bakom, vi kallar den skaparen för Gud.

HANS SON Jesus gick här på jorden och visade oss vad kärlek är. Han inte bara dog för oss. Han återuppstod också. Och än i vår tid ber kristna i hans namn så att människor tillfrisknar och både bildligt och bokstavligt uppstår från det döda.

MEN DET ÄR som Abraham sade: Inte ens sådant övertygar vissa av våra medmänniskor. Och då undrar jag: Är det vi som slarvar? Är det vi som enskilda kristna - och vi som försam-lingar - som inte på rätt sätt berättar för folk om Gud och hans otaliga under, om hans omtänksamma kärlek och intelligens?

VI KANSKE inte berättar för världen att Darwin själv tvivlade på sin evolu-tionsteori. Vi kanske inte ens berättar för våra grannar och vänner om vad Herren gjort i våra egna liv?

JAG BER:
Tack Käre Gud, skaparen, för att Du sände oss Din son Jesus för att rädda oss. Och tack Jesus för att Du gav oss den helige Ande som hjälp här på jorden. Vi ber Dig Helige Ande om kraft och mod och inspiration att i glädje berätta för alla och envar om Guds under i uni-versum och i våra egna och andras liv.
I Jesu namn, amen.

HARRY HOLM 2018 09 23

____________________________

LÖRDAGEN den 22 september blir riktigt blåsig i Arbogatrakten. Men rätt solig, speciellt på eftermiddagen. Temperaturen hamnar på 13-14 grader. Den starka vinden kommer från västsyd-väst och når upp till 9 sekundmeter.

BAKLUCKELOPPIS är det ute vid Sätra idag lördag klockan 10-16. Det är insläpp klockan 9-10, och ingen föranmälan behövs. Platsen är vid Besikta och arrangör Företagare vid Sätra. Ska man vara med kostar det 100 kr per bil och man får ha ett litet bord.

SAGOSTUND på arabiska och svenska börjar igen för termnen idag, lördag. Det är kl 12.00 - 13.00 på Biblioteket i Arboga. Alla barn, från 3 år och uppåt, är välkomna till biblioteket för att höra på sagoläsning. Shatha Hameed läser högt och berättar sagor på arabiska kl 12 och Monica Mellgren läser högt och berättar sagor svenska kl 12.30. Så blir det också lördagarna den 6 oktober, 20 oktober, 10 november och 24 november. Och det kostar inget att vara med.

FILM FÖR UNGA. Ensamma i rymden. Så heter filmen ( bilden ovan ) på biografen i Medborgarhuset i Arboga kl 15 idag, lördag. Handlingen: Två syskon utmanar sitt öde tillsammans med en vänlig utomjording. Filmen är baserad på pjäsen ”Vial”, skriven av Henrik Ståhl. Den är tillåten från 7 år och biljetten
kostar 80 kronor.

FEL PÅ BELYSNINGEN. Gatube-lysningen i centrala Arboga har drabbats av ett kabelfel och omkoppling har gjorts för att få så många gatljus som möjligt att lysa, berättar Arboga kommun på
sin hemsida. Kommunens entreprenör arbetar med att söka efter kabelfelet.

VID ARBOGA station är det några belysningsstolpar som inte fungerar och reservdelar är beställda och kommer att repareras. Vid nya kajen saknas några armaturer och kommer att monteras så fort leveransen kommer, enligt kommu-nen.

TRAFIKOLYCKA. Vid 11-tiden på fredagen kolliderade en personbil och en traktor i Arboga. Enligt larmet till SOS skulle någon vara skadad, men så var inte fallet enligt polisen. Däremot måste
båda fordonen bärgas från platsen.

HARRY HOLM 2018 09 22

___________________________

FREDAGEN den 21 september. Efter nattens regn över Arbogatrakten väntas uppehållsväder denna dag, ja till och med några solglimtar från lunchtid. Och när det varnas för storm i väster håller sig vinden hos oss nere på 3-5 sekundmeter, altså lugnare än igår. Temperaturen kommer att ligga på 22 grader under eftermiddagen, fram till det timslånga ösregn som börjar vid 18-tiden.

ARBETSPLATSOLYCKA. Kvart över nio på torsdagens förmiddag föll en man ner vid arbete på ett hus vid Ekholms-vägen i Arboga. Han skadade ena armen. Polis kom till platsen och gjorde note-ringar.

ALZHEIMERSDAGEN är det idag. Kl 15 inbjuder därför Demensföreningen till föreläsning på Strömsborg i Arboga. Dagens föreläsare är Dagny "Demens-dagny" Vikström från Luleå. Programmet pågår klockan 15-17 och 18-20.

DET HANDLAR bland annat om bemötande av och förhållningssätt till en person som har en demenssjukdom. På frågan "Hur kan vi hjälpa personer med demenssjukdom, att bevara sin värdighet, sitt välbefinnande och sin livsglädje" ges denna dag tips och råd i vardagen. Och det bjuds på kaffe och kaka.

FÖRSTA FILMEN i kväll på biografen i Medborgarhuset i Arboga börjar kl 19 och heter Alpha. Handlingen: Under sin första jakt med stammens främsta jägare såras en man och lämnas för att dö.
När han vaknar upp är han ensam och allvarligt skadad, och för att överleva måste han navigera i den ogästvänliga, oförlåtande vildmarken.

EN ENSAM VARG, också övergiven av sin flock, blir mannens enda sällskap och allierade i kampen mot oräkneliga faror och odds som starkt talar emot att de ska hinna hem innan den livsfarliga vintern anländer. Biljetten kostar 100 kr.

DANS I PARKEN. I Parkhallen i Arboga Folkets park börjar man kl 20 att dansa till Engdahls orkester. Bandet spelar dansmusik för äldre dansintres-serade och håller på från klockan 20.00 och midnatt. Priset är 180 kronor per person och biljetter säljs vid entrén.

ANDRA FILMEN i kväll börjar kl 21 och heter The Nun (Nunnan). När en ung nunna tar sitt liv på ett kloster i Rumänien, skickar Vatikanen en hemsökt präst och lärlingen för att utreda fallet. Tillsammans avslöjar de den skrämmande hemlighe-ten…

DE RISKERAR inte bara sina egna liv, utan även sin tro och sina själar, då de tvingas konfrontera den onda kraften från den demoniska nunna vi tidigare såg skrämma världen i filmen ”The Conjuring 2”. Denna skräckfyllda thriller är tillåten från 15 år och biljetten kostar en hundralapp.

HARRY HOLM 2018 09 21

______________________________

TORSDAGEN den 20 september kommer att bjuda på en del solglimtar i Arbogatrakten. Men det blir blåsigt, 7-8 sekundmeter vilket kommer att märkas. Temperaturen hamnar på 16-17 grader.

STULNA SADLAR. En gårdsbutik i Viby norr om Arboga har haft inbrott, vilket anmäldes vid 10.30-tiden på osdagen. En dörr var uppbruten. Minst sju hästsadlar är stulna. Enligt ägaren uppgår godsvärdet till cirka 100.000 kronor.

HÅRT JOBB på P4 Västmanland, verkar det vara. "En dag grät jag bara efter att jag hade kommit hem, jag kunde inte sova", berättar programledare Jonna Noblin i tidningen Journalisten. Och det är
inte bara i Västerås det är jobbigt.

TIDNINGEN summerar: "Sedan 'nya' P4 lanserades har långtidssjukskrivningarna bland framför allt kvinnliga arbetsledare ökat dramatiskt". Men ansvarig chef
ser inget samband mellan sjukskriv-ningarna och den nya organisationen, enligt Journalisten.

HARRY HOLM 2018 09 20

_____________________________

ONSDAGEN den 19 september blir det uppåt 22 grader varmt och ganska soligt.
Vinden kan dock vara lite besvärande, speciellt för den som vill vara fin i frisyren - vilket jag med min kala skalle slipper bekymra mig om. De 6-7 "sekundmet-rarna" kommer från västsydväst.

SJUNGIS startar kl 10 på förmiddagen, i Örtagårdskyrkan vid Nygatan. Det innebär sånger och ramsor för barn 0-5 år tillsammans med föräldrar. Lek och fika följer efteråt.

FILMEN på biografen i Medborgarhuset i Arboga kl 19 i kväll, onsdag, heter The Predator. Handlingen: Genetiskt upp-graderade med DNA från andra arter är universums farligaste jägare den här gången starkare, smartare och dödligare än någonsin. När en ung pojke av
misstag råkar trigga deras återkomst till jorden kan bara ett gäng avdankade ex-soldater och en missnöjd NO-lärare förhindra slutet för mänskligheten. Filmen är tillåten från 15 år och biljetten kostar 100 kronor.

UT PÅ HAL IS kan Arbogaborna bege sig från och med idag, onsdagen den 19 september. För nu startar allmänhetens åkning för säsongen. Idag är det tiden 16 - 17.30 som gäller. Det är generellt sett onsdagar, lördagar och söndagar men ibland är det allmänhetens åkning även andra dagar i veckan.

PÅ HELGERNA kan tiderna variera på grund av hockey-matcher. Du hittar aktuella tider för allmänhetens åkning på arboga.se. Ishallen finns på Vallgatan 7. Och det går att låna skridskor och annat gratis från något som kallas Fritidsbanken.

HARRY HOLM 2018 09 19

_____________________________

TISDAGEN den 18 september får vi försöka glömma bort morgonens regndroppar, för det blir ack så fint resten av dagen: Strålande solsken, så gott som molnfritt på eftermiddagen och 21 grader. Vindens styrka kallas "lätt bris", vilket inte heller låter särskilt negativt.

SPOLNINGAR. Nu har Arboga kommuns tekniska förvaltning börjat spola rent delar av vattenledningsnätet. Spolningarna görs för att avlägsna avlagringar i ledningarna och genomförs nattetid, mellan kl 22 och kl 05. Den här veckan berörs Turedalsgatan, Österlånggatan, Vasagatan, Tulegatan, Stationsgatan, Nybyholmsgatan, Ängslundsgatan, Turedalsgatan, Skördevägen, Vetegången, Rapsgången, Slåttervägen, Rågången, Bensingatan, Västermovägen och Vändstigen.

E-BOKENS DAG är det den 18 september. En e-bok, ebok, elektronisk bok eller digital bok är en text- och bildbaserad publicering i digital form som kan läsas på datorer, läsplattor och vissa
mobiltelefoner. Det är förstås en smaksak, men jag tycker att det är mer upplevelse att läsa en bok på papper, en vanlig bok så att säga.

ÄVEN RENT praktiskt föredrar jag en bok på papper. Det går till exempel snabbt att bläddra tillbaka till sidan 5 även om du är på sidan 217 - när du blir påmind om något som stod i början. Plus att en bok inte gör slut på något batteri. Och så mycket skönare det är att hålla i en vanlig bok än i exempelvis en läsplatta. Tycker jag.

HARRY HOLM 2018 09 18

_____________________________

MÅNDAGEN den 17 september är här. När det mer intensiva regnandet upphörde vid tretiden i natt, började det snällare duggandet som fortsätter till frampå förmiddagen. Temperaturen spås vara 15-16 grader och vinden på 5-6 sekund-meter.

UNGA ASTRID heter filmen (bilden) som Bio Kontrast visar på biografen i Medborgarhuset i Arboga kl 19 i kväll måndag, När Astrid Lindgren var väldigt ung hände något som påverkade henne fundamentalt, en kombination av mirakel och missöde som kom att forma hela hennes liv. Det var en händelse som gjorde henne till en av de mest nyska-pande kvinnorna i vår tid och den sagoberättare en hel värld kom att älska.

DET HÄR ÄR berättelsen om när en ung Astrid, trots tidens förväntningar och religiösa påbud, bestämde sig för att bryta mot samhällets normer och följa sitt hjärta.
Unga Astrid är en fri tolkning av händelser i Astrid Lindgrens tidiga liv. Filmen, som är tillåten från 7 år, är två timmar lång. Och som vanligt tar Bio Kontrast bara en femtilapp för biljetten.

HARRY HOLM 2018 09 17

______________________________

DET HAR GÅTT en vecka så det är dags för min kristna helgbetraktelse igen. Kyrkoårets tema den 16:e söndagen efter Trefaldighet är Döden och livet.
Här berättar Bibeln så mycket själv att det inte behövs så mycket till kommentarer.

DET STÅR så här, i Johannesevangeliet 11:34-48: När Jesus såg hur hon grät och hur judarna som hade följt med henne också grät blev han upprörd och skakad i sitt innersta, och han frågade: ”Var har ni lagt honom?” De sade: ”Herre, kom och se.” Jesus föll i gråt. Då sade judarna: ”Se, hur mycket han höll av honom.” Men några av dem sade: ”Kunde inte han som öppnade ögonen på den blinde ha gjort så att Lasaros inte behövt dö?”

JESUS BLEV åter upprörd och gick till graven. Det var en klipphåla med en sten för öppningen. Jesus sade: ”Ta bort stenen.” Den dödes syster Marta sade då: ”Herre, han luktar redan, det har ju gått fyra dagar.” Jesus sade till henne: ”Har jag inte sagt dig att om du tror, skall du få se Guds härlighet?”

DE TOG BORT stenen, och Jesus lyfte blicken mot himlen och sade: ”Fader, jag tackar dig för att du har hört mig. Själv visste jag att du alltid hör mig, men jag säger detta med tanke på alla dem som står här, för att de skall tro på att du har sänt mig.”

SEDAN ROPADE han med hög röst: ”Lasaros, kom ut.” Och den döde kom ut med armar och ben inlindade i bindlar och med ansiktet täckt av en duk. Jesus sade åt dem: ”Gör honom fri och låt honom gå."

MÅNGA AV judarna, de som hade gått ut till Maria och sett vad Jesus gjorde, kom till tro på honom. Men några av dem gick till fariseerna och berättade vad Jesus hade gjort. Översteprästerna och fariseerna kallade då samman rådet och sade: ”Vad skall vi göra? Den här mannen gör många tecken. Om vi låter honom fortsätta börjar alla tro på honom, och då kommer romarna och utplånar både vår heliga plats och vårt folk.”

SÅ LÅNGT Johannesevangeliet. För några år sedan träffade vi en engelsk evangelist vid ett möte i Västerås. Han hade bland annat varit i Kina och som vanligt i det landet, och i de övriga världsdelar där sammanlagt omkring 30.000 människor per dygn lämnar sitt liv till Jesus, så kommer det ofattbart många till gudstjänsterna.

DET BEROR inte minst på att det sker så många övernaturliga saker, speciellt vad gäller folks tillfrisknande från diverse krämpor. Det sker också dagligen i Sverige men inte i samma antal som i tredje världen.

VÅRA TV-KANALER har program som "Det okända" och andra med det övernaturliga som tema. Men jag har inte sett någon serie dokumentärer ens om alla i vårt land som blir friska efter förbön, då läkare står gapande och tittar på röntgenplåtar som visar att det inte finns något att operera bort av det som stod på dagens agenda.

DEN ENGELSKE evangelisten berättade från ett stort möte i Kina där han innan gudstjänsten blev presenterad för två av de tusentals besökarna. Han skulle absolut hälsa på ett par äldre små damer på första bänk, tyckte den lokale pastorn.

EFTERÅT FRÅGADE engelsmannen varför han skulle hälsa på just de två kvinnorna. Jo, den ena hade varit död i ett och den andra i fyra dygn innan de efter intensiv förbön återväckts till livet.

JAG VILL SE dokumentärer om sådant, även om det skulle reta de nutida fariséerna, vare sig de är vetenskapsmän eller ateister, som säkert skulle kräva TV-producentens huvud på et fat.
För tänk om alla skulle börja tro på Gud och Jesus....

HARRY HOLM 2018 09 16

______________________________

LÖRDAGEN den 15 september blir en strålande vacker dag i Arbogatrakten med upp till 17 grader och solsken. Vinden kommer att kännas men knappast störa. Inte stör det heller att få veta att framåt
tisdag, onsdag och torsdag kommer sommarvärmen tillbaka med 20-25 grader.

ULL FÖR LIVET. Lördag 15 september kl 11.00-14.00 firas Worldwide Spin in Public Day på Arboga Bibliotek Visning av kardning, hur spinna på spinnrock och slända samt stickning. Ingen annan fiber är så hållbar, praktisk och miljövänlig som ullen.

I SVERIGE har vi 578.000 får som ger ca 1.000 ton ull per år. Den mesta ullen slängs! All ull lämpar sig inte för textil konfektion men det finns andra an-vändningsområden. I en gemensam strävan mot ett hållbart samhälle vill arrangörerna att fler ska få upp ögonen för svensk ull.

UTSTÄLLNINGEN "Ull för livet" presenterar småskaligt inhemskt ullhantverk och visar ullens fördelar och varierande användningsområden. Ullen kommer från svenska får och garnet är spunnet på svenska spinnerier. Visning av utställningen sker alltså idag lördag 11.00-14.00, men också måndag-torsdag 11.00-19.30.

BARNTEATER. "Inte bara jag" med Teater Martin Mutter - bilden ovan - är den första av höstens fyra teaterföre-ställningar för barn. Den sätts upp kl 13 idag, lördag, i Medborgarhuset i Arboga.

EN ROSA KLÄNNING, ett torn av klossar och en skatt. Två vänner som blir ovänner. Varför gör det ont att dela med sig? Vem har bestämt att just vi ska hjälpas åt? Föreställningen varar i ca 60 minuter och inleds med en 30 minuter lång pysselstund.

PJÄSEN PASSAR barn från 4 år
och uppåt. Det är ett gratisevenemang arrangerat av Arboga bibliotek, Arboga Museum, Svenska kyrkan / Arboga-bygdens församling och Arboga teaterförening.

HARRY HOLM 2018 09 15

_____________________________

FREDAGEN den 14 september väntas ganska fint väder i Arbogatrakten, uppåt 17 grader och en och annan solglimt. Vinden blir lite störande. Men regnet kommer inte förrän vid 21-tiden och håller
på till lördag förmiddag. Som tröst blir resten av morgondagen desto vackrare med en i stort sett molnfri eftermiddag.

FILMEN på biografen i Medborgarhuset i Arboga kl 19 i kväll, fredag, heter The Predator (bilden ova). Handlingen: Genetiskt uppgraderade med DNA från andra arter är universums farligaste jägare den här gången starkare, smartare och dödligare än någonsin.

NÄR EN UNG pojke av misstag råkar trigga deras återkomst till jorden kan bara ett gäng avdankade ex-soldater och en missnöjd NO-lärare förhindra slutet för mänskligheten. Filmen är tillåten från 15 år och biljetten kostar 100 kronor. Den går också på söndag och på onsdag.

SPOLNINGAR. Arboga kommuns tekniska förvaltning kommer från och med
måndag att nattetid spola rent delar av vattenledningsnätet. Spolningarna görs för att avlägsna avlagringar i ledningarna. De genomförs mellan kl 22 och kl 05.

I FÖRSTA omgången, vecka 38 alltså, gäller spolniungarna Turedalsgatan - Österlånggatan - Vasagatan - Tulegatan - Stationsgatan - Nybyholmsgatan - Ängslundsgatan - Turedalsgatan - Skördevägen - Vetegången - Rapsgången - Slåttervägen - Rågången - Bensingatan - Västermovägen - Vändstigen.

HARRY HOLM 2018 09 14

_____________________________

TORSDAGEN den 13 september börjar soligt i Arbogatrakten men det blir mer moln efterhand. Inget regn är i sikte och det väntas som mest 17 grader. Lite blåsigt ska det vara men inte i samma styrka som under gårdagen.

FULLMÄKTIGE I KVÄLL. Torsdagen den 13 september kl 18:15 sammanträder
kommunfullmäktige i rådhuset i Arboga. Allmänheten är välkommen till kom-munfullmäktigesalen, ingång från Råd-husgatan, för att lyssna på sammanträdet. Det går även att följa mötet via webbsändningen på kommunens webbplats eller via Västmanlands Television.

BLAND KVÄLLENS ärenden finns: Avtal om samverkan i gemensam över-förmyndarnämnd mellan kommunerna Köping, Arboga, Kungsör,Hallstahammar och Surahammar - Västra Mälardalens
Överförmyndarnämnd och Verksam-hetsberättelser för kommunens råd år 2017.

TEATER. Kl 19 börjar föreställningen: Kaj Ahlgren tolkar Vattnet av Torgny Lindgren. Pjäsen är knappt en timme. I biljettpriset ingår kaffe/te & kaffebröd samt möjlighet att samtala med och ställa frågor till Kaj Ahlgren. Biljetter finns på biljettsajten Tickster samt på Arboga Stadsbibliotek 0589/873 00. Eventuella resterande biljetter säljs på spelplatsen från klockan 18.00.

HARRY HOLM 2018 09 13

_______________________________

EFTER GÅRDAGENS envisa - och tidvis dånanade - regnväder väntar denna onsdag, den 12 september, uppehålls-väder i Arbogatrakten. Speciellt eftermiddagen blir solig. Men mycket blåsig. Så håll i hatten!

DEN BLOMSTERTID nu kommer. Så heter trots allt filmen på biografen i Medborgarhuset i Arboga i kväll kl 19. Handlingen: Samtidigt som Sverige hamnar under en mystisk attack tvingas
Alex tillbaka till sin barndomsby. Där måste han försonas med sin far och sin ungdomskärlek, Anna, medan de gemensamt kämpar för att överleva. Denna thriller är 2 timmar och 9 minuter lång samt tillåten från 15 år.

RATTFYLLERI. Vid 11.30-tiden på tisdagen stoppade polisen en bil på Herrgårdsgatan i Arboga. Patrullen kontrollerade föraren som uppträdde påverkat. Mannen, som är i 30-årsåldern, togs med för vidare provtagning, och hans körkort samt bilnycklar omhändertogs.

EFTER VALET sitter nu de lokala partierna i Arboga och funderar på - och pratar om - framtiden. Det som det handlar om är att komma fram till vilka partier som ska "regera" Arboga tillsammans i fortsättningen.

ÄVEN OM det inte blir alla de 7 partier som bestämt fram till valet, söker nog nuvarande kommunstyrelseordföranden Anders Röhfors, m, en konstellation som ställer socialdemokraterna fortsatt utanför. Detta då bl.a. motiverat med att moderaterna gick framåt och socialde-mokraterna bakåt i kommunvalet i söndags.

HARRY HOLM 2018 09 12

_____________________________

TISDAGEN den 11 september torde vi få vänta till framåt lunch innan regnet kommer. När det då väl startar så varar nederbörden till framåt 18 på kvällen, om vi får tro meteorologerna. Temperaturen blir som högst 15 grader och vinden rätt svag.

INTE HELLER valdebattens vågor går längre så höga, inte jämfört med som förra veckan i alla fall . Hur det går på riksplanet vet vi inte. Men om valet till Arbogafullmäktige har vi besked att ge, dels i spalten här till höger och dels i ett hypotetiskt resonemang längre ner här i hörnan

STAL NAGELLACK. Kl 6.20 i går morse fick polisen tips om att någon stal varor (nagellack) ur en lastbil vid Rastplats Högsjön. Anmälaren såg hur två män lastad saker ut ur den parkerad lastbilen. Männen lämnar platsen i en bil innan patrullen hann fram. På plats konstaterades att lastbilen fått kapellet uppskuret och att en halv pall med nagellack saknades. En anmälan om stöld upprättas, summerar Polisen Västmanland.

ARBOGAS POLITIKER vet vi vilka det är nu, till höger här visas mandatför-delningen och vilka som ska sitta på fullmäktigestolarna i Rådhusets sessionssal i fortsättningen. Däremot vet vi inte vilka partier som kommer att samsas för att ta makten i kommunen. Men vi kan väl testa några vilda alternativ.

OM VI FÖR ner riks-alliansen på Arbogas nivå så skulle liberalerna, centern, moderaterna och kristdemokraterna få 17 platser. Likaså skulle sossarna, vänsterpartiet och miljöpartiet få 17 stolar. Då skulle opa, omsorgspartiet, med sin enda fullmäk-tigeplats bli vågmästare när det gäller att bestämma vilket av "blocken" som ska styra Arboga.

MEN DET finns ett parti till, som säkert vill lägga sig i. Sverigedemokraterna. Om deras 6 ledamöter håller på ett av blocken, då blir det tungt... där. Däremot får SD ingen makt om flera partier går samman över de i Arboga ganska osynliga blockgränserna, något i stil med vad som var fallet innan valet i förrgår. Då gick partierna ihop för att hålla socialdemo-kratenra utanför.

MEN DET är som på riksnivå. Vi får vänta och se.

HARRY HOLM 2018 09 11

______________________________

MÅNDAGEN den 10 september, dagen efter valet, blir det kanske mindre tal om vädret än vad vi är vana vid. Men jag vill ändå berätta att det, enligt meteorolo-gerna, börjar regna riktigt ordentligt från lunchtid och till framåt 16-tiden. Sedan är resten av eftermiddagen solig, med svag vind. Det behövs nog som motvikt, eftersom det säkert stormar desto mer i politiken.

VIS-SKATTEN heter programmet i Godtemplargården, Storgatan 10 i Arbiga, kl 14 idag, måndag. Det är allsång för daglediga med Helena Olson Brink och Grabbarna. Gamla goda och glada sånger brukar stå på repertoaren. Tyvärr tror jag dock inte att en mycket aktuell gammal sång finns med, skriven av Anders Fugelstad. Den heter "Välj mig till riksdagsman". Och lite av texten kommer här nedan.

"VÄLJ MIG till riksdagsman, tänk på landets bästa. Jag är en kraft minsann, starkare än dom flesta. Skatterna, dom tar vi bort, och likaså arbetstiden. Livet är alltför kort. Frihet åt individen!"

HARRY HOLM 2018 09 10

----------------------------------------

HELGEN är här. Och då vet mina läsare att det är dags för ett kristet resonemang igen, här i Harrys Hörna. Som vanligt börjar jag med ett bibelord.

"Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila."
Så står det i evangeliet enligt Matteus kapitel 11, vers 28 - 30.

Och hur vilsamt skulle det inte vara om man tog till sig det som står i samma evangeliums 6:e kapitel:
Se på himmelens fåglar, de sår inte, de skörar inte och samlar inte i
lador, men er himmelske fader föder dem...
,,, gör er därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina
bekymmer.

Femtonde söndagen efter Trefaldighet
ETT ÄR NÖDVÄNDIGT

I Matteusevangeliets 6:e kapitel säger alltså Jesus att vi inte ska bekymra oss för morgondagen. Gör vi nåt annat? Vi blir oroliga vid tanken på terroristdåd, som även drabbar Europeiska städer. På privat nivå ser många att blodtrycket är högt, och undrar hur det kommer att gå med hälsan? Osv.

DET ÄR I det nämnda kapitlet som Jesus säger: "Samla inte skatter här på jorden, där mal och mask förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl." Det är precis som om oron för framtiden stillas av materiellt samlande. När det borde vara tvärtom, att vi i oroliga stunder stillar oss med Böckernas bok – Bibeln.

FÖR OM VI lever rätt och verkligen omvänt oss i frälsningens ögonblick, då är döden porten till det verkliga livet. Och väl där – i himmelen – är jag säker på att vi med ett skamset leende tittar tillbaka på tiden på jorden och säger: Hur dum får man vara: Hur kunde jag finna nöje i en massa våldsamma actionfilmer, hur kunde jag riskera himmelens härlighet för ett TV-program med HD-kvalitet?

SÅ I SEPTEMBER 2018 frågar jag mig själv: Varför struntar du Harry inte i NCIS och Maria Waern-deckaren och slår upp Bibeln i stället. Där finns de goda nyheterna.

HARRY HOLM 2018 09 09

_____________________________

APRILVÄDER kanske man kan kalla det som väntar Arbogatrakten denna dag, lördagen den 8 september 2018. En förmiddag utan blå himmel förändras från lunch med 2-3 timmars regnväder.
Sedan följer en rätt solig eftermiddag som fortsätter med en ännu soligare kväll. Temperaturen ska vara 17-18 grader och vinden svag. Förresten ringde fösvars-ministern till mig (se längre ner i spalten).

KULTURARVSDAGEN firas lördag och söndag 10-17 på Åsby gård ute i Säterbo. Där visas arkivet med bilder från Säterbo (både över hus och andra intressanta byggnader i trakten). Samtidigt
arrangeras loppis, cafe och tipspromenad. Det blir också filmvisning varje hel timme. Sista starttid för tipspromenaden, kl 15.00.

SUPERHJÄLTARNA 2 visas i 3D kl 15 idag lördag, på biografen i Medbor-garhuset i Arboga, barntillåten från 7 år. Allas vår favoritsuperhjältefamilj är alltså tillbaka. Den här gången står mamma Helen i rampljuset, och pappa Bob stannar hemma med barnen Violet och Dash för att göra hjälteinsatser i vardagslivet och försöka sköta allt som har med ett ”normalt” familjeliv att göra.

DET ÄR EN TUFF omställning för alla, och det blir ännu tuffare, för ingen av dem har ännu en aning om lilla babyn Jack-Jacks alla superkrafter. När en ny skurk smider en genial och farlig plan måste
familjen tillsammans med Fryzo samarbeta igen, vilket är lättare sagt än gjort, även om de alla är superhjältar. Biljetten kostar 80 kronor och filmen är drygt två timmar lång.

HAR FÖRSVARSMINISTERN ringt till dig också? Till mig råkade Peter Hultqvist ringa när jag var ute på altanen. Så han talade in sitt meddelande. Han sa något om att han hade tänkt bjuda in mig till någon sorts telefonmöte. Men när jag nu inte svarade i telefon ville han bara uppmana mig att rösta, sa han. Rösta på socialdemokraterna, förtydligade han.

MEN HONOM kan jag inte rösta på, inte efter det där med transportstyrelsens schabbel. Där visste Peter Hultqvist om ett brott mot rikets säkerhet men ändå viskade han som försvarsminister inte ett ord om detta till statsminstern, trots att de inklusive fikastunder träffades sådär hundra gånger. Så min röst får han inte. Men tack för samtalet.

HARRY HOLM 2018 09 08

______________________________

DEN SOL som kom senare än väntat i går, torsdag, väntas skärpa sig idag, fredag, och sprida lite strålar då och då redan från förmiddagen. Temperaturen här i Arbogatrakten når så småningom upp till 20 grader. Vinden blir lite vassare än igår, 4-5 sekundmeter, vilket på
meteorologspråk heter lätt bris. Lite längre ner i spalten handlar det idag om Arboga Coops nedläggning.

FILMEN på biografen i Medborgarhuset i Arboga i kväll kl 19 heter The Nun (Nunnan), bilden ovan. När en ung nunna tar sitt eget liv på ett kloster i Rumänien, skickar Vatikanen en hemsökt präst och lärlingen för att utreda fallet. Tillsammans avslöjar de den skrämmande hemligheten…

DE RISKERAR inte bara sina egna liv, utan även sin tro och sina själar, då de tvingas konfrontera den onda kraften från den demoniska nunna vi tidigare såg skrämma världen i filmen ”The Conjuring 2”. Denna skräckfyllda thriller är tillåten från 15 år och biljetten kostar en hundralapp.

SNACKISEN i Arboga är just nu inte bara valet utan också Coop Konsums besked om nedläggning. Många privata minnen och kommentarer finns på Facebook. Men också ett par politiska inlägg har jag sett. Arbogas moderata kommunalråd Anders Röhfors skriver "Jättetråkigt för Arboga. Konkurrens
behövs i Arboga för att göra vårt centrum levande".

EN ANNAN reaktion från politiskt håll. Liberaleras Ingemar Johansson: "Hoppas någon annan livsmedelskedja öppnar där så att ICA får konkurrens. När Konsum avvecklat finns bara Lidl och Netto kvar men de ligger utanför stadskärnan liksom Asplunds och Vilsta (båda ICA). Som politiker (L) vill jag verka för att stads-kärnan utvecklas med fler butiker och annat som ger mer "liv" i Arboga.
Detta är ett bakslag för mej och vad jag vill verka för."

ETT ANNAT förslag, som inte kommer från någon politiker vad jag förstår, är att förvandla Coop-fastigheten till en galleria. Där skulle det då finnas småbutiker, café eller något matställe etc. Låter bra men "svåradmnistrerat" kanske. Bara huset inte kommer att stå tomt så länge som byggnaden mitt över gjorde i väntan på att Ica Supermarket Ahllöfsgatan skulle dra in där.

HARRY HOLM 2018 09 07

____________________________

EFTER NATTENS stilla regn väntar en rätt fin torsdag i Arbogatrakten. Vinden blir svag och temperaturen når upp till 19 grader under sena eftermiddagen, som också tycks vara dagens soligaste avsnitt.

SPONTAN IP. Hur ska den nya spontanidrottsplatsen se ut? Den frågan ställer kommunen till Arbogas ungdomar. ”Vi är i en spännande process med att involvera de som faktiskt ska använda
spontanidrottsplatsen, våra ungdomar”, säger föreningskonsulent Anna-Lena Pligg.

URSPRUNGET till en spontanidrottsplats i Arboga är två medborgarförslag från 2015 och 2017. Tidigare i år beslutade kommunfullmäktige att fritids- och kulturnämnden skulle få 2,3 miljoner kronor för att ta fram en spontan-idrottsplats och den hamnar i Berg-mansparken.

HANS IVARSSON, som är center-partistisk ordförande i fritids- och kulturnämnden i Arboga, säger "Jag är väldigt glad att arbetet nu kommer igång. Satsningar på fritids- och kulturområdet bidrar till att Arboga kommun blir en mer attraktiv plats för boende, föreningar, näringsliv och turism.

HARRY HOLM 2018 09 06

_____________________________

ONSDAGEN den 5 september blir en ganska solig och fin dag i Arbogatrakten. Temperaturen går upp till 21 grader och vinden väntas vara svag. "För jag är ganska mager om bena", heter ett program i ord och ton om Nils Ferlin - med bl.a. Claes-Bertil Ytterberg - på biblioteket i Arboga kl 18 på onsdagsaftonen. Filmen på biografen i Medborgarhuset i Arboga kl 19 i kväll är en svensk thriller som heter Den blomstertid nu kommer.

GÅRDAGENS stora nyhet var att Coop Konsum lägger ner sitt varuhus vid Nytorget i Arboga. Är det fler nedläggingar på gång? På måndagen uttrycktes oro för hur det ska gå med det klassiska konditoriet Saga vid Stora Torget.

VID 18-TIDEN var det fiket öppet, ytterdörren stod vidöppen men ingen personal fanns på caféet. Det ropades och ringdes i klockan ungefär en kvart utan att någon dök upp. Kunden försökte då ringa Sagas telefonnummer, signalerna gick fram men ingen svarade. Det är ingen bra reklam för Arboga när sådant händer, kommenterade någon.

RÅDHUSETS ENTRÉ ska byggas om med början denna månad. Första steget är att bygga en provisorisk entré som ska användas när ordinarie entrén mot Smedjegatan byggs om. Den nya entrén får reception och väntrum innanför ytterdörren. Det blir sedan som en sluss för att komma in i rådhusets korridorer.

BESÖKARE kommer i fortsättningen att få anmäla sig i receptionen för att sedan bli upphämtade av personen de ska träffa i rådhuset. Projektet har försenats något på grund av tillverkningstid för måttanpassade delar som ska ingå i byggnationen, berättar kommunen på sin hemsida.

HARRY HOLM 2018 09 05

______________________________

 

TISDAGEN den 4 september blir också den en rätt vacker dag i Arbogatrakten. Vinden väntas vara svag och temperaturen når upp till 22 grader i skuggan. Bland evenemangen nämns idag bara Arboga Museums utställning om Lasse-Maja. Den som missar detta har många fler chanser. Utställningen håller på till den 1 november.

I HELGEN var det dags igen. Arboga Tidning summerar detta evenemang under rubriken "Tusentals besökare på Jädersbruksdagarna". Det är ju kul att det kommer många till detta första helgen i september varje år. Dessutom är det värdefullt att för dagens människor visa gamla maskiner och redskap, och hur de användes.

EFTER 21 ÅR har Jädersbruksdagarna blivit en tradition. Men en betydligt äldre tradition är höstmarkanderna på Järntorget i Arboga. De hade arrangerats första lördagen i september i flera hundra år, när kommunen släppte greppet med följd att ett kulturarv gick i graven. Kommunledningarna som bäddat för detta borde skämmas, tycker jag.

UNDER MÅNGA år har såväl Höstmarknaden på Järntorget som Jädersbruskdagarna arrangerats första lördagen i september. Många, inte minst så kallade utsocknes, har gjort en utflykt därför att de kunnat slå två flugor i en smäll, så att säga. Det vill säga att de besökt både Jäders Bruk och marknaden inne i stan. Det har också dessa lördagar omvittnat ökat omsättingen i butikerna inne i stan. För, som uttrycket lyder: Handel föder handel.

ARBOGA KOMMUN, med sin uttalade vilja att satsa på historia och kultur, lät detta ske. Trots att kommunen bl.a. har turistutvecklare, fritids- och kulturnämnd, och ett tekniskt kontor som utan större besvär skötte evenemanget med den äran, så tillät den politiska ledningen utsuddandet av den månghudraåriga traditionen att första lördagen i september alltid ha marknad på Järntorget.

HADE VI INTE turen att ha en driftig person - vid namn Persson - i grannorten Valskog
skulle denna Arbogas urgamla marknadstra-dition vara helt död. Nu ordnar han höstmarknad på Järntorget. Den 21 oktober. En söndag visserligen. Men det är klart bättre än ingen höstmarknad alls. "Det privata" fick gripa in när inte "samhället" klarade biffen.

HARRY HOLM 2018 09 04
_____________________________

OCKSÅ MÅNDAGEN den 3 september blir det vackert väder i Arbogatrakten. Vinden kommer att vara svag och temperaturen ska nå upp till 23 grader. Den som har möjlighet att vistas utomhus är bara att gratulera.

FILMEN "BERGMAN - Ett år, ett liv" visar Bio Kontrast på biografen i Medborgarhuset i Arboga kl 19 denna måndagskväll. Regissören Jane Magnusson har försökt fånga hela personen Ingmar Bergman, alla hans sidor. Både de fantastiska och de mindre smickrande, i syfte att förstå denna stora konstnär bättre.

HELA FILMEN utgår från året 1957 då Ingmar Bergman fick sitt stora genombrott. Jane Magnusson har tidigare ägnat Bergman stort intresse med sin tv-serie Bergmans video och dokumentär-filmen Trespassing Bergman 2013. Filmen är 1 timme och 57 minuter lång och barntillåten från 7 år. Som vanligt när det är Bio Kontrast kostar biljetten bara 50 kronor.

SEX DAGAR kvar till valet. TV4 sänder två partiledarutfrågningar på raken. Den första, i kväll måndag, "pressar" ledarna för socialdemokraterna, moderaterna, kristdemokraterna och miljöpartiet.

I MORGON kväll grillas resten, ledarna för centern, sverigedemokraterna, vänsterpartiet och liberalerna. Den stora partiledardebatten i TV4 får vänta till på torsdag.

PÅ LÖRDAG sänder kanalen TV4 en slutduell mellan moderateras Kristersson och socialdemokraternas Löfven. I SVT, Sveriges Television, visas valets slutdebatt på fredag.

HARRY HOLM 2018 09 03

_____________________________

DET ÄR söndag och dags för min helgbetraktelse. Den handlar om enhet men också om att man kan arbeta på olika sätt även om man har samma mål.

Fjortonde söndagen
efter Trefaldighet
ENHETEN
I KRISTUS

Jag ber att de alla skall bli ett och att liksom du, fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss. Då skall världen tro på att du har sänt mig.
(Johannesevangeliet 17:21)

SOM JAG NÄMNDE i en tidigare betraktelse har jag sedan tonårstiden betonat ett ord lite extra när jag varit med om att unisont läsa trosbekännelsens rad ”Jag tror på en helig allmännelig kyrka”.

JAG BRUKAR smått demonstrativt säga ”Jag tror på EN helig allmännelig kyrka”. Och om jag skriver ut det skulle jag kunna sätta ett komma på ett strategiskt ställe, så att det blir ”Jag tror på en, helig allmännelig kyrka.”

ATT DET FINNS olika församlingar i en stad, som i Arboga, stör inte enhetstanken. Även om de har olika arbetssätt och olika "regler" för medlemskap, så bildar de tillsammans enheten Guds församling i Arboga.

DET KAN säkert vara en fördel att det finns flera kristna församlingar på en plats. Den människa som inte trivs i en viss kyrka kanske känner sig mer hemma i en annan gemenskap. Fanns det bara en församling, och den kändes fel, så bar det för den personen ut i utanförskap.

DET ÄR INTE bra. För är man en utövande kristen, en troende, så räcker det inte att gå in i sin kammare och be, som det står i ett ställe i Bibeln. Man behöver ockå träffa andra kristna regelbundet, att umgås med, att leva ut sin tro med.

VISST KAN man önska att varje församling i Arboga plockar fram varsitt radikalt nya sätt att arbeta. Och profilerar sig mer än nu. För målet är att fler människor skall förstå det fina med att tro på Jesus, och leva ut den tron.

DÅ ÄR DET alltså, som jag ser det, en fördel att det finns flera församlingar på orten och att det är en fördel att de är olika. Speciellt som det visar sig gång på gång att de också kan samarbeta. Som vid Kyrkornas Dag, för att bara ta ett exempel.

JAG VILL BE: Käre Gud, min far i himlen, Du som i Jesus vill göra oss till ett, styr bort alla tendenser till splittring och konkurrens i församlingslivet. Ge oss kristna den enhetskänsla som gör att vi – även om vi är i olika församlingar – tillsammans följer Din kyrkas herde, Din son Jesus, och fullföljer vårt uppdrag att göra nya lärjungar.
Amen.

HARRY HOLM 2018 09 02

_____________________________

HÖSTMÅNADEN september är här. Lördagen den första september 2018 kommer i Arbogatrakten att verkligen gynnas av vackert väder. Bara sol och åter sol, upp mot 20 grader och en vind som är så svag att du knappast kan känna att den kommer norrifrån. Idag ska jag ägna hörnan åt ett par viktiga frågor som politikerna inte brytt sig särskilt mycket om inför valet.

VALRÖRELSEN rullar vidare och jag har tänkt på vilka frågor som inte diskuteras. Just nu startar Ryssland en gigantisk militär manöver i samarbete med Kina, visserligen långt österut men ändå. För fem år sedan kändes det närmare, då övade Ryssland kärnvapenanfall mot Sverige (inte långt från Gotska Sandön). Men vilka av våra poltiker har i valrörelsen i år talat sig varma för en större satsning på det svenska försvaret?

EN ANNAN fråga om det är ack så tyst om, det är EU-medlemskapet. I år betalar Sverige 40 miljarder till EU och får tillbaka 13 miljarder i form av olika stöd. Jag har inte sett någon politiker i TV som klagat på att på den så kallade EU-avgiften går vårt land back med 27 miljarder. Tjugosju tusen miljoner kronor. Tänk hur mycket så kallad välfärd vi kunnat få för den summan varje år.

TÄNK OM VI varit som Norge, det vill säga stannat utanför EU. Norge har tecknat betydligt billigare avtal med EU och resten av världen utanför EU-muren. För en mur har ju EU byggt omkring sig,
alltså raka motsatsen till ett Europa med fria länder, fria att knyta sina egna kontakter med hela världen och fria att sköta eller - som exempelvis Grekland - missköta sin egen ekonomi.

HARRY HOLM 2018 09 01

____________________________

 

 

_____________________________
*****************************
_____________________________

SALT SALT SALT SALT SALT

JAG HAR meddelat JO - Jusititeombudsmannen - information om vad generaldirektören för Livsmedelsverket ställt till med.
Han har skrivit under en livsfarlig artikel, som bl.a. innehöll fölljande lögnaktiga mening: "Det dör många gånger fler svenskar av för mycket salt i maten än av trafikoyckor."

DET gått en vecka drygt sedan den falska nyheten om att salt skulle var livsfarligt spreds i svenska media. Och än har - vad jag vet - ingen krävt upphovsmännens, främst Livsmedelsverkets chefs, avgång. Skandal.

TISDAGEN den 19 maj svämmade press, radio och tv över av det som stod i en oseriös artikel i Svenska Dagbladet, författad av bl.a. chefen för Livsmedelsverket. Han påstod i slutet av texten att det dör fler av salt i Sverige än i trafiken.

VISSERLIGEN framgick det i ett avsnitt att han menade antalet som dör i stroke och hjärtinfarkt. Och i en intervju nämnde han faktiskt också den stora boven sockret. Men han nämnde inte rökningen. Utan allt framställdes som att högt blodtryck och dess följder helt var saltets fel. Och det är helt galet.

FÖR UTAN SALT dör man. Mot högt blodtryck hjälper kalk.
- Så har vi högt blodtryck. En av mina favoriter!, konstaterade dr Joel Wallach i ett föredrag i USA för några år sedan.

OCH SÅ fortsatte han:
- Det är ett av de tillfällen då läkarna säger till dig att sluta med olika saker t. ex. salt. De är dummare än kor för vad är det första vi sätter ut till kreaturen? Ett saltblock. Annars dör de. Man försöker inbilla oss att vi inte behöver salt. Du ska tro att du får allt du behöver i din sallad, i brödet osv. Tro inte på det heller!

KOM IHÅG att folken som lever länge lägger en stor bit salt stor som en druva i teet och de dricker många koppar om dagen. De lever på höga höjder, där det är väldigt torrt, de måste hålla kvar vätska. De sätter även till smör i teet!!

LÄKARNA, som lever tills de är 58 år, säger inget salt, inget smör. De som lever tills de är 140 använder både salt och smör i teet.
Vid ett försök i USA med personer med så kallat obehandlingsbart högt blodtryck, gav man hälften saltfattig kost. Alla dog.

DEN ANDRA hälften av försökgruppen fick äta som vanligt men med dubblat intag av kalk. Det försöket fick avbrytas efter sex veckor, för då hade ingen längre högt blodtryck.

Läs gärna mer på
www.arbogasidan.se/halsa2.html#kalk

HARRY HOLM 2015

_____________________________


EN GAMMAL HÖRNA MED EN SORTS PROGRAMFÖRKLARING

DET HÄR SKRIVS NÄR DET ÄR FREDAG den 11 november 2011. Alltså 111111. En dag då många gifter sig och då enligt mayaforskare etc en ny tidsålder skall börja.
Efter en tid av tekniska problem uppdateras nu åter den här sidan, nät-tidningen arbogasidan.se, som utger sig för att vara ett komplement till andra tidningar och säger sig ha material som man inte finner i andra media.

NU FINNS sedan länge bloggar överallt och i linje med programförklaringen ovan har därför Holmen-Bloggen lagts ner.
Jag återgår i stället till den vardagsjournalistik som jag i decennier dagligen ägnade mig åt i Nerikes Allehanda.

FÖRE MIG var det Harry Hjörne som odlade denna konst.
Denne legendariske chef för Göteborgs-Posten hade jag förmånen att få äta lunch med på Långedrag för 50 år sedan.
Min dåvarande chef på Arboga Tidning, Tord Wallström, hade nämligen sänt dit mig på en kommun-reporter-kurs.

HARRY HJÖRNE skaffade sig 1957 en spalt vid sidan om sin ledare, "Små, små ord av kärlek". Den dikterade han dagligen, strax före pressläggningen.
"Detta bidrager till att jag kan skriva om allting. Ingenting är för stort och ingenting är för litet", förklarade han.

HAN SKREV sina små ord sju dagar i veckan. De sista var införda samma vecka som han avled i feberuari 1969, läser jag i bokverket Den svenska pressens historia.
Lika flitig och seglivad kan jag inte lova att Harrys Hörna blir.
Men man vet ju aldrig.

HARRY HOLM 2011-11-11

_________________________________

ARBOGASIDAN
Ansvarig utgivare: Harry Holm

E-mail: harry@holm.tf

© Text och bild är
skyddade av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering är förbjuden men texter får återges med angivande av källan: www.arbogasidan.se

-----------------------------------------

ARKIV

ARKIV JULI AUGUSTI 2018

ARKIV JUNI 2018

ARKIV MAJ 2018

ARKIV APRIL 2018

ARKIV MARS 2018

ARKIV FEBRUARI 2018

ARKIV JANUARI 2018

ARKIV DECEMBER 2017

ARKIV NOVEMBER 2017

ARKIV OKTOBER 2017

ARKIV SEPTEMBER 2017

ARKIV AUGUSTI 2017

ARKIV JULI 2017

Maj - Juni 2017

APRIL 2017

ARKIV MARS 2017

ARKIV FEBRUARI 2017

ARKIV JANUARI 2017

ARKIV DECEMBER 2016

ARKIV NOVEMBER 2016

ARKIV OKTOBER 2016

ARKIV SEPTEMBER 2016

ARKIV AUGUSTI 2016

ARKIV JULI 2016

ARKIV JUNI 2016

ARKIV MAJ 2016

ARKIV MARS APRIL 2016

ARKIV FEBRUARI 2016

ARKIV JANUARI 2016

ARKIV DECEMBER 2015

ARKIV NOVEMBER 2015

ARKIV OKTOBER 2015

ARKIV SEPTEMBER 2015

ARKIV JULI-AUGUSTI 2015

ARKIV JUNI 2015

ARKIV MAJ 2015

APRIL 2015

MARS 2015

FEBRUARI 2015

JANUARI 2015

ARKIV DECEMBER 2014

ARKIV NOVEMBER 2014

ARKIV OKTOBER 2014

ARKIV SEPTEMBER 2014

ARKIV AUGUSTI 2014

ARKIV JUNI JULI 2014

ARKIV MAJ 2014

ARKIV APRIL 2014

ARKIV MARS 2014

ARKIV FEBRUARI 2014

ARKIV JANUARI 2014

ARKIV NOV-DEC 2013

ARKIV HÖSTEN 2013

ARKIV SOMMAREN 2013

ARKIV MAJ 2013

ARKIV MARS APRIL 2013

ARKIV FEBRUARI 2013

ARKIV JANUARI 2013

ARKIV DECEMBER 2012

ARKIV NOVEMBER 2012

ARKIV OKTOBER 2012

ARKIV SEPTEMBER 2012

ARKIV AUGUSTI 2012

ARKIV SOMMAREN 2012

 

ARKIV T O M JUNI 2012

ARKIV MARS-APRIL 2012

ARKIV FEBR 2012 KLICKA HÄR

ARKIV JANUARI 2012

ARKIV T.O.M. DEC 2011

 

------------------------------------------

LÄNKAR

BIBELORDET / BÖCKER & LÄSTIPS / MUSIK & SKIVTIPS
SIDOR OM HÄLSA / ARKIV = TIDIGARE ARBOGASIDOR


HÄRJEDALEN HEDE JAKT MM -
FESTIVAL-SAJTEN

HEDE ORD & TON
Musik och litteratur

KLICKA HÄR
för att lyssna och läsa

---------------------------------------

VANLIGA NYHETER
FRÅN ARBOGA
Sök dig också till :
magazin24.se/nyheter/arboga/

________________________

 

__________________________

ARKIV HÖSTEN 2013

ARKIV SOMMAREN 2013

ARKIV MAJ 2012

ARKIV MARS APRIL 2012

ARKIV JAN 2012

ARKIV
T O M DEC 2011

ARKIV T O M 2010-12-31

ARKIV t o m juli 2010

ARKIV 2009

April-juni

Jan-april

ARKIV
dec 08 - jan 09

ARKIV
ARTIKLAR 2008:

Från årskiftet till augusti
KLICKA HÄR!

Augusti - oktober 2008
KLICKA HÄR!

Oktober - december 2008
KLICKA HÄR!

________________________

Har du kollat på våra hälsosidor?
Nytt:
Det hjälpte mot kronisk förstoppning
.

KLICKA HÄR för att läsa mer!

_____________________________

Alla sjukdomar är
BRIST-
SJUKDOMAR
enligt Dr Joel WALLACH
som också är agronom och veterinär samt en erfaren obducent vad gäller djur och människor.

Om du inte har tid eller lust att läsa detaljerna på @rbogasidans hälsosidor
www.arbogasidan.se/halsa
kommer nedan ett sammandrag.

MEN KOM IHÅG:
Om du är sjuk, kolla först med den vanliga vården!

För som vanligt vill @rbogasidan vara ett komplement.

DÄR REKOMMENDERAR
DR WALLACH FÖLJANDE VITAMINER, MINERALER ETC för att förebygga och lindra nedanstående krämpor:

CANCER
A. 10.000 mg C-vitamin/dagligen (enligt Linus Pauling, dubbel nobelpristagare) för att behandla och förhindra cancer;
eller
B. E-vitamin + betakaroten + selen
De som ätit detta i 5 år hade
9% mindre av alla sjukdomar
13% fler överlevde räknat på alla sorts cancer
20% fler överlevde räknat på magcancer

ARTRIT HÖFTER KNÄN (OSTEOPOROS=KALKBRIST)
Kycklingprotein
en rågad tesked kycklingbrosk i apelsinjuice på morgonen = smärtan borta på 10 dagar.
(dos 30 ml/kg kroppsvikt)

ALZHEIMERS
Höga doser av E-vitamin + Låga doser av vegetabilisk olja

NJURSTEN Kalk + magnesium + bor

BRUSTEN ARTÄR Kopparbrist
GRÅA HÅR Kopparbrist
RYNKOR Kopparbrist
ÅDERBRÅCK Kopparbrist

HJÄRTATTACK mm förebyggs med kolloidal selen

ÅLDERSFLÄCKAR
är tecken på selenbrist (kan också vara tecken på kommande hjärtattack)
Med kolloidalt selen är åldersfläckarna borta på 6 månader.

DIABETES
Vanadin + krom
Eller
diet (under läkarkontroll) enl Karlshamns sjukhus, föda som innehåller
25% protein 25% kolhydrater och 50% fett

SKALLIGHET Tennbrist

DÖVHET Tennbrist

SEXLUST-BRIST Borbrist

DÅLIGT LUKT- OCH SMAKSINNE Zinkbrist

HOPSJUNKET TANDKÖTT Kalkbrist
HÖGT BLODTRYCK Kalkbrist
RYGGVÄRK Kalkbrist + ev kopparbrist

BRUSTNA NAGELBAND Brist på Omega 3
SPRICKOR I HUDEN Brist på Omega 3
BLODPROPP Brist på Omega 3
STROKE Brist på Omega 3

Allt enligt dr Walach - som anser att 147 olika sjukdomar beror på kalkbrist.

LÄS MER PÅ:
www.arbogasidan.se/halsa
__________________________

OM ARBOGASIDAN.SE

Ansvarig utgivare: Harry Holm
__________________________

E-mail:
harry@holm.tf

© Text och bild är skyddade av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering är förbjuden men texter får återges med angivande av källan: www.arbogasidan.se

___________________________

DET DÄR MED COOKIES

Vad säger lagen om Cookies?

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa cookies används till och hur cookies kan undvikas.

Enligt den nya lagen ska alltså alla som besöker en webbplats informeras om så kallade cookies, vad de används till och hur man kan vägra cookies.

En cookie är en liten textfil som lagras i datorn, och som www.arbogasidan.se använder för att få statistik om användandet av våra sidor. Det är alltså statisti-kcookie som sätts för att vi skall veta hur många besökare webbsidorna har.

En Cookie kan inte starta program och innehåller inte virus.

Hur du slipper cookies
De flesta webbläsare (t.ex. Internet Explorer och Netscape) tar emot cookies automatiskt, men det går att ändra inställningarna så att de inte accepterar dem eller ger besökaren ett val om han eller hon vill acceptera eller inte.
 
Gör så här om Du tycker att det är viktigt att slippa cookies:

Netscape: Gå till eller välj edit/preferences/advanced. Här anger du inställningarna för Cookies.

Internet Explorer 6.0: Gå till och välj, Tools/Internet Options/Privacy och ange inställningar för att hantera Cookies. Här kan du enkelt ange i vilken utsträckning du vill tillåta Cookies.

Internet Explorer 5.0: Gå till och välj, Tools/Internet Options/Security och sätt dina inställningarna för cookies. Du kan välja mellan att tillåta cookies eller att inte tillåta cookies överhuvudtaget.

Internet Explorer 4.0: Gå till och välj View/Internet Options/Advanced och välj om du vill tillåta cookies eller inte.

Hur ta bort cookies som redan finns i datorn?
För att ta bort dina befintliga cookies stänger du först ner webbläsaren.
I Netscape går du in i cookies.txt-filen och slänger dina cookie-filer.
I IE sparas cookies i en mapp eller katalog under Documents and Settings.

Sammanfattningsvis
www.arbogasidan.se använder sig av cookies. Cookien innehåller ingen personinformation, och vi använder den bara för att se hur många som besöker sidan.

Vill du inte tillåta lagring av någons cookies på din dator kan du alltså stänga av det i din webbläsares inställningar. Detta påverkar inte dina möjligheter att läsa information på exempelvis
www.arbogasidan.se

*

6 kap. 18 § lagen om elektronisk kommunikation

Elektroniska kommunikationsnät får användas för att lagra eller få tillgång till information som är lagrad i abonnents eller användares terminalutrustning endast om abonnenten eller användaren av den personuppgiftsansvarige får information om ändamålet med behandlingen och ges tillfälle att hindra sådan behandling. Detta hindrar inte sådan lagring eller åtkomst som behövs för att utföra eller underlätta att överföra ett elektroniskt meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller som är nödvändig för att tillhandahålla en tjänst som användaren eller abonnenten uttryckligen har begärt.

Mer information hittar du på Post- och Telestyrelsens hemsida.   
   
wrap-script-literals: no  

wrap-script-literals: nowrap-script-literals: no

 

____________________________

ARKIV SEPTEMBER 2018
____________________________

________________________________

Bonde på stan i Arboga
För 26:e året

"Bonde på stan" arrangerades åter på Järntorget i Arboga i lördags. Det var 26:e året som LRF bjöd på detta evenemang. Under dagen kunde besökarna handla råvaror från lokala bönder, träffa på både får och kycklingar samt köra tramptraktor och slänga sig i hölass. Jag körde varken tramptraktor eller slängde mig i höet - men köpte en rökt röding och hemgjord grillkorv. En lyckad dag:

TEXT OCH FOTO: HARRY HOLM

____________________________

Musikcafé med Arbogas
kommande sångstjärnor

På lördagseftermiddagen ordnade svenska kyrkans barnkörledare i Arboga, Birgitta och Ingrid, ett musikcafé. Lokalen fylldes snabbt av intresserade föräldrar och släktingar och barn i alla åldrar.

Inkomsterna från evenemanget kommer att användas till att köpa julklappar till ensamma barn, som annars inte får några.
Arbogabygdens församling har två olika barnkörer, en för barn i åldern 6-8 år och en för barn i åldern 9-12.
Vilket tillfälle för både pojkar och flickor att få gedigen sångundervisning redan från låg ålder! Att få lära sig sjunga i rätt tonläge och artikulera och öppna munnen har alla nytta av.
Barnen lär sig att uppträda, vågar sjunga ut ordentligt och många sånger ackompanjeras av rytmiska rörelser. Man ser att de tar sången på allvar och deras klara ljusa röster framkallar beundran hos åhörarna. En liten pojke, David, klarade till och med att sjunga solo utan att darra på rösten.
Varje måndag träffas de två grupperna och repertoaren är barnvänlig. Barnkörerna kommer också att sjunga i fem gudstjänster under hösten.
Flera barn är välkomna måndagar 15.45-16.45 eller 17.oo-18.oo.

TEXT OCH FOTO: BIRGIT JOHANSSON

_______________________________

Efter campingen - nu ska det
bli bostäder vid Krakaborg

Kan du tänka dig att bo vid Törnberget och ha nära till Ekbacksbadet och Vinbäcken? Nu ska det bli ett bostadsområde av gamla Krakaborg campingsplats.

Detaljplan för det som kallas Åbrinken etapp 3 är från och med i onsdags ute på samråd.
Syftet med detaljplanen är att fortsätta utvecklingen av området Åbrinken och fortsätta med området där Krakaborgs camping tidigare låg. Området kommer planläggas för bostäder och centrum.
Här var det i många år campingplats och småstugor att hyra, en kiosk där vi köpt glass och med herr Porrit som siste entreprenör. Efter campingens nedläggning övegick en del av ytan till att bli hundrastplats. Nu ska det bli ett bostadsområde.
Med en tydlig huvudgata kommer området sammankopplas med de befintliga stadsdelarna och bli en del av tätorten, förklarar Arboga kommun.

Åbrinken 3
Planområdet, som kallas Åbrinken 3, ligger alltså strax sydväst om Arboga stadskärna, söder om Arbogaån. I öster finns de tidigare etapperna av Åbrinken med bostäder och vård- och omsorgsboende, i söder avgränsas området av väg 572 som skiljer området från friluftsområdet vid Ekbacken, i norr avgränsas området av Törnberget.
Detaljplan för Åbrinken etapp 3 är utställd på samråd mellan den 26 september och den 24 oktober.
Det betyder att den myndighet, fastighetsägare eller organisation som har synpunkter på förslaget ska ha skrivit till Arboga kommuns tekniska förvaltningen senast den 24 oktober.

HARRY HOLM 2018 09 29

______________________________

Körde in i mitträcket vid Arboga

På E18-E20 mellan Arboga och Örebro, strax väster om avfarten till Fellingsbro, kördes en bil in i mitträcket. Det var på torsdags-eftermiddagen. Orsaken till olyckan ska enligt uppgift vara vattenplaning. Ingen person skadades i samband med olyckan. Sedan bilen bärgats var det snart åter normal framkomlighet på Europavägen.

______________________________

De bästa i Arboga tog
plats i Morgonsoffan

Vinnarna: Patrik Lund, Phimlaphat Beayang, Peter Haglind, Alfons Fallqvist och Caroline Haglund.

Programmet Morgonsoffan har genomförts igen, detta på Stadskällaren i Arboga. Där presenterades bland annat på Arbogas vinnare till VM-festen. Bergmans Guld har utsetts till Årets Butik.

Vinnarna som ska representera Arboga på VM-festen nästa månad presenterades på gårdagens Morgonsoffa. Arboga i centrum har utsett ”Årets butik i Arboga” som blev Bergmans Guld. Patrik Lundh mottog priset och motiveringen löd:
"Med en glädje, ett engagemang och servicenivå i hög klass vill Arboga i Centrum nominera just denna butik. Med en fot i gediget hantverk och en fot i den digitala världen har de lyckats i en
bransch där många aktörer i dag slås ut. Att driva butik i dag kräver så mycket mer än en bra produkt. Ägarna till den denna butik har legat i framkant i utvecklingen och har en betydande del av sin försäljning på nätet. Som kund känner man sig alltid välkommen och de ger alltid det där som kallas ”det lilla extra” vilket gör att man gärna kommer tillbaka. Maria och Patrik glittrar och glänser ikapp med sitt sortiment."

Årets restaurang
Arboga i centrum har även utsett ”Årets restaurang i Arboga” som blev Pims hot and Spicy. Phimlaphat Beayang tog emot priset och fick motiveringen:
"Detta företag drivs av en ambitiös och matkunnig kvinna, som började sin försäljning i en matvagn. Nu presenterar hon sin meny i sin Thairestaurang på Nygatan i Arboga, sen flera år tillbaka. Ett
mycket trevligt och uppskattat inslag i staden."

Årets Företag
Företagarna Västra Mälardalen utnämnde ”Årets företag i Arboga” som gick till TBO-Haglind. Peter Haglind fanns på plats och tog emot priset och motiveringen löd:
"TBO-Haglinds visar på en god tillväxt, tack vare en god orderstock och motiverade anställda, och med de tre syskonen Mia, Pär och Peter (som axlat sin pappa Olas roll väl) i ledningen, ser framtiden ljus ut för detta Arbogaföretag med lång erfarenhet inom sin nischade branch. Därför utser vi TBO-Haglinds till Årets Företagare i Arboga 2017."

Andra företag
Årets nyföretagare utnämns av Arboga kommun och ViS (Västra Mälardalen i Samverkan). Att utnämnas till Årets Nyföretagare innebär att ha egenskaper som mod, drivkraft och målmedveten-het. Samt att vara en god förebild genom sitt företagande. Priset gick till Alfons Fallqvist, AF Träning & Rehabilitering.
Företagarföreningen Klöver Dam Västra Mälardalen är ett nätverk för företagsamma kvinnor i Västra Mälardalen, som utser ”Årets Klöver Dam”. Det är tre personer som nomineras i Västra Mälardalen och får chansen till ett VM-Guld på VM-Festen. I år blev Caroline på CAROLINES BEAUTYSPA en av de nominerade.

VM-festen
Den 18 oktober hålls 2018 års VM-fest på Medborgarhuset i Arboga, kl. 18.30-22.30.
På VM-festen uppmärksammas och belönas personer och företag som på olika sätt gjort fantastiska insatser för företagandet i regionen. Strålkastarna riktas mot stora framgångar och exceptionellt goda idéer.

HARRY HOLM 2018 09 27
Foto från Arboga kommuns hemsida

_____________________________

P7 fortsätter styra Arboga
SD och S kvar i opposition

Så här såg det ut när P7 fick makten i Arboga i april 2016.

Under tisdagen blev det klart att den stora alliansen av sju partier fortsätter att styra Arboga kommun i fyra år framåt. Kommunalrådet Anders Röhfors, m, fortsätter på sin post och som kommunstyrelsens ordförande. Och socialdemo-kraternas Andreas Silversten som oppositionsråd.

På tisdagens eftermiddagen stod det alltså klart att den så kallade p7-koalitionen sitter kvar som styrande i Arboga kommun.
P7 bildades för två och ett halvt år sedan, då socialdemokraterna tappat makten på grund av inbödes stridigheter.
P7- Alliansen, eller koalitionen, består alltså forstt av Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna, Vänsterpartiet, Omsorgspartiet och Miljöpartiet.
Det betyder att inte bara SD utan också Socialdemokraterna får arbeta i opposition minst fyra år framåt.

Kristdemokrateras kommentar
Så här skriver kristdemokratera på sin facebook-sida:
- Äntligen! Kristdemokraterna kommer att vara med och styra Arboga kommun 2018-2022! Vi har idag ställt oss bakom en överenskommelse om att bilda ny politisk majoritet i Arboga för åren 2018-2022.
- Vi har ingått i den breda majoritet som år 2016 tog över majoriteten i Arboga kommun efter S interna haveri.
- Det känns riktigt härligt att valet år 2018 blev det första valet i Arboga sedan valet 1919 där S inte kan bilda en majoritet.
- KD har lokalt kämpat sedan 1964 för detta maktskifte. S backade i valet och arbogaborna har för första gången på 99 år röstat fram en politisk majoritet utan S.
Tack till alla som stöttat oss!

Så långt Arbogas kristdemokrater.

Silverstens kommentar
Oppositionsrådet Andreas Silversten, S, har lämnat sin kommentar på Facebook. Han reagerade på tisdagen så här:
-I eftermiddag gick P7 ut med att de kommer fortsätta styra i Arboga. Valets utfall innebar att de kan fortsätta, precis som innan, med minsta möjliga marginal. Detta innebär att vi Socialdemokrater kommer att fortsätta i opposition i 4 år till. Vi kommer att göra vårt bästa för att de politiska besluten ska bli så bra som möjligt.
- Vi ska bedriva en ansvarsfull, socialdemokratisk politik i opposition. Jag ska göra mitt yttersta för att fokus hamnar på att göra Arboga bättre för medborgarna. Jag kommer kämpa för att Götlunda ska få tillbaka sin samlingssal och att DHR ska kunna vara kvar på Soludden. Jag kommer driva på för att våra medarbetare ska få bra arbetsmiljö, med bra ledning och förutsättningar, där alla som behöver ska få arbetskläder tillhandahålla av arbetsgivare.
- För att säkra kompetensförsörjningen i framtiden så måste omsorgen vara ett attraktivt yrke och det innebär att de delade turerna måste bort. Det ska vara enkelt att komma i kontakt med politiken och politiken ska finnas för medborgarna. Nu gäller det att visa på att det finns alternativ till utförsäljning och neddragningar.
- Vägen framåt är inte nedskärningar och sparkrav utan vägen framåt handlar om att skapa en attraktiv kommun som människor trivs och vill leva i.

Så långt Andreas Silversten, socialdemokrat och oppositionsråd.

TEXT: HARRY HOLM 2018 09 26
FOTO: HARRY HOLM 2016 04 05

_______________________________

Brott mot knivlagen i Arboga

Tjugo i ett natten till måndagen stannade en polispatrull en bil på Sturegatan i Arboga och kontrollerade den. I bilen finns två personer. Dessa kontrollerades och på föraren fann polisen en kniv och även narkotiskt preparat. Föraren är misstänkt för brott mot knivlagen och ringa narkotikabrott, meddelar Polisen.

______________________________

Arbogasyskonen Marcus & Helena förgyllde med jazziga toner

Söndagens kvällsgudstjänst i Götlunda kyrka förgylldes av arbogasyskonen Marcus och Helena Olsson med ackom-panjatören Sara Backström Lindeborg.

Både Marcus och Helena har utvecklat sina röster i jazzens svåra konst och anpassade sig perfekt till Saras skickliga pianospel. De musikaliska syskonen spelar flera instrument och vi njuter av
Marcus bluestoner på munspelet och Helenas flöjt.
Om vi fick önska skulle programmet innehålla mera tvåstämmig sång för arrangemanget med Get here var mycket njutbart.
Repertoaren växlade mellan Ellington och Sting och Marcus tolkning av Har du kvar din röda cykel..
Extranumret,Vid Kajsas Udde av Alf Hambe ,visade att Marcus kan tolka en vacker visa till gitarr med Helenas följsamma flöjtslingor i bakgrunden.

TEXT OCH FOTO: BIRGIT JOHANSSON

____________________________

Nya sopbilar i Arboga
från och med oktober

VafabMiljö, som ansvarar för insamlingen av hushållsavfall i bland annat Arboga kommun, ger företaget Allmiljö i uppdrag att sköta detta från och med den 1 oktober.

VafabMiljö förklarar att vi inte ska märka någon skillnad annat än att bilarna under hösten kommer att bytas ut från VafabMiljös blåa bilar till Allmiljös vita.
Hämtningsdagarna är fortfarande desamma, men klockslaget kan komma att ändras, förklarar Arboga kommun på sin hemsida.
Företaget Allmiljö kommer även att sköta hushållshanteringen för Köping, Kungsör, Hallstahammar, Surahammar, Skinnskatteberg, Fagersta och Norberg.

HARRY HOLM 2018 09 24

_____________________________

Elisabeth Åsbrink först ut
i höstens serie i Arboga

Nu har säsongen startat för författarbesöken på Arboga bibliotek. En stor skara läshungriga arbogabor hade på lördagseftermiddagen tagit tillfället i akt att höra författarinnan Elisabeth Åsbrink berätta om sitt författarskap.

Hon har arbetat som journalist bland annat för Uppdrag granskning. Efter ett svårt sjukdomsbesked beslöt hon sig för att släppa journalistiken och ägna sig åt att skriva böcker. Hennes författarskap innehåller fackböcker om angelägna ämnen och har alla blivit nominerade till Augustpriset.
Den första boken Smärtpunkten 2009 skrevs med anledning av Norénpjäsen, där farliga fångar tilläts att vara med och agera och där en av de medverkande snart efteråt mördade en polis vid
Malexander.

500 brev
Ett uppslag till en bok fick hon av en kvinna som överlämnade 500 brev som skickats mellan föräldrar och en pojke som 1939 förflyttades undan antisemitismen i Österrike till Sverige. Breven
var skrivna på tyska och innehöll så mycket dramatik att det till slut blev den Augustpremierade boken Och i Wienerwald står träden kvar.
År 2013 utkom boken "1947" som översatts till mer än tjugo språk. Den svenske fascistledaren Per Engdahl är huvudpersonen och i den finns många olika trådar, som visar utbredningen av fascismen i hela Europa.

Årets bok
Årets bok med den spännande titeln "Orden som formade Sverige" innehåller en samling ”svenska uttryck”. Bakgrunden var Jimmy Åkesons tal i Almedalen 2016 där han myntade begreppet svenska värderingar vilket kom Elisabeth att reflektera över om det fanns några.
Elisabeth föräldrar var båda invandrande till Sverige. Från barndomen hörde hon dem diskutera olika talesätt och deras förundran över en del seder som till exempel att ta av sig skorna, när man var bortbjuden.

Helan går
Elisabeth gav oss många exempel från boken som fick åhörarna att dra på smilbandet. Festlig research om "Helan går", där hon berättar från 1957: VM i ishockey var över och Sverige stod på prispallen. I stället för den sedvanliga nationalsången började Lasse Björn sjunga på "Helan går" och alla förnäma dignitärer stod i givakt när spelarna klämde i.
Franz Lehar på besök 1936 på Operakällaren var helt övertygad att han hört nationalsången när alla stod upp och sjöng Helan går. Hemma i Wien gjorde han fem variationer så den finns både som vals och i moll.

Man tager vad man haver
Kapitelrubrikerna lockar att läsa mer till exempel "Man tager vad man haver", "Det går an", "Medelsvensson" eller "Öppna era hjärtan".
Den över trehundra sidor långa boken har imponerande många källhänvisningar som visar vilket stort arbete med research som ligger bakom den.
Nästa författarbesök på Arboga Bibliotek är den 6 oktober, då kommer deckarförfattaren Dag Öhrlund.

TEXT OCH FOTO: BIRGIT JOHANSSON 2018-09-22

_______________________________

"Orden som formade Sverige"
Elisabeth Åsbrink i Arboga idag

Idag, lördag, kommer journalisten och författaren Elisabeth Åsbrink till Arboga bibliotek. Hon berättar om sin nya bok "Orden som formade Sverige".

När blev Sverige svenskt? Det brukar ju heta att ”land ska med lag byggas”. Men kanske kan man lika gärna tala om att land ska med ord byggas? Det är genom citat, traditioner, modeord och
sångtitlar som vi gör oss en bild av vårt sammanhang, vårt arv, vår nation. Men tider förändras, språk förändras, nya ord kommer till, andra går förlorade.

Svenska avundsjukan
I "Orden som formade Sverige" gör Elisabeth Åsbrink en forskningsresa genom svensk historia och talesätt, från den (kungliga) svenska avundsjukan till #metoo, för att ta reda på hur orden format svenska värderingar och hur vi klär dessa värderingar i ord.
Det finns inte mycket som är självskrivet med de ord som vi uppfattar som grundstenarna i vårt nationsbygge, menar hon. Däremot går det att på lite oväntade ställen hitta något som är typiskt svenskt, det vill säga en relativt tidig uppmärksamhet på kvinnors och barns rättigheter i "Det går an" och "Barnets århundrade".

Ishockey?
Men hur svenskt är egentligen ishockey? Och får man egentligen säga vad som helst ”i det här landet”?
"Orden som formade Sverige" beskrivs som en personlig, rolig och bitvis provocerande läsning av svenskheten, en nödvändig komplicering av ett nationalitetsbegrepp som på sina håll blivit väl enkelt.
Elisabeth Åsbrink är journalist och författare, bosatt i Stockholm och Köpenhamn. Hon medverkar även som skribent, recensent och krönikör i Dagens Nyheter. Hon har fått Augustpris för flera av sina böcker.
Kl 12.30 idag börjar hennes föreläsing i Musikrummet på Arbogas bibliotek.

Text: HARRY HOLM
Foto: TOVE FALK OLSSON

-------------------------------------------

Nya äldreboendet har fått ett namn

Nu har namntävlingen för det nya vård- och omsorgsboende avgjorts. Arbogaborna har röstat fram namnet Åspegeln.

Det var under tisdagseftermiddagen som socialförvaltningen ordnade ett informationsmöte för Arbogaborna om det nya vård- och omsorgsboende. Många personer var på plats i
Medborgarhuset.
– Det är jätteroligt att mötet blev så välbesökt. Vi fick möjlighet att berätta mer om boendet och visa bilder över huset. Det kom många bra frågor och synpunkter, säger socialchef Marjo Savelius.

Över 100 röstade
Under eftermiddagen hölls också en namntävling där besökarna fick rösta på fyra förslag om vad vård- och omsorgsboendet ska heta. Över 100 röster kom in.
Bland förslagen fanns Fjärilen, Åspegeln, Munkhättan och Timglaset.
Med knappa sex röster vann namnet Åspegeln före Fjärilen.
– Det är ett jättebra namn som Arbogaborna har röstat fram, säger Marjo Savelius och fortsätter:
– För oss är det viktigt att på olika sätt involvera invånarna i processen med det nya boendet. Det gäller allt från medbor-gardialog som vi ordnade tidigare till att nu bestämma namnet.
Under medborgardialogen om boendet som anordnades för allmänheten kom synpunkter på bland annat utformningen av tak vid entrén, specialbadkar och restaurang- och cafédelen. Det är
synpunkter som nu har realiserats i utformningen av huset, meddelas det också på Arboga kommuns hemsida.

HARRY HOLM 2018 09 21

_______________________________

Nu fortsätter omskyltningen
av hastigheterna i Arboga

Hastighetsplanen i Arboga är beslutad i kommunfull-mäktige, och nu kommer de ny hastigheterna att succesivt införas i Arboga.

Sedan tidigare är hastigheten redan ändrad till 40 km/tim efter bland annat Västermovägen.
Nu fortsätter arbetet där resterande vägar och gator kommer att skyltas om till 30, 40 eller 60 km/tim.
Det är ett omfattande arbete och cirka 200 skyltar kommer att bytas.
Kommunen uppmanar därför till överseende eftersom detta kan påverka trafiken under kortare perioder.
- Kör därför försiktigt och var rädda om de personer som utför arbetet efter våra vägar och gator, skriver Arboga kommun på sin hemsida..
Arbetet är planerat att pågå i 3-4 veckor.

HARRY HOLM 2018 09 19

______________________________

Lastbilskrock stängde
Europavägen vid Arboga

Två lastbilar, varav en timmerbil, kolliderade vid halv fyra på tisdagsmorgonen på E18 norr om Arboga. Omledningen av trafiken fungerade men vissa bilister försökte ändå välja vägen förbi olycksplatsen.

Olyckan orsakade stora trafikstörningar då en lastbil samt timmer låg över vägen.
Förarna i båda fordonen förs till sjukhus, enligt de första rapporterna ska de inte vara allvarligt skadade.
Bärgning kom att pågå hela dagen.
Trafiken leddes om via E20 samt väg 574.
Det är enligt polisen än så länge oklart vad som har orsakade olyckan.

Envisa bilister störningsmoment
Från den aktuella omledningen av trafiken berättar Cissi, från polisen, så här på facebook:

"Under den tidiga morgonen har vi varit i Arboga för att hjälpa till efter en olycka mellan två lastbilar. Vi har varit tvungna att stänga av vägen och leda om trafiken. Detta gör vi i samband med trafikolyckor eftersom räddningsarbete pågår på vägen eller att det helt enkelt inte går att ta sig förbi olycksplatsen.
Vid tidigare tillfällen och så även idag har en del trafikanter inte förstått det trots att det står en polisbil med blåljus, varningstält, varningsbloss, blinkande varningslampor samt poliser som dirigerar trafiken på vägen.
Några förare har helt enkelt svängt in på aktuell väg igen efter polisbilen. I den bästa av världar innebär det bara att aktuell förare kan få vänta i några timmar tills vägen är fri igen. I den värsta av världar skadas eller dör någon när man orsakar en ny trafikolycka.
De allra flesta följer anvisningar föredömligt men jag vill påminna om syftet med att vi stänger av vägarna."
Så långt Cissi hos polisen.

HARRY HOLM 2018 09 19

______________________________

Vem gör Arbogas godaste äppelpaj?
Tävling när Äpplets dag ska firas

När Äpplets dag firas, den 25 september, så sker detta för Arbogas del på biblioteket. I det ambitiösa programmet ingår också en tävling om vem som bakat den godaste äppelpajen.

Arboga Trädgårdsförening finns på plats på biblioteket under eftermiddagen tisdagen den 25 september när Äpplets dag
ska firas.
Den som vill kan ta med egna äpplen för att få veta av vilken sort de är.
Det kommer att bli provsmakning av olika äppleprodukter och det går att fika, provsmaka äppelprodukter och lyssna på föredrag.

Program
Klockan 15-17: I Skaparhörnan: Måla äpplen i akvarell,
skriv ner dina äppelminnen!
Klockan 17-19: Äppelbestämning av Gunilla och Börje Gustavsson från Gårdesta Musteri, Munktorp. Tag med 3-4 äpplen av varje sort du vill ha artbestämd.
Klockan 18: Föredrag av Sven-Olov Wiklund, medlem av Sveriges Pomologiska Sällskap: om sortval, skötsel, beskärning, skador och sjukdomar.
Provsmakning av sådant man kan göra av äpplen. Bokutställning. Biblioteket bjuder på kaffe hela eftermiddagen.

Tävlingen
Och så genomförs alltså en tävling om godaste äppelkakan eller äppelpajen.
Klockan 16 är det inlämning (medtag recept), vinnare utses av jury och prisutdelningen sker klockan 17:30.
Det är Riksförbundet Svensk Trädgård som har initierat dagen. Syftet är att öka intresset för och kunskapen om svenska äpplen och skötseln av fruktträd.
Arrangörer är Arboga Trädgårdsförening och Arboga Stads-bibliotek.

TEXT OCH FOTO: HARRY HOLM 2018 09 17

_____________________________

Idag - lördag - det 46:e
Lasse-Maja-Loppet

I år går Lasse-Majaloppet av stapeln för 46:e gången. Kl 10 sker starten från Ekbacksbadet, där också målet finns.

Banorna går i skogarna på söder i Arboga, i vacker natur och till största delen på stigar och skogsvägar. Gå lunka eller löp!
Distanser: 6 km herrar, 6 km damer, 12 km herrar, 12 km damer, 23 km herrar, 23 km damer samt Lilla Lassemajaloppet 1500 m.
Lilla Lasse-Majaloppet är främst öppet för pojkar och flickor upp till sju år. Äldre barn som inte vill tävla kan också vara med i loppet. Föräldrar får springa med sina barn. Tidtagning förekommer inte. De som fullföljer lilla loppet får diplom och korv.
Övriga som fullföljer Lasse-Majaloppet får plakett och deltar i utlottning av ett antal matkorgar.

HARRY HOLM 2018 09 16

_____________________________

Riksteaterns Kaj Ahlgren i Arboga
Gestaltade Lindgrens "Vattnet"

Arboga Teaterförening bjöd härom dagen på en enmans-föreställning som tog andan ur publiken. Det var Kaj Ahlgren som tog sig Torgny Lindgrens "Vattnet".

Kaj Ahlgren lyckades gestalta den tragikomiska berättelsen om det fruktansvärda slitet att få livsviktigt vatten så att ett helt myller av personer trädde fram i hans enda person. Där var brunns-borraren Lidström med sin okuvliga tro på sin förmåga, där var Teresia, den bibeltrogna hustrun, där var den gudliga prosten ja, inte behövs det flera personer i ensemblen när man har en
skicklig skådespelare.
En stol, ett instrument och en flaska vatten och åhörarna ser framför sig både stugan och varje detalj i omgivningen. Stämningen förstärktes genom några sånger av Allan Edwall och Vysotsky,
vilka framfördes med bra röst och inlevelse.
Vid efterpratet berättade Kaj Ahlgren hur han fascinerats av Torgny Lindgrens text och därefter fått hans tillåtelse att uppföra den som enmansteater 2016 vid ett kulturevenemang i Dalarna och nu turnerade han med pjäsen i Riksteaterns regi.

TEXT OCH FOTO: BIRGIT JOHANSSON

______________________________

Det är vackert i Arboga

Kapellbron, står det på skylten. Gamla Bron säger jag, för så har den "alltid" hetat hos oss som bott i stan ett tag.
Vackert är det också, oberoende av namnval. Som nu i september då den här bilden är tagen.

TEXT: HARRY HOLM
BILD: ARNE GRIPENHED

_____________________________

Unikt projekt inom vård och
omsorg i Arboga kommun

Arbogas socialchef Marjo Savelius.

Socialförvaltningen i Arboga kommun startar under hösten ett unikt utvecklingsarbete för ökad delaktighet och nöjdhet inom vård- och omsorg. Projektet är ett samarbete mellan arbetsgivaren och fackförbundet Kommunal.

Chefer och personal från socialförvaltningen, personalkontoret och representanter från fackförbundet kommer att delta. Även enskilda brukare/kunder och närstående kommer att fåmöjlighet att bidra i projektet.
- Det är ett viktigt och angeläget utvecklingsarbete som jag ser mycket fram emot, säger socialchef Marjo Savelius.
Bland annat ska man ta fram förslag på vad parterna kan göra tillsammans för att nå en bättre arbetsmiljö men också praktiska saker.
Alla medarbetare kommer få vara med, genom den referensgrupp som ska bildas.
Samtliga medarbetare inom vård och omsorg får anmäla intresse att delta som referensperson och medarbetarna kommer sen att få besluta vem som ska representera dem i projektet.
- Referensgruppen kommer att träffas 3-4 gånger med start i oktober 2018, berättar socialchef Marjo Savelius.
- Där ska de bidra med sina och sina arbetskamraters synpunkter och förslag på hur vi kan ge ännu bättre vård och omsorg. Uppdraget är att ta fram förslag på konkreta åtgärder som minskar gapet mellan hur vi önskar att det skulle vara och hur det faktiskt är, avslutar hon.
Av Arboga kommuns hemsida framgår också att projektet pågår till våren 2019.

HARRY HOLM 2018 09 13

______________________________

Nya etableringar kräver högre
tillåten bygghöjd vid Marieborg

Arboga kommun vill ändra planen för Marieborgsområdet. Det är förfrågningar om nya etableringar som gör att det behövs en tillåten bygghöjd 45-90 meter i stället för dagens 20-25 meter.

Ändringen av detaljplan för Marieborgs industriområde är därför nu ute på samråd, som det heter, och detta till den 9 oktober.
Planområdet ligger i de östra delarna av tätorten, mellan Arbogaån och Köpingsvägen.
Huvudsyftet med planändringen är att ändra bestämmelserna för byggnadshöjderna inom industriområdet. I stället för nuvarande 20-25 meter som tillåten bygghöjd, skulle planförslaget, om det blir verklighet, medge 45 meter för byggnaderna och 90 meters höjd för skorstenarna.
Den myndighet,de fastighetsägare eller de organisation som har synpunkter på förslaget ska alltså skriva till tekniska förvaltningen senast den 9 oktober.

HARRY HOLM 2018 09 12

_____________________________

Så här blir Arbogas fullmäktige
efter valet i söndags

Det väntar en del förändringar i Arboga kommun-fullmäktige, som resultat av valet i förrgår. Socialde-mokraterna och Miljöpariet tappar platser, medan Sverigedemokraterna och Moderaterna får fler stolar.

Socialdemokraterna tappar 2 platser och får därmed 14 ledamöter i fullmäktige.
Sverigedemokraterna ökar med 2, till 6 platser - precis så många som det står namn på deras valsedel.
Moderaterna vinner ännu en plats och får därmed tio ledamöter i fortsättningen i Arboga kommuns högsta beslutande församling.
Miljöpartiet mister en plats och kommer därmed att få bara en stol där i fullmäktigesalen.
De övriga partierna har oförändrad ställning: Liberalerna 3, Vänsterpartiet 2, Centerpartiet 2, Kristdemokraterna 2 och Omsorgspartiet 1 plats.

Dessa blir fullmäktige
Om inte personkryssandet ställer till det kommer ett ordinarie Arbogafullmäktige att i fortsättningen se ut så här:

Socialdemokraterna: Andreas Silversten, Joakim Rönnberg, Klara Sparv, Sara Axelsson, Ola Eriksson, Lena Träff, Bo Molander, Kerstin Rosenkvist, Razmus Schagerström, Karin Cladin, Joakim Sparv, Anna-Lena Rehman, Kjell Persson och Gulgun Eminbeili.
Moderaterna: Anders Röhfors, Jonna Lindman, Håkan Tuominen,Anette Gunnarsson Nordin, Gustav Isaksson, Annelie Persson, Mats Ögren, Tommy Karlsson, Mikael Söderlund och Herman Rebel.
Sverigedemokraterna: Tony Pehrsson, Martin Nyqvist, Robert Sandström, Stefan Gunnarsson, Tommy Andersson och Leif Gustafsson.
Liberalerna: Anders Cargerman, Marianne Samuelsson och Richard Fallqvist.
Vänsterpartiet: Dan Avdic Karlsson och Inga-Lill Frössman,
Centerpartiet: Hans Ivarsson och Marie-Louise Söderström.
Kristdemokraterna: Jonas Stenzelius och Kjell Wendin.
Miljöpartiet: Mikael von Melsted.
Omsorgspartiet Carl-Erik Almskoug.

HARRY HOLM 2018 09 11

______________________________

Socialdemokraterna Arbogas
stora förlorare i valet 2018

Arbogaborna gjorde socialdemokraterna till förlorare, både i riksdagsvalet och i valet till kommunfullmäktige. På riksnivå var Sverigedemokraterna det näst vanligaste partiet som det röstades på i Arboga.

I riksdagsvalet röstade 9.153 Arbogabor. Det ger ett valdel-tagande på 85,7% (mot 83,3% i förra valet).
Den stora förloraren i valet till riksdagen är socialdemokraterna, som backat med 4,8%, till 33,9% av Arbogabornas röster.
Den stora "segraren" är Sverigedemokraterna, som bland Arbogaborna ökade med 6,5%, till 21,8% i valet till riksdagen.

Arbogafullmäktige
Även i valet till Arboga kommunfullmäktige blev socialdemokra-terna en stor förlorare, backade från förra valet med 5,6%, till 33.9%.
Den stora vinnaren är moderaterna som ökade med 5,2%.
till 25,7%.
Sverigedemokraterna blev trea i kommunvalet med 14,1%.
I Arbogas kommunval kommer sedan Liberalerna fyra med 6.7%, varefter följer i tur och ordning Centern 5,5%, Vänsterpartiet 5,1%, Kristdemokraterna 3,7%, Miljöpartiet 2.8% och Omsorgspartiet 2,3%. Och Feministiskt Initiativ 0,1%.

HARRY HOLM 2018 09 10

_______________________________

Valdagen är här - Gå och rösta!
Även om du förtidsröstat...

Söndagen den 9 september 2018. En ödesdag, eftersom det gäller att rösta för vem / vilka som ska bestämma i Sverige, i landstingset och i Arboga de kommande fyra åren. Har du förtidsröstat och ångrat ditt val? Det kan du enkelt reparera idag (Se nedan) .

Det kommer att vara ganska vackert väder i Arbogatrakten denna valdag.Vinden blir rätt svag från ungefär syd. Och frampå eftermiddagen når temperaturen upp till 20 grader i skuggan. Så du kan inte skylla på vädret, om du tänker strunta i att gå till din vallokal.
En orsak till att du inte tänker ge dig iväg dit kan annars vara att du förtidsröstat, vilket ovanligt många gjort i år.
Men om du ångrat dig, tänk om de senaste debatterna givit dig en annan favorit än du hade vid förtidsröstningen?.
Då är det verkligen dags att gå och rösta idag, söndag.
Det är inga problem.
Så här går det till:
Du tar med dig röstkortet och legitimation, gör ett nytt besök med röstsedlar och kuvert i röstbåset. Så förklarar du bara att du ångrat dig. Då skrotas din förtidsröst och den röst du lämnar in idag räknas i stället.
Att sedan både du och jag kan ångra oss efter valet, det är en annan sak.
Jag är förvånad över hur mycket av det som lovades i valrörelsen för fyra år sedan aldrig blev verklighet.
Men det innebär inte att man ska låta bli att rösta.
Det är alltför många folk i världen som inte har den möjligheten och som - om människorna har val - bara har en kandidat att rösta på: Diktatorn.
Så använd det fina septembervädret till en utflykt till din vallokal,
där du använder din demokratiska rättighet - att välja.

HARRY HOLM 2018 09 09

______________________________

Nya Lövet på Norrgårdens
förskola i Arboga klar

*

Ombyggnationen av Norrgårdens förskola i Arboga, som påbörjades i februari, är nu klar. Det är förskolans tidigare kök som byggts om till en helt ny avdelning och nya per-sonalutrymmen.

Norrgårdens förskolechef Britt-Marie Deubler påminner om att det finns ett behov av fler förskoleplatser i Arboga.
– Därför är det såklart extra roligt att avdelningen nu är klar. Vi har i dag 15 barn inskrivna i åldrarna ett till tre år på avdelningen som kallas för Lövet, säger hon. De anställda har varit delaktiga i planeringen inför ombyggnationen och är mycket nöjda med resultatet.
Den nya avdelningen består av ett matrum, två lekrum och en ateljé som gränsar till ett uterum så att verksamheten enkelt kan flytta ut. Även ett av lekrummen kan öppnas upp för att kunna flytta ut verksamheten.
Lokalerna är fina och ljusa med både bra belysning och stora fönsterpartier. Färger på golv och väggar är neutrala för att låta det pedagogiska materialet framträda i stället. Det finns modern teknik som ljudanläggning och projektor.
I och med ombyggnationen har förskolan även fått nya personalutrymmen.

Ny utemiljö på gång
Just nu pågår också ombyggnation av förskolans utemiljö, berättar Britt-Marie Deubler.
– Vi ser fram emot den nya utegården. Förskolan är en grön flaggcertifierad förskola och vi vistas ute en stor del av dagen. Därför kommer det att finnas flera utrymmen för aktiviteter som sagoläsning och samlingar utomhus.
– Miljön ska inspirera till fysisk aktivitet och det kommer att finnas plats för odling och källsortering, säger hon också, allt enligt Arboga kommuns hemsida.
Utegården beräknas vara klar under hösten.

HARRY HOLM 2018 09 08

______________________________

Historiegruppens jobb visat
under Jädersbruksdagarna

Besökande som tog sin in i verkstadslokalen, under Jäders-bruksdagarna i helgen som var, kunde få en föreställning om den mängd av byggnader som fanns inritade på den uppförstorade kartan från år 1766 (bilden ovan).

Det är svårt att föreställa sig att den gröna gräsytan en gång i tiden varit ett hem för 260 personer.Här fanns uppgift om varje antal hus på tomterna och de olika familjernas medlemmar.
Speciellt intressant var det hus där en smedmästare Levert bodde. Han kom sedan att vara anfader till den för arbogaborna så kända handelssläkten med Leverts hörna och senare generationer med Arboga bryggeri.
En miniatyrmodell av en av tomternas byggnader satte fantasin i rörelse.
Den nyfikne kunde också läsa många korta "Vet du att" som behandlade smedernas liv under detta år och tidningsnotiser som
"Det brinner på Jäder".
Ännu en modell visade det stolta stationshuset Jäders bruk (bilden nedan) där tåget en gång i tiden stannade och via bilder och årtal fick man en bra bild av järnvägens historia.


Historiegruppen kommer att under nästa år ytterligare forska fram intressanta och viktiga fakta om den kanske lite bortglömda storhetstiden i Jäders bruk.

TEXT OCH FOTO: BIRGIT JOHANSSON

______________________________

Ytterberg och kör presenterade
Nils Ferlin i Arboga

Det handlade om Nils Ferlin på Arboga Bibliotek på onsdagskvällen. Rönnbystämmorna sjöng och Claes-Bertil Yttergerg berättade.

Rönnbystämmorna under ledning av Jan-Erik Eklund skapade en timmes härlig nostalgi i Arboga bibliotek med ett program i ord och ton om Nils Ferlin. Och biskop emiritus Claes-Bertil Ytterberg berättade om poetens tämligen tragiska liv.

Västeråskören,som sjungit i mer än fyrtio år, började konserten med På Arendorfs tid och När skönheten kom till byn där publiken föll in i verserna med allsång.
Programmet omfattade femton tonsatta dikter där förutom Nils Ferlin själv tonsättare från olika generationer som Lille Bror Söderlund, Torgny Björk och Lars Gulin lockats att sätta musik till hans dikter.

Ett destruktivt liv
Claes Bertil Ytterberg berättade som mellanspel den tragiska historien om Nils Ferlin. Han levde ett destruktivt liv som ”busen Fabian” bland klarabohemerna på café Metropol, men hade hela tiden sitt hem hos sin älskade mamma Natalia. När hon dog 1938 kom han in i en stor depression. Han fick dock slutligen en sista lycklig period av sitt liv då han gifte sig med Hedda Lundqvist och bosatte sig i Roslagen.
Ferlins texter har från första början fått människor att röras över vackra formuleringar och många är de som kan följa med i texter som Jag är ganska mager om bena, Får jag lämna några blommor eller Vinden är vresig, kölden sträng.
Studieförbundet Sensus stod för detta säsongens första program i serien Alltid på en onsdag.

TEXT OCH FOTO: BIRGIT JOHANSSON

Fotnot: Nästa program är den 3 oktober då Lena Bergkvist från Studieförbundet Vuxenskolan föreläser om Psykisk ohälsa bland seniorer.

_______________________________

Så togs första spadtaget också för Arbogas nya förskola

Från byggstarten på nya försklan. Från vänster: Hans Ivarsson (C), Marianne Samuelsson (L), Carl-Erik Almskoug (OPA), Mikael VonMelsted (MP), Anders Cargerman (L), Kjell Wendin (KD), Anders Röhfors (M), och Dan Karlsson (V).

Så kom den treskaftade spaden i bruk igen. På tisdagen togs det första spadtaget till Arbogas nya förskola, väster om brandstationen.

– Det är jätteroligt och spännande att vi nu har kommit igång, säger Anders Röhfors (M), kommunstyrelsens ordförande. Utvecklingen i Arboga är fantastisk. Vi har en stor inflyttning, för
någon vecka sedan passerade vi 14 000 invånare.
Så här säger Anders Cargerman (L), ordförande i barn- och utbildningsnämnden:
– Det här är ett historiskt ögonblick. Det är den första nya förskolan som byggs på 38 år i Arboga. Platsen är väldigt bra, bland annat ur kommunikationssynpunkt. Det är skog och fina omgivningar här. Förutom den fina utemiljön på förskolan kommer det därför också gå att ha aktiviteter med barnen i närområdet.

För 175 barn
Förskolan kommer att ha 10 avdelningar med plats för 175 barn. Avdelningarna samverkar två och två, en med yngre barn och en med äldre barn. När barnen flyttar över till storbarnsavdelningen
känner de redan pedagogerna, vilket är bra för anknytning och trygghet för barnen.
Förskolan planeras att vara klar för inflyttning våren 2020, berättar kommunen också på sin hemsida.

HARRY HOLM 2018 09 05

______________________________

Coop Konsum i Arboga läggs ner
Minst åtta personer mister jobbet

Coop Konsum i Arboga kommer att avvecklas. Sista försäljningsdag blir den 28 oktober 2018. Det meddelade Coop Västmanland på måndagen, sedan personalen fått det dystra beskedet.

Bakgrunden till nedläggningen anges vara att butiken under lång tid har gått med förlust och att denna negativa trend inte går att vända inom överskådlig tid. Coop har därför beslutat att avveckla butiken.
Personalinformation hölls på måndagen. Det är i dagsläget för tidigt att säga vad som händer med de anställda. Dialog med facket pågår. Totalt berörs åtta tillsvidareanställda i butiken.
– Det är självfallet alltid tråkigt att behöva stänga butiker, men vi kan inte fortsätta att driva butiken med förlust, säger Jerry Pettersson, distriktschef för Coop i Västmanland.
– Vi har under åren jobbat både med att sänka kostnaderna och höja intäkterna, men tyvärr har inte de insatserna kunnat vända utvecklingen. Vi fokuserar nu på att utveckla vårt erbjudande i regionen, förklarar Jerry Pettersson.
Coop säger sig se mycket positivt på Västmanland och arbetar både på att hitta nya etableringslägen för nya butiker och investerar i andra butiker i regionen.

HARRY HOLM 2018 09 04

______________________________

Första spadtaget för Arbogas
nya vård- och omsorgsboende

Så togs första spadtaget. Fr. vänster bakre raden; Anders Cargerman (L), Marianne Samuelsson (L), Jonas Stenzelius (Kd), Carl-Erik Almskoug (Opa), Mikael Von Melsted (Mp). Främre raden fr. vänster: Jonna Lindman (M), Dan Avdic Karlsson (V) och Anders Röhfors (M).

Nu har startskottet gått för bygget av Arbogas nya vård- och omsorgsboende. I fredags, den 31 augusti, togs det första spadtaget.

Det är på Åbrinken som vård- och omsorgsboendet ska byggas. Under fredagsförmiddagen togs det första spadtaget för att markera starten för nybyggnationen. Det var en glad stämning även om vädret inte var det bästa.
– Det är glädjande att vi nu är igång med bygget, säger Jonna Lindman. Det har varit en process som har tagit lång tid. Nu har vi äntligen kommit igång. Det är jätteviktigt att vi snart har ett nytt modernt vård- och omsorgsboende för Arbogaborna.

Boende med 80 platser
Det nya vård- och omsorgsboende ska ha 80 platser.
- Planeringen har utgått från de äldres behov och lägenheterna är på 30-35 kvadratmeter med bra disponerade ytor och stora hygienutrymmen, berättar Dan Avdic Karlsson. Det kommer att finnas två innergårdar med utrymme för olika aktiviteter för de äldre. Det är alltid skugga på någon del av innegården så att det bli en bra miljö att vara i
– Det är också en bra planering för personalen som får en bra arbetsmiljö att jobba i, lägger han till.

En vecka efter beslutet
Klartecken för byggstart togs genom beslut av Arboga kommunfullmäktige så sent som den 23 augusti då riktpriset för byggprojektet godkändes.
– Det känns jättebra och roligt att vi nu går i gång med bygget och tar första spadtaget, säger kommunalrådet Anders Röhfors. De som har varit involverade i det här projektet har gjort ett jättebrea
jobb.
Bygget beräknas kosta ungefär 238,6 miljoner kronor.

TEXT: HARRY HOLM
Bilden från Arboga kommuns hemsida

_______________________________

Jädersbruksdagarna i helgen
Genomförs för 21:a gången

För 21:a året genomförs idag och i morgon söndag Jäders-bruksdagarna, väster om Arboga. Evenemanget har blivit en tradition som alltid genomförs första helgen i september.

I år bjuds det bland annat på: hölassåkning, båtturer på ån, uppträdanden, fordonsparad, glas- och keramikverkstad, och prova-på-smide.
- Årets tema är ”Gammalt möter nytt”, berättar Göran Eriksson, från arrangerande föreningen Jädersbruks vänner.
- Här hoppas vi kunna visa upp superovanliga maskiner eller andra prylar som får folk att höja på ögonbrynen, temat "nytt möter gammalt" ger oss fria händer att visa upp unika manicker av alla de slag.
-Ett annat nytt inslag är att det kommer ett Steam Punk-gäng som visar upp sig, avslutar Göran Erikssonoch berättar att steampunkgenren är något som skapades under 1980-talet som en alternativhistorisk genre.
Jädersbruksdagarna pågår 1-2 september 10.00-16.00.

HARRY HOLM 2018 09-01

________________________________

 

_______________________________

 

 

 

 

 
**  
 
**  

 

 

 

 

 


 
**  

 
**  

 
**  

 
**  

 
**  

 
**  

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


arbogasidan.se
= Public Service + Åsikter
Utgivare: Harry Holm
harry@holm.tf
_____________________________


KLICKA HÄR för info om arbogasidan
och om cookies. Där finns också
ARKIV.

______________________

BÖCKER FRÅN
FÖRLAG HEDE

NY BOK DEN 10 SEPTEMBER

Berättelsen om Amalie
av Kenneth Wallmark

Hans pojkdröm har varit verklighet i ett halvsekel. År 2018 seglar Amalie sin 51:a säsong. ´
Kenneth Wallmark visste vad han ville när han, med sina ritningsrullar under armen, steg in på varvet i december 1966: Amalie skulle byggas starkt och dimensioneras enligt normerna från 1800-talet. Colin Archer hade en teori om ideala proportioner på en båt. Den skulle ha 30 procent av vattenlinjelängden i bredden i vattenlinjen.
Under bygget var Amalie varvets så kallade spillkråka, den man jobbade med när inget viktigare fanns att lägga tid på.
Men den blev färdig till slut, tänkt främst för familjeseglingar. Och barnen var ofta med. Dock inte på seglatser i hårt väder på Atlanten, och färder till Orkney, Hebriderna, Loch Ness. Både dramatik och humor har präglat livet på Amalie, visar boken.
Efter äventyren på Nordsjön på 1970-talet, seglades Amalie flitigt varje sommar i nordiska farvatten, i
Östersjön och på Västkusten. Och hon seglar än.

(Boken kostar 159 kr och kan beställas från ordochton@yahoo.se )

__________________________

NY BOK DEN 3 SEPTEMBER

Vem bryr sig?
Vad kan vi göra?

Om dålig psykosocial arbetsmiljö och dess orsaker

Var femte svensk upplever ångest, oro och depression på grund av den psykosociala arbetsmiljön. Mobbing kan utföras även av chefen, speciellt om det är en psykopat. Hur man känner igen en
sådan framgår av boken som vi Förlag Hede släpper den här veckan. Det handlar om mobbning, kränkningar, stress och livsfarlig ledning. Och ur du själv kan agera i sådana situationer.

Boken är inbunden och heter "Vem bryr sig? Vad kan vi göra? Om dålig psykosocial arbetsmiljö och dess orsaker." Den kostar 127 kr

Kan beställas genom ett mail till ordochton@yahoo.se
eller med brev från Förlag Hede,
Box 4, 840 93 Hede.

_____________________________

NY BOK DEN 14 AUGUSTI

En liten bok om och med ordet ETT

För ett antal människor, som har ett annat modersmål än svenska, kan en-orden och ett-orden vålla ett bekymmer. Denna lilla bok med några ETT-ord kan med fördel användas av elever som vill lära sig svenska, tycker författaren, Gudrun Möllerberg Andersson.
Boken, som har hård pärm, kostar 127 kr.

Kan beställas genom ett mail till ordochton@yahoo.se
eller med brev från Förlag Hede, Box 4, 840 93 Hede.

_____________________________

NY BOK DEN 7 AUGUSTI

"Huset som Joel ärvde"
av Karin Jarl Nydén

”Mitt hus i Käglanskogen ska vara fyllt av kärlek, av sång och spel och vackra verser. Ingenting annat."

Så skrev Seth, som också kallades Svenne. Så ville han att det skulle vara och de orden var han mån om att bevara till eftervärlden.
Historien och livet vill annorlunda. Nittonhundratalet far förbi. Människor flyttar in och flyttar ut. Älskar, sjunger, diktar och sörjer. Hatar och förföljer. I Europa rasar krig.
Den unge Joel vill gömma sig för onda tungor och försöker rädda sig, och den han älskar, bakom låsta dörrar och höga plank. Där vill han skriva på sitt mästerverk. Men råttorna och husets hemligheter hindrar honom.
Nu är året 2018 och Sverige fylls åter av dem som lämnat krig och svält. Som önskar trygghet och arbete. Ett nytt liv.
Murar byggs och gränser stängs.
Plank och murar. Låsta dörrar och stängda gränser.
”Mitt hus ska vara fyllt av kärlek…”

BOKENS RELEASEDATUM
är den 7 augusti 2018, kl 19,
då författaren presenterar den på
Baltic Centre, Östersjöcentrun,
Uddens gränd 3, Visby.

Boken kostar 220 kr.
Kan beställas genom ett mail till ordochton@yahoo.se
eller med brev från
Förlag Hede, Box 4, 840 93 Hede

______________________

NY BOK IDAG
den 25 juni 2018

"Elva år efter kriget"
av Margareta Sarri

"Minns det som igår, femtiotalet. Framtiden bredde ut sej, och vem som helst i Amerika kunde bli miljonär. Somrarna var varma. Politikerna trofasta. Och utanför stan hade Loffe sett en gädda fastklämd på en cykel. Grannens kåk brann opp, Lotten blev med barn och Maj-Britt sol-och-vårad. För övrigt lunkade det på..."
Så berättar Margareta Sarri, född i Stockholm, uppväxt i utkanten. Hon har skrivit om könskriget, om kulturkroc-kar, om jakten på identitet och den förföriska drömmen om frihet. Och nu boken "Elva år efter kriget".
(Pris 188 kr)

BESTÄLL via e-post ordochton@yahoo.se
eller per post
Hede Ord & Ton KB, c/o Holm,
Box 4, SE-840 93 Hede, Sweden.
Tel 0684-100 20.

_________________________

NY BOK IDAG 1 juni 2018

"40 år av ett liv"
av Kristina Ström

Elsy öppnade förvånat brevet från moster Agda. Det var första gången som något skriftligt kommit från det hållet.
Brevet var kort och Elsy började att läsa: ”Kära Elsy, Din mamma har blivit sjuk och finns på sjukhus i Sundsvall. ”
Det har varit några jobbiga år för henne under och efter skilsmässan från Elsys pappa, Edvin, som inte alls ville skiljas och därför var oerhört bråkig.
Det var en svår tid även för Elsy som då var 15 år och hennes bror Ivan som var 13 år. Allt var hemskt och en enda röra. Mamma måste sluta med sin caférörelse och åka på vilohem. Då var hon inte bra i sina nerver.

Ovanstående är ett litet utdrag ur historien om Elsy, om hennes väg från Södra Norrland till arbete på institutioner i Stockholm och inte minst berättelsen om hennes väg genom livet.

(Pris 188 kr)

BESTÄLL via e-post ordochton@yahoo.se
eller per post Hede Ord & Ton KB, c/o Holm,
Box 4, SE-840 93 Hede, Sweden. Tel 0684-100 20.

_________________________

NY BOK IDAG 26 MAJ 2018

"Vilsten
eller Livet i finnskogarne"
av
Rolf Christoffersson

Varje vilsten längs stigarna i skogen var en mötesplats för där boende invånare på väg i något ärende någonstans och för långväga okända främlingar som behövde en rast i vandrandet upp och ned för branter och sluttningar och över spångade gungande myrar mot fjärran, mer eller mindre kända, mål. Det var där, liksom kring köksbordet eller framför den öppna spisen, i stugornas dunkel, som berättelser, sagor, historier, sanna lögner och osanna om vad som kunde tilldra sig i den djupaste skog och på de osedda underskönaste ängder med fäbodar och ensliga stugor som var blandfolkets byar, visten och ställen, tog form.

Det område som det framför allt berättas om här ligger till hälften i Dalarna och till hälften i Värmland med utlöpare mot Västmanland och Norge. Ett sedan urminnes tider mörkt område, sett som hotfullt, av blockmark, storskog, branta berg, småtjärnar, bär- och mossmarker och bottenlösa kärr. Ett land som kallades mark, finnmark, befolkat av vilda djur och, ansågs det, oanat livsfarliga vildmän, oftast dock fromt fredliga som lamm.

Rolf Christoffersson

Pris: 188 kr
B
ESTÄLL via e-post ordochton@yahoo.se
eller per post Hede Ord & Ton KB,
c/o Holm, Box 4, SE-840 93 Hede, Sweden.

-------------------------------------

NY BOK 20 MARS 2018.

Mitt livs resa -
MADAGASKAR

Att resa är inte att bara läsa sig till alla upplevelser – det är att vara där mitt i – det är så förunderligt spännande! Denna resas äventyr känns som att de har gjort mig till en annan människa.
Att göra en resa till Madagaskar, denna annorlunda kontinent, världens fjärde största ö och ett av världens fattigaste länder, hade sedan några år funnits i mina resedrömmar. Och så blev drömmen verklighet.
Marianne Stevendahl

Boken (inbunden) kostar 127 kronor och kan bl.a. beställas genom ett mail till harry@holm.tf

_______________________

PÅ INTERNATIONELLA KVINNODAGEN
DEN 8 MARS 2018

På Interationella Kvinnodagen, den 8 mars 2018, kom den ut på Förlag Hede, Ann Brånns bok

"En mogen kvinnas tankar".

Ann Brånn tänkte inte minst på människorna på äldreboenden när hon sammanställde sitt manuskript:

"Det finns dagverksamheter
och små grupper där man någon stund på dagen vill ägna sig åt
högläsing. Romaner är inte att tänka på, man minns inte vad som hände
förra veckan. Men kåserier utav skilda slag, ville jag att ni skulle få
ta del av. Det ni känner igen er i, sånt man vill prata om. Jag önskar
dig, lyssnare eller läsare, många trevliga stunder tillsammas med mina
tankar r i kåseriform."


ANN BRÅNN

Boken kostar 127 kronor och kan bl.a. beställas genom ett mail till
harry@holm.tf


_____________________________

BOKREA 2018

ARNE MÖLLERS BÖCKER:
29 kronor / styck
(40 kr för båda)

Kommunen anställde en f.d. missbrukare för att ta hand om de tilltufsade... och det gick bra.

Arne Möller i Säffle fick hjälp att städa upp i sitt liv. Sedan städade han i andras. Han arbetade i LP:s verksamheter i Stockholm, Göteborg och på andra håll.

LÄS MER PÅ/
KLICKA NEDAN PÅ:

FÖRLAG HEDES HEMSIDA

_________________

BÖCKER FRÅN
FÖRLAG HEDE:

Ny bok 5 februari:
"EN DILETTANTS
MINNEN"
av Elsa Frånberg

”Jag frågar mig ibland vem jag egentligen var och vem jag skulle ha varit med
normal hörsel”, skriver Elsa Frånberg här i sina memoarer och fortsättter:
”Jag har blivit gammal utan att ha varit ung. Förutom enstaka minnen och vad som skrivits i dagböcker och noteringar har jag tagit upp episoder som
påverkat mitt liv i bestämd riktning och senare gett upphov till reflexioner.

Den hörselskada jag fick i tidiga år kan kanske med tanke på dess effekter
försvara påståendet ”man skulle kunna ha henne (det vill säga mig) till
måttenhet på alla katastrofer”..
Begränsad fysisk uppfattningsförmåga kan bidra till missförstånd och sätta
käppar i hjulet vid partner- och yrkesval, liksom även vid mindre krävande val.

Utanför mina växlande omgivningar har världen passerat med ont eller gott i varierande grad, och det mesta har skett utan att jag haft vetskap, möjlighet eller kunskap att påverka.
I likhet med de flesta på så kallad gräsrotsnivå – för min del i dubbel
bemärkelse, eftersom jag föddes på en lantgård – har jag fått nöja mig med att
observera och reflektera.”
ELSA FRÅNBERG

BOKEN KOSTAR 188 kr
och kan beställas från förlaget via
harry@holm.tf

------------------------

"Boken om Johan"
av Tuulikki Virkberg

"Jag har alltid velat skriva om Johan, en underbar människa och min son. Han föddes med en CP-skada och ett stort födelsemärke, ett så kallat hemangiom. Att förstå att han skulle bli handikappad och annorlunda, det var väldigt svårt när man var en ung mamma.
Jag är ändå tacksam och glad för att ha fått, och fortfarande får, uppleva Johan."
Tuulikki Virkberg

(Boken kostar 159 kr och kan beställas från ordochton@yahoo.se )

___________________
"Den gröna papegojfjädern"
av Helena Isaksson

Den här boken producerade vi på
Förlag Hede i slutet av förra året.
Den berättar om människor i Finland
och deras emigration. Författarinnan skriver så här "Den här boken handlar om moderskap. Och om hur världen förbereder mammor. Det som blev och det som inte blev."
(Boken kostar 188 kr och kan beställas från ordochton@yahoo.se )

_________________

Ny bok från
Förlag Hede

Lennart skulle bli polis, tyckte hans mamma där långt uppe i Norrland. "För då finns det alltid jobb", sa hon.
Direkt efter polisskolan började han arbeta som polis i Södertälje. Efter elva år där kom Lenart Nederhed till Säpo, som spanare och utredare, bland annat när spionen Stig Bergling var aktuell.
Vad en anställning vid Säpo egentligen handlar om, det är något av det som boken berättar. Samtidigt ger den inblickar i övrigt polisarbete och i Lennart Nederheds livshistoria.

BOKEN KOSTAR 188 kr
och kan beställas från förlaget via
harry@holm.tf

 

________________

Ny bok från Förlag Hede 30.11 2017

De röda knappen
av Alice Mikaelson

I denna bok visar författarinnan i flera exempel från sin rika erfarenhet inom den verksamhet hon bedrivit i Stockholm, att naturmedicinen kan uträtta rena under, bl.a. ge hjälp vid svåra muskelsjuk-domar, bensår, förlamningar m.m. samt hur BÖNENS MAKT kan påvisa mirakulöst helande från svårartade sjukdomsfall, såsom befrielse från t.ex. ”obotlig” depression.
För övrigt spänner bokens kapitel bl.a. över en erfarenhet hon haft som bringar en eloge till svensk sjukvård, en sol-skenshistoria om ett par stövlar, semes-terfirande med roliga inslag på dansk mark, och minnen från barndom och tidigt 1930-ta
l. Här finns också glada, fromma och äventyrliga episoder samt budskapet om MUSIKENS MAKT att t.ex. lindra sorg och smärta.
Många kapitel avslutas med bibelcitat eller annan sentens.

BOKEN KOSTAR 188 kr
och kan beställas från förlaget via
harry@holm.tf

_____________________________

 

Ny bok 20.10 -17
LEVNADSMINENN
av Max V.
Gustafsson

- En dag kom en kallelse till mig från USA:s militära myndighet att infinna mig till mönstring för krigstjänst. Därför stod jag nu, som nybliven immigrant och bosatt i Kalifornien i början av 1960-talet, inför en styrelse som hade till uppgift att ta ut unga män till tjänst i Vietnamkriget, som då var i sitt inledningsskede. Hur hade jag hamnat i denna prekära situation långt borta från hemlandet? Styrelsens ordförande påpekade strängt att om jag var ovillig, skulle de inte rekommendera mig till amerikanskt medborgarskap.

Max V. Gustafsson har gjort otaliga resor i alla världsdelar. På Tahiti hade han en gång tänkt leva strandliv med rygg- och sovsäck. Men det blev inte så. Sveriges honorärkonsul Bengt Danielsson, känd för sin sjöresa med Kontiki, behövde en ”vikarie” på Tahiti. I åtta månader tog Max hand om turister och sjöfolk som besökte Danielssons konsulat.
Det är bara ett av alla äventyr Max V. Gustafsson berättar om i den här boken, som beskriver många resmål, som senare också hans familj fick vara med om att besöka.

BOKEN KOSTAR 159 kr
och kan beställas från förlaget via
harry@holm.tf

_________________

Ny bok 1.8. 2017
SKRÄDDARNS HANNA

Skräddarns Hanna stängde den bruna, tunga dörren efter sig, gick ner för de två trappstegen, kände stenens yta mot sina nakna fötter. Solen sken, det var en vacker dag. Hanna kände på de gula bräderna, smekte läkten som dolde springorna.
Var det sant, måste hon lämna det här huset, flytta härifrån? Hon lät handen glida över bräder och läkt, Måste det ske? Jo, mamma hade sagt att huset måste säljas för det var egnahemslån på det. Och lån måste betalas.

Efter ”När Skräddarn kom till byn” kommer Ann Brånn nu med boken om Skräddarns Hanna. Där dokumenterar hon bl.a. sjukvården från i går, sedd med olika yrkesgruppers ögon. Hon ger tillbakablickar på Skräddarn och berättar hur det gick för hans unga hustru Elin och deras gemensamma dotter Hanna. Vi får också veta ”oäktingen” Holmfrids öde.

BOKEN KOSTAR 188 kr
Och kan beställas från
harry@holm.tf

___________________________

 

En bok - från Arboga

HALLÅ. DU DUGER!
EN BOK AV SONJA BJÖRNBERG, ARBOGA.

Så här berättar hon själv:

Mitt liv har inte varit lätt men jag har haft många godhjärtade personer intill mig när jag har varit i behov av hjälp och stöd, inte minst när jag arbetade inom polisen.
Tänk att det skulle dröja så många år innan jag förstod att även jag har rätt att ha ett bra liv.
Jag har börjat tänka som Lotta på Bråkmakargatan "Jag är så bra, jag kan så mycket, jag kan till och med åka slalom". Dessa ord brukar jag härma och vippa på stjärten (som Lotta gjorde när hon skulle åka slalom) när jag ibland skojar med J.

Sonja Björnberg, Arboga

BOKEN KOSTAR 159 kr
Och kan beställas från
harry@holm.tf

----------------------------------

De vackra ögonblicken
Dikter av Astrid Carlsson

Nu när jag vet
hur sårbart livet kan vara,
sätter jag bättre värde på
de vackra ögonblicken i livet.

Så står det i en av dikterna i Astrid Carlssons bok, en bok fylld med tankar och bilder från hela livet, från barndomsminnen till avskedstaganden i
mogen ålder.

Boken kostar 127 kronor och kan beställas genom ett mail till ordochton@yahoo.se

_________________

Ny bok - för barn

Dykken och Filledunsen trampade tillsammans runt i en stor lerhög.
De trampade så att den mjuka geggamojan klämdes upp mellan deras tår och smaskade långt upp på vaderna.
De båda trollbröderna bodde i en koloni med troll och de var kolonins krukmakare.

Boken kostar 127 kronor och kan beställas genom ett mail till ordochton@yahoo.se
(Utgvigen mars 2017)

*
Ny bok 20.2

Min mamma och hennes son,
av Rolf Christoffersson.

Den tredje november 2011 sitter jag vid min mammas dödsbädd sedan den medkännande personalen på Orr-myrgården i Malung lagt henne till rätta och tänt ett ljus på sängbordet. Då jag ser på henne frågar jag mig: Vem var hon och hur upplevde hon det som kallas verklighet? Och vem blev och är jag, hennes barn?

Rolf Christoffersson

Boken har 194 sidor och kostar 220 kr
Kan beställas från harry@holm.tf

_________________________________

BÖCKER FRÅN
FÖRLAG HEDE:
*
Lagom till Advent

TVÅ NYA BÖCKER
från Förlag Hede

PLOCKA VILL JAG SKOGSVIOL, av Annika Larsdotter. 159 kr.

Utgiven 24 nov. 2016.

Så blev den då färdig, minnenas krans. En krans av minnen från barndoms-hemmet, syskonen, bygden och alla vännerna där hemmavid. Onda och goda människor hon mött under de femtio åren i Småland. Alla hus hon bott i, alla trädgårdar hon fått att blomstra. Och nu till sist lugn och ro på gamla dar.

*

FÖRE TIO OCH EFTER SEXTIO,
av Yrja Lovisa Bly. 129 kr.

Utgiven 25 nov. 2016

"Vårdbiträdet Louise pratade glatt när hon klättrade upp på stegen och fick gardinen på plats. Sedan klappade hon mig på överarmen när hon något ving-ligt kommit ner från stegen igen.
Jag tycker inte om att bli klappad på, jag får all den kärlek jag behöver av Hugo men jag var tacksam för att gar-dinen kommit på plats."

Det var några rader ur en av novellerna i denna bok av Yrja Lovisa Bly, där texterna ger många fler bilder ur både barns och äldres liv.

_________________________

 


10 okt 2016

Resan till barndomen,
av Catarina Lillieroth.

"Det finns en historia som ingen har hört. Minnen jag hållit för mig själv men som har påverkat mitt liv. Nu känner jag att det är dags att berätta sanningen. Jag vill dela med mig av mina tidiga livserfarenheter.
Vi tre syskon får en harmonisk uppväxt i en kärleksfull miljö. Vardagliga händelser och resor skildras under efterkrigsåren och livet visar sig från sin bästa sida. Men så inträffar två på varandra följande händelser och den harmoniska tillvaron slås i spillror", skriver Catarina Lillieroth.

Boken, som är 270 sidor, kostar 220 kronor och kan beställas via arbogasidan, genom ett mail till
harry@holm.tf

-------------------

NY BOK
från Förlag Hede
30 aug 2016

VÅRDYRKET
under 60 år
MIN BERÄTTELSE
av Lilian Grundström

Som tonåring började Lilian Grundström arbeta som vikarierande sjukvårdsbiträde i Dorotea, och fick bland annat stifta bekantskap med den legen-dariske Doktor Strömbom.
Från Norrland ledde arbetet inom vården henne till Stockholm med anställning på Beckomberga och S:t Görans Sjukhus.
Hon ser i den här boken tillbaka på sjukvårdens - och sin egen - utveckling under 62 år.

Pris 127 kr
Beställ från ordochton@yahoo.se

 

_________________

NY BOK
från Förlag Hede
11 juli 2016

Ensam i natten
dansar jag
en stilla vals
i minnenas
arkiv

Det här är en bok där Ann-Kristin Swedberg i Degerfors samlat sina (mestadels nattliga) tankar, om det egna livet men också om vad som händer runtomkring oss i dagens Sverige.
PRIS 127 KR

Kan beställas från Förlaget genom
harry@holm.tf
---------------------------------------

----------------------------

NY BOK
från Förlag Hede
17 maj 2016

 

Återseendet
av Ann-Marie
Mathiassen

En dag hade hon bara rusat ut från kaféet och kastat sig framför en bil. Det hade verkat som om hon handlat i sömnen, hade de sagt som sett olyckan.
Kanske hade Baardsen fått henne att börja med narkotika och bli beroende för att hålla henne kvar i tjänsten, som han gjort med den förra. Så hade hon tagit en överdos och förlorat orienteringsförmågan för ett ögonblick. Nu skulle det antagligen bli svårt för honom att få ny hjälp när ryktena började gå.

*

Författaren, Ann-Marie Mathiassen är svensk, men har bott det mesta av sitt vuxna liv i Norge. Hon har en doktorsgrad i litte-ratur från Universitetet i Oslo och har varit lektor och medarbetare i förlag.
Av tidigare romaner hon publicerat kan nämnas Kungen av Portugal, Två ryskor, Karl August – Sveriges kron-prins som aldrig blev kung samt deckaren Riktiga änglar tar inte köksvägen. På norska föreligger Samtaler med Camilla (Camilla Collett 1813-1895).

188 kr - kan beställas via
harry@holm.tf

__________________

NY BOK
den 6 nov 2015

Allt man hörde var ett knastrande ljud av grus när hon promenerade framför stationen i den mörka och fuktiga natten. Omgivningen fylldes av spöklika skuggor när de små lamporna runt byggnaden kastade sitt ljus mot den kolsvarta bakgrunden. Plötsligt såg hon en man som gick över rälsen i den bortre delen av stationsområdet för att sedan försvinna bakom de tomma tågvagnar som var uppställda där.

*

Kaarina Schmidts berättelse är till stor del förlagd till England. En ung fru tar nattåget från sin födelsestad och får - både under färden och i livet - uppleva både tragik och kärlek. I boken ryms även såväl familjekonflikter som mord.

188 kr - kan beställas via
harry@holm.tf

_________________

NY BOK
från Förlag Hede
den 29 okt 2015

Den som snart fyller 90 har förstås varit med om en hel del. Annie Fulton är inget undantag. Som tonåring var hon kocka åt norrländska skogshuggare. Sedan började hon arbeta i Göteborg där Ruben Rausing bad henne renskriva patentansökan för Tetra-Pak.
Bilande i England fick hon punktering och George, den engelske gentleman som bytte däck åt henne, gifte hon sig med.
På 1950-talet blev hon framgångsrik i SM i orientering, en sport som hon fortsatte med som pensionär, i Veteran-VM och andra tävlingar världen runt.
Annie fanns också med i toppen vid SM-tävlingar i pistol. Det var under den period hon ägnade sig åt fårskötsel…
Innehållsrikt liv? Läs själv!

159 kr - kan beställas via
harry@holm.tf

_______________

TVÅ NYA BÖCKER DEN 19-20 OKTOBER FRÅN
FÖRLAG HEDE

MINNS DU STIGEN
Bert Stålhammar

Vi lever i en modern tid. Allt går att förklara och beräkna. Det som inte går att mäta och väga existerar således inte. Eller med andra ord. Det finns inte.
Någon Gud finns således inte. Inte heller kärlek, hopp eller tro. Alla är vi en samling legobitar som kan sättas ihop och tas isär.
Själv tycker jag precis tvärtom. Ju äldre jag blir, desto mer ser jag Guds spår i naturen och i våra mänskliga liv.

Bert Stålhammar

*

KORTARE OCH LÄNGRE RADER
Kurt Sellebo

Det var ovanligt tyst denna morgon när de violblå slogs upp vid sjurycket, inget surr på gatan av förbipasserande bilar eller bussar, de vanliga morgonljuden var som bortblåsta och med tanke på min höga ålder funderade jag på om hörseln hade drabbats av något okänt under natten.
Men så var icke fallet, vår kände kommissarie Wallander skulle rädda Ystad från undergång och till den änden var gatan jag bodde på avstängd för trafik några timmar på det att filteamet kunde göra sina tagningar i lugn och ro, därav tystnaden från gatan, och det egen-domliga med detta är ju att det var just tystnaden som gjorde att man vaknade.

Så står det i en av Kurt Sellebos berättelser, som i boken kompletteras med vissa rimmade rader. Som dessa:

Tänk att hitta de rätta orden
som Ranelid få mässa i Norden
och kanske få en chans
att vicka på rumpan i Let´s Dance

____________________________

_

Från Mazar-e-Sharif till Vimmerby


(159:-)

De lade pappans lik i kistan och åkte från Kabul mot Mazar-e-Sharif. Utefter vägen stoppade talibanerna deras bil för kontroll. De undersökte till och med kistan. Pappan hade rakat sig innan han dog, vilket enligt talibanerna var absolut förbjudet och straffet var 100 piskrapp. Så nu fick liket 100 piskrapp medan familjen fick stå på parkeringen och se på. Detta var dock inget jämfört med hur kvinnorna behandlades, och då inte bara av talibanerna, beskriver Shafigheh i den här boken.

Beställ fråm Förlag Hede. Box 4, 840 93 Hede eller genom ett mail till:

ordochton@yahoo.se


____________________________________

Arne Möller
har avlidit


Arne Möller avled i cancer
den 28 april 2015.
Vi är med hans anhöriga i sorgen.

(Läs om hans liv
och om hans böcker nedan.)

______________________

Arne Möllers två böcker kan köpas för totalt bara 200 kr inkl frakt
(om du märker beställningen arbogasidan.se)
Ordinarie pris: 159 kr / st
plus frakt.

 

"Sviken förnedrad upprättad"
Arne Möllers första bok

Pris 159 kr

Att vara övergiven av sin mor, vilka spår sätter det i ett barns liv? Tidigt kom Arne i kontakt med alkoholen, som drog honom allt djupare ned i förnedring. Fanns det hopp för honom? Och hur gick det för dem som han söp tillsammans med?
I den här boken berättar Arne Möller om sitt liv, med en tro att det finns hopp för alla.
- Jag är mycket imponerad av hur Gud kan förvandla en människa, kommenterar hans vän Lennart Nilsson.
Förlag HEDE ord & ton. Första uppl. 2012. Inbunden. Kartonnage. 21x15cm. 280 gram.

BESTÄLL FRÅN Förlag Hede, Box 4, 840 93 Hede.
ordochton@yahoo.se 0684-100 20.

eller via mail till harry@holm.tf

*

"Meningen"
Arne Möllers andra bok.

Pris 159 kr

I en fylllekvart, sent en kväll, fick Arne höra att en av hans bästa vänner blivit frälst och fått komma in på ett av Lp:s behandlingshem... En ny värld öppnades i hans tanke. I denna nya värld fanns det en mening med livet.
Förlag Hede. Första uppl. 2013. 144 s. Kartonnage. 21x15cm. 290 gram.

BESTÄLL FRÅN Förlag Hede, Box 4, 840 93 Hede.
ordochton@yahoo.se 0684-100 20.

eller via mail till harry@holm.tf

*
LÄS GÄRNA OM VÅRA BÖCKER PÅ http://www.bokborsen.se/
?storeid=1200341

---------------------------------

BÖCKER FRÅN
FÖRLAG HEDE 2015

Djur älskar - människor hatar,
av Anne-Cathrine Bodger
(159 kr)

Anne-Cathrine Bodger vill med den här boken ge en bild av sitt ideella djurskyddsarbete. Möten mellan människa och djur handlar boken om. Det är sanna berättelser om hur skrämmande illa djur ofta behandlas.
Här berättar Anne-Cathrine Bodger också om möten mellan människa och människa – på gott och ont. Så här sammanfattar författarinnan detta:
- Den som värderar och prioriterar djurens välfärd befinner sig i en uppförsbacke. Där ondskan finns flyttas fokus från djurskyddsarbete till personförföljelse. Drevet går och människan blir ett villebråd.

Beställ fråm Förlag Hede. Box 4, 840 93 Hede eller genom ett mail till:

ordochton@yahoo.se

_____________________

 

När Skräddarn kom till byn,
av Ann Brånn.

Boken handlar om en byskräddare född 1872. Trots fattigdom, ett dragigt torp som bostad och en stor barnaskara, var han förnöjsam och spred glädje omkring sej. Skräddare var han men han kunde också tillverka möblerna i hemmet, och rent av bygga sej ett nytt hus i två våningar. det klarade han också. Hans okuvliga energi visade sig när han tvingades uppföra samma hus två gånger.
Inte nog med de 11 barnen, det blev även ett så kallat oäkta barnbarn att ta hand om. Dottern Olga måste fly till Amerika för att kunna försörja sig och pojken. Dramatiken i hennes liv där var stor och det dröjde länge innan hon kunde återförenas med sonen.
Skräddaren lyckades som änkeman med 11 barn skaffa en blyg hushållerska. Hon blev hans hustru och fick styvbarn som var äldre än hon själv.
Ljuspunkter, som när hemmet fick elektricitet, ingår i denna skildring av livet i 1900-talets början. Författarinnan upplevde själv mycket av det som berättas, hon var en av Skräddarns döttrar..

Pris 288 kr. Kan beställas via
ordochton@yahoo.se
eller från
harry@holm.tf

_________________________

BÖCKER FRÅN
FÖRLAG HEDE 2014

'

Skyddsänglarna
av Gunnar Fahlgren

"Plötsligt fann jag mig ligga upp och ner omkring fyra meter över ettan. Vi såg varandra i ögonen och förberedde oss för en kollision och därmed ett tvärt slut på flygarbanan."
Vid dessa och andra tillfällen ingrep Gunnar Fahlgrens skyddsänglar och därför kunde han under sin tid som pilot i SAS transportera totalt 1,4 miljoner passagerare.
Den bifogade boken ”Skyddsänglar” är berättelsen om Gunnar Fahlgrens liv.
Pris 159 kr

___________________________

Så började bomberna falla
av Helena Rior

Efter flera år på flykt och i läger var det nu en dag i oktober 1944 på Tammerfors järnvägsstation. Där försökte man få Helena Riors morbror med på tåget, en resa som hade Sverige som mål. Men morbrodern ville hem till Ingermanland. Ryssland hade lovat att de skulle få återvända till sina hembyar och återfå sin egendom. Inklusive Helena Riors morbror nappade 55.000 ingermanländare på erbjudandet. Ingen av dessa återvände till hembyarna utan transporterades till Sibirien och sydöstra Sovjet. Men Helena och hennes familj nådde "fäderneslandet", Sverige.

Förlag Hede. 238 sidor. 188 kr.

__________________________

Min hembygd
av Stellan Edling

Det här är historien om en by i Sverige, men den kan också vara historien om andra små byar i Norrland och andra delar av landet, där en utveckling bytts mot avveckling.

I boken beskriver Stellan Edling Tallsjö bys historia, med näringar som jord- och skogsbruk och handel, men också statliga verksamheter som post och telegraf. Här berättas om personer som levt och verkat i Tallsjö under åren men här redovisas också luffare och andra tillfälliga besökare - som de boende i lägret för samvetsömma..

Min hembygd
av Stellan Edling

Förlag Hede. 138 sidor, 159 kr

---------------------------------------------

"Mitt vittnesbörd - Från mörker till ljus" av Birgitta Hagström. (159 kr)

 

"Gud tog mig en augustinatt då jag var ensam på mina föräldrars
sommarställe. Jag hade då i många år levt under svår psykisk press.
Nu fick jag ett sammanbrott och började stoppa i mig allt jag
kunde hitta av tabletter och alkohol. Samtidigt sträckte jag upp
mina händer och ropade: Gode Gud hjälp mig! Låt det bli ett slut på
detta, för nu orkar jag inte mer!"
Det höll på att gå illa den natten men Gud kom. Sedan var det lätt att leva. Jag var helad från den depression jag burit på ett halvt liv, skriver författarinann i denna kompletterade version av hennes livsberättelse.

Författarinnan hade i många år en sorts fobi för svart, för mörker.
Efter lång tid under psykisk press fick hon ett sammanbrott.
Men här berättar hon också om hur hon blev fri, genom sin tro,
och att hon, som hon skriver,
liksom fick ett nytt utseende på insidan..

____________________________

Läs om andra av Förlag Hedes böcker på
www.arbogasidan.se/
forlaghede.html

*

Läs om alla Förlag Hedes
böcker på:

http://www.bokborsen.se/
page-start?issearch=
1&sall=1&scat=0&mainca
t=1&extendedsearch=0&mediatype=
0&sallstr=%22f%C3%B6rlag
+hede%22&screator=&stitle=

________________________

VILL DU ATT DET DU SKRIVIT
SKA BLI EN BOK?

Kontakta arbogasidan
harry@holm.tf

FÖRLAG HEDE
LÄS OM VÅRA BÖCKER!

KLICKA HÄR!

___________________________

Sidan med Öppettider,
där vi upplåtit plats gratis i flera år,
uppdateras inte längre.
Här i högerspalten
kan man annonsera öppettider eller annan info, för 500 kr per månad.

Om du vill vara med:
Maila till
kontakt@arbogasidan.se


_____________________________

_________________________

KÄRLEK TILL SVERIGE
"If I Could Take Sweden Home" och "Meet Me In Stockholm"
med WANDA JACKSON

LYSSNA OCH LADDA NER
FRÅN SPOTIFY, ITUNES mm

________________________

 

Socialstyrelsen bromsade bästa metoden - Tio miljarder kronor ”åt skogen”

GÅ TILL ROTEN MED DET ONDA
VITBOK OM N2-AFFÄREN

Vetenskapliga undersökningar visar att ungefär varannan rotfyllning misslyckas. Den vanliga metoden att rotfylla tänder (guttaperkametoden) lyckas nämligen sällan döda alla bakterier.

Det finns ett bättre sätt, N2-metoden. Enligt en studie i Tennessee i USA var lyckandefrekvensen 99,2%.

Denna, den bästa och billigaste rotfyllningsmetoden, förbjöds först av Socialstyrelsen och har sedan avfärdats av vårt lands rotfyllningsspecialister, trots att N2 är tillåtet i EU och därmed i Sverige.

I boken ”Gå till roten med det onda” visas hur Socialstyrelsen, genom att enbart lita till de rotfyllningsprofessorer som haft som karriär att lära ut den gamla dåliga metoden, orsakat landet onödiga kostnader på omkring 10 miljarder kronor, massor med onödigt lidande hos patienterna och ett oräkneligt antal i onödan utdragna tänder.

Boken ”Gå till roten med det onda” kommer ut lagom till tandläkarstämman och vill genom informerade journalister, patienter och tandläkare hjälpa till att äntligen fasa ut den fasligt dåliga guttaperkametoden för rotfyllning.

Boken kan beställas för 250 kr
(inkl moms och inkl frakt på 36 kr) via
harry@holm.tf

___________________________________

Från Mazar-e-Sharif till Vimmerby
(159:-)

De lade pappans lik i kistan och åkte från Kabul mot Mazar-e-Sharif. Utefter vägen stoppade talibanerna deras bil för kontroll. De undersökte till och med kistan. Pappan hade rakat sig innan han dog, vilket enligt talibanerna var absolut förbjudet och straffet var 100 piskrapp. Så nu fick liket 100 piskrapp medan familjen fick stå på parkeringen och se på. Detta var dock inget jämfört med hur kvinnorna behandlades, och då inte bara av talibanerna, beskriver Shafigheh i den här boken.

Beställ fråm Förlag Hede. Box 4, 840 93 Hede eller genom ett mail till:

ordochton@yahoo.se

__


_________________________

 
   
 
   
 
   
 
   
 
 
   
 
  

 

 
 


 

 
__


_________________________

 
   
 
   
 
   
 
   
 
 
   
 
  

 

 
 


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

___________________________________

 


_________________________

 
   
 
   
 
   
 
   
 
 
   
 
  

 

 
 


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_________________________

 


_________________________

 
   
 
   
 
   
 
   
 
 
   
 
  

 

 
 


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

__


_________________________

 
   
 
   
 
   
 
   
 
 
   
 
  

 

 
 


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
   
 
   
 
   
 
   
 
 
   
 
 盁䫔
 

 

 
 


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

__________________________